Inlägg publicerade under kategorin IT-skandalen på Transportstyrelsen

Av Karsten - 28 augusti 2017 19:40

Det verkar som Elake Karstens förutsägelser om IT-skandalen på Transportstyrelsen stämmer, Stefan Löfven ljuger om när han blev informerad om att säkerhetsklassad information kunde hamna i händerna på icke säkerhetsklassade datatekniker i Serbien och Tjeckien. Förmodligen är det så som Elake Karsten tror, att Stefan Löfven visste vad som var å färde redan 2016 eller tidigare. Men han valde att försöka mörka hela affären och ljuga samt offra ett par ministrar för att själv kunna sitta kvar som statsminister. Det sista bondeoffret var hans egen statssekreterare Emma Lennartsson som givetvis upplyste Löfven i samma ögonblick som hon själv fick informationen vilket var i februari 2016. 


Stefan Löfven framstår mer och mer som en patetisk figur som desperat klamrar sig fast vid makten. En liten grå figur som flöt upp från den socialdemokratiska rörelsens grumliga fackföreningsträsk när Håkan Juholt blev omöjlig och det snabbt behövdes en ny ordförande. Under 1960-talet, socialdemokratins storhetstid skulle en sådan person som Stefan Löfven inte komma på tal som kommunpolitiker ens. Men som vi alla vet har det gått utför med socialdemokratin sedan dess, fler och fler inkompetenta figurer har dykt upp på ledande befattningar. Den stora gåtan är varför så många svenskar fortfarande röstar på socialdemokraterna. 

ANNONS
Av Karsten - 4 augusti 2017 17:46

Nu fruktar den danska datatillsynen att man har samma problem som i Sverige med känsliga statliga register vars skötsel lagts ut på entrepenad. Man fruktar att flera staliga myndigheter och kommuner lagt ut sin service till utländska IT-tekniker. En granskning gjord av danska riksrevisionen visar på allvarliga brister i säkerheten hos fem statliga IT-system som drivs av privata underleverantörer. 

Samtidigt växer skandalen här i Sverige, KD:s Mikael Oskarsson utesluter inte att misstroende kommer att riktas även mot EU-minister Ann Linde (s). KD vill kalla henne till Försvarsutskottet i riksdagen där hon får förklara sin roll i turerna kring skandalen på Transportstyrelsen.

Den stora frågan är när fick statsminister Stefan Löfven egentligen information om vad som var å färde på Transportstyrelsen?

ANNONS
Av Karsten - 4 augusti 2017 10:03

Precis som jag förutspådde skulle IT-skandalen på Transportstyrelsen växa, nu visar det sig att den dåvarande statssekreteraren hos Anders Ygeman, Ann Linde hade fått information av SÄPO redan i september 2015, innan upphandlingen av IT-tjänster hos IBM börjat, om att uppgifter ur körkortsregistret kunde hamna i orätta händer om en outsourcing blev verklighet. Trots denna information gjorde hon inget för att stoppa outsourcingen. Linde säger att hon i sin tur lät tjänstemän informera näringsdepartementet under hösten 2015, och försvarsdepartementet i början av 2016. Men hon vägrar att berätta vilka som fick informationen med hänvisning till att de är säkerhetsklassade. Ann Linde är idag EU- och handelsminister.


Jag är övertygad om att vi inte hört sista ordet i denna affär, den kommer med tiden att växa till en av de största skandalerna och politiska schabblet i modern tid. Det kommer säkert att framkomma att fler myndigheter har lagt ut sina dataregister på entreprenad i händerna på utländska icke säkerhetsklassade tekniker. Det mest uppenbara i hela denna historia är att regeringen ljuger om när respektive statsråd blev informerade om schabblet. Målet har varit att det skulle se ut som om statsministern var den siste att få informationen.


Jag hoppas innerligt att någon visselblåsare träder fram och vederlägger regeringens officiella version om hur informationen kom dem till del. Att det visar sig att Stefan Löfven känt till riskerna med upphandlingen hos IBM redan i början av 2016 och själv godkänt att Maria Ågren bröt mot personuppgiftslagen och andra lagar. I denna historia ligger inte en hund begravd det ligger en hel kennel begravd.

Av Karsten - 3 augusti 2017 14:23

Efter att ha skrivit inlägget "Lägg ner högskoleprovet" har det dykt upp reklam på min blogg med texten "Besegra högskoleprovet", snacka om att vi är övervakade och att det skickas riktad reklam via Nätet. Hela vår värld är så korrupt och genomfalsk att man orkar inte tänka på det. 

