Inlägg publicerade under kategorin Militära frågor

Av Karsten - Måndag 13 mars 17:43

Om det är någon som kan beskyllas för nazism och fascism så är det Turkiets president Recep Tayyip Erdogan och inte de holländska politikerna som satte stopp för denne despots politruker som försökte värva röster bland Hollands turkar. Det Erdogan försöker få till stånd är en ny turkisk grundlag som ska ge honom obegränsade maktbefogenheter, i princip ska han kunna sitta kvar som Turkiets president på livstid. Det finns otäcka paralleller till den folkomröstning som hölls i Tyskland den 23:e mars 1933 där Hitler genom i ett val bad det tyska folket att ge honom befogenheter att upphäva demokratin i Tyskland. Lagen kallades Ermächtigungsgesetz eller Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich och innebar att man upphävde tryckfrihet, åsiktsfrihet kort och gott avskaffade Weimardemokratin. Det som öppnade upp för denna folkomröstning var Riksdagshusbranden den 27 februari 1933 i Berlin, precis som militärkuppen gav Erdogan möjlighet att genomdriva en författningändring i Turkiet. Att skicka Erdogantrogna politiker till Europas städer för att värva röster bland exilturkar är osmakligt och vidrigt. 


Det som är mest anmärkningsvärt i detta sammanhang är att Turkiet försöker bli medlem i EU, som jag ser det bör EU avbryta alla diplomatiska förbindelser med Turkiet och bygga en mur mot landet så inga flyktingar kan ta sig från Turkiet in i EU-området. Erdogan använder flyktingarna i landet som ett påtryckningsmedel mot EU och Bryssel, får han inte som han vill hotar han att öppna gränserna för en ny våg av flyktingar med EU länderna som mål. Erdogan ska behandlas med järnhand och inte med silkesvantar. Felet är att Turkiet genom sin närhet till Ryssland är en viktig pusselbit i Natos strategiska spel. Det finns till exempel en stor amerikansk flygbas i Turkiet samt åtskilliga signalspaningsanläggningar med kapacitet att spana in i Ryssland. Allt detta vet Erdogan och utnyttjar det till fullo.


ANNONS
Av Karsten - Tisdag 7 mars 19:46

Läget i Östasien trappas upp med nya missilupskjutningar av Nordkorea, som svar på detta har USA i Sydkorea installerat avancerade radaranläggningar och ett antimissilförsvar. Detta ses inte med blida ögon av Ryssland och Kina som begriper att med dessa radaranläggningar kan man även spana på dessa två länder. Man kan nog lugnt utgå från att Nordkorea fått hjälp att utveckla både kärnvapen och missiler av arbetslösa ryska ingenjörer och forskare som blev arbetslösa i början av 1990-talet när Sovjet kollapsade. Dessa forskare har lockats till Nordkorea med en priviligierad lyxtillvaro och en hög lön utbetalad i västvaluta eller guld. All kunskap kan köpas i dagens globaliserade värld, även avacerad vapenteknik. 

Själv tror jag bara det är en tidsfråga innan Japan skaffar sig egna kärnvapen, då Japan är ett av Nordkoreas mål vid sina missiluppskjutningar. Nordkoreas diktator är nog en av världens statsmän som är fullt kapabel att starta ett kärnvapenkrig. Han och hans generaler lever i sin egen paranoida värld där minsta provokation kan utlösa oförutsägbara reprisalier. Med Donald Trump i Washington och Kim Jong-un i Pyongyang har världen blivit en farligare plats att leva i.

