Inlägg publicerade under kategorin Migrationsfrågor

Av Karsten - 24 maj 2018 10:55

Hur tänker man om man först försöker bygga upp ett jämlikt samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter och samma lön för samma arbete, ett sekulariserat samhälle där religionen är en privatsak, där barnen går i en skola som motverkar mobbning och sexuella trakasserier och sedan ta hit en massa människor från dysfunktionella klankulturer med en medeltida syn på det mesta och tror att detta ska fungera??


Var man från politiskt håll så in i helvete naiv att man trodde att dessa enorma volymer av ickeeuropéer varav många var muslimer skulle integreras och snabbt ta till sig de svenska värderingarna? Konsulterade någonsin de politiker som var ansvariga för det befolkningsexperiment man kallade det "mångkulturella samhället" socialantropologer och islamologer och tog reda på förutsättningarna för att samhället skulle fungera med så många muslimska ickeeuropéer? Facit fanns redan i franska och brittiska förorter som sedan decennier haft problem med en ökande gettoisering i storstädernas förorter.


Trodde man i sin grandiosa självgodhet att den svenska modellen skulle vara överlägsen alla andra och att vi skulle klara av de problem som andra nationer inte klarat av? Idag har vi svaret i en alltmer infekterad debatt om den svenska invandringspolitiken, med media som dagligen skriver om brott begångna av invandrare. Gruppvåldtäkter var ett okänt fenomen i Sverige före 2000-talet, efter 2015 formligen exploderade antalet gruppvåldtäkter och sexuella trakasserier riktade mot svenska kvinnor. De så kallade "utsatta områdena " har på kort tid växt från tre till över hundra och fortsätter växa hela tiden då man fortsätter ta in nya "flyktingar".


Allt medan problemen växer och vi får ett alltmer splittrat samhälle fortsätter regeringen att snacka om hur bra det går för Sverige och hur arbetslösheten sjunker. Det regeringspartierna är mest ovilliga att prata om är invandring och integration, visserligen har socialdemokraterna aviserat en hårdare asylpolitik medan deras regeringskollegor MP lovar en återgång till de tidigare generösa asylreglerna. Vad detta skulle leda till har nog MP inte funderat närmare på. Vad folk frågar sig är nog hur länge denna totalt ansvarslösa invandringspolitik ska få pågå?


För några år sedan kunde man från politiskt håll dölja problemen med fagert tal och guldkantade löften, det går inte längre då problemen vuxit sig så stora att det nu drabbar vanligt folk som utsätts för kränkande tillmälen av invandrargäng även i småorterna som tidigare var befriade från problemen. Barnen kommer hem från skolan och berättar för sina föräldrar om hur invandrarelever kallar den "svennar" och "horor" samt utsätter dem för fysiskt våld. Det går inte längre att trolla bort problemen på samma sätt som under Mona Sahlins glansdagar. Invandringen kommer att bli valets stora huvudfråga och jag håller inte för otroligt att Sverigedemokraterna får 35 procent och Alternativ för Sverige kommer in i riksdagen.  

ANNONS
Av Karsten - 22 maj 2018 12:54

För denna satiriska bild har läraren Jan Sjunnesson blivit delgiven misstankar om "hets mot folkgrupp" av åklagarämbetet. Texten som ledsagade bilden var: "Två nya spännande boktitlar till nästa mässa" med anspelning på bokmässan i Göteborg och Nya Tiders medverkan.

Har det svenska rättsväsendet inget bättre att syssla med än att jaga en aldrig förr straffad person som med satirens hjälp gör ett inlägg i samhällsdebatten? Samtidigt som man lägger ner tid och pengar på att jaga oliktänkande svenskar så lägger man ner förundersökningar mot våldtäktsmisstänkta nyanlända afghaner eller avskriver dödsskjutningar utförda av kriminella invandrargäng i brist på spaningsuppslag. 


 

ANNONS
Av Karsten - 15 maj 2018 13:24

Som jag ser det finns bara ett parti att rösta på den 9 september och det är Alternativ för Sverige, det är det enda partiet som på sitt program har återvändande av de främlingar som av ekonomiska eller andra skäl sökt sig till Sverige. Allt snack om integration låter orealistiskt då parallellsamhällena fått växa sig starka allt för länge, det enda man kan göra är att röja upp i det träsk de övriga riksdagspartierna skapat. 

För de allra flesta väljare verkar invandringsfrågan vara den viktigaste då fler och fler inser att alla andra problem hänger samman med denna. Frågor som skola, sjukvård, kriminalitet och den ökade otryggheten är alla en följd av den oansvariga massinvandringen. 


