Inlägg publicerade under kategorin Storpolitik

Av Karsten - Lördag 17 juni 15:33

USA är den falskaste nationen av alla, samtidigt som deras president står och talar om att bekämpa IS på alla fronter så för man hemliga förhandlingar med IS i Syrien. Man lovar IS fri lejd ut ur Raqqa för att de ska kunna anfalla de syriska regeringstrupperna. Tydligen är den israeliska nyhetsrapporteringen om kriget i Syrien den mest relevanta, Mossad och Shin Beth  har alltid haft järnkoll på vad som händer runt landets gränser. Här i Sverige rapar bara media upp det samma som de amerikanska medierna meddelar. 


De amerikanska förhandlingarna med IS förs via SDF (Syrian Democratic Force). Trots att USA-alliansen påstår att man omringat Raqqa har man lämnat en korridor söderut där IS kan evakuera. Ryssland har flera gånger bombat konvojer med IS som flyr via denna korridor. USA har försett SDF med tunga pansarfordon trots protester från Turkiet. På ena sidan i denna konflikt står USA och SDF, samt kurdiska YPG och Turkiet som ser YPG som sin fiende. På andra sidan står den syriska regeringsarmen som får hjälp av irakiska shiamilisens Badr-brigarder, även Iran stöder Assad-regimen i Damaskus. Det starkaste stödet får Assad av det ryska flyget som gjort livet surt för både  IS och SDF.


USA gör allt för att stänga av transportvägarna in till Damaskus och försöka behärska gränsövergångarna. Israel är mest rädda för att Hizbollah ska blanda sig i konflikten på regeringsarmens sida, detta ser de som ett större hot än de iranskstödda Badr-brigaderna. Syrienkonflikten har tack vare USA:s inblandning och deras krig mot Irak utvecklats till ett getingbo. Om det finns någon nation som hotar världsfreden så är det USA.

Hörde föresten att en amerikansk jagare kolliderat med ett japanskt containerfartyg, tyvärr sjönk inte jagaren med man och allt. Jag önskar USA:s krigsmakt all olycka jag kan.

ANNONS
Av Karsten - Fredag 9 juni 19:35

SVT gör sitt bästa för att tråckla ihop rättegången mot tre män med kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen med den Ryska Federationen. Man framlägger bildbevis för att männen fått militär träning av en extremnationalistisk grupp i Sankt Petersburg. Att nationalistiska grupperingar får arbeta förhållandevis ostörda i Ryssland är ingen hemlighet, där är man stolt över sitt fosterland till skillnad mot Sverige. SVT Rapport poängterade att nationalistiska grupper strider i östra Ukraina. Så fort man får en chans att demonisera Ryssland och komma med dunkla kopplingar till nynazism i Sverige så gör man det. 

Det är samma taktik som media för mot president Trump som anklagas för dolda kontakter med Ryssland. Det är ingen hejd på den skit man öser över Putin och hans regering som lyckats få Ryssland på fötter igen efter den plundring som skedde under fyllot Boris Jeltsins vanstyre. Omvärlden är avundsjuk på att ryska björnen lyckades resa sig och slicka sina sår och nu åter vässat sina klor. Borta är den tid då man visade bilder på den sönderrostande ubåtsflottan i Murmansk. USA:s ambitioner på att ensam agera världspolis grusades av Vladimir Putin som klart och tydligt visade hit men inte längre när NATO trodde de skulle bemäktiga sig flottbasen i Sevastopol och därmed skapa sig herravälde över Svarta Havet.

ANNONS
Av Karsten - Torsdag 8 juni 13:05

Lyssnar med ett halvt öra till rikdsdagens försvarsdebatt om svenska insattser på olika krigsskådeplatser. Visst det är säkert bra att en handfull soldater får erfarenhet av ökenstrider i Irak eller strid i bergsterräng i Afghanistan, men det stora problemet är att vi inte kan försvara Sverige mot en yttre fiende, vi kan inte ens försvara Sverige mot en inre fiende. Vår försvarsförmåga är urusel, vad än Peter Hultqvist står och påstår i riksdagen. På det internationella planet talas det om 35 personer hit och 60 personer dit, för helvete det är bara piss i Mississippi. 


