Inlägg publicerade under kategorin Ekonomi

Av Karsten - Onsdag 3 jan 12:47

Det moderna jordbruket är den största boven till att folk blir allt dummare. 90 procent av den danska åkerarealen besprutas med pesticider 1 - 3 gånger om året och ingen ska inbilla mig att dessa pesticider är försvunna när jordbruksvarorna levereras till detaljhandeln.

Pesticiderna påverkar myelinet som ligger virat runt nervcells axomet, ungefär som plasten på en elledning av koppar. Myelinet har en isolerande förmåga som gör att en nervimpuls kan fortplanta sig fortare. Mellan myelin segmenten finns små mellanrum kallade Ranviers noder, dessa mellanrum blir längre av pesticidernas påverkan och nervimpulserna går därför långsammare. Våra hjärnor blir trögare, vi blir dummare.

Lägg därtill all annan skit vi får i oss genom vår processade föda, färgämnen, konsistensgivare, konserveringsmedel och allt annat matproducenterna tillsätter. 

 

Se bara på alla dessa allergier och konstiga bokstavssjukdomar (ADHD, DAMP, OCD) våra barn drabbas av, de existerade knappast när jag själv var barn och gick i skolan. De stora kemijättarna som Dupont som nu håller på att fusionera sig med Dow Chemical Company för att ta upp kampen med världens största kemiföretag det tyska BASF. Under Tredje Rikets period ingick BASF tillsammans med AGFA, Bayer AG och Hoechst i IG Farben som var ett av de ekonomiska hjulen i Nazityskland. Alla dessa företag har enorma ekonomiska intressen i att vi sätter i oss en massa gifter och mediciner årligen. De skiter fullständigt i folks hälsa de bryr sig bara om sin profit.

 

Problemet är att ju dummare folk blir desto mindre bryr de sig om vad de stoppar i sig. De köper glatt halvfabrikat som de kan slänga in i mikrovågsugnen för att sedan kasta i sig för att kunna fortsätta med sin stressade tillvaro. Det är hög tid att skrika: Stoppa karusellen jag vill hoppa av! Vi oroar oss för att våra ungdomar knarkar, men det finns betydligt farligare gifter att oroa sig för. Problemet är att staten tjänar inga skattepengar på knarkhandeln men de gör de på läkemedels- och kemiindustrin. Falskhet och hyckleri är det som styr vår sjuka värld.

ANNONS
Av Karsten - Måndag 1 jan 02:05

Tänk att jorden som är en så fantastisk och vacker plats har förvandlats till en sophög av oss människor. Vi har uppfunnit plast och andra konsthartser som naturen ej kan bryta ner utan det hamnar i kretsloppet i form av mikropartiklar. Våra hav är nerlusade med allehanda skräp som fartyg dumpat och som folk vid kusterna i u-länder slänger i havet. Ju fler människor vi blir på detta lilla klot desto värre blir nerskräpningen och slitaget på jorden. Sådana idioter som miljöpartister och andra "gröna" gör varken till eller från då problemen är av så gigantiska proportioner. Plaster och andra polymerer utvinnes av olja och ansågs som en revolution då de på allvar slog igenom efter kriget på 1950-talet. Ingen tänkte då på den miljöpåverkan de skulle få i form av alla plastemballage som tillverkades. 


Människan är en idiot i mina ögon, en varelse som inte tänker längre än vad näsan räcker. Den värsta boven är det politiskt-finansiella systemet vi skapat som förslavat stora delar av mänskligheten. De flesta sitter fast i ett livslångt ränteslaveri. Genom ett raffinerat marknadsföringssystem övertygar man folk att de inte kan leva utan vissa prylar och att man ständigt måste uppdatera dessa prylar till den senaste modellen. För att finansiera denna överkonsumtion av skräpprylar tvingas folk låna pengar till ockerräntor av bankerna. Det är först när en majoritet av mänskligheten kommit till insikt i detta gigantiska bedrägeri som en förändring kan komma till stånd. 


Alla dessa sjukdomar och allergier var kommer de ifrån? När jag var barn var det knappt några av mina skolkamrater som led av allergier. Den värsta miljöskandalen då var DDT och den värsta läkemedelsskandalen var neurosedyn. Idag haglar varningarna över oss, vanliga värktabletter kan orsaka hjärtinfarkt. Vi lever alla i en värld så förgiftad av kemiindustrin att vi inte fattar omfattningen av det. Runt om i vår värld ligger gifttunnor nergrävda och rostar sönder, våra hav är fulla av gift som man dumpat där i tron att haven var oändliga och skulle tåla hur mycket gift som helst. Jag är övertygad om att tar vi inte kål på oss själva genom ett globalt kärnvapenkrig så kommer vi långsamt men säkert att gå en gift död till mötes. Vissa gifter kommer att leda till minskad fertilitet vilket kommer att sänka antalet människor vilket är bra, men det kan också gå överstyr så det inte alls föds några fler barn.  

