Senaste inläggen

Av Karsten - 24 november 2018 00:47

Det är rätt intressant att när engelsmännen utvecklade kärnvapen i slutet av 1940-talet och behövde flygplan med kapacitet att leverera dessa så var de tvungna att använda sig av tyska ingenjörer och flygplansdesigners för att bygga de 3 så kallade V-bombarna, ett projekt kallat B 35/48. Det var Avro som byggde "Vulcan" bombaren med utgångspunkt från en tysk glidflygare förmodligen utvecklad av Alexander Lippich som forskat mycket på deltavingen. Likaså Handely Page "Victor" där man också tog hjälp av tyska flygplanskonstruktörer som var långt före den övriga världen i aerodynamik för jetflygplan. Även Vickers Armstrong som utvecklade "Valiant" bombaren tog hjälp av tyska flygplanskonstruktörer.


Det var tyskarna som byggde den första serietillverkade reajaktplanet Messerschmitt Me 262. Redan 1939 hade Heinkel byggt det första fungerande jetplanet eller "düsenjäger" som det kallades på tyska. Även på motorsidan var tyskarna före, engelsmännen och amerikanarna använde sig av centrifugalkompressorer medan tyskarna utvecklat den mer effektiva axialkompressorn. Det var främst Junkers Jumo och BMW som byggde de tyska jetmotorerna. Tyskarna kom på iden med pilvingen som visade sig bättre än den raka vingen vid höga hastigheter. Även den svenska J-29 "Flygande Tunnan" bygger på en konstruktion från Messerschmitt precis som ryssarnas MiG-15.

ANNONS
Av Karsten - 23 november 2018 13:45

Med kartläggningen av det mänskliga genomet har man hittat en mängd gener som förklara vissa oönskade egenskaper. En sådan gen är MAO-A genen som finns i kort och lång variant. Man har fastslagit att denne genen styr styrkan på aggressivitet hos individen. Personer med den negativa varianten av MAO-A genen har till exempel mindre grå hjärnmassa samt att den premotoriska hjärnbarken är aktiv även utan tecken på yttre fara. Man kallar ibland MAO-A genen för "krigargenen". Många våldsbrottslingar har den långa negativa varianten av MAO-A genen och har därför svårt att kontrollera sina aggressioner då deras premotoriska bark är ständigt aktiv.


Sådana egenskaper kanske var bra hos vissa individer i gruppen på den tiden vi levde som samlare och jägare, då det var bra att vissa var alerta på vad som skedde i omgivningen. Samtidigt kunde detta aggressiva beteende vara till fördel vid jakt eller vid möten med fientligt sinnade grupper av andra människor. 

Idag är forskarna ganska överens om att en människas karaktär danas till lika del av generna som de sociala faktorerna uppväxt och omgivning. Har du till exempel den långa negativa varianten av MAO-A genen och växer upp i ett hem präglat av våld och missbruk så är sannolikheten stor att du som vuxen blir kriminell och straffas för våldsbrott. Du kan också ha den negativa varianten av MAO-A men växa upp i en stabil trygg miljö och utvecklas till en laglydig människa men präglas då av ett vinstinriktat beteende, du vill lyckas i allt du företar dig. 


Detta att vår genuppsättning inte ändrats för att vi för cirka 10 000 - 5 000 år sedan blev civiliserade och började leva i städer med lagar och normer är något man sällan tänker på. Vi präglas istället av de cirka 45 000 år som vi levt som jägare och samlare i små kringströvade grupper. Detta har genom evolutionen och det naturliga urvalet främjat vissa genetiska kombinationer. Exempelvis är det en gen som kallas FOX P2 som gett oss talförmågan och språket som var en viktig komponent på vägen mot civilisation. Man kunde via språket delge det uppväxande släktet de kunskaper som ackumulerats i gruppen under tidigare generationer. Den avancerade kunskapen gick i arv via språket. 


Den genuppsättning vi människor har är inte anpassad till ett stillasittande liv framför en bildskärm, den är avsedd för ett liv som kringströvande jägare och samlare. Evolutionens kvarnar mal långsamt så lyckas vi inte manipulera vårt genuppsättning så kommer vi att tyna bort i den stressfyllda tillvaro vi skapat oss. Vi drabbas av depressioner tack vare 5 HTT genen som styr kroppens serotonintransport, en gen som kanske fyllde en funktion då vi var jägare samlare men som i dagens stressade 8 till 5 tillvaro är oss en black om foten. 

Ett litet barn som föds idag är fortfarande samma stenåldersvarelse den en gång var bara för att uppfostras till en halvgalen individ i en helgalen värld.