ANNONS
Av Karsten - Torsdag 2 mars 12:02

Den där Pellejönsen till försvarsminister aviserar att allmän värnplikt ska återinföras, av årskullarna 1999 0ch 2000 kommer 13 000 att kallas in för värdering, av dessa kommer 4000 att tas ut för militärutbildning. Jag undrar efter vilka kriterier man kommer att välja ut dessa fyratusen? Antagligen ska väl hälften vara kvinnor och resten ha invandrarbakgrund eller vara HBTQ-personer. Alla stridisar och sådana som skulle duga till soldater kommer automatiskt att sållas bort, man kommer att fokusera på social och verbal förmåga, så att de blivande svenska soldaterna ska kunna tala fienden till rätta. Man kan väl gissa att framtidens officerare kommer att bestå av en massa beskäftiga flator. Med en utbildningstakt om 4000 om året lär det ta lång tid att bygga upp en slagfärdig armé, rekryteringen av yrkesmilitärer har ju inte gått så bra trots alla annonskampanjer.


Att ställa sig till svenska försvarets förfogande är i mina ögon rena själmordsuppdraget, då svensk militrär tappat allt vad kompetens heter under alla de år som gått sedan man började avveckla det svenska försvaret. Försvarsmateriell för miljarder har destruerats, nya reservmotorer gjordes obrukbara genom att man spräckte motorblocken, man körde över materiell med bandfordon för att göra det obrukbart. Allt från kanoner till bajonetter förstödes. Att sälja det var inte att tänka på, det var ju krigsmateriellexport. Våra mobiliseringsförråd tömdes ett efter ett och det mesta förstördes och en del såldes. Själv köpte jag några gamla hjälmar och en komplett snödräkt samma typ som användes under finska vinterkriget, en gasmask och lite första förbandsmateriell.


Ska bli intressat att se vad det blir av det hela, den som lever får se. Skulle väl vara lämpligt att installera ett starkt robotförsvar på Gotland, jag förstår inte vad man ska med en handfull stridsvagnar där? Dessa kan ju först komma till användning när fienden redan invaderat ön, det är väl bättre att hindra honom att kunna landstiga. Själv skulle jag installerat taktiska kärnvapenmissiler om jag varit ÖB eller försvarsminister. Men det där med kärnvapen satte ju kärringarna i riksdagen stopp för redan på 1960-talet. Ack mitt kära fosterland vad har det blivit av dig?

Av Karsten - Söndag 26 feb 12:48

Rätt roligt att läsa en bok av GW Persson där huvudpersonen är SÄPO:s kvinnliga operativa chef. Jag har alltid haft ett intresse för olika underrättelsetjänster, speciellt de svenska alltifrån Carlos Adlercreutz militära C-byrå som sorterade undergeneralstaben till polisens som låg under Stockholmspolisens kriminalavdelning det som senare skulle bli SÄPO. Det verkar som det från början var ganska rejält folk som besatte tjänsterna inom den svenska underrättelse- och säkerhetstjänsten, men det hela spårade ur under Palmes diktatoriska välde då en inkompetent idiot som Hans Holmer blir SÄPO-chef. Liksom att Palme inte litade på militären utan skapade sin egen underrättelseyjänst IB uttytt som Informations Byrån eller Inhämtning Birger efter dess chef Birger Helmer. 


Den siste SÄPO-chefen värd namnet var väl P.G.Vinge som kom på kant med Palme och hans IB. Efter IB, Geijer-affären, Ebbe Carlsson-affären och alla andra affärer har det mest varit skit med SÄPO, det gick politik och prestige i hur det skulle skötas. På den militära sidan ersattes C-byrån efter kriget av T-kontoret under Tede Palms ledarskap, detta upphörde 1964 i samband med att den hemliga militära underrrättelsetjänten omorganiserades. Idag sköts verksamheten huvudsakligen av MUST och FRA. Som med all underrättelseverksamhet så blir det mest skit när politikerna lägger sin näsa i hur det ska skötas. Idag är det inte sunt förnuft och kompetens som styr verksamheten utan politisk korrekthet, något som inte minst avspeglade sig i det så kallade zigenarregistret som Malmöpolisens underrättelsetjänt upprättat med all rätt.