Se till att bygga upp det försvar som ni politiker började skrota i början av 1990-talet. Med sedvanlig svensk naivitet trodde den svenska riksdagen att nu var faran över när Sovjetimperiet kollapsade, man trodde att Ryssland skulle räta in sig i ledet och bli en del av den globala marknaden. Visst det hade Ryssland kanske kunnat bli om man tagit det lite lugnt istället för att med en girighet som saknade motstycke började plundra ut landet. Det var väst som genom sitt agerande bredde vägen för och skapade Vladimir Putin. Det ryska folket ville ha en stark ledare som återupprättade Rysslands nationella stolthet. Hade man i Sverige haft fler politiker som förstod sig på den ryska nationalkaraktären så hade man aldrig rustat ner i den grad man gjorde. Då hade man vetat att den ryska björnen förr eller senare kommer att vakna igen.


Trots sin omtalade neutralitet så valde Sverige att falla in i kören av fördömanden när Ryssland med all rätt anekterade Krim. Sverige hade mycket väl kunnat utveckla vänskapliga förbindelser med Moskva om vi velat, men vi valde att som vi alltid gjort spela under bordet med USA och NATO. Ryssland har alltid vetat var de hade Sverige, de har de gjort ända sedan 1950-talet. Det är det svenska folket som varit förda bakom ljuset av sina politiker med tal om alliansfrihet och neutralitet. Sverige har aldrig varit neutralt gentemot Ryssland, vi har ända sedan Karl XII dagar betraktat Ryssland som vår huvudfiende. Att i detta perspektiv i stort sett skrota vårt försvar ter sig som rent vansinne. Att i en nationellt perspektiv anse det viktigare att ta emot och försörja en massa ekonomiska migranter än att bygga upp ett trovärdigt försvar är en politisk ansvarslöshet som saknar motstycke. Sverige och det svenska folket kan komma att få betala ett mycket högt pris för denna flagranta missbedömning från våra politiska ledare.

Av Karsten - Måndag 5 juni 19:45

Det finns bara ett sätt att lösa miljöproblemet och det är att minska antalet människor på jorden. Vi är för många människor i förhållande till detta lilla klot och dess resurser. Detta vet politiker på hög nivå men de har inga lösningar som inte kommer i konflikt med FN:s mänskliga rättigheter. I västvärlden är det inga problem där dör fler än det föds, problemet är de underutvecklade länderna med primitiva befolkningar som är slavar under religion och medeltida kultur. Afrika är den kontinent som ökar mest befolkningsmässigt och kommer att forsätta göra det med följd att alltfler söker sig till Europa. Lösningen vore att bespruta Afrika med kemikalier som gör folken sterila.


Gör vi inget åt överbefolkningsproblemet kommer vi att ha ett fortsatt migrationstryck mot EU:s gränser. I en nära framtid kommer bristen på rent vatten och spannmål leda till krig och oroligheter om vi inte bromsar befolkningstillväxten. Denna fråga är så allvarlig att personlig integritet och mänskliga rättigheter måste sättas ur spel. Muslimer är en folkgrupp som skaffar stora barnaskaror av religiösa och geopolitiska skäl, detta borde väst sätta stopp för innan de blir för många. Ingen muslim i Sverige borde tillåtas skaffa mer än högst två barn, helst skulle de förpassas ut ur Sverige och ut ur Europa.

