Inlägg publicerade under kategorin Storpolitik

Av Karsten - Lördag 17 feb 18:18

Det är ju rena ironin och skämtet att höra USA:s  förre vicepresident Joe Biden stå på säkerhetsmötet i München och hävda att ingen ska lägga sig i allmänna demokratiska val i USA med en pekpinne riktad mot Kreml. Är det någon nation som i stor skala lagt sig i val och vem som regerat en nation så är det USA. Deras kriminella organisation CIA har i stort sett styrt valen på USA:s bakgård, Sydamerika. Man har avsatt demokratiskt valda presidenter som Allende i Chile och i hans ställe tillsatt en militärjunta som gick i USA:s ledband. CIA beväpnade Contras i Nicaragua för att störta deras socialistiska regering. I Irak gick man in med militär med falska anklagelser att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen. CIA underblåste rena gangsterligor som man beväpnade så att de kunde störta Mohammar Gaddafi i Libyen. Det finns nog ingen nation som lagt sig i andra nationers inrikespolitiska angelägenheter så mycket som USA. Men detta väljer ledarna i västvärlden att bortse från och fokuserar istället på Ryssland som man ånyo utsett till sin huvudfiende. Alla de nationer i Europa som är med i NATO är att betrakta som vasallstater till USA, de är tvungna att upplåta sitt territorium till USA:s krigsmakt som fritt kan placera ut sina kärnvapenmissiler där. De svenska borgerliga politiker som förordar ett NATO-medlemskap är så naiva att de tror att man kan vara med utan att behöva husera USA:s kärnvapen på svensk mark. Ett NATO-medlemskap är verkligen ett bra sätt att utsätta Sveriges medborgare för risken att bli indraget i ett krig.

ANNONS
Av Karsten - Måndag 12 feb 01:10

Hur kan en nation kalla sig demokratisk och påstå sig stå för frihet samtidigt som den låter en federal organisation som CIA verka? Innan CIA bildades fanns dess föregångare OSS (Organisation of Strategic Service) som leddes av Allen Dulles, en skum typ som bland annat förhandlade med SS-chefen Heinrich Himmler. När John F. Kennedy tillträdde som president 1960 så var en av hans första åtgärder att avskeda Allen Dulles, Kennedy hade också långtgående planer på att röja upp i träsket i Langley, CIA:s huvudkvarter. Jag är ganska övertygad om att CIA hade ett finger med i mordet på Kennedy bland annat för Kennedys vägran att sätta in flygstöd vid invasionen av Grisbukten på Kuba. Detta var en CIA operation där exilkubaner skulle störta Fidel Castro, en operation som blev ett stort fiasko för CIA. 


Få människor utom de som drabbats av CIA förstår vad det är för organisation, från början var intentionerna goda, man ville ha en underrättelseorganisation direkt underställd presidenten. Men på kort tid förvandlades CIA till en stat i staten med egen ekonomi och egna spelregler. Det blev istället med tiden presidenten som fick spela på CIA:s villkor. För att finansiera sina så kallade "black ops", operationer man med säkerhet visste att senaten inte skulle bevilja anslag till så skaffade man pengar genom narkotikasmuggling till USA. Enligt den cynism som präglade ledningen för CIA så var det mest svarta som använde heroin och andra droger så det spelade ingen roll för deras del att drogerna kom in i USA. 


Det var CIA:s lögner som fick FN att godkänna USA:s anfallskrig mot Irak 2003, USA:s utrikesminister Collin Powell satt i FN och ljög med CIA-chefen sittande snett bakom sig. CIA är USA:s motsvarighet till SS och Gestapo, samma hänsynslöshet och cynism präglar dem. Man har en egen agenda som går storkapitalets ärenden, man avsätter statschefer som i Chile. Man manipulerar och mutar ledare så att amerikanska företag får monopol på gruvdrift och oljeutvinning. IMF, CIA och det globala statslösa kapitalet har ingått en ohelig allians där man gynnar varandra. Iran Contras affären var en typisk CIA operation som gick snett och kom till allmänhetens kännedom och som ledde till senatsförhör. Det mest skrämmande är att den amerikanska administrationen saknar full kontroll över CIA och ingen vågar ge sig på dem, man vet ju hur det gick för Kennedy.


Skulle för övrigt inte förvåna mig om CIA var inblandad i mordet på Olof Palme då man såg Palme som en bromskloss i de globala planerna man hade för världen. Så fort Palme var röjd ur vägen så ansökte Ingvar Carlsson om medlemskap i EG det som var EU när vi blev medlemmar. CIA:s israeliska motsvarighet Mossad sattes upp och finansierades av finansimperiet Rothschild världens rikaste judar, så man förstår den täta koppling som finns mellan storkapitalet och underrättelsetjänsterna. Många aningslösa svenskar tror att CIA är något som verkar i en demokratisk och frihetstörstande anda, när det i själva verket är en statsfinansierad gangsterorganisation eller terrororganisation.

