Inlägg publicerade under kategorin Ekonomi

Av Karsten - Söndag 21 jan 02:54

Att Sverige idag saknar förmågan att försörja och livnära sin befolkning i ett krisläge är en medveten strategi från främmande krafter. Man har medvetet gjort Sverige importberoende och därmed skuldsatt för att kringskära vår handlingsfrihet. Det började med åttitalets nyliberala våg av privatiseringar och centraliseringar och slutade med att George Soros i början av 1990-talet spekulerade mot den svenska kronan och sänkte den liksom andra europeiska valutor. De svenska politikerna fick en liten försmak av vad det kosmopolitiska kapitalet far i stånd att göra.


Sverige håller på att gå från ett en gång självständigt välmående folkhem till en skuldsatt vasallstat till USA. Amerikanarna köpte vår lojalitet och självständighet med militär högteknologi som Sverige var för litet för att själv utveckla. Idag består ett JAS-Gripenplan av ett svensktillverkat skal som är fyllt med amerikanska komponenter. Visserligen licenstillverkar vi en del komponenter men vi är ändå beroende av USA. Se bara på köpet av Patriot LV-robotar. Det hade varit mycket billigare att köpa det franska systemet som dessutom var modernare. 


Jag är även övertygad om att massinvandringen till Sverige är ett led i att bryta ner den svenska kulturen och nationalkänslan, man vill splittra det svenska folket. En gång i tiden bestod Sveriges styrka i den sammanhållning och solidaritet som rådde de flesta svenskar emellan. Denna ersattes av nyliberalismens "tänk bara på dig själv" under 1980-talet. Det globala kapitalet vill bryta ner de europeiska nationalstaterna och omvandla dem till ett federalt EU där vi alla blir slavar under byråkraterna i Bryssel. 


Det är därför lovvärt att Ungern, Polen och Tjeckien obstruerar mot EU:s regler om flyktingkvoter, i dessa länder inser man vilka destruktiva krafter som döljer sig i att ta emot människomassor från dysfunktionella kulturer i Asien och Afrika. Detta är något de dumma naiva svenskarna inte insett, de tror blint på medias hjärntvättande propaganda. Det homogena Sverige innehöll en styrka och en trygghet man sällan hittade i andra länder på jorden. Svenskarna litade på varandra, ofta räckte det med ett handslag för att avsluta en förhandling, som svensk höll man ord. Är det någon som tror detta gäller även araber, somalier, albaner, afghaner och andra folk från det Trump kallade "shithole country"? Jag tror det inte, det står klart i shiiternas skrifter att man inte behöver hålla ord till en otrogen. 


Varför har Sverige så usla ledare och makthavare? Har vi blivit dummare med åren eller vad är det som har hänt med de svenska generna? Vi äter en massa importerad skikt, kyckling från Thailand, ris från Kina, Macdonalds hamburgare med kött från Gud vet var. Jag tycker vi ska kasta ut alla icke européer ur Sverige och satsa på småjordbruk så vi ånyo blir självförsörjande. I hemlighet kan vi sedan likt Nordkorea utveckla kärnvapen som vi kan hota USA med om de lägger sin kapitalistiska näsa i blöt. Jag är övertygad om att Putin gärna hjälper Sverige med ett och annat om vi vill bryta oss ur Världsbankens klor och åter bli självständiga. När jag ser dagens utveckling kan jag inte annat än att beklaga att Hitler inte han först med kärnvapen och vann andra världskriget. Tror man att USA står för frihet och liberalism så är man mentalt handikappad.

