Inlägg publicerade under kategorin Medicin & sjukvård

Av Karsten - Måndag 12 feb 13:36

Förra veckan läste jag att forskare i Kina lyckats klona apor vilket får ses som ett genombrott då aporna delar våra gener med cirka 90 - 95 procent. I dagens Metro läser jag att forskare lyckats odla fram fullt utvecklade ägg i laboratorium. Från äggstocksvävnad har man tagit omogna ägg som man odlat fram till fullt utvecklade ägg redo för befruktning. Jag finner denna forskning skrämmande och kan inte låta bli att tänka på Aldous Huxleys dystopiska roman "Du nya sköna värld". I denna framtidsroman från 1932 har forskningen kommit så långt att man odlar fram människor i olika klasser i speciella behållare. Högst upp i rangskalan finns alfa plus människorna och längst ner epsilon varelser.


Genom att tillsätta olika kemikalier och på annat sätt manipulera med fostren under deras utveckling så kunde man styra utvecklingen till vilken typ av individ slutresultatet skulle bli. Fortsätter vi människor med denna genforskning kommer det säkert att i framtiden bli möjligt att klona fram individer med svaga egon som är följsamma för order utan att närmare ifrågasätta dem, en sorts moderna slavar. Låter vi ekonomisk profit styra synen på människor och leda forskningen inom genteknik och genmanipulation så kommer vi med största säkerhet att få den utveckling som Huxley spår om i sin roman.


Det finns rykten som gör gällande att man redan har klonat fram identiska människor i hemliga laboratorier, något som inte alls skulle förvåna mig. Utvecklingen i många västländer men även i Asien med en ökad sekularisering i kombination med genforskning utan etiska gränser gör att vi inom några årtionden kommer att kunna leka Gud. Tänk er en framtid där nationer odlar fram lydiga soldater med stark fysik och en svag vilja vilket gör dem mottagliga för att följa order. Utvecklingen och historien har lärt mig att det inte finns några begränsningar i människans ambitioner, hon är beredd att gå hur långt som helst i sin strävan att kontrollera och behärska naturen.

ANNONS
Av Karsten - Söndag 11 feb 21:28

Neurologer och psykiatrin börjar mer och mer inse sambandet mellan mikrovågstrålningen och dess påverkan på den mänskliga hjärnan och kroppen. Ju kortare våglängd på strålningen desto farligare är den, exempelvis är gammastrålning extremt kortvågig, det är den som bildas vid nukleära fissionsprocesser. Den snabbaste överföringen för mobiler är för närvarande G4 systemet som inom kort kommer att ersättas med G5 som är snabbare och kan överföra mer information till priset av att den är farligare än sina föregångare. Dagens mobiltelefoni arbetar med mikrovågor av samma slag som värmer din mat i mikrovågsugnen. 


Dagligen omges vi av denna strålning, speciellt om vi vistas i urbana miljöer, mobilmasterna sänder ut signaler som motas av mobilerna som i sin tur sänder ut samma typ av signal för att identifiera sig. Sedan människan uppfann elektriciteten eller rättare sagt upptäckte den och förstod dess natur har vi omgivit oss med fler och fler elektriskt drivna föremål och maskiner. Alla dessa genererar elektromagnetisk strålning som till viss del interfererar med våra egna kroppar och hjärnors elektriska nervimpulser. Exempelvis så utnyttjar vi detta vid mätningar av EEG och EKG, man fäster känsliga plattor på strategiska ställen på kroppen som registrerar dessa elektriska impulser och överför dem till vågor på ett papper.


Att tro att all den elektromagnetiska strålning som vi ständigt omger oss med inte skulle påverka kroppens egna elektrokemiska signaler är övermåttan naivt att tro. Mobil- och datorindustrin motarbetar alla rapporter om farligheten i strålningen från WiFi-routrar och mobilmaster, man hävdar att den är i stort sett ofarlig. Det är inte bara strålningen som är farlig hela digitaliseringen av samhället utgör en fara för det mänskliga intellektet. Eleverna i skolan blir dummare av att lära sig från att stirra i skärmar än av att lära sig genom att läsa i böcker. Detta har man fastslagit genom jämförande studier. Vi människor är som förblindade av den snabba utvecklingen inom informationsteknologin och vägrar se farorna med den.


