Senaste inläggen

Av Karsten - Tisdag 24 juli 19:46

Detta jag nu ska skriva om är så dumt så man tror inte det är sant. Plastmodelltillverkaren Revell, en jätte i branschen som funnits i minst ett halvsekel köpte in formarna på ett UFO från en annan modell tillverkare. Man förpackade detta UFO som mest påminner om det George Adamski påstod sig ha åkt till Venus med på 1950-talet i en ny förpackning. På förpackningen påstod man att detta var det UFO som nazisterna i hemlighet tagit fram. På kartongen ser man UFO:t med kanoner undertill och tyska kors på sidorna i strid med amerikanska B-36 bombare. Man skriver att UFO:t hade en hastighet på 6 000 km/tim och kunde färdas i rymden. 


Nu har Revell tvingats återkalla alla dessa modeller då de blivit anmälda av en tysk organisation för barns utbildning som menar att barn kan få föreställningen att de tyska nazisterna verkligen hade ett UFO som man kunde färdas med i rymden och som kunde uppnå hastigheten 6 000 km/tim. De menade att det klart skulle stå att detta var fiktion. Jag tycker att om dagens barn har fått så dålig skolundervisning att de på fullaste allvar tror att nazisterna hade UFO:n i slutet av kriget som kunde färdas i rymden så är det inte modellen det är fel på utan på det tyska skolsystemet. Ingen människa med ett IQ över 65 och med grundläggande skolkunskaper tror att UFO byggda av nazisterna existerar. Då tror de kanske också på spelfilmen där nazisterna har en bas på månens baksida där de förbereder en invasion av jorden?

ANNONS
Av Karsten - Måndag 23 juli 15:01

Och denna förbannade värme bara fortsätter och fortsätter och verkar inte ha någon ände. Vissa dagar är jag fysiskt illamående av värmen man bara längtar efter regn och rusk och kallare vindar. Blir nästa sommar lika varm som denna med en mild vinter så torde det stå klart för även de mest skeptiska att något hänt med vårt klimat. Bränderna som rasar i Sverige bidrar med växthusgaser genom den rökuteckling som de brinnande tallarna och granarna avger. Dessa planterade träd är fulla med brännbara terpentiner. Det mesta människan gör är mest skit. Enligt mig är den mänskliga arten ett evolutionärt misstag av naturen, ett farligt djur som fick intelligens nog att göra ingrepp i naturen och skapa vansinniga uppfinningar som kärnvapen och genmanipulation.

ANNONS
Av Karsten - Söndag 22 juli 12:50

Tillbedjan av Gud och gudar är en mental defekt som bara människorna drabbas av, djuren tillber inga gudar då de helt saknar behov av dylika. Människans gudar torde som Nietzsche skriver ha uppstått ur vördnaden och tillbedjan av de avlidnas andar. Förfäderna hos de förnämsta släkterna förvandlades med tiden till gudar. Tillbedjan och dyrkandet av gudomar har också sitt ursprung i människans utlämnade åt naturen, hennes totala hjälplöshet inför naturens nyckfullhet. Hade dagens torra heta sommar med dess skogsbränder skett för tusen år sedan hade vi offrat till gudarna i hopp om regn, idag inser vi med vår logik och kunskap om naturen att det inte är några vreda gudar som straffar oss det är vår egen dårskap som orsakat klimatförändringarna.


För tusen år sedan hade dessa skogsbränder vi drabbats av aldrig fått den utbredning de har då skogen var av en helt annan karaktär. Idag planterar vi tall och gran på stora arealer, träd rika på terpentin som alla når samma höjd samtidig och brinner som fnöske. Sådan skog brinner betydligt bättre än den naturliga blandskogen som fanns från början. En stor del av skulden för det snabba brandförloppet kan tillskrivas det moderna skogsbruket. 

Skulden är vår egen inte några gudar eller någon Gud. Behovet av en Gud har även samband med någon diffus form av tacksamhetsskuld. Vi uppfinner en skapar Gud som vi står i skuld till, vi ska tacka honom för att vi finns till, han har skapat oss. De tre Abrahamitiska religionerna, judendom, kristendom och islam dyrkar samma monoteistiska Gud men kallar honom ytligt sett vid olika namn.  Dock betyder Allah - Al-Illa inget annat än gud i bestämd form, judarna kallar allmänt sin gud för Ha-Schem som betyder Herren i bestämd form och vi kristna använder antingen epitetet Gud eller Herren när vi talar om samme gud.