ANNONS
Av Karsten - 28 december 2017 19:55

Kanske Stefan Löfven och hans socialdemokrater borde kopiera sina kollegors lagförslag i Rumänien. Där vill det socialdemokratiska partiet ge sig själv total straffrihet. Sossarna i Rumänien har lämnat in ett lagförslag till parlamentet om en förändring i brottsbalken som bland annat innebär total straffrihet för missbruk av offentlig ställning som orsakar ekonomiska förluster på mindre än motsvarande två miljoner kronor. Det är annat än Mona Sahlins Toblerone choklad. Det ska inte heller vara brottsligt att utnyttja sin ställning och maktposition för sexuella syften, så ta er i brasan #Metoo!


Man kan verkligen ställa sig frågan hur ett så genomkorrupt land som Rumänien kunnat bli medlem i EU, korruptionen torde inte vara okänd för byråkraterna i Bryssel. Men som vanligt är det marknaden och profiten som styr, man skiter i korrupta socialdemokratiska politiker precis som här hemma i Sverige. Det sorgliga är att det förmodligen är den rumänska modellen som kommer att spridas inom EU, snikna politiker ser mest om sitt eget hus de skiter i folk och fosterland. Vidare vill socialdemokraterna i Rumänien att straffen för att ta emot mutor och andra korruptionsbrott ska sänkas. Fy fan för dessa djävla politiker de är lika ruttna var man än kommer.

Av Karsten - 24 december 2017 22:04

Hur fan kan folk leva sina liv och skaffa barn och tro på en framtid när allt talar för att det mesta av våra livsbetingelser håller på att kollapsa? Vi har en global ökning av medeltemperaturen som beror på antingen ökad solaktivitet eller på människans påverkan med utsläpp av koldioxider, oavsett vilket som är orsaken så är resultatet katastrofalt. Polarisar och glaciärer smälter, glaciärerna innehåller en inte allt för oansenlig reserv av rent vatten som människan är beroende av.


Samtidigt med detta så håller antalet insekter på att minska dramatiskt på grund av jordbrukets överanvändning av gifter vilket innebär att våra grödor inte längre kommer att pollineras. Detta i sin tur leder till en dramatisk ökning i priset på spannmål och i sin förlängning brist på föda och hungersnöd. Brist på rent vatten och föda kommer att leda till krig och konflikter, de nationer som har teknik och moderna vapen kommer att lägga beslag på de tillgångar som finns och anställa folkmord på de sämre lottade nationerna.


Demokrati, humanism, mänskliga rättigheter kommer bara att vara illusion i framtiden, vi kommer alla att tvingas leva i en totalitär polisstat där kontrollen av medborgarna kommer att vara minutiös. Tidigare diktaturer kommer att framstå som rena drömmen jämfört med det framtiden kommer att ha i sitt sköte. Lyckliga är de som slipper uppleva denna framtid, den generation som föddes efter andra världskriget är nog den sista generationen som fick uppleva sann frihet och välfärd.

Av Karsten - 22 december 2017 12:50

Sakta och allt för långsamt börjar det gå upp för de svenska makthavarna hur sårbart vårt digitaliserade samhälle är. Trots att dataexperter varnat i årtionden för de katastrofala följder ett stort digitalt angrepp på Sverige skulle kunna få har ytterst få politiker lyssnat förmodligen för de varit för dåligt insatta i ämnet. Skulle el och vatten slås ut genom ett digitalt angrepp skulle en stad av Malmös storlek snabbt kastas in i ett kaosliknade tillstånd. För att inte tala om vad som skulle ske om bankernas system slås ut och inga betalningskort fungerar längre. Man varnade allmänheten i TV nyheterna och uppmanade dem att ha matransoner för en vecka hemma om något skulle ske. Man sa även att kontanterna inte kunde avskaffas med tanke på ett angrepp på banksystemen.


