Inlägg publicerade under kategorin IT-skandalen på Transportstyrelsen

Av Karsten - 25 juli 2017 14:51

Både justitieminister Morgan Johansson, inrikesminister Anders Ygeman, försvarsminister Peter Hultqvist och infrastrukturminister Anna Johansson bör entledigas från sina poster av statsminister Stefan Löfven om han vill sitta kvar som statsminister. Alla dessa statsråd har haft kännedom om schabblet på Transportstyrelsen och hemlighållit det för riksdag och allmänhet. Ger Stefan Löfven inte efter för oppositionens och SD:s krav på att entlediga utpekade statsråd så bör de väcka ett misstroendevotum mot Löfven själv vilket innebär att hela regeringen får avgå.


     


Att försöka mörka genom att åberopa hemligstämpeln bara ökar misstron mot regeringen. Att kalla in chefen för MUST (Militärens Underrättelsetjänst) är bara dimridåer, i det här pajaslandet finns inga hemligheter. All svensk infrastruktur kartlades av Öststaterna och Sovjetunionen under kalla kriget, dessa uppgifter har sedan löpande uppdaterats av GRU. Ryssland vet var varenda språng över bäckar och åar finns samt deras bärighet, de känner till konstruktionen på alla broar och viadukter samt om det finns sprängkammare i dessa. 


 

Delar av Gävle hamn på rysk karta.

 

Det enda schabblet på Transportstyrelsen kunnat ge Ryssland är uppdateringar av tidigare känd information. Allvarligare är om personregister hamnat i händerna på tredje part, körkortsregistret kan utnyttjas av bedragare och andra kriminella då det innehåller ganska kompletta uppgifter om alla svenskar. Det enda man kan säga om Sveriges makthavare är att de är odugliga pajasar. Man har på kort tid lyckats rasera en ganska stabil och trygg nation.

ANNONS
Av Karsten - 25 juli 2017 14:29

Se där, Elake Karsten hade rätt. På Text-TV står att försvarsminister Peter Hultqvist fick information om Transportstyrelsens IT-affär i mars av tjänstemän på departementet som i sin tur fått information från justitiedepartementet. Jag visste väl att Morgan Johansson var den förste att informeras av SÄPO då det gällde ett lagbrott begånget av en hög statlig tjänsteman. Nu är frågan varför Morgan Johansson inte informerade Stefan Löfven (vilket han naturligtvis gjort)?

Hultqvist hade vidare fått information från Försvarsmakten att det rörde sig om skyddsidentiteter samt militära fordon som fanns i IT-systemet. Något som ju förnekas av andra inblandade.


Nä, dra fram den där dryge Morgan Johansson och mangla honom då han förmodligen var den förste att informeras av SÄPO-chefen Thornberg. Fråga honom om han inte informerade Stefan Löfven och om han nekar fråga honom varför han inte vidarebefordrat så vilktig information till statsministern 2016. Hela den här historien kommer att bli en mycket lång följetong. Den kommer nog att prägla en stor del av riksdagsarbetet i höst. Oppositionen och SD kommer att vilja veta exakt vilka åtgärder regeringen vidtagit för att minimera skadorna som man får utgå har drabbat Sverige.

ANNONS
Av Karsten - 25 juli 2017 13:07

Med tanke på att Sverige knappast har något försvar att tala om så kan ju skadan som Transportstyrelsens IT schabbel orsakat inte vara så stor. Redan under kalla kriget så kartlade Sovjet Sveriges hamnar, vägar, broar och järnvägsnät. Den sovjetiska krigsmakten hade utmärkta kartor över Sverige i samma skala som Generalstabens med alla namn utmärkat med kyrilliska bokstäver. De flesta politiska kommentatorer pratar mest skit då de ingeting vet. 

Allvarligare är att personuppgifter röjts, något som visar faran med en överdriven registering av medborgarna. Bara detta att alla svenska medborgare har ett unikt personnummer är något vi är ganska ensamma om. 