Med tanke på politikernas flitiga användande av både smartphones och datorer så borde de statiskt sett tillhöra nationens dummaste vilket vi ofta får belägg för genom deras huvudlösa beslut. Se bara på deras blindhet inför faran att outsourca driften av statliga register med  känslig och hemlig information. De förstår inte själva sig på den teknik de använder eftersom de ger ej säkerhetsklassade tekniker tillgång till datasystemen. Skulle alla digitala system krascha skulle samhället i stort sett stanna av helt då det saknas analoga backup system. Det är hög tid att vakna upp ur den digitala dröm som Bill Gates,  Steve JobsMark ZuckerbergTimothy John Berners-Lee med flera skapade. Människan måste lära sig inse svagheterna och fallgroparna i de innovationer hon i sin hybris skapar. Förståelsen av materiens innersta byggstenar gav oss kärnvapen, något de flesta inser att vi kunde vara utan. 

ANNONS
Av Karsten - Fredag 9 feb 17:39

Såg precis ett intressant föredrag av en professor Manfred Spitzer om sambandet mellan digitaliseringen och fördumningen bland de unga. Det har visat sig vid studier bland annat vid den amerikanska militärakademin West Point att eleverna lärde sig bättre genom att läsa ur böcker än att använda läsplattor eller datorer. Detta faktum tycks helt ha förbigått Gustav Fridolin (Mp) som har datoriserat den svenska skolan, istället för att lära sig ur läroböcker ska ungarna sitta och Googla idag. Inte konstigt att Sverige rasat ner i PISA mätningarna. Samma sak gäller mobiltelefonerna eller smartphones dessa stör eleverna genom sin blotta närvaro, bara att ha sin smartphone liggande på skolbänken drar uppmärksamheten från lektionen. Hela den hysteri som skapats kring de så kallade sociala forumen på Nätet, Facebook, Twitter och Instagram har gett upphov till psykisk ohälsa hos den unga generationen. 


Den unga hjärnan har inte den självsäkerhet som den vuxna hjärnan har vilket gör den mycket känsligare för kritik och ren mobbning något som tycks vara ganska vanligt på sociala forum. En smartphone skapar också en känsla av att du hela tiden måste vara med, du måste hela tiden kolla alla ställen du gjort inlägg eller tyckt till på och vilken reaktion detta gett upphov till. Detta skapar en psykisk stress som gör det svårt att koppla av och koncentrera sig på skolarbetet. Alla dessa fenomen, datorer, läsplattor, smartphone och sociala forum är så nytt att vi ännu inte till fullo har kunnat utvärdera deras påverkan på psyket. Vi vet också väldigt lite om den strålning som dessa avger och vilken påverkan det har på vår egen hjärnas elektrokemiska processer. 


Jag är övertygad om att man i framtiden kommer att få en väldigt polariserad diskussion om denna påverkan där å ena sidan industrin och tillverkarna av dessa produkter kommer att försvara dem och framhålla deras ofarlighet och på den motsatta sidan kommer vi att ha neurologer och psykiatrin som kommer att hävda det motsatta. Statistik och forskning kommer att visa vem som har rätt. Det fanns en tid där läkare hävdade att det var helt ofarligt med nikotin, det var för övrigt nazisterna som var först med att påpeka sambandet mellan rökning och lungcancer och hade stort upplagda reklamkampanjer för att få tyskarna att fimpa för gott. Idag är det ingen som tror det är nyttigt eller bra att röka.

Av Karsten - Torsdag 8 feb 13:21

Vad fan har det tagit åt SVT nyheter då man presenterar ett inslag om att det föds allt färre barn med Downs syndrom som något negativt. Det är väl bara bra att barn med kromosomavvikelser aborteras. Livsodugliga foster kommer bara utvecklas till individer som kommer att ligga det allmänna och skattebetalarna till last. Om man genom fosterdiagnostik kan avgöra om ett barn kommer att drabbas av allvarliga psykiska eller fysiska handikapp så är det oansvarigt att fullfölja graviditeten. Det där snacket om att alla barn är välkomna oavsett handikapp köper jag inte. Som medborgare har du en skyldighet att inte i onödan orsaka merkostnader och belasta sjukvårdssystemet. Därför finner jag det motbjudande att samhället tillåter kusinäktenskap, något som är vanligt inom vissa utomeuropeiska kulturer. Ofta ser man beslöjade kvinnor komma dragandes med en dreglande unge som med all tydlighet företer tecken på svåra psykiska handikapp.

