Inlägg publicerade under kategorin Polis och rättsväsende

Av Karsten - Lördag 25 mars 19:07

Den där Dan Eliasson borde ta sina polischefer och göra en studieresa till Vitryssland och lära sig hur man behandlar besvikna och frustrerade medborgare. Detta skulle ytterligare kunna öka klyftan mellan poliskåren och medborgarna. Eftersom polisen tycks vara oförmögna att lösa brott och förhindra den grova kriminaliteten så återstår bara att skydda ett illa omtyckt maktetablissemang. Med tanke på de bilder man sett av polisens verksamhet i Stockholm är de redan militariserade med sina skyddsvästar, kevlarhjälmar och Heckler & Koch MP5 maskinpistoler. Det var länge sedan den svenska polisen var en jovialisk man i rock med blanka knappar, skärmmössa och sabel. Jag vill minnas att TV i sin barndom hade ett barnprogram som hette Småstad där en sådan trevlig polis förekom.


Själv betraktar jag idag polisen som folkets fiende vars primära uppgift är att skydda statsmakterna från medborgarnas missnöje, precis som det brukar vara i diktaturer eller skendemokratier. De som söker sig till polisyrket och stannar kvar är ofta knäppskallar med ett eller annat mindevärdighetskomplex. Jag tror den där dvärgen till justitieminister varken kommer att klara av att krossa de kriminella invandrargängen eller få ett stopp på stenkastningen mot blåljuspersonal, det kommer istället att bli värre. Blotta åsynen av dagens poliser är provocerande och ger obehagliga associationer men det förstår varken Morgan Johansson eller Anders Ygeman.

ANNONS
Av Karsten - Torsdag 23 mars 19:27

Tänk er att Sverige bli ockuperat av en främmande makt (som det så fint heter), hur många av Sveriges poliser tror ni då hänger av sig uniformen och vägrar sammarbeta med ockupationsmakten? Min gissning är inte många. Under andra världskriget var det allmänt känt att stora delar av Sveriges poliskår var nazistsympatisörer, speciellt polisen i Skåne var mycket nazistanstuckna. Vad tror ni hade hänt om Hitler valt att ockupera Sverige? Nu blev inte Sverige ockuperat tack vare den fega eftergiftspolitik samlingsregeringen med Per Albin i spetsen drev. Vi slapp bli terroriserade av vår egen polis.


Ju lägre krav man ställer på de blivande polisernas IQ och utbildning dessto ovissare är deras lojalitet. Idag räcker det med tvåor i gymnasiebetyget för att bli polis, några direkt fysiska krav har man inte heller, samtidigt råder det ett enormt grupptryck och en osund kåranda inom polisen. De värsta råskinnen anger tonen och de andra vågar inte annat än att anpassa sig. Cheferna har ingen som helst kontroll över detta, alla över kommisarie nivå, intendenter, överintendenter och byråchefer är juridiska byråkrater som inte har en susning om vanligt polisarbete, de är vanliga pärmbärare och politruker som ser polisen i termer av kvantitet och beväpning. 


Min gissning är att de flesta poliser ställer sig till en eventuell ockupationsmakts förfogade. Den nya polisorganisationen är perfekt för en eventuell ockupationsmakt, en centralt kontrollerad och militariserad polis med föga koppling till det civila samhället. Kan det bli bättre? Jag är skrämd av utvecklingen och den aningslöshet man visar från politiskt håll. Jag tvivlar på att man ens har diskuterat frågan om polisens lojalitet vid en ockupation. Rent politiskt och taktiskt bör polisen gå under jorden vid en ockupation och låta ockupationsmakten avsätta trupp för att upprätthålla ordningen. Ju mer en ockupation kostar en fiende desto bättre.

ANNONS
Av Karsten - Torsdag 23 mars 18:49

Liberalernas Jan Björklund vill ha 5000 nya poliser till, jag vill hellre rensa ut alla rötägg och halvimbecilla poliser och höja lönen till minst det dubbla och höja intelligensen på de poliser som blir kvar. 5000 nya idioter kommer knappast göra att folk känner sig tryggare.

När jag såg bilderna från Stockholms T-Central i samband med att säkerhetsnivån höjts blev jag mörkrädd, där stod ett gäng maskerade hjälmförsedda poliser beväpnade med tyska kpistar. Chansen att de skjuter ihjäl oskyldiga civila är betydligt större än att de skjuter någon terrorist. Våra politiker har helt tappat greppet över utvecklingen i Sverige. Polisen leds idag av ett gäng byråkrater med juristexamen som ser sig blinda på kvantitet och tyngre beväpning. Nästa steg är väl att de äskar medel till inköp av medeltunga tanks, de senaste decenierna har den svenska polisen militariserats och man tror lösningen på alla problem är koncentration, man samlar så många idioter man kan på det ställe problemen uppstår.