Det som man kan lära sig av detta är att svensk myndigheter helt saknar kunskap om IT-säkerhet. Man outsourcar inte känslig information. Det kanske kostar mer att sköta denna verksamhet inom landet men säkerheten måste gå före allt annat. Redan på ett mycket tidigt stadium förstod jag att svenska myndigheter var otroligt godtrogna när det gällde IT-säkerhet. Jag har själv gått på en rad IT-utbildningar, allt från programmering till kurser i enskilda program som Photoshop, 3D program och annat, inte vid ett enda tillfälle fick vi information om IT-säkerhet. Internet var något nytt på 1990-talet och det surfades vilt på alla statliga institutioner utan att personalen fattade att de därmed öppnade för skadlig programvara. Det var den sedvanliga svenska godtrogenheten som gällde.


Med tanke på att vi lever i ett samhälle så beroende av datorer så borde det vara lag på att varje makthavare och högre tjänsteman var certifierad på IT-säkerhet. Vi kan inte ha en riksdag full med idioter som vet hur man sätter på datorn och kommer ut på Nätet men sedan är det stopp, de vet ingenting om vad som kan drabba dem i form av skadlig programvara. Vi behöver en ny generation makthavare som till fullo inser svagheterna med ett samhälle så beroende av datorer och elektronik. Vi kan inte i feminismens och jämnlikhetens namn kosta på oss att ha kvinliga generaldirektörer som inte vet vad de sysslar med. Jag säger inte att det inte finns kvinnor som är duktiga inom IT men många uppvisar en skrämmande okunnighet när det gäller datorer och Internet.


Själv börjar hela den här historien stå mig upp i halsen. Den var inte oväntad, det var inte en fråga om det skulle hända snarare när det skulle hända. Helt klart har topparna inom regeringen gjort bort sig och försöker släta över det hela. Låt dem inte komma undan den här gången, det är vår säkerhet de satt på spel.

Av Karsten - 25 juli 2017 10:32

Då SÄPO inleder ett tillsynsärende mot Transportstyrelsen 2015 torde ju detta skett då man misstänkte oegentligheter eller brott. SÄPO har tydligen fått sina misstankar bekräftade då de inleder en förundersökning om brott mot TS generaldirektör Maria Ågren i januari 2016. Då detta är en juridisk fråga och gäller en hög statlig tjänsteman borde väl Justitiedepartementet och justitieminister Morgan Johansson informerats? SÄPO:s förundersökning leder till att Maria Ågren entledigas från sin tjänst på TS i januari 2017 och får ett strafföreläggande på 70 000 kronor som hon godkänner. Skulle allt detta ha skett utan att Morgan Johansson informerats?


Hela denna historia avslöjar en godtrogen och orealistisk syn på IT-säkerheten hos statliga myndigheter. Hur kan en generaldirektör på en statlig myndighet som Transportstyrelsen på egen hand besluta om outsourcing av myndighetens IT-servrar till länder utanför Sverige med icke säkerhetsklassade IT-tekniker? Att hon på egen hand beslutar sig att bryta mot gällande regelverk och lagar finner jag uteslutet, hon har på ett informellt sätt fått ett godkännande från Näringsdepartementet.


Många frågor handlar om vilka uppgifter som kan ha röjts som kan ha skadat rikets säkerhet. Vi kan utgå från att där fanns uppgifter om det svenska väg och järnvägsnätet, uppgifter om samtliga väg och järnvägsbroar, samtliga hamnars kapacitet och tillgängligheten till dessa via vägar och järnväg. Alla dessa uppgifter fanns till stor del i de ryska arkiven, Sovjet hade mycket detaljerade kartor över Sverige med alla namn på kyrilliska. Uppgifterna i TS servar kan tjäna som uppdateringar av tidigare kända uppgifter. Vi måste utgå från att alla uppgifter i TS servrar är läckta och att åtgärda dessa kommer att kosta samhället hundratals miljarder. Vi måste bygga nya broar nya bergrum.


Man pratar om skärpta regler i en ny säkerhetslag, men denna ska inte börja gälla förrän 2019. Borde man inte med tanke på det som skett påskynda denna lag och dessa skärpningar? Vad det i grunden handlar om är dålig ledning och urusla maktstrukturer, den ena handen vet inte vad den andra gör. Regeringen Löfven har visat sig oduglig och handlingsförlamad då någonting inträffat. Man har varit mer intresserad att försöka dölja hela denna historia för allmänheten än att vidtaga åtgärder att minimera skadorna. Det som skett är fullt tillräckligt för att väcka ett misstroende mot hela regeringen.

