Senaste inläggen

Av Karsten - Måndag 4 dec 00:27

När det gäller forskningen kring telomerernas funktion på våra kromosomer borde man använda sig av årets Nobelpristagares upptäckt med kryoelektronmikroskopi av biomolekyler. Fryser man ner slutändarna på kromosomerna och studerar hur telomererna uppför sig under celldelningen och vilken funktion de har vid DNA replikeringen kan man kanske förstå vad som händer när de speciella enzymer (telomeras) bildas som ger upphov till de långa telomerer som ger upphov till de odödliga cancercellerna. Förlängning av telomersekvensen sker av ett telomeras, som återfinns i könsceller. I normala somatiska (kroppsliga) celler finns inte detta telomeras. Gåtan om telomerer kan också ge svar på åldrandet gåta, varför våra celler och dess kromosomer degenererar med ökad ålder som en följd att våra telomerer förkortas. Träning och fysisk aktivitet verkar aktivera telomererna så dessa förlängs.


Om vi nu kan leka Gud så låt oss göra det, vi har redan kartlagt det mänskliga genomet (DNA) men vet bara bitvis vad gensekvenserna har för uppgift. Man talade tidigare om skräpgener då man trodde att vissa gensekvenser i kromosomerna inte hade någon uppgift, men naturen gör inga skräpgener allt naturen skapar har en uppgift. DNA sekvenserna talar om för cellen vilka proteiner den ska bilda. DNA är en sorts ritning för cellen som består av fyra baspar A (adenin) som binder till T (tymin) och C (cytosin) om binder till G (guanin). I slutändarna där telomererna finns är det nästan uteslutande A och T baspar. Bindningen i G och C är något starkare än den mellan A och T.


Vi människor och alla andra däggdjur är egentligen bara en massa celler som slagit sig samman och bildar en koloni, då varje cell i sig själv är en levande organism. Inte nog med det, i våra celler finns mitokondrier som egentligen är en egen organism som ingått symbios med våra celler någon gång under utvecklingens gång. Mitokondriernas DNA ärvs alltid från modern. Jag är övertygad om att man i framtiden kan bygga nya organismer med hjälp av DNA teknik och förbättra gamla genom att förbättra DNA sekvenser som under utvecklingen tenderat att degenerera och mutera i negativ riktning.

ANNONS
Av Karsten - Söndag 3 dec 23:13

Leif G W Persson sa något tänkvärt i samband med att man tog upp fallet med polismannens villa som utsatts för kulsprutebeskjutning. Medan rikspolischef Dan Eliasson och Karin Götblad svamlade det vanliga om ett angrepp på demokratin och rättsstaten så tyckte GW att man skulle börja med att granska polismannen vars hus beskjutits. Vad var det för sorts polis? Var han en pliktmedveten duktig polis som av de kriminella ansågs allt för duktig, eller var han ett rötägg, en korrupt polis som blandat sig med de kriminella och kanske inte uppfyllt de förpliktelser han gett dem? Saker och ting är inte alltid som det verkar och som makten vill att de ska vara.


Sverige av idag är inte vad det varit, vi har en rättsstat i förfall, en poliskår som avskriver var och vartannat ärende med motiveringen spaningsuppslag saknas. Jag misstänker att vi har många poliser som är köpta av de kriminella ligorna. Vem fan vill riskera livet för tjugofem papp i månaden? Kan man dryga ut den lönen med kanske 50 000 extra för att titta bort eller sälja lite information om polisens kommande operationer så är det nog de poliser som gör det. Samtidigt har vi en polisledning som är så långt från verkligheten man kan komma, deras uppgift är att få ihop budgeten och äska pengar till fler vapen de kan ha inlåsta ifall man skulle behöva dem. Istället för att ha försträrkningsvapnen med sig i bilarna ligger de inlåsta i ett valv på polishuset eller polisstationen.


Jag tror situationen är värre än någon politiker eller medborgare kan föreställa sig. Visst finns det poliser besjälade av att skydda och hjälpa allmänheten men det har allt för länge odlats en osund kåranda inom polisen där man skyddat rötäggen och jag är rädd för att dessa nu tagit över den svenska polisen medan ledningen tittat bort. Svåra disciplinära problem är inget man vill syssla med, det är bättre att låssas som de inte existerar. Det är nog ingen slump att polisen är så illa sedd i förorterna, trots all utbildning och alla kurser så finns det en rasism inom poliskåren. Poliserna sparkar på de som redan ligger ner och fjäskar för de riktigt stora bovarna.