Stöket och de dåliga resultaten i skolan är en följd av allt för många ickeeuropeiska elever med bristande språkkunskaper som synliggör sig själva genom ett kaxigt och stökigt uppförande i klassrummen. Sjukvårdens bristande resurser beror på att den inte anpassats efter de volymer ickeeuropéer som vält in i vårt land och som tack vare sin tillgänglighet överanvänds för minsta lilla åkomma. Migrationsverket betala kostnaderna. Kriminaliteten och de ökade antalet våldtäkter beror på att de som kommit har en annan syn på samhället och kvinnor. De känner ingen som helst solidaritet med det svenska samhället och svenskarna. För dem innebär ett svenskt medborgarskap bara ett nytt pass så de kan åka på semester till det land de "flytt" från.


Alternativ för Sverige är det enda parti som verkligen kan se till att de 80 000 som regeringen påstod sakna asylskäl och därför måste återvända verkligen gör det. Efter att 163 000 kommit hösten 2015 försökte regeringen gjuta olja på missnöjets vågor genom att säga att 80 000 måste avvisas, trots att de innerst inne visste att detta ej skulle kunna genomföras. Migrationsverket har i princip noll koll på dem som kommit, så fort någon asylsökande förstår att de inte kommer att få asyl så sticker de från förvaret och går under jorden. Jag tror ingen myndighet har koll på hur många som idag gömmer sig illegalt i Sverige. Det borde vara varje svensks självklara plikt att ange till myndigheterna om man misstänker att någon vistas illegalt i Sverige. Kristna och vänsterextremister som gömmer flyktingar borde straffas med mist två år fängelse vilket öppnar för polisiära tvångsåtgärder.

Av Karsten - 13 maj 2018 13:03

Vid mer än ett tillfälle har vi fått höra att den våldsamma inströmningen av asylsökande hotar den svenska välfärden, om detta äger sin riktighet så är asyl- och flyktingmottagandet på sikt ett hot mot demokratin och friheten. Man kan nämligen bara härska varaktigt på två sätt, antingen genom välstånd eller genom terror. Skulle det överflöd och välstånd som svensken vant sig vid i över ett halvt sekel plötsligt upphöra skulle de folkliga proteserna inte vänta på sig och maktens enda svar skulle då bli ökad terror och inskränkt frihet. Något man redan börjat med i det fördolda, bit för bit har åsiktskorridoren blivit allt trängre.


I praktiken har vi en ständig inströmning av mer eller mindre fattiga från Afrika och Mellanöstern som kommer till Sverige i den fasta övertygelsen att de ska få ta del av det välstånd som finns i landet. Välstånd och välfärdssamhälle är något som man kollektivt bygger upp i en anda av samförstånd, det kan bara skapas genom hårt arbete och slit. För vem som helst, oavsett om man är etnisk svensk eller invandrare och har arbetat ett helt långt liv, så framstår den generositet de styrande visar de nyanlända som orättvis och fel. Varför ska 9 000 afghaner utan asylskäl få privilegiet att genomgår svensk gymnasieutbildning samt uppbära bidrag till bostad och uppehälle utan att de eller deras föräldrar bidragit med en enda krona till det svenska samhället? 


Politiker som Annie Lööf (c) måste förstå att det räcker inte med att vira in sådana beslut i en slöja av ord om empati och snyft om humanism och medmänsklighet. De flesta av oss svenskar vet att dessa unga män med största sannolikhet kommer att få stanna i Sverige permanent och på sikt få hit sina anhöriga. Vi vet också att detta kommer att betalas av oss, de svenska skattebetalarna. 

En del av oss börjar komma till insikten att allt tal om att Sverige behöver invandring grundar sig enbart på att även de som lever på försörjningsstöd, sjukbidrag, förtidspension eller vilka omskrivningar man nu använder på dessa utdelade skattepengar gör en samhällsnyttig insats genom att konsumera vad den resterade arbetskraften producerar. 


Allt går ut på att hålla tillväxtens ekorrhjul i spinn, vi är fast i det överflödssamhälle vi har skapat med en ständigt ökande produktion och konsumtion. En stor del av dagens konsumtion är inget annat än en tröstätning i jätteskala. Detta överflöd har gett upphov till stämningar av olust och besvikelse, mycket av den psykiska ohälsa vi ser prov på idag, grundar sig på denna materiella övermättnad och samtidig avsaknad av mer andliga och subtila värden. Det räcker inte med att bara mätta folks munnar och sedan tro att det resten går att bota med ytlig banal TV-underhållning, sociala medier, on line spel och andra trivialiteter. Det råder ett vakuum i den svenska folksjälen en vilsenhet i en värld man inte längre känner igen sig i. Ur politisk synvinkel ett farligt tillstånd, om någon skulle dyka upp som har huvud och insikt att utnyttja detta.  