Av Karsten - Fredag 2 juni 19:51

Putin klargjorde vid en pressträff i Sankt Petersburg att ett svenskt medlemskap i NATO kommer att uppfattas som ett hot mot Ryssland. Detta borde vara en självklarhet att förstå, om Sverige efter decenier av deklarerad neutralitet plötsligt går med i NATO så ändras den strategiska situationen i hela Östersjöregionen. Jag har full förståelse för att Putin låter installera Iskander-robotar i Kaliningrad i förebyggande syfte. Idioter som liberalerna Jan Björklund och Allan Widman har länge nog lobbat för ett svenskt NATO-medlemskap. 


Skulle Sverige gå med i NATO så kommer ryska strategiska kärnvapen att riktas in mot befolkningscentra i landet. I ett skarp läge skulle en kärnvapenattack mot exempelvis Stockholm ha en lamslående effekt på den svenska befolkningen, det vet ryssarna. De som förespråkar ett svenskt NATO-medlemsskap vet inte vad de talar om, detta skulle innebära att svenska hamnar och flygfält skulle upplåtas åt amerikanska styrkor. Maktbalansen i Östersjön skulle i ett slag rubbas och ryssarna skulle svara med en upptrappning av sina styrkor. Är det krig Sverige är ute efter så är ett svenskt NATO-medlemskap en utmärkt ide.


Vad gäller ubåtskränkningar så avfärdar Putin detta som nonsens, ett svar som bara borde vara väntat. Både NATO och Ryssland har i förebyggande syfte kartlagt bottnarna längst den svenska kusten. Att kunna gömma undan ubåtar i den svenska skärgården är strategiskt viktigt samt att kartlägga de svenska försvarsinstallationerna på bottnarna runt Sveriges  kuster. För Ryssland vore ett  svenskt NATO-medlemskap som kärnvapenrobotarna på Kuba var för USA på 1960-talet. Ryssland vill slippa ha USA och NATO inpå knutarna.

Av Karsten - Måndag 29 maj 23:49

När ska världens medborgare göra uppror mot bankerna och finansinstitutens gränslösa bondfångeri? Man skapar pengar från ingenting och lånar sedan ut dem till folk så de kan köpa hus och bil. Den ränta och de amorteringar folk gör på lånet betalar de med inkomsterna från sitt arbete. Skulle de komma efter med betalningarna så kommer banken och beslagtar huset och bilen. Detta är värden som finns till skillnad från de pengar banken en gång lånade ut. Vad mera är att de pengar banken ska ha tillbaka överskrider med råge det du en gång lånade.


Detta bondfångeri fungerar så länge alla går med på det och spelar efter bankens regler, dessa regler har idag blivit globala precis som de största bankerna och finansintituten. Idag kan bankerna ta hela nationers tillgångar i beslag om de inte kan betala räntorna på lånen. Hela iden med räntor är sjuk, så sjuk att Gamla Testamentet förbjöd judarna att ta räntor av varandra. Då började de istället låna ut till de intet ont annande gojim som snart satt fast i räntefällan. Vi kan om vi vill och går samman störta det nuvarande ekonomiska systemet ner i avgrunden där det hör hemma. Men då fordras att vi gör oss av med alla regeringar som stöder det nuvarande systemet och skyddar det med sina poliser och militärer.


Våra politiska ledare är inget annat än förrädare och lakejer till det globala finanssystemet. De lurar oss och fyller oss med lögner och billiga löften. Och tro mig, de får sin belöning av finanseliten för att de orubbligt stöttar dem och ser till att roffandet kan fortgå. 

Av Karsten - Torsdag 25 maj 20:42

Givetvis finns Sverige med i den ryska försvarsplaneringen liksom Baltikum och Finland. Ser man det ur geopolitiskt perspektiv så har Ryssland en av sina största isfria hamnar i Murmansk. Ur strategisk synvinkel ligger dessa inte långt från Nordnorge som är NATO-territorium. I ett skarpt läge skulle USA placera strategiska missiler i Kirkenes som på mycket kort tid kan nå Murmansk. En avgörande fråga är huvida USA i hemlighet fått lagra kärnvapenstridspetsar i Norge? Ur rysk synvinkel är det då intressant att besätta norra Sverige för att kunna hindra en amerikansk etablering i norra Norge likaså att hindra USA från att föra in kärnvapenstridspetsar. Likaså är Gotland av intresse då ön är som ett statiskt hangarfartyg, med ryskt flyg baserat på Gotland behärskar man en stor del av Östersjön. Man slipper långa flygningar med lufttankning, logistiskt är Gotland rena drömmen för Ryssland.


