Alla inlägg under januari 2017

Av Karsten - 31 januari 2017 12:38

 Redan vid första världskrigets slut fanns det militära experter som insåg att de stora slagskeppens epok var slut och att ett enda flygplan för några tusen dollar i konstruktionskostnader kunde slå ut ett slagskepp som kostade hundratusentals om inte miljoner i konstruktionskostnader vid denna tidpunkt. En av dessa visionärer var överste William "Billy" Mitchell som i en serie studier förutsåg militärflygets användande i ett kommande krig. Han förutsåg den militära upprustningen av militärflyget i Tyskland och Japan med tunga- och medeltunga bombplan, störtbombplan samt jaktflyg. Han förutsåg även en fullskalig japanskt kombinerad marin- och flygattack mot Pearl Habour och Filippinerna redan på 1920-talet, en rapport som hemligstämplades ända fram till 1958. Trots dessa rapporter så vägrade den amerikanska kongressen att bevilja anslag för mer än två hangarfartyg "Lexington" och "Saratoga" som båda var ombyggda slagkryssare med en fart av 34 knop. Politikerna sysslade vid denna tidpunkt med Washingtontraktatet som skulle begränsa nationernas tonage av krigsfartyg. De var inte alls intresserade av att anslå medel till hangarfartyg, så följden blev att man till en början byggde om gamla koleldade fartyg till hangarfartyg. Det var detta Washintontraktatet som gav upphov till tyskarnas fickslagskepp Admiral Scheer, Graf Spee och Deutschland som i tonage höll sig inom ramarna men som var kraftigt beväpnade med två trippeltorn med 28 cm kanoner.


Kriget i Stilla havet kom att visa att framtiden låg i hangarfartyg och marinflyg ett koncept som gäller än idag. USA började en kraftig upprustning av marinflyget efter anfallet på Pearl Habour 7 december 1941 och slaget vid Midwayöarna visade att framtiden låg hos hangarfartygen och inte hos de stora slagskeppen. Vid slaget vid Midway 1942 sänkte amerikanskt marinflyg en stor del av japanernas hangarfartyg.

De sista stora slagen med slagskepp, kryssare och jagare var Skagerackslaget eller Jutlandslaget som det också kallas under första världskriget mellan 31:a maj och 1:a juni 1916 där den engelska och tyska högsjöflottan möttes. Under andra världskriget kom det till mindre slag som Bismarks sänkning 1941 av HMS Hood och den därpå följande sänkningen av Bismarck med föråldrade Swordfish-torpedbombare från hangarfartyget Ark Royal. Mallen för det japanska anfallet mot Pearl Habour var engelska flottans anfall mot den italienska flottbasen Taranto  i november 1940 med hangarfartygsbaserat bombflyg, som studerades noggrant av den japanska marinledningen.


Vi ser av detta att experter och visionärer som Billy Mitchell visste bättre än de tröga och konservativa politikerna i den amerikanska kongressen och hos den engelska marinledningen som fortfarande trodde att en nations marina styrka låg i stora slagskepp. Detta visar sig även i Tyskland som under Hitlers välde inte byggde ett enda fullt brukbart hangarfartyg, man påbörjade byggandet av ett som skulle heta Graf Zeppelin, i övrigt satsade man på slagskepp, kryssare och ubåtar. I frågan om ubåtar så var tyskarna lite av visionärer då de insåg styrkan i att osedda kunna smyga sig på sin fiendes konvojer. De sista ubåtarna tyskarna konstruerade vid krigets slut "Elektroboot Typ XXI" kom att utgöra den konstruktion som kom att gälla för de flesta nationers flottor fram till dess att atomubåtarna tog över. Idag utgör atomubåtarna stommen i den strategiska kärnvapenarsenalen medan hangarfartygen behärskar världshaven, något som både Kina och Ryssland insett. Speciellt Kina satsar på att bygga upp en hangarfartygsflotta. 


Här i Sverige kan vi se hur det går när man låter obildade och okunniga politiker bestämma, de nedrustade vårt försvar så fort Sovjetunionen föll, de hade inte en tanke på att vänta och se hur det hela skulle utveckla sig. Nä, de hade bestämt sig för att Jeltsin skulle demokratisera Ryssland och att nu fanns det inget behov för något svenskt försvar, man satsade pengarna på massinvandring istället. Utvecklingen visade istället på hur snabbt saker och ting kan ändras i vårt närområde, men de svenska politikerna valde att lyssna på de "experter" som sa det de ville höra. De experter som hade invändningar och ville behålla delar av vårt försvar sopades undan. Jag tror att en regering eller ledning bestående av experter är bättre än en samling folkvalda stollar som inte vet någonting.