Det vi kallar demokrati hänger idag i en tunn skör tråd, ett faktum som de flesta politiker verkar vara omedvetna om.

Den otrygghet med ökande våld och grov kriminalitet som följt i spåren på massinvandringen är idag grogrund för mer extrema politiska lösningar. Att fortsätta leva efter devisen: "det händer inte här " kan visa sig fatalt. Än så länge har Sverige varit förskonat från de allra värsta formerna av terrorbrott, Drottninggatan är än så länge det värsta, men vad händer den dag då ett terrorbrott kräver hundratals liv? Man brukar säga att det är bättre att stämma i bäcken än i ån, kanske är det dags att Sverige omprövar sin syn på asylrätten. Rätten att söka asyl skapades i efterdyningarna till andra världskrigets flyktingvågor, idag har vi en helt annan situation där folk flyr fattigdomen i sina egna länder istället för att ta sig samman och försöka bygga upp ett eget välstånd. Man söker sig till rika länder för att parasitera på deras välstånd.  

Av Karsten - 12 maj 2018 17:23

Råkade få se hur två poliser med skandinaviskt utseende punktmarkerade mot två kriminella kulturberikare på Gustav Adolfs torg i Malmö. De hade stannat kulturberikarnas lyx Mercedes och gick minutiöst igenom bilen medan de två gängmedlemmarna stod och hängde mot en vägg och tittade på, en svarting och en med arabiskt utseende. Polisen hittade inget i bilen så de lät slöddret köra vidare, men det är bra att polisen håller ögonen öppna och inte ger dessa kriminella parasiter en lugn stund. Vet de att de när som helst kan bli stoppade så vågar de inte ha vapen eller droger med sig i bilen som säkert stod skriven på en målvakt. 


Det är sorgligt att det finns alldeles för få poliser per capita i Sverige. Vi får hoppas något parti vinner valet som verkligen prioriterar polisfrågan framför ännu mer asylinvandring. Det behövs hårdare tag i dagens Sverige där man röjer upp i gettoområdena. Rosengård, Kroksbäck, Rinkeby, Tensta och liknade ställen ska inte vara någon sorts laglösa reträttplatser för dessa kriminella kulturberikare. Ge polisen mandat att öppna verkanseld vid minsta tecken på motstånd, kastar tolvåringar sten mot polisen så meja ner dem med automateld. Vem fan bryr sig om ifall arab eller Somalia kärringar sörjer sina skjutna telningar, de skulle uppfostrat dem bättre och lärt dem veta hut.

Av Karsten - 11 maj 2018 18:44

Om det är som FN:s rasdiskrimineringskommission påstår i sin rapport att rasism och diskriminering ökat i Sverige så kan jag inte se detta som något annat än ett friskhetstecken. Länge nog har svenskarna funnit sig i att bli undanskuffade samtidigt som invandrare har erhållit positiv särbehandling. Vad gäller ökningen av antisemitism så vet alla som inte har huvudet under armen att denna står till största delen radikala muslimer för. Idag är det inga djävla nynazister som bränner ner synagogor, det är unga muslimer från förortsgettona. 


Att se om sitt eget hus när landet invaderas av främlingar är något helt naturligt, som svensk företagare anställer jag hellre en svensk kvinna än ett vandrande svart tält även om jag vet att den sistnämnda anmäler mig för diskriminering. Den svenska lagstiftningen med "hets mot folkgrupp" och diskriminering har blivit till vapen i händerna på missbelåtna invandrare som inte får de arbeten de förväntar sig. Det är dags att återta Sverige och åter sätta de etniska svenskarna i första rummet. Det var våra svenska förfäder som byggde upp landet och skapade välfärdsstaten, de som kommer hit och kräver full tillgång till välfärden har inte bidragit med en enda krona eller en enda svettdroppe till bygget. De är i mina ögon inget annat än välfärdsparasiter. 


Kan vi inte tala klarspråk i dessa frågor utan att FN ska komma med sina pekpinnar så är vi inne på ett sluttande plan. Jag är rädd för att redan gått för långt och om man plötsligt lättar på trycket från politiskt håll så får man ketchup effekten, allt det hat som byggts upp under årtionden av invandring utan någon öppen politisk debatt kommer som en vårflod och sköljer allt med sig. I Danmark öppnade man för debatt redan 1996 då vanligt folk fick komma till tals i de danska tidningarna, det blev en stormflod av negativ kritik mot invandringen. Detta bredde väg för Danske Folkeparti via Glistrups missnöjesparti, övriga politiker fattade vinken och skärpte den danska invandringspolitiken. Svenskarna gjorde tvärtom man lade locket på invandringsdebatten, det blev ett tabuämne man inte diskuterade. Idag ser vi resultatet en nation i kaos och kriminalitet.