ANNONS
Av Karsten - Måndag 15 jan 20:44

Den svenske överbefälhavaren Michael Bydén varnar för att Sverige kommer att ha en minskad försvarsförmåga efter 2020 om regering och riksdag inte skjuter till mer pengar. Frågan är om Sverige någonsin haft någon försvarsförmåga? Under kalla krigets dagar hade vi ett invasionsförsvar som kunde fördröja och kosta en angripare stora förluster, men skydda oss från en fiende som satt sig i sinnet att ockupera Sverige har vi aldrig haft och kommer aldrig att få, med mindre än att vi skaffar kärnvapen. 


När det gäller militär styrka har Sverige alltid varit ett litet skitland. Sedan slutet av andra världskriget fram till murens fall och Sovjets kollaps har vi förlitat oss på en värnpliktsarmé ledd av en kader yrkesofficerare. Frågan är hur motiverad denna armé var om det verkligen kommit till skott och Sovjet hade invaderat Sverige? I norr fanns Kalixlinjen eller kalla krigets lås i norr som det också kallades med Bodens fästning som bestod av en rad befästningar kring Boden. I söder skulle en rad pansarförband skydda det platta landskapet i Skåne. Runt våra kuster fanns fasta kustartilleri installationer som skulle stoppa fiendens invasionsfartyg. Under 1950 och 60-talet hade vi ett för vårt lands storlek mycket starkt flygvapen.


Hela idén med ett invasionsförsvar byggde på föreställningen att NATO skulle komma Sverige till undsättning, något som det fanns hemliga avtal om. Sverige bistod NATO och USA med avancerad signalspaning mot Sovjetunionen något som Kreml var helt på det klara med, inte minst genom spionen och förrädaren flygöversten Stig Wennerström som allt sedan andra världskriget varit i sovjetisk sold. Tyvärr var det vettigaste alternativet för Sverige att bli en kärnvapennation och genom hot om vedergällning skydda sig mot rysk aggression, detta satte sossekärringar som Alva Myrdal och Inga Thorsson stopp för. Hade Sovjet inlett ett anfall mot Sverige hade det innefattat kärnvapenanfall mot våra större städer för att lamslå landet.


Att gå med i NATO vore att kapitulera inför den amerikanska imperialismen och bli en vasallstat till USA. Det föreligger ingen större risk för ett ryskt anfall mot Sverige då det inte är Ryssland och Kina som driver på krigshetsen utan USA. Skulle det mot all förmodan utbryta en konflikt av den dimensionen att Sverige dras in i den så är det ändå slut för det kommer att utmynna i ett globalt kärnvapenkrig och ytterst få människor skulle överleva. Det vore slutet för vår civilisation och vi skulle kastas tillbaka till jägare samlarstadiet. Detta är de flesta politiker medvetna om, men med "Loose Cannons" som Trump så kan allt hända. Dårar har ställt till med elände förr genom historien om ingen stoppat dem.

Av Karsten - Söndag 14 jan 18:51

Såg precis en repris av Dox "Where to invade next" av Michael Moore. Det fick mig att tänka efter och konstatera att Sverige valt helt fel väg, vi har försökt kopiera de korkade amerikanarna i allt för hög grad. 

Portugal som av svenskarna alltid betraktats som en liten efterbliven vinproducerande nation har lyckats lösa sina narkotikaproblem genom att avkriminalisera allt narkotikabruk helt. De har nu färre missbrukare än tidigare, unga tycker alltid att förbjuden frukt smakar bäst. Sverige har alltid trott på modellen att förbjuda och kriminalisera alla oönskade beteenden från medborgarnas sida. Narkotikan sågs när den kom som något osvenskt som inte passade in i vår kultur, de som använde droger stigmatiserades och man anlade en moraliserande syn på problemet.


I Sverige har vi på våra fängelser fått samma problem som i USA med gängbildning och våld och hot interner emellan. Det dröjer nog inte länge innan fångvaktarna i Sverige kommer att kräva tjänstevapen och vi får det som i USA med våld från personalens sida mot de intagna. I Norge går utvecklingen åt andra hållet där vaktar fyra fångvaktare 150 interner som åtnjuter stor frihet inom anstalten. Där förekommer inget våld interner emellan och de dömda har egen TV och dusch i cellen och betraktar personalen som en form av terapeuter som är till för att hjälpa dem. 

