Senaste inläggen

Av Karsten - Tisdag 16 maj 21:46

Alla rättrogna äkta människor borde be en aftonbön till Moder Natur att Hon skapar ett virus som tar död på alla galna människor som tillber Allah, Hashem, Gud, Jesus, Den Heliga Modern eller tror på andra galenskaper som makt, pengar, kärnkraft, ekonomisk tillväxt, mångkultur, feminism - kort och gott alla dem som är fågna i villfarelse och illusioner.

Det borde innebära att 99 procent av mänskligheten fösvann för gott vilket skulle vara jättebra för planeten Tellus. 

Varje död afrikan innebär att ett lejon eller en bergsgorilla kanske överlever vilket jag prioriterar, precis som varje död asiat innebär att en noshörning eller myrkotte kanske överlever. 

Alla som sätter människans rätt över djurens och andra varelsers rätt bör drabbas av ett dödligt virus. Jag har slutat tycka synd om mänskligheten, jag önskar dem åt helvete där de hör hemma. Planeten Tellus har drabbats av en cancerform som kallas människa.

ANNONS
Av Karsten - Tisdag 16 maj 20:50

Finns det överhuvudtaget något hopp för mänsklighetens fortsatta överlevnad? Det ser mycket mörkt ut om ni frågar mig, ser man till den samlade bilden så är hoppet i stort sett ute och vi skönjer inga försök att på allvar ändra på den väg vi valt. Vi låter pengar och ekonomiska vinster styra våra val över hur vi vårdar den enda planet vi har. Det är de sista hundra åren som varit värst, vi ökade från 1,7 miljarder människor till över 7 miljarder samtidigt har vi ödelagt delar av jordens odlingsbara mark genom att bygga jättestäder och enorma motorvägsnät. Alla dessa fenomen spyr ut enorma mängder koldioxid som rubbar temperaturen. Polarisarna håller långsamt på att smälta bort liksom alla glaciärer. 


Jordens regnskogar huggs ner till förmån för oljepalmsodlingar. Våra hav utfiskas samtidigt som vi skadar de stora däggdjuren i havet genom en massa ubåtssonar och annan skit. Många djurarter är på utdöende men ingen tycks bry sig. För vissa galningar är det en statusfråga att äta utrotningshotade djur, sådana människor förtjänar inte att få leva. För de flesta människor här i väst är det viktigare med hur många "likes" de fått på Facebook och Twitter, än om det finns rent vatten till alla på jorden. Överbefolkningsfrågan är den allra viktigaste, vi måste med tvångsmedel tvinga ner baranfödandet, speciellt i tredje världen.


Själv förstår jag inte varför mänskligt liv är i det närmaste heligt? Vissa människor ägnar sig åt sådana vidrigheter att de borde skjutas på stället. Allt tal om demokrati, rättvisa, frihet osv. är bara illusioner avsedda att förvirra och fördunkla. De flesta människor är idag andligt genomkorrumperade, allt handlar om pengar. Pengar har blivit ondskans redskap som styr vår jord. Politikerna tjatar om sina resurser när de menar pengar, de snackar om utmaningar så fort det handlar om problem, politik är det mest föraktliga göromål en människa kan ha. Alla politiker oavsett ideologi ska bara hatas och föraktas. 


Skövlingen av regnskog och annan känslig natur, nersmutsning av vattendrag och atmosfär, utrotning av djur- och insektsarter kommer att bli vår egen död, men ingen tycks fatta detta alla bara trycker gasen i botten och kör vidare. Man bryr sig inte ens om kommande generationers livskvalitet, vill vi att våra barnbarn ska leva i en förgiftad öken? Värst av allt är att det är en liten grupp väldigt rika och inflytelserika människor som styr en stor del av "utvecklingen" eller vad man nu ska kalla förstöringen av vår jord. Deras omåttliga girighet och vinstbegär är orsaken till mycket elände och förödelse på planeten. Den dag detta lilla klotet är så förstört att det blivit obeboeligt finns inget annat att åka till, denna insikt verkar mänskligheten helt sakna. De ber hellre till en inbillad Gud och tror på en massa vidskepelse än tar sig samman och kollektivt gör något för att ändra på denna negativa utveckling.

