Alla inlägg den 25 juli 2017

Av Karsten - 25 juli 2017 23:03

Usch vad jag känner mig trött, det har varit en ansträngande dag med alla politiska turer och TV sända intervjuer. Det bästa hade varit om de satt upp kameror i Rosenbad och riksdagshuset så allt blev som ett djävla Big Brother, alla förhör och alla utfrågningar kunde följas av folket hemma i vardagsrummet. Då kunde folk själva se hur Ygeman smyger sig in till Löfven och viskar i hans öra: "Nu har de schabblat till det ordentligt på Transportstyrelsen". Löfven som inte är så snabb i huvudet replikerar: "Transport, nä det var på Metall jag var". Sverige är ju redan en förbannad cirkus, så varför inte ta ut svängarna full ut? Jag undrar om Sverige finns kvar som nation om tio år? 

ANNONS
Av Karsten - 25 juli 2017 21:04

Nu börjar Elake Karsten bli riktigt förbannad på dessa djävla idioter till statsråd som sitter och ljuger svenska folket rätt upp i ansiktet på bästa sändningstid i statstelevisionen.  Att sitta och påstå att det ligger inte på mitt departements bord att informera statsministern är ju bara ett dåligt försök att skydda Stefan Löfvens rygg. Alla med lite insikt i denna affär förstår ju att Stefan Löfven redan på ett tidigt stadium blev informerad men bestämde att man skulle försöka sopa skiten under mattan och in i det längsta hålla honom utanför. Det hela vore tragikomiskt om det inte vore för att affären drabbade Sverige och svenskars säkerhet. 


Jag misstänker att Löfvens handlande i denna affär är en gammal facklig skada, han har agerat som han brukade göra i rollen som fackpamp på Metall. Genom att påstå att han först 2017 informerades av infrastrukturminister Anna Johansson innebär att han nu målat in sig i ett hörn och kommer att få mycket svårt att ändra på historien. Det finns förmodligen personer i Löfvens närhet som vet att han fick vetskap långt tidigare, så nu kan han bara hoppas att dessa är lojala och tiger. Detta är inget haveri det är maktkorrumption på högsta nivå.

ANNONS
Av Karsten - 25 juli 2017 19:50

Det var länge sedan vi hade ett så intressant inrikespolitiskt läge som nu, höstens riksdagsöppnade blir en riktig rysare. Ska Löfven rensa upp bland sina statsråd eller kommer han hårdnackat vidhålla att han har fullt förtroende för de sittande statsråden? Kommer Sverigedemokraterna att få igenom sin hårda linje och få de andra partierna med sig i en misstroendeförklaring? Själv tycker jag det är spännande när det blir lite liv i luckan, det är ju beklagligt att det drabbar landet säkerhet men vad fan kan man förvänta sig av en rödgrön regering? 


Det märks på Löfven att han blivit partiordförande och statsminister lite mot sin vilja. Det rådde ju en viss desperation inom partiet då Juholt visade sig omöjlig att ha kvar och man snabbt måste få fram en ny ordförande. Stefan Löfven kommer ju från Metall och är gammal fackpamp vilket märks på hans sätt, han saknar helt den diplomatiska finessen. Jag misstänker att skulle oppositionen, V och SD genom ett misstroendevotum tvinga bort Löfven så kommer han att avgå som partiordförande. Jag tror han är skitförbannad och tänker hur fan kunde jag få den här skiten på halsen. Vad Marie Ågren tänkte när hon negligerade gällande regler och lagar vet jag inte, förmodligen tänkte hon inte alls. 


Jag kommer att med största spännig och största intresse följa utveclingen och alla turer kring denna affär. Sverige har haft ett otal mer eller mindre allvarliga politiska affärer sedan andra världskrigets slut. Men aldrig någon förutom IB affären där man så flagrant brutit mot gällande lag. Geiger-affären var bara ett smutsigt byk med kåta riksdagskarlar som saknade politisk botten. IB-affären var ett galet projekt sjösatt av Olof Palme i en överdriven nit att hålla rent åt vänster. Det här är ett schabbel utan dess like.Av Karsten - 25 juli 2017 18:01

Redan i oktober började varningsklockorna ringa på Transportsyrelsen, Evy Söderström som suttit i SAP:s VU och nu sitter i styrelsen för Transportstyrelen informerades om avstegen från gällande regelverk i oktober 2015 och tyckte då det lät lite konstigt. Jag var naiv som inte reagerade säger hon till Aftonbladet.

