Senaste inläggen

Av Karsten - Onsdag 29 nov 23:42

Det är först nu vi människor insett att även vi är ett däggdjur en gren av arten primater, vi är förvisso den mest uppfinningsrika och innovativa arten på jorden men dock bara ett djur bland andra djur. Vi har också insett att djuren inte är de själlösa varelser som religionen predikar, de har också känslor och ett minne. Religionens gift har fått oss att tro att vi var skapade till Guds avbild och satta här på jorden att härska över alla varelser på land, i luften och i haven. Långt innan bokreligionens dogmer fick fäste i oss för tretusen år sedan levde vi i harmoni med djuren och naturen. Vi trodde naturen var besjälad och vördade vissa djur för dess styrka och kraft något som lever kvar än idag i örnen och lejonet som förekommer i nationers riksvapen. 

Under hela den tid den judiskt/kristna religionen härskade behandlade vi djuren som föremål och ägodelar. Vi trodde inte de kunde känna känslor. Det är först idag med den moderna forskningen vi har börjat lära oss se djurens sanna natur. Det är främst i den sekulariserade västerländska delen av världen man kommit längst i den zoologiska och biologiska forskningen, muslimerna står kvar och stampar i medeltiden tillsammans med de ortodoxa judarna och bokstavstroende kristna. Det är först när vi utrotat religionens vidskepelse fullständigt som vi kan börja bygga upp en jord där djur och människor kan leva sida vid sida i harmoni.

ANNONS
Av Karsten - Onsdag 29 nov 21:04

Att bekämpa rasismen i samhället genom att avskaffa begreppet ras och rasism i lagstiftningen är lika intelligent som att tro att man kan få stopp på alla krig genom att förbjuda försäljningen av krigsleksaker till barn. Sådant händer bara i Sverige, denna dysfunktionella lilla arktiska avkrok som styrs av en självutnämnd kader av åsiktspoliser och vänsterliberala kulturpersoner. Det politiska etablissemanget i Sverige har lagt sig platt för ett konglomerat av vänsterradikala journalister, feminister, homosexuella och utomeuropeiska invandrare med minst sagt egendomliga och extrema åsikter.

Ingen vågar snart ha en egen åsikt i Sverige utan att först ha konsulterat omgivningen om vad den tycker. Den politiska korrektheten ligger som en våt filt över all debatt, håller du dig inte strikt inom åsiktskorridorens trånga väggar så är du snart illa ute, då hängs du ut av Expo och AFA som högerextremist. Alla som inte delar den värdegrund man stipulerat är en ond och dålig människa och kan drabbas av repressalier i form av avsked från jobbet. Detta sker i en nation som berömmer sig över att vara öppen och demokratisk. Det styrande skiktet i Sverige borde skämmas över hur de behandlat sina medborgare. Själv vill jag beteckna mig som motborgare då jag inte är med på de idéer som genomsyrar dagens Sverige.

ANNONS
Av Karsten - Onsdag 29 nov 18:45

Danska dykare hittade den sista delen av Kim Wall, en arm så nu har man hela kroppen som hennes anhöriga kan begrava efter obduktionen. Kim Wall var tydligen en ganska känd journalist världen över, det är som det är sagt - Ingen blir profet i sitt eget land. 

Rättegången mot Peter Madsen kommer att bli en intressat historia då han förnekar att han bringat Kim Wall om livet, det enda han erkänner är att han styckat kroppen och "begravt" den till sjöss. Det hela är en tragisk historia inte minst för Kim Walls anhöriga och många vänner världen över. Vad som förvånar mig är att Kim Wall ensam följde med Peter Madsen i ubåten, som berest globetrotter hade hon träffat massor med olika människor och borde ha lärt sig att bedöma personer. Hon borde ha insett att Madsen var en obalanserad narcissist med en kvinnosyn som var minst sagt konservativ.