ANNONS
Av Karsten - 30 januari 2017 19:39

Sverige är enligt min mening ett land befolkat till större delen med en samling obildade bondknoddar som slaviskt följer de dekret som predikas av kultureliten på DN:s debattsidor. För bara 100 år sedan var 75 procent av svenskarna bönder eller försörjde sig på jordbruksarbete. De flesta hade på sin höjd sju års folkskola som enda teoretisk utbildning, deras auktoriteter var folkskoleläraren och prästen. Inför adeln och storbönderna stod de flesta med mössan i hand och bugade. Denna auktoritetstro lever kvar än idag men präster, lärare och adel är utbytta mot politiker och kulturelit. Jag brukar säga att de flesta svenskar står kvar med den ena foten i åkerleran även om de levt större delen av sina liv i staden. När Sverige urbaniserades och industrialiseraders tog folket med sig sina värderingar från det enkla jordbrukarsamhället de tidigare levat i. 


Detta är en av förklaringarna till att Sverige ser ut som det gör och att det inte fanns några starkare motsättningar till massinvandringen. Det räckte med att politiker och kulturelit sa att invandringen berikade Sverige för att svensken skulle acceptera massinvandringen. De flesta saknade den kunskap och de visioner som behövdes för att se nackdelarna med att importera en massa främlingar från tredje världen. Den värste förrädaren i detta sammanhang var Olof Palme denne klassförrädare som kom från överklassen på Östermalm och gjorde sig en snabb karriär inom det socialdemokratiska partiet och öppnade upp Sverige för invandring från Mellanöstern av muslimer. Man skulle skjutit Palme tjugo år tidigare, då hade Sverige liknat andra europeiska länder.


Palme visste hur man ledde och domterade de lättledda bondknoddarna med sin storvulna retorik och förenklingar. Ett falskt svin som öste galla över USA samtidigt som han militärt samarbetade med dem och sålde vapen till dem. Palme fick precis det slut han förtjänade, spelar man ett så högt spel och skaffar sig fiender i så många läger så är det förr eller senare någon som tröttnar och sätter stopp. Den arrogante överklassynglingen från Östermalm som blev diktator över en samling enfaldiga bondknoddar och fick över hälften av dem att rösta på hans parti och införde ett envälde i Sverige som vi inte sett maken till sedan Gustav den tredjes dagar tillfogade Sverige skador för lång tid framöver. Vi ser än idag vådan av Palmes politik i skolan och i invandringen. Det är hög tid att tvätta bort Palmes martyrstämpel och avslöja honom som det kräk han var.

ANNONS
Av Karsten - 30 januari 2017 19:09

När ska det smälta in i alla politiskt korrekta dumskallar att Krim och östra Ukraina aldrig tillhört Ukraina mer än under en del av Sovjetstatens era? Krim och Donetsk har varit ryskt under hela tsartiden ända fram till det att Nikita Krustjev som själv var från Ukraina anslöt Krim och Donetsk till Ukraina på 1950-talet. Befolkningen i dessa regioner har alltid varit etniska ryssar och ville vid den uppblossande ukrainska nationalismen återgå till Ryssland. Befolkningen i väst utsätts för en mördande propaganda att anekteringen av Krim var olaglig, vilket är lögn. Den ryska befolkningen på Krim ville tillhöra Ryssland.


Det hela handlar om storpolitik och militär stategi. När Ukraina närmade sig EU och NATO såg Kreml faran i att NATO övertog kontrollen av Krim och därmed flottbasen i Sevastopol vilket skulle ge NATO kontrollen över en stor del av Svarta havet. Putin är ingen alkoholiserad idiot som Jeltsin som huvudlöst sålde ut sitt land till det internationella kapitalet. Putin ser till Rysslands intressen och bevakar närområdet där han inte vill ha NATO. Nu har NATO förlagt en militärbas i Polen med amerikansk personal vilket är en ren provokation mot Ryssland. Att de lallande idioterna i Sverige sväljer denna subjektiva propaganda förvånar ej då man inte lär sig någon historia i skolan längre, där älter man bara förintelsen om och om igen. 


Hade man lärt ut en objektiv historieundervisning till eleverna så hade de kanske haft en annan syn på dagens händelser. Hade man lärt ut innebörden i versaillesfreden och förklarat de orimliga krigsskadestånden man pålade Tyskland så kanske Hitlers maktövertagande blivit lite mer förståeligt och den revanschistiskaanda som rådde i Tyskland på 1920- och 30-talet. I skolans historieböcker nämner man inte med ett ord de tvångsmässiga folkomflyttningar som Stalin företog i Sovjetunionen på 1920- och 30-talet. Har man inte helheten så är det svårt att förstå detaljerna och de implikationer de senare skulle få på det historiska och politiska skedet. 

