Inlägg publicerade under kategorin Medicin & sjukvård

Av Karsten - Onsdag 5 april 17:39

Här i Sverige ansågs TBC sedan länge vara en utrotad sjukdom, det var något som våra farföräldrar drabbades av i början på förra seklet. Idag har situationen drastiskt förändrats genom den samförstånds politik som råder i asyl- och flyktingfrågor. Genom den massinvandring som Sverige drabbats av har vi också fått hit en massa oönskade smittsamma sjukdomar, däribland TBC. Detta är ett problem som samhället inte vill ta ansvar för och som politikerna talar tyst om. När krav har rests på att tvångskontrollera alla asylsökande för smittosamma sjukdomar spå har detta ansetts som integritetskränkande. Sverige har visat större omsorg för landets hundar än för dess människor då alla hundar kontrolleras för rabies och andra sjukdomar.


Jag läser i senaste nummret av Nya Tider att en svensk som arbetat på ett HBV-hem för "ensamkommande flyktingbarn" blivit smittad av TBC och nu nekas ersättning av Försäkringskassan. Han vill ha sjukdomen klassad som arbetsskada då han fått den av de intagna på hemmet. Det visade sig att det var en ung man från Afghanistan som bar på sjukdomen, då man testade alla de boende på HBV-hemmet hittade man inte mindre än 17 fall av TBC hos de intagna och 3 bland personalen. Då mannen som smittades gick till media med sin historia fick han sparken från HBV-hemmet för att han i media och på Facebook krävt att chefen skulle sparkas. 


Detta att TBC sprider sig snabbt i Sverige är ingen hemlighet, men man har lagt locket på och skriver inte om det i media. Att släppa in folk utan papper och utan att undersöka om de bär på farliga smittsamma sjukdomar är ett rent förräderi mot det folk som via skattesedeln betalar för notan. Att som vissa politiker avfärda krav på obligatorisk undersökning som ett intrång på den asylsökandes integritet är så hårresande att man står svarslös. Hur fan kan sådant folk få sitta i vår riksdag, de ska för fan tillvarata svenska folkets intressen och det gör man inte genom att medvetet sprida smittsamma sjukdomar.

ANNONS
Av Karsten - Onsdag 1 mars 12:40

Läser på text-TV att vi har fått en rejäl ökning av läkare i Sverige. Omedelbart inställer sig frågan, är detta läkare utbildade vid svenska universitet eller rör det sig om "flyktingar" som lämnat in läkarlegitiomationer utfärdade i Damaskus, Bhagdad, Mogadishu, eller Dar es Salam? Jag undrar hur många fejkläkare vi har i Sverige, folk med sjukvårdsutbildning som lämnat in falska läkarintyg till Socialstyrelsen som i sin naiva blåögdhet godkänt dem? Rädslan att ifrågasätta kompetensen hos folk med utländskt ursprung kan bli förödande. Senaste tiden har vi haft rent för många fall av folk inom sjukvården som visat sig helt inkompetenta, folk med fejkutbildning, folk med utländsk bakgrund. Statistiskt rent för många om ni frågar mig.

ANNONS
Av Karsten - Torsdag 23 feb 12:24

Jag är skrämd av det lättsinne som samhället visar i de fall de anställer invandrare som företer intyg och betyg om högre utbildning från sitt hemland. Det kan röra sig om intyg på utbildning i yrken som: läkare, sjuksköterskor, ingenjörer, ekonomer, lektorer och liknade. Räddslan för anklagelser om främlingsfientliget gör att omgivningen är motvilliga att påtala bristerna i deras påstådda utbildning. Värst är när det handlar om sjukvårdspersonal, då deras inkompetens drabbar patienterna.


Jag är övertygad om att vårt sjukvårdssystem är befolkat av individer av utländsk härkomst som uppvisat förfalskade betyg och intyg på att de tjänstgjort som läkare i sitt hemland och därmed kunnat kvittera ut en svensk legitimation. Att kolla upp legitimiteten i deras betyg kan bli svårt om de kommer från krigsdrabbade länder som Syrien. Kardinalfelet är den svenska godtrogenheten, man varken vill eller vågar ifrågasätta betyg och kompetens då det från politiskt håll spridits en bild av att Sverige inte tillvaratar invandrare med högre kompetens. Detta utnyttjar bedragare. Se bara på fallet med Paolo Macchiarini på Karolinska Institutet.