Under perioden maj-september 2015 fattade generaldirektören Maria Ågren tre gånger beslut om avsteg från Säkerhetsskyddslagen, Personuppgiftslagen och Offentlighets- och sekretess-lagen. Och från myndighetens egen riktlinje om krav på informationssäkerhet. Rolf Annerberg har i förhör med SÄPO sagt att: ”Regeringen ville inte ha reformstopp och omvärlden ville inte ha en massa krångel”, detta uttalande tyder på att regeringen var informerad. Den 11 november 2015 uppmanade Säpo att överflyttningen skulle avbrytas, helt eller delvis, så att hemliga handlingar inte skulle komma i obehöriga händer. Myndigheten uppmanades att vidta omedelbara säkerhetsskyddshöjande åtgärder. Men trots varningen tog IBM över driften i december 2015. IBM hade då verksamhet i Danmark, Irland, Serbien, Tjeckien och Rumänien. Med personal där skulle IBM sköta Transportstyrelsens datadrift från november 2015.


Det är denna nonchalans från Maria Ågrens sida som föranleder SÄPO att inleda en förundersökning om brott. Frågan vi medborgare kan ställa oss är om det finns fler myndigheter som outsourcat sina register till utländska IT-tekniker? Vem sköter känsliga register som sjukvårdens patientregistret? Det verkar som de styrande i Sverige helt tappat greppet och inte inser konsekvenserna av sina beslut. Man låter det billigaste alternativet styra besluten och gör avkall på säkerhet och personlig integritet. Databrott måste betraktas mycket allvarigare, det är idag inget pojkstreck att bryta sig in i en annan människas dator, det är ett brott lika allvarligt som bostadsinbrott. Samhället har länge nog tagit alldeles för lätt på dessa frågor vilket märks på den härva som nu rullas upp. 

Av Karsten - 25 juli 2017 14:51

Både justitieminister Morgan Johansson, inrikesminister Anders Ygeman, försvarsminister Peter Hultqvist och infrastrukturminister Anna Johansson bör entledigas från sina poster av statsminister Stefan Löfven om han vill sitta kvar som statsminister. Alla dessa statsråd har haft kännedom om schabblet på Transportstyrelsen och hemlighållit det för riksdag och allmänhet. Ger Stefan Löfven inte efter för oppositionens och SD:s krav på att entlediga utpekade statsråd så bör de väcka ett misstroendevotum mot Löfven själv vilket innebär att hela regeringen får avgå.


     


Att försöka mörka genom att åberopa hemligstämpeln bara ökar misstron mot regeringen. Att kalla in chefen för MUST (Militärens Underrättelsetjänst) är bara dimridåer, i det här pajaslandet finns inga hemligheter. All svensk infrastruktur kartlades av Öststaterna och Sovjetunionen under kalla kriget, dessa uppgifter har sedan löpande uppdaterats av GRU. Ryssland vet var varenda språng över bäckar och åar finns samt deras bärighet, de känner till konstruktionen på alla broar och viadukter samt om det finns sprängkammare i dessa. 


 

Delar av Gävle hamn på rysk karta.

 

Det enda schabblet på Transportstyrelsen kunnat ge Ryssland är uppdateringar av tidigare känd information. Allvarligare är om personregister hamnat i händerna på tredje part, körkortsregistret kan utnyttjas av bedragare och andra kriminella då det innehåller ganska kompletta uppgifter om alla svenskar. Det enda man kan säga om Sveriges makthavare är att de är odugliga pajasar. Man har på kort tid lyckats rasera en ganska stabil och trygg nation.

Av Karsten - 25 juli 2017 14:29

Se där, Elake Karsten hade rätt. På Text-TV står att försvarsminister Peter Hultqvist fick information om Transportstyrelsens IT-affär i mars av tjänstemän på departementet som i sin tur fått information från justitiedepartementet. Jag visste väl att Morgan Johansson var den förste att informeras av SÄPO då det gällde ett lagbrott begånget av en hög statlig tjänsteman. Nu är frågan varför Morgan Johansson inte informerade Stefan Löfven (vilket han naturligtvis gjort)?

Hultqvist hade vidare fått information från Försvarsmakten att det rörde sig om skyddsidentiteter samt militära fordon som fanns i IT-systemet. Något som ju förnekas av andra inblandade.


Nä, dra fram den där dryge Morgan Johansson och mangla honom då han förmodligen var den förste att informeras av SÄPO-chefen Thornberg. Fråga honom om han inte informerade Stefan Löfven och om han nekar fråga honom varför han inte vidarebefordrat så vilktig information till statsministern 2016. Hela den här historien kommer att bli en mycket lång följetong. Den kommer nog att prägla en stor del av riksdagsarbetet i höst. Oppositionen och SD kommer att vilja veta exakt vilka åtgärder regeringen vidtagit för att minimera skadorna som man får utgå har drabbat Sverige.

Av Karsten - 25 juli 2017 13:07

Med tanke på att Sverige knappast har något försvar att tala om så kan ju skadan som Transportstyrelsens IT schabbel orsakat inte vara så stor. Redan under kalla kriget så kartlade Sovjet Sveriges hamnar, vägar, broar och järnvägsnät. Den sovjetiska krigsmakten hade utmärkta kartor över Sverige i samma skala som Generalstabens med alla namn utmärkat med kyrilliska bokstäver. De flesta politiska kommentatorer pratar mest skit då de ingeting vet. 

