Senaste inläggen

Av Karsten - Onsdag 27 sept 20:21

UG krossar effektivt vänsterliberalernas myt om "de stackars utsatta EU-medborgarna" i det utmärkta reportage norska TV gjort om de rumänska zigenarna som ägnar sig åt all form av kriminalitet som genererar pengar. Under ett år överfördes 700 miljoner Nkr till Rumänien från Norge av dessa s.k tiggande romer. Tiggeriet och försäljningen av gatutidningar är bara en täckmantel för annan grov kriminalitet. De stora pengarna gör zigenarna på prostitution, stöld, bedrägerier och narkotikaförsäljning. Många av kvinnorna tigger på dagarna och horar på kvällar och nätter. Man har också satt i system att stjäla kontokort från berusade män och tömma kontot.


I Norge har man vaknat och insett vad det hela handlar om och kartlagt detta nätverk av zigenare och rumäner som tjänar enorma summor på kriminalitet. Hemma i Rumänien har man byggt lyxhus för pengarna och kör BMW och Mercedes som zigenare brukar göra. En man påstod i programmet att han tjänat ihop till sin 300 kvadratmeters villa genom att sälja den norska gatutidningen "Folk är folk". De programansvariga räknade ut att han skulle behöva sälja 17 300 tidningar före att för att betala de 1,3 miljoner Nkr som huset kostade.


När man ser detta program så förstår man varför Skånepolisen byggde upp ett register över alla zigenare då de samarbetar och ofta är släkt med varandra. Svenska zigenare samarbetar med rumänska zigenare så det finns en poäng med att registerna dem, även de som inte är straffade. De som har rena papper används till legala affärer som penningöverföring och dylikt. Då jag själv haft ett arbete som gjorde att jag ofta kom i kontakt med zigenare så vet jag hur de arbetar och vad de sysslar med. Högst en på hundra är hederlig och sysslar inte med någon form av kriminalitet och då är jag snäll i min bedömning.


Det svenska samhället kan ta sina skitlagar om hets och missaktning och köra upp dem i aschlet, vad de gör är att skydda dessa kriminella element från granskning och förhindra att polisen kan arbeta effektivt. Sverige med sin lagstiftning är rena drömmen för kriminella rumänska zigenare. Här i Sverige kan de ostört fortsätta med sin kriminalitet då vänsterliberalerna och kommunisterna skyddar dem med sin pisshhumanistiska människosyn. Efter norska TV:s granskning av zigenarna var det många som reste till Malmö för att fortsätta sin kriminella verksamhet där. Det finns bara en lösning men den kan jag tyvärr inte redogöra för här, för då jag riskerar att dras inför domstol och fängslas. Sverige skyddar de värsta slöddret som EU har att göra med, för detta är ett problem som är spritt över hela Europa.      

ANNONS
Av Karsten - Onsdag 27 sept 17:39

Genusvetenskap är en pseudovetenskap som fått status av akademisk diciplin. Genusvetenskaplig teori är i mångt och mycket det samma som feministisk teori och inom genusvetenskapen används begreppen ofta synonymt. Man anlägger ofta samma kriterier på könsrollerna som marxismen anlägger på klasserna, genusvetenskapen är starkt färgad av marxistiska och vänsterinriktade dogmer. De mest radikala feministerna hävdar att könsrollerna är en social konstruktion, något som biokemin och neurologin helt vederlägger. Uppkomsten av den moderna feminismen finner vi i 1970-talets radikala vänsterteorier och i den marxistiska dialektiken. Rödstrumpor var synonymt med begreppet feminism under det röda 70-talet.


De olika könen hos arten människa styrs precis som hos alla andra däggdjur av hormoner, främst testosteron och östrogen som båda förekommer hos bägge könen. Dessa hormoner får också hjärnan att verka och fungera olika hos män och kvinnor. Testosteronet får män att orientera sig mer med hjälp av avstånd och riktning medan kvinnor har en tendens att orientera sig med hjälp av landmärken. Minskad halt av testosteron ger upphoiv till försämrad förmåga att orientera sig geografiskt. Testosteronet bidrar till att män ofta har en bättre spatsial förmåga, det vill säga tänka i tredimentionella former och bedöma avstånd. Kvinnor har genom sin hormonsammansättning  en ökad empatisk förmåga vilket torde hänga samman med honans roll som barnalstrare och den som tar hand om avkomman.