ANNONS
Av Karsten - Onsdag 17 jan 13:43

Läste i Kolumnen i dagens Metro att den socialdemokratiske arbetsmarknadsministern Ylva Johansson vill inskränka strejkrätten och som kolumnisten skriver förvandla arbetarna till slavar helt i händerna på arbetsgivarna och det kosmopolitiska kapitalet, det sistnämnda mitt tillägg. Orsaken är strejken i Göteborgs hamn och arbetarnas rätt att själva välja vilken fackförening de vill tillhöra. Arbetarnas enda styrka är dess numerär och deras rätt att strejka. Aldrig förr har arbetarna haft sådan styrka som idag, skulle alla arbetare bestämma sig för en generalstrejk som totalt lamslog Sverige så saknar staten idag muskler att tvinga tillbaka arbetarna till sina arbeten. Sverige har idag inte de poliser och den militär som eventuellt kanske skulle behövas om staten bestämmer sig för tvångsmedel.


Det är bara feghet och konflikträdsla som hindrar den svenske arbetaren att visa sitt missnöje med dåliga löner och ständigt höjda hyror, räntor och matpriser.  Den svenska välfärden är helt beroende av lönearbetarnas skatter, de som tjänar sitt levebröd inom finanssektorn gör allt för att betala nollskatt. Socialdemokratin har helt svikit sina forna ideal och är idag inget annat än kapitalets förlängda arm. Det var under Ingvar Carlssons styre på 1980-talet som socialdemokratin närmade sig de nyliberala idéerna. Liberalismen är trots sina deviser om frihet för individen den farligaste och lömskaste av alla ideologier. Hela det globala finanssystemet är uppbyggt kring nyliberala idéer, de rika blir allt färre men allt rikare medan resten blir fattigare och fattigare.


Redan idag lever lönearbetaren under slavliknande förhållanden, han är fast i ränteslaveriet tack vare de skulder han har. De flesta vanliga människor har idag skulder genom hus, lägenhet eller bilköp. Varje månad tvingas han betala ränta till sin bank och kan därför inte bara sluta sitt arbete om han vantrivs. Det gäller att börja se verkligheten sådan den verkligen är, inte så som den beskrivs av media och makten. I alla tider har man försökt manipulera massornas verklighetsuppfattning genom olika medel, religion, ideologier med mera.

ANNONS
Av Karsten - Tisdag 16 jan 19:16

Elake Karsten ska sälja av hela sitt innehav av svenska telecom aktier och istället köpa kanadensiska aktier i cannabisindustrin ty det är framtiden, förutom "Föreningen för ett narkotikafritt samhälle", men vem fan bryr sig om dem och vad de tycker samt det lilla skitlandet Sverige med sin regida hållning till cannabis.

Medicinsk cannabis är framtiden, för att inte tala om den dag cannabis legaliseras globalt över hela världen då är aktier i denna industri värda guld. Jag undrar om de delar ut varuprover till sina aktieägare? Man vill ju gärna veta vad man satsar sina pengar i. Elake Karsten har ju en viss insikt i denna bransch även om det var ett tag sedan han var aktiv.

Mer om detta senare...

Kollade runt lite grand och hittade denna sida på svenska om cannabisaktier.

Av Karsten - Måndag 15 jan 20:44

Den svenske överbefälhavaren Michael Bydén varnar för att Sverige kommer att ha en minskad försvarsförmåga efter 2020 om regering och riksdag inte skjuter till mer pengar. Frågan är om Sverige någonsin haft någon försvarsförmåga? Under kalla krigets dagar hade vi ett invasionsförsvar som kunde fördröja och kosta en angripare stora förluster, men skydda oss från en fiende som satt sig i sinnet att ockupera Sverige har vi aldrig haft och kommer aldrig att få, med mindre än att vi skaffar kärnvapen. 


När det gäller militär styrka har Sverige alltid varit ett litet skitland. Sedan slutet av andra världskriget fram till murens fall och Sovjets kollaps har vi förlitat oss på en värnpliktsarmé ledd av en kader yrkesofficerare. Frågan är hur motiverad denna armé var om det verkligen kommit till skott och Sovjet hade invaderat Sverige? I norr fanns Kalixlinjen eller kalla krigets lås i norr som det också kallades med Bodens fästning som bestod av en rad befästningar kring Boden. I söder skulle en rad pansarförband skydda det platta landskapet i Skåne. Runt våra kuster fanns fasta kustartilleri installationer som skulle stoppa fiendens invasionsfartyg. Under 1950 och 60-talet hade vi ett för vårt lands storlek mycket starkt flygvapen.