Av Karsten - 6 maj 2018 21:14

Jag undrar om de svenskar som tittar på Agendas partiledardebatt förstår att regeringspartierna och de borgerliga partierna bara försöker blanda bort korten och kollra bort väljarna med en massa kvalificerat skitsnack, speciellt kring frågor som rör asyl och invandring. 

Vad gäller Annie Lööfs dravel kring återföreningsärenden och eviga snack om medmänsklighet och känslomässiga skitsnack. Om nu mamman och pappan i Irak eller Afghanistan skickat sitt barn till Sverige så får de väl skylla sig själv? Det där med att skicka hit ett "ankarbarn" för att sedan få hit hela tjocka släkten är satt i system och det stöder Annie Lööf. De som lägger sin röst på Centerpartiet och den där rödhåriga subba lägger sin röst på ett islamiserat Sverige och fortsatt massinvandring. Lööf vill återinföra synnerliga och ömmande skäl humanism och annat flum i asylpolitiken. Inga fasta ramar utan låt allt vara flytande.


När debattledarna säger att sex av tio svenskar vill ha minskad invandring och ställer frågan till partiledarna vilka som vill ha minskad invandring är det bara Åkesson och Kristersson som räcker upp handen. De andra kommer med sitt vanliga empatiska dravel och försöker få lyssnarna att få dåligt samvete, värst är så klart MP:s Isabella Lövin. Åt helvete med asylrätten och allt känslomässigt dravel. Se hur Sverige ser ut idag med gruppvåldtäkter, gängkriminalitet, dödsskjutningar, växande invandrargetton och en växande otrygghet och oro för framtiden bland vanliga svenskar och gamla arbetskraftsinvandrare. En röst på kommunisten Jonas Sjöstedt eller Miljöpartiet är en röst på fortsatt kaos och anarki i Sverige.

 

Det är vidrig att höra dessa hycklare till politiker som bara ljuger och försöker föra väljarna bakom ljuset. S och MP lever i illusionen att alla invandrare är högutbildade och att vi i Sverige behöver massor av folk till arbetsmarknaden. Ingen vågar säga att många som kommer hit är ekonomiska lycksökare som bara vill leva på bidrag och småkriminalitet. Sverige är ökänt i tredje världens alla flyktingläger med att ha världens generösaste asylrätt och bidragssystem. 

Av Karsten - 4 maj 2018 23:42

I senaste numret av Nya Tider kan man läsa ett helt uppslag om svenska kvinnor som konverterar till islam. En norsk forskare liknar dessa konvertiter vid de norska "tysketöserna" som under ockupationen 1940 till 1945 valde att gå i säng med tyska soldater. Kvinnor som går i säng med främmande ockupanter, muslimer i Sverige måste betraktas som främmande ockupanter vars mål är att islamisera Sverige.

En svensk universitetslektor har skrivit en avhandling om svenska kvinnliga konvertiter och intervjuat ett stort antal av dessa kvinnor. Det är ensamma, frånskilda, som drivs av en förbittring mot sin egen kultur där de inte klarat av att leva upp till idealen. Med andra ord utseendemässigt frånstötande feta fruntimmer som finner lyckan i att underkasta sig en muslimsk man och hans sinnessjuka religion. Med burkan på liknar de en Michelingubbe man trätt av svart sopsäck över. 


Detta är en skrämmande utveckling som politikerna väljer att se bort från, de ser det väl mest som ett positiv utslag av mångkulturen, en form av omvänd integrering. I Storbritannien har cirka 40 000 kvinnor konverterat till islam som ett resultat av den okontrollerade invandring av främst pakistanare men även andra muslimer från imperiets gamla kolonier. Det var islamiseringen av England som fick engelsmännen att rösta för ett utträde ur EU då man hade tröttnat på den ständiga floden av muslimer och andra som tog sig från Frankrike till England. Jag tycker jämförelsen med kvinnors fraternisering med fienden i de ockuperade länderna under andra världskriget är en utmärkt jämförelse. En dag kanske vi kan raka deras huvuden och rista in en halvmåne i deras pannor som ett varnade exempel. För det kommer till en uppgörelse med islam i Europa och den uppgörelsen kommer att bli blodig.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se