De väljer en stendum svetsare att styra över sig, som bara tjatar om sysselsättningen, könsfrågor, nyanlända, socialrättvisa och andra meningslösheter. Vad ska du med arbete och pengar till, om du inte kan andas luften och dricka vattnet?

ANNONS
Av Karsten - Tisdag 16 maj 19:46

Manipulerar världens makthavare i hemlighet med väder och klimat genom Geoengineering? Redan på 1950-talet experimenterade amerikanarna med att komma fram till en metod där man skulle kunna påverka vädret. Tanken var att man genom torka eller regn skulle ha förmågan att förstöra Sovjet Unionens spannmålsskördar. Denna forskning har givetvis liksom all annan forskning fortsatt i det fördolda. Man talar ibland om Chemtrails  raka rökmoln som bildas bakom vissa högflygande jetplan som inte försvinner som de vanliga kondensstrimmorna som bildas bakom alla högflygande jetplan. Håller man i hemlighet på att experimentera med världens befokning genom att bespruta dem med olika kemikalier?  Är alla dessa allergier och andra konstiga sjukdomar med olika boksstavsförkortningar följden av förgiftning? 


Själv har jag aldrig litat på våra makthavare och auktoriteter, den misstron föddes redan i barndomen. Jag ifrågasatte allt lärarna sa, speciellt på samhällskunskapen. Själv var jag väldigt skeptisk till chemtrails första gången jag fick höra talas om dem, men jag började titta upp och iakta himmelen och mycket snart kunde jag konstatera att det ibalnd förekom rutnät som knappast kunde vara naturliga moln. Sedan såg jag att vissa flygplan släppte ut molnsstrimmor som inte försvann som vanliga kondensstrimmor, då började jag förstå att det nog var något lurt i görningen. Skulle inte förvånna mig om torkan i Afrika är framkallad genom geoengineering, de som sysslar med denna form av vädermanipulationer har inga skrupler alls. Svenskarna är ju i särklass godtrogna när det gäller alla sådana här fenomen, säger någon nisse på SMHI att det bara är naturliga molnformationer så tror 95 procent på det.


Tänk efter själva, kan man kontrollera vädret över ett land så är denna nation prisgivet åt manipulatörens godtycke. Världens politiska och ekonomiska makthavare är totalt skrupulösa individer som skiter blankt i allt annat än makt och pengar. Kontrollen över naturtillgångarna har alltid varit målet för alla maktmänniskor. Idag handlar det kanske inte så mycket om enskilda individer utan mer om konglomerat av makthavare, finansiella truster. Dessa är inte alls främmande för att använda väder och klimat i sin kamp om världsherravälde. För ytterst handar det om att antingen på frivillig väg kontrollera nationer eller med våld tvinga dem till underkastelse. 


Ingen trodde att NSA avlyssnade mobiler och snokade i folks datorer världen över innan Edward Snowden avslöjade omfattningen och gav svart på vitt vad NSA sysslade med, samma sak är det med chemtrails och geoengineering den dag någon med insyn avslöjar omfattningen kommer folk att börja fatta och tro på det. Problemet är att alla i USA som är inblandade i skumma och ljusskygga projekt tvingas skriva på en tystnadsförbindelse som straffar dem med fängelse och i stort sett ruinerar deras liv om de skulle avslöja något. Inga senatsförhör kan tvinga dessa människor att öppna munnen, tystnadsförbindelsen är utformad på det sättet att den övertrumfar konstitutionen.

Av Karsten - Tisdag 16 maj 18:37

Kan man verkligen gasa människor i industriell skala? Ja, men det är förenat med enorma tekniska svårigheter. Säg att man har ett hermetiskt slutet rum med en volym på 40 kubikmeter, skulle man släppa ner den form av cyanväte som påstås ha används av tyskarna, Zyklon B - en form av cyanväte bundet i kristallform som reagerar med luft och omvandlas till cyanvätegas, ämnet var framtaget för att sanera lägenheter och byggnader kontaminerade med skadedjur som vägglöss och kackerlackor.