Efter den senaste omorganisationen där hela Sverige blir ett enda stort militariserat polisdistrikt kommer allmänhetens inställning till polisen vara nere på noll. Polisen kommer att ses som en fiende enkom avsedd att skydda ett redan orättvist och genomruttet samhällssystem. Jag vill inte tänka på den dag ett politiskt parti med totalitära ambitioner tar makten, då finns redan den infrastruktur som man behöver för att förtrycka folket helt. Mitt råd är att återkommunalisera polisen. Låt varje kommun avgöra hur många poliser den behöver och låt polisen åter bli en civil samhällsinstitution i medborgarnas tjänst. Dan Eliasson är en galning som omger sig med likasinnade psykopater. Jävla tur man inte är ung och ska ta ansvar för framtiden.

Av Karsten - Tisdag 21 mars 18:35

En amerikansk kriminolog vid namn Kennedy framträdde i arton nyheterna och bekräftade bara vad jag själv trott och hävdat om de kriminella invandrargängen, de flesta skjutningarna handlat om respekt och revirpissning, inte så mycket om andelar i narkotikahandeln. De skjuter på varandra för ett nedsättande omdöme om sin syster eller någon annan bagatell. Ett typiskt primitivt och impulsivt handlande, bara vad man kan förvänta sig av individer från primitiva patriarkala klankulturer. Kennedys recept är att konfrontera de enskilda gängmedlemmarna med sina anhöriga och med sin omgivning, vi vet vilka ni är och vi vet vad ni sysslar med och vi gillar det inte. Man utsätter dem för omgivningens grupptryck.


Den där lille fjanten till justitieminister Morgan Johansson var på besök i Malmö och lovade att man skulle sätta fast de mest brottsbenägna i gängen för minsta småsak, som oförsäkrad bil, nedskräpning, o. dyl. de yngre ska kunna omhändertas med hjälp av LVU-paragrafen. Det låter ju bra, vi får se om det kommer att låta sig genomföras i praktiken. Då det finns stora pengar i omlopp i dessa gäng kan man mycket väl tänka sig att de rekryterar de bästa advokaterna som kommer med sina juridiska spetsfundigheter och lagvrängeri.  Johansson själv tänker sattsa 40 miljarder av våra skattepengar på brottsförebyggande åtgärder, det blir intressant att se om skattebetalarna får någon valuta för de miljarderna.

Av Karsten - Måndag 20 mars 18:55

Fallet med Kaj Linna är bara ett i raden av rättsfall där folk blivit frihetsberövade på grund av undermåliga förundersökningar genomförda av obegåvade poliser och prestationshungriga åklagare. Bristerna i det svenska rättssystemet är så uppenbara men av rädsla för att medborgarnas tilltro till hela statsapparaten ska falla försöker man in i det längsta sopa problemen under mattan. Det svenska samhället är uppbyggd på en autoritetstro till statsmakternas ofelbarhet, detta har gått så långt så att staten är villig att offra enskilda medborgare på tilltrons altare. Staten och dess tjänare kan inte göra fel, även när det är uppenbart att fel begåtts hävdar de ansvariga in i det längsta att fel ej begåtts och att ingen kan hållas ansvarig.


Få länder har en befolkning med lika hög tilltro till staten och dess tjänare som Sverige. Detta är något man inpräntar i svensken redan i hans barndom, i skolan får alla barn lära sig hur bra, jämnlikt och rättvist allt är i Sverige. Man kan alltid lita på statsmakterna och i Sverige finns ingen korruption och rättsröta. Svensken kan lita på sin polis och sina domstolar, vilket de flesta svenskar gör ända tills de själva drabbas av det svenska rättssystemet och inser hur ruttet det är. Tingsrätter med politiskt tillsatta nämndemän som i stort sett slaviskt lyder rådmannen och som tror på åklagarens och polisens ofelbarhet. Samma trötta halvsovande nämndemän från partiernas slaskspannar sitter och berövar medborgarna deras frihet för något problem politikerna fått för sig att de kan lagstifta bort.


