Inlägg publicerade under kategorin Medicin & sjukvård

Av Karsten - 8 oktober 2019 22:19

Det var ju ren tur att det inte var ett fall av Ebola på infektionskliniken på Malmö sjukhus. Med den invandring Sverige haft och med den lättsamhet myndigheterna tagit på risken att någon burit på ett dödligt virus är det ett rent under att ingen epidemi utbrutit. När folk redan föröver 20 år sedan påpekade risken och krävde att alla som sökte asyl skulle genomgå en läkarundersökning så avvisades detta med motiveringen att det kränkte den asylsökande. Man testar hundar för rabies men inte människor för TBC, AIDS, Ebola och andra dödliga sjukdomar. Det är att vara omtänksam om den egna befolkningen, den som står för lejonparten av de skattemedel som invandringen äter upp.


Det är bara en tidsfråga innan någon asylsökande drar med sig någon dödlig epidemi till Sverige. Tror knappast dagens fall av misstänkt Ebola får våra tröga och politiskt korrekta myndigheter att vakna upp. I takt med att allt fler människor från det inre av Afrika söker sig till Europa och Sverige kommer vi att drabbas av för vår sjukvård okända virussjukdomar. Skulle ett större utbrott av någon dödlig virussjukdom drabba vårt samhälle kan det i slutänden innebära en total samhällskollaps. Redan idag är vår sjukvård underdimensionerad för den våg av flyktinginvandring vi sett de senaste åren. Vi saknar skolor, lärare, bostäder och vårdplatser samt vårdpersonal och ändå framhärdar vissa politiker med att vi ska återgår till världens generösaste asylpolitik.

ANNONS
Av Karsten - 26 september 2018 23:57

Doktor Theodor Morell, Hitlers livläkare, var inne på rätt spår då han gav Hitler Mutaflor kapslar innehållande avföring från en underofficer som överlevt Balkankriget. Preparatet hade tagits fram av en kollega till Morell, bakteriologen Alfred Nissle från Freiburg. Man har nu använt samma metod på patienter som drabbats av diarré på grund av att antibiotika skadat tarmfloran. Man ger dem nerfrusen avföring i kapslar som garanterar att bakteriefloran är intakt och lever. Bakterier har visat sig överleva i nedfruset tillstånd i tre miljoner år. 

Historiker har gjort sig lustiga över Morells behandling av Hitler i årtionden och nu visar det sig att han var inne på rätt spår då han behandlade Hitlers magbesvär med avföring från en frisk individ. 

ANNONS
Av Karsten - 21 juni 2018 18:01

Plötsligt bryts idyllen i Slottsparken av sirentjut och tre ambulanser och en polisbil kommer körande på gången, jag är övertygad om att nu har de börjat skjuta i parken också. Jag hade dock inte hört något skott men drog slutsatsen att de börjat använda ljuddämpare. Jag reste mig från bänken och började gå åt det håll karavanen kört. 

Döm om min häpnad när jag såg att de stannat vid udden där stadens fyllon brukar sitta under ett stort träd med en rund bänk runt stammen. Tydligen hade någon av dem varit så berusad att han ramlat nedför slänten i kanalen och blivit räddad av någon av de andra kolingarna. 


Tre ambulanser och en polispatrull används när fyllona stökat till det för sig, ingen var allvarligt skadad bara dyngsura. De lastade in en av dem i ambulansen invirad i en orange filt när jag passerade förbi medan en annan satt invirad i en likadan filt på bänken under trädet medan polis och ambulanspersonal surrade runt. Otroligt vilket pådrag, antagligen har en av dem ringt och sagt att en man ramlat i kanalen, men tre ambulanser och en polispatrull för denna incident? Man börjar förstå varför vi har så höga skatter i det här landet. 

Av Karsten - 17 april 2018 21:23

Avslöjandet att folk betalat för rätt svar på högskoleprovet och kommit in på läkarutbildningen är skrämmande. Det betyder att man inte längre kan lita på de läkare man konfronteras med inom sjukvården. Har de fuskat på högskoleprovet så fortsätter de säkert fuska på tentorna, kollen på universiteten är rätt slapp har man väl passerat nålsögat och kommit in på en utbildning ska det rätt mycket till för att bli avstängd. Det räcker med att hanka sig fram och få precis godkänt på tentorna för att du sedan ska kunna få ut ditt examensbevis. Sedan är det bara att göra sin AT-tjänst på något sjukhus eller vårdcentral.


Bara detta att folk blir läkare för att det är ett högstatusyrke är skrämmande. Man är för slapp i Sverige folk som är olämpliga för ett yrke ska kunna bli avstängda från utbildningen. Jag har kusiner som har varit läkare de säger att dagens svenska läkare oftast inte kan ett djävla skit. Sverige är oduglingarnas förlovade land. 