Av Karsten - Onsdag 22 feb 12:25

Idag är det den 22 februari och årets bokrea startar. Bokrean idag är inte som bokreorna förr då förlagen sålde ut sina förlagsrester, iddg är det mest ett jippo där man säljer böcker speciellt tryckta för bokrean. Dock tänker jag bege mig ut och inköpa ett par Lief GW Persson romaner som jag fuinner underhållande att läsa, kollade som hastigast i Akademibokhandelns katalog och tyckte utbudet av historiska böcker och memoarer var magert. En tredjedel av katalogen var barnböcker, något som knappast förekom förr på bokreorna. 


Den enda bok som riktigt intresserar mig finns inte på rean då den är nyligen utgiven, det är en bok om nazistideologen Alfred Rosenbergs dagböcker. Dessa användes av åklagarsidan i Nürnbergrättegången men försvann sedan i något amerikanskt arkiv där de legat till nutid. De har nu återfunnits och blivit föremål för forskning och en bok. Historia är ett ämne som alltid intresserat mig, håller just på att läsa om boken om pansarslaget vid Prochorovska, mer känt som slaget om Kursk. Detta slag kom att präglas av den sovjetiska historiesynen under många år, en syn som kom att anammas även av de västliga historikerna. Det var först när två svenskar, Anders Frankson och Niklas Zetterling tog sig an historien som man fick en mer nyanserad och objektiv bild av skedet i juli 1943, det som kom att kallas världens största pansarslag.Av Karsten - Fredag 17 feb 11:14

Ända sedan jag var grabb och byggde modelplan har jag faschinerats av japanernas flygplan och örglogsfartyg, det låg någon orientalisk mystik över japanernas vapen och stridsteknik. Mycket var säkert inspirerat av dåtidens krigsserier, som "Serie Biblioteket" ,"Pilot 22" och liknade. Jag minns att jag som grabb byggde en pytteliten model av världens största slagskepp i ljusgrön plast. Det var en Pyro model i skala 1:1200. Japan byggde två sådana gigantiska slagskepp Yamato och Musashi. Yamato byggdes vid varvet i Kure där det idag finns ett museum med en 1:10 skala model av fartyget. Från början var fartygen bestyckade med ett svårt huvudartilleri bestående av tre stycken trippeltorn med 46 cm kanoner samt ett medelsvårt artilleri bestående av fyra 15,5 cm trippeltorn. Vid krigets slutskede hade två av dessa 15,5 cm trippeltorn ersatts av en otrolig ansamling av luftvärnsartilleri detta som ett resultat av flygets alltmer dominerande roll i sjökrigsföringen. Både Yamato och Musashi sänktes av amerikanskt marinflyg under krigets sista år.


Yamato hade ett deplacement på 68 200 ton och var 256 meter långt med en största bredd på 38,9 meter. Systerfartyget Musashi kom att väga 71 659 ton fullt utrustat och Yamato 72 800 ton. Japanerna hade även planer på ett tredje slagskepp i denna klass men det kom att konverteras till hangarfartyg under namnet Shinano. Från början var det svåra huvudartilleriet planerat att bestå av nio stycken 51 cm kanoner. Skrovet på Yamato var av Dulco Steel och hennes pansarbälte var 410 mm tjockt, detta pansarbälte skulle skydda mot torpedträffar. Dock hade Yamato inte det allra bästa stålet då det inte var ythärdat. Hade man använt den brittiska pansarplåten så hade man fått samma skydd med en tjocklek på bara 380 mm. Britterna var vid denna tid ledande när det gällde tillverkning av pansarplåt för örlogsfartyg, även Krupp i Tyskland hade tagit fram ett sätthärdat kolnickelpansar som mätte samma kvalitet.


Principen vid byggande av slagskepp var att man omgav alla vitala delar med pansarskydd, således var barbetterna, de runda långa rör som det svåra huvudartilleriet vilade på av tjock pansarplåt. Frontplåtarna på huvudartilleriets torn bestod av 650 mm pansarplåt och taken av 270 mm. Även pannor och ångturbiner omgavs av pansarskydd. Inuti barbettterna finns ammunitionshissarna som fraktar upp projektiler och krutkaduser från ammunitionslagren som finns skyddade inuti fartyget. Själva tornens fundamen vilar löst av sin egen tyngd på en krans av rullager. Vid undersökningar av vrakplatsen där Yamato vilar kan man se att hennes torn fallit av när hon sjönk. 