Att kvinnor har en bättre språklig förståelse och tidigare än pojkar utvecklar sitt språk är rätt naturligt då man konstaterat att höga halter av testosteron hos fostret hämmar språkutvecklingen. Testosteron bildas till 90 procent i testiklarna hos män och i äggstockarna hos kvinnor. Halten testosteron avtar hos båda könen med ökad ålder. Det är balansen mellan testosteron och östrogen som skapar harmoniska individer. För höga halter av testosteron kan skapa aggressiva individer med dålig impulskontroll. En annan hormon komponent som spelar in är kortisol eller hydrokortison som har en hämmande effekt och är en antagonist till testosteronet. Vetenskapens landvinningar och den ökade kunskapen om generna och hormonernas inverkan på organismen torde ge dödsstöten åt allt sociologiskt hockuspokus om könsrollerna som en social konstruktion. Detta att klä små pojkar i rosa kläder och tvinga dem att leka med dockor för att på så sätt utplåna könsroller är rent nys och snömos. 


Det horribla i Sverige är att statsmakterna tagit ställning för en viss inriktning inom genusforskningen och stöder dessa teorier ekonomisk. Feminismen har blivit en politisk maktfaktor något som vid närmare påseende är fullkomligt huvudlöst och bisarrt. Att det blivit så kan vi tacka den vänstervridning som råder sedan 1960-talet inom alla humanistiska fakulteter på de svenska universiteten och högskolorna. Själv valde jag att avsluta mina studier i etnologi då lektorn och föreläsaren som höll i kursen bara lärde ut en massa marxistisk smörja. Vad Sverige behöver är en ordentlig upprensning inom både våra lärosäten och på våra nyhetsredaktioner. Vänstern har ställt till med nog elände låt det bli ett slut på detta. Socialismen har spelat ut sin roll och visat sitt misslyckande och tillkortakommande.

ANNONS
Av Karsten - Onsdag 27 sept 12:37

De juridiska galenskaperna och spetsfundigheterna i samband med NMR bara fortsätter. Nu har polisen i Göteborg inlett en förundersökning om hets mot folkgrupp med anledning av det tillståndslösa demonsteration som genomfördes av ett 50-tal personer den 17 september. Hetsen skulle bestå i att de bar på fanor med den gamla fornnordiska tyr-runan på. I det nationalsocialistiska Tyskland användes tyr-runan som symbol för bland annat NAPOLA de nazistiska ideologiska utbildningsanstalterna. Runan är knuten till den fornnordiske guden Tyr och symboliserar egenskaperna ära, heder, kamp och seger. Rent fonetiskt är den tecknet för bokstaven T i den gamla fornnordiska futharken (runalfabetet).


För att någon ska känna sig hetsad mot eller kränkt måste personen vara medveten om symbolens innebörd vilket jag tvekar till att dessa primitiva utomeuropeiska migranter är. Ska nu svensk lag kriminalisera hela runalfabetet bara på grund av SS-ledaren Heinrich Himmlers romantiska vurm för det fornnordiska? Ska vårt kulturarv kriminaliseras för att vara vänsterliberalerna och migranterna till lags? NMR är som Stig Björn Ljunggren beskrev dem i Opinion en samling ungdomligt naiva Hollywoodnazister, Ljunggren har vidare en mycket viktig poäng när han ställer frågan var ska man dra gränsen? Ska man förbjuda fascister också, ska SD förbjudas? Var går gränsen när demokratin gått för långt och gjort övergrepp på sig själv? Man kan inte förbjuda folk att hysa åsikter, rasism och främlingsfientlighet går inte att lagstifta bort. Framför allt måste man då även ge sig på den rasism som många invandrargrupper hyser mot varandra och mot oss svenskar.


Lagen om hets mot folkgrupp har blivit ett tveeggat svärd och ett hot mot demokratin och åsiktsfriheten, en juridisk elefant, en anomali, en mycket ogenomtänkt lag. Man kan inte lagstifta bort missaktning mot olika folkgrupper och framför allt utesluta den svenska folkgruppen i lagen. Fördomar och intolerans kommer alltid att finnas hos människan vare sig man vill det eller inte. Svenska politiker och lagstiftare är orealistiska drömmare med en övertro på det juridiska verktyget man kan inte förbjuda och lagstifta bort alla oönskade fenomen i samhället. Försvinner ett kommer det två nya. 

