Senaste inläggen

Av Karsten - Söndag 29 juli 13:22

Tänk om evolutionens mål bara är att förstå sig själv? De högre livsorganismerna har utrustats med ett medvetande som stiger gradvis för att slutligen resultera i arten människa. Ända sedan sin begynnelse för sådär 50 - 60 tusen år sedan han människan funderat över sig själv och sin plats i tillvaron. Hon har tittat upp mot natthimlen och förundrats. Successivt började hon skapa teorier om hur saker och ting låg till och fungerade. Myter och religioner var födda. Man hittade på fantasiskapelser som förklarade varför månen försvann och sedan återkom i jämna perioder. Man trodde man måste tillbe gudar för att få solen att stiga upp över horisonten och så vidare.


Sedan skedde något radikalt, man började ifrågasätta dessa fantasifoster, dessa religioner som påstod sig ha svaren på alla frågorna. Det vi kallar upplysningstiden inträder på 1700-talet och sedan går det fort. Vetenskapen ersätter religionen på alla områden. Idag vet vi att jorden inte är platt och universums centrum, vi vet att vår galax Vintergatan bara är en av oräkneliga galaxer i ett universum så stort att vår tanke svindlar. 

Vi vet att det inte var någon gud som skapade människan av en lerklump utan att människan liksom alla andra däggdjur är en produkt av evolutionen. 


Människan har under de sista hundra åren löst gåta efter gåta och förstår idag materiens allra minsta byggstenar, vi tror att vibrerande strängar är de fundamentala delarna i de subatomära partiklarna. Vi har inom biologin trängt in i cellen och nystat upp DNA kedjan och kartlagt denna för att förstå varför vissa celler blir till ögon och andra till njurar. Livet börjar förstå sig själv genom det mänskliga medvetandet.

Samtidigt har det mänskliga medvetandet en mycket mörk och destruktiv baksida, i takt med att vi gör det ena genombrottet efter det andra inom snart sagt alla forskningsområden så använder vi många av dessa upptäckter till att skapa det vi idag kallar massförstörelsevapen, vapen kraftfulla nog att utplåna stora delar av livet på denna planet.


Vidare använder vi våra upptäckter till att exploatera vår planet på det mest hänsynslösa sätt helt likgiltiga för de långsiktiga konsekvenserna. Samtidigt som man kartlägger och hittar nya djur och växtarter i regnskogarna så hugger man ner dem och ersätter dem med snabbväxande virke eller oljepalmer. Detta görs enkom för att tjäna pengar, människan drivs av en sjuklig strävan efter vinstmaximering. Hon har skapat ett av de mest degenererade och sjuka ekonomiska system ett medvetande kan uppfinna och detta är något som skedde redan i civilisationens gryning. Civilisation och ekonomisk vinst är något som går hand i hand och som leder till att förstöra livsbetingelserna för allt liv. Det är egentligen ett ödets ironi att samtidigt som vi är på väg att lösa själva livets gåta så gör vi allt för att utplåna det. Det skulle förvåna mig mycket om det finns mänskligt liv kvar på denna planet om tusen år.

ANNONS
Av Karsten - Lördag 28 juli 22:26

Underbart att lilla Elins tilltag väckt så stor uppmärksamhet och väckt en sådan vrede hos den del av befolkningen som uppskattar lag och ordning, och framför allt likhet inför lagen. Inga asylaktivister ska behandlas med silkesvantar av rättssystemet för att några politiker sitter i bakgrunden och rycker i trådarna. Än har vi väl självständiga oberoende domstolar eller har det blivit som i Polen, fast med den skillnade att det är PK-maffian som bestämmer här i svenska domstolar?


Nä, alla som gömmer illegala asylsökande som fått avslag eller försvårar polisens arbete att spåra upp dem ska straffas. Det ska inte gå att komma med nonsensargument som "humanism, medmänsklighet, empati o. dyl." för att försvara olagliga aktioner. Är det på det viset att man överser med flyktingkramarnas aktioner kan vi lika gärna ta steget fullt ut och skita i alla lagar och ta makten i Sverige med våld. Har den ena sidan rätt att bryta mot lagarna så kan den andra sidan ta sig den rätten!


