Senaste inläggen

Av Karsten - 5 december 2018 18:24

Risken för ett krig mellan USA och Kina ökar för varje dag. Kineserna har höjt tonen i sin dialog med USA, den är inte längre så återhållsam som den brukat vara. Kort och gott kineserna har deklarerat att de inte tänker ta någon skit av USA. Konflikten gäller främst Sydkinesiska havet och Taiwan och främst Formosasundet mellan Taiwan och det kinesiska fastlandet. Amerikanska krigsfartyg patrullerar detta sund något som kineserna uppfattar som en provokation. Det har redan skett en del incidenter mellan både amerikanska, australiensiska och brittiska fartyg och flyg och kinesiska örlogsfartyg och flygplan. Kina har anklagat USA för att flyga med spionplan nära den kinesiska kusten.


Förutom detta är det handelskriget mellan USA och Kina som hotar att dra in världen i en ekonomisk depression, något som skulle kunna skapa en situation likt den på 1930-talet med massarbetslöshet. Det råder ett enormt handelsunderskott mellan Kina och USA då den senare importerar långt mer varor än de exporterar till Kina. Det var detta som Trump och Xi Jinping avhandlade under G20 mötet i Argentina. Trump sköt upp hotet om strafftullar om kineserna importerade fler bilar från USA. En av anledningarna till handelssanktionerna mot Kina och strafftullarna är att kineserna köpt vapensystem från Ryssland som ju är satt i handelsblockad av USA. Bland annat har Kina köpt Su-35 attackplan och luftvärnssystemet S-400.


Kinas militära överkommande har gett order till militären att förbereda sig på krig. Detta krig kan mycket väl starta med en konfrontation mellan kinesiska örlogsfartyg och amerikanska dito i Sydkinesiska havet. Något som i sin tur kan få Kina att invadera Taiwan som de betraktar som en del av Folkrepubliken, precis som Ryssland betraktar Krim som en del av Ryssland. Rent moraliskt är Kinas trupper mer motiverade än de amerikanska då de drivs av ett hat mot västerlandet baserat på de oförrätter som engelsmännen utsatte Kina för under Opiumkriget på 1800-talet. 


Rent militärt är Kina idag en hypermodern stormakt med hangarfartyg och ubåtar bestyckad med kärnvapenmissiler samt ett toppmodernt flygvapen baserat på dela egna konstruktioner samt de modernaste ryska attackplanen. Förstår inte president Trump allvaret i de kinesiska hoten är han ovanligt korkad och självgod. Kina och USA har redan genomfört två krig "by proxy" ett på Koreahalvön på 1950-talet och ett i Vietnam under 1960 och 70-talet, det senare förlorade USA. Att Nordkorea kunnat skaffa kärnvapen är nog ingen slump, det har nog skett med Kinas goda minne. Nordkorea tjänar geografiskt som en buffert mot Japan och Sydkorea där USA är militärt närvarande.


Ett krig mellan Kina och USA skulle kunna dra in Nato och Europa på USA sida och Ryssland på Kinas och då är världskriget ett faktum. I ett sådant läge skulle de Baltiska staterna, Finland och Sverige kunna besättas av Ryssland. Men som den kinesiske utrikesministern så riktigt påpekad, i ett sådant krig finns inga vinnare.

ANNONS
Av Karsten - 4 december 2018 17:19

I Israel finns ett sionistisk parti vid namn "Judiskt hem", partiet har lagstiftningsvägen kämpat för att Israel ska vara det judiska folkets exklusiva nationalstat. Jag förslår därför bildandet av ett liknade svenskt parti, "Svenskt hem" som ska verka för att Sverige ska betraktas som svenskarnas exklusiva nationalstat där den svenska särarten och kulturen sätts före all annan kultur. Invandringen ska starkt begränsas och återvandring beivras, detta sker genom att all form av särbehandling av nyanlända och tidigare anlända upphör. 


