Senaste inläggen

Av Karsten - Söndag 21 jan 23:09

Vad händer med vår ack så energiberoende samhälle den dag solen får en jätte eruption? Med jämna mellanrum får vår sol utbrott då gigantiska massor av plasma kastas ut i rymden och ett par miljarder ton laddade partiklar fångas in i jordens magnetfält och virvlar ned mot polerna, när energin i dessa når jorden är det som en gigantisk elektromagnetisk puls som träffar oss. Det som skyddar jorden till viss del från dessa laddade partiklar är Van Allen bältena som omger jorden och är en produkt av jordens egen magnetism som bildas av den järnkärna man tror finns i centrum av jorden. Dessa bälten kommer dock inte att skydda oss om solen får en supereruption. 


All teknik baserad på transistorteknik slås ut liksom alla generatorer och därmed all el vid en EMP. Pumparna som pumpar vatten stannar och frysdiskarna på Hemköp, Lidl, Netto och allt vad de heter stannar och varorna tinar. Inga kassaapparater fungerar, inga mobiler eller datorer heller. Kort och gott vårt moderna digitala samhälle klappar ihop för ett bra tag framöver. Man beräknar att det tar två decennier att återställa all teknik då allt som drabbats behöver bytas ut. En digital pryl som utsatts för en EMP slås ut för gott då dess teknik bygger på atomer och elektroner. Ju mer vi bygger ut vårt beroende av digital teknik eller IT som det också kallas desto sårbarare är vi den dag solen får ett av sina återkommande utbrott.


Solen har tidigare fått sådana supereruptioner en sådan slog ut all el i New York i början av 1900-talet, men då elektricitet var ganska nytt då så drabbades samhället inte så hårt. Idag skulle ett sådant utbrott vara en global katastrof. Vår världsekonomi skulle förmodligen kollapsa. Vi skulle för en tid få återgå till ett analogt samhälle där vi åter använde penna och suddgummi, gamla mekaniska skrivmaskiner och dylikt. Idag har digitaliseringen gått så långt att det finns skolbarn som inte längre kan skriva med penna de kan bara trycka på tangentbord eller på plattan. Skriva skrivstil kan knappast någon idag, än mindre läsa den. Hurra för vår nya sköna värld.  

ANNONS
Av Karsten - Söndag 21 jan 21:33

Intressant situation som uppstått i USA med den federala budgeten. Allt sedan 1939 har USA haft ett lagstadgat skuldtak vilket i princip inneburit att den federala regeringen inte kunnat trycka fler dollar. Detta har istället överlåtits på det som kallas Federal Reserv Bank, en institution som inte alls är statlig så som namnet kan förleda folk att tro. Federal Reserv består av en trust av USA:s åtta största banker som ökar på den amerikanska statskulden genom att trycka upp nya dollar hela tiden. Skulden ligger nu på 20,6 biljoner dollar vilket motsvarar 166 000 miljarder svenska kronor.


Vad som nu hänt är att den amerikanska staten inte längre kan betala ut löner till tjänstemännen på en massa myndigheter. USA:s ekonomi är en ballong, ett luftslott som hålls uppe av att en rad länder accepterar dollarn som en reservvaluta, även världens oljeproduktion värderas i dollar, så kallade petrodollar. Man räknar oljepriset i dollar per fat. Det sistnämnda var en av anledningarna till att CIA och en rad andra organisationer såg till att störta Gaddafi i Libyen då han ville ha betalt i guld istället för US dollar för landet olja.


Man har nu köpt sig en frist till den 5 maj för att inte det federala USA ska behöva stänga igen. Demokrater och republikaner i kongressen och senaten har till detta datum på sig att sy ihop någon form av kompromiss. Att en nation med så dålig ekonomi som USA tillåtits agera världspolis är skrämmande. När Nazityskland startade andra världskriget var det landet också belånat långt över taknockarna. Det var med lån Tyskland rustade upp sin krigsmakt. I USA är det bara krigsmakten som är undantaget ett "federal shutdown". ANNONS
Av Karsten - Söndag 21 jan 02:54

Att Sverige idag saknar förmågan att försörja och livnära sin befolkning i ett krisläge är en medveten strategi från främmande krafter. Man har medvetet gjort Sverige importberoende och därmed skuldsatt för att kringskära vår handlingsfrihet. Det började med åttitalets nyliberala våg av privatiseringar och centraliseringar och slutade med att George Soros i början av 1990-talet spekulerade mot den svenska kronan och sänkte den liksom andra europeiska valutor. De svenska politikerna fick en liten försmak av vad det kosmopolitiska kapitalet far i stånd att göra.