Det behövs nog en upprensning uppifrån och ner inom den svenska poliskåren. Få bort alla odugliga jurister som gått en polischefsutbildning och sedan tror de kan leda polisen. Sätt in gamla reservofficerare som polischefer de är vana att leda folk och planera operationer. Pappervändadet kan man överlåta till civilpersonal. Sätt upp specialstyrkor med uppgift att plocka bort de kriminella invandrargängen från förorterna, låt inte paragrafer och smarta advokater stoppa versamheten, gör som på Filipinerna skjut de djävlarna. Vässa polisens verktyg i kampen mot den grova  gängkriminaliteten innan det är för sent och de har tagit över förorterna helt. Vi kan inte låssas att vi lever i ett Sverige så som det var på 1960-talet.

ANNONS
Av Karsten - Söndag 3 dec 18:19

Det fanns en gång en tid då det svenska folket och speciellt den svenska tjänstemannen besjälades av begrepp som: ära och heder, pliktkänsla, total hängivenhet, trofasthet, obrottslig lydnad och en fosterlands kärlek som personifierades genom konungen och fanan. Men det var då det, då Sverige fortfarande var en fungerade välfärdsstat och ett homogent samhälle vars medborgare stod sida vid sida då krig och ofärd hotade riket.


Idag betraktas alla sådana egenskaper som töntiga och otidsenliga, idag ska vi bejaka egoismen, homosexualitet, feminism, mångkultur och globalismen. Idag är svensken en feg myglare som smiter när han kan. Under den senaste stora militärövningen "Aurora 17" inkallade man över tusen värnpliktiga, hälften kom. Frågan är hur många ställer upp med gevär under fanorna den dag det är allvar och Sverige hotas av en invasion? Massinvandringen och mångkulturen har luckrat upp svenskens känsla för pliktmedvetenhet och fosterlandskärlek. 


Idag har man protesterat mot de indragningar man gjort kring den personliga assistansen för svårt handikappade och vad tror man dessa indragningar beror på? Ja inte är det någon som vågar säga det rätt ut, men det beror på att oärliga invandrare utnyttjat denna möjlighet och falskeligen påstått att någon familjemedlem lidit av svåra handikapp så att resten av familjen kunnat anställas som personliga assistenter och kunnat kvittera ut miljonbelopp. Samma typ av bedrägeri som de apatiska barnen som skulle få migrationsmyndigheterna att ge dem asyl. Det har visat sig att så fort man skilde barnen från sina föräldrar så försvann apatin som genom ett trollslag.


Det svenska systemet bygger på just de hedersbegrepp jag listade i början av inlägget, begrepp som är fullständigt främmande för dessa invandrade ekonomiska lycksökare och bedragare. De ser oss svenskar som dumma och lättlurade idioter som man ska lura och bedra. Felet är att vi har politiker som är helt i händerna på en skock vänsterliberala kulturnissar och journalister som dragit upp en värdegrund och de riktlinjer som ska vara vägledande i den svenska asyl- och flyktingpolitiken. Detta har gjort att allsköns löskefolk sökt sig till Sverige för att här kunna njuta av en kravlös tillvaro och som beskyddas av den svenska radikalvänstern.  


Vad som behövs är en moralisk uppryckning av det svenska folket, att de slutar tro på alla dessa falska profeter som hyllar globalisering och ett federalt EU. Att vi åter blir de ärliga och strävsamma folk som vi en gång var, ett folk som inte ber om allmosor i första taget utan som biter ihop och kämpar på. Att vi som folk går samman och kräver att alla dessa horder av afrikaner och araber försvinner ur vårt land då deras kultur och värderingar inte passar för den  nordiska kulturen. Viktigast av allt är att vi slutar lyssna till liberalismens och socialismens falska profeter som vill fylla oss med lögnaktiga påståenden om mångkultur och kulturberikning.