Sverige har gjort som i USA förvandlat fängelserna till moderna slavfabriker där internerna tvingas arbeta åt industrin för kaffepengar. Leksakstillverkaren BRIO och möbeltillverkaren IKEA har båda lagt ut viss tillverkning på entreprenad till kriminalvården (vilken djävla vård?) som drar in stora pengar åt staten genom att använda de dömda som slavarbetskraft. Vägrar en intern arbeta på anstalten så straffas han med olika former av repressalier. 


Sverige har en förmåga att alltid tro att de är bäst i klassen och har de bästa lösningarna på alla samhällsproblem. De vägrar titta på andra länders lösningar även om statistiken talar för att deras lösningar är bättre. Som detta med narkotikan, man tror benhårt på ett narkotikafritt samhälle trots att allt talar för motsatsen, drogerna har kommit för att stanna oavsett hur hårda och brutala straff man inför. Massor av unga människor röker cannabis i Sverige, dessa är i lagens ögon kriminella även om de är hur skötsamma som helst och har höga betyg i skolan. Alla som prövat cannabis inser att det är en drog mildare än alkohol då den ej ger upphov till det våldsamma beteende som alkohol kan göra. Att det sedan finns andra biverkningar på cannabis är en annan fråga, dessa är dock inte värre än biverkningarna på de så överutskrivna lyckopillren SSRI-preparaten.


Varför ska vi svenskar alltid försöka efterlikna USA i allt vi gör? Vi har en massinvandring där vi tar emot mångfaldigt fler än alla de andra nordiska länderna tillsammans. Vi gör som i USA föser ihop dem i gettoliknande byggnadskomplex i de tröstlösa grå förorterna. Kriminaliteten bland flyktinginvandrarna är mångfaldigt högre än bland svenskar och arbetskraftsinvandrare. Ändå fortsätter vi att föra vad vi kallar "en humanistisk och generös asyl- och flyktingpolitik", man fortsätter att föra en politik som socialt, ekonomiskt och kulturellt skadar landet. Idag är de flesta fånganstalter i Sverige belagda med huvudsakligen folk med invandrarbakgrund som likt moderna slavar tjänar den svenska industrin. Denna negativa utveckling kan vi inte bara skylla politikerna för, svensken själv har också ett ansvar då han låtit sig dras in i dessa negativa tankebanor som styr utvecklingen i Sverige. Svensken tror att man kan lösa problem genom att förbjuda dem. Svensken fattar inte att massinvandringen skapat ett helt annat samhälle än de han tror sig leva i.


Nu vill idioterna på högerkanten (C och M) dra in Sverige som en vasallstat till USA genom NATO-medlemskap. Man har skrämt upp den dumme rädde svensken med att "ryssen kommer", precis som om Ryssland skulle anställa ett överraskningsanfall på Sverige med alla de storpolitiska konsekvenser det skulle få. Vi borde utveckla vänskapliga förbindelser med Ryssland istället, de är ändå vår granne och kulturellt mer lika oss än de galna amerikanarna.

Av Karsten - Onsdag 3 jan 12:47

Det moderna jordbruket är den största boven till att folk blir allt dummare. 90 procent av den danska åkerarealen besprutas med pesticider 1 - 3 gånger om året och ingen ska inbilla mig att dessa pesticider är försvunna när jordbruksvarorna levereras till detaljhandeln.

Pesticiderna påverkar myelinet som ligger virat runt nervcells axomet, ungefär som plasten på en elledning av koppar. Myelinet har en isolerande förmåga som gör att en nervimpuls kan fortplanta sig fortare. Mellan myelin segmenten finns små mellanrum kallade Ranviers noder, dessa mellanrum blir längre av pesticidernas påverkan och nervimpulserna går därför långsammare. Våra hjärnor blir trögare, vi blir dummare.

Lägg därtill all annan skit vi får i oss genom vår processade föda, färgämnen, konsistensgivare, konserveringsmedel och allt annat matproducenterna tillsätter. 

 

Se bara på alla dessa allergier och konstiga bokstavssjukdomar (ADHD, DAMP, OCD) våra barn drabbas av, de existerade knappast när jag själv var barn och gick i skolan. De stora kemijättarna som Dupont som nu håller på att fusionera sig med Dow Chemical Company för att ta upp kampen med världens största kemiföretag det tyska BASF. Under Tredje Rikets period ingick BASF tillsammans med AGFA, Bayer AG och Hoechst i IG Farben som var ett av de ekonomiska hjulen i Nazityskland. Alla dessa företag har enorma ekonomiska intressen i att vi sätter i oss en massa gifter och mediciner årligen. De skiter fullständigt i folks hälsa de bryr sig bara om sin profit.