Sverige håller på att gå från ett en gång självständigt välmående folkhem till en skuldsatt vasallstat till USA. Amerikanarna köpte vår lojalitet och självständighet med militär högteknologi som Sverige var för litet för att själv utveckla. Idag består ett JAS-Gripenplan av ett svensktillverkat skal som är fyllt med amerikanska komponenter. Visserligen licenstillverkar vi en del komponenter men vi är ändå beroende av USA. Se bara på köpet av Patriot LV-robotar. Det hade varit mycket billigare att köpa det franska systemet som dessutom var modernare. 


Jag är även övertygad om att massinvandringen till Sverige är ett led i att bryta ner den svenska kulturen och nationalkänslan, man vill splittra det svenska folket. En gång i tiden bestod Sveriges styrka i den sammanhållning och solidaritet som rådde de flesta svenskar emellan. Denna ersattes av nyliberalismens "tänk bara på dig själv" under 1980-talet. Det globala kapitalet vill bryta ner de europeiska nationalstaterna och omvandla dem till ett federalt EU där vi alla blir slavar under byråkraterna i Bryssel. 


Det är därför lovvärt att Ungern, Polen och Tjeckien obstruerar mot EU:s regler om flyktingkvoter, i dessa länder inser man vilka destruktiva krafter som döljer sig i att ta emot människomassor från dysfunktionella kulturer i Asien och Afrika. Detta är något de dumma naiva svenskarna inte insett, de tror blint på medias hjärntvättande propaganda. Det homogena Sverige innehöll en styrka och en trygghet man sällan hittade i andra länder på jorden. Svenskarna litade på varandra, ofta räckte det med ett handslag för att avsluta en förhandling, som svensk höll man ord. Är det någon som tror detta gäller även araber, somalier, albaner, afghaner och andra folk från det Trump kallade "shithole country"? Jag tror det inte, det står klart i shiiternas skrifter att man inte behöver hålla ord till en otrogen. 


Varför har Sverige så usla ledare och makthavare? Har vi blivit dummare med åren eller vad är det som har hänt med de svenska generna? Vi äter en massa importerad skikt, kyckling från Thailand, ris från Kina, Macdonalds hamburgare med kött från Gud vet var. Jag tycker vi ska kasta ut alla icke européer ur Sverige och satsa på småjordbruk så vi ånyo blir självförsörjande. I hemlighet kan vi sedan likt Nordkorea utveckla kärnvapen som vi kan hota USA med om de lägger sin kapitalistiska näsa i blöt. Jag är övertygad om att Putin gärna hjälper Sverige med ett och annat om vi vill bryta oss ur Världsbankens klor och åter bli självständiga. När jag ser dagens utveckling kan jag inte annat än att beklaga att Hitler inte han först med kärnvapen och vann andra världskriget. Tror man att USA står för frihet och liberalism så är man mentalt handikappad.

Av Karsten - Fredag 19 jan 20:49

Det är bara att konstatera, allt är åt helvete i Sverige. Politikerna bara snackar sitt skit men gör väldigt lite för att saker och ting ska bli bättre, man är fånge i sina egna idéer och föreställningar. Kolla bara 2015 det skulle till en flyktingkatastrof innan politikerna vaknade och drog i bromsen. Hade man dragit i bromsen i början av 1990-talet hade Sverige sett helt annorlunda ut, men då snackades bara om hur rikt Sverige var och hur många vi kunde ta emot. Volymer och tak fanns inte i politikernas vokabulär (utom SD). Vem fan ska man rösta på i höst, det finns ju inget parti man kan lita på längre. Visst NMR pajasar i vita skjortor med som går runt och viftar med flaggor med odalruna eller vad fan det nu är. Har NMR någon budgetplan för Sverige, hur ser deras utbildnings- och vårdpolitik ut? NMR är väl lika långt från verkligheten som FI. 

Nä, fy fan jag återgår till filmen på fyran och försöker glömma verkligheten för en stund.