Polisens agerande i fallet Elin Ersson är skandalöst då det enda rätta hade varit att förse Elin med handfängslen och lyfta ut henne ur flygplanet med en bit gaffatejp över munnen så planet kunde lyfta med den kriminelle afghanen och hans beledsagare från kriminalvården. Nu kostade Elins tilltag svenska skattebetalare säkerligen en kvarts miljon extra helt i onödan. Man kan fråga sig vad för sorts poliser man utbildar nuförtiden? Har de blivit så hjärntvättade med värdegrunder att de inte längre klarar av att utföra sitt jobb? ANNONS
Av Karsten - Fredag 27 juli 22:36

PK-maffian och flyktingkramarna har fått en ny hjältinna i Elin Ersson som vägrade följa en flygkaptens order att sätta sig ner på sin plats. Elin gapade och grät och vägrade sätta sig om inte en 52-årig afghansk brottsling som skulle utvisas togs av planet. Myndigheterna böjde sig för Elins krav mot allt sunt förnuft och vett.

Sverige är på väg mot total anarki där särintressen går före landets säkerhet. Hade jag varit som flygbolagen hade jag vägrat flyga på rutter med landning i Sverige då de svenska myndigheterna inte kan garantera att obehöriga personer inte saboterar flygningen. Detta agerande från myndigheternas sida signalerar till dessa grupper av galna kvinnor som engagerar sig för afghaner utan asylskäl att det är fritt fram att bryta mot lagen.

Av Karsten - Fredag 27 juli 13:27

Att som den svenska makteliten utnyttja de svagheter och särdrag som utmärker svensken är vedervärdigt och under all anständighet. Jag tänker närmast på svenskens konflikträdsla och den närmast sjukliga auktoritetsvördnad han lider av. Till detta har man lagt senare tiders feminisering av den svenske mannen. Jämfört med män från Mellanöstern framstår svensken som en menlös tönt som inte vågar käfta emot. Feminismen har fått så mycket draghjälp av media och politiker att de totalt sugit potensen ur den svenske mannen.


Allt detta har makteliten skickligt utnyttjat när man infört det mångkulturella samhället, genom att tabubelägga all diskussion och eventuell kritik av mångkulturen har man skrämt svensken till tystnad. Hans konflikträdsla har gjort att han ogärna tar upp invandring och mångkultur till diskussion då han vet att om han har avvikande åsikter så kommer hans motståndare att utnyttja de anklagelser om främlingsfientlighet och rasism som makteliten gett dem friheten att använda på det mest oanständiga och försåtliga sätt. 


Makt- och medieelit har aldrig klart definierat vad rasism innebär utan använt detta som ett skällsord när man saknat motargument och velat tysta debatten. De flesta svenskar är innerst inne godhjärtade människor och en produkt av det gamla svenska bondesamhället där sammanhållning och hjälpsamhet var en dygd. Detta har inte minst märkts vid de senaste veckornas skogsbränder då massor av frivilliga ställt upp och hjälpt dem som varit tvungna att evakuera sina byar, samt hjälpt till vid släckningsarbetet. 


Den är denna inneboende godhet man utnyttjat för genomdrivandet av massinvandringen och folkutbytet, genom att gång på gång banka in i folks medvetande att alla som kommer är flyktingar undan krig och elände. Detta för att väcka svenskens sinne för hjälpsamhet och godhet. Det har senare visat sig att makt- och medieeliten ljugit då majoriteten av de som kommit var unga män utan flyktingstatus som kom av enbart ekonomiska och materiella skäl. Man var till och med så fräck att man införde "synnerliga humanitära skäl" som ett undantag från FN:s kriterier på vad en flykting är. Allt för att lura svensken och utföra ett befolkningsexperiment som ingen svensk innerst inne önskade sig. De enda som okritiskt varit för massinvandringen är vänstern och extremliberalerna. 


