Alla inlägg den 28 mars 2017

Av Karsten - 28 mars 2017 23:10

Jag gissar att Olympiaden 1936 i Berlin var den första där droger användes i större skala för att dopa de tävlande tyskarna. Tyskland hade just fått fram metamfetamin som såldes under namnet "Pevitin" och Tyskland lyckades ta 89 medaljer varav 33 guld under denna Olympiad. Pervitin skulle senare spela en stor roll under Blixtkriget då Tysklands soldater blixtsnabbt tog sig fram utan att sova och äta på flera dygn. För pansartrupperna hade man tagit fram en speciell Pansarchoklad som bestod av vanlig choklad spetsad med Pervitin som besättningarna åt. 


Tyskarna var inte ensamma om att droga sina trupper, även engelsmännen lät sina RAF-piloter käka Bensedrin tabletter för att hålla sig vakna. Många olyckor kom att bero på trötthet vid landningen eller hallucinationer på grund av brist på sömn i kombination med Bensedrin. Andra världskriget kom att bli det första krig som gick i drogernas tecken. Även Hitler själv kom att bli beroende av olika droger som hans livläkare Theodor Morell pumpade i honom. Han fick injektioner med Pervitin för att bli pigg och barbiturater för att sova, för sina öronbesvär fick han kokaindroppar, mot slutet av sitt liv var han ett darrande vrak.


Även efter kriget använde USA amfetamin för att få den japanska befolkningen ur den letargi och depression som den hamnat i då de förlorade kriget. Man hade väldiga problem med att avgifta befolkningen sedan återtuppbyggnaden tagit fart och industrin börjat producera billiga plåtleksaker och billiga kameror. Amfetamin och Preludin såldes receptfritt i Sverige ända fram till 1960-talet under reklamsloganen: "Håller husmodern slank och pigg", ja tänk vad tiderna förändras. I slutet av 1960-talet drabbades Sverige av en knarknoja då man lät sätta upp gigantiska dödsannonser på väggarna med texten: "Lars Johansson 1951 - 1969 Knarket tog hans liv", det var ett maniskt vansinne som fortfarande sätter sina spår i samhället.

ANNONS
Av Karsten - 28 mars 2017 22:16

Elake Karsten sitter här och kolkar Gröntedts Monopol cognac och käkar Marabu mjölchoklad och kollar Kunskapskanalen om Syrien. Tycker att Assad ser rätt korkad ut med sin flyende haka, funderar på hur duktig läkare han egentigen är. En ska är säker de arabiska nationerna behöver starka ledare, demokrati är inget de är mogna för. Många irakier tycker att det var bättre under Saddams styre än det kaos som råder nu. De korkade USA har aldrig till fullo förstått nationalkaraktären hos araber. Jag tror ryssarna förstår araberna mycket bättre än de korkade amerianarna.


Det är underbart att kunna tycka vad man vill på sin blogg, de som inte gillar det behöver inte läsa såvida de inte är självplågare. Det verkar finnas gott om självplågare bland de politiskt korrekta svenskarna. IDIOTER! Genrellt tycker jag instinktivt illa om araber och muslimer, det är falska lömska människor man inte kan lita på. USA och CIA krossade den enda arabiska välfärdsstaten Libyen, av ren avundsjuka de ville inte att något arabland skulle lyckas bygga en välfärdsstat. Skolor, sjukvård och mycket annat var gratis i Kaddafis Libyen. Det som misshagade USA och väst var när Libyen ville ha betalt i guld för deras olja. USA kommer vad tiden lider att få betala ett högt pris för sin aggresiva utrikespolitik.

ANNONS
Av Karsten - 28 mars 2017 20:11

Nu börjar de svenska myndigheterna känna att världsläget är mer än skakigt, man höjer anslagen till försvaret och återinför värnplikten. Samtidigt så ser man över alla övergivna civilförsvarsanläggningar, gamla bunkrar som byggdes under kalla krigets dagar, där skulle den svenska kommunala administrationen gömma sig och leda krigsanträngningarna. Själv hyser jag väl mina tvivel om de någonsin hinner ner i bunkrarna innan kriget är över. Jag tror att om en global konflikt utbryter så övergår den till ett global kärnvapenkrig ganska snabbt. De som dör först då är de verkliga vinnanrna.