Av Karsten - 30 januari 2017 13:26

En sak måste man säga till Donald Trumps fördel - han håller vad han lovat. Jag tvivlade i början på att han verkligen skulle börja bygga en mur mot Mexiko, men tydligen har han bestämt sig och satt igång. Muren verkar bestå av långa u-formade metalbalkar som gjuts fast lodrätt en bra bit ner i marken. Man gräver ett dike djupt nog för att ingen ska kunna gräva sig under muren. Hade han gjort som när de byggde Berlinmuren hade han skapat massor av arbeten då den murades upp på traditionellt vis i början 1961 och hundratusentals arbetare och soldater deltog.  Det var halvmeter breda betongblock som man murade upp den med på traditionellt vis, sedan byttes detta ut mot färdiga modulbitar som var drygt en meter breda och fyra meter höga, kanske högre. Jag var och tittade på muren 1985 och tog sedan S-bahn till Fridrichstrasse i Östberlin för att titta hur de hade det i det kommunistiska paradiset. Det var precis så grått och dystert som jag föreställt mig. Jag har ända sedan födseln varit antikommunist, jag uppfostrades i ett hem där man hatade Olof Palme och allt det han stod för.


Jag tror Trumps mur är högre än Berlinmuren. Ska bli roligt att höra vad för namn muren får i folkmun i USA? Trumpmuren eller Mexikomuren? Undras hur han ska handsaks med alla de tunnlar man grävt under gränsen för att smuggla in människor och droger? Det tas in tonvis med kokain, marijuana och heroin via tunnlar under gränsen. Trump kan ju alltid beordra att man fyller dem med vätecyanidgas. Det har ju blivit ett djävla liv sedan Trump skrev under dekretet att muslimer från vissa länder inte får resa in i USA, man har försökt stoppa det i domstolar runt om i USA. Jag förstår hans tanke med beslutet, men det finns vissa ologiska element i hans förbud för muslimer att komma in i USA då han inte satt upp Saudiarabien på listan. Många av de mest kända terroristerna kommer från just Saudiarabien, bland annat Usama bin Ladin samt några av de som flög planen in i WTC tornen 11/9 2001.


Hade jag varit som Trump hade jag utnyttjat drönartekniken att övervaka gränsen, flyg längst gränsen med en massa drönare beväpnade med lättare vapen och skjut alla som illegalt försöker ta sig över gränsen. Detta kan ge arbete åt en massa unga amerikaner som gillar dataspel, sitta och skjuta mexikanare och annat pack hela dagarna, vilket drömjobb! Detta borde EU också göra, övervaka Medelhavet med drönare och sänka varje båt som olagligt kommer in på unionens vatten. Hade man tagit till så drastiska åtgärder för att stoppa migrantflödet från främst Nordafrika så hade detta snabbt sinat till några enstaka personer. Idag "räddar" man istället alla överfyllda flottar och båtar och tar dem till Europa istället för att bogsera dem tillbaka till Afrika!?? Dessa djävla pisshumanister kommer att fördärva hela Europa om de får fortsätta med sin agenda. Fortsätter torkan i Afrika kan vi förvänta oss miljoner och åter miljoner outbildade svarta som kommer att välla in som en flock gräshoppor i Europa och skapa socialt, kulturellt och ekonomiskt kaos. Vi kommer att få en värre situation med de svarta än den USA har, de flesta svarta afrikaner hyser ett hat till alla vita européer.


Vi är på tok för många människor på det här lilla klotet och Europa kan inte hjälpa alla som vill hit. Det väller in araber, afrikaner, asiater och andra som tror att Europa flödar av honung och mjölk. De fattar inte att det råder arbetslöshet och bostadsbrist även här. Låt socialdrarwinismen råda, alla folkgrupper som inte förmår organistera sig och skapa stabila samhällen får gå under och dö ut. Att göra som Sverige ta emot 163 000 människor utan att ha bostäder, skolor eller arbete åt dem är oansvarigt och ren och skär galenskap. Vi låter en liten skock högljudda fruntimmer från vänstern och miljöpartiet sätta agendan i asyl- och flyktingpolitiken i vår riksdag. Kärringar tänker inte med hjärnan de tänker med hjärtat och detta hör inte hemma i politiken, sådana idioter som Reinfeldt har inte i Sveriges riksdag att göra. Jag hoppas Trumps hårdföra linje smittar av sig på Europas politiker och att vi också bygger en mur mot omvärlden.