Kollade upp de tre som häktats i Norrköping för att ha sålt svaren, en far och hans två söner - de är alla etniska svenskar. 

Av Karsten - 4 april 2018 21:00

Efter att ha sett "Uppdrag gransknings" program om bältesläggning inom den svenska psykiatrin ställer jag mig frågan hur efterblivna är vi i det här landet? Bältesläggning har används i Sverige inom både kriminalvården och inom psykiatrin som ett sätt att lugna ner eller bestraffa besvärliga individer. Inom psykiatrin har man använt metoden av rena bekvämlighetsskäl och som personalbesparing. En psykotisk person kan vara mycket utåtagerande både verbalt och rent fysiskt. Att ta hand om en sådan person kräver mycket personal. Inom kriminalvården har man länge använt bältesläggning som en ren bestraffningsåtgärd. 


Rent beskrivningsmässigt kan man likna bältesläggning vid samma procedur som vid giftavrättningar i USA. Man spänner fast patienten vid en brits fastmonterad i golvet med remmar kring fotleder och handleder samt en bred rem över bröstet, detta gör personen helt immobiliserad. Där får patienten ligga och pissa och skita på sig och kanske ligga i sin egen avföring i timmar. Detta kallar man human vård i Sverige.

Då psykiatrin i Sverige räknas som ett lågstatusjobb inom sjukvården så drar den till sig inkompetent personal samt många invandrare som extrapersonal som kommer från länder där man har en helt annan syn på psykiska sjukdomar, man har en nedlåtande syn på psykiskt sjuka. Det händer även att rena sadister dras till psykiatrin då de där får utöva det kontrollbehov de lider av. Man har även en märklig syn inom psykiatrin på verbalt utåtagerande patienter och ser bältesläggningen som en fostrande metod för att bestraffa patienten för den verbala aggressiviteten. Vem fan hade inte blivit verbalt aggressiv om man tvingats ligga fastspänd flera timmar?


I programmet framgick att man slentrianmässigt frångick regelverket kring bältesläggning vilket i många fall inneburit att patienter legat bältade mycket längre än vad lagen medger. Då sådana ärenden granskas av IVO så träder den vanliga svenska processen i verket, den ena myndigheten skyddar den andra. Ingen skugga får falla på den svenska vården så man har satt i system att skydda läkare och annan sjukvårdspersonal bakom det vanliga byråkratiska fikonspråket som genomsyrar rapporterna. Trots att den internationella medicinska litteraturen varnar för ventrobos i extremiteterna och lungemboli vid långvarig bältesläggning har man inte tagit till sig detta inom den svenska psykiatrin. Man kan kort och gott konstatera att man i Sverige inte sysslar med vård inom psykiatrin utan det handlar om ren vanvård som i allt för många fall lett till dödsfall där ingen ställts till svars.Av Karsten - 3 april 2018 19:41

Att en överviktig 34-åring dör efter 42 timmars bältesläggning på en psykiatrisk mottagning av blodproppar förvånar mig inte ett dugg. Den svenska psykiatrin är en katastrof där man anställer inkompetenta alkoholiserade psykopater. Att man lägger en människa i spännbädd i nästan två dygn beror nog mest på ren bekvämlighet från personalens sida. Ingen vill jobba inom psykiatrin vilket fått till följd att högst olämpliga personer anställts. På de flesta kliniker har man en övertro på medicinering, så kallade SSRI preparat skrivs ut slentrianmässigt så fort en person klagar på att den känner sig lite deppad och nere.


Det mesta i dagens Sverige är en katastrof trots alla hurtfriska löften från politikerna. Att man behandlar psykiskt sjuka människor på samma sätt som man behandlade stökiga interner på fängelserna på 1970-talet är en skandal.  Det sista man bör utsätta en psykotisk person för är bältning i en spännbädd. Ska bli intressant att höra vilken vinkling "Uppdrag granskning" kommer att ge fallet i morgon. Ju fler skandaler som avslöjas om det svenska samhället desto bättre, ytterst är det politikerna som har ansvaret för att vården, skolan, polisen, rättsväsendet och försvaret håller på att kollapsa. 

Av Karsten - 10 mars 2018 18:00

För mig är det obegripligt att en majoritet av svenska folket har svalt den positiva propagandistiska bild av invandringen som politikerna målat upp. Fram till hösten 2015 fick den stå oemotsagd därefter blev verkligheten för påtaglig och problemen så uppenbara att politikerna var tvungna att göra en tvärvändning. Detta borde fått folk att vakna upp och inse att politikern ljugit i årtionden om invandringen. Invandringen till Sverige har aldrig varit en lönsam affär, den har alltid varit en förlustaffär och i all synnerhet flyktinginvandringen de senaste årtiondena som dragit till sig en massa ekonomiska lycksökare. 


