Senaste inläggen

Av Karsten - Fredag 14 april 14:35

Jonathan Cristoll på CNN gör en intressant analys av förhållandet mellan Kim Jong-Un och Donald Trump. Han skriver att sett ur ett internationellt perspektiv så är Kim en betydligt rationellare och mer statsmannamässig aktör än Donald Trump som kommit med det ena uttalandet vansinnigare än det andra.

Cristoll skriver att:

"Kim kanske är ond, men att vara ond är inte detsamma som att vara idiotisk och irrationell. Donald Trump å andra sidan kan anklagas för att inte alltid tänka klart. Till dags dato har Trump förödmjukat handikappade, krigsfångar och mexikanare; besvarat frågor inom alla områden som ställts med att diskutera sin kampanjseger; hotat med att sända trupper till Mexiko; slängt luren i örat på Australiens premiärminister Malcolm Turnbull; enligt uppgift sagt till Angela Merkel att Tyskland är skyldig USA 374 miljarder dollar i beskydd. Listan kan göras lång."

 

Kim Jong-Un har ett mål som han fokuserar på och det är att hans regim ska överleva. För att försäkra sig om detta har han skaffat sig kärnvapenkapacitet då historien visat att USA aldrig angripit en motståndare som har kärnvapen. Åtmintone fram till dags dato, men med Trump i Vita Huset verkar vad som helst kunna hända då han är lika impulsiv som ett fyraårigt barn. 

Kina har som en följd av förhandlingar med USA stoppat att import av kol från Nordkorea, kol har stått för Nordkoreas största exportintäckter. 83 procent av Nordkoreas export gick till Kina och 85 procent av deras import kom från Kina, så Kina är det land som kan sätta störst ekonomisk press på Nordkorea att sluta med sina kärnvapenprov.


Det bästa sättet att få ett slut på denna konflikt är väl att Trump sätter sig ner och förhandlar med Kim personligen, något som Trump sagt sig villig att göra. Att hålla på med vapenskrammel utanför Nordkoreas kust är ingen bra diplomati, det kommer förr eller senare att leda till väpnade konfrontationer. USA har bland annat sänt ett hangarfartyg och kärnvapenbestyckade ubåtar till området. Vi bör nog hoppas att Trumps tid som USA:s president blir så kort som möjligt om inte annat så för världsfredens skull.
ANNONS
Av Karsten - Fredag 14 april 13:54

Efter Donald Trumps uttalande om att problemet Nordkorea kommer att hanteras har Kina skärpt tonen mot USA. Kinas utrikesminister Wang Yi varnar för att krig kan utbryta. Han säger bland annat enligt nyhetsbyrån AFP:


"Om ett krig bryter ut så blir resultatet en situation där alla är förlorare och där det inte finns några vinnare".


Som ett led i upptrappningen har Trump beordrat ett antal amerikanska örlogsfartyg till havet utanför Koreahalvön. Det otäcka med situationen är Trumps impulsivitet och oöverlagda beslut, kan han beordra en missilattack mot Syrien så är han säkert kapabel att göra detsamma mot Nordkorea. En amerikansk attack mot Nordkorea hade uppfattats som en krigsförklaring av Kina som är en av Nordkoreas få allierade. Både Kina och Nordkorea förfogar över kärnvapen och jag är övertygad om att även Ryssland skulle dras in i en konflikt av denna dignitet.


Kanske får jag ändå rätt i min förutsägelse att om Trump blir president blir det världskrig. Med Trump i Vita Huset är det hökarna i Pentagon som styr och dessa galningar vill inget hellre än att få tillfälle att använda den vapenarsenal som står till deras förfogande. Det finns, hör och häpna, generaler i Pentagon som tror att ett kärnvapenkrig kan vinnas. Trump kanske går till historien som USA:s siste president.

