Alla inlägg under maj 2017

Av Karsten - 31 maj 2017 21:02

Det måste ju finnas en större mening med våra liv här på jorden än att äta, skita, pissa och knulla? Det kan ju inte vara livets mening att producera en massa barn och plast skit som andra konsumerar, som fridge spinner en totalt meningslös produkt som ska hjälpa dem som drabbats av ADHD, en av de neurologiska defekter vår moderna värld med dess kemikalie preparerade mat gett upphov till. De flesta bryr sig inte, de har ingen själ. De är "Organic Portals" själlösa zombier, totalt meningslösa individer, de är som en tvättsvamp, en amöba som kan tala. 


Vissa har medvetande andra inte, de som inget medvetande har är farliga, för dem kan detta satanistiska system utnyttja i sina illasinnade syften. Förutom dessa "Organic Portals" finns det gamla själar, medvetanden som reinkarnerat sedan urminnes tider. Dessa besitter stor visdom och förstår att den materiella världen bara är en illusion. Vår planet är inne i ett kritiskt skede och för att överleva måste det till ett paradigmskifte. Vår värld måste ledas av en helt annan typ av ledare än dem vi har idag. Västerlandet har nått sin högsta punkt och är nu på nedåtgående, de makthaver den producerar är själlösa idioter som bara har materialismen för ögonen. Jag är glad att jag snart kommer att lämna denna vedervärdiga värld, om det sker om tio eller tjugo år är likgiltigt. Det jag har att se fram emot är bara ännu mer dekadens och ännu fler köttklumpar som kallas människor.

Jag rekomenderar läsning av "Den hemliga läran" av H.P Blavatsky för den som vill sätta sig djupare in i medvetandets mysterier. 

ANNONS
Av Karsten - 31 maj 2017 13:24

Ju fler svältande barn och vuxna vi i väst räddar med våra insamlingar och bidrag desto mer ökar risken för ett storkrig. Afrika är en kontinent präglad av krigiska och korrumperade regeringar, samtidigt är kontinenten rik på mineraltillgångar och skulle mycket väl kunna bygga upp fungerande välfärdssamhällen. Libyen är ett utmärkt exempel på detta, där lät Kaddafi bygga upp ett välfärdssamhälle finansierat med de oljeintäkter landet fick in. All sjukvård och all utbildning var gratis, fanns inte den sjukvård eller den utbildning du behövde eller ville ha så betalade libyska staten resan och vården eller utbildningen utomlands. Så viss går det om man bara vill och organiserar sig och får vara ifred för västmakternas illvilliga prospektörer.


Tyvärr är Kadaffis Libyen ett undantag från regeln, de flesta afrikanska stater präglas av fattigdom, sjukdom och svält, samtidigt som kontinenten ökar sin befokning katastrofalt. Detta beror huvudsakligen på att för få barn dör i spädbarnssjukdomer samt att kulturen med stamsamhällen och klaner uppmanar männen att skaffa så mycket, helst manlig, avkomma som möjligt. Man har en primitiv syn på samhället och känner inte alls den nationella solidaritet som vi i väst gör. Stor befolkningsökning betyder fler munnar att mätta och att fler ska slåss om de resurser som finns till hands, detta betyder att risken för konflikter och krig ökar. 


Vill vi överleva som art och civilisation bör vi sänka antalet människor på vår jord till under en miljard individer. Hur detta ska gå till vill ingen prata om då ingen vill bli "Svarte Petter". Men något måste göras frivilligt eller med tvång. Detta vet världens makthavare men de har målat in sig i ett hörn med FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter. Alla har rätten att skaffa så många barn de vill oavsett om de kan försörja dem eller inte. Galna religioner som islam uppmanar sina anhänmgare att skaffa så många barn som möjligt. Enda sättet att få bukt med detta är att tillintetgöra de kulturer och religioner som motarbetar en befolkningsminskning. Bäst vore om denna minskning kunde ske på frivillig väg, om inte så får man använda tvångsterilisering via luftburna kemikalier. Bespruta befolkningar med medel som steriliserar och gör dem oförmögna att skaffa barn.