Det torde stå utom allt tvivel att det finns sexuella inslag i mordet på Kim Wall. Madsen har gjort närmanden som Wall avvisat vilket Madsens uppblåsta ego inte klarade av. Han har då blivit våldsam och i hastigt mod bringat Kim Wall om livet förmodligen genom att strypa henne. Han kan också ha stängt in henne i ubåten då den varit i ytläge och låtit henne kvävas genom brist på syre. Vi lär väl få en lösning på gåtan den dag rättegången mot Madsen börjar, domen kan bli antingen sluten psykiatrisk vård eller livstids fängelse.

Av Karsten - Onsdag 29 nov 16:59

Något som inte tycks ha gått upp för en majoritet av svenskarna är att de sedan lång tid tillbaka lever i en dysfunktionell nation på gränsen till ett veritabelt dårhus. Den pågående kampanjen #Metoo är bara ett exempel på hur saker och ting snabbt urartar i Sverige, från att ha handlat om rena våldtäkter har man nu börjat angripa män för oskyldiga sexistiska skämt och drar upp händelser som ligger årtionden tillbaka i tiden samt dillar om patriarkala strukturer. Samtidigt som detta sker blundar man helt för alla de våldtäkter som begås av företrädesvis utomeuropeiska invandrare. Det är nästan så man kan misstänka att #Metoo är en medvetet iscensatt kampanj för att dra fokus från invandrarnas sextrakasserier och de våldsbrott som skett mot svenska kvinnor sedan flyktingvågen hösten 2015 och istället sätta fokus på en av feministerna inbillad konstruerad vit patriarkal struktur. 


Sedan Sverige blev Europas lättaste land att få asyl i har det bara gått utför med landet, enorma problem har vuxit fram i spåren på massinvandringen. Det har uppstått en akut bostadsbrist då flyktingvågen 2015 var helt oplanerad och uppstod tacka vare politisk oenighet mellan regeringspartierna. Man lät 163 000 personer tränga in i landet utan att ha den minsta koll på deras identitet eller deras uppsåt med att komma hit. Officiellt hette det att de var flyktingar undan kriget i Syrien och behövde skydd. Denna lögn sprack ganska snabbt då det uppdagades att många kom från Afghanistan och Irak men uppgav att de var syrier. Iögonfallande var också att bortåt 95 procent av de anlända var unga muslimska män, inga kvinnor och barn fanns bland de asylsökande.  Man fick snabbt problem inom sjukvården och skolan då resurser fattades för denna oplanerade befolkningsökning, för att inte tala om kostnaderna som kommer att tas ut i framtida höjda skatter.


Detta totala haveri inom den svenska asyl- och flyktingpolitiken har skapat en misstro bland medborgarna mot politikerna, media och maktetablissemanget. Folk har börjat fatta att allt det positiva man sa om invandringen innan december 2015 i stort sett bara var blå dunster och ren lögn. Det fanns ett tak för hur många invandrare Sverige kunde ta emot, det fanns gränser för den humanistiska stormakten Sveriges åtaganden. Det som uppstått i spåren av massinvandringen är ett högst otryggt land med en raserad välfärd. Kring våra större städer har parallellsamhällen uppstått där svensk lag inte längre råder fullt ut då polisen ej vågar gå in i dessa problemområden. Narkotikahandel pågår öppet och affärsmännen i områdena tvingas betala för beskydd. Man har skapat samma dysfunktionella kulturer som man hade i sina hemländer här i Sverige.


Sett med kritiska och utomstående ögon har man förvandlat ett välmående land till ett kaosartat inferno. De svenskar som har råd väljer att lämna landet. I samma takt som invandrare flyttar in i förorterna flyttar svenskarna och arbetskraftsinvandrarna ut. Det är bedrövligt att se detta hända med sitt fosterland, samtidigt som en självutnämnd åsiktspolis har skapat en åsiktsdiktatur som omöjliggör all kritik av den förda politiken. Det är intressant att se hur kampanjen #Metoo nu även drabbar dem som varit med om att bygga upp värdegrunden och åsiktskorridoren som är grundstenarna i den svenska åsiktsdiktaturen, personer som Lars Ohly (v) och Roger Mogert (s) även kulturetablissemanget är under granskning och krav har rests på att Horace Engdal och Peter Englund ska ställa sina platser i Svenska Akademien till förfogande. Det politiskt korrekta Sverige håller på att äta upp sig själv, att släppa ut den feministiska demonen ur flaskan var mer än Sverige kunde tåla.