Vi har nu klara bevis för att massinvandringen lett till kriminalitet, gettoisering, svåra sociala och kulturella problem. Lösningen är att få dessa människor att återvända till sina hemländer oavsett om de är 103 år eller nyfödda. Kämpa för ett etniskt rensat Sverige, låt bara dem stanna som vill göra rätt för sig. Är ens religion viktigare än lojaliteten till sitt nya fosterland så har man inte i Sverige att göra. Majoriteten av Sveriges muslimer bör utvandra till muslimska länder då Sverige aldrig ska bli muslimskt. De som vill sprida islam i Sverige ska inse att det blir över svenskarnas döda kroppar. Vi står inför ett religiöst och kulturellt krig som vi måste vinna till varje pris.

Av Karsten - Söndag 3 dec 00:08

Slötittade på filmen "The Theory of Everything" om fysikern Stephen Hawking som ju som bekant lider av ALS och sitter i rullstol. Jag undrade hur gammal han var och Googlade hans namn och fick upp en hel massa sidor om honom, bland annat en massa konspirationsteorier att han dött redan på 1980-talet och att det är en "look a like" som framträder som Hawking nuförtiden. Man visade en massa bilder som bevis på att den som påstås vara Hawking idag är en annan. Det är bara att konstatera att Nätet är fyllt av en massa skit och att man måste ta allt man läser med en nypa salt.

På samma sida som informationen om Hawkings dubbelgångare fanns dök en annons upp om att köpa gratis elektricitet genom att för 49 USD skicka efter Nicolai Teslas ritningar på en "OFF GRID Generator" som man kunde bygga med delar som man kunde köpa på Claes Olsson eller Teknikmagasinet. Den skulle fförse ditt hem med gratis ström resten av livet. Det hela är naturligtvis en bluff, ritningarna på en Teslaspole kan man hitta gratis på Nätet men någon fri ström genererar den inte så som apparaten i videon i reklamen visar. Tesla var förvisso ett geni som blev överkörd av de amerikanska kapitalisterna och inte minst av Thomas Edison som helt fräck försökte stjäla Teslas idéer.  Teslas största förtjänst var att han gav världen växelströmmen istället för likströmmen som Edison förordade. 

Av Karsten - Lördag 2 dec 18:31

Jag undrar om cancer per capita var lika vanligt förr eller om den ökat på grund av vårt kemikaliesamhälle, sätt att leva och läkarvetenskapens ökade förmåga att ställa diagnosen? Visserligen levde inte människor så länge förr, under lång tid var medelåldern 46 år och chansen att få cancer ökar med åldern, alla får cancer till slut bara de blir tillräckligt gamla. Cancer är i princip när cellerna i kroppen degenererar och slutar dela sig som de ska de börjar löpa amok, det egendomliga är att cancerceller är odödliga. 


Idag hör man att var och varannan som dött avlidit till följd av cancer. Till och med våra husdjur dör av cancer. Det finns nog få medicinska områden som det bedrivs så mycket forskning kring som just cancer. Med den ökade förståelsen kring generna och deras påverkan på vårt liv kanske man kommer att lösa gåtan varför celler börjar löpa amok och blir till cancerceller. En lösning kan ligga i telomererna de förslutningar som sitter i ändarna av våra kromosomer som blir kortare för varje gång cellen delar sig. Det har visat sig att träning och fysisk aktivitet ökar längden på våra telomerer.

Av Karsten - Lördag 2 dec 17:11

Rex Tillerson, president Donald Trumps utrikesminister hann bli varslad om avsked innan han hann komma till Stockholm och träffa Margot Wallström. Trump avskedar sina ministrar och medarbetare i samma takt som Hitler avskedade sina generaler. Jag börjar se Trumps närvaro i Vita Huset som alltmer illavarslande, speciellt som senaten och kongressen börjat diskutera om det lämpliga i att presidenten ensam har bestämmanderätten över avskjutningskoderna för USA:s kärnvapen.


Donald Trump börjar också bli alltmer inrikespolitiskt trängd med de juridiska undersökningarna av kopplingarna till Kreml innan valet. I och för sig inser jag inte att det skulle innebära något negativt med goda förbindelser mellan USA och Ryssland, men det finns väl de i USA som anar något konspiratoriskt i Trumps kontakter med Putin, att USA skulle vara styrt av Ryssland genom att Trump fick hjälp att vinna valet och står i tacksamhetsskuld till Putin.


