Senaste inläggen

Av Karsten - Söndag 27 maj 23:04

Utan tiden hade ingenting funnits, tiden är upphovet till allt materiellt, till alla elementarpartiklar all materia. Innan Big Bang fanns ingen tid, det fanns inget förflutet och ingen framtid, det fanns inget rum inga riktningar. Med Tidens tillblivelse skapades Big Bang och sedan dess är allt bundet till Tiden.När Arjuna frågar Krishna vem han är svara Krishna: "Jag är tiden, världarnas förstörare och jag har kommit för att engagera alla människor". Bhagavad Gita kap. 11 vers 32.


Gud är tiden, ty vi är alla bundna av tiden, ingenting är bestående ty med tidens gång kommer allt att förintas och upplösas. I begynnelsen var Tiden och med den skapades allt.

Vi tror att allt skapades för 13,798 miljarder år sedan, sedan dess har tiden tickat sekund för sekund med mänskliga mått mätt. Vi vet att allt har sin utmätta tid och att allt upplöses till sina ursprungliga partiklar till slut. Vi brukar säga att vi lever i ett rumtidskontinuumet eftersom rum och tid är en sammanhängande enhet, vilket bevisas av att utan tiden hade rummet inte existerat.


Tiden finns alltid så länge rummet existerar, men tiden är relativ enligt den allmänna relativitetsteorin som postulerar att gravitation och hastighet påverkar tiden, detta brukar man kalla för tidsdilatation. Vid höga hastigheter går tiden långsammare speciellt i hastigheter som närmar sig ljusets så går tiden märkbart långsammare. Detta brukar man ibland kalla tvillingparadoxen då man tänker sig två tvillingar där den ene beger sig iväg i en rymdfarkost som färdas nära ljushastigheten medan den andre stannar kvar på jorden, då den tvilling som åker iväg kommer tillbaka till jorden har han åldrats mindre än sin tvillingbror som stannade kvar på jorden. På samma sätt går tiden långsammare då gravitationen ökar så rent faktiskt går tiden lite, lite snabbare på Mount Everest än nere vid havsytan då toppen av berget befinner sig längre från jordens gravitationscentrum.


Intressanta fenomen som är värda att fundera över istället för att kasta bort sin tid på struntsaker och världsliga banaliteter.

ANNONS
Av Karsten - Söndag 27 maj 18:14

Efter att Tommy Robinson efter en blixtsnabb skådeprocess dömts till 13 månader fängelse för störande av allmän ordning, har nyheter kommit att han attackerats av muslimer i fängelset. Något som den brittiska staten säkert räknat med och därför låtit placera Robinson på en öppen avdelning utan det skydd han borde ha fått. Risken är nu stor att han mördas av muslimer i fängelset. "Brottet" han begått var att han live-sänt utanför en domstol där en grooming-rättegång med muslimer inblandade pågick. 

Mördas Robinson av muslimer inne på fängelset kommer han snabbt att få martyrstatus i stora delar av den engelska allmänhetens ögon. Det var motståndet mot massinvandringen till England som ledde till Brexit så många står nog på Robinsons sida. Premiärminister Theresa May är stort sett inte bättre än sin kollega i Nordkorea Kim Jong-un, en ledare som skiter i rättssäkerhet, yttrandefrihet och tryckfrihet.

ANNONS
Av Karsten - Söndag 27 maj 17:01

England har nu tagit steget fullt ut och infört det som utmärker en totalitär stat, nämligen censur för tidningar att skriva om ett rättsfall. Den brittiska aktivisten och journalisten Tommy Robinson live-sände utanför en domstol där det pågick en grooming-rättegång med flera muslimer inblandade anklagade för trafficing, våldtäkt m.m Robinson greps av polis och ställdes inför en blixtinkallad jourdomstol och dömdes till 13 månades fängelse för störande av allmän ordning. En domare utfärdade ett förbud för alla tidningar att skriva om fallet Robinson. 

Redan idag pågår liknade skådeprocesser i Sverige där 70-åriga pensionärer som skrivit fel ord för svarta människor på Facebook dömts till dryga böter, det är bara en tidsfråga innan de döms till fängelse istället.