Av Karsten - Tisdag 28 nov 22:14

Kan inte de där genompräktiga vänsterliberala kulturkvinnorna ta sitt #Metoo och exportera den idén till i första hand Saudiarabien och sedan till resten av arabvärlden? Än så länge är det bara vita män i maktposition som anklagats för sexuella övergrepp och trakasserier, jag har inte hört ett ord om några sexuella trakasserier begångna av muslimska män. Redan i mitten av 1970-talet då jag besökte Indien i ett par omgångar var det väldigt vanligt att rika araber flög till Indien och vistades i storstäder som Bombay (som den hette på den tiden) och där fördrev tiden med att sexuellt utnyttja unga indiska kvinnor. De fattigaste prostituerade i Indien lever under närmast slavliknande förhållanden, men det finns även lyxprostituerade där. 


När det handlar om kvinnors sociala roll och status i den muslimska världen kan man verkligen tala om förtryck. Det värsta jag sett var de prostituerades plats i den heliga staden Kairouan i Tunisien som bestod av en cirka hundra meter lång smal gata eller återvändsgränd  med hus med små källarkrypin där de prostituerade och deras bordellmammor satt. Ingången till gränden avskärmades av en mur där männen uträttade sina behov innan de gick in, platsen stank av urin. Red Light distriktet i Amsterdam framstod som rena lyxen i jämförelse med denna fruktansvärda plats. Ge er på männen i de länder där kvinnor verkligen förtrycks och skändas istället för att ta billiga politiska poäng på att hänga ut kändisar och politiker i väst.

Av Karsten - Tisdag 28 nov 16:44

Idag kan alla med förståndet i behåll konstatera att den form av okontrollerad invandringspolitik som Sverige fört sedan slutet av 1970-talet lett till ett våldsamt polariserat samhälle med en ökad grov kriminalitet och en ökad otrygghet. Vi har idag närmare 30 områden som kan betecknas som invandrargetton där svenska lagar inte längre gäller. I dessa områden styr olika fraktioner av kriminella invandrargäng som ägnar sig åt narkotikahandel, utpressning och användning av öppet våld. Dessa områden kännetecknas av en tystnadskultur där ingen ser, hör eller vet vad som händer. Det är områden helt utanför myndigheternas kontroll. 


Situationen har nu nått så kritiska nivåer så man från politiskt håll är tvungen att agera och erkänna att allt inte har gått bra med invandringen och integrationen. De lösningar man presenterar är dock av den arten att de är verkningslösa, det är fler poliser och olika instegsprogram för att få ungdomar i arbete. Man har inte insett att man tagit emot så stora volymer av människor från främmande dysfunktionella kulturer att man fått ett permanent problem som inte går att lösa annat än genom ytterst radikala och brutala metoder. Massinvandringen har skapat en bostadsbrist som vi tidigare inte hade, den har och kommer att kosta skattebetalarna enorma summor. Man talar nu om att tvinga folk att arbeta längre istället för att höja skatterna.


Trots detta katastrofala läge så lät man hösten 2015 163 000 företrädesvis unga muslimska män okontrollerat passera gränsen mellan Danmark och Sverige. Däribland bortåt 30 000 afghanska hazarer som helt saknar skyddsbehov, även här företrädesvis unga män. Man kan av detta sluta sig till att det handlar om unga män som söker en ekonomiskt och materiellt bättre tillvaro, inte om riktiga asylsökande med skyddsbehov. Makthavare som agerar på detta sätt mot sitt land och folk förtjänar inte att ha makten, ändå sitter de kvar trots att en enad allians med hjälp av SD kunnat fälla regeringen.

