Inlägg publicerade under kategorin Skola utbildning

Av Karsten - Lördag 13 maj 13:26

Jag tror fler och fler svenskar har fått upp ögonen för att det som skrivs tidningar och sägs på TV är avsett att påverka och manipulera deras åsikter. Ofta gör det så klumpigt så syftet är uppenbart, har man ett reportage om flyktingsituationen i Mellanöstern så visar man bilde på ett smutsigt gråtande barn för att man vet att denna typ av bild vädjar till de emotionella. När man visade bilder från flyktininvasionen hösten 2015 så letade man upp någon av de fåtaliga kvinnor med barn som fanns med och intervjuade dessa medan man i bakgrunden kunde se unga muslimska män gå av tåget på Malmö Central. Hela tiden försöker man manipulera bilden av verkligheten genom de billiga ticks som man lär ut på de vänsterorienterade journalisthögskolorna.


Detta med agendasättande journalistik är ju att öppet deklarera att tidningens uppgift är inte att upplysa utan att manipulera dina åsikter. Som en röd tråd går bilden av att det är synd om flyktingar samt att alla som söker asyl gör det av flyktingskäl. Detta med att ingen flyr från sitt hemland utan synerliga skäl hamras in i läsarna. Ytterst sällan får vi läsa om alla dem som söker asyl under falska förespeglingar, välfärdsmigranter som lämnat sitt hemland bara för att få det bättre materiellt. Inte heller tar man upp de problem som kommer att uppstå när alla dessa unga muslimska män som kom 2015 vill ha hit sin famlilj efter det att de själva beviljats uppehållstillstånd. Det kan röra sig om flera hundratusen människor.


Hela tiden hammrar man in en falsk snedvriden bild av att migranterna behövs i Sverige, vilket är en lögn av enorma proportioner. Istället belastar de vårt samhälle genom att tvinga fram byggandet av fler bostäder, fler skolor och en utbyggd sjukvård och allt ska betalas med våra skattepengar. Det är inte svårt att räkna ut att det är en förlustaffär för svensken att ta emot en massa välfärdsmigranter. Bara en bråkdel av de som kommit kommer på sikt att arbeta och betala skatt inom rimlig tid, de flesta kommer att ligga samhället till last och leva på bidrag livet ut. De som tjänar på affären är kapitalisterna, de får fler konsumenter som konsumerar deras produkter, byggsvängen får fler arbeten och pengar i kassan. Svenska folket kan se fram emot fler skattehöjningar och en ökad utlandsskuld, men om detta skriver gammelmedia inte ett ord.

ANNONS
Av Karsten - Torsdag 11 maj 20:56

Den 30-årige lärare som skjutits från en blå Clio vid en skola i Angered är själv invandrare, på Flashback får man alla uppgifter. För den som är intresserad heter brottsoffret: 19890710 Alan Amin, Bondegärdet 48, lgh 1101, 424 33 Angered.

Förmodligen är det så att denne lärare kommit i konflikt med narkotikasäljande invandrare utanför skolan och sagt åt dem att försvinna. Detta har inte uppskattats av gettotyperna utan de har känt sig kränkta och beslutat sig för att hänmnas och visa vem som bestämmer genom att skjuta läraren. 

Det borde inte vara något större problem för polisen att lista ut vilka de tre gärningsmännen är om de lägger manken till. Men som vanligt slarvar de väl till det och blattejävlarna går fria.

ANNONS
Av Karsten - Lördag 22 april 19:30

Det snackas mycket om att de nyankomna ska integreras i det svenska samhället, men det tycks gå dåligt. Detta kan jag förstå för vem vill integreras i ett samhälle som höjer sexuellt avvikande till skyarna, ett samhälle där homosexualitet ses som normalt? Ett samhälle vars kyrka viger folk av samma kön i Guds namn. Ett samhälle där feminister har företräde, ett land styrt av en massa galna batikhäxor. Ett land var befolkning blint tror på sina auktoriteter hur galna uttalande de än kommer med? Ett land som gjort genusforskning till en akademisk ämne. Ett folk som låter politisk korrekthet gå före det sunda förnuftet. Ett folk som stillatigande låter makthavarna bygga ut sina kontrollapparater och snällt svarar på alla dumma statliga enkäter om deras privata förhållanden.


Jag förstår att folk som kommer från patriarkala dysfunktionella samhällen vägrar låta sig integreras och omfattas av de normer som är vägledande i det svenska samhället. Jag fattar att de väljer att bygga upp parallellsamhällen där deras egna kulturnormer gäller. Detta är inte bara ett fenomen som sker i Sverige, det sker runt om i Europa, i England, i Frankrike, i Italien och så vidare. Våra kultursystem är så väsenskilda att det kommer att ta många, många generationer innan folk från arabvärlden tar till sig vansinnigheter som feminism, genusflumm, HBTQ och annan västerländsk galenskap. Vi har låtit de ultraliberala krafterna få fritt spelrum vilket har gjort kulturklyftan till mer konservativa kulturer avgrundsdjup.

Av Karsten - Torsdag 13 april 19:50

De elever med utländsk bakgrund som hotar lärare eller stör lektionerna samt sexuellt trakasserar kvinnliga elever ska omedelbart skiljas från utbildningen och sättas i fängsligt förvar där de under sträng uppsyn kan fullfölja sin skolgång. Det måste bli slut med detta daltande med elever med utländsk bakgrund som missköter sig, de ska fatta att fri utbildning är ett privilegium som de ska vara tacksamma för.

De som sökt asyl i Sverige och beviljats uppehållstillstånd ska ha fullständigt kklart för sig att detta uppehållstillstånd kan återkallas för hela familjen om en medlem missköter sig grovt. Detta skulle sätta press på föräldrarna att hålla efter sina ungar. 