Alla invandrare ska bli varse att svenskarna är herrar i sitt eget hus och att tar man inte seden dit man kommer så är man inte önskvärd i Sverige. Svenskt hem ska verka för att Sverige ska lämna både FN och EU då all överstatlighet och globalisering ska bekämpas. Politiskt ska partiet verka för en konservativ socialdemokratisk samhällsmodell med blandekonomi. All för samhället vital verksamhet övergår i statlig ägo liksom all bankverksamhet, endast staten kan utfärda lån och därmed skapa valuta. Järnvägen, posten, televerket, energiverken, utbildningen m.m övergår i statlig regi. Bostadsmarknaden regleras med hyrestak, där man strävar efter att sänka huspriser och hyror. Restaurering av befintlig bebyggelse ska prioriteras framför nybyggnation. 


All mark och allt under marken i form av mineraler tillhör markägaren eller staten och kan ej överlåtas till utländska intressen. Sverige ska utöka den inhemska spannmålsproduktionen och köttproduktionen för att i ett krisläge vara självförsörjande. De gamla kristidslagren ska successivt uppbyggas igen då sannolikheten för framtida konflikter är stor. Försvaret ska förstärkas och eventuellt bör kärnvapen infogas i den svenska arsenalen då detta avskräcker eventuella fiender. 


Viktigast av allt är ändå stärkandet av den svenska kulturen och särarten, samt bevarandet av det svenska språket. För att eventuellt erhålla svenskt medborgarskap för utlänning gäller att fullt ut behärska det svenska språket samt förstå svenska normer och värderingar. Vår särart har genom hårt arbete och solidaritet mellan medborgarna skapat en modern välfärdsstat av ett efterblivet jordbruksland. Vi har frambringat lysande forskare och en egen industri kapabel att tillverka bilar, flygplan och båtar. För att låna Trumps mantra, "Vi ska göra Sverige stort igen". Vi ska inte längre finna oss i Bryssels överstatlighet eller FN:s Agenda 21. Inga svenska politiker ska tillåtas verka i det svenska parlamentet och samtidigt vara medlemmar i globalisternas organisationer (Bilderbergruppen, Trilaterala kommissionen), likaså ska antalet invandrare kraftigt minskas i partierna för att undvika infiltrering av islamister och liknade element. 


Finns bara viljan finns kraften att ta tillbaka Sverige och göra landet till en exklusiv nation för svenskar så som den var en gång för inte så länge sedan. Vi har nu kunnat konstatera att en homogen stat är att föredra framför en mångkulturell. Med mångkulturen kom polarisering, splittring och en ökad kriminalitet. På sikt ska partiet "Svenskt hem" sträva mot att bli den enda politiska rörelsen i Sverige. Vi ska bli den folkrörelse som socialdemokraterna var en gång. Mottot ska vara "Sverige och svenskarna först". Detta innebär att allt U-landsbidrag dras in och SIDA läggs ner. Samtidigt avvecklar vi alla våra kontakter med FN och EU som på sikt ska lämnas.

ANNONS
Av Karsten - 3 december 2018 21:13

Domen mot Jean Claude Arnault som bygger på i stort sett hörsägen och vad någon tycker sig ha upplevt för sju år sedan resulterade i en fällande dom i hovrätten. En dom präglad av starka politiska strömningar och påverkad av medias hysteriska rapportering, trots att domaren i hovrätten avvisar alla sådana påståenden. Var det någon som väntat sig något annat från en svensk domare? Vårt land är lika korrupt som Macrons Frankrike, felet är bara att ett fåtal svenskar inser det. De flesta är sjukligt auktoritetsbundna och tror deras makthavare är ofelbara. 


Som jag skrev på Twitter, hela Europa står i brand innan svensken vaknar och gör revolt mot sina usla makthavare. Det lär bli fler oskyldiga karlar som kastas i fängelse av politiskt korrekta tingsrätter, ivrigt påhejade av fittstimmet. Sedan kommer de att kasta de politiska oliktänkarna och regimkritikerna i fängelse och hoppas att de kvarvarande dumskallarna håller käft och finner sig i maktmissbruket. 