Vad fan bryr jag mig om fall människor, gamla och barn dör i Afrika, det är inte mitt problem. Jag ser det som naturens problem, blir det för många av en art så gör naturen sig av med dem då de saknar driften att skapa hållbara samhällsmodeller. Vissa folkgrupper verkar inte vara i stånd att kunna skapa välfärdssamhällen, utan ägnar sig istället åt familje- och klanfejder som urartar i inbördeskrig. De saknar den folkgemenskap vi skapat i Europas länder och hänger sig istället åt religionskrig och andra dumheter. Nationalism binder samman folk i solidaritet och gemenskap, något som både globalister och vänsterextermister bekämpar, de vill ha ett mångkulturellt kaos med öppna gränser. Visst kan vi ha ett EU men det ska inte vara på nationalstaternas bekostnad, det är därför jag gillar Putin och Trump de sätter nationens väl i första rummet.

Av Karsten - 29 januari 2017 21:25

Nu blir det inget mer bloggande i kväll för nu ska jag titta på Indiana Jones filmerna. Det var länge sedan jag såg dem sist.

Av Karsten - 29 januari 2017 19:17

Trumps kontroversiella migrationspolitik har lett till demonstrationer både i USA och i övriga världen. Jag har full förståelse för att han vill hålla borta alla kriminella och parasiter som väller in från Mexiko, men han stänger även ute forskare och vetenskapsmän med fel föräldrar eller födelseplats. Detta kan bli förödande för USA, tänk bara om USA stängt ute Einstein och Oppenheimer och alla andra judiska vetenskapsmän som flydde från Tyskland på 1930-talet. Trump för någon form av konservativ "vrida tillbaka klockan" politik där han vill ha tillbaka 1960- och 70-talets USA där hjulen gick för fullt och fabrikerna spottade ut nya produkter "Made in USA". Samma typ av drömmar när Jimmie Åkesson och hans kamrater trots att de inte ens en gång var födda då.


Detta är ett typiskt fenomen, när världen blir allt för kaotisk och gamla världen ställs på huvudet så kommer en längtan tillbaka till en tid då allt var tryggt, en tid då arbetena fanns i det egna landet istället för i Kina, Indien eller något annat låglöneland. Det är kapitalisterna och bolagstyrelserna som flyttar ut tillverkningen till de billigaste länderna med sämst arbetslagstiftning. Sverige hade en blomstrande varvsindustri under 1950- 60- 0ch 70-talet men plötsligt blev det billigare att bygga båtarna i Asien och den svenska varvsindustrin dog ut. Idag är vi inte ens självförsörjande vad gäller livsmedel, vi importerar från billigare länder. Istället för att föda upp kycklingar i Sverige importerar vi dem från Thailand. Skulle ett krigstillstånd inträffa med handelsblockader ligger den svenska civilbefolkningen illa till, vi kommer knappt att kunna föda vårt folk.


Med Donald Trump vid rodret i Vita Huset vet man aldrig vad som kan hända, själv spådde jag för över ett år sedan att blir Trump president så är det stor risk för ett kärnvapenkrig. Trump tvekar nog inte att sätta in taktiska kärnvapen på några kilotons styrka för att kväsa IS och Al Qaida. Världen har blivit en farligare plats att leva i, både i stort och i smått. Här hemma ser vi hur kriminella invandrargäng tar över makten i förorterna med hot om våld och de tvekar inte att göra bruk av sina automatvapen. Samtidigt sprider sig den militanta islamismen bland de muslimska invandrarna både i Sverige och övriga Europa. Det ser verkligen inte ljust ut med bostadsbrist, en skola i kaos, en sjukvård som går på knäna och en polis som inte längre klarar av sitt uppdrag att upprätthålla lag och ordning.

Av Karsten - 27 januari 2017 10:41

Vad är medvetande och varför har vi människor ett medvetande? Det är ingen som vet eller kan förklara det, ända sedan antiken har filosofer och vetenskapsmän grubblat på denna fråga. För de religöst lagda är frågan enkel då de kopplar medvetandet till tanken på en individuell själ, men för de sekulariserade neurofysiologerna och biologerna är frågan svårare. Likaså frågan om den fria viljan, har vi verkligen en fri vilja så som vi gärna vill inbilla oss eller är det bara en illusion? Vid experiment har det visat sig att själva handlingen går före tanken på att utföra den. Handlingen föregår tanken med cirka 500 millisekunder. 