Av Karsten - 25 juli 2017 09:47

Det syns tydligt på Stefan Löfven att han är väldigt pressad och mycket väl är medveten om att ingen tror på honom när han säger att han först 2017 fick kunskap om det han väljer att kalla ett haveri på Transportstyrelsen. Detta är inget haveri det är en politisk skandal av sällan skådat mått. Det är fullkomligt orimligt att tro att inrikesminister Ygeman och försvarsminister Hultqvist skulle ha tigit i ett och ett halvt år om vad de visste. Troligt är att dessa två visste långt tidigare vad som var på gång, gissningsvis någon gång våren 2015. Man har på ett tidigt stadium informerat Stefan Löfven som beordrat att man skulle göra allt för att saken inte skulle komma ut. Man har ägnat stor tid åt att planera när vem skulle veta vad. Infrastrukturminister Anna Johansson under vars departement Transportstyrelsen sorterar har på ett tidigt stadium informerats att det är hon som får ta smällen och påstå att hon först 2017 blev informerad.


Generaldirektör Maria Ågren har med största sannolikhet informerat Anna Johansson att hon måste frångå gällande regelverk om registret inte skulle ligga nere för länge och fått ett informellt muntligt godkännande samtidigt som hon blev informerad om att detta absolut inte fick komma till allmän kännedom och gjorde det det skulle det vara hon som fick ta skulden. Vad de inte räknade med var att någon ansvarskännande medarbetare på TS informerade SÄPO om vad som var på gång och SÄPO inledde ett tillsynsärende. Redan då bör åtminstone både justitieminister Morgan Johansson och försvarsminister Peter Hultqvist ha blivit informerade då det gällde lagbrott och försvarsuppgifter. Sedan rullade det på och SÄPO blev medvetna om att det rörde sig ett allvarligt regelbrott som kunde hota rikets säkerhet. Man beslutar att inleda en förundersökning i januari 2016 vilket med största sannolikhet också innebar att Stefan Löfven fick kännedom om saken. Så Löfven har haft bilden klart för sig i ett och ett halvt år utan att ta beslutet att informera riksdagen.


Sedan dess har man planerat hur man skulle mörka saken ända tills det blev omöjligt att hålla Maria Ågren bakom ryggen och man beslöt att offra henne och gav henne sparken utan att informera skälen till avskedandet, samtidigt som hon fick ett vite på 70 000 kronor. Det var först när hon godkände detta vite den 6 juni 2017 som saken kom till allmän kännedom och man började gräva i historien. Stefan Löfven höll sig in i det sista borta från scenen men fann till sist detta vara omöjligt och gick ut med ett kotfattat - att det inträffat ett haveri på Transportstyrelsen. Sedan började den politiska cirkusen om vem som visste vad och när. Förmodligen kommer man att ljuga in i det sista, vad man kan hoppas på är att någon berörd tjänsteman stiger fram och lägger korten på bordet. Klarar sig Löfven ur denna härva är det uppenbart fel på det svenska politiska systemet.

Av Karsten - 24 juli 2017 19:32

Det råder stor förvirring vem som visste vad och när i det så kallade "IT-haveriet" på Transportstyrelsen. Statsminister Löfven låtsas som han inget vetat tidigare än infrastrukturminister Anna Johansson fick informationen. Johansson hävdar att hon fick informationen först 2017 och skyller på sin dåvarande statssekreterare Erik Bromander som hon påstår höll henne ovetande om affären tills i januari i år. Att Ygeman och Hultqvist som haft information om "haveriet" ända sedan 2016 ett år tidigare än Johansson under vars departement Transportstyrelsen sorterar är ju mycket märkligt. Ännu märkligare är det att de inte vidarebefordrat informationen till statsminister Löfven. Det hela luktar politiskt upplägg och efterkonstruktioner.