Vid en kommande storkonflikt kommer man i första hand att slå ut alla digitala kommunikationer, man kommer att hacka sig in i samhällsviktiga system och störa dessa för att skapa kaos och förvirring. El- och vattennäten kommer att slås ut, man kommer att försöka slå ut kärnkaftverken och få till härdsmältor i dessa. Ju större förvirring man kan skapa innan man inleder regulgära militära acktioner dess bättre. Vid en rysk attack mot Sverige kommer våra tre storstäder att slås ut av kärnvapen, då detta skulle sänka försvarsmoralen hos folket. Det enda en fiende är intresserad av är våra råmaterialtillgångar samt tillgången till hamnar, flygplatser och andra strategiska installationer.


Gissningsvis är det inte mycket kvar av vår civiliation efter några timmars kärnvapenexplotioner, enorma mängder sot och stoff kommer att fylla stratosfären och skymma solens strålar, atomvintern kommer att råda under några år. Inget kommer att växa och djurlivet kommer att dö ut. De flesta människor kommer att stryka med det första året av hunger och strålskador. Jag vet inte riktigt vad de svenska myndigheterna räknar med att ska hända vid en framtida konflikt som skulle innebära att man får nytta av civilförsvarets gamla anläggningar. Visst kan politikersvinen gömma sig där men vad de kommer upp till när det hela är över är inget jag skulle vilja uppleva. De flesta livsbetingelser skulle vara borta. Jag tror få människor förstår vad en global kärnvapenkonflikt skulle innebära, det övergår deras föreställningsförmåga.

Av Karsten - 28 mars 2017 19:39

Ska Sverige stillatigande åse hur diktatorn Erdogans handgångna politruker tystar oppositionen mot Erdogan här i Sverige? Ska Sverige överhuvudtaget tillåta att "flyktingar" tar med sig sina politiska kontroverser och forsätter med dem här? Sverige har en tendens att vara allt för tillåtande mot invandrares politiska engagemang, man tillåter att de tar med sig problemen till Sverige så det svenska samhället blir lidande. För min del får folk gärna hålla på med sina politiska bråk i respektive hemländer, men ge fan i att ta dem med er när ni "flyr" hit. Själv tror jag bara det är en tidsfråga innan politiska mord börjar grassera bland exilturkar i Sverige. 


Jag anser att vi ska se över reglerna för medborgarskap för utlänningar, det måste bli lättare att upphäva medborgarskapet och utvisa folk för resten av deras liv. Det måste bli ett slut på den förlåtande eftergiftspolitiken, invandrare som inte vill anpassa sig eller begår grova brott och utgör ett hot mot det svenska samhället måste gå att göra sig av med. Vi måste se till de svenska intressena i första hand och strunta i vad som händer med dem i deras hemländer. Vet de som migerar till Sverige att dessa hårda regler gäller så tänker de sig nog väldigt noga för innan de bryter mot våra lagar eller ägnar sig åt samhällsfarlig verksamhet.

Av Karsten - 28 mars 2017 18:09

Stöd Radiohjälpens kampanj för Afrikas svältande massor så de överlever hungerkatastrofen och kan yngla av sig och öka på överbefolkningen i Afrika. Ju fler som föds i Afrika desto fler kommer att söka sig till Europa. I takt med ökat befokningstryck kommer de som inte kan skaffa sig någon utkomst i Afrika att söka sig över Medelhavet och till Europa för att ta av vår välfärd och på sikt sänka lönerna i Europa. Gräv din egen och dina barns grav genom att stöda Radiohjälpen.


Detta är en illa hörd sanning i detta politiskt korrekta samhälle där den så kallade "värdegrunden" blivit ett politiskt slagträ. Man vägrar diskutera de svåra frågorna om hur många munnar denna lilla jord kan mätta och till vilket pris det ska ske. Ska vi stillatigande se hur regnskogarna skövlas för att afrikaner och asiater ska kunna röja åkermark? Ska vi acceptera att den ena djurarten efter den andra utrotas för att deras biosfär försvinner? Har vi människor den moraliska rätten att föröka oss till den gräns där vi blir den enda arten på jorden plus inseketer, fåglar och tamboskap? 