Se bara på fallet Thomas Quick där en galen åklagare fått för sig att han slagit klorna i Europas värste seriemördare, som sedan visar sig vara en av rättssystemet drogad mytoman. Ju fler mord Quick erkände dessto fler piller fick han av någon charlatan till rättspsykolog. Jag ser ingen större skillnad på fysisk tortyr eller att framtvinga erännanden av en drogberoende människa med löfte om att han ska få drogsubstitut. Ofta är det samma slödder och människotyp som blir polis som blir förbrytare, det är ofta slumpen som avgör. När Sverige satte upp den första regulgära polisen i städerna rekryterade man folket bland stadens förbrytare. Man tänkte väl vem kan förbrytare bättre än andra förbrytare. De som har någon som helst tilltro till polisen och rättsväsendet idag är antingen förståndshandikappad eller helidiot.

Av Karsten - Söndag 19 mars 12:05

Egentligen borde man gratulera de svenska makthavarna och media till att så totalt ha lyckats med att föra ett helt folk bakom ljuset och få dem till att tro att de lever i det bästa och rättssäkraste samhälle världen någonsin har skådat. Socialdemokratin lyckades under en lång rad av år då deras maktinnehav var totalitärt omstöpa Sverige till en enpartistat och få medborgarna att ha en närmast sjuklig tilltro till samhällsorganen. Svenskarna gick omkring och trodde att inga andra hade det så bra och tyggt som de, hela folket drabbades av narcisism och navelskåderi. Var det någon som sade emot och kom med invändningar så blev denne närmast betraktad som en samhällsfiende. Detta spektakel lyckades socialdemokratin med Olof Palme i spetsen hålla liv i ända fram till 1976 då de förlorade valet. Tyvärr för Sverige var skadan redan skedd, den självbild svenskarna hade byggt upp satt innetsad så djupt att den fortfarande gör sig gällande.


Sverige är ett samhälle där individen är helt utlämnad åt statsmakternas godrtycke, någon rättssäkerhet existerar inte. På samma sätt som man bockade och neg för Hitler på 1940-talet så krälar man ödmjukt i stoffet för USA idag. Man till och med utlämnar människor i klorna på CIA och tror på deras försäkringar att de utlämnade inte ska utsättas för tortyr. De flesta svenskar är så dumma så de väljer att fortsätta tro på statens godhet och domstolarnas opartiskhet. Hur i helvete kan man vara så urbota dum att man tror att ett gäng politiskt tillsatta nämdemän hämtade ur de politiska partiernas slaskspannar och i händerna på en dominant juridiskt auktoritär rådman ska kunna utdöma rättvisa domar? De svenska domstolarna är så politiserade de kan bli, hela rättssystemet är genomruttet. Detta som allt annat en följd av den genompräktiga självbild man har och den godtrogenhet som genomsyrar folket.


När politikerna talar om integration av invandrare så menar de i själva verket omprogramering till att bli en snäll godtrogen svensk som alla andra. Det enda positiva med invandrare är att de flesta av dem hyser en misstro till statsmakten och allt vad politik heter, då de ofta har dåliga erfarenheter från sina hemländer. Här i Sverige försöker vi inbilla dem att de kommit till ett land som är en moralisk stormakt där alla politiker och statstjänstemän är goda och vill alla medborgare gott. Har man en gång råkat på en svensk byråkrat och paragrafryttare så vet man hur fel den bilden är. Är det något svenskarna borde lära sig så är det civil olydnad, att våga sätta sig upp mot makten och trotsa den. Att sluta vara så förtvivlat konflikträdda och närmast sjukligt anpassningsbara.


Vi har ett sjukt samhälle dår ett fåtal med stort ekonomiskt inflytande sätter agendan, skyddade av en polismakt som aldrig varit så långt från medborgarna som idag. Det hela är inslaget i en snygg förpackning av skendemokrati och parlamentarisk teater. Se bara på SD så snabbt de lärde sig att spela sina roller i denna politiska buskis. De är nästan sjukt följsamma idag och av det oppositionsparti de en gång var finns inget kvar, ändå inbillar sig en fjärdedel av väljarna att en röst på dem ska innebära förändingar. Stackars, stackars svenskar så lättlurade ni är, när fan ska ni lära er?

Av Karsten - Lördag 18 mars 21:29

Är nu inne på sista romanen av Sjöwall Wahlöö "Terroristerna" som är betydligt mer politisk än de övriga böckerna. Paret skriver rätt ut att Sverige är en skendemokrati som styrs av en liten klick kapitalister och en hop fega politiker. Tyvärr har de rätt och saker och ting har inte blivit bättre med tiden tvärtom sämre. Något rättssamhälle har Sverige aldrig varit med sitt politiserade system med nämdemän utsedda av de politiska partierna. Om jag ska vara helt opartisk så hade jag inte heller som invandrare velat bli dömd av en tingsrätt där det satt en massa Sverigedemokrater. Inte för att jag gillar invandrare, men jag gillar ett rättssamhälle där alla är lika inför lagen.