Frågan är om vi fortfarande har någon användning av en imaginär skapelse som Gud nu när vi löst många av naturens mysterier och nästan själva blivit gudar på kuppen? Det verkar som ju primitivare människorna är desto gudfruktigare är de, muslimerna ber fem gånger om dagen medan vi kristna tycker att det räcker med att gå till kyrkan på söndagen om vi överhuvudtaget bryr os om att tillbedja någon gud. Judarna besöker sin synagoga från fredag afton till lördag afton. Som jag ser det hyser muslimerna en betydligt större fruktan och vördnad inför sin Allah än var kristna och judar gör inför sina gudar (som ju är samma gud). Tanken på domedagen och helvetet eller paradiset är betydligt mer närvarande hos muslimerna än hos de andra två dyrkarna av Abrahams gud.


När människan själv inte räcker till skapar hon gudar eller andra former av vidskepelse, något hon kan antingen skylla sina tillkortakommanden på eller prisa och tacka då det gått bra. Människan är i sanning en ynklig varelse med ett begränsat sinne. Många av dagens människor är inget annat än kringvandrade köttklumpar på jakt efter förnöjelse och njutning. De går genom livet helt oreflekterade, de vördar sin bil eller mobil mer än sin gud, de är helt tillspillogivna åt materialismen. I så måtto måste man ge Bibelns profeter rätt när de spådde att Satan eller Antikrist skulle ta jorden i besittning då de flesta dyrkar Mammon mer än något annat.

Av Karsten - Söndag 22 juli 01:40

Vad Sverige behöver efter valet är att inrätta en rad omskolnings- och avprogrammeringsläger för alla dessa dårar som tror på genusvetenskap och värdegrunder och annan PK-smörja ska bli botade från sin dårskap. Ska vi få någon ordning och få skutan Sverige på rätt köl så måste tiotusentals av dessa vänsterliberala kulturmänniskor avprogrammeras från de vanvettiga idéer som de matat sina små hjärnor med och förgiftat folket med. De måste fås att förstå att Sverige inte kan vara någon form av socialbyrå för all världens fattiga och outbildade. Vi kan inte upplåta vårt land till afghaner som inte trivs i Iran eller till svarta afrikaner som tror att Europa är ett paradis med bäckar av mjölk och honung (som det står i Koranen). 


Hela den indoktrinering och likriktning som socialdemokratin påbörjade och de borgerliga fortsatte måste försvinna ur folkets medvetande. Precis som de allierade denazifiserade tyskarna efter Nazitysklands kollaps 1945 så måste svenskarna genomgå en liknade process för att bli någorlunda normala och lika sina nordiska grannfolk. Svenskarna måste lära sig älska sitt land och vara stolta över sin kultur. Alla tidningsredaktioner och SVT måste rensas på miljöpartister och vänsterelement  och normala objektiva redaktörer och journalister måste anställas. Media ska objektivt rapportera vad som händer inte tala om för läsaren eller tittaren vad han eller hon ska tycka och tänka i olika frågor. 


Efter avprogrammeringen och omskolningen erhåller eleven ett intyg på att han är en normal medborgare med normala åsikter. De som man misslyckas att bota ska som straff resten av livet alltid bära en rosa fittmössa som per automatik utestänger denne PK-besmittade från alla arbeten där man utöver inflytande på andra människor. De får jobba som kloakrensare och renhållningsarbetare och förbjuds samtala med andra medborgare. De kommer att hållas isolerade i särskilda läger då de inte utför samhällsarbete. Särskilt utmärkande personer som Schyman, Dinamarca, Witt-Brattström får bo i en sorts teatrar där de kan beskådas av de nu normala medborgarna som varnade exempel tills de avlider.

Detta är nog en lösning man på allvar borde överväga.

Av Karsten - Lördag 21 juli 16:46

Det är inte bara vädertemperaturen som är hög i Sverige, även den politiska temperaturen är ovanligt hög. Denna sommar har varit extrem på många sätt och än är den inte slut. Förmodligen har det varit den varmaste och torraste sommaren på 30 år och aldrig förr har vi haft så många skogsbränder. Samtidigt har den politiska temperaturen skruvats upp till en nivå som är ganska ovanlig i Sverige. Invandringsfrågan har för första gången seglat upp som en viktig valfråga, tidigare har man kunnat tabubelägga varje försök att ifrågasätta den höga invandringen till Sverige. 