Efter att ha släppt ner ämnet skulle man få vänta tills alla kristaller reagerat med luften och omvandlats till cyanvätegas och alla i rummet är döda, därefter kan man neutralisera en del av cyaniden genom att övergjuta kropparna med vätesuperoxid. Sedan måste man med hjälp av enorma fläktar och  evakueringsrör minst tjugo meter höga fläkta ut all kvarvarande gas innan man kan öppna den gummitätade dörren och gå in i rummet.

Den personal som går in i rummet för att avlägsna kropparna måste vara försedda med skyddskläder och gasmask, gummihandskar på händerna är obligatoriskt då man annars skulle dö om man tar i en kropp som utsatts för cyanväte. Cyaniden lägger sig som en tunn hinna på allt som utsatts för gasen. Att skicka in personal utan skyddsutrustning skulle vara meningslöst då de skulle bli sjuka och falla ner döda inom några minuter. Hela denna process skulle ta flera timmar och ändå vara farlig för omgivningen om nedåtgående vindar skulle pressa ner den utströmmande gasen från evakueringsrören till markhöjd.

Som parentes kan nämnas att hus och lägenheter som cyanväterökts för skadedjur inte får bebos förrän efter flera dagar upp till en vecka så att all gas säkert är utvädrad.

Jag har själv använt cyankalium i mitt arbete så jag är väl bekant med detta gift och vet hur farligt och toxiskt det är. Likaså är jag bekant med de procedurer som omgärdar en avrättning i gaskammare i USA, personalen brukar vänta i ett par timmar innan man avlägsnar kroppen och då har man med mätinstrument konstaterat att all gas är neutraliserad och evakurerad ur gaskammaren, ändå bär personalen gasmask och skyddshandskar då de hanterar den döda kroppen.

Rent kemiskt fungerar vätecyanidgas så att ämnet inaktiverar cellandningen genom att binda till järnet i cytokrom C som är ett protein som finns på utsidan av mitokondriernas innermembran. Med andra ord kvävs man, döden inträffar inom 3 minuter. 

Detta är bara fakta, resten överlåter jag åt läsaren att spekulera över.

Av Karsten - Tisdag 16 maj 01:05

Jag hade inte en aning om att Sverige var ockuperat av tyskarna under andra världskriget, inte heller hade jag en susning om att man utrotade judar i Sverige, men ska man tro den amerikanska dokumentär som TV10 just visade så var det fallet. Man visade en karta över Europa där en eldgul färg utgick från Berlin och bredde ut sig över Österike, halva Frankrike, Östeuropa, Danmark, Norge och Sverige samt långt in i Sovjet men inte i Finnland och Schweiz. Antingen är det så att de korkade amerikanarna inte vet skillnaden på Finnland som var allierat med Tyskland och Sverige.

Samma karta användes när man skulle illustera omfattningen av judeutrotningen. Är det konstig att man slutat tro på det som visas och sägs på TV?

Av Karsten - Måndag 15 maj 23:40

Hur kan medborgarna i världen vara så dumma att de tror på myten om växthusgaser i form av koldioxid som enda orsaken till den globala upp värmingen och klimatförändringarna? Förstår inte folk att skövlingen av världens regnskogar bidrar till att ändra balansen i klimatet? Regnskogen binder en massa vatten som sedan avdunstar och blir till regn, hugger man ner stora arealer och planerar oljepalmer så stör man denna balans.

Enda orsaken att man lanserat koldioxid myten är att man kan beskatta utsläppen av dessa så kallade "växhusgaser", det handlar som alltid om pengar. För att förstå vad som händer med jordens klimat måste man ha en helhetsyn där man tar med alla parameterar som spelar in. 