Av Karsten - Onsdag 27 sept 11:58

Läser på Text-TV att var fjärde läkare har utsatts för hot och våld de senaste året enligt en undersökning som Läkarförbundet gjort. Det är inte bara inom akutsjukvården som hoten sker utan även på vårdcentraler och inom primär- och barnsjukvården på sjukhusen. Det är inte svårt att räkna ut vilken typ av människor som uttalar dessa hot, det är folk från andra kulturer där aggressivitet och våld anses vara legitima medel att få sin vilja igenom. Ytterst sällan hörde man talas om våld och hot inom vården innan massinvandringens era, det rörde sig oftast då om alkoholiserade eller psykiskt störda svenskar som uttalade hoten. Idag har vi fått hit människor som har en helt annan syn på offentligheten och sjukvården, de accepterar inte ett nej eller avslag från en läkare. De kräver att läkarna ska utföra under med obotligt sjuka släktingar och när läkaren förklarar att han inget kan göra så börjar hoten. 


Det är bara att konstatera att Sverige dragit till sig horder av primitiva människor med en helt annan kultursyn som tror att Europa och väst kan utföra under som bara var Jesus förunnat att utföra. De kommer från länder med en eländig sjukvård där det går tusentals människor på varje läkare. När de så kommer till Sverige där de som asylsökande flyktingar kommer i åtnjutande av gratis sjukvård så uppsöker de vården för minsta lilla åkomma, sådant som en svensk aldrig skulle komma på tanken att uppsöka vårdcentralen för. Samtidigt konfronteras sjukvården med allehanda okända tropiska och smittosamma sjukdomar som inte förekommer i Sverige, sjukvården går på knäna under trycket från alla migranter som vill komma i åtnjutande av den sjukvård som de svenska skattebetalarna byggt upp. 


Många kommer hit enbart för att komma i åtnjutande av svensk sjukvård, gårdagens Rapport hade ett snyftreportage om en 16-årig afghan som kommit hit med sin synskadade bror i tron att den svenska sjukvården skulle rädda hans syn, läkarna kunde bara konstatera att åkomman var obotlig. Båda fick avslag på sin asylansökan vilket fick den synskadade brodern att begå självmord i tron att detta skulle hjälpa 16-åringen som nu fyllt 18 att få asyl. Denna typ av "nyheter" är mycket vanliga idag. Svensk statlig media som finansieras med licenser och skattemedel ägnar sig åt lobbyverksamhet för enskilda migranters asylärende. Rapport ska enbart ägna sig åt objektiv nyhetsrapportering inget annat. Alla dessa incidenser göder främlingsfientligheten då det börjat gå upp för fler och fler att de som kommit hit inte alls är några flyktingar i juridisk bemärkelse, utan ekonomiska migranter som vill komma i åtnjutande av det välstånd tidigare generationer av svenskar och arbetskraftsinvandrare byggt upp. 

Av Karsten - Tisdag 26 sept 17:53

Brinner en moské upp i Sverige blir det förstasidesrubriker, brinner en kyrka upp blir det en notis på sidan tio. Det är något djävligt snett och ensidigt i den svenska nyhetsrapporteringen. Det är överhuvudtaget något snett i hela samhället. Idag när jag passerat Kaptensbron i Malmö och sneddade upp mot Gustav Adolf torg fick jag på en gräsmatta syn på en svartklädd kvinna med slöja som brett ut en bit isoleringsmatta vid ett träd och ställt sina sandaler på gräset invid och uträttade sin bön till till Allah medans hennes man stod bredvid och höll hennes väska och pulade med sin mobil. Det är första gången jag sett någon utöva sin religion individuellt utomhus i Sverige, nästa steg blir väl att hundratals uträttar sin religion på stadens gräsmattor och torg. Var fan ska det sluta? 