Det är lite sent att vakna fem i tolv och börja inse att det genomdigitaliserade samhället är ytterst sårbart och kan slås ut på någon minut i en samlad cyberattack. Förr var Sverige självförsörjande på jordbruksprodukter och vi hade stora beredskapslager av bensin, allt detta skrotades och försvann när kalla kriget slutade och alla småjordbruk försvann på 1960 och 70-talet. Sverige är helt importberoende på en rad livsmedel och skulle i ett krisläge med handelsblockader och brist på drivmedel snabbt hamna i ett katastrofläge. Hur många svenskar har vatten hemma för några dagas försörjning? Inte många skulle jag tro. Med en 35 litersdunk klarar man sig minst en vecka, men hur många tänker i de banorna mer än så kallade preppers


Aldrig förr har vårt moderna samhälle varit så sårbart som idag då alla vitala system styrs digitalt, elförsörjning, vattenförsörjning, kassorna i alla affärer allt är idag beroende av att datachipsen fungerar och att ingen hackar dem och försätter dem ur bruk. Ett modernt krig hade idag börjat med att fienden försökte slå ut alla vitala samhällssystem och försätta civilsamhället i kaos. Det är hög tid att börja tänka och inte ta allt för givet, staten kommer inte att kunna hjälpa medborgarna då de är de sämst förberedda. Så som Sverige ser ut demografiskt idag är jag rädd att storstäderna snabbt skulle hamna i inbördeskrigsliknade tillstånd där affärer och privatpersoner skulle plundras och rånas på allt av värde. Maten skulle ta slut på någon timme folk skulle slåss om de som fanns och polisen skulle snabbt tappa greppet och mest bry sig om att skydda sig själva. Det är hög tid för samhället att planera och börja tänka på vad som händer om det otänkbara inträffar.

Av Karsten - 19 december 2017 23:27

Idag finns det bara en stat, en stormakt som på allvar hotar världsfreden och det är Amerikas förenta stater, USA. Alla de som inbillar sig att USA står för frihet och världsfred är bortkollrade obildade bondlurkar som inte förstår bättre. Tyvärr har vi en hel del av dessa här i Sverige och inte minst inom det svenska försvaret. En sak ska man ha väldigt klart för sig och det är att USA har inga vänner eller allierade, de betraktar alla som är knutna till USA som vasallstater möjligtvis undantaget Israel som har ett mycket speciellt förhållande till USA. Sionisterna har en särställning i USA tack vare sitt starka ekonomiska inflytande, New York och Wall Street styrs i stort sett av judiska finansfurstar som därigenom utövar ett starkt politiskt inflytande över den amerikanska administrationen. 


Bara för att man är kritisk till sådana som George Soros, Warburg och huset Rothschild betyder inte detta att man per automatik är antisemit. Sett per capita och befolkningsmängd har världens judar ett mycket stort inflytande inom världsekonomin. Det är en liten men exklusiv grupp med ett ekonomiskt inflytande och en finansiell makt som få vanliga människor egentligen förstår. Så fort de angrips så skyddar de sig med anklagelser om antisemitism, något som inte har ett dugg med saken att göra. När man på 1970-talet beträdde vägen att skydda judarnas och staten Israels intressen med att angripa all kritik med anklagelser om antisemitism beträdde man en mycket farlig väg. Den antisemitism vi ser i Europa idag har sina rötter i konflikten med Palestina och den rabiata hållning staten Israel och sionisterna antagit gentemot sina arabiska grannar.


Att sedan Israel är en av världens kärnvapenstater gör inte saken bättre, tvärtom det förvandlar Mellanöstern till en krutdurk och ett framtida Harmagedon. Den stad som gett namn till Harmagedon, Meggido ligger på gränsen mellan Israel och Libanon. Jag håller inte för uteslutet att ett framtida globalt krig startar just mellan Israel och Libanon då Hizbollah har sitt starkaste fäste i Libanon. Israel är en stat som inte skulle tveka ett ögonblick att använda sin kärnvapenarsenal mot sina arabiska grannar. Den av CIA arrangerade "arabiska våren" var ett samarbete med israelsisa Mossad i syfte att destabilisera de arabiska staterna i Nordafrika. Det var först när man gav sig på Israels gamla ärkefiende Syrien som Ryssland ingrep. Israel och USA är i dagsläget de största hoten mot världsfreden och de som iscensatt de flyktingvågor som försöker ta sig till Europa allt i ett syfte att destabilisera och undergräva EU och den europeiska ekonomin.


