Inlägg publicerade under kategorin Skola utbildning

Av Karsten - Torsdag 16 mars 20:02

På de regionala Skåne nyheterna tog man upp problemet med stulna cyklar, mobiler och kläder i skolorna. Man intervjuade några etniska svenskar som tyckte det var jobbigt med stölderna. Vad vem som helst med lite hjärna begriper är att de flesta stölder begås av alla "ensamkommande flyktingbarn" som inte har råd att köpa den senaste mobilen eller de senaste modekläderna. Våra skånska skolor är idag nerlusade av afghaner, irakier, syrianer, somalier och folk från andra delar av Mellanöstern. Dessa uppträder ofta i gäng och för ett terrorvälde på vissa skolor, skolledningen ser mellan fingrarna då de ej vill bli anklagade för rasism. På vissa skolor är situationen helt ohållbar men de ansvariga låssas som det regnar, de har ju fått lära sig att det är inga problem med invandringen. Barnens föräldrar blir ju inte speciellt glada när ungarna kommer hem utan cykel och mobil, det blir ju till att köpa nytt. Barnen själva vet säkert vilka förövarna är och även deras föräldrar, men skulle de ringa skolan så får de bara reda på att de har fördomar och är rasister.

ANNONS
Av Karsten - Måndag 6 mars 12:41

Just nu pågår ett upplopp på Alléskolan i Hallsberg och tre polispikétbilar finns på plats. Som vanligt kastar ungdomarna på skolan sten på polisen. Förra veckan var det också ett stort bråk på samma skolan. Man behöver inte vara överbegåvad för att kunna läsa mellan raderna att det med största sannolikhet rör sig om olika etniska fraktioner som kommit i luven på varanda och gör upp på det sätt deras kultur påbjuder. Idag är ju etniska svenskar i minoritet på de flesta skolor, så att de som kastar sten på polisen borde vara elever med invandrarbakgrund.


Själv tycker jag det är på tiden att man öppet börjar diskutera alla de negativa följder invandringen till Sverige har haft. Politikerna bara framhåller de positiva sidorna i svepande ordalag, det berikar den svenska kulturen, de behövs för vi har en åldrande befolkning, många som kommer är högutbildade osv. Vi har hört denna visa år ut och år in, oavsett vilken regering vi har haft. Samtidigt har de negativa konsekvenserna blivit alltmer uppenbara, bara i Malmö har det skett fem dödsskjutningar i år, nästan dagligen angrips blåljuspersonal av stenkastande invandrarungdomar. Våra skolor har förvandlats till veritabla slagfält och ingen vill bli lärare längre.


Givetvis är inte alla invandrare problematiska, men allt för många är det för att man ska kunna blunda för det. Man kanske borde överväga att gallra ut de värsta rötäggen och förpassa dem ut ur riket. Kommer man till ett land och söker asyl och skydd så förväntas man visa ett visst mått av tacksamhet och ödmjukhet. Istället möts det svenska värdfolket av en fräckhet utan like, de som kommer ställer bara krav och ger inget igen. Om invandrarungdomarna förvandlar skolornas lektioner till kaos och kalabalik så är det ingen eller få som lär sig något och vi får en samling obildade dumskallar som ska ut på arbetsmaknaden. Detta är ohållbart i längden och kräver omedelbara åtgärder.

ANNONS
Av Karsten - Onsdag 1 mars 22:58

Förr levde vi människor i harmoni med naturen då vi inte hade något annat att välja på, vi var underkastade naturens krafter. Vi stod inte på toppen av näringskedjan och kunde mycket väl bli mat åt något av de stora kattdjuren eller åt vargar. Idag har vi med religionens hjälp drabbats av hybris, vi har utnämnt oss till Guds avbild. Värst av alla är judarna som utnämnt sig själva till Guds egendomsfol, det utvalda folket. Med judendom, kristendom och islam såddes ett frö av galenskap i människornas sinne, vi satte oss till doms över alla andra arter och såg inget fel i att utrota dem. Jorden var ju till för människan och ingen annan. Djuren på jorden, fåglarna i himmelen och fiskarna i vattnet fanns där ju bara för vår skull. Religion är som en mental sjukdom som äter upp människan på samma sätt som cancer. 