Vill vi inte att något liknade ska hända i Sverige så ska vi rösta på Alternativ för Sverige, som kommer att avskaffa "lagen om hets mot folkgrupp" och värna om yttrade och åsiktsfrihet.

 

Av Karsten - Lördag 26 maj 22:12

Har kollat Miljöpartiets kongress till och från, man orkar ju inte höra deras verklighetsfrämmande dravel någon längre tid, de säger ju samma smörja allihop. De vill fortsätta höja bensinskatten och några ville fördubbla flygskatten utom de som bodde i Norrland. Alla i partiet vill återgå till svängdörrspolitiken när det gäller asyl- och flyktingpolitik, alla ska få komma hit och alla ska få stanna. En subba ville att de asylsökande som kände sig hemma i Sverige och hade skaffat sig vänner här per automatik skulle få stanna, hon kallade det en ny form av anknytningsärende. De som tänker rösta på Miljöpartiet i tron att de ska rädda miljön och klimatet måste vara förståndshandikappade. 


Jag minns när de startade partiet det var en massa skogsmullar i bylsiga koftor och näbbstövlar som inte visste ett smack om politik, de skulle rädda världen genom att stänga Barsebäck. Visst det var djävligt korkat att bygga ett kärnkraftverk mitt i Öresundsregionen, men gjort är gjort och det var kapitalförstöring att stänga det. Men det kan skattebetalarna tacka miljömupparna för. Så vad ni än gör rösta inte på Miljöpartiet, denna lilla vänsterextrema sekt.

Av Karsten - Lördag 26 maj 18:22

Miljöpartiet måste vara det parti som samlat de mest korkade politiker och medlemmar i sina led. De tror att man kan rädda världen genom att sortera sopor och ha skyhöga bränsleskatter i lilla Sverige. De förstår inte att det största problemet är överbefolkningen på vår jord, ju fler människor desto mer utsläpp och sopor. Finansmarknaden har ett intresse av att jorden är överbefolkad då de bara bryr sig om att det ska finnas så många konsumenter som möjligt, men alla sådana parametrar låssas MP inte om. Det var någon på Twitter som liknade MP:s politik vid att man själv går och steriliserar sig för att grannen har för många barn. Det är en bra liknelse då det inte spelar någon roll om Sverige inför världens hårdaste miljöregler så länge USA och Kina envisas med att elda upp kol som de gräver upp.


Hade man börjat miljöpolitiken med att kräva ett globalt enbarnsprogram och tvångssterilisering av befolkningarna i de länder där man är för okunnig och dum för att förstå vådan av överbefolkning så hade man börjat i rätt ände. Färre människor innebär färre utsläpp, färre antal bilar och mindre mängd sopor och annat avfall. Enkel matematik. Man lyckades stoppa freon utsläppen som hotade ozonskiktet och lyckades krympa ozonhålet över Antarktis, nu hotar hålet att växa igen då många fattiga länder åter använder freon i bland annat kylskåp. Det är befolkningstillväxten i de fattiga länderna som utgör det största miljöhotet. Men eftersom människan är helig och okränkbar enligt PK-religionen så talar man överhuvudtaget inte om detta problem. Bara tanken på tvångssterilisering är motbjudande för en Miljöpartist. 


Därför är det bäst att få bort dessa dårar från den svenska politiska scenen, de halkade in på ett bananskal 1981 låt dem halka ut 2018.

Av Karsten - Lördag 26 maj 11:46

Visste ni att de cirka 50 000 romer som finns i Sverige årligen kostar samhället 12,4 miljarder kronor? Det blir ungefär 2 000 kronor per skattebetalare och år. Om detta och mycket mer om romerna kan man läsa i senaste numret av Nya Tider, de har tre sidor om det romska problemet. Staten har tillsatt en utredning som enligt Kulturdepartementet ska resultera i ett romskt centrum som enligt mig ska cementera romernas offerroll i samhället. I utredningen fokuserar man ensidigt på svenskarnas negativa syn på romer och nämner inte med ett ord romernas egen kriminalitet och asociala inställning till samhället. Man slår i utredningen fast att romernas utanförskap enbart beror på svenskarnas antiziganism och ovilja att ge dem anställning inom den öppna arbetsmarknaden.