Det värsta scenariot för att minska jordens befokning är ett kärnvapenkrig då detta drabbar alla andra arter, varav många redan står på branten till utplåning. Kan man begränsa kärnvapenkriget till att bara drabba stora befokningscentra med minimal strålning så vore det bra. Själv ser jag inga problem med en sådan lösning då jag betraktar människan som ett däggdjur bland andra, de flesta är bara lite klokare än en chimpans. Religösa eller etiska skrupler har jag inga. Jag ser bara ett viktigt problem som snarast måste lösas och det finns inga humana hänsyn att ta. Människan håller genom sin numerär på att ta kål på jorden och jorden måste räddas.

I min verklighet forsätter medvetandet på ett annat plan efter döden, man kan se det som att man befriar människorna från en eländig tillvaro här i den materiella världen för en bättre i den andliga. 

ANNONS
Av Karsten - 31 maj 2017 12:34

Det politiska debattklimatet i Sverige har blivit olidligt, alla tassar på i ullstrumpor och väger varje ord de säger på guldvåg. Så följden har blivit att inte mycket sägs, det mesta handlar om meningslösa småpetitesser. De stora frågorna smyger man runt som katten kring het gröt.

Massinvandringen är det största problemet Sverige har att ta itu med och i den frågan har nästan alla politiker målat in sig i ett hörn. Allt för länge har empati och humanistiska ideal fått styra i denna fråga, man har aldrig sett frågan i ett längre perspektiv; vad gör den med vår kultur och vad händer med svenskarnas särart? Det är som om politikerna inte bryr sig om detta, de fortsätter med sitt mantra: "Sverige behöver invandringen."


De andra två frågorna sjukvården och skolan hör intimt samman med invandringsfrågan, ju fler människor som kommer till Sverige desto högre tryck på skola och sjukvård. Vårt skol- och sjukvårdsystem är inte anpassat för en folkökning med flera hundratusen om året, eller under ett par år. Att bygga ut skolan och sjukvården kostar pengar, pengar som inte de nyanlända välfärdsmigranterna genererar. De pengarna får tas ut i ökade skatter från de som jobbar eller öka på utlandsskulden. Att det går bra för Sverige rent ekonomisk just för tillfället gör inte att vi kan se tiden an med ro, ekonomerna varnar och uppmanar till sparsamhet inför kommande sämre tider, men sådant har aldrig politikerna lyssnat till.


Vad som behövs är klarspråk, inte en massa omskrivningar i rädsla för medierna och PK-lobbyn. Den politiker som vågar stå upp och deklarera att han eller hon ska göra allt för att stoppa all vidare migration till Sverige både av så kallade flyktingar och av välfärdsparasiter kommer på sikt att vinna folket och väljarnas hjärta. Även många invandrare säger själva att Sverige måste sluta ta emot nya invandrare. Likaså vill väljarna höra vilka konkreta åtgärder som kan vidtas mot den ökade kriminaliteten  och otryggheten i samhället. De vill höra att kriminella invandrare ska kastas ut och bli av med medborgarskap och uppehållstillstånd. De vill inte höra att lagstiftningen inte tillåter sådana åtgärder, de tycker att då får väl politikerna skriva om lagarna. Det är klarspråk folket och väljarna vill höra, inte en massa inlindade omskrivningar och vaga löften, inte en massa politiskt korrekt smörja. 


Vill svenska folket att Sverige som nation ska raderas ut och svenskarna och deras kultur ska bli en historisk parentes så ska de i valet 2018 se till att Jonas Sjöstedt och hans kommunister kan bilda regering tillsammans med miljömupparna. Detta kommer att innebära öppna gränser och en gränslös invandring samtidigt som skatterna chockhöjs. Alla som kan kommer att försöka rädda vad som räddas kan och emigera från Sverige sedan får de som blir kvar råna, bedra och tjuva från varandra. V och MP har fått det de alltid drömt om ett anarkistiskt fritt samhälle.