 

ANNONS
Av Karsten - Torsdag 13 april 23:09

Att ta alla utlånade brottsutredare och förhörsspecialister från Malmö till Stockholm för att de ska jobba med utredningen av terrordådet som Rakhmat Akilov erkänt verkar i mina ögon som vansinne. Visst är det ett brott med nationellt intresse men det måste finnas proportionalitet i de prioriteringar man gör. Det är minst lika viktigt att få ett stopp på det gängkrig som tycks pågå i Malmö. Kommer polisens omprioriteringar att innebära att folk som gripits i Malmö sätts på fri fot och skjutningarna fortsätter så finns det allvarliga organisationsproblem i den svenska polisledningen.

Man får inte tappa huvudet för att en galen uzbekier kör ihjäl fyra och skadar femton, vi ska vara jävligt tacksamma att det inte blev värre. Det är inte ens säkert att detta dåd verkligen var ett terrordåd med islamistiska förtecken, det kan lika gärna vara en fruktansvärd hämndattack av en frustrerad galning som inte accepterade en utvisning ur Sverige och bestämde sig för att kopiera de dåd som begåtts i Nice och London.

Visar det sig att polisens ompriopriteringar får ödesdigra konsekvenser för Malmös del kommer detta att få politiska efterverkningar. Man kan inte samla all expertis för att utreda ett enda brott hur stort det än verkar rent massmedialt. Vidden av Akilovs brott börjar tappa all proportionalitet, Sverige består av mer än Stockholm och Drottninggatan.

Av Karsten - Torsdag 13 april 19:50

De elever med utländsk bakgrund som hotar lärare eller stör lektionerna samt sexuellt trakasserar kvinnliga elever ska omedelbart skiljas från utbildningen och sättas i fängsligt förvar där de under sträng uppsyn kan fullfölja sin skolgång. Det måste bli slut med detta daltande med elever med utländsk bakgrund som missköter sig, de ska fatta att fri utbildning är ett privilegium som de ska vara tacksamma för.

De som sökt asyl i Sverige och beviljats uppehållstillstånd ska ha fullständigt kklart för sig att detta uppehållstillstånd kan återkallas för hela familjen om en medlem missköter sig grovt. Detta skulle sätta press på föräldrarna att hålla efter sina ungar. 


Det råder inget tvivel om att klimatet i skolan förändrades i takt med massinvandringen, många lärare valde att sluta och söka sig till andra yrken. Som vanligt ville media och politiker inte kännas vid dessa problem och absolut inte koppla det till massinvandringen. Unga män från dysfunktionella patriarkaliska kulturer i Mellanöstern var som vilka pojkar som helst enligt politikerna. De förstod inte alls de problem kvinnliga lärare hade med dessa arabslynglar som vägrade lyda tillsägelser från kvinnor. 


Nu är det hög tid att sätta punkt för en katastrofal invandringspolitik som förts allt för länge. Sverige har gjort mer än nog och bör stänga sina gränser för all vidare invandring av utomeuropéer samt säga upp alla asylavtal. Kort och gott det ska inte längre vara möjligt att söka asyl i Sverige. Alla statliga och kommunala bidrag till olika asyl- och flyktinggrupper dras med omedelbar verkan in. Samtidigt ses alla beviljade uppehållstillstånd över och de som erhållits på falska grunder dras in och personen i fråga utvisas. Jag tror stora delar av svenska folket delar dessa åsikter och gärna ser dessa förslag förverkligade.

Av Karsten - Torsdag 13 april 15:11

Jag har ofta funderat på vad våra makthavare tänker och vilken värld de lever i? Bryr de sig överhuvudtaget om vad den lilla människan på gatan tänker? De få gånger makthaver ger sig ner i vanliga människors värld så rör det sig ofta om välregisserade förställningar där man sett till att bara de med de rätta åsikterna får tala med makthavarna. Jag undrar om våra riksdagspolitiker (utom SD) har haft tvivel och otäcka föraningar att deras generösa asyl- och flyktingpolitik i själva verket skadat Sverige? Efter det som hände fredagen den 7 april verkar flera makthavare ha vaknat upp ur någon sorts dvala och insett att allt nog inte fungerar som de trodde.