En av anledningarna till att invandringsfrågan kommit att få en central roll är dels flyktingvågen hösten 2015 och dels diskussionerna på sociala medier. En annan bidragande orsak är Sverigedemokraternas stigande väljarsympatier som fått en del av de andra partierna att svänga i denna för svenskar så känsliga fråga. Medierna kunde inte längre tiga ihjäl de negativa konsekvenserna av den okontrollerade invandringen, sommaren 2016 fullkomligt exploderade fallen av sexuella trakasserier och gruppvåldtäkter där företrädesvis unga muslimska män var inblandade. Sverige drabbades också av ett terrordåd då en utvisad uzbek körde ihjäl ett antal människor med lastbil på Drottninggatan. 


Sammanfattningsvis kan man bara konstatera att det är farligt när man medvetet försöker undertrycka en för folket så viktig fråga som massinvandringen till Sverige. Inget annat land har per capita tagit emot så många asylsökande som Sverige vilket fått svåra både kulturella och sociala konsekvenser. Istället för integration har vi fått över hundra parallellsamhällen som högljutt kräver att svensk lagstiftning anpassas till den muslimska sharia lagstiftningen. Detta är för många svenskar en helt absurd situation då denna förvandling skett på så kort tid. Det har grott en ilska i folkdjupet mot den arrogans makthavarna visat mot dem som vågat kritisera invandringen.


Själv tror jag aldrig man kan laga Sverige, det kommer att förbli ett sönderslitet land som kommer att få lida ekonomiskt för den ansvarslösa politik som makthavarna fört under årtionden. Situationen kommer bara att bli värre och värre och landet kommer att drabbas av en form av Balkansyndrom där folkgrupper kommer att bråka och strida inbördes. Det går inte att blanda så många olika kulturer i ett land med så liten ursprungsbefolkning som Sverige utan att det får svåra konsekvenser. Sverige kommer också att i framtiden bli betydligt mer svårstyrt än det var under den tid befolkningen var mer homogen.


Särintressen kommer att orsaka politiska bråk då den "grundlag" vi har inte är anpassad efter mångkulturens förhållanden. Jag tror i förlängningen är själva demokratin hotad då många av de som kommit hit inte förstår innebörden av demokrati, öppenhet, solidaritet och välfärdssamhälle. De ser bara till den egna etniska gruppens intressen och vill att samhället ska tillgodose dem, resten struntar de i. Sakta men säkert kommer välfärdssamhället som våra förfäder byggde upp att falla samman och en rad sociala och kulturella problem kommer att uppstå som sliter sönder Sverige. 


Rättsstaten kommer att falla samman då bristen på poliser gör att man inte längre kan upprätthålla lagen. Polisen kommer med tiden att bli mångkulturell och enskilda polismän kommer att favorisera den egna etniska gruppen vilket kommer att leda till svår korruption och en bristande tilltro till polisen. Samtidigt sänker man kraven på de som vill bli poliser så i framtiden har vi en poliskår bestående av skjutglada killar med ett medel-IQ på 65 från världens alla hörn. Inga kvinnor kommer att vilja bli poliser i framtidens Sverige. 

För att hålla samman ett samhälle som det som håller på att växa fram i Sverige (ett nordiskt Balkan) fordras det ren diktatur med en stark ledare och totalitära lagar. Många av dem som kommit till Sverige förstår bara maktspråket, logiskt resonemang biter inte på dem och speciellt inte om det inte förankras i deras religion. Islam och islamiseringen är det största hotet mot alla andra medborgare i Sverige, både kristna, judar och ateister. Den som inte begriper detta har tagit på sig de politiskt korrekta skygglapparna och vägrar se verkligheten sådan den är.

Av Karsten - Fredag 20 juli 21:49

Folk som på ren djävulskap håller på och bryter sig in i andras datorer och mobiler bör avlivas som ohyra. De är en avart, en produkt av det digitala samhällets baksida, små ynkliga skithögar utan eget liv som bara genom att parasitera på andras liv får illusionen att de lever ett eget. I sanning miserabla patetiska nollor som ägnar all sin vakna tid att rota i andras digitala liv. De tror de har kontroll men i själva verket är det just detta de saknar, kontroll över sina egna tvångsmässiga handlingar, de drivs av ett sjukligt begär efter kontroll, bekräftelse och inbillad makt och gör förr eller senare ett fatalt misstag som kommer att bli deras fall.