Av Karsten - Måndag 5 feb 17:05

En av orsakerna till den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga kan mycket väl härledas till den ökade strålningen från den nya trådlösa tekniken. Unga idag utsätts för strålningen från WiFi-routrar och de nya mobilerna, med G5 tekniken kommer denna strålning att mångdubblas. Givetvis påstår både forskare och data och mobil industrin att strålningen är helt ofarlig, det handlar ju om enorma vinster. Man skyller ohälsan på sociologiska faktorer och ökad stress och vägrar se elefanten i rummet. 


Antalet personer i Danmark som drabbats av hjärntumörer har mer än fördubblats sedan 1990 och den största ökningen har skett de senaste tio åren. Bland folk i åldern  0 -39 år är detta den tumörform som ökat mest enligt det danska cancerregistret. Den svenska statistiken är bristfällig. Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige är en rådgivande grupp med starka kopplingar till industrin. Forskningen kan påvisa att det sker negativ cellpåverkan av mikrovågor redan vid strålningstäthet på cirka 30 kilowatt per kvadratmeter. Man kommer förmodligen in i det längsta förneka sambanden mellan strålningen och den ökade psykiska ohälsan, Sverige är verkligen inget föredöme inom detta område.

Av Karsten - Fredag 12 jan 13:02

Det är bra att rikstelevisionen börjat granska den välfärd vi alla betalar med vår skatt. Vad är det vi får för de pengarna idag? Inte mycket! Inga-Britt Ahlenius förslag att lägga ner landstingen och förstaliga sjukvården låter i mina öron som ett mycket bra förslag. Vi skulle även förstatliga bankväsendet och sätta stopp för all vidare privatisering. Det går inte att ha verksamheter som skola, äldrevård och sjukvård i privat regi utan mycket strikta regler. Denna form av verksamhet får inte bli till någon form av profitgivande företag där patienterna kommer i sista hand och de ekonomiska vinsterna i första.


När jag växte upp fanns det inga vårdköer, blev man sjuk så blev man omedelbart omhändertagen på bästa möjliga sätt. På den tiden byggde man nya sjukhus istället för att lägga ner sjukhus, då var Sverige en väl fungerande industrination med en solid ekonomi. Visst var skatterna höga men medborgarna fick valuta för de skattekronor de betalade in varje månad. Då som nu var det de rikaste som gnällde mest, de kunde aldrig få nog och ville helst inte betala en krona i skatt, men blev de sjuka så drog de sig inte för att dra nytta av den fria sjukvården.


Det var ett stort misstag av Sveriges ledning att ta efter den amerikanska liberala ekonomiska modellen med privatiseringar av viktiga samhällsfunktioner. Både på statlig och kommunal nivå har man privatiserat och lagt ut verksamheter på entreprenad till privata bolag. Detta syns då gatorna i Malmö idag ser ut som i u-länderna, fulla med skit och skräp. Gatan jag bor på har varit så full av löv och nerfallna smågrenar att avloppen varit så igenproppade att regnvattnet ej kunnat rinna undan. Kommer man till området kring Möllevångstorget där många invandrare tagit över affärsverksamheten är gatorna fulla av skräp och papper då ingen bryr sig om att hålla rent där. 


Förr när det var ordning och reda i Sverige gick det varje dag omkring män i blåkläder med skärmmössa med kommunens symbol på och sopade gatorna rena med piassavakvastar. Idag har man inrättat "extratjänster" för de nyanlända (läs ekonomiska lycksökare) som i gula kläder går runt och påtar i skiten och plockar upp lite papper med långa griptänger. Sopar gör man inte längre, istället använder man bensindrivna blåsapparater för att föra samman löven som fallit av träden på höstarna. Man förorenar miljön och väsnas med dessa maskiner bara för att folk är för lata för att på gammalt beprövat vis sopa med en kvast istället.