Muslimer spränger sig själva i luften och alla i sin omgivning i tron att de ska komma till ett Pardis där 72 oskuldfulla jungfrur står och vänta på dem. De påstår att Gud uppmanat dem att döda alla som inte delar deras trosuppfattning. De ortodoxa judarna gör anspråk på världsherravälde och påstår att varje plats där en jude satt ner sin fot tillhör det judiska folket. Så länge vi inte bekämpar denna form av religiös fanatism och förintar deras trosbärare så att de inte kan sprida sitt gift så kommer eländet bara att fortsätta. Vad vet vi om någon Gud? Vad vet vi om vårt eget medvetande? Inte ett dugg, det är en skock äldre gubbar som tagit monopol på det de kallar sanningen och för den vidare generation till generation. Filosofer som Friedrich Nietzsche isåg faran med religionens vansinne och bekämpade den i sina texter. Vem läser Nietzsche idag? Möjligtvis att det ingår i filosofi och litteraturhistoria vid universiteten. De flesta människor är inget annat än urrbaniserade bondknoddar totalt i avsaknad av bildning.

Av Karsten - Torsdag 23 feb 12:24

Jag är skrämd av det lättsinne som samhället visar i de fall de anställer invandrare som företer intyg och betyg om högre utbildning från sitt hemland. Det kan röra sig om intyg på utbildning i yrken som: läkare, sjuksköterskor, ingenjörer, ekonomer, lektorer och liknade. Räddslan för anklagelser om främlingsfientliget gör att omgivningen är motvilliga att påtala bristerna i deras påstådda utbildning. Värst är när det handlar om sjukvårdspersonal, då deras inkompetens drabbar patienterna.


Jag är övertygad om att vårt sjukvårdssystem är befolkat av individer av utländsk härkomst som uppvisat förfalskade betyg och intyg på att de tjänstgjort som läkare i sitt hemland och därmed kunnat kvittera ut en svensk legitimation. Att kolla upp legitimiteten i deras betyg kan bli svårt om de kommer från krigsdrabbade länder som Syrien. Kardinalfelet är den svenska godtrogenheten, man varken vill eller vågar ifrågasätta betyg och kompetens då det från politiskt håll spridits en bild av att Sverige inte tillvaratar invandrare med högre kompetens. Detta utnyttjar bedragare. Se bara på fallet med Paolo Macchiarini på Karolinska Institutet.


Själv känner jag mig bara trygg om jag vet att läkaren eller sjukvårdspersonalen som behandlar mig är etniska svenskar eller är utbildade i Sverige. I framtiden kommer jag att vägra låta mig behandlas av sjukvårdspersonal som talar dålig svenska och därmed knappast utbildats i Sverige. Då jag själv har rudimentära kunskaper i medicin kan jag ställa sådana frågor som avslöjar om den som behandlar mig har de kunskaper jag förväntar mig. Då jag söker för en åkomma läser jag alltid på innan jag träffar läkaren. Nu har jag som tur är inte sådana problem då min personliga läkare på vårdcentralen är en äldre svensk kvinnlig distriksläkare i allmänmedicin. Hon vet att jag har medicinska kunskaper så hon tar aldrig några risker utan remiterar mig till en specialist så fort det behövs. 

Av Karsten - Onsdag 22 feb 20:42

UG envisas med att kalla den inkompetete läkaren som granskas i programmet för just "läkare", är han inte kompetent att sköta de sysslor som förväntas av en läkare så är han ingen läkare i mina ögon, han är en charaltan, en kvacksalvare. Detta med inkompetent sjukvårdspersonal, läkare och sjuksköterskor, som uppvisar papper på utbildning i främmande land och som sedan får sin utbildning godkänd av myndigheten här i Sverige och en svensk legitimation verkar vara mer regel än undantag. Bristen på personal gör att man tar vad som helst och skiter i patientsäkerheten. De ansvariga cheferna på landstinget kör med det vanliga tugget och undanflykterna. 