Det som hände i Sverige hösten 2015 saknar motstycke, ett maktetablissemang fullständigt förlamat och i total avsaknad av handlingsförmåga. Man hade fått signaler om vad som höll på att hända redan på sommaren och hade god tid på sig att förbereda en skärpning av asyllagstftningen och införa gränskontroller. Regeringen gjorrde ingeting, de lät Miljöpartiet sätta agendan. Löfven och de andra socialdemokraterna föll för snyftandet om "de stackars , stackars flyktingarna" och verkade inte reagera över att de i stort sett bara var unga män som kom. I mina ögon verkar det som vi de senaste årtiondena haft regeringar som inte varit kapabla att hantera katastrofsituationer, vi hade Tsunamin då regeringen stod handfallen och sedan flyktinkatastrofen 2015 då den också stod som handlingsförlamad. Vad fan ska vi egentligen med en regering till? Nästa gång är det bättre att ställa ett beväpnat medborgargarde vid Öresundsbrons fäste.

Av Karsten - Torsdag 13 april 13:45

Den dramatiska befolkningsförändring som skett i Sverige från år 2000 till år 2016 talas det mycket tyst om i systemmedia. Från 2000 till 2016 ökade andelen personer med utländsk bakgrund med 1 137 002, samtidigt minskade de med svensk bakgrund med 21 167 - dessa utvandrade ur Sverige då de inte längre såg någon framtid i detta av terrordåd härjade mångkulturella helvete. 

Förra året beviljade Sverige 150 000 uppehållstillstånd, varav hälften till asylsökande, en siffra utan motstycke. Sverige gav tre gånger så många personer asyl som hela övriga Norden tillsammans.

De närmaste fyra åren beräknas cirka 270 000 anhöriginvandrare söka uppehållstillstånd i Sverige. Under 2016 ökade de positiva asylbesluten från 38 procent till över 70 procent.


Den stora frågan är hur detta kommer att påverka vårt land socialt och kulturellt? Denna fråga diskuteras aldrig i systemmedia, vi får bara höra hur bra det är för arbetsmaknaden som skriker efter arbetskraft. Att de flesta som kommer hit har liten eller ingen utbildning alls talar man tyst om. Man tror att man genom det som kallas "Kunskapslyftet" ska få analfabeter att bli raketingenjörer.


Förmodligen är detta en tickande demografisk bomb som kommer att explodera i framtiden och kasta Sverige bakåt från en väl fungerande välfärdsstat till ett kaosartat mångkulturellt U-land präglat av svåra sociala och ekonomiska klyftor. Alla med högre utbildning kommer att söka sig till stabilare länder med högre löner. 


Låt mig citera Gunnar Sandelin från Nya Tider varifrån jag hämtat dessa siffror:

"Befolkningsökningen i vårt land består till stor del av outbildade människor, mestadels unga män, från tredje världens mest våldsamma och dysfunktionella länder där islam dominerar. Det är inte en rasistisk/islamofobisk utsaga utan något som grundar sig på fakta. Från 2014 och fram till nu är 68 procent av alla asylsökande av manligt kön. Länder i topp är: Syrien, Afghanisatn, Irak, Som,alia, statslös (Syrien/Palestina), Eritrea och Iran".

 

Vem som helst som inte är besjälad med altruistiska mångkulturella illusioner begriper att detta kommer att sluta i en katastrof för Sverige. Vårt land kommer att gå under i en flodvåg av kriminalitet och terrordåd. Krav kommer att resas på att vår sekulära lagstiftning anpassas till sharialagstiftingen. Våra system kommer att infilteras av främlingar med en egen agenda som de driver mot våra intressen. Sverige går en mörk framtid till mötes.

Av Karsten - Onsdag 12 april 23:40

Kan man förlåta en maktelit som förvandat ett vackert land med ett homogent stolt folk till en spillra vad de en gång var? Kan man förlåta makthavare som utnyttjat varje lumpet trick, varje chans till manipulation för att förstöra och korrumpera folksjälen hos ett folk? Förvandla självständigt tänkande människor till viljelösa slava och nickedockor som snällt finner sig att vandra i en allt trängre åsiktskorridor. Man kan köra något i botten, men till slut brukar det ändå finnas en liten gnista kvar av det ursprungliga som kan tända den eld som likt en fågel Fenix reser sig ur askan och smutsen. Ren och klar, redo att utkräva hämnd på dem som var skyldiga till attacken på folksjälen. 