Själv känner jag mig bara trygg om jag vet att läkaren eller sjukvårdspersonalen som behandlar mig är etniska svenskar eller är utbildade i Sverige. I framtiden kommer jag att vägra låta mig behandlas av sjukvårdspersonal som talar dålig svenska och därmed knappast utbildats i Sverige. Då jag själv har rudimentära kunskaper i medicin kan jag ställa sådana frågor som avslöjar om den som behandlar mig har de kunskaper jag förväntar mig. Då jag söker för en åkomma läser jag alltid på innan jag träffar läkaren. Nu har jag som tur är inte sådana problem då min personliga läkare på vårdcentralen är en äldre svensk kvinnlig distriksläkare i allmänmedicin. Hon vet att jag har medicinska kunskaper så hon tar aldrig några risker utan remiterar mig till en specialist så fort det behövs. 

Av Karsten - Onsdag 22 feb 20:42

UG envisas med att kalla den inkompetete läkaren som granskas i programmet för just "läkare", är han inte kompetent att sköta de sysslor som förväntas av en läkare så är han ingen läkare i mina ögon, han är en charaltan, en kvacksalvare. Detta med inkompetent sjukvårdspersonal, läkare och sjuksköterskor, som uppvisar papper på utbildning i främmande land och som sedan får sin utbildning godkänd av myndigheten här i Sverige och en svensk legitimation verkar vara mer regel än undantag. Bristen på personal gör att man tar vad som helst och skiter i patientsäkerheten. De ansvariga cheferna på landstinget kör med det vanliga tugget och undanflykterna. 


De som innehar de tunga maktpositionerna i dagens Sverige är de sämsta och mest inkompetenta, bottenskrapet i samhället. Det är det politiska systemet med att tillsätta chefer efter politisk lojalitet istället för kompetens som är boven i dramat. Hela systemet är genomsyrat av svågervälde och korruption. Vi lever alla i en nation i förfall. Både skolan, sjukvården, äldrevården och polisorganisationen präglas av inkompetens, personalbrist och en allmän motvilja mot att försöka lösa problemen. De ansvariga politikerna svamlar som vanligt sin högtravande politiska smörja som i stort går ut på att de inte gjort något fel och därför är utan ansvar.

Av Karsten - Måndag 20 feb 21:39

Dessa djävla kineser och deras vidskepliga naturmedicin. Vi vet alla att kineserna har en stor skuld till att noshörningen står på utrotningens brant, på grund av att kinesiska män tror att pulveriserat noshörninghorn verkar som potensmedel. Nu är det åsnornas tur då dessa vidskepliga kineser tror att åsneskinn har läkande effekt. Fattiga afrikaner blir bestulna på sina åsnor som slaktas och flås så skinnen kan exporteras till Kina. Kadavren gömmer de sorgfälligt så de ligger och ruttnar i solen.


Man kan bara beklaga att USA:s ledning inte lydde general Curtis LeMay som på 1950-talet ville fälla ett antal kärnvapen över Kina för att på så sätt stoppa deras industrialisering och utveckling. Den gula faran är ett hot mot jordens djurliv. Det verkar som massor av kineser inte är något annat än primitiva efterblivna typer som tror på en massa vidskepelse. Va fan kan de inte ta Viagra som alla andra som inte kan få upp pitten? Varför ska de ge sig på noshörningarna som det knappt finns några kvar av. Nä bomba Kina åt helvete, kineser finns det allt för många av. Jag hatar kineser!

Av Karsten - Söndag 12 feb 19:03

Otroligt, det svenska Läkemedelsverket har beviljat två (2) personer med ryggmärgskador att använda cannabis i form av torkade honblomställningar som smärtstillande medicin. Genast går knarkfascisten professor Fred Nyberg ut och varnar att detta kan tolkas som en uppluckring i den rigida synen på cannabis i Sverige, det kan sända fel signaler till ungdomar, säger han. I både Norge och USA är det tillåtet att använda cannabis i medicinskt syfte. I en del stater i USA är bruket av cannabis legaliserat. 