Alla som vågat kritisera makten och media för den taktik man använt för att pådyvla svensken det mångkulturella samhället har smutskastats och i vissa fall terroriserats av extremvänstern. Man har brutit mot alla regler som man kan förvänta sig av ett civiliserat samhälle som kallar sig demokratiskt. Det hela har skett i en anda av maktfullkomlighet och medborgarförakt. Det var först när man gick för långt i sin totalt ansvarslösa asyl- och flyktingpolitik och LO-medlemmar protesterade genom att gå över till SD som man inom socialdemokratin vaknade och insåg att man gått för långt. Då tvärvänder man över en natt och plötsligt säger makten själv det som var tabu att säga dagen innan. Maktetablissemanget avslöjar sin totala skrupelfrihet och brist på moral. 


Det säger sig själv att även det mest naiva och godtrogna folk till sist tappar tilliten till ett politiskt etablissemang som så kapitalt misslyckats med att ro iland det man kallar "det mångkulturella samhället". Tanken var att olika kulturer skulle integreras i varandra och bilda ett harmoniskt samhälle där kulturerna berikade varandra. I stället fick man ett splittrat samhälle där de olika etniska grupperna byggde upp parallellsamhällen helt isolerade från det svenska samhället. Som om inte det var nog så bildade grupper av unga invandrarmän kriminella grupperingar som med hot och våld styrde i förorternas parallellsamhällen. De sålde narkotika öppet och ägnade sig åt rån och beskydd. De började bekämpa varandra med skjutvapen totalt likgiltiga för om omgivningen kom till skada. Detta var något som Sverige var helt oförberett på och saknade resurser för att bekämpa. 


Man kan med gott samvete säga att det politiska maktetablissemanget tog sig vatten över huvudet när de tillät Sverige att ta emot fler migranter per capita än något annat europeiskt land. Bara detta att man trots tidiga varningar tillät den folkvandring som skedde hösten 2015 och väntade in i det sista med att stänga gränserna. Detta för att ett litet obskyrt parti som MP hotade lämna regeringen och utlysa en regeringskris om de inte fick igenom sin naiva okontrollerade invandring. MP utnyttjade Löfvens omättliga makthunger och vilja att styra Sverige och struntade helt i följderna. Sommaren 2016 fick svenskarna uppleva följderna av denna politik i form av en formlig explosion av gruppvåldtäkter och sexuella trakasserier riktade mot företrädesvis svenska kvinnor.


Allt detta kunde ske för att svensken av tradition inte vågar sätta ner foten och säga nu är det nog vi tolererar inte denna politik. Konflikträdslan och vördnaden för auktoriteter hindrade folk från att öppet protestera, istället förde media fram den lilla extrema grupp som vill ha öppna gränser och okontrollerad invandring och fick det att framstå som om dessa representerade hela svenska folket. Jag tror inget annat folk har blivit så förödmjukade och hunsade av sina makthavare som det svenska. På det mest smutsiga sätt har man utnyttjat svenskens svagheter, något som makteliten alltid varit medvetna om. Som makthavare gör man alltid en analys av hur ett folk tänker och tycker. Den svenska socialdemokratin har inte skilt sig mycket från de tyska nationalsocialisterna i konsten att dupera och utnyttja folkets svagheter och inneboende nationalkaraktär. 

  

Av Karsten - Torsdag 26 juli 19:15

I ett blogginlägg den 22 juli skrev jag om uppkomsten av gudar som filosofen Friedrich Nietzsche tror uppstod ur människans vördnad och tillbedjan av de avlidnas andar. Denna tes stärks av ett av de äldsta fynden av stadsliknade bosättningar som gjorts, Catal Hüyük en stad utan gator som tros vara 9 000 år gammal. Ingången till husen fanns uppe på taken där man också utförde mycket av hushållsarbetet och förflyttade sig till andra hus. Under golven i husen fann arkeologerna gravar där de avlidna förfäderna begravts hopsurrade i fosterställning. Fynden tydde också på att man ibland grävde upp de avlidna, kanske för att de skulle deltaga i återkommande högtider. Denna sed tyder på att man ville vara nära de avlidna förfäderna och även vördade dessa. 