Inte för att jag vill påstå att det Sverige jag växte upp i var mycket bättre än dagens, men man spelade med schysstare regler. I det homogena Sverige fanns ett rättspatos som omöjliggjorde för maktens potentater att utnyttja rättssystemet för sina egna dunkla syften. Visst försökte man ibland men på den tiden fanns en oberoende granskande press som inte satt uppflugen i knäet på makten som höll efter politiker och kulturelit. Framför allt ägnade den tidens feminister sig åt andra frågor än att förtala offentliga personer och hålla på med trams som Metoo. 


Så säga vad man vill, det var bättre förr i det rena homogena Sverige där en svart man var en kuriositet. Detta mångkulturella helvete som vi nu fått på halsen i ett försök av globalisterna att slå sönder nationalstaterna kunde man inte ens drömma om på den tiden. Hade man sagt att mer än 50 procent av Malmös invånare skulle vara utlänningar 2015 hade folk inte trott att man var klok. Då tyckte folk det var nog med alla kommunistgalningar och FNL:are som demonstrerade mot Vietnamkriget. 

Av Karsten - 3 december 2018 18:33

Den dumme svensken associerar ofta FN med dess svenske generalsekreterare Dag Hammarsköld som dog i en flygolycka vid landningen i Ndola Kongo på 1960-talet. Svensken tror FN står för fred och godhet så som han fick höra efter andra världskriget. Måhända hade FN en gång den ambitionen, men idag är FN bara ännu ett av globalisternas verktyg i deras strävan att förvandla världen till en global diktatur.


Allt tal om lika i värdighet, medmänsklighet och solidaritet med de fattiga är bara verbal fernissa för att blanda bort korten. FN har blivit ett verktyg för att tvinga de rika nationerna att ta emot överskottet från barnalstrande dysfunktionella länder i tredje världen. Samma sak med EU, det presenterades också som ett fredsprojekt efter kriget i form av "Kol och stål unionen". Man skulle ha koll på ländernas konsumtion av dessa för vapenindustrin viktiga råvaror. 


Idag vet vi att EU är ett projekt för att utplåna de Europeiska suveräna staterna och krossa deras självbestämmande. Bryssel utfärdar den ena efter den andra av drakoniska lagar som inskränker nationernas självbestämmande. De gamla öststaterna gör uppror mot EU då de har Sovjetstatens diktatur i färskt minne. Som väntat försöker det svenska politiska etablissemanget vara bäst i klassen och finner sig i alla dekret som EU och FN utfärdar. Det senaste är att interimsregeringen ska skriva under FN:s migrationsdeklaration.


Den nya världsordningen innebär att alla nationalstater avvecklas och upplöses för att ingå i olika unioner, dessa kommer i slutänden att bilda stommen i den globala diktaturen. En värld, en marknad, en valuta. Kulturella värden får stryka på foten för de finansiella, den ständiga tillväxten är viktigare än allt annat. Mänskligheten betraktas som konsumenter och producenter, man kommer med all säkerhet att införa ett poängsättningssystem likt det i Kina över hela världen. Den framtid som väntar kommande generationer kommer att vara så inrutad och styrd att det kommer att bli ganska meningslöst att vara människa. 

Av Karsten - 2 december 2018 23:48

Intressant utveckling ute i Europa, oroligheterna i Frankrike sprider sig till omkringliggande länder. Folket har tröttnat på byråkraterna i Bryssel och sina egna makthavare. 75 000 fransmän var ute och demonstrerade iförda gula västar, vilket fick det där lilla kräket Macron att hota med att införa undantagstillstånd. Gör han det får man hoppas att 150 000 går ut nästa dag och 300 000 dagens därpå. Det finns en volym på folkligt missnöje då makten viker ner sig och kapitulerar. De var tvungna att göra det 1789 när folk då liksom nu knappt hade mat för dagen och lönen räckte inte månaden ut.