Det första Ryssland gör om läget i Östersjöregionen trappas upp är att återbesätta de Baltiska staterna för att få tillgång till deras hamnar. Det är i denna veva Gotland kan komma att ockuperas och några enstaka svenska stridsvagnar på ön lär inte kunna hindra ryssarna. Man skulle behöva flera tusen man på ön med sjömålsrobotar, luftvärn och stridsflyg. Detta vet nog de svenska politikerna men låssas inte om det. Ryssland förfogar över specialtrupper fullt i klass med Navy SEAL och modern utrustning. Glöm det där med att ryska ubåtsflottan ligger och rostar sönder i Murmansk det var under Jeltsins tid, nu är det helt andra tider.


Jag tror inte Ryssland är intresserat av någon storkonflikt men de tänker heller inte låta sig hunsas av någon galning i Vita Huset. Att anektera Krim var bara naturligt i det läge som rådde, den lagliga regeringen i Kiev hade störtats av en mobb eggad av CIA-agenter för att man ville att Ukraina skulle närma sig NATO. Att Putin i det läget skulle släppa ifrån sig hamnen i Sevastopol skulle vara geopolitiskt vansinne. Rent geografisk har Ryssland större chanser än USA vid en storskalig kärnvapenkonflikt, något galningarna i Pentagon inte förstått. Där finns ju de som tror man kan vinna ett kärnvapenkrig. Rysslands ess är deras kärnvapenbestyckade ubåtar som har bättre stealthegenskaper än de amerikanska.

Av Karsten - Torsdag 25 maj 13:50

Enligt ett uttalande från Syriska armen har syriska luftförsvarsstyrkor skjutit ner ett israeliskt stridsflygplan och skadat ett annat efter att fyra israeliska stridsplan kränkt syriskt luftrum. 

De israeliska planen skulle ha attackerat syriska regeringstrupper nära Palmyra enligt en talesman från den syriska armen. Den israeliska militären medger att deras attackplan utsatts för syriska SA-5 missiler efter att ha attackerat mål i Syrien. Israel förnekar att de förlorat några flygplan. 


Israel har tidigare skjutit in i Syrien från Golanhöljden och verkar göra allt för att sabotarea alla försök till att uppnå fred i Syrien. Som läget är nu är tre kärnvapenmakter inblandade i konflikten, USA, Israel och Ryssland. Förr eller senare kommer luftstyrkor från något av dessa länder att hamna i strid med varandra och kriget kommer att trappas upp. Skjuter USA eller Israel ner Ryska stridsflygplan så kommer Putin knappas att låta det passera så som skedde då Turkiet sköt ner ett ryskt attackplan som befunnit sig över turkiskt terriotorium i 15 sekunder. 


Frågan är hur Trump kommer att reagera på en ryskt upptrappning av flygkriget över Syrien? Hittills har han visat prov på irrationellt och impulsivt beteende vilket kan visa sig katastrofalt för världsfreden. USA:s inblandning i Syrienkonflikten har varit en katastrof liksom deras invasion av Afghanistan och Irak. Det finns bara två nationer att klandra för det som händer i Mellanöstern och det är Israel och USA. Dessa två har piskat upp stämningarna i en rad Nordafrikanska länder och störtat de sittande regeringarna och i dess ställe infört kaos och annarki. De har bakom kulisserna stöttat grupper som Nussra fronten och Daesh. Att sedan media i väst försöker ge en annan bild är en annan sak.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

6 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2017
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se