Allvarligare är att personuppgifter röjts, något som visar faran med en överdriven registering av medborgarna. Bara detta att alla svenska medborgare har ett unikt personnummer är något vi är ganska ensamma om. 


Det som man kan lära sig av detta är att svensk myndigheter helt saknar kunskap om IT-säkerhet. Man outsourcar inte känslig information. Det kanske kostar mer att sköta denna verksamhet inom landet men säkerheten måste gå före allt annat. Redan på ett mycket tidigt stadium förstod jag att svenska myndigheter var otroligt godtrogna när det gällde IT-säkerhet. Jag har själv gått på en rad IT-utbildningar, allt från programmering till kurser i enskilda program som Photoshop, 3D program och annat, inte vid ett enda tillfälle fick vi information om IT-säkerhet. Internet var något nytt på 1990-talet och det surfades vilt på alla statliga institutioner utan att personalen fattade att de därmed öppnade för skadlig programvara. Det var den sedvanliga svenska godtrogenheten som gällde.


Med tanke på att vi lever i ett samhälle så beroende av datorer så borde det vara lag på att varje makthavare och högre tjänsteman var certifierad på IT-säkerhet. Vi kan inte ha en riksdag full med idioter som vet hur man sätter på datorn och kommer ut på Nätet men sedan är det stopp, de vet ingenting om vad som kan drabba dem i form av skadlig programvara. Vi behöver en ny generation makthavare som till fullo inser svagheterna med ett samhälle så beroende av datorer och elektronik. Vi kan inte i feminismens och jämnlikhetens namn kosta på oss att ha kvinliga generaldirektörer som inte vet vad de sysslar med. Jag säger inte att det inte finns kvinnor som är duktiga inom IT men många uppvisar en skrämmande okunnighet när det gäller datorer och Internet.


Själv börjar hela den här historien stå mig upp i halsen. Den var inte oväntad, det var inte en fråga om det skulle hända snarare när det skulle hända. Helt klart har topparna inom regeringen gjort bort sig och försöker släta över det hela. Låt dem inte komma undan den här gången, det är vår säkerhet de satt på spel.

Av Karsten - 25 juli 2017 10:32

Då SÄPO inleder ett tillsynsärende mot Transportstyrelsen 2015 torde ju detta skett då man misstänkte oegentligheter eller brott. SÄPO har tydligen fått sina misstankar bekräftade då de inleder en förundersökning om brott mot TS generaldirektör Maria Ågren i januari 2016. Då detta är en juridisk fråga och gäller en hög statlig tjänsteman borde väl Justitiedepartementet och justitieminister Morgan Johansson informerats? SÄPO:s förundersökning leder till att Maria Ågren entledigas från sin tjänst på TS i januari 2017 och får ett strafföreläggande på 70 000 kronor som hon godkänner. Skulle allt detta ha skett utan att Morgan Johansson informerats?


Hela denna historia avslöjar en godtrogen och orealistisk syn på IT-säkerheten hos statliga myndigheter. Hur kan en generaldirektör på en statlig myndighet som Transportstyrelsen på egen hand besluta om outsourcing av myndighetens IT-servrar till länder utanför Sverige med icke säkerhetsklassade IT-tekniker? Att hon på egen hand beslutar sig att bryta mot gällande regelverk och lagar finner jag uteslutet, hon har på ett informellt sätt fått ett godkännande från Näringsdepartementet.


Många frågor handlar om vilka uppgifter som kan ha röjts som kan ha skadat rikets säkerhet. Vi kan utgå från att där fanns uppgifter om det svenska väg och järnvägsnätet, uppgifter om samtliga väg och järnvägsbroar, samtliga hamnars kapacitet och tillgängligheten till dessa via vägar och järnväg. Alla dessa uppgifter fanns till stor del i de ryska arkiven, Sovjet hade mycket detaljerade kartor över Sverige med alla namn på kyrilliska. Uppgifterna i TS servar kan tjäna som uppdateringar av tidigare kända uppgifter. Vi måste utgå från att alla uppgifter i TS servrar är läckta och att åtgärda dessa kommer att kosta samhället hundratals miljarder. Vi måste bygga nya broar nya bergrum.


Man pratar om skärpta regler i en ny säkerhetslag, men denna ska inte börja gälla förrän 2019. Borde man inte med tanke på det som skett påskynda denna lag och dessa skärpningar? Vad det i grunden handlar om är dålig ledning och urusla maktstrukturer, den ena handen vet inte vad den andra gör. Regeringen Löfven har visat sig oduglig och handlingsförlamad då någonting inträffat. Man har varit mer intresserad att försöka dölja hela denna historia för allmänheten än att vidtaga åtgärder att minimera skadorna. Det som skett är fullt tillräckligt för att väcka ett misstroende mot hela regeringen.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

19 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
<<< Juli 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se