Islamiseringen och arabiseringen av Malmö skrämmer mig och jag är nog inte ensam i min oro. Jag pratar med ickemuslimer som bor i Rosengård och de vittnar om en eskalerande arabisering av stadsdelen. Det handlar inte om att folk utesluts ur det svenska samhället, det handlar om folk som frivilligt och medvetet väljer bort det svenska samhället men inte deras bidrag och pengar. Hade politikerna haft något vett i huvudet så hade de förhindrat denna arabisering av vissa stadsdelar, de hade gjort allt för att förhindra den gettoisering vi idag ser prov på. En nation som splittras i olika parallellsamhällen kommer med tiden att rasa samman. Det kommer att bli som i Balkan eller Spanien separatistiska rörelser kommer att uppstå som kräver att exempelvis södra Sverige avskiljs och blir muslimskt.


Våra politiker lever i en orealistisk dröm om ett harmoniskt mångkulturellt samhälle som fungerar friktionsfritt. Vi ser redan nu att detta bara är en from dröm som aldrig kommer att bli verklighet. Istället kommer de olika etniska grupperna att ställas mot varandra. De med kristen europeisk kultur kommer att gå samman mot de utomeuropeiska muslimerna och med tiden kommer våld att bli det språk som ersätter politisk demokrati och parlamentarism. Det är oansvarigt att föra en politik som leder till dylika kollisioner, man borde sätta stopp med en gång och göra allt för att röja upp i det träsk som redan uppstått. Nu har till råga på måttet ett muslimskt parti registrerat sig som ställer upp i riksdagsvalet. Alla vet att där muslimska partier segrat har också demokratin avskaffats till förmån för teokrati och pöbelvälde.

Av Karsten - Tisdag 26 sept 16:27

Vad utmärker en hycklande skendemokrati? Jo man gör allt för att förbjuda och inskränka möjligheterna för organisationer som sympatierar med nationalsocialistiska åsikter att marschera men tillåter rena kommunister som hyllar Lenin, Marx och proletariatets diktatur att offentligt ge uttryck för sina odemokratiska åsikter och marschera med röda fanor med hammaren och skäran. Sverige är en skendemokrati som tar sig rätten att med lagen om hets mot folkgrupp inskränka i demokratibegreppet och de demokratiska rättigheterna. Om en högerdemonstration marscherar i takt är det hets mot folkgrupp, marscherar de i otakt är det inte hets mot folkgrupp!?? Vem som helst med lite juridisk kunskap inser att politikerna tappat greppet totalt.


Bara en sådan sak som att justitieminister Morgan Johansson i SVT Agenda kallar 30 novemberföreningen i Lund för nazister visar vilken obildad pajas han är. 30 november föreningen har aldrig varit nazistisk, men när vänsterextremisterna i Lund började störa deras fackeltåg så drog detta till sig skinnhuvuden som drog slutsatsen att var vänstern emot 30 novemberföreningen så måste de stå på vår sida, vit makt sidan. Dumt nog tillät 30 novemberföreningen skinnskallar att gå med i fackeltåget då de led brist på medlemmar och förde en tynande tillvaro. Man kan lugnt säga att vänsteridioterna gav dem ny luft under vingarna.


Hets mot folkgrupp är att öppet visa missaktning mot en bestämd folkgrupp, lagens skrevs specifikt för att skydda judarna mot antisemitism men kom sedan att utökas till att gälla alla invandrargrupper men ej innefatta den svenska folkgruppen. Detta har kommit att innebära att det är fritt fram för araber, somalier, albaner och andra muslimska grupper att kalla svenska kvinnor för "svennehoror" de kan på sin höjd fällas för ärekränkning men ej för hatbrott. Det som händer är att massinvandringen och en snedvriden lagstiftning gett näring till nationalistiska och högerpopulistiska åsikter på bekostnad av de vänsterliberala åsikterna. Vänsterliberalerna känner nu en desperation då de ser hur högerpopulismen vinner terräng i hela Europa och gör därför allt för att smutskasta och sätta etiketter på de politiska partier som värnar om ursprungsbefolkningarna. De är beredda att offra demokratin för att skydda sina egna intressen och sin egen politiska agenda.