Yamato sänks i april 1945 under en ren självmordsoperation då fartyget skulle skydda ön Okinawa som amerikanarna börjat att invadera den första april, hon sänktes av amerikanskt hangarfartygs flyg den 7:e april. Hon gick ut på sin sista resa med bränsle som bara varade för färden till Okinawa inte tillbaka till hemmahamnen i Kure. Systerfartyget Musashi hade sänkts under slaget i Sibuyanska sjön i juni 1944 där även Yamato deltog. Det var först långt senare som amerikanarna överträffade dessa giganter i storlek med sina atomdrivna hangarfartyg.


Av Karsten - Onsdag 15 feb 10:25

 Det ska bli intressant att se vad för resultat mötet mellan president Trump och Israels premiärminister Netanyahu ger. USA har aviserat att de tänker överge en tvåstatslösning vilket kan ge upphov till en ny våldsvåg i området. Israel är intresserad av marken men inte av de palestinska folket som bebor marken. Den uppdelning som gjordes 1948 verkar aldrig de sionistiska judarna ha varit nöjda med, de har alltid velat ha hela det landområde som de menar att Gud gav till Moses för så där 3 - 4 tusen år sedan.

 

Man hör ofta i media den oro som omvärlden uttrycker för Nordkoreas kärnvapen, men man hör aldrig någon oro för de minst 150 kärnstidspetsar som Israel antas förfoga över. Då Israel ligger närmare Europa än Nordkorea har vi all anledning att oroa oss för vad som händer i Israel Palestina frågan. I militära kretsar i Israel finns något som kallas Simson alternativet (Samson Option) som går ut på att om Israel hotas att utplånas som självständig stat så ska alla Israels kärnvapenstridspetas avfyras mot de mål i sin omgivning som missilerna har räckvid till. Detta innebär att alla Eurtopas huvudstäder är hotade, då Israel förfogar över missiler med räckvidd till Island. Man resonerar som så, får inte vi existera så ska ingen annan heller existera.


Namnet Simson alternativet refererar till den Bibliske domaren Simson som bands fast vid två pelare i Filistinernas tempel och med sin styrka pressade isär pelarna så templet rasade ner och dödade både Simson och de tusentals filistiner som tillfångatagit honom. (Domareboken 16:30) Som jag ser det en ganska obehaglig inställning till sin omvärld. Det finns i judiskt-sionistiska kretsar i Israel ett agg mot Europa som man ansåg gjorde för lite för att rädda judarna undan nazisternas förintelse, ett agg som skulle rättfärdiga ett kärnvapenangrepp mot Europas städer i det fall staten Israel hotades av utplåning. Sverige gjorde väldigt lite för att rädda judar under kriget då det fanns starka antisemitiska åsikter i landet, speciellt i akademiska kretsar där man var rädd att de välutbildade judarna skulle ta jobben.


President Trumps judiske svärson Jared Kushner har utsetts till speciell emissarie i frågor som rör Israel Palestina frågan, trots att han saknar all diplomatisk erfarenhet. Kushner är ortodox jude vilket torde innebära att han stöder den israeliska bosättarpolitiken på palestinsk mark. Man må tycka vad man vill i denna fråga men bör ha i åtanke att sedan Israel upphörde att existera som fri stat i samband med den romerska ockupationen och Jerusalems Tempels förstörande år 79 e.Kr då många judar valde att överge landet och arabiska folk flyttande in där istället, har det bott det arabisktalande folk man kallar palestinier efter det namn landet fick av kejsar Hadrianus som slutligen krossade det judiska motståndet. Redan 638 e.Kr erövrades Palestina av araberna och föll under kalifernas styre.