Det räcker med ett fåtal korrupta politiker i ett land för att enorma skador på jorden ska åsamkas i form av skövlig av regnskogar. Dessa korrupta politiker och finansmän i tredje världen har ofta backning från banker i Europa och USA. Vad det egentligen handlar om är globala gangster och bedragare som utnyttjar och korrumperar vår värld. Och tro inte att de svenska politikerna har rena händer, Stefan Löfven och hans regering står upp till halsen i skiten. Den som tror att MP är några godhjärtade idealister är bortkollrade dårar. Därför är det rätt att hata och förakta politikerna. När de ser att någon börjar komma allt för nära sanningen kan de anklagas för att syssla med aktiviteter som hotar demokratin. Detta är en mycket vanlig retorik, något som hotar demokratin. De enda som hotar demokratin är dagens politiker.


En dag kommer framtida generationer att fråga, varför var det ingen som gjorde något? Varför försökte ingen stoppa dessa galningar? Vad svarar man, för att de byggt upp en totalitär polisstat avsedd att gå storfinansens ärenden. De gjorde allt för att krossa den lilla människan som vågade protestera. Här i Sverige hade falskheten och hyckleriet nått sådana nivåer att folk var totalt bortkollrade, de visste inte vad de skulle tro. Som en form av missriktad solidaritet trodde de på vad politiker och media sa, utan att fatta att allt var lögn och bedrägeri.

Av Karsten - Måndag 15 maj 19:31

Varför gnäller alla på de hackare som släppte loss viruset som tog kommandot över folks datorer, det är ju NSA, USA:s signalspaningsorgan som ska klandars, då det var de som konstruerat viruset ETERNALBLUE och som upptäckte säkerhetsluckan i Windows operativsystem. Uppenbart är att de förvarat programkoden på ett så ansvarslöst sätt att någon kunnat stjäla den och använda den i utpressningssyfte. Detta är typiskt systemmedia att inte lägga korten på bordet, man säger bara i förbigående att viruset kan komma från NSA och lägger hela fokus på "hackarna". 

Putin vill ha upp frågan om viruset på den politiska agendan och skräder inte på vad han anser om NSA. Microsoft spelar helt ovetande och spelar häpet förargade över att amerikanska staten inte rapporterat säkerhetsluckan till MS, då viruset drabbat även gamla system som Windows XP så måste säkerhetsluckan funnits mycket länge, så länge att MS måste ha varit medvetna om den. Snacka om hyckleri och försök att blanda bort korten.

Av Karsten - Måndag 15 maj 18:48

Om jag som svensk medborgare försvarar Sverige och den svenska livstilen mot en inre eller yttre fiende här i Sverige och i den kampen blir dödad så har jag dött för mitt land och folk, men om en galen president eller statsminister skickar mig till Irak eller Afghnistan och jag där sprängs i småbitar för att någon galen arab grävt ner en vägbomb så har jag fan inte dött för mitt land. Hur fan kan USA påstå att alla de som skickas hem i en svart plastpåse från Irak har dött i kampen för fosterlandet och den amerikanska livsstilen? De har dött för att multinationella oljebolag vill lägga vantarna på oljan i Irak, inget annat. 

Jag förstår inte hur Sverige kan skicka svenska soldater till Afgahnistan, vad har de att försvara där som är svenskt? Likaså förstår jag inte hur Sverige kunde skicka svenskt stridsflyg att bomba Afrikas enda välfärdsstat Libyen och påstå att det gjordes för att försvara svenska intressen? Nä, man tålde inte att en arabisk diktator lyckats bygga upp en nation med fria skolor och fri sjukvård för sitt folk och för att betala detta ville ha betalt för sin olja i guld istället för värdelösa dollar.

Vi svenskar kanske blir tvugna att försvara vår livsstil och vår kultur mot de främmande "svenskar" som systempolitikerna behagat bjuda in här. Statsmakterna ger svenskt medborgarskap till främlingar med helt andra värderingar och normer än oss nordbor. Sedan påstå de att dessa är svenskar och har lika stor rätt till landet som de generationer svenskar som byggt upp välfärden med sina händers slit. Vi bör nog fundera på vem som egentligen är våra fiender. Vill vi försvara och dö för ett svenskt Sverige eller ska vi tvingas försvara och dö för mångkultturen?

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

4 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2017
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se