Hela idén med ett invasionsförsvar byggde på föreställningen att NATO skulle komma Sverige till undsättning, något som det fanns hemliga avtal om. Sverige bistod NATO och USA med avancerad signalspaning mot Sovjetunionen något som Kreml var helt på det klara med, inte minst genom spionen och förrädaren flygöversten Stig Wennerström som allt sedan andra världskriget varit i sovjetisk sold. Tyvärr var det vettigaste alternativet för Sverige att bli en kärnvapennation och genom hot om vedergällning skydda sig mot rysk aggression, detta satte sossekärringar som Alva Myrdal och Inga Thorsson stopp för. Hade Sovjet inlett ett anfall mot Sverige hade det innefattat kärnvapenanfall mot våra större städer för att lamslå landet.


Att gå med i NATO vore att kapitulera inför den amerikanska imperialismen och bli en vasallstat till USA. Det föreligger ingen större risk för ett ryskt anfall mot Sverige då det inte är Ryssland och Kina som driver på krigshetsen utan USA. Skulle det mot all förmodan utbryta en konflikt av den dimensionen att Sverige dras in i den så är det ändå slut för det kommer att utmynna i ett globalt kärnvapenkrig och ytterst få människor skulle överleva. Det vore slutet för vår civilisation och vi skulle kastas tillbaka till jägare samlarstadiet. Detta är de flesta politiker medvetna om, men med "Loose Cannons" som Trump så kan allt hända. Dårar har ställt till med elände förr genom historien om ingen stoppat dem.

Av Karsten - Fredag 12 jan 19:36

I Österrike skärper man nu asylpolitiken och låter internera alla i speciella asylcenter så att de lättare kan avvisas då de får avslag på sina asylansökan. De ska inte hinna integreras i det Österrikiska samhället. Där liksom här är det unga afghaner av hazarisk härkomst som söker asyl förutom irakier, somalier och folkslag från länder söder om Sahara. Dessa hazarer har inte mer asylskäl än en norrman eller dansk i Sverige, enda anledningen att de söker sig till Europa är att de hemma i Afghanistan står lägre i social rang än pashtunerna. Hazarerna är ett mongolfolk som invandrat norrifrån till Afghanistan och är shiamuslimer. De har jobb som gatusopare, diskare, soptömmare kort och gott serviceyrken av lägre status. När de kommer till Sverige och lyckas lura i Migrationsverket att de är under 18 år får de en gode man samt ett familjeboende. De får dyra märkeskläder och Nike eller Adidas skor, de får mobiltelefon och Playstation allt för att de inte ska känna sig utanför och underlägsna sina "svenska kamrater". Där har ni den svenska snällheten i sin prydo! 


ALLA afghanska män och de fåtaliga kvinnor som sökt sig till Sverige borde omedelbart avvisas och transporteras tillbaka till Afghanistan där de hör hemma. De enorma volymer ekonomiska och sociala lycksökare som kommit till Sverige de sista årtiondena borde alla synas närmare i sömmarna. Alla som inte har verkligt ömmande skyddsskäl bör omedelbart förvisas från riket för all framtid. Sverige ska förbli svenskt och de som kommer hit ska försvenskas någon annan politik är helt ohållbar. De sinnessjuka idéer om integration och invandring som Miljöpartiet och Vänstern och även Centern har bör betraktas som kriminellt och rent förräderi mot land och folk. Valet nu i år bör uteslutande handla om asyl och flyktingpolitik då det är dessa frågor som gett upphov till problemen inom sjukvården, skolan, till ökningen av den grova kriminaliteten och krisen inom polisen. Kan vi rensa Sverige på alla "falska flyktingar" så kan landet spara in mångmiljarder. Detta vet och förstår de flesta med förnuftet i behåll men de vågar inte göra sin röst hörd av rädsla att hängas ut av den kriminella extremvänstern.