Jag tror aldrig mänskligheten levt i en mer osäker tid än den som råder idag, med en jord som blir alltmer överbefolkad. 2030 kommer vi att vara 8,5 miljarder människor på detta lilla klot samtidigt som tillgången på rent vatten och föda krymper. I takt med att glaciärerna smälter minskar tillgången på rent vatten då vattnet från de smälta glaciärerna rinner ut i havet och blandas med saltvatten. Glaciärerna utgör en av jordens största färskvattenreserver.


Om klimatförändringarna beror på människans utsläpp av koldioxid eller om det handlar om naturliga cykler orsakade av solens ökade aktivitet är en akademisk fråga, problemet kvarstår vårt klimat blir allt varmare och öknarna breder ut sig i samma takt som glaciärerna smälter. Nedhuggningen eller svedjebruket av våra regnskogar bidrar inte till någon positiv utveckling av vårt klimat då regnskogarna avger enorma mängder syre samt binder en massa vatten som sedan avdunstar och faller ner som regn. 


Rent krasst bör vi sluta med alla hjälpinsatser i svältdrabbade områden och se all reducering av antalet människor som något positivt. Bilderberggruppen diskuterade för något årtionde sedan befolkningsfrågan och kom fram till att 85 procent av jordens befolkning borde bort. För att öka våra chanser att överleva som art och sluta påverka andra arters överlevnadsförmåga borde vi befolkningsmässigt komma tillbaka till 1800-talets befolkningsnivå cirka 1 miljard människor. Tyvärr är ett kärnvapenkrig inte lösningen på befolkningstillväxten då ett globalt kärnvapenkrig skulle ge upphov till det man kallar "atomvinter" otroliga mängder sot och partiklar skulle täcka atmosfären och hindra solens strålar från att nå jordytan med följd att all gröda skulle vissna bort och dö och därmed allt djurliv också. Jorden skulle bli en öde och kal plats.

Av Karsten - Torsdag 30 nov 18:31

Nordkoreas senaste interkontinentala missil Hwasong-15 sägs kunna nå det Amerikanska fastlandet, huruvida den kan nå Washington på östkusten är väl lite osäkert. Missilen nådde en höjd av 4 500 kilometer vilket får sägas vara imponerande då exosfären börjar 600 kilometer ovanför jordytan. Det intressanta i sammanhanget är var hjälpen har kommit ifrån för Nordkorea är knappast kapabelt att på så kort tid utveckla termonukleära vapen och ICBM som kan nå USA.

 

En del av rakettekniken kommer från Ukraina som hade lager med sovjetiska raketmotorer. Konsten att tillverka kärnvapen är inte längre någon större hemlighet, det är snarare en fråga om pengar och teknisk utrustning. Genom sina kärnkraftverk fick Nordkorea tillgång till plutonium som man sedan lärt sig metallisera så man kan gjuta det i lämplig form. Resten handlar bara om att implodera lämplig mängd plutonium till en överkritisk massa med hjälp av konventionella sprängämnen i form av spränglinser med riktad sprängverkan.

 

Vem som försett dem med tekniken att framställa termonukleära vapen kan man fråga sig då detta är en betydligt knepigare teknisk utmaning. Min gissning är ryska kärningenjörer och kärnfysiker som köptes av Nordkorea vid Sovjets sammanbrott. Hellre mätt och rik i Pyongyang än arbetslös och fattig i Moskva. I dagens värld kan all kunskap köpas, kunde ett U-land som Pakistan utveckla kärnvapen så var det väl märkligt om inte Nordkorea kunde göra det.

Av Karsten - Torsdag 30 nov 18:24

Radikalfeministen Ebba Witt-Brattströms näsa ser ut som en kuk, precis som Dan Aykroyds. Jag är så in i helvete trött på #Metoo och hela detta djävla fittstim som gapar och skriker. Det står mig upp i halsen. Dessa förbannade feministdjävlar är väl inte nöjda förrän de totalt krossat den svenske mannens stolthet. Omvärlden skrattar åt de tokiga svenskarna och använder oss som ett varnade exempel. Jag undrar vad feministmaffian ska göra den dag muslimerna i Sverige är i majoritet och inför sharialagar och tvingar alla kvinnor i Sverige att bära burka utomhus? 

Sverige är på väg att bli ett andra klassens land där galna minoritetsintressen styr, ett land där världens mest lättkränkta folk bor. Svensken har förvandlats till en komplett idiot, de få som inte är hjärntvättade idioter har flyttat för länge sedan.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

9 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2017
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se