Efter första världskriget då det osmanska väldets landområden styckades upp mellan ententens nationer tillföll Palestina engelsmännen 1923 som ett NF-mandat. Turkiet som var säte för det osmanska väldet stod på Tysklands sida under första världskriget och tillhörde därmed förlorarna, dagens Israel hörde till det osmanska riket sedan 1500-talet då det erövrades av Selim den förste. 1948 då det engelska mandatet upphörde utropade judarna staten Israel, något som genst fick följden att oroligheter uppstod med de arabiska folken. Ända sedan dess har det rått oroligheter i områden och två stora krig har utkämpats mellan Israel och dess granstater, ett 1967 0ch ett 1973. Vid dessa krig erövrade Israel större landområden än de som tilldelats dem vid landets delning 1948.


Det som i väst kommit att kallas "den arabiska våren" har på alla sätt gynnat Israel utrikespolitiskt, genom att iscensätta demonstrationer och skapa oroligheter har den amerikanska underättelstjänsten CIA lyckats få bort ledningen både i Tunisien, Libyen och Egypten. Någon direkt vår skapade man inte, istället råder kaos och våld i Libyen, militären styr i Egypten och Tunisen är väl den nation som klarat sig bäst efter de folkliga revolterna 2011. De som gynnades mest av den arabiska våren var de fundamentalistiska muslimerna och organisationer som al Qaida och IS. IS är säkert något som kommer att diskuteras under mötet mellan Trump och Netanyahu och även situationen i Syrien som är en gammal ärkefiende till Israel. Ett annat hot mot Israel är Iran som ju strävar efter att bli en kärnvapenmakt. På det hela ser det ganska mörkt ut i denna krutdurk som området utgjort ända sedan Israel utropades 1948. Någon hållbar lösning är inte i sikte, snarare kan vi förvänta oss mer våld och stridigheter.

Av Karsten - Tisdag 14 feb 17:59

Nordkoreas diktator Kim Jong-Un verkar ha läst sin Machiavelli "Il Principe" väl, hans halvbror Kim Jong-Nam mördades enligt rykten av två Nordkoreanska kvinnor på Kuala Lumpurs flygplats med förgiftade nålar. Man har från Malyasiskt håll bekräftat att en nordkoreansk man dött på flygplatsen. Kim Jong-Uns äldre halvbror Kim Jong-Nam lämnade Nordkorea 2011 efter att ha överlevt ett mordförsök i samband med den gemensamma pappans – tidigare diktatorn Kim Jong-Ils – död. Kim Jong-Un har även låtit avrätta Kim Jong-Nams fabror Jang-Song-Thaek 2013.


Kim Jong-Un vill döda honom eftersom han känner till många hemligheter om honom och Pyongyang, men också eftersom han är rädd att Kim Jong-Nam skulle kunna spela en viktig roll i en framtid kupp för att ta över makten, har Toshimitsu Shigemura, professor vid Waseda University i Tokyo och Nordkoreaexpert, tidigare sagt till Telegraph.

Det hela låter som taget ur renäsansens Italien där Borgia och Medici släkterna förgiftade och mördade sina fiender på löpande band. Kim Jong-Un är en av de få kvarvarande bisarra diktatorerna i världen, förr hade vi fler knäppskallar som Idi Amin i Uganda och kejsar Bukassa i Centralafrikanska rebubliken. 

 

Man förstår att Kim Jong-Un satsar stort på kärnvapen och interkontinentala missiler, typer som han kan bara klamra sig fast vid makten med våld och hot om kärnvapenvedergällning. Så länge Nordkorea har kärnvapen kommer USA inte att våga sig på någon statskupp, invasion eller liknade. Kim Jong-Un såg hur det gick för Saddam Hussein och Kaddaffi och vill med sina kärnvapen försäkra sig om att ingen försöker anfalla hans land. De som fruktar hans kärnvapen mest är Japan som koreanerna har ett horn i sidan på ända sedan andra världskriget då Japan ockuperade hela Koreahalvön och förde en brutal politik mot koreanerna.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

2 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2017
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se