Fortsätter denna negativa utveckling hoppas jag att ett verkligt radikalt populistiskt parti av fascistisk karaktär tar makten i Sverige och rensar bort all övrig politisk opposition och gör det som måste och bör göras. Återställer lag, ordning och reda i Sverige. Hela Europa behöver ett politiskt reningsbad med tillhörande etnisk rensning, där man återställer de kulturella och religiösa grundvalar som de europeiska folken vilat på i årtusenden. Vi vill inte ha någon islamisering eller arabisering av Europa. Med stor blodspillan stoppade vi det ottomanska väldet från att ta över hela Europa, bara för att nu tack vare politiker som Angela Merkel släppa in fienden bakvägen. Fy fan för dessa politiker. 

Av Karsten - Fredag 12 jan 13:02

Det är bra att rikstelevisionen börjat granska den välfärd vi alla betalar med vår skatt. Vad är det vi får för de pengarna idag? Inte mycket! Inga-Britt Ahlenius förslag att lägga ner landstingen och förstaliga sjukvården låter i mina öron som ett mycket bra förslag. Vi skulle även förstatliga bankväsendet och sätta stopp för all vidare privatisering. Det går inte att ha verksamheter som skola, äldrevård och sjukvård i privat regi utan mycket strikta regler. Denna form av verksamhet får inte bli till någon form av profitgivande företag där patienterna kommer i sista hand och de ekonomiska vinsterna i första.


När jag växte upp fanns det inga vårdköer, blev man sjuk så blev man omedelbart omhändertagen på bästa möjliga sätt. På den tiden byggde man nya sjukhus istället för att lägga ner sjukhus, då var Sverige en väl fungerande industrination med en solid ekonomi. Visst var skatterna höga men medborgarna fick valuta för de skattekronor de betalade in varje månad. Då som nu var det de rikaste som gnällde mest, de kunde aldrig få nog och ville helst inte betala en krona i skatt, men blev de sjuka så drog de sig inte för att dra nytta av den fria sjukvården.


Det var ett stort misstag av Sveriges ledning att ta efter den amerikanska liberala ekonomiska modellen med privatiseringar av viktiga samhällsfunktioner. Både på statlig och kommunal nivå har man privatiserat och lagt ut verksamheter på entreprenad till privata bolag. Detta syns då gatorna i Malmö idag ser ut som i u-länderna, fulla med skit och skräp. Gatan jag bor på har varit så full av löv och nerfallna smågrenar att avloppen varit så igenproppade att regnvattnet ej kunnat rinna undan. Kommer man till området kring Möllevångstorget där många invandrare tagit över affärsverksamheten är gatorna fulla av skräp och papper då ingen bryr sig om att hålla rent där. 


Förr när det var ordning och reda i Sverige gick det varje dag omkring män i blåkläder med skärmmössa med kommunens symbol på och sopade gatorna rena med piassavakvastar. Idag har man inrättat "extratjänster" för de nyanlända (läs ekonomiska lycksökare) som i gula kläder går runt och påtar i skiten och plockar upp lite papper med långa griptänger. Sopar gör man inte längre, istället använder man bensindrivna blåsapparater för att föra samman löven som fallit av träden på höstarna. Man förorenar miljön och väsnas med dessa maskiner bara för att folk är för lata för att på gammalt beprövat vis sopa med en kvast istället.


Anledningen till att den svenska välfärden vittrar sönder är inkompetenta politiker som i samråd med den privata sektorn håller på att montera ner det Sverige som våra förfäder byggde upp. Det nyliberala vansinnet har fått bereda ut sig även i Sverige. Samtidigt tar man emot flest utomeuropeiska migranter av alla länder i EU i någon form av närmast patologisk altruism. Att denna verksamhet av "medmänskligt godhetsvansinne" kostar enorma summor torde vara uppenbart för all med förståndet i behåll. Dessa pengar måste tas någonstans ifrån och det blir genom att man lägger ner skattefinansierade verksamheter och privatiserar dessa. Det hela är ett ekonomiskt vansinne av enorma proportioner.