De som innehar de tunga maktpositionerna i dagens Sverige är de sämsta och mest inkompetenta, bottenskrapet i samhället. Det är det politiska systemet med att tillsätta chefer efter politisk lojalitet istället för kompetens som är boven i dramat. Hela systemet är genomsyrat av svågervälde och korruption. Vi lever alla i en nation i förfall. Både skolan, sjukvården, äldrevården och polisorganisationen präglas av inkompetens, personalbrist och en allmän motvilja mot att försöka lösa problemen. De ansvariga politikerna svamlar som vanligt sin högtravande politiska smörja som i stort går ut på att de inte gjort något fel och därför är utan ansvar.

Av Karsten - Onsdag 15 feb 20:28

Fattar de dumma eleverna inte att genom att fuska på de nationella proven driver de på betygsinflationen så att framtida arbetsgivare inte ger ett ruttet lingon för ett svenskt gymnasiebetyg. Likaså får studenterna väldiga problem om de söker in vid något universitet då dessa inte gör avkall på grundkunskapen som krävs för vidare och högre studier. Redan när jag läste vid Lunds Universitet på 1980-talet så fanns det studenter som var tvungna att få stödundervisning för att kunna följa med i de högre studierna. Framtida arbetsgivare kommer att ta fram egna test för att se om den arbetssökande duger till de uppgifter denne ska utföra. Det är bara att konstatera fördumningen breder ut sig i Sverige, i takt med invandringen blir folket bara dumare och dumare.

Av Karsten - Tisdag 14 feb 12:13

Malmö har gått från att ha varit en ganska tråkig och grå industristad med Kockums varv och mekaniska verkstad som den störste arbetsgivaren, till en fattig invandrarstad präglad av djupa sociala och ekonomiska klyftor. Den senaste tiden har dessa klyftor generat uppkomsten av kriminella invandrargäng. Det började redan 1993 då Hells Angeles etablerade sin första svenska klubb i Skåne. Därefter har det uppståt en rad kriminella gäng och sammanslutningar av företrädesvis unga invandrarmän. Dessa har tagit med sig vålds- och hederskulturen från sina hemländer, de har ingen som helst respekt för människoliv vilket den senaste dödsskjutningen i söndags var ett prov på. Man sköt då en ung man till döds utanför en restaurang på Möllevångstorget med ett flertal skott. Möllevångstorget är både dag- och kvällstid en välbesökt plats så risken att oskyldiga skulle träffas av skott eller rickoschetter var mycket stor. 


Hur man ska få ett stopp på detta råder det delade meningar om. Det vanligaste man får höra från politiskt håll är att "man måste bryta utanförskapet och satsa på utbildning", detta är ett mantra som politikerna upprepar varje gång problem relaterade till invandringen uppkommer. Jag tror medlemmarna i de kriminella invandrargängen skiter fullständig i utanförskapet och att de inte är intresserade av utbildning såvida det inte gäller vapenutbildning. Att hela detta problemkomplex fått uppstå beror på en naiv godtrogenhet från politiskt håll samt en helt okontrollerad flyktinginvandring. Jag tror Öresundsbron bidragit till problemen då denna och medlemskapet i EU gjort det lättare att smuggla in vapen till Sverige. Efter Balkankriget fanns det gigantiska lager av vapen på drift, vapen som köptes upp av skrupelfria individer som sålde dem vidare till kriminella gäng. 