ANNONS
Av Karsten - 22 november 2018 13:15

Invandringens klankulturer är oförenliga med den västerländska lagstiftningen och juridik och kommer aldrig att lyckas anpassa sig. Likaså är klansamhället en omöjlighet i en demokrati då demokratin förutsätter en röst en individ, medan klansamhället röstar kollektivt. Det är klanhövdingen som beslutar hur kollektivet - klanen ska rösta. Detta kommer att omöjliggöra integrationen och parallellsamhället kommer att bli en cementerad del av det svenska samhället.  


Detta tog man aldrig hänsyn till eller ens funderade på när man öppnade upp Sverige för en okontrollerad invandring. Redan på början av 1990-talet fick 45 000 kosovoalbaner amnesti och PUT i Sverige, alla dessa var medlemmar i ett klansamhälle med blodshämnd och tvångsgiften, så redan där borde varningsklockorna ha ringt. Men den svenska godtrogenheten tog som vanligt överhanden och man sopade eventuella problem under mattan. I Sverige har man aldrig gjort en konsekvensanalys av hur artfrämmande kulturer som klansamhällen fungerar eller inte fungerar i en demokrati och rättsstat. Man har haft en naiv dröm om att alla kommer inse storheten i det svenska systemet och kommer att anpassa sig och bli goda svenskar.


Med migrationen från MENA-länderna förstärktes klanstrukturerna i många förorter. De blev små samhällen i samhället med egna lagar och normer. Man löste sina konflikter enligt klansamhällets normer med blodpengar och våld om så ansågs nödvändigt. I klansamhällen är det inte individen som står i centrum utan klanen. Begår någon ett brott mot en medlem av någon annan klan så kan den drabbade klanen begära att brottslingens klan ska vedergälla den drabbade klanen exempelvis genom att gifta bort en kvinna ur sin klan till någon i den drabbade klanen.


Jag tror dessa sedvänjor är helt främmande för de flesta svenskar och för våra politiker. Vi såg i det senaste valet exempel på klanröstning men detta har man försökt sopa under mattan och vill inte närmare göra någon konsekvensanalys av hur detta kommer att påverka demokratin i framtiden. Exempelvis röstade hela 78 procent av invånarna i stadsdelen Herrgården i Rosengård Malmö på socialdemokraterna. 

Som jag ser det finns det ett ointresse och en motvilja från politisk håll att närmare granska klansamhällets påverkan på det svenska samhället. Man är rädd att detta skulle spä på främlingsfientligheten och hindra integrationen. Sanningen är ju istället att för att få en eventuell integration att överhuvudtaget fungera måste man ta itu med problemet med det kollektiva klansamhället kontra det västerländska individuella samhället.

Av Karsten - 21 november 2018 21:33

Kollade ett program på SVT "Kunskapskanalen" om baron Ferdinand de Rothschilds slott Waddesdon Manor i Buckinghamshire en orgie i vulgaritet och vräkig nyrikedom. Ferdinand de Rothschild var barnbarn till  Mayer Amschel Rothschild som grundade finansdynastin Rothschild på 1700-talet i Judengasse i Frankfurt am Main. Förmögenheten grundlade han och hans söner på att låna ut pengar (guld) till båda parterna i Napoleonkrigen. Det föregick en nattlig smuggeltrafik över Engelska kanalen med båtar lastade med guldtackor. Det var när Rothschild bestämde sig för att inte låna ut mer till Napoleon som denne förlorade kriget då han inte kunde avlöna sina soldater längre. Det var väl i tacksamhet över detta som engelsmännen adlade ett av hans barn. Nathan Rothschild blev som förste jude invald i det engelska parlamentet. En annan känd familjemedlem var lord Walter Rothschild som var starkt pådrivande för Balfourdeklarationen som lovade judarna ett eget territorium, "ett judiskt hemland" som man valde att kalla det istället för en stat.


När man ser den prakt i Rothschilds slott med paneler klädda i 18 karats bladguld och praktfulla kristallkronor så förstår man den avundsjuka och antisemitism detta födde. För den engelska arbetarklassen under den Viktorianska eran var det en dröm bortom deras vildaste fantasi då de flesta levde i små kyffen i yttersta armod. Likaså framstod Rothschilds rikedomar som något ouppnåeligt för den för engelska medelklassen, medan den engelska överklassen såg med förakt på dessa nyrika judar som saknade anor. Trots detta besökte drottning Victoria en av Ferdinand de Rothschilds tillställningar då de diskuterades i överklasskretsar och vid hovet. 