Hade samhället fungerat som det ska hade man gjort med dessa som man borde gjort med de kriminella gängen, skjutit dem med ett nackskott och låtit liket ligga och ruttna i ett dike. Bli mat åt råttor, kråkor och rävar, ingen hade saknat dem.

Tyvärr måste det gå längre och fler måste drabbas av dessa löss innan kraven på drastiska åtgärder kommer. Men i framtiden kommer man att göra processen kort med denna typ av individer. De lever sina ynkliga liv bakom fejkade identiteter på sociala medier där de bygger upp en digital fasad där de använder en tillverkad person. Den snygga bruden ni tror ligger bakom ett konto är i själva verket en fet medelålders kvinna eller man med svåra psykiska problem och ett gravt skadat ego. Både Metros Jack Werner som granskade fenomenet Veronica Larsson och Nya Tider som uppmärksammade stulna konton på Twitter har satt fokus på dessa problem. 

Själv skulle jag inte tveka en sekund att söka upp dessa kräk och avrätta dem om jag fick tag i deras rätta identitet. I ett samhälle i sådant förfall som det svenska skulle ett sådant städjobb knappt märkas idag och man gör ju sin omgivning en tjänst. Lättast är att lura dem in i en fälla så de hackar sig in i kriminella kretsars mobiler då där finns folk som inte tvekar en sekund att röja sådana personer ur vägen för gott. Död åt alla falska gamla kärringar på Twitter som uppträder som tonårstjejer.

Av Karsten - Fredag 20 juli 15:24

Det vansinne vi ser prov på i dagens Sverige och i vår omvärld trodde jag aldrig jag skulle få uppleva. Detta kan bara inte få fortsätta, det kommer att bli vår undergång. Alla problem sammantagna, överbefolkning, folkvandringar, miljöförstörelse, klimatförändringar, krig och konflikter kommer till slut att få sådana proportioner att allt kommer att explodera. Människan är en art som håller på att utrota sig själv genom sitt sätt att leva.

Av Karsten - Fredag 20 juli 13:35

Många verkar vara inne på tanken att bränderna i Sverige är ett led i islamistiska IS krigföring. Sätt eld på stora arealer och skapa kaos och bind upp stora styrkor av polis, brandmän och andra myndigheter. Den brända jordens taktik är ett gammalt beprövat knep i krigsföringen. 

Man kan ju fråga sig varför det inte brinner i våra grannländer? Jag har inte hört något om några omfattande skogsbränder i Finland och där är nog lika torrt som här. När man lägger samman 163 000 företrädesvis unga muslimska män som kom hösten 2015 varav många fått avslag på sin asylansökan och är frustrerade och de omfattande bränderna 2018 så kan man inte annat än ana ett samband. 

Visst kan detta låta väldigt konspiratoriskt i svenska öron men är nog inte alls något otänkbart för en fanatisk islamist som vill skada de otrogna och deras land. Det har kommit in människor i Sverige som hatar västerlandet och dess kultur och vill skada oss på alla upptänkliga sätt. Som Stefan Löfven själv sa: "Vi har varit för naiva". Ja vi har varit otroligt naiva i synen på muslimer. Vi har velat tro att deras religion är precis som vår egen, men det är den inte. En kristen ser inte ner på en ateist, möjligtvis tycker han synd om ateisten som inte tror på en Gud. Med muslimerna förhåller det sig helt annat, för en muslim är en ateist det lägsta tänkbara han kan föreställa sig. En människa som förnekar Gud eller Allah en sådan varelse är sämre än en oren hund eller gris. 


Inget av detta vill svenska politiker ta till sig, de vill inte och kan inte förstå hur en muslim tänker. När det sedan kommer till religiös extremism som fanatiska islamister så fattar svenskarna noll. För dem är detta lika obegripligt som det var för amerikanska soldater att japanska piloter offrade sitt eget liv genom att ramma amerikanska fartyg med sitt bomblastade plan. Dessa fanatiker skräms inte av döden eller långa fängelsestraff, de ser sig själv som martyrer, som religiösa krigare i Allahs tjänst. Anser de att de gör en god religiös gärning genom att sätta eld på de otrognas skog så gör de det. Det är hög tid att vakna upp för svenskarna. Danskarna vaknade för många, många år sedan och insåg att det var ett problem med för många muslimer i Danmark. Finnarna far så kloka så de släppte knappt in några muslimer i sitt land. Bara de dumma svenskarna lät dörren stå på vid gavel tills det var för sent att stänga den.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

14 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se