Av Karsten - Fredag 19 jan 12:48

Alla fall som rör gängkriminalitet och attentat mot polisen bör utredas av specialenheter inom polisen, dessa mål bör inte lottas på åklagare utan handhas av speciella åklagare som är insatta i problematiken. I värsta fall kan man även inrätta special domstolar som handhar mål som kan klassas som angrepp mot samhället och det demokratiska systemet. Nu får det vara slut på all politisk retorik och alla fördömanden nu är det handling som gäller. Det finns ingen tid för utredningar om huruvida det är förenligt med de svenska lagarna att ha specialåklagare istället för att lotta målen. Samhället måste ta itu med detta problem omedelbart, vad V och MP tycker är ointressant vi måste rädda vårt samhällssystem och inte låta makten övergå till de grupper som tar till mest våld. 


Tillåt anonyma vittnen i alla mål som rör angrepp mot blåljuspersonal och sådant som kan betecknas som samhällssabotage. Stöld av kopparledningar bör klassas som samhällssabotage och ge minst två års fängelse upp till livstid. Det måste bli ett slut på daltandet med dessa gäng med utländsk härkomst, sociologiska analyser om taskig barndom och utanförskap är helt ointressant, det enda intressanta är att få bort dem från gator och torg och låsa in dem. Även 15-åringar ska i fall som rör attentat mot polisen behandlas som vuxna och få straff därefter. Gör som Norge och Danmark inför straffet förvaring på obestämd tid, det straffet fanns en gång i Sverige och kallades internering. Samhället måste sända rätt signaler till dessa grupperingar. Vad Amnesty, Rädda Barnen och andra människorättsorganisationer tycker är ointressant, det har gått för lång nu och de måste även de mest naiva medlemmarna i dessa organisationer förstå. 


Denna fråga kommer att bli en av valets huvudfrågor och då är det inte snack och löften som gäller utan handling. Sätt dessa planer i verket innan valet och börja rensa upp bland de kriminella gängen i förorterna idag, inte i morgon. I Malmö säger polisen att det rör sig om 200 multikriminella ungdomar i åldern 15 till 23 år, ska det vara så djävla svårt att ringa in dem och internera dem? De får skylla sig själv oavsett ålder. Får vi bort dem så kommer det att bli mycket lugnare i Malmö. Kan man bör man återkalla eventuellt svenskt medborgarskap och återsända dem och deras familjer till respektive hemländer. Det har gått för långt nu får det vara slut med välviljan och daltandet.

Av Karsten - Torsdag 18 jan 22:18

Krisen inom den svenska polisen verkar vara långt värre än vad de flesta föreställer sig. Själva ekvationen att importera löskefolk från utomeuropeiska kulturer och fösa samman dem i betonggetton samtidigt som man skär ner antalet poliser är totalt vansinne. De som påstår sig styra Sverige, våra makthavare kan inte vara helt ovetande att bland alla dessa hundratusentals företrädesvis unga män man släpper in som asylsökande så finns det ett ansenligt antal kriminella element samt rena terrorister. Att i ett sådant läge dra ner på polisen är i mina ögon ett brott mot medborgarna och det samhällskontrakt staten har med dem. Vi betalar vår skatt och vi förväntas få det skydd samhället är skyldig att ge oss. 


I mina ögon börjar det hela likna en konspiration avsedd att göra samhället beroende av privata vaktbolag och säkerhetsbolag så vissa kan tjäna stora pengar på "tryggheten". Det svenska samhället är långt ruttnare än vad folk i allmänhet kan föreställa sig. Dagens polis ägnar sig åt att ta kända missbrukare och sedan tvinga dem att avge ett urinprov därefter döms de för ringa narkotikabrott och ett brott är uppklarat enligt statistiken. Samma sak med övervakningen av rattonykterheten, man ställer sig på ställen där man vet att inga onyktra förare kör och kan sedan redovisa hur många andningsprover man utfört. Lek med siffror som man lärt sig av rövhålen till poliser i USA.


Skjutningar på öppen gata och andra grova våldsbrott klara polisen däremot inte av att lösa då de saknar resurser. Givetvis måste det kännas hopplöst att vara polis och ta fast buset bara för att någon snorvalp till åklagare (läs nyexaminerad jurist) släpper dem i brist på bevis. Vi har fått precis det samhälle man som ung läste om i de hårdkokta amerikanska deckarna. Ett gangster samhälle. Kom inte och säg att det inte lönar sig med brott i Sverige, du ska vara närmast förståndshandikappad för att åka fast idag. Sköter du saker och ting på ett diskret och snyggt sätt så kan du hålla på i årtionden med allehanda mindre brott typ bedrägerier och cannabisförsäljning.