Se nu bara på regeringens reaktion på skandalen på Transportstyrelsen, nu ska det tillsättas en snabbutredning över vad som hänt och ett slutbetänkande ska vara klart till den 31 januari 2018. Utredarens uppgift blir att undersöka hela upphandlingsprocessen på Transportstyrelsen, från idé till slutförande. Vem fattade de avgörande besluten och hur redovisades det till regeringen, och hur såg säkerhetskulturen ut på myndigheten.


Den sista frågan kan jag svara på utan att överhuvudtaget ha varit inblandad, det finns överhuvudtaget ingen säkerhetskultur på varken den myndigheten eller övriga. Möjligtvis med undantag för SÄPO, FRA och MUST. Sverige har beslutsfattare som har ingen eller mycket liten kunskap om datorsäkerhet och vad det innebär att outsourca servicen av dataregister till utländska aktörer och ge dem full behörighet till servarna där informationen lagras.


Jag vill inte påstå att jag är någon expert på datasäkerhet, men så många programmeringskurser och kurser i datateknik har jag genomgått att jag har en ganska bra hum om hur lätt det är att stjäla information om man väl skaffat sig administratörsstatus i ett datasystem. De flesta programmerare som skapat algoritmerna för specifika registerprogram brukar bygga in en bakdörr i programmet för att snabbt komma in i systemet om det kraschat.

Därför bör endast svensk säkerhetsklassad personal få tillgång till känsliga register, det är inget man lättvindigt lägger ut på entreprenad till öststatstekniker.

Av Karsten - 2 augusti 2017 17:04

Transportstyrelsens förre generaldirektör Maria Ågren har i polisens förundersökningsprotokoll själv uppgett att hon meddelat uppåt att SÄPO ville att hon skulle sluta begå lagbrott men att hon på grund av tidspressen tänkte fortsätta med det. Den hon meddelat måste ha varit infrastrukturminister Anna Johansson som formellt var hennes chef då Transportstyrelsen sorterar under detta departement. Anna Johansson å sin sida skyller på att hennes dåvarande statssekreterare Erik Bromander undanhållit henne informationen fram till våren 2017.

Trots att brott mot personuppgiftslagen kan ge upp till två års fängelse även om det begåtts av grov oaktsamhet så tilldöms Maria Ågren bara 70 000 kronor i böter (mindre än en halv månadslön). Trots detta schabbel och de politiska konsekvenserna fick hon en fin reträttplats på Näringsdepartementet med bibehållen lön. Det är ju helt uppenbart att ett gäng höga socialdemokrater håller varandra bakom ryggen. 

Man kan bara konstatera att de socialdemokratiska ministrarna består av ett gäng inkompetenta oansvariga schajasar och deras högre chefstjänstemän är av samma kaliber - oduglingar! Att inte en majoritet av svenska folket inser detta måste bero på att de antingen är otroligt korkade eller snällt låtit sig föras bakom ljuset på grund av en sjuklig auktoritetstro.

Av Karsten - 2 augusti 2017 11:56

Som sagt var ju mer man petar i en skit desto mer luktar den, nu kommer avslöjanden från källor inom Transportstyrelsen att samtliga 24 register kan ha hamnat i orätta händer. Detta gäller Transportstyrelsen, men hur många andra statliga myndigheter med känsliga register och uppgifter har lagt ut sin IT-drift på entreprenad? Jag misstänker att det från alliansens håll inte finns något större intresse av att gå till bottnen i denna fråga då det var under alliansens styre som upphandlingarna av outsourcingen började. Hela denna historia bottnar i den våg av privatisering och outsourcing som sköljde över landet i spåren av nyliberalismen och EU-medlemskapet. Man överlät driften av landets känsligaste register och information till den som gav lägsta budet. Att landets säkerhet kunde komma i klämma i denna spariver var det ingen som tänkte på bland de styrande, de såg bara kronor och ören.


Jag hoppas Sverigedemokraterna driver denna fråga vidare då de har ett rent samvete då de aldrig varit med om att ta dessa beslut om outsourcing. Säkerhetsfrågor har ju alltid legat SD varmt om hjärtat och kan de genom att driva denna fråga tvåla till både regeringen och alliansen så kan de vinna många politiska poäng. Det är beklämmande att höra statsministern slå från sig och påstå att han gärna hade velat ha informationen om Transportstyrelsen tidigare. Det finns nog en och annan som tror på honom, jag gör det inte. Jag är övertygad om att han visste hela historien redan i början av 2016, i samma stund som SÄPO började granska Transportstyrelen blev justitiedepartementet informerat och därmed Stefan Löfven också. Tilltron till svenska toppolitiker är för stor, väljarna är för godtrogna. En sak är säker, vi har inte hört sista ordet i denna historia.