Finansdynastin Rothschild är än idag en av världens rikaste och mest finansiellt inflytelserika familjerna trots att de nu verkar i det fördolda med bulvaner som George Soros som front. De kontrollerar en rad av de största bankerna och finansinstituten. Under Tredje Riket var det ingen ur huset Rothschild som råkade riktigt illa ut, de hade för mäktiga kontakter inom den tyska industri och bankvärlden som gjorde att inte ens nazisterna våga röra dem. De österrikiska nazisterna beslagtog några av deras palats i staden det var allt. Få människor fattar vilka ekonomiska muskler Rothschild har, deras guldtillgångar skulle fylla en gymnastiksal till taket. Rothschild är själva symbolen för en guldjude.


All kritik mot finanshuset Rothschild stämplas i sionistiska kretsar som ett utslag av antisemitism och ett angrepp på judenheten som helhet. Det var Rothschild som bekostade uppbyggandet av stora delar av Tel Aviv samt den judiska underrättelsetjänsten Mossad, likaså gav han frikostiga bidrag till uppbyggandet av den israeliska armen. Judarna har satt sig själva i en särställning både religiöst och politiskt, för den kristna menigheten är de Guds utvalda folk och hela Gamla Testamentet är ett glorifierande av deras historia. Politiskt har de genom förintelsen gett sig själva carte blanche att själva bryta mot de mänskliga rättigheterna genom sin behandling av palestinierna utan att någon kan kritisera dem utan att bli beskylld för antisemitism.

Av Karsten - 20 november 2018 21:41

Jag är trött på svensk inrikespolitik och regeringsbildning, den står mig upp i halsen. Orkar varken följa turerna eller intressera mig för skiten längre. Vuxna människor som beter sig som bortskämda tonåringar. Tveksamt om jag kommer att rösta i ett extraval, det blir ju samma dödläge ändå. Att AfS kommer in i riksdagen är väl lika troligt som att en snögubbe överlever i helvetet. Men det är klart skulle AfS orka med ett tio gånger intensivare race vid ett extraval och fånga upp en massa missnöjda och frustrerade väljare så kanske de har chansen att få över 1 procent.


Vi vet alla att det lutar åt en ny DÖ, en ny spark i ansiktet på väljarna och demokratin. På ett sätt är det bara bra att de håller på att bråka och mobba varandra, detta påskyndar bara Sveriges kollaps. Ingen kommer att vilja investera i Sverige längre och när kassakistorna är tomma lurar anarkin och gatans parlament om hörnet. Vänta bara när alla förortsgetton blir utan socialbidrag då kommer plundringen av snabbköpen och kravallerna och Sverige har ju varken polis eller militär till den typen av incidenter. 

Av Karsten - 18 november 2018 16:45

En timme med Björn Ranelid på SVT2 så har man fått mer än nog, då står karl djäveln en upp i halsen. Man är spyfärdig. En mer uppblåst och grandios människa får man leta efter. Han tycker på fullaste allvar att han gjort sig förtjänt av att få en park i Malmö uppkallad efter sig, "Björn Ranelid parken" denna bisarra önskan ger han uttryck för med bisatsen: "utan att vara förmäten". Han vägar kalla sig kändis trots att han gör allt för att synas i TV-rutan och dra till sig uppmärksamhet. Björn Ranelid är en blandning av 1800-talets dandy och någon bisarr renässans furste. Hans egenkärlek tar alla pris, ordet ödmjukhet vet han inte betydelsen av, han är en produkt av den sjuka tidsepok vi lever i. Utan medias uppmärksamhet och PR hade han bara varit en högst medioker skriftställare som endast ett fåtal kände till. Men får man full uppbackning av statstelevisionen och TV4:a så kan man göra en höna av en fjäder.

Hans skrytande är inte av denna världen. När han möter en främmande människa så är det första han gör är att upplysa denne hur många böcker han skrivit samt hur många priser han fått. Han missar aldrig att tala om vilken lysande fotbollsspelare han var i sin ungdom, Sveriges ende författare som spelat fotboll på elitnivå som han själv uttrycker det. Att han sedan är så politiskt korrekt man överhuvudtaget kan bli, är ju en av förutsättningarna för att etablissemanget ska upphöja honom och ära honom. 

Av Karsten - 17 november 2018 20:49

Det fanns en tid då svenskar var väl sedda runt om i världen, detta berodde mycket på de egenskaper som de flesta svenskar bar med sig. Egenskaper sprungna ur det gamla bondesamhället, många av dem med anor ända tillbaka till vikingatiden. Nationalkaraktär brukar man ibland kalla sådana egenskaper. Vad är det då som präglar svensken och nordbon i allmänhet?