Här i Sverige tillåter vi folk att supa skallen av sig, men kastar folk i fängelse om de röker cannabis. Alla vet att alkohol kan göra folk aggresiva och farliga för sin omgivning medan cannabis däremot har en lugnande inverkan på folk. Visst kan cannabis vara farligt för individer med en latent psykisk skada, hos dem kan cannabis utlösa en psykos, men hos de allra flesta har det bara en lungnande verkan och får individen att bli mer introvert och andlig. Cannabis är en svagt medvetenhetsutvidgande drog. Med tanke på att så många använder cannabis oavsett om det är lagligt eller ej, vore det bästa att legalisera det och jämnbställa det med alkohol. Sälj det bara till folk som fyllt 18 år och beskatta det som spriten.

Av Karsten - Torsdag 9 feb 12:45

Trumps dekret att helt sluta stöda abort och preventivmedelsupplysning i Afrika och liknande områden är kontraproduktivt. Om fler människor föds i fattiga områden kommer också trycket av migranter mot de rika industrialiserade länderna öka och däribland USA. Trump borde fundera på jordens överbefolkning och göra någonting åt det. När Trump var tonåring var vi 3 miljarder människor på jorden, idag är vi nästan 7 miljarder. Trump borde inse att vi borde vända denna trend genom preventivmedel och i värsta fall aborter. Vill Trump minska trycket av migranter mot Amerikas gränser bör han inse att det måste födas mindre människor i exempelvis Mexiko och i Sydamerika. I Sydamerika är de flesta katoliker och därför sätter religionen stopp för preventivmedelsanvändade och aborter. 


Trump är en konservativ tillbakasträvande drömmare som tror man kan vrida tillbaka klockan, något som präglar många av de högerpopulistiska partierna i Europa. Historien har visat att detta aldrig brukar fungera, man kan inte få tillbaka "den gamla goda tiden".  Detta är något som Sverigedemokraterna också borde ta till sig, då de ständig refererar till "det trygga folkhemmet" som något eftersträvansvärt. Hur gärtna vi än vill det kommer aldrig det gamla homogena, alliansfria och neutrala Sverige tillbaka. Visst vi kunde rensa Sverige på de värsta individerna som smitit in i Sverige under asylens täckmantel och sätta stopp för romerna från Östeuropa som kommer hit och tigger. Vi kan göra Sverige bättre men aldrig få tillbaka det gamla folkhemmet.

Av Karsten - Söndag 5 feb 12:36

Nu har Läkemedelsverket beslutat sig för att stoppa förslaget att dela ut Naloxon till heroinmissbrukare, de vill först ha till en lagändring. Alla fattar att en lagänding tar tid och under tiden dör folk. Man kan tycka vad man vill om droger och drogmissbrukare men samhällets plikt är att till varje pris försöka rädda liv och begränsa skadeverkningarna av allt missbruk.


I beslutet skriver Läkemedelsverket att det saknas förutsättning inom den nuvarande lagstiftningen för att medge en licens för Naloxon. Hindret för att utfärda licens är enligt myndigheten att sprejen är tänkt att förmedlas vidare till en okänd tredje part vid en eventuell överdos.

– Det är inte möjligt för sjukvården att förskriva eller dela ut läkemedel om det inte finns en identifierad patient, säger Maria Jafner, utredare på Läkemedelsverket. Detta resonemang är ju ren och skär rappakalja och juridiska spetsfundigheter. Varje heroinmissbrukare är en potentiell och identifierad patient som löper risk att ta en överdos.


 Man tycker att tjäntemännen på både Socialstyrelsen och Läkemedelsverket kunde visa en mer pragmatisk inställning i denna fråga. Naloxon är en ofarlig substans som inte går att missbruka och som sprutas in i näsan som en spray. Naxolon är en antagonist till opiater och gör att missbrukare som tagit en överdos heroin överlever då Naxolon neutraliserar heroinet i kroppen.


I denna fråga och många andra som handlar om drogpolitik uppvisar Sverige en smått vansinnig inställning. I våra nordiska grannländer delar man ut Naloxson till missbrukarna. När det gäller narkotikapolitik lever många politiker kvar i sextiotalets regida syn på "knarkmissbruket". Man tror på fullt allvar att man kan få till stånd ett narkotikafritt samhälle, istället spelar man narkotikahandeln i händerna då dessa kan upprätthålla höga priser med hänvisning till riskerna. Mycket av jihadisternas terrorverksamhet finansieras med inkomster från narkotikahandel. Hade Sverige haft en mer likartad syn på problemet likt övriga Europa så hade många problem försvunnit.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

3 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
26
27
28
29
30
<<< April 2017
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se