Dessa frågor är både svåra och kontroversiella, då tanken på ett medvetande och en fri vilja ligger bakom vår juridik och lagstiftning. Vi utgår från att alla individer har en fri vilja och ett medvetande som kan skilja mellan det vi kallar rätt och orätt. Men är det verkligen så eller baserar vi allt på en kollektiv illusion som vi tycker passar in i vårt samhälle? Medvetandet är starkt förenat med tanken på ett "jag" en självuppfattning som människan och bara de högst utvecklade primaterna tycks besitta. Schimpanser som ser sig själv i en spegel är medvetna om att det är sig själv de ser medan en hund eller katt tror att det är en annan individ de ser. 


Kanske kommer vi att få svar på många av dessa frågor genom den moderna hjärnforskningen då medvetandet är knutet till de aktiviteter som våra hjärnor ger upphov till. Utan den mänskliga hjärnan skulle vi inte ens ha kunnat analysera själva grundfrågan om vad medvetandet är för något. Intressant i detta sammanhang är psykoaktiva droger som LSD, meskalin och psilocybin samt meditation och nära döden upplevelser. Man kan med hjälp av droger förändra sitt medvetande. På 1960-talet talade man om LSD som en medvetenhetsutvidgande drog, vissa talade om den som en "enteogen" drog, en drog som frigör den innre guden.

Av Karsten - 27 januari 2017 08:54

Sverige är i sanning en nation i förfall. Höga statstjänstemän häktas för ekonomiska oegentligheter efter att ha avslöjats av media. Man bryter mot lagen om meddelarskydd och försöker ta reda på vem som läcker till media. De högsta cheferna inom Riksrevisionen som har till uppgift att hålla ett öga på den offentliga ekonomin varnar sina kompisar för medias granskning. Det råder en osund anda av vänskapskorruption i samhällstoppen. Korruption och nepotism breder ut sig bakom demokratins ridå. Jag tror att denna utbredda korruption till stor del beror på att vi svenskar har länge gått och intalat oss att sådant händer inte i Sverige det är bara i länder som Italien, Spanien, Grekland och liknade som det finns korruption. Hur ska staten kunna begära att medborgarna ska betala sin skatt och inte syssla med ekonomiska oegentligheter när de som styr samhället själva inte följer lagen?


Själv tror jag bara vi sett toppen av ett isberg, ju mer man kommer att rota och gräva i det offentliga träsket ju mer kommer att komma i dagen. Vad Sverige behöver är en konstitution liknande den i USA som klart talar om vad politiker och statstjänstemän får göra och inte göra. Vår Regeringsform är alldeles för luddig och oklar. Samtidigt bör man återinföra tjäntemannaansvaret som Olof Palme avskaffade 1974, så att alla som bryter mot reglerna eller missköter sitt uppdrag ska kunna straffas. En politiskt oberoende granskningsnämnd bör införas istället för KU där politikerna nu sitter och granskar sig själva. Hela rättsväsendet i Sverige är korrupt och i förfall. I nämnderna i tingsrätterna sitter politiker tillsammans med en domare och dömmer. Inför ett jurysystem istället som garanterar opartiskthet.


En helt ny form av kriminalitet håller på att breda ut sig i Sverige. Med invandringen har vi fått en form av gängkriminalitet som vi tidigare inte haft. Förr i världen var det på sin höjd stökiga raggargäng som utgjorde ett problem, idag är det maffialiknade invandrargäng som med hot om våld får folk att tiga om deras verksamhet. Dessa gäng är tungt beväpnade med tillgång till både automatkarbiner och handgranater. Dessa gäng har man från myndighetshåll öppet låtit etablera sig. Det började med att de internationella MC-gängen etablerade sig i Sverige. Detta hade man kunnat stoppa redan i början av 1990-talet om viljan hade funnits. Istället gömde sig politikerna bakom floskler om föreningsfrihet och annat trams. 


Riksdagen bör instifta lagar som gör det olagligt att bilda samt ha samröre med all form av kriminella sammanslutningar. Stoppa detta fenomen medan det fortfarande är i sin linda istället för att låta det utvecklas till den form av kriminella gäng som terroriserar de amerikanska städerna. Undlåtenhet att stoppa brottslighet sprider sig snabbt i ett samhälle och når även toppen i form av korruption och mutor. Vi kommer i framtiden att få köpta politiker precis som i USA om vi inte sätter ner foten redan nu. Idag har vi en polisorganisation som knappt klarar av att lösa ens de grövsta brotten. Det är en skandal att det en gång så välordnade och trygga Sverige har förvandlats till detta otrygga mångkulturella helvete det är idag.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

19 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2 3 4 5
6
7 8
9 10 11 12 13
14
15
16 17
18
19 20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
<<< Januari 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se