Anledningen till att den svenska välfärden vittrar sönder är inkompetenta politiker som i samråd med den privata sektorn håller på att montera ner det Sverige som våra förfäder byggde upp. Det nyliberala vansinnet har fått bereda ut sig även i Sverige. Samtidigt tar man emot flest utomeuropeiska migranter av alla länder i EU i någon form av närmast patologisk altruism. Att denna verksamhet av "medmänskligt godhetsvansinne" kostar enorma summor torde vara uppenbart för all med förståndet i behåll. Dessa pengar måste tas någonstans ifrån och det blir genom att man lägger ner skattefinansierade verksamheter och privatiserar dessa. Det hela är ett ekonomiskt vansinne av enorma proportioner.

Av Karsten - Onsdag 10 jan 20:22

Det ska vara ett helvete att vara politiker, tar man beslut som går mot folkviljan så ska de ansvariga politikerna ha ett helvete. Om enskilda medborgare anonymt mordhotar politiker så får politikerna skylla sig själva, det är en del av demokratin. I diktaturer kan man tysta besvärlig kritik i en demokrati får man tåla allt det är en del av demokratitanken. Svenska politikern verkar bara gilla demokrati så länge folket håller käft och inte gör som folket i Sollefteå sätter sig upp mot sina politiker som vill lägga ner BB. Vad fan är ett "gott demokratiskt samtal" som de akademiska experterna talar om? De vet de nog inte själva.


Palmemordet var en vändpunkt ett paradigmskifte för Sverige, någon eller några tog saken i egna händer och avlägsnade en besvärlig politiker. Jag tyckte själv det var det bästa som hänt Sverige under min livstid, även om jag kan erkänna att Palme var en av de skickligaste politiker och retoriker vi haft under 1900-talet. Det som händer i Sollefteå är bra, kan folket få politiker att avgå genom massiva hatkampanjer så är det bra och ett uttryck för sann demokrati i mina ögon. Politikernas uppgift är att genomföra folkviljan inget annat. När politiker gömmer sig bakom spetsfundiga tolkningar av demokratibegreppet för att försvara obekväma beslut har det gått för långt, då ska de bort.  


Länge leve polariseringen i samhället, ställ grupper mot grupper och skapa kaos. Det ska fan i mig inte vara någon dans på rosor att styra ett samhälle med demokratins hjälp. Demokrati innebär folkstyre, inte något djävla partipolitisk mygel där de mest lojala nickedockorna premieras. Vi borde ha det som i Schweiz där avgörande beslut tas genom bindande folkomröstningar, inte några djävla rådgivande folkomröstningar som i Sverige. Som den där folkomröstningen om kärnkraften, JA, NEJ eller NJA Kanske. Svenskar är konflikträdda rövhål som inte vågar stå upp när det gäller, förutom norrlänningar som hatar de politiska fjollarna i Fjollträsk som tror att Sverige slutar vid Norrtull. 

Av Karsten - 27 december 2017 22:35

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är den sjukdom Stephen Hawking lider av och som gett upphov till allehanda konspirationsteorier om att han är död och att en dubbelgångare har tagit hans roll. Sanningen är att det finns fler kända personer som drabbats av ALS och uppnått hög ålder, det kinesiska kommunistpartiets ordförande Mao Ze-Dong är en, skådespelaren David Niven är en annan. En vanlig fabriksarbetare kanske inte blir så gammal, men personer som samhället värdesätter får förmodligen bättre vård än de flesta och kan därmed uppnå högre ålder. Hos Hawking finns förmodligen en inre mental drivkraft som får honom att övervinna sjukdomen, hans brinnande intresse att lösa universums och fysikens gåtor.


Normalt sett brukar läkarna ge en person som fått diagnosen ALS högst några tiotals år att leva, andningen och hjärtverksamheten brukar svikta till slut. ALS är en sjukdom där nerverna bryts ner och förtvinar, detta i sin tur orsakar kraftnedsättning där musklerna tynar bort och tills slut drabbas av atrofi. ALS anses som den allvarligaste av motorneuronsjukdomar. 

Sjukdomens namn, a-myo-trofi lateral-skleros, är bildat från nylatin med vad som ursprungligen är grekiska ord. Prefixet a betyder "negativ" och anger att något saknas; termen myo betyder "muskel" och trofi betyder "näring" det vill säga impulser från nervsystemet. Lateral- betyder "sido-" ; skleros betyder "(metall)hård"; de båda används för att det är de yttre delarna av ryggmärgen eller hjärnstammen som förhårdnar.  

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

9 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se