Vi får se hur hårdnackat Löfven står på sig i den utfrågning som SD, V och Alliansen kommer att ha med de ansvariga. Jag hoppas verkligen att SD tar av sig silkesvantarna och tar på järnhandsken och hotar Löfven med misstroendeförklaring i riksdagen i höst. SD har redan krävt att Johansson, Hultqvist och Ygeman måste gå om Löfven vill sitta kvar. Skulle Alliansen inte följa SD:s linje om misstroendeförklaring framstår de som veka och handlingsförlamade vilket kommer att gynna SD i det kommande valet. Regeringen Löfven har visat sin oduglighet under hela sin mandatperiod, först var det velandet under flyktinginvasionen hösten 2015 då man väntade ända tills december med att skärpa reglerna vilket innebar att 163 000 lyckades slinka in i Sverige. Därefter har man misslyckats med att kasta ut alla dem som saknade asylskäl vilket bland annat ledde till terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm. Det är bara att konstatera MP och S är odugliga som regeringspartier.

Av Karsten - 24 juli 2017 17:43

Statsminister Stefan Löfven säger sig ha full förtroende för alla statsråd tills annat meddelas. Detta betyder i klartext att han avser att sparka en del av sina ministrar om det skulle behövas för att rädda kvar honom själv som statsminister. Vi kan nog förvänta oss att Alliansen, Sverigedemokraterna och Vänstern gaddar ihop sig och öppnar för misstroende förklaringar mot Anna Johansson, Anders Ygeman och Peter Hultqvist. Sedan får vi se vilka av dessa som Löfven är beredd att offra.


Socialdemokraterna kommer att göra allt för att denna affär ska vara glömd till valet i september nästa år. Vill det sig riktigt illa för Löfven så är han kanske i opposition innan dess. Denna affär visar bara på hur dåligt pålästa våra makthavare är när det gäller datorkunskap och IT-säkerhet. Alla minns vi kommunikationsminister Ines Uusman (s) som 1996 sa "Internet är en fluga som snart blåser förbi" dessa makthavare förnekar sig aldrig i sin dumhet och okunskap. 

Av Karsten - 24 juli 2017 16:53

Det enda haveriet i den här historien är det mentala haveri som drabbat svetsare Löfvens hjärna och resten av hans regering, hur dum tror han att vi medborgare är? Tror han på fullt allvar att vi köper att han inte visste något förrän Maria Ågren sparkades och fick sitt strafföreläggande i januari 2017? Skulle Ygeman ha suttit och tryckt på denna historia utan att delge Löfven informationen? Naturligtvis inte, Ygeman har informerat Löfven på ett informellt sätt och de har i samförstånd bestämt att blir saken uppmärksammad så ska det heta att statsministern inte blev informerad förrän i januari i år. Lite svårt att bevisa utan diarier och dokumentation, men det sunda förnuftet och kunskapen om den mänskliga naturen talar för att Löfven ljuger i denna fråga.


Infrastrukturminister Anna Johansson skyller på sin dåvarande statssekreterare Erik Bromander som hon påstår höll henne ovetande om affären tills i januari i år. Den som köper detta är klent begåvad eller utvecklingsstörd. Försvarsminister Peter Hultqvist har känt till saken lika länge som Ygeman vilket bekräftas av Marinette Nyh Radebo, Hultqvists pressekreterare till Expressen. Informationen skulle ha nått honom i mars 2016.

Överbefälhavare Michael Bydén å sin sida försäkrar att det inträffade inte påverkar Sveriges försvarsförmåga. Nä tacka fan för det har man ingen försvarsförmåga så kan den heller inte påverkas. De här gökarna ljuger och skyller ifrån sig, de skyddar varandra uppåt och offrar lägre tjänstemän. 


Detta så kallade "haveri" avslöjar hur rutten och inkompetent regeringen är när någon gjort bort sig och klantat till det. Bara detta att komma på tanken att outsourca driften av servrar med känslig information visar att de ansvariga skiter i hur det går för Sverige. Samma oansvariga anda som råder inom migrationspolitiken som råder inom synen på IT-säkerheten. Vi har att göra med ett gäng obildade bondlurkar och skojare som leker statsmän. Använd riksdagen till det den är till för, lägg en misstroendeförklaring mot hela regeringen Löfven och fäll den så vi får till ett extraval.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

19 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8 9 10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se