Jo framför allt ärlighet och trohet, man kan lita på en svensk. Han talar sanning och håller ord. En annan egenskap är plikttrogenheten, en svensk uppfyller de plikter han tagit på sig efter bästa förmåga. Svensken genomsyras också av en fosterlandskärlek, en kärlek till landet och dess natur, sjöar och vattendrag. Detta en kvarleva från den tid de flesta svenskar var beroende av det naturen gav. Man vårdade skogen och skövlade den inte genom kalhyggen. 


Stolthet är också något de flesta svenskar känner, de är stolta över sitt kulturarv och vad deras förfäder åstadkommit. På något sekel lyckades man förvandla ett fattigt jordbruksland till en modern industrination och välfärdsstat. Detta var något som kunde genomföras tack vare den solidaritet och sammanhållning som rådde mellan svenskarna. Man ställde upp för varandra. 


Allt detta försöker man nu slå sönder och rasera genom massinvandring och globalisering. Bort med nationalismen och folkgemenskapen, splittra folket genom att ta hit så många främmande kulturer som möjligt något som garanterat ger upphov till konflikter. Man ställer folk mot varandra både ekonomiskt och åsiktsmässigt. Man försöker införa en åsiktsdiktatur som ska ta kål på alla goda egenskaper som svenskarna en gång bar på. Det fanns en tid då folk inte behövde låsa sina dörrar eller låsa sin cykel för ingen svensk skulle komma på tanken att gå in till någon objuden eller ta deras cykel.


Lyssna på budskapet från gårdagens politiker och jämför det med dagens politiker. Lyssna på sådana kräk som Fredrik Reinfeldt eller Mona Sahlin som förlöjligar svensken och hans traditioner. Reinfeldt kallar vårt kulturarv för barbari bara för att han ingenting vet om vår tidiga historia, han ser sig blind på vikingarnas plundringståg och ser alls inte deras hantverksskicklighet och duglighet som handelsmän. Ska vi låta ett litet gäng globaliseringsivrare och självhatare förstöra vårt kulturarv och ta ifrån oss alla våra goda egenskaper? De utnyttjar svenskens svagheter som hans sjukliga konflikträdsla och försöker tvinga in alla i samma åsiktsfåra.


Det är dags att bjuda motstånd i form av intellektuella argument som slår sönder sådana förenklingar och rent dravel som folk som Annie Lööf använder sig av.  Vi har ingen som helst skyldighet att ge folk från länder 1000-tals mil från Sverige asyl och skydd i landet. Det är hög tid att käfta emot och inte längre finna oss i att man förstör vårt fina fosterland. Vi ska fan inte låta 30 miljoner från tredje världen bosätta sig här. Vi har inget gemensamt med dessa främlingar, de enda vi har något gemensamt med är våra närmsta grannländer.

Av Karsten - 13 november 2018 02:13

Det är 100 år sedan 1:a världskriget avslutades, samtidigt som krigsmolnen åter hopas vid horisonten. Varje avslutat krig leder till ett nytt, blott 20 år efter Versaillesfreden undertecknades 1919 blossade 2:a världskriget ut som en hämnd för fransmännens ohemula krav på tyskarna. Hitler var en skapelse av Versaillesfreden, den gav honom det politiska bränsle han behövde för att hetsa upp tyskarna till hämnd.


Kalla krigets avslutande och den förödmjukelse den innebar för Ryssland gav ryssarna Vladimir Putin. Bill Clinton svek de löften Reagan givit Gorbatjov i Reykjavik och flyttade fram NATO:s positioner närmare Ryssland. Donetsk och Luhansk kommer med största sannolikhet att anslutas till Ryssland på samma sätt som Krim och ingen kommer att våga ingripa. Ryssland är idag ingen militärt svag nation som man kan leka med, precis som Kina har man moderniserat sina vapensystem. 


Det är nästan så man hoppas att de korkade amerikanarna ska börja tredje världskriget så de får stå där med skammen för att ha drivit den västerländska civilisationen i graven. Inte mycket lär vara kvar efter ett globalt kärnvapenkrig, en och annan mongol i Sibirien och några av de 1,2 miljarder kineserna lär väl ha överlevt medan den amerikanska kontinenten ligger i grus och aska. Det kanske är något sådant som behövs för att få ner befolkningsantalet på jorden. Överlever några miljoner så räcker det gott för att börja om. 

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se