Alla inlägg den 2 maj 2017

Av Karsten - 2 maj 2017 22:41

Elake Karsten har den ultimata lösningen på problemet med den försvunna Boeing 777 från Malaysian Airline. Planet kapades och flögs till den amerikanska flygbasen på Diego Garcia där den gömdes undan. Lämpliga vrakdelar framskaffades och kastades i havet så de skulle driva iland på Afrikas östkust och på Madagaskar. Planet ska USA använda för en ny terroristattack när en sådan behövs för att skruva upp temperaturen. Man kommer att fylla planet med gömda och glömda arabiska terrorister som finns i CIA-kontrollerade fängelser runt om i världen. Planet kommer sedan att radiostyras mot sitt mål som kan vara allt från London City till New York. 

Efter denna attack kan man exempelvis skylla attacken på Iran och därefter anfalla Iran utan föregående varning. Man brukar inleda med en massiv attack med kryssningsmissiler och därefter kirurgisk bombning med B-2:or, sedan inleder man en markattack och ockuperar landet och tillsätter en ny shah.

ANNONS
Av Karsten - 2 maj 2017 19:10

Är det bara för syns skull Putin har hörsnäcka med simultantolkning när han och Merkel framträdde offentligt? Vad jag vet så behärskar Putin tyska språket flytande då han varit KGB:s sambandsofficer i Östtyskland. Han och Merkel har nog inga språksvårigheter då Merkel också kommer från Östtyskland. Men det är väl för att det diplomatiska protokollet ska följas som Putin talar ryska och Merkel tyska. Vad jag vet lärde man ut ryska i de Östtyska skolorna, så Merkel torde ha grundläggande kunskaper i ryska.

Jag håller med Putin om att regimen i Kiev behöver bytas ut och att det till stor del är denna regims fel att kriget i östra Ukraina pågår. Att Krim tillhör Ryssland råder det ingen som helst tvekan om, det var Chrustsjev som införlivade Krim i den Ukrainska republiken då han tyckte att hans hemlandsrepublik var för liten.

ANNONS
Av Karsten - 2 maj 2017 17:21

Det har ju till och från spekulerats en hel del huruvida nationalsocialismen skulle vara baserad på ockulta föreställningar. Hitlers mentor och lärare Dietrich Eckhart var ju medlem i det beryktade Thulesällskapet som var någon form av ariskt hemligt ockult sällskap som brukade träffas på Hotel "Vierjahreszeiten" i München. Thulesällskapet som var starkt antisemitiskt hade hakkorset som symbol på en av sina pamfletter 1919. Svastikan som den rätterligen ska kallas är en urgammal indisk symbol som tyvärr har fallit i onåd i stora delar av världen, dock inte i Asien. Tysklands flagga under Tredje Rikets dagar hade en röd botten med en vit cirkel i mitten i vilket ett svart snedställt hakkors var inskrivet. Dessa färger härstammade från den gamla tyska flaggan men har även indiska eller om man så vill ariska rötter.


Enligt Sankhaya filosofin hålls människans atma, den oförstörbara själen fast vid den materiella kroppen med guna, ett rep som är tre till antalet och som har färgerna vitt, rött och svart. Det vita repet kallas Sattva och står för jämnvikt, rättrådighet, mildhet och godhet. Det röda repet kallas Rajas och står för begär, lidelse och verksamhetsiver. Det svarta till slut kallas Tamas och står för slöhet, lättja och grymhet. Huruvida detta var känt för Hitler är svårt att sia om, men han läste oerhört mycke av de mest skiljda ämnen under sin tid i Wien innan första världskriget. Han påstår själv att han fick iden till svastikan som symbol när han vistade på militärsjukhuset i Pasewalk  där han sett det som prydnad ovanför en dörr.


Att Heinrich Himmler var besjälad av ockulta och mystiska föreställningar råder det ingen tvekan om, man kan säga att han var närmast besatt av iden om ariernas ursprung. Himmmler lät grunda en ockult byrå, Ahnenerbe som var knuten till SS Rasse- und Siedlungshaupamt. Chef för Ahnenerbe var SS-Obersturmbannführer Wolfram Sievers som kom att knyta en massa udda akademiker till byrån. En som kom att få stort inflytande på Himmler var Karl Maria Wiligut en komplett galen ockultist som påstod sig stå i kontakt med sina ariska förfäder. Wiligut levde i föreställningen att ariernas historia började 228 000 år f.Kr Wiligut kom att knytas till SS Rasse- und Siedlungshaupamts sektion VIII, arkivet. Himmler lät också resturera den gamla borgen Wewelsburg med benäget bistånd av Wiligut, där träffades de högsta SS-ledarna och genomförde diverse riter i bästa frimurarstil.