Av Karsten - 31 maj 2017 12:14

Nu har den helgalna rödgröna regeringen hittat på ännu en skattetärande åtgärd i form av "extratjänster" en form av pseudojobb riktade till långtidsarbetslösa och nyanlända migranter. Man ska ha in folk på fullt subvetionerade tjänster inom idrotts, kultur och social verksamhet. Pseudojobben är tänkta att vara i 12 månader med ytterligare förlängning i ett år. Redan idag finns denna typ av pseudojopp inom vård och skola. 

Denna typ av åtgärd är att betrakta som tärande på statsfinanserna och kommer att öka Sveriges behov av utlandslån. De enda som gynnas av denna åtgärd är den globala produktionsindustrin som kommer att öka konsumtionen av prylar och skräp i Sverige samtidigt som Sverige blir allmer skuldsatt till de globala finansfurstarna och huset Rothschild.


Hela upplägget är uträknat in i minsta delalj och det politiska etablissemanget låter sig duperas och ökar på skattebördan på den arbetande delen av Sveriges befolkning genom att varje dag bevilja nya uppehållstillstånd. Bryter man ner problemet i närande och tärande blir det ganska enkelt. Ju fler ekonomiska migranter, dvs. välfärdsparasiter Sverige tar emot desto högre blir trycket på de närande, dvs. de som arbetar och genererar skatt. Den ekonomiska vakans som eventuellt uppstår är landet tvunget att täppa till med nya lån från det globala kapitalet. Frågan är vad som händer den dag pengarna tar slut och Sverige inte beviljas fler lån, då kommer kriminaliteten att öka till en nivå som kommer att störta Sverige in i kaos och anarki.

Av Karsten - 30 maj 2017 22:52

Jimmie Åkesson borde bli lite mer osvensk och lära sig av Donald Trump och Steve Bannon hur man når toppen och sopar mattan med sina politiska motståndare. Att hålla på och fjäska för Anna Kindberg Batra och hennes moderater kommer bara att kosta honom väljare. Det är bättre att helhjärtat satsa allt på att bli ensam herre på täppan. 

Låna lite av den islamofobiska retorik som Trump har kört med. Lova dina väljare att ni ska leta upp varenda kriminell invandrare, varenda knarkförsäljande arab och somalier, varenda radikaliserad muslimsk terrorist och förpassa dem ut ur Sverige och se till att de aldrig mer kan återvända. Lova dina väljare att riva upp och skriva om lagarna så att uppehållstillstånd och medborgarskap kan återkallas och vederbörande kan utvisas ur Sverige på livstid. Lova väljarna att de som inte går att utvisa kommer att interneras på livstid om de inte själva medverkar till att deras identitet och nationalitet klargörs så de kan utvisas.


Skyll det helvete vi har fått på dina politiska motståndare och lova att det ska bli en förändring. Sverige och svenskarna först. Fortsätter du i den mjäkiga lite fega stil du hittills hållit kommer ditt parti att spricka och en radikalare mer nationalistisk fraktion kommer att bildas. Redan nu väntar en massa uteslutna Sverigedemokrater tillsammans med ditt gamla ungdomsförbund på att bilda ett nytt parti - Altertnativ för Sverige. Och tro mig det finns politiskt utrymme för dem, folk har fått nog nu de vill se en förändring.

Skulle MP få som de vill så skulle varenda en av de 65 000 ensamkommande "flyktingbarnen" få ta hit sina anhöriga och det kommer att röra sig om flera hundratusen personer. Valet 2018 kommer att bli det sista demokratiska försöket att rädda Sverige, förlorar ni den chansen återstår bara våld och utomparlamentariska metoder för att få till stånd en regering som kan rädda Sverige. Då kommer folk att ge fan i demokratin och ta till mer drastiska och blodiga metoder för att rensa Sverige på alla dessa kriminella parasiter.