I den 292 sidor långa utredningen slår man bland annat fast att: "Svenskarna är rasistiska och fördomsfulla mot romerna, vilka på grund av sin oskuldsfulla (?) natur har svårt att värja sig mot det grundlösa hat de utsätts för.  Romerna uthärdar stoiskt sitt martyrskap, men men kan inte undgå att drabbas av rättmätig misstro mot majoritetssamhället till följd av sitt oerhörda lidande, och hamnar därför i utanförskap". 


Värre dravel får man leta efter, men så är det också Thomas Hammarberg som hållit i trådarna bakom utredningen. Har man som utgångspunkt att ge en hel folkgrupp martyrstatus utan att göra den minsta ansats till att granska om gruppen själv har någon skuld till den negativa syn majoriteten har på dem så är man allt annat än objektiv och sanningsenlig. Många av de romer som deltog i utredningen är själva brottsbelastade, något som verkar vara helt okej i dessa sammanhang annat är det om någon riksdagskandidat för SD blir påkommen med exempelvis en rattfylla.

Så länge man vägrar granska båda sidorna av medaljen så kommer man inte att lösa några problem utan bara cementera romernas utanförskap. Det är rent oförskämt av staten att publicera en utredning där svenskar ensidigt utpekas som orsaken till ett problem. 


Sanningen är att mycket av den rasism och ovilja som riktas mot romerna kommer från invandrare med svenskt medborgarskap som kommer från de forna öststaterna och Balkan. Ett av de fall som NT redovisar där en romsk tiggare i Kista Gallerian blev "hotad med vapen" och besprutad med tändvätska visade det sig att gärningsmannen var en arbetslös missbrukande halviranier utan något politiskt intresse som sade sig ha fått nog av romernas beteende. Man talar mycket idag om fejknyheter, skulle man inte också tala om fejkundersökningar? Om man utan att granska romernas egen skuld i utanförskapet och ensidigt lägger hela skulden på svenskarna så är det fejk, båg och osanning.


Då jag själv kommit i kontakt med många romer vet jag hur de tänker och vilken inställning de själva har till samhället, de har en i grunden asocial inställning som går ut på att så mycket som möjligt utmåla sig själva som offer och utnyttja detta martyrskap till att kräva samhället på sitt uppehälle. Jag gömmer aldrig när jag var på Bostadsförmedlingen i Lund och satt och väntade på min tur, då kommer en romsk familj in och mannen går fram till receptionen och säger: "Vi ska ha en fyrarummare!", varpå kvinnan i receptionen säger: "Vi har inga fyrarummare så där på stört", den romske mannen fortsätter bara att upprepa sitt: "Vi ska ha en fyrarummare". Detta ger en bild av hur romerna ser på sig själva och det svenska samhället, de är kravmaskiner som utnyttjar den offerroll den svenska kulturmaffian gett dem.

Av Karsten - Fredag 25 maj 19:09

Feras Alnadim, Mahyr Asawda och  Yaser Hayatleh är namnen på de unga män som kastade in bensinbomber mot synagogan i Göteborg, låter det som namnen på tre medlemmar i NMR eller några unga blåögda skinnskallar med nazistsympatier? Knappast, det där med antisemitismen i Sverige är ett riktigt troll i media då man försöker ge sken av att det är nynazister som ligger bakom all antisemitism när det i själva verket är radikala islamister. 

Man är så paniskt rädd att de antimuslimska stämningarna ska sprida sig i samhället att man gör allt för att dölja brott begångna av muslimer. Alla gruppvåldtäkter i Sverige begås av antingen araber eller afghaner och i några fall av somalier. Skedde någon gruppvåldtäkt tidigare så rörde det sig om en till medvetslöshet berusad raggarbrud som blev våldtagen av ett gäng raggare men det var många, många år sedan något sådant skedde och det anmäldes nästan aldrig.

Av Karsten - Fredag 25 maj 11:24

Miljöpartiet har deklarerat att de inte kommer att sätta sig i en regering med socialdemokraterna om de inte ändrar inställning i återföreningsfrågan (anhöriginvandring) och i frågan om tillfälliga uppehållstillstånd, MP vill återinföra de permanenta uppehållstillstånden. En röst på MP är en röst för fortsatt massinvandring. Jag hoppas väljarna inser detta och en gång för alla röstar ut MP ur riksdagen genom att lägga sin röst på AfS som till motsats mot MP vill rädda Sverige. 