Vi vet av uttalanden av personerna runt Hitler att han ansåg Himmler lite fnoskig och Hitler själv brydde sig inte om forskningarna runt ariernas ursprung. Dock finns det inslag i nazismen som har klara ockulta rötter, den tyska antisemitismen har sina rötter i den tidiga Völkisch-rörelsen som ställde arierna mot judarna. 

Av Karsten - 2 maj 2017 13:59

Ett fåtal vinningslystna investerare har fått större delen av mänskligheten dit de velat, förslavat massorna under reklamen och komersialismens andefattiga budskap, "DU MÅSTE KONSUMERA!" Vi luras slänga fullt fungerande produkter för att ersätta dem med det allra senaste, allt för att hålla hjulen igång och nära den ständiga ekonomiska tillväxten. Aldrig förr har fabrikerna spottat ur sig så många meningslösa prylar som idag. Låt mig ta en av de allra dummaste, en spray som man ska spruta ner i toaletten innan man skiter som lägger sig som ett skyddande lager och hindrar skitlukten från att sprida sig i toalettutrymmet. Framtagen främst för kvinnor så dom inte ska skämmas över sin bajslukt när nästa människa ska besöka toaletten. Det är naturligt att skita och skit luktar - bajs, inte så gott har vi fått lära oss redan som barn. Snacka om hur sjuk vår värld har blivit.

I takt med att vi blir fler människor blir vi också fler konsumenter och det finns bara en begränsat volym råvaror på jorden, vad ska vi göra när de börjar tryta? När de sista träden huggits ner för att blivit pappersmassa till reklamblad, när den sista oljan eldats upp eller omvandlats till en plastkasse?

Ingen generation har varit så egoistisk som vår och tänkt så lite på kommande generationer. Vi lämnar efter oss en sophög, en skövlad planet. En planet där vi har grävt ner utbränt uran som avger radioaktiv strålning i 10 000 år.


Av en art så medveten och intelligent som människan borde man förvänta sig att de valde de smartaste och framsyntaste individerna att styra samhället, men istället har man valt de dummaste, girigaste och mest korrumperade att styra världen. Demokrati kallar man det - folkstyre, alla ska vara med och bestämma hur jävla korkad man än är. Med de problem världen brottas med borde vi ha en stab av de smartaste experterna att styra och planera för framtiden. Med val vart fjärde år blir det inga långsiktiga lösningar, bara en massa fjäsk och tomma löften. Själv har jag aldrig trott på demokratin och kommer alldrig att göra det heller, så som världen ser ut är diktaturer den enda hållbara styresformen. I vissa kulturer och samhällssystem är demokrati helt otänkbart, det fungerar bara inte. Idag är det inte ens tillåtet att ifrågasätta demokratin, det är en helig ko i hela den västliga delen av världen. 


Demokrati och liberalism är de två komponenter som mest gynnar rövarkapitalismen, konsumtionen och industrialismen. Med dessa två vid rodret garanteras en ständig ekonomisk tillväxt, eller åtminstone en illusion av ständig tillväxt. De som kan tänka lite mer än näsan räcker vet att det finns ingen ständig tillväxt, allt tar slut vid en given punkt. Detta är något politikerna vägrar eller inte vill inse. Deras uppgift i samhället är att upprätthålla en rad illusioner som medborgarna förväntas tro på. Svensken står i en särklass när det gäller att sätta tilltro till vad auktoriteter och politiker säger. Det är precis som det finns inbakat i hans gener. Sverige har de sista 50 åren haft i särklass urusla politiker och makthavare, de har lyckats rasera det samhällsbygge tidigare generationer byggt upp och ändå slår de sig för bröstet och säger fan vad duktiga vi är. 

Nä nu klara jag inte av att tänka på skiten längre, jag deppar ihop totalt...

Av Karsten - 2 maj 2017 11:35

Den kristna kulturen har alltid talat om demoner som någon yttre kraft, som onda varelser i tjänst hos den onde Lucifer. På medeltiden skrev man hela böcker i hur man identifierade en demon. De kristna tror att en människa kan bli besatt av en eller flera demoner. Den judiskt-kristna läran är en irrlära, det finns inga demoner i deras bemärkelse.