Ta bara detta fenomen att kasta in handgranater till sina fiender, det var något otänkbart förr. Enda möjligheten att få tag i handgranater var att göra inbrott i ett mobförråd, idag smugglas de in från Balkan. Man borde från politiskt och polisiärt håll ingripit mot gängproblematiken långt tidigare. Redan när MC-gängen etablerade sig borde man ingripit och förbjudit bildande och medlemskap i gäng med en kriminell profil. Vår lagstiftning har inte hängt med i utvecklingen, trots att gängkriminaliteten pågått i mer än ett årtionde. Här i Sverige har man en övertro på att man kan prata folk till rätta, man tror på det goda hos människor. Tyvärr är många av gängmedlemmarna av det virket att de inte går att prata med dem, de är precis som sina motsvarigheter i USA. Rättssamhället måste ringa in gängen och plocka bort dem från gator och torg och internera dem på obestämd tid. Medborgarnas trygghet är viktigare än gängmedlemmarnas mänskliga rättigheter, de har genom sitt uppträdande förverkat rätten till ett anständigt bemötande, de ska behandlas som paria som skadedjur.

Av Karsten - Söndag 12 feb 13:02

Kommer det nybildade partiet Alternaitv för Sverige att på sikt gynna SD istället för att utmana dem och ta väljare ifrån dem? Frågan är öppen och kommer an på vilken politik AfS kommer att driva. Att de kommer att ha en restriktivare hållning i asyl- och invandringsfrågor står utom allt tvivel, men i övriga politiska frågor som ekonomi, skola, försvar, aborter, familjepolitik m.m återstår att se. De flesta nationella partier brukar ha en konservativ hållning i abort- och familjefrågor vilket är helt rätt då kärnfamiljen utgör grundkittet i samhället. En sund familjepolitik där man värnar om kärnfamiljen är viktig som motvikt mot vänsterns militanta feminism och HBTQ-politik. Ett stabilt samhälle kan inte byggas på splittrade familjer där barnen far vind för våg. Alternaiv för Sveriges inträde på den politiska scenen skulle kunna gynna SD om AfS ses som allt för högerexteremt vilket skulle kunna få SD att framstå som ett mer rumsrent alternativ för väljarna.


Vi ser idag hur 1970-talets flummiga och negativa syn på kärnfamiljen har spillt över på skolan som idag beskrivs som ett slagfält och kaos av de som jobbar där. En starkt bidragande orsak till stöket i dagens skola är massinvandringen av utomeuropéer, som kommer från en miljö där lärarna uppfostarde stökiga elever med rottingen till en skola där inga kroppsstraff och normer överhuvudtaget råder. Förutom detta har man tagit bort den gamla pluggskolan där varje elev skulle kunna sin multiplikationstabell och veta var Japan ligger och vad dess huvudstad heter. Idag får man vara glada om eleverna vet att landen närmast oss heter Norge och Danmark. I takt med att undervisningssystemet förfaller förfaller också hela landet.


Alternativ för Sverige bör fokusera på de viktigaste känfrågorna som är skola, sjukvård och invandring. Detta är vad folket själva tycker är det viktigaste för politikerna, därefter kommer lag och ordning som verkar vara nära kollaps efter polisreformen. En stat och regerings viktigaste uppgift är att tillse att det råder lag och ordning ute i landet, det ska inte få finnas enklaver där kriminella gäng bestämmer lagarna, såsom det är idag i Rosengård, Rinkeby, Hammarkullen m.m Jag tror folket har tröttnat på alla löften och fina utläggningar i riksdagen när de ser att inget händer i praktiken. Det blir inte fler poliser, det löses inte fler brott, tvärtom det skjuts och dödas nöästan varje dag i Sverige. Alternativ för Sverige bör ha som valspråk "Ut med det gamla in med det nya". Ut med alla dessa överbetalda slöfockar och nickedockor som sitter i riksdagen och pratar skit och in med folk som ser till att något händer. Märker folk att SD håller på att bli ett parti lika handlingsförlamat och korrupt som de övriga partierna så har Alternativ för Sverige alla chanser till framgång.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

2 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2017
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se