Att den dumme svensken skulle haka på är väl för mycket att hoppas på då 33 procent påstår sig ha förtroende för svetsare Löfven. Denne tröga varelse med sin inneboende konflikträdsla och sjukliga tilltro till auktoriteter verkar finna sig i allt. Är det någon som gör uppror i Sverige så är det väl invandrarna som inte hämmas av samma spärrar som den stackars svensken. Man kan väl alltid hoppas att en och annan svensk hakar på då. Här i Sverige hade det räckt med 50 000 människor i centrala Stockholm för att ordningsmakten skulle kollapsa, de har kort och gott inte tillräckligt med riktiga poliser för att möta en så stor demonstation. Skulle den sedan sprida sig till andra städer skulle väl det politiska etablissemanget ropa på hjälp från EU och NATO.


I Frankrike protesterar man mot sin dålige president, här i Sverige har vi inte ens en regering att protestera mot, mer än en interimsregering som i stort sett är maktlös. Jag tror vi ser början på den civilisationskollaps som håller på att drabba de västliga demokratierna. Folk har börjat inse att det bara är skendemokratier som inte har ett jota med folkstyre att göra. Det där med att makten utgår från folket är bara tomma fraser i Regeringsformen. Här i Sverige har vi inte ens en ordentlig författning som reglerar politikernas makt. De skriver om reglerna som det passar dem, som vid valet av talmän och medlemmar i utskotten. Helt plötslig frångick man traditionen för att hålla SD borta, det är demokrati á la svensk modell. 

Av Karsten - 1 december 2018 22:39

Säga vad man vill om den där dryge polisprofessorn Leif GW Persson men skriva kan han på ett underhållande sätt. Håller precis på att avsluta hans roman "Mellan sommarens längtan och vinterns köld" från år 2002. Romanen kretsar kring ett fiktivt manus om Olof Palme som utpekas som CIA agent för att sedan gå över till ryssen. För den som är insatt i ämnet är det inte svårt att identifiera de riktiga personerna bakom GW:s påhittade namn. Det finns nog en hel del sanning i mycket av det han skriver. Exempelvis att ambassadör Sverker Åström var rysk agent samtidigt som han var en av Palmes vänner. 


Leif GW gräver där hundar är begravda, det gick många rykten att Palme blev skjuten för att han skulle anträda en resa till Moskva. GW spinner mycket på polisspåret att det fanns högerelement inom polisen som hatade Palme och ville se honom död. När det gäller jargongen inom polisen så har nog GW fångat den på pricken efter alla de år han umgicks med både höga och låga poliser. Det finns nog en och annan Evert Bäckström inom den svenska poliskåren, precis som det finns "riktiga poliser" som Bo Jarnebring och Lars Martin Johansson. Namnet Jarnebring är ett lån från Sjöwall Wahlöös romaner om ett brott. 


Pajasarna på SÄPO eller "filttofflorna" som de kallas av kollegorna i den öppna verksamheten skildras på ett dråpligt sätt, radarparet Kudo och Bülling är i verkligheten Walter Kegö och Jan Henrik Barrling som var verksamma inom SÄPO:s terroristrotel och hade mycket med kurdspåret att göra efter mordet på Palme. GW Perssons skildring av Stockholms polismästare Hans Holmér får en att ligga dubbel av skratt. Tyvärr stämmer bilden allt för väl med verkligheten. På det hela taget så har GW en ganska klar bild av den svenska polisen och kommer ibland kusligt nära verkligheten. Jämfört med hans böcker är Mankells "Wallander" rena smörjan sådana poliser som Wallander finns bara inte.

Av Karsten - 29 november 2018 18:55

Redan under 1970-talet uppstod ett privat vårdboende för missbrukare och kriminella ungdomar. En del av dessa drevs mer eller mindre ideellt av organisationer som RFHL medan andra drevs helt med inriktning på ekonomisk vinst. Hassela kollektivet var ett av de mer kända då Widar Andersson var en av huvudfigurerna. Här i Skåne fanns ett kollektiv med inriktning på att klienterna skulle arbeta, hårt arbete skulle få dem att komma från narkotikasuget. Arbetet bestod i att ta hand om hästar som var huvudinriktningen på gården. Denna verksamhet var mycket lukrativ för ägaren som kunde bygga upp en avelsgård med stort antal hästar. Arbetet utfördes gratis av vårdtagarna som han dessutom fick betalt av socialförvaltningen för att "ta hand om". Vården bestod i att de arbetade gratis med skötseln av gården och hästarna.