Av Karsten - Tisdag 26 sept 11:05

I fallet med Hanna Wigh och de sexuella trakasserierna inom SD-toppen så ljuger Jimmie Åkesson lika dåligt som Stefan Löfven i frågan om IT-skandalen inom Transportstyrelsen. Klart Åkesson känner till vem som ligger bakom attacken mot Hanna Wigh, han bara låssas som han är helt ovetande. Åkesson har satt det i system att låssas hålla sig ovetande om alla problem inom partiet, klart att han som partiledare håller sig informerad om alla oegentligheter som sker inom partitoppen. Han verkar ju vara väldigt välinformerad när det gäller personer som ska uteslutas för att de utgör ett hot mot den sittande partitoppen. Jag kan inte hjälpa det men jag ser tydliga paralleller med utrensningarna i nazistpartiet  1934 och utrensningarna i det sovjetiska kommunistpartiet 1937 som alla hade som syfte att rensa bort alla som kunde hota Hitler respektive Stalins maktposition.


SD:s ungdomsorganisation med Jimmie Åkesson i spetsen kuppade till sig makten inom SD vid ett årsmöte på riksnivå, jag misstänker att man redan då gjort upp listor på dem man tänkte rensa ut ur partiet då de antingen utgjorde ett hot mot kuppmakarna eller hade för radikala åsikter. Det är synd att folk är så dumma att de inte genomskådar Jimmie Åkessons "svärmorsdröm" fasad. Bakom den trevliga välkammade fasaden döljer sig en girig makthungrig man med samma ambitioner som verkar genomsyra de flesta svenska politiker, nämligen att berika sig själv så mycket som möjligt. Jimmie Åkessons egen svärmor uttrycket det nog bäst när hon på frågan varför hon sitter kvar i riksdagen som politisk vilde och kvitterade ut en lön på 62 400 kronor i månaden utan att närvara i riksdagen svarar: "För att möjligheten finns". Detta är nog den moral som genomsyrar partitoppen i dagens SD.

Av Karsten - Måndag 25 sept 21:54

Det är synd att ett så lovvärt projekt som Sverigedemokraterna ska haverera på grund av ett kompisgängs girighet och inre lojalitet. När SD bildades 1988 var det som en reaktion på massinvandringen och den brist på debatt i denna fråga. SD var ett parti som ville bevara Sverige som ett homogent land och tillvarata svenskarnas intressen. Själv anslöt jag mig till partiet 1991 så jag har haft insyn i vad som hänt i partiet under lång tid. Efter valet 2004 då Sten Andersson, en gammal avdankad och utesluten moderat anslutit sig till partiet och kommit in i Malmö kommunalfullmäktige insåg jag vilka pajasar jag hade att göra med. De fjäskade och kröp för denne avdankade moderat som var så djävla snål att han inte ens kunde betala för sitt kaffe på partimötena i Malmö. Han var som en primadonna som förväntade sig att folk stod på tå för honom. Det var i denna veva jag valde att avsäga mig alla uppdrag och lämna partiet.


Sd hade kunnat bli ett reellt nationalistiskt parti med rätt ledarskap och framför allt en ledning som såg mer till de ideologiska vinsterna än de ekonomiska. Som partiledare uppbar Jimmie Åkesson inte bara sitt riksdagsarvode utan hade dessutom lön från partiet så att den sammanlagda årsinkomsten översteg en miljon. Med sådana människor vid rodret kan det bara gå åt helvete förr eller senare. Det har börjat gå upp för fler och fler lokala SD politiker vad det är för korrupt ledning som styr partiet. En ledning som genomsyras av vänskapskorruption där man gynnar släkt och vänner och ger dem välbetalda jobb. När inte det räcker så förskingrar man skattemedel, startar skumma skalbolag och beter sig som vilka kriminella som helst.  Samtidigt säger sig SD stå för lag och ordning och vill höja straffen och införa fler poliser. Själv har de väl tänkt sig att införa någon form av amnesti för alla SD:s toppolitiker som begår brott eller nervärdera synen på ekonomisk brottslighet. Många va de som idag är SD-politiker är halvskumma småföretagare som är vana vid att fiffla och stå i. Låt SD vinna valet och svenskarna kommer att få se vad för skit de kommer att få, det kommer säkert att försöka införa presscensur så att de undviker att själva granskas, de gör som Putin med den skillnaden att han har gjort mycket gott för det ryska folket SD kommer bara att berika sig själva. Synd att behöva medge det men Aftonbladet har rätt när de säger att SD har en partikultur som skapar parasiter.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

9 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2
3
4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2017
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se