Den svenska rättvisan är ett skämt med halvsovande advokater som bara är en sorts statister i en vidrig form av teater. Vi har ett politiskt etablissemang som försvarar ett domstolssystem som är allt annat än rättssäkert. På vissa punkter är politikerna rörande ense från V till SD. Detta är så vidrigt så jag välkommnar den systemkollaps som förr eller senare kommer att drabba det svenska samhället. Varför ska jag ställa mig bakom ett ruttet samhällssystem även om jag älskar mitt fosterland. Det kanske är just för att jag älskar mitt land som jag är så hatisk mot poliser och det politiska systemet. Polisens enda uppgift är att skydda ett ruttet system och dess företrädare. Ingen politiker vågar ställa sig upp och ta strid mot rövarkapitalismen och banksystemets ränteslaveri. De bara jamsar med från V till SD.


Vi behöver ett politiskt allternativ som står på folkets sida som inte är en del i det genomruttna politiska systemet. Är det vekligen demokrati att låta folket välja mellan pest och kolera en gång vart fjärde år och sedan accepterta att dessa dönickar står i riksdagen och prata en massa strunt timme ut och timme in? Den nuvarande ledningen i SD är inget annat än fosterlandsförrädare precis som de andra partierna. Över 20 procent dumskallar tror att saker och ting blir bättre om de röstar på SD, de blir istället grundlurade av en samling smarta skurkar som lurar till sig en lön på 63 000 kronor i månaden som finansieras av skattemedel. Stackrst dumma svenskar det finns inget hopp för er. 

Av Karsten - Lördag 18 mars 04:03

Egentligen är det polisens och politikernas eget fel att invandrarungdomarna i förorterna hatar samhället och snuten och kastar sten på dem. Snuten uppträder ofta stöddigt och provocerande beroende på att den personal man lyckats rekrýtera håller så dålig standard och har noll innanför skallbenet. Vi har själva varit korkade nog att rösta fram bottenskrapet i samhället att representera oss i riksdagen. Bara i ett efterblivet land som Sverige kan en sådan som Mona Sahlin göra politisk karriär. Redan på 1960- och 70-talet började det svenska samhället falla samman, de lösningar politikerna kom med bara påskyndade förfallet. Egentligen ska man bara glädja sig åt att det går åt helvete för Sverige, ett folk som är så korkat får skylla sig själv. Det är inte konstigt att folk super och drogar sig med annat i ett land som Sverige, man har ju lyckats skapa ett helvete.


Det kommer definitivt inte att bli bättre i framtiden, vi kommer att få ännu sämre snutar som kommer att skita blankt i alla vardagsbrott. Samtidigt är det bara en tidsfråga innan de kriminella börjar skjuta tillbaka på polisen och då får vi en verkligt farlig situation där rädda snutar drar vapen vid minsta lilla ingrepp och kommer mycket snart att skjuta oskyldiga. Detta kommer man sedan att sopa under mattan med riggade rapporter och utplacerade vapen i bästa amerikanska still. Nä, snuten har sig själv att skylla. Dåligt utbildade och olämpliga personer som blir poliser och får bära vapen är ingen bra kombination. Det är bara en tidsfråga innan det inte bara är i de invandrartäta förorterna som snuten är hatad, snart kommer hela svenska folket att hata dem utom en och annan korkad SD-medlem.


Trump gör alldeles rätt när han tar upp Sverige som ett dåligt exempel på hur det kan gå när man tar in för många utomeuropéer och muslimer. Nu vill politikerna fylla poliskåren med dessa också, polisen ska avspega befolkningen heter det. Jag kan redan se vilket kaos det kommer att bli, redan nu anses kvinnor inte vara riktiga poliser, vänta bara tills somalier, albaner, afghaner och liknade fyller kåren då kommer de etniska motsättningarna inom polisen att totalt bryta sönder organisationen. Det är lika bra att redan nu planera för framtida medborgargarden och milisgrupper, när det går riktigt åt helvete får väl även dessa börja köpa in vapen från Balkan. Jag bara säger lika gott åt er, som man bäddar får man ligga. Hoppas sängen känns riktigt knölig för dig Stefan Röfven!  

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

2 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2017
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se