 

Det är ur denna vördnad av de avlidna förfäderna som dyrkan av gudar kan ha uppstått. Med tiden kan sedan länge avlidna förfäder genom mytiska berättelser om deras stordåd gjort att de upphöjts till gudastatus. Den allra första typen av dyrkan av det övernaturliga torde ha varit animismen de vill säga tron att alla naturfenomen var besjälade. Denna tro ligger nära det liv samlare och jägare förde genom sin nomadiserande tillvaro. Det är nog först när människorna började slå sig ner i fasta bosättningar som dyrkan av förfäder uppstod i mer organiserad form och med tiden gav upphov till polyteismen. Egentligen vet vi väldigt lite om vad människor trodde innan ett skriftspråk uppkom, det blir mest spekulationer från arkeologers och religionsforskares sida


Det är när folken kring Eufrat och Tigris i dagens Irak uppfinner kilskriften, en teckenskrift som man med en stylus skriver in på en mjuk lertavla som sedan får torka. Dessa lertavlor har motstått tidens tand i det torra ökenklimatet och är en stor källa till förståelsen för dessa kulturer. Det är på kilskriftstavlor som man hittat de första skapelseberättelserna och gudamyterna. Forskarna fick även en god inblick i administrationen av de första stadsstaterna då de flesta kilskriftstavlorna var förteckningar över skatter och liknade.


De första tecknen på att människor samlades till religiösa sammankomster fann man i det nutida Turkiet på en plats som kallas Göbekli Tepe, platsen dateras till cirka 9 400 f. Kr. dvs. omkring 11 500 år gammal. Vid denna tid levde människan fortfarande på samlar jägare stadiet. Detta avspeglas på de T-formade stenstoderna som står placerade i cirkelform och är smyckade med reliefer med olika djur. Förmodligen samlades olika stammar i området vid tidpunkter som sommarsolståndet för att tillsammans utföra riter som hade med deras livsföring att göra.


Med tiden kom polyteismen att övergå i monoteism då den tidigare månggudadyrkan egentligen bara var olika aspekter av en och samma gud. Den förste man känner till som införde en enda gud var farao Echnaton i Egypten som beordrade att guden Aton var den enda som skulle tillbes. Kanske var det därifrån Moses får idén om en enda gud? De Abrahamitiska religionerna dyrkar en och samma gud fast de gett honom olika namn. Detta är en skapargud som man tillskriver skapandet av världen och människan. Människan skapas av jord eller lera enligt dessa myter och sattes i ett paradis som kallades Eden. Då människorna bröt mot gudens regler fördrevs hon från detta paradis. Berättelsen har en allegorisk form och ska inte tolkas bokstavligt.


Skulle det mot all förmodan finnas ett universellt medvetande som givit upphov till den materiella skapelsen - världsalltet, så är detta en gudom bortom all mänsklig fattningsförmåga. En gud bortom tid och rum, bortom genus och andra mänskliga föreställningar och definitivt inte någon personlig gud man kan be till då människan bara är en art av oändligt många i universum. Man kan tänka sig att vårt mänskliga medvetande är en del av detta kollektiva universella medvetande som omfattar all kunskap och allt vetande. När vi dör återgår vårt medvetande till detta kollektiva medvetande. 


Den judiska kabbalan kommer dessa tankar ganska nära då man tänker sig en överordnad gudom som kallas Ain Sof och som inte ska förväxlas med skaparguden JHVH. När Gud skapade universum drog han sig tillbaka från en del av sig själv och skapade en kavitet där universum kunde utvecklas. Teorin om Big Bang står inte i konflikt med dessa tankar utan tvärtom, då kabbalan tänker sig skapelsen som en emanation från Gud i form av en ljusstråle. Om Gud finns eller inte lär vi inte få klarhet i förrän vi lämnat denna mänskliga kropp och den materiella världen.

Av Karsten - Torsdag 26 juli 13:27

Tog en termometer som hängde på väggen och som visade 30 grader inomhus och lade ut den på balkongen i solen. Den slog i taket, minst 55 grader varmt i solen. SMHI sa att torsdagen kunde bli en av årets varmaste dagar. 