Av Karsten - 1 augusti 2017 12:42

Jag misstänker att IT-kunskaperna bland Sveriges riksdagsledamöter är mycket dåliga, de tror själva de har IT-kunskaper i och med att de kan sätta på en dator och komma ut på Internet samt spara information i mappar. Säkerheten överlämnar de med varm hand till Norton eller McAfee. De saknar helt djupare kunskaper i hur datorer är uppbyggda och fungerar samt hur lätt det är att hacka sig in i datasystem. Som alla andra godtrogna svenskar klickar de glatt på externa länkar i e-mejl utan att skänka en tanke på att de kan innehålla skadlig kod. Det måste vara ett helvete att sköta datasäkerheten i Riksdagshuset och på Rosenbad.


Man får verkligen hoppas att det som hänt på Transportstyrelsen och säkert på många andra svenska myndigheter blir ett uppvaknade för Sveriges politiker och andra myndighetspersoner. Antingen får man inrätta en särskild IT-säkerhetsmyndighet eller låta SÄPO och FRA ha sista ordet i alla ärenden där det handlar om känslig information. Vi kan inte låta ämbetschefer ha sista ordet i frågor som rör information knutet till rikets säkerhet som helt saknar kunskap i datasäkerhet. Den här frågan kan inte sopas under mattan längre då det handlar om information om svenska folket i form av olika befolkningsregister som körkortsregistret, socialregistret, sjukvårdsregistret osv. 


Låt frågan om IT-säkerhet bli en valfråga 2018, då det i allra högsta grad handlar om oss enskilda väljare. Låt inte politikerna smita undan sitt ansvar i denna fråga. Förmodligen hoppas socialdemokraterna att denna fråga ska vara glömd fram till valet om drygt ett år. Det som hände på Trasportstyrelsen är förmodligen bara toppen på ett isberg, i sin spariver är det säkert fler myndigheter som har lagt ut sin IT-drift på entreprenad till utländska aktörer. 

Av Karsten - 1 augusti 2017 11:42

Det är helt uppenbart att regeringen har ingen eller mycket liten kontroll över vilka myndigheter som har outsourcat sin drift av känsliga IT-system. Detta blev uppenbart när socialminister Annika Strandhäll mitt under pågående regeringskris skickar mejl till minst sex myndigheter med förfrågan om deras IT-drift ligger på entrepenad.

Underrättelseexperten Wilhelm Agrell riktar skarp kritik mot de ansvariga och beskriver outsourcing som en slags självgenererad hackning i megaformat. 

- Det är ett svensk systemfel vi står inför. Vi svarar inte på varningssignaler om att det vi håller på med skapar säkerhetshot för oss själva, säger han vidare.


Grunden till detta systemfel är att de ansvariga som fattar besluten om hur IT-driften ska skötas själva saknar grundläggande kunskap i systemuppbyggnad och datasäkerhet. De tjänstemän som eventuellt har denna kunskap och har varnat för att känslig information kan hamna i orätta händer har ignorerats eller tystats. Det är ganska otroligt att politiker som för några årtionden sedan skrävlade om att Sverige skulle bli en ledande IT-nation själva inte har en susning om vad det handlar om. Varenda riksdagsman borde tvingas genomgå en kurs i grundläggande IT-säkerhet. Bygger man upp en administration som till 99,99 procent är beroende av databehandling av all information så måste man förutsätta att säkerheten kommer i första hand. Ända sedan datorer blev var mans egendom har vi hört om hackare och intrång i datasystem, därför borde det vara en självklarhet att de styrande också är medvetna om sårbarheten i dessa system och därför vidtar erforderliga åtgärder.


Detta har man inte gjort, istället har man lagt ut datadriften på entreprenad till den som gett det lägsta budet i bästa privatiseringsiver. Det är inte det sunda förnuftet som styr politikerna, utan den rådande ekonomiska synen, globalisering och privatisering. Nu har vådan av denna syn landat i knäet på regeringen i form av Transportstyrelsens uppköp av datadriften hos IBM som i sin tur lägger ut den i länder som Serbien, Tjeckien och Rumänien där lönerna är väsentligt lägre än i Sverige. Det svenska körkortsregistret handhas av tekniker i de forna öststaterna, som också fått tillgång till det svenska väg och järnvägsnätet samt våra broar och viadukters konstruktion och hållbarhet. 


Det hela vittnar om en fruktansvärt naiv godtrogenhet på gränsen till totalt hjärnsläpp. Vi kan inte ha styrande som är så renons på kunskap och insikt, de utgör en fara för vår säkerhet och vår integritet. Vill vi förlita oss på datasystem för våra register så får vi också ta den merkostnad som det innebär att anställa svenska It-tekniker eller så får vi återgå till analoga pappersregister inlåsta i plåtskåp.


Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

19 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8 9 10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se