Men sådant lyssnar inte svensken på, han tror mer på Annie Lööf och andra nyliberaler som vill atomisera, segregera och privatisera samhället för att på så sätt ge ännu mer makt åt de ekonomiska aktörerna på den globala marknaden. Slå sönder alla tendenser hos medborgarna att slå sig samman och kräva sin politiska rätt i samhället, bejaka individualismen och den enskildes rätt att roffa åt sig det är nyliberalernas motto. Idag är Sverige inget annat än en vasallstat till USA och en arktisk utpost i EU. Vi är ingenting, vad än den där dumme svetsaren påstår. Vi lånar pengar för att försörja alla de parasiter som kommit hit under asylens täckmantel något som gynnar IMF och andra globala finansinstitut. Som motprestation måste Sverige öppna upp prospekteringen av våra råvarutillgångar i form av mineraler för globala företag som suger ut landet. Stackars dumme svensk som inte inser vad som händer.    


Av Karsten - 19 december 2017 20:33

I en essä om medierna och propagandan ställer Noam Chomsky frågan om mediernas manipulation på sin spets. I en enkätundersökning angående attityden hos amerikanska TV-tittare frågade man: Hur många vietnameser dog under Vietnamkriget? Medelamerikanen idag svarar: omkring 100 000. Den officiella siffran är cirka två miljoner. Den faktiska siffran är antagligen tre eller fyra miljoner. De som gjorde undersökningen ställde en motiverad fråga: Vad skulle vi tycka om den tyska politiska kulturen om man, i en opinionsundersökning där idag, frågade hur många judar som dog i Förintelsen och fick svaret cirka 300 000? Vad skulle detta säga oss om Tysklands politiska kultur? De lämnar frågan öppen men man kan ju tänka sig vad svaret skulle bli. Vad säger det oss om vår egen (den amerikanska) politiska kultur? En hel del.


Noam Chomsky är den amerikanske debattör som med handfasta bevis avslöjat den långtgående manipulation som pågår i USA samt den utarmning av demokratin som den politiska och finansiella koncentrationen av makten betytt för medborgarna. Idag måste man verkligen ställa sig frågan vad som menas med begreppet demokrati? Är det fortfarande det folkstyre som de gamla grekerna lade in i ordet demokrati, eller som det står i den svenska regeringsförordningen: All makt utgår från folket. Nä sanningen är att all makt utgår från den som har möjligheten och kapital att manipulera attityderna hos väljarna. Se bara på presidentvalet i USA där en affärsman och fastighetsmagnat som plöjde in miljarder dollar i sin valkampanj lyckades med konststycket att bli president. Han skydde inga medel att låna pengar till sin valkampanj mot olika vallöften till lobbygrupper. Han lånade pengar av en rik ortodox judisk kasinoägare i Las Vegas mot löfte om att erkänna Jerusalem som huvudstad i Israel.


Folket på gatan går runt och inbillar sig att de har en uppfattning om hur världen fungerar, de tror på medias uppdelning i svart och vitt, i gott och ont. De begriper inte att de är exploaterade i samma stund de skriver under lånet på det nya huset de köpt och tror sig äga. En vanlig lönearbetare idag är lika maktlös och har samma status som en en svart slav på bomullsfälten i den amerikanska södern. Därför är det tur att det finns människor som Chomsky som har modet att avslöja sambanden mellan makten och kapitalet och de konflikter som ständigt pågår på vår jord. Den dag makten och kapitalet lyckats tysta den siste dissidenten och regimkritikern är den globala diktaturen ett faktum.

Av Karsten - 19 december 2017 00:24

Vi lever alla i en manipulerad demokrati där makten inte utgår från folket så som vi är lurade att tro, utan från de maktstrukturer som lyckas manipulera folket att välja det alternativ som gynnar kapitalet och den verkliga makten bäst. Den stora massan är för dåligt insatt i hur maktstrukturerna i världen fungerar för att kunna göra välavvägda politiska val. De låter sig istället svepas med i de vågor av olika attityder och trender som skapas av press och media. De flesta partier är idag mer eller mindre populistiska och pragmatiska, speciellt de socialistiska partierna har tappat bort sig totalt på grund av att de inte längre klarar av att styra och reglera kapitalflödena och finansinstituten samt att facken har försvagats. Det är företagens tyrani som styr utvecklingen idag, ett fåtal mäktiga finansinstitut styr den politiska utvecklingen och politikerna har bara att hänga på om de vill överleva. Dessa sanningar undanhåller man den stora massan som istället tror att de utövar sin makt genom valsedeln. Närmare skendemokrati än så kan man inte komma. Koncentrationen av makt och rikedom har försvagat demokratin och ersatt den med en ytlig konsumtion av onödiga produkter som styrs genom att kontrollera folks attityder och skapa trender. Det är medborgarnas egen dumhet och likgiltighet som skapat detta demokratiunderskott. 

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

12 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se