På TV4:a Nyheterna talade man om kemisk besprutning av moln för att framkalla regn, tror det var silverjodid salt som man använde, problemet är bara att det måste finnas moln. Silverjodiden drar till sig fukten i molnen så det bildas vattendroppar kring saltkristallen som växer sig så stor så gravitationen får dem att falla mot marken ni form av regn.


Är själv ganska säker på att mänsklig aktivitet ligger bakom en stor del av klimat- och miljöförändringarna. Skövlingen av regnskogarna bidrar till att rubba balansen då dessa binder en stor del av vattnet på jorden som de sedan avger i form av ånga som avdunstar, denna bildar regnmoln som sedan avger sitt vatten. Förutom detta så avger regnskogarna stora mängder syre något alla djur behöver för sin överlevnad. De skövlade regnskogarna ersätter man med plantager med oljepalmer eller använder marken som bete för köttproducerande boskap.


Samma sak gäller det moderna skogsbruket där man hugger ner stora arealer skog så kalhyggen bildas, på dessa planterar man sedan gran eller tall som växer upp till samma höjd samtidigt. Det är dessa s.k skogar som brinner i Sverige. Naturliga skogar har mycket svårare att brinna då undervegetationen består av mossa och olika rissorter (blåbär, lingon o.dyl.) De naturliga skogarna har varierande höjd på träden. Idag finns ytterst få naturliga orörda skogar kvar, själv besökte jag en som ligger några mil utanför Karlskrona. Det var som att komma in i en tavla av John Bauer, gigantiska gamla granar samt kullfallna granar som börjat ruttna och var beklädda med mossa. Tacka vare att en del granar var så stora och stod så tätt så bevarade marken sin fuktighet då solens strålar inte kunde tränga ner och torka ur marken helt. Detta gjorde att nästan all mark var betäckt av mossa, det var som en grön matta där det här och där stack upp stora stenbumlingar.


Ser man hela vår jord som en organisk enhet, ett biologiskt system som hela tiden eftersträvar balans så är människan den joker i leken som framkallar obalans och störningar i systemet. Detta började redan när de första jordbrukarna satte igång med sin verksamhet för 7 - 8 000 år sedan. En av de första större katastroferna som inträffade var när man högg ner cederskogarna i Libanon för att fenicierna behövde virket att bygga skepp av, detta ledde till jorderosion när inga rötter band det tunna jordlagret till stengrunden.


Ur naturens synvinkel är människan det största skadedjur som existerar och i takt med "vetenskapliga framsteg" har hennes farlighet bara ökat. Idag har vi lärt oss manipulera med naturens minsta byggstenar, atomer och elementarpartiklar. Vi har kartlagt det mänskliga genomet och börjat lära oss manipulera med den kod DNA som är ritningen till allt organiskt på jorden. Vi är det enda djuret på jorden som äger förmågan att ödelägga stora delar av jorden med kärnvapen eller kemiska gifter. Hybris och arrogans är de egenskaper som präglar den moderna människan. När vi tog steget från "samlar jägare stadiet" till vad vi själva kallar "civiliserade" varelser kom vi att bli ett hot mot allt annat levande på denna planet. 

Av Karsten - Onsdag 25 juli 18:42

Nazityskland framstår som rena idyllen i jämförelse med Stalins Sovjet, bara i Ukraina såg Stalin till att fem (5) miljoner bönder svalt ihjäl. Man beräknar att cirka 20 miljoner sovjetmedborgare dog under Stalins terrorvälde. Hitler hade i alla fall vett att se till att det fanns mat på hyllorna i affärerna till skillnad mot hur det var i Stalins Sovjet där folk köade utanför affärer med tomma hyllor. Visst var Hitlers Tyskland en diktatur och en polisstat men det rådde inte samma godtycke som i Stalins Sovjet. Hitler och hans anhang var smarta nog att se till att den vanlige tysken hade det förhållandevis bra och mat saknades inte förrän det sista krigsåret.