 

Problemet är att ju dummare folk blir desto mindre bryr de sig om vad de stoppar i sig. De köper glatt halvfabrikat som de kan slänga in i mikrovågsugnen för att sedan kasta i sig för att kunna fortsätta med sin stressade tillvaro. Det är hög tid att skrika: Stoppa karusellen jag vill hoppa av! Vi oroar oss för att våra ungdomar knarkar, men det finns betydligt farligare gifter att oroa sig för. Problemet är att staten tjänar inga skattepengar på knarkhandeln men de gör de på läkemedels- och kemiindustrin. Falskhet och hyckleri är det som styr vår sjuka värld.

Av Karsten - Måndag 1 jan 18:32

Är en ny revolution under uppsegling i Iran, stora folkmassor har vänt sig mot mullornas styre av landet. Frågan är om det rör sig om en spontan folklig resning eller om det är en revolution iscensatt av CIA och Mossad? De folkliga protesterna började som en reaktion på höjda matpriser och har sedan eskalerat. 

Jag har svårt att tänka mig att Putin och Kreml stillatigande ser en USA vänlig regim ta makten i Teheran. Banden mellan Ryssland, Iran och Syrien har blivit allt tätare och vänskapligare. 

Samtidigt med att denna politiska kris är under uppsegling så deklarerar Nordkoreas ledare Kim Jong-Un att han ska bygga fler interkontinentala missiler och fler kärnstridsspetsar. 2018 börjar inte som något fredens år precis. Lägger utländska intressen sig i utvecklingen i Iran kan det hela urarta i en storkonflikt i området. Även om Iran är en shiamuslimsk stat så är det ändå en modern nation där stora delar av befolkningen hyser västerländska värderingar. Landet befolkas av perser och inte av araber och var under shahens styre på väg att moderniseras och sekulariseras, en utveckling som stöddes av USA och Storbritannien som hade stora oljeintressen i landet.  

Av Karsten - 26 december 2017 17:44

Nu funkar Microsoft ingen, det var det där förbannade Norton Security som ställde till allt skit, så fort det var avinstallerat fungerade datorn som den skulle. Det borde vara förbjudet att sälja datorer med förinstallerade program som är avsedda att funka en månad för att sedan börja uppmana en att köpa programvaran när provtiden är slut och de börjar skrämma en med att "din dator saknar skydd". Har man redan betalt för ett annat säkerhetsprogram vill man för helvete inte betala för ett till.


Donald Trump fortsätter med sin hatkampanj mot CNN läser jag på nätet, nåja vi får väl vara tacksamma så länge han inte startar ett kärnvapenkrig mot Nordkorea. Som om detta inte var nog så växer spänningarna mellan Indien, Pakistan och Kina, Indien är idag världens största vapenimportör. Indiens armé växer och det är bara Kina som har en större armé. Det är inte alls uteslutet att en global konflikt tar sin början i gränsregionen mellan Kina, Indien och Pakistan och alla tre länderna är kärnvapennationer. Inte ens julen kan man glädja sig åt sedan den förvandlats till ett kommersiellt jippo. Man får minnas sin barndoms jular då det till och med kunde vara lite snö här nere i Skåne. Då började försäljningen tidigast första adventssöndagen. 

Av Karsten - 24 december 2017 22:04

Hur fan kan folk leva sina liv och skaffa barn och tro på en framtid när allt talar för att det mesta av våra livsbetingelser håller på att kollapsa? Vi har en global ökning av medeltemperaturen som beror på antingen ökad solaktivitet eller på människans påverkan med utsläpp av koldioxider, oavsett vilket som är orsaken så är resultatet katastrofalt. Polarisar och glaciärer smälter, glaciärerna innehåller en inte allt för oansenlig reserv av rent vatten som människan är beroende av.


Samtidigt med detta så håller antalet insekter på att minska dramatiskt på grund av jordbrukets överanvändning av gifter vilket innebär att våra grödor inte längre kommer att pollineras. Detta i sin tur leder till en dramatisk ökning i priset på spannmål och i sin förlängning brist på föda och hungersnöd. Brist på rent vatten och föda kommer att leda till krig och konflikter, de nationer som har teknik och moderna vapen kommer att lägga beslag på de tillgångar som finns och anställa folkmord på de sämre lottade nationerna.


Demokrati, humanism, mänskliga rättigheter kommer bara att vara illusion i framtiden, vi kommer alla att tvingas leva i en totalitär polisstat där kontrollen av medborgarna kommer att vara minutiös. Tidigare diktaturer kommer att framstå som rena drömmen jämfört med det framtiden kommer att ha i sitt sköte. Lyckliga är de som slipper uppleva denna framtid, den generation som föddes efter andra världskriget är nog den sista generationen som fick uppleva sann frihet och välfärd.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

9 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21
22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se