Av Karsten - Torsdag 18 jan 18:53

Dissidenten, provokatören, fotografen och konstnären Sture Johannesson har avlidit i en ålder av 82 år. Det känns lite tomt då jag kände honom som en vän och likatsinnad en stor del av mitt liv. Jag var med och klistrade upp "Haschaffischen" med vattenglas på natten på fönstren till Lunds Konsthall efter att konsthallsnämnden ratat affischen. 

Han var en konstnär före sin tid, i alla fall i ankdammen Sverige där konstsynen styrdes med diktatorisk järnhand av KRO. Affischen med den haschrökande nakna bruden, även hon en känd profil i Malmö på den tiden, var för mycket för det svenska konstetablissemanget med sin rigida syn på konst. En annan känd händelse som väckte uppståndelse och ledde till ett åtal mot Sture för sårande av tukt och sedlighet var när han i sitt fönster på "Galleri Cannabis" ställde ut omslaget till tidningen "Puss" som föreställde folkpartiledaren Sven Wedén med erigerad penis som han höll med en hovtång. Bilden var gjord av Lars Hillersberg och anspelade på att Wedén som ägde en hovtångsfabrik höll Folkpartiet uppe med pengar från denna. Själva rättegången var ett spektakel i sig, vi åhörare låg dubbla av skratt i bänkarna. Det var väl i den vevan jag insåg att Sverige var ett djävla skämt.

 

Denna bild är tagen av mig med en Olympus Trip 35 någon gång i början av 1970-talet och det är väl så jag vill minnas vännen Sture i sin vita slitna armépäls. Han står framför entrén till Ringbaren i Södertull, ett känt tillhåll för oss hippies på den tiden. Uppe på Ringbaren satt man och smygrökte brass och hoppades att kärringarna i serveringen inte skulle känna lukten.


  

Av Karsten - Torsdag 18 jan 13:07

När fan ska man från politiskt håll erkänna kopplingen mellan den stora invandringen och den ökade kriminaliteten? Innan Sverige fick en massinvandring av asylsökande flyktingar så låg brottsstatistiken på en ganska låg nivå, dödsskjutningar på öppen gata var totalt okänt i Sverige och var något man kopplade till USA. Likaså gruppvåldtäkter var ytterst sällsynta i Sverige. Idag kan vi läsa om dessa brott nästa dagligen, förra året hade vi 300 skjutningar varav 40 ledde till dödsfall som alla begicks av kriminella invandrargäng som av en eller annan anledning låg i luven på varandra. 


Vi som varit med ett tag minns hur man från politiskt håll kategoriskt förnekade att det skulle finnas en koppling mellan invandringen och ökningen av det grova våldet i samhället. Politiker och media försökte manipulera svensken till att tro att de "flyktingar" som kom från dysfunktionella kulturer där man löste tvister med våld förvandlades till fridsamma svenskar så fort de satte foten på svensk mark. Idag vet alla att så är det inte, det finns ett klart samband mellan gruppvåldtäkterna och de ökade sexuella trakasserierna och den höga invandringen av utomeuropéer.


Det är hög tid för politikerna att tala klarspråk om de vill ha fortsatt förtroende i väljarkåren. Folk tolererar inte att folk som kommit hit under asylens täckmantel spränger svenska polisstationer. Även om gärningsmännen är födda här i Sverige av invandrade föräldrar så har dessa ett ansvar för sina barn. Det har gått djävligt snett någonstans med integrationen i det svenska samhället. Både borgare och socialdemokrater och vänstern måste erkänna att de misslyckats totalt och tagit sig vatten över huvudet. Det går inte att bortförklara problemen med politiskt ideologiskt snack om ekonomisk ojämlikhet och främlingsfientlighet.


Något måste göras och det snabbt om inte situationen ska bli ännu mer okontrollerbar än vad den redan är. De värsta rötäggen bland invandrarna måste ut ur landet. Möjligheten att dra tillbaka medborgarskap och uppehållstillstånd måste finnas för att sända de signaler som behövs. De som kommer hit ska veta att här i Sverige tolererar vi inte vad som helst och även föräldrarna ska veta att de har ett ansvar för vad deras  avkomma gör. Man ska kunna utvisa hela familjer om flera familjemedlemmar är inblandad i grov kriminalitet.  

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

9 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se