Många människor på vår jord styrs av egenskaper som hyckleri, högfärd, egenkärlek, vredgat sinne, hårdhet, brist på visdom, inte minst våra makthavare är besjälade av dessa egenskaper. Alla dessa egenskaper är av demonisk art och förslavar människan. Njutningen av egna lustar är målet för en oren själ, man eftersträvar hela tiden materiell vinning för att kunna köpa njutning. 


Låt mig citera några ord från Bhagavad-Gita som behandlar detta ämne, lika aktuellt idag som när boken skrevs för 2500 år sedan år 500 f. Kr.

"Se, detta har jag skaffat mig idag, i morgon ska jag vinna allt det andra; se, dessa skatter äro mina nu, men dessa andra ska jag snart förvärva; jag har fördärvat denne ovän nyss, och andra skall jag bringa i fördärvet; jag är en mäktig herre, jag är lycklig, jag njuter - jag är utan brist och vank; jag är förmögen, jag är hög till börden: var finns min like? 

- Jag vill vara säll, jag vill offra, jag vill giva gåvor!"

"Så gäckas de utav en villad håg, förvirras i sitt vett av hela skaror av tankebilder, fångas i ett nät av illusioner, hänge sig åt lustan, och störta ner i dess helvete."

Bhagavad-Gita kap. XVI verserna 12 - 16Det den judiskt-kristna Bibeln på ett omständigt och svårtytt språk behöver över 1300 sidor på sig att försöka förklara, förklarade de indiska vise på drygt hundra sidor på ett ganska klart lättåskådligt sätt. Tyvärr nyttar det föga då människornas sinnen är så förstockade och de är så uppfyllda av materialismens demoner att de inte förstår vad de läser. Den indiska filosofin går ut på att rädda din egen själ inte missionera och omvända människor såsom islam och kristendom. Att be fem gånger om dagen eller åkalla Gud för att få syndernas förlåtelse hjälper föga, ett rent hjärta får man genom sina handlingar. Var och en står för sina egna handlingar enligt den eviga karma-lagen. Det du sår får du skörda, så enkelt är det.

För övrigt tror varken muslimer eller kristna på återfödelse, på ett evigt kretslopp där själen byter boning som man byter klädedräkt. De tror istället på ett evigt paradis eller ett evigt helvete efter detta enda liv de tror sig leva.

Det är som Krishna säger till Arjuna: "Men dessa onda, vilda (Guds)hatare - de uslaste bland människor här i världen - dem störtar Jag i onda modersliv; där födas de på nytt av lumpna mödrar; de gäckas ständigt, levnad efter levnad."

Av Karsten - 2 maj 2017 00:47

I Mexiko har invånarna tröttnat på kartellerna som driver ett terrorvälde och plundrar vanliga civilas hem. Detta har lett till att beväpnade medborgargarden (autodefencas) bildats som inte visar någon misskund med kartellmedlemmar, en av kartellerna som kallar sig "Tempelriddarna" har medborgargardena gått hårt åt. De federala myndigheterna har försökt avväpna medborgargardena men dessa har stöd av befolkningen då polis och federala myndigheter många gånger är i sold hos kartellerna. Stora områden har återerövrats från de kriminella kartellerna.


Detta är en utveckling vi kommer att ske i framtidens mångkriminella Sverige där polisen inte gör ett skit och lägger ner alla utredningar. Folk kommer till slut att tröttna och organisera sig mot de kriminella gängen och döda dem. Försöker polisen och det officiella Sverige ingripa mot medborgargardena kommer det att utveckla sig till ett rent krig. Misslyckas staten med att ge medborgarna säkerhet och trygghet tar andra krafter vid. Det finns gott om skrupelfria vapenhendlare som skulle sälja till medborgargarden. För staten är det bara att gilla läget, det går inte att komma med krystade krav om att avväpna medborgargardena samtidigt som man inte klarar av de kriminella gängen som sätter skräck i våra förorter. 


Statens yttersta ansvar är att skydda sina medborgare, det är det folket betalar skatt för. När staten inte klarar av det uppdraget så kommer folket att ta lagen i egna händer. Det vore hemskt om Sverige blev lika korrumperat som Mexiko, än finns det en chans att vinna striden mot de kriminella gängen, men då är det åtskilliga lagar man måste tänja på och negligera. Viktigast av allt är att inte låta de kriminella gängen infiltera det officiella Sverige via en massa politiska aktivistgrupper eller att de får jobb inom polisen.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

19 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
<<< Maj 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se