Av Karsten - Söndag 7 jan 21:19

Våra statsråd, det nya frälset ger sig själva privilegier och rättigheter som vi vanliga lönearbetare bara kan drömma om. Bara en av alla ministrar har anmält sig sjuk och fått avdrag på lönen medans övriga ministrar inklusive statsministern själv struntat i att sjukanmäla sig och därmed undgått avdrag på lönen för karensdagen. Jag trodde landets ledning skulle föregå med gott exempel, vem minns inte när Mona Sahlin gick ut och förklarade att "det var häftigt att betala skatt", den största skurken av dem alla som var en hårsmån från att bli statsminister. Här har vi ett gäng myglare som när de blir inlagda på sjukhus för hjärtinfarkt eller matförgiftning och skiter i att sjukanmäla sig då det är upp till statsrådet själv att bedöma sin arbetsförmåga. 


Våra statsråd och riksdagsmän tillhör nog landets i särklass lataste och arbetsskyggaste medborgare, vid de flesta riksdagssessioner gapar de flesta stolar tomma och jag har svårt att tänka mig att de sitter på sina rum och arbetar på nästa lagförslag eller riksdagsmotion. En sak är de dock duktiga på och det är att göra av med skattebetalarnas pengar, se bara på den där firman som skulle hjälpa dem med engelskan och översätta deras tal trots att denna tjänst finns inom regeringskansliet. Stackars handikappade åldringar som slitit i hela sitt liv sitter fångna i sina egna hem på femte våningen utan hiss för det finns inga pengar till assistenter medans statsråden åker taxi eller limousin för tusentals kronor i månaden.


Sverige har blivit som de länder som våra regeringar kritiserade för ett halvsekel sedan, ett korrupt land fullt med myglande makthavare. De klamrar sig kvar vid sina riksdagsplatser trots avsättningar och uteslutningar ur partiet, snart har vi nog med politiska vildar för att de ska kunna bilda ett eget parti. Det finns bara en sak våra politiker är riktigt duktiga på och det är att snacka en massa skit och komma med tomma löften och försäkringar. Som det här att alla nyanlända "flyktingar" kommer att betala skatt och bli lönsamma för Sverige så fort de kommer ut på arbetsmarknaden. Känner jag dem rätt kommer de att göra precis som våra makthavare mygla och fuska så mycket de kan och inte betala en krona i skatt utan istället suga ut så mycket de kan i olika bidrag. 

Av Karsten - Lördag 6 jan 23:26

Verkar som om kritik mot Donald Trump inte är så poppis här på bloggen. Är verkligen folk så dumma så de inte inser att karln kan vara ett hot mot världsfreden? Han har redan sagt upp klimatavtalet och öppnat en massa kolgruvor i USA, kolet lär väl användas till att framställa elenergi. Allt för att skapa jobb inom USA även om det sker på bekostnad av luftföroreningar. Vi har redan en situation där en global uppvärmning av jordens klimat är ett konstaterat fakta, om detta sedan beror på mänsklig påverkan eller ökad solaktivitet är hugget som stucket, problemet finns där och kommer att påverka vår civilisation. Smältande polarisar och glaciärer kommer att få dramatiska konsekvenser för framtida generationer.


Jag hade också hoppats på en totalvändning i den amerikanska politiken både inrikes och utrikes med Trump vid makten, men det verkar som jag bedrog mig. Han är av samma skrot och korn som de andra i det amerikanska maktetablissemanget, han är i händerna på det internationella sionistiska kapitalet. Med en svärson som är ortodox jude och som tar kontakt med de judiska oligarkerna i Ryssland som har Kremls välsignelse. Visst rensade Putin bort de värsta utsugarna men de som svor honom evig trohet blev benådade och fick fortsätta med sin verksamhet. Folk fattar inte hur rutten världen är och vilka som styr bakom kulisserna. En dag kanske sanningen ska uppenbaras för de breda massorna och slutuppgörelsen kommer. Man kan ju alltid hoppas. 

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

14 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se