Jag har för länge sedan lämnat frågor som "människovärde", "humanism" och "empati" bakom mig, för mig existerar inte dessa begrepp. För mig är människan bara ett däggdjur som det blivit för många av och då försöker man lösa detta problem på bästa och radikalaste sätt. Visst vi kan vänta på att naturen löser det åt oss för det kommer att ske förr eller senare. En art som blir allt för talrik brukar drabbas av epidemier och sjukliga degenerationsproblem som sterilitet. Naturen är vis, den löser alltid problemen oavsett vad de politiska ideologierna säger eller vad religionen dikterar. När straffet för vår hybris kommer säger de religösa att det är Guds straff och politikerna vet som vanligt inte vad de ska göra utom att rädda sig själv och sina egna familjer i första hand. 


Som jag ser det måste vi i väst lämna de ickeindustrialiserade länderna åt sig själv, sluta förse dem med medicin och spannmål, låta dem svälta ihjäl om naturen skapar torka eller andra katastrofer. De har i princip haft samma förutsättningar att skapa socialt välstånd och ett system som tar hand om alla, men valt att prioritera familjen och klanen och därmed skapat ett instabilt och korrumperat samhällssystem. Demokrati är bara dem förunnat som förstår grunderna för ett sådant system, som förstår innebörden i begrepp som samhällsansvar, plikt, osjälviskhet osv. Det är bara att konsatera att nationalkaraktärerna hos folk är olika, vissa klarar av att bygga upp kulturer och samhällen medans andra nöjer sig med stampade jordgolv.

Av Karsten - 28 mars 2017 17:12

Samhällets företrädare erkänner själva att många av de asylsökande som fått uppehållstillstånd har dålig skolunderbyggnad och utbildning därför behöver de utbildning, en utbildning som vi skattebetalare får betala. Är detta en vettig ekonomisk samhällspolitik? Likaså utgör de 36 000 ensamkommande "barnen" ett enormt problem för landets kommuner som har ansvaret för deras boende, vissa kommuner har deklarerat att de inte kan ta emot fler. Kalla fakta ger vid handen att asyl- och flyktingpolitiken har blivit ett problem och en kvarnsten för samhället. Sverige har tack vare den människosyn och den värdegrund den påstår sig värna skapat ett gigantiskt problem för sina medborgare, politikerna har importerat ett problem som ingen medborgare vill ha. De har öppnat landet gränser för individer som bara ett litet fåtal vänsterextremister och miljömuppar verkligen vill ha hit. Det stora flertalet medborgare, och här räknar jag in arbetskraftsinvandrarna, vill inte ha hit en massa folk från Mellanöstern, Somalia och andra Afrikanska stater. De inser att deras egen trygghet är hotad om den ska delas med för många främlingar.


Det stora felet är att alla partier utom SD har genom sin retorik i flyktingfrågan målat in sig i ett hörn som det är svårt att lämna med hedern i behåll. Även om man gjorde en kovändning hösten 2015 och införde gränskontroller så är det på sikt svårt att plötsligt börja hävda en egoistiskt och isolationistisk politik efter att i årtionden för en extremt altruistisk politik i allt som gällt invandring och flyktingpolitik. Man har tidigare inte ens velat diskutera frågan hur många Sverige skulle kunna ta emot och om det fanns ett tak, en övre gräns för antalet flyktingar.Anledningen att jag började skriva på detta inlägg var en debatt på Kunskapskanalen om flyktingkrisen, där olika experter och akademiker diskuterade flyktingkrisen, plötsligt när debatten hettade till och man kom in på intressanta frågor så försvann ljudet först och sedan blev det "tekniskt avbrott". Därefter kommer ett helt annat program. Censur tänker jag automatiskt.  

Jag tror man från de styrandes sida är livrädd för att den krismedvetenhet som finns i de akademiska kretsarna ska spilla över till medborgarna ute i samhället. Dessa ska hållas isolerade från forskarnas och experternas fakta. Se bara på nationalekonomen Tino Sannadaij vilket rabalder hans debattinlägg skapat. Det finns massor av hans sort inom universitetsvärlden, men de väljer att hålla käft av karriärpolitiska skäl.


Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

19 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
24
25 26
27 28 29 30 31
<<< Mars 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se