Kardinalfelet är att de flesta politiker inte kan medge att de haft fel i en fråga, de har hela tiden hävdat att "flyktingarna" skulle komma i arbete och därmed generera skatteintäkter. Vad de inte räknade med var att de flyktinginvandrare som kom i arbete gjorde det i egna företag som kvartersbutiker, städfirmor, restauranger och liknade där de kunde fuska med skatten och ha släktingar anställda svart. Våra korkade politiker tänkte aldrig på kulturskillnaderna och synen på det allmänna. De som kom hit kände inte samma solidaritet med samhället som svensken och nordbon gör. De som kom kände större solidaritet med familjen, klanen och den egna gruppen, svenska staten var något man bara utnyttjade så mycket man bara kunde i form av etableringsstöd och liknade.


Den situation som skapats idag i form av ett stort antal invandrargetton där invånarna lever på bidrag är i längden ohållbar. Svenska staten kan inte låna pengar för att försörja denna växande parasiterande skara, antingen måste de sättas i riktigt lönearbete eller måste Sverige kasta ut dem ur landet. Folk måste sluta lyssna på kulturelitens empatiska snyftvalser om hur synd det är om alla asylsökande flyktingar, Sverige kan inte vara hela världens socialbyrå. När vi en gång i tiden skapade våra sociala skyddsnät var de avsedda för den egna befolkningen, inte för en massa hitresta ekonomiska migranter. Framför allt var de inte avsedda att försörja Rumänien och Bulgariens zigenarbefolkning.


Detta är enkla rättframma sanningar som det bara är att ta till sig, att försöka ljuga bort dem med en massa empatiskt svammel är ett svek mot skattebetalarna. Fortsätter denna utveckling kommer man att undergräva incitamentet för att betala skatt, folk kommer att göra allt för att smita från skatten när de inser att de inte får något i gengäld då lejonparten av intäkterna går åt till att försörja invandrargettona och betala deras sjukvård, rättsärenden och allt annat som kostar. Fortsätter Sverige med att ta emot mellan 20 och 30 tusen asylsökande om året kommer det att gå åt helvete med Sverige. Vi har idag inte pengar att betala polis och försvar och ändå fortsätter vi att ta emot asylsökande och deras anhöriga. På varje 10 tusental som kommer kan man plussa på ytterligare 40 tusen anhöriga som får komma hit, förmodligen långt fler. Det är dags att vakna svensk!  

Av Karsten - 2 mars 2018 00:35

Vad skulle ni gilla om Lidl sålde chokladpraliner innehållande 14 mg metamfetamin eller crystal meth som det också kallas? Detta skedde i 1930-talets Tyskland där firma Hildebrand - Pralinen såldes till allmänheten med sloganen "Hildebrand - Pralinen piggar alltid upp". Metamfetamin kom att bli en drog som spreds i vida kretsar i Tyskland under handelsnamnet Pervitin, det var Pervitin som höll de tyska soldaterna pigga och alerta utan hungers känslor. Utan metamfetamin inget blixtkrig, fältåget i väst och erövringen av Frankrike var ett drogkrig.


Samtidigt föraktade nazisterna det dekadenta droganvändandet som hade spritt sig i nöjeslivet i 20-talets Berlin där i huvudsak kokain och morfin var de droger man använde för att fly verkligheten för några timmar. Man tillskrev judarna spridandet av dessa droger samtidigt som den tyska krigsmakten delade ut stora mängder Pervitin till sina trupper. Adolf själv föll också med tiden offer för droganvändande då hans livläkare Teo Morell sprutade i honom både det ena och det andra. Ofta vitaminer och testosteron spetsat med Pervitin.


Metamfetamin uppfanns av en grupp japanska kemister och forskare redan 1887 de hade då syntetiserat en molekyl vid namn N-metylamfetamin och hade kristalliserat den i koncentrerad form 1919 från efedrin ett naturmedel som finns i plantan Efedra vulgaris. Läkemedelsindustrin är idag en av de största och mest lukrativa marknaderna och sprider sitt gift utan att bli ifrågasatt förrän biverkningarna börjar visa sig. Staten prackar på oss vacciner via sjukvården som innehåller kvicksilver, formaldehyd och aluminium. Jag förstår de föräldrar som vägrar låta vaccinera sina barn. Vi borde lära oss av historien och inte vara så djävla godtrogna. 

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

19 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se