Av Karsten - 30 maj 2017 13:49

Nu verkar det vara Marockos tur att falla offer för de CIA-ledda missnöjesyttringar som har kallats "den arabiska våren". För de flesta nordafrikanska arbastater har det inte alls varit någon vår, det har istället lett till totalt kaos och anarki samt till att IS och andra radikaliserade grupper har kunnat etablera sig. Skulle den lagliga regeringen i Marocko falla så lär vi få se samma utveckling där. Landet kommer att splittras då olika etniska fraktioner kommer att kräva självständighet. Bland annat berberna Rif regionen kommer att revoltera mot regeringen i Rabat. Som en första åtgärd har regeringen låtit fängsla en upprorsledare, Zefzafi som hetsat mot centralregeringen och beskyllt den för korruption och diktatoriska fasoner. Skulle Marocko falla samman så lär Europa få se nya flyktingströmmar som försöker ta sig in i EU. Avståndet till Gibraltar är inte många sjömil.

Av Karsten - 30 maj 2017 12:17

Vilken normal varelse skulle frivilligt tvinga ner sina fötter i en styltliknade konstruktion där framfoten vilar på en spetsig triangel med cirka 7 - 8 cm långsida och där bakfot och häl lyfts upp av en 12 cm lång stylta som vilar på cirka en kvadratcentimeters stor yta? Svaret är den västerländska kvinnan. Jag anser att någon som använder dylika tortyrredskap som skodon inte kan vara riktigt psykiskt normal. Jag har sett kvinnofötter där lilltån ligger över den intilliggande tån på grund av de krafter som pressar foten framåt i dessa högklackade skor. Att vara så totalt utlämnad åt modets vansinne är inte normalt, slutsattsen blir att västerländska kvinnor är psykiskt abnorma. Att sedan många män finner det sexigt med högklackade kvinnoskor gör inte saken bättre, det blir till en ond symbios. Den tyske konstnären Hans Bellmer var helt besatt i kvinnoben med högklackade skor. 


Det är dessa varelser som systemet vill kvotera in på ledande poster i samhället, istället för att skicka dem till någon psykiatrisk institution som kan hjälpa dem att komma ur dessa modets griller. Många av de kvinnor som har ledande befattningar lider av neuroser och andra psykiska defekter då denna påtvingade könsroll egentligen inte passar henne. Dylika psykiska abnormiteter finner man inte alls hos naturfolk med klart uppdelade könsroller. Hela feministrörelsen och genusforskningens pseudoteorier har förvridit sinnet hos den västerländska kvinnan. De ledande kvinnorna inom dessa områden är svatt galna, så galna att ingen normalt tänkade individ kan ta dem på allvar, ändå verkar större delen av det politiska etablissemanget fallit i farstun för dessa galenskaper. Nästan alla manliga politiker påstår sig vara feminister!?

Av Karsten - 29 maj 2017 23:49

När ska världens medborgare göra uppror mot bankerna och finansinstitutens gränslösa bondfångeri? Man skapar pengar från ingenting och lånar sedan ut dem till folk så de kan köpa hus och bil. Den ränta och de amorteringar folk gör på lånet betalar de med inkomsterna från sitt arbete. Skulle de komma efter med betalningarna så kommer banken och beslagtar huset och bilen. Detta är värden som finns till skillnad från de pengar banken en gång lånade ut. Vad mera är att de pengar banken ska ha tillbaka överskrider med råge det du en gång lånade.


Detta bondfångeri fungerar så länge alla går med på det och spelar efter bankens regler, dessa regler har idag blivit globala precis som de största bankerna och finansintituten. Idag kan bankerna ta hela nationers tillgångar i beslag om de inte kan betala räntorna på lånen. Hela iden med räntor är sjuk, så sjuk att Gamla Testamentet förbjöd judarna att ta räntor av varandra. Då började de istället låna ut till de intet ont annande gojim som snart satt fast i räntefällan. Vi kan om vi vill och går samman störta det nuvarande ekonomiska systemet ner i avgrunden där det hör hemma. Men då fordras att vi gör oss av med alla regeringar som stöder det nuvarande systemet och skyddar det med sina poliser och militärer.


Våra politiska ledare är inget annat än förrädare och lakejer till det globala finanssystemet. De lurar oss och fyller oss med lögner och billiga löften. Och tro mig, de får sin belöning av finanseliten för att de orubbligt stöttar dem och ser till att roffandet kan fortgå. 

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

19 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
<<< Maj 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se