Av Karsten - Tisdag 28 nov 16:20

I intervjun i Agenda säger Jimmie Åkesson att det Martin Strid sa var det grövsta han någonsin hört. Att Åkesson ljuger så det står härliga till är helt uppenbart då jag råkar veta vem eller vilka som besökte Åkesson i Sölvesborg då han grundade en lokalavdelning där. De som besökte Åkesson kom i full mundering med bruna skjortor, svarta byxor, ridstövlar och koppel och har eller hade då klart nazistiska åsikter. De måste ha sagt saker som får Strids uttalande att framstå som ganska harmlösa. Jag var själv medlem i SD vid denna tid så jag vet hur tongångarna var. Jag har hört tal vid SD möten i Malmö som mest påminde om den retorik man hade under 1930-talet. Vill minnas att Björn Söder satt med vid ett av dessa möten på Ungdomens hus i Malmö, han var då en ung och ganska tyst liten gymnasist. Jag har även hört höga företrädare för SD som idag sitter i riksdagen säga saker om muslimer som får Martin Strids uttalande att blekna.


Själv skiter jag blank i om SD har nazistiska rötter eller inte, de är för närvarande det enda parti som vill stoppa massinvandringen och mångkulturen och det räcker för mig. Jag tror många tänker som jag, det har gått så långt med den misslyckandet integrationen och arabiseringen och islamiseringen av Sverige är på sina håll så uppenbar och påtaglig så många svenskar hade röstat på Hitler om han kommit tillbaka från det döda och lovat att rädda Sverige. Själv tycker jag det är synd att SD har en så färglös och feg partiledare som Jimmie Åkesson, partiet hade tjänat på att ha en betydligt mer karismatisk ledare som sagt det folk vill höra. Folk vill ha tillbaka det trygga Sverige vi hade innan massinvandringen tog fart och det kan vi bara få genom att etniskt rensa Sverige på de värsta fanatikerna och kriminella invandrarna. 

Av Karsten - Måndag 27 nov 23:23

Vill Europa få ett stopp på människosmugglingen och migrantströmmarna till EU måste vi göra en omvärdering i synen på dessa så kallade flyktingar, vi måste sluta se dem som offer och utan misskund återpassa dem till de land de kommit från. Människosmugglare måste dömas mycket hårdare, fängelse är meningslöst bäst är att hänga dem efter en summarisk rättegång. Det är den pissliberala synen på människor och människor värde som förgiftat tillvaron för stora delar av väst. Som det nu är hjälper EU människosmugglarna då de bara behöver smuggla sin last ut på internationellt vatten sedan kalla på italienska flottstyrkor som plockar upp lasten och sätter i land dem på italiensk jord. Sänk flyktingbåtarna med sin last ute till havs så skulle trafiken upphöra ganska snart.


Dessa horder av afrikaner från länderna söder om Sahara gör allt för att komma till Europa där de får allt serverat på ett silverfat. Hörde på ett danskt program en arabisk man som ringde till en yngre släkting i Tyskland och frågade hur han hade det, han berättade att han fått en Play Station, pengar, mjöl och glass varje dag. Med sådan politik kommer vi att locka hit mer än halva Afrika innan detta sekel är till ända. De som lyckas ta sig hit bör sättas i slavarbete med att bygga vägar och bryta kol i gamla tyska och polska kolgruvor. Själv har jag inga problem med att avhumanisera människor och se dem som människosmugglarna, som en handelsvara. De kvinnor som inte kan betala för sin resa tvingas av smugglarna till prostitution med våld, hot och slag. Är det inte rätt att hänga denna typ av varelser? Jag tycker det åtminstone, men så är jag inte heller förgiftad av PK-religionens floskler.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

9 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2017
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se