Vi svenskar och nordbor har något inom oss som de flesta av de främlingar som kommit till vårt land saknar, en ärlighet, en rakryggad hållning, en patos och kärlek till vårt folk och vårt land som skapat den solidaritet som byggt upp vår gemensamma välfärd som nu är på väg att raseras av en maktelit som drabbats av hybris. Slår vi åter oss samman mot både den yttre och den inre fienden kan vi återta vårt land och återbörda det till vad det en gång var. Svensk är något man föds till, inget man blir för att man bosätter sig här. Det är tid att riva sönder lögnerna som förstört vårt land. Det börjar alltid med ett litet fåtal modiga män och kvinnor och växer sig sedan större och större för att till slut bli en folkrörelse omöjlig att stoppa. Ett folk som gör gemensam sak mot ett orättfärdigt system med svekfulla ledare vinner alltid till slut hur många martyrer de än har fått offra på vägen dit.

Av Karsten - Onsdag 12 april 22:09

Jag hoppas Rex Tillerson fick sig en ordentlig avhyvling av Putin för Trumps oöverlagda missilattack på den syriska flygbasen utanför Homs. Det är ju fullkomligt befängt av den amerikanske presidenten att tro att Assad i ett läge då det går bra för de syriska regeringsstyrkorna skulle göra en sådan dundertabbe som att medvetet anfalla civila mål med saringas. Bashar al-Assad är ingen idiot han begriper mycket väl hur väst skulle reagera om han började använda gas i kriget i Syrien.

Den troligaste förklaringen är att terrorister eller rebeller förvarade granater med saringas i den ammunitionsdepå som syriskt flyg bombade och att gasen då läckte ut. Att väst är snabba på att vända detta mot Assad och anklaga honom för att bomba sitt eget folk med saringas är inget att förundra sig över, man har ju långt i förväg bestämt sig för vem som är skurk i detta krig.


Personligen har jag aldrig gillat varken araber eller deras kultur, men i det som hänt i de arabiska nationerna de senaste åren, det som i väst kommit att kallas "den arabiska våren" finns bara en skurk och det är USA. Innan USA (och Sverige) började flygbomba Libyen var denna nation ett drömland att leva i så länge man höll käft om vad man tyckte om Kaddafi. Folket hade tillgång till fri sjukvård, skolor och utbildning m.m Libyen var så nära en välfärdsstat man rimligen kunde begära. Detta talade man tyst om i väst och fokuserade istället på Kaddafi som person och utmålade honom som en spritt språngande galen diktator. Jag är övertygad om att de flesta libyer idag med saknad ser tillbaka på den tid Kaddafi styrde i Libyen. Landet är idag i totalt kaos där ingenting fungerar längre, USA har lyckats slå sönder hela landets infrastruktur. Det enda som möjligen fungerar är oljeutvinningen som amerikanska oljebolag snabbt tillskansade sig.


Nu är det bara Syrien kvar som USA ännu inte riktigt lyckats lägga i ruiner, man lyckades inte avsätta Assad genom de CIA regisserade demonstrationerna utan det hela urartade i ett blodigt inbördeskrig. USA har bakom sina västallierades ryggar via Turkiet stöttat IS med vapen och materiell, samt bombat den syriska armens positioner. Efter den senaste attacken med 59 Tomahawk kryssningsmissiler jublar IS då detta fick den syriska armen att avbryta sin offensiv och börja gräva ner sig i frukan för nya amerikanska attacker.


Det är USA vi kan tacka för det kaos som råder i Nordafrika och i Mellanöstern, det är USA som är skuld till flyktingströmmarna till Europa. När fan ska folk fatta vem som är den store Djävulen här på jorden? Var finns den största ekonomiska makten centrerad? Vem står bakom den Internationella Valutafonden och all annan djävulskap? USA och åter USA. Nu har Trump genom sin attack på Syrien visat vad han går för och hur mycket hans löften är värda. Han är en skurk i händerna på det kosmopolitiska kapitalet precis som alla andra presidenter USA har haft.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

3 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2017
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se