Miljöpartiet och Centerpartiet är de två farligaste partierna då de vill på sikt byta ut Sveriges befolkning och göra oss svenskar till en minoritet i vårt eget land. För det ska politikerna veta, de flesta svenskar betraktar Sverige som sitt land, ett land deras förfäder slet och svettades för att bygga upp till vad det var under sin glanstid på 1950- till 1970-talet. Därefter började det gå utför, man började ta emot s.k "politiska flyktingar" folk som sökte sig till den svenska välfärden med grumliga skäl. En del hade kanske riktiga skyddsskäl men många hade mest ekonomiska skäl att ta sig hit.


Detta urartade fullständigt under 1990-talet för att helt spåra ur 2015 då 163 000 asylsökande kom under bara ett par höstmånader. Över 90 procent av dem var unga muslimska män utan riktiga flyktingskäl. Av de cirka 163 000 som kom var 35 369 ensamkommande barn, av dessa var 66 procent afghaner. Många av dessa visade sig vid närmare granskning vara över 18 år. Hela denna cirkus har vi Socialdemokraterna och Miljöpartiet att tacka för, de visste redan på våren 2015 att risken var stor att en gigantisk flyktingvåg skulle skölja in över Europa och man hade både tid och möjlighet att stoppa att de kom till Sverige. Regeringen kunde deklarera att Sverige tillfälligt stänger sin gränser för alla asylsökande då landet redan tagit emot så stora volymer av flyktingar att landet inte klarade fler. Detta gjorde man inte.

 

För att inte en liknade situation ska uppstå måste Miljöpartiet bort från makten genom att folk inte röstar på dem. Allt deras miljösnack är bara tomt dravel, de vet innerst inne mycket väl om att Sverige ensamt inte kan lösa miljö och klimatproblemen då det är ett globalt problem. Miljöpartiet är i realiteten ett kommunistparti förklätt till miljöaktivister, de är som en vattenmelon, gröna utanpå men röda inuti. Valet i september är avgörande för Sverige och svenskarnas framtid, antingen lägger vi vår röst på de gamla vanliga partierna och det kommer att fortsätta strömma in en massa ekonomiska lycksökare i landet, eller så röstar vi på de partier som vill sätta stopp för all vidare invandring och se till att alla som fått avslag på sin asylansökan lämnar landet.

 

Klockan är fem i tolv för Sverige och svenskarna, vi kan i valet sätta stopp för all vidare asylinvandring och islamisering av Sverige genom att lägga vår röst på de parti som vill rädda Sverige och prioritera etniska svenskar framför främmande ekonomiska lycksökare. Alla politiska frågor som sjukvård, skola, polis, bostadsbrist, försvar m.m hänger samman med asyl- och flyktingfrågorna då den generösa asylpolitiken kostar enorma summor varje år, pengar som skulle kunna komma svenskarna till del. En stor del av polisens resurser går åt till att stävja den brottslighet som många invandrare sysslar med som de kriminella invandrargängen i våra förortsgetton. Vår sjukvård är inte dimensionerad för de volymer människor som väller in i vårt land därför har vi sjukvårdsköer. 

 

Kärnfrågan är ska främlingar som inte bidragit med en enda skattekrona få del av den välfärd som vi och våra förfäder har byggt upp genom strävsamt arbete och betalat med höga skatter? Ska unga män som fått asyl få ta hit sina gamla föräldrar som genast kommer i åtnjutande av garantipension? Så fort du ställer dessa frågor till våra politiker så blir du åthutad och kallad rasist och främlingsfientlig. Är det inte hög tid att rösta bort de politiker som prioriterar främmande människor som inte bidragit ekonomiskt till välfärden till förmån för de politiker som värnar om det svenska folket, om de som byggt upp välfärden? Bland dessa finns givetvis många strävsamma invandrare som integrerats i det svenska samhälle. Du avgör Sveriges öde i september, gå och rösta på Alternativ för Sverige.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

12 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se