Man kan nog se 1970-talets missbruksvård som fröet till dagens vård av gängkriminella, men idag har vinstintresset tagit överhanden och vårdbiten kommit i skymundan. Det handlar mer om förvaring där man nödtorftigt försöker hålla klienterna borta från kriminalitet och missbruk. Med smarta affärsupplägg i bolagsform kan man utverka stora banklån för att upphandla fastigheter och sedan skaffa sig kontakter inom kommunens upphandling av denna typ av tjänster. Då stat och kommun själva har stor brist på vårdplatser för denna typ av klienter, grovt brottsbelastade med missbruksproblematik, så är det en lukrativ marknad för privata aktörer.


Precis som det är att driva boende för nyanlända asylsökande. Den okontrollerade invandringen har genererat en industri där man dels tar hand om nyanlända dels de som spårat ur och blivit gängkriminella. Så man kan lugnt påstå att det finns en viss lobbyverksamhet för ökad invandring från denna typ av aktörer, varav schlagerkungen Bert Karlsson är en. Till syvende och sist är det skattepengar som försvinner ner i fickorna på riskkapitalister som struntar blankt i vården och resultaten av insatserna, de är bara intresserade av att maximera sina vinster på satsat kapital.


Ska exempelvis Malmös kommuninnevånare med sina skattepengar bekosta lyxboende åt grovt kriminella som sitter och gråter krokodiltårar hos någon liten socionom på socialkontoret och dyrt och heligt lovar att han vill lämna gängkriminaliteten och missbruket bakom sig? Bara för att när plats är ordnad utnyttja denna som bas för fortsatt kriminell verksamhet. Finns det inte bättre sätt att använda kommunalskatten på? Antalet hemlösa ökar i Malmö, det saknas vårdplatser och personal inom sjukvården.

Av Karsten - 26 november 2018 18:37

Det här med stödboende för kriminella och ensamkommande problembarn har urartat till en miljardindustri där mer eller mindre ljusskygga företag tjänar enorma summor om året. Huvudmannen i det av SVT nu granskade lyxboendet i Malmö plockade ut 2,5 miljoner i vinst förra året. Man hade bland annat en femrumslägenhet på 180 kvadratmeter i ett sekelskifteshus ett stenkast från Centralstationen där man inhyste gängkriminella för en kostnad av 1 800 kr/dygnet, då ingick mat och städning av rummen. Jag bara frågar mig vad är det för vård där man inte ens lär klienterna att städa sina egna rum?


Vården bestod i det vanliga svenska mesiga "att prata med klienterna", det kunde vara samtal med socialassistenter och stödsamtal med personal på boendet. Givetvis har dessa förhärdade små brottslingar bara skrattat bakom ryggen på personalen åt deras godtrogenhet. Man hade till och med anställt före detta gängkriminella som personal vid boendet. Då det hela uppdagades av SVT så avslöjades att man förvarat stora mängder kokain, vapen och sprängmedel i lägenheten som användes som bas för fortsatt kriminell verksamhet.


Lär man sig aldrig något i det här landet? På 1970-talet bedrev man stödboende eller en form av kollektivt boende för drogmissbrukare som präglades av samma typ av blåögd godtrogenhet. Det smugglades in droger på boendet så klienterna kunde fortsätta sitt missbruk i smyg. Även då var det tjänster som upphandlades av socialförvaltningarna i respektive kommuner. Jag bara ställer frågan hur dumma är svenskarna? Vad är det för idioter till tjänstemän inom socialförvaltningen som inte följer upp ärenden bättre och ser vad pengarna går till?

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se