Om Nazityskland var de små lögnarnas land så var Stalins Sovjet alla lögners Moder. Hade de västliga demokratiernas ledare haft något vett i skallen så hade de inte hjälpt Stalin med en enda patron utan låtit Hitler och Stalins arméer slå  varandra till spillror och sedan ockuperat både Tyskland och Sovjet. Det var den naive dumme Roosevelt som trodde han kunde kontrollera Stalin som försåg honom med vapen och lastbilar, medan Churchill visste vad det var för despot han hade att göra med. 


Här i Sverige har man haft väldigt svårt med kritik av socialismen då socialdemokraterna var en utbrytargrupp ur kommunisterna. Sverige har alltid haft lättare att demonisera nazismen men väldigt svårt att göra detsamma med kommunismen. Hitlers folkmord talas det ofta och brett om medans Stalins folkmord är något man hör om mera sällan. Lenin, som själv var en despot, varnade i ett brev vid sin död till sin hustru för Stalin och menade att man skulle se till att han inte fick ledande befattningar. Stalin hade isolerat den svårt sjuke Lenin de sista åren han levde. 


För att folk ska lära sig se tecknen på när en demokrati håller på att förvandlas till en totalitär stat är det viktig med historiska kunskaper om despoter som Stalin, Hitler, Mao och deras moderna efterföljare. Sverige är inte vaccinerat mot diktaturens sjukdom. Diktatur kan man smyga på folket med de små stegens tyranni, en liten inskränkning där och en annan här och ingen reagerar. Det är inte förrän politrukerna knackar på den egna dörren som sanningen går upp för folk och då är det för sent. 


Den svenska åsiktskorridoren och det man kallar "politisk korrekthet" och "värdegrunden"  är alla tecken på att makthavarna vill inskränka på de fri och rättigheter som kännetecknar en sann demokrati. Det värsta är att har en regering fått igenom en lag som inskränker på fri och rättigheter så brukar nästa regering aldrig upphäva denna lag hur illa de än påstod sig tycka om den då den genomdrevs. Man använder istället lagen för att stärka sin egen position. Redan 1971 skrev Roland Huntford boken "Det blinda Sverige" där han kritiserade Sverige för att vara en totalitär enpartistat. Han menade att de sju partierna som fanns ändå tyckte detsamma i alla viktiga frågor så de var att betrakta som ett parti. Då boken skrevs var socialdemokraterna ett maktfullkomligt statsbärande parti som hade sina tentakler i varje vrå av det svenska samhället. Denna bok borde komma ut i nytryck de den är högst aktuell fortfarande.

Av Karsten - Tisdag 24 juli 22:15

Sverige inte bara ser ut som det maskformiga bihanget till blindtarmen landet har ungefär samma uppgift att fylla också. Det hade en gång en uppgift att fylla på jorden men idag är det bara en reminiscens, något överflödigt, något som var men inte längre är. Globalt är Sverige att betrakta som EU:s avstjälpningsplats för oönskade migranter. Som blindtarmen, en återvändsgränd som man kan fylla med skit. 


Att det blivit på detta sätt kan folket tacka sig själv för, som man bäddar får man ligga. Väljer man samma inkompetenta gäng val efter val att styra landet så kan det bara gå åt helvete. För att inte tala om alla dessa jubelåsnor som väljer samma alternativ som deras föräldrar valde, ungefär som om åsikter per automatik måste gå i arv. Dessa idioter har inte uppmärksammat den kvalitetsförsämring som deras respektive partier genomgått.  


Det är bara att beklaga att det blivit på det viset och till råga på måttet håller stora delar av landet nu på att brinna upp. Utan utländsk hjälp hade vi inte klarat oss. Hur fan skulle det bli om Sverige drabbades av krig? Skulle landets försumbara försvar lyckas hålla ut i en halvtimme? Tja de kan ju alltid kalla in Gudrun Schyman och hoppas att hon med sitt utseende skrämmer fienden på flykt. 


Det enda makthavarna sysslar med just nu är att försöka tysta alla kritiker som försöker avslöja deras inkompetens och brist på handlingskraft i hopp om att den dumma massan ska fortsätta ha förtroende för dem. Jag börjar mer och mer luta åt att Sverige snart är moget för en väpnad statskupp, man gör som i Rumänien rent hus och skjuter topparna.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

14 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se