Det råder inget tvivel om att klimatet i skolan förändrades i takt med massinvandringen, många lärare valde att sluta och söka sig till andra yrken. Som vanligt ville media och politiker inte kännas vid dessa problem och absolut inte koppla det till massinvandringen. Unga män från dysfunktionella patriarkaliska kulturer i Mellanöstern var som vilka pojkar som helst enligt politikerna. De förstod inte alls de problem kvinnliga lärare hade med dessa arabslynglar som vägrade lyda tillsägelser från kvinnor. 


Nu är det hög tid att sätta punkt för en katastrofal invandringspolitik som förts allt för länge. Sverige har gjort mer än nog och bör stänga sina gränser för all vidare invandring av utomeuropéer samt säga upp alla asylavtal. Kort och gott det ska inte längre vara möjligt att söka asyl i Sverige. Alla statliga och kommunala bidrag till olika asyl- och flyktinggrupper dras med omedelbar verkan in. Samtidigt ses alla beviljade uppehållstillstånd över och de som erhållits på falska grunder dras in och personen i fråga utvisas. Jag tror stora delar av svenska folket delar dessa åsikter och gärna ser dessa förslag förverkligade.

Av Karsten - Torsdag 13 april 13:45

Den dramatiska befolkningsförändring som skett i Sverige från år 2000 till år 2016 talas det mycket tyst om i systemmedia. Från 2000 till 2016 ökade andelen personer med utländsk bakgrund med 1 137 002, samtidigt minskade de med svensk bakgrund med 21 167 - dessa utvandrade ur Sverige då de inte längre såg någon framtid i detta av terrordåd härjade mångkulturella helvete. 

Förra året beviljade Sverige 150 000 uppehållstillstånd, varav hälften till asylsökande, en siffra utan motstycke. Sverige gav tre gånger så många personer asyl som hela övriga Norden tillsammans.

De närmaste fyra åren beräknas cirka 270 000 anhöriginvandrare söka uppehållstillstånd i Sverige. Under 2016 ökade de positiva asylbesluten från 38 procent till över 70 procent.


Den stora frågan är hur detta kommer att påverka vårt land socialt och kulturellt? Denna fråga diskuteras aldrig i systemmedia, vi får bara höra hur bra det är för arbetsmaknaden som skriker efter arbetskraft. Att de flesta som kommer hit har liten eller ingen utbildning alls talar man tyst om. Man tror att man genom det som kallas "Kunskapslyftet" ska få analfabeter att bli raketingenjörer.


Förmodligen är detta en tickande demografisk bomb som kommer att explodera i framtiden och kasta Sverige bakåt från en väl fungerande välfärdsstat till ett kaosartat mångkulturellt U-land präglat av svåra sociala och ekonomiska klyftor. Alla med högre utbildning kommer att söka sig till stabilare länder med högre löner. 


Låt mig citera Gunnar Sandelin från Nya Tider varifrån jag hämtat dessa siffror:

"Befolkningsökningen i vårt land består till stor del av outbildade människor, mestadels unga män, från tredje världens mest våldsamma och dysfunktionella länder där islam dominerar. Det är inte en rasistisk/islamofobisk utsaga utan något som grundar sig på fakta. Från 2014 och fram till nu är 68 procent av alla asylsökande av manligt kön. Länder i topp är: Syrien, Afghanisatn, Irak, Som,alia, statslös (Syrien/Palestina), Eritrea och Iran".

 

Vem som helst som inte är besjälad med altruistiska mångkulturella illusioner begriper att detta kommer att sluta i en katastrof för Sverige. Vårt land kommer att gå under i en flodvåg av kriminalitet och terrordåd. Krav kommer att resas på att vår sekulära lagstiftning anpassas till sharialagstiftingen. Våra system kommer att infilteras av främlingar med en egen agenda som de driver mot våra intressen. Sverige går en mörk framtid till mötes.

Av Karsten - Måndag 27 mars 12:52

Jag undrar vad framtida etniska svenskar kommer att anse om den invandrings- och flyktingpolitik som bedrevs från 1980-talet fram till 2015? Kommer man med det nuvarande skolsystemet att lyckas likrikta och hjärntvätta det kommande släkte att se positivt på den ansvarslösa och okontrollerade flyktinmgpolitik som Sverige har bedrivit? Det man idag kallar "värdegrund" är ju inget annat än politisk korrekthet som går ut på att alla har samma värde, något som är rent trams och osanning. En högt utbildad människa är oavsett etnisk härkomst alltid värd mer ur samhällssynpunkt än en obegåvad analfabet från exempelvis Somalia.


Betraktar man människan som ett däggdjur  bland andra däggdjur så måste samma genetiska regler gälla för henne som för hundar och hästar. Blandar man en individ med dåliga genetiska anlag med en individ med exelenta anlag så kommer avkomman att få sämre anlag än den med de exelenta. Den nordiska människotypen har ett flertal goda egenskaper som är en kombination av genetiska och sociala egenskaper. Skandinaverna var fram till första hälften av 1900-talet en mycket homogen folkgrupp, därefter har den till viss del blandats med främmande genetiska anlag som ibland har inneburit en försämring. Likaså har främmande kulturella, sociala och normativa anlag förstört mycket av den ärlighet, pliktmedvetenhet och flit som präglade den nordiska människotypen. 


Kalla gärna dessa åsikter för rasism, detta utslita begrepp som används för att straffa oliktänkare samt rättfärdiga folkblandning och uttunnig av goda genetiska anlag. De som söker sig till norra Europa från Afrika och Asien är inte de med de bästa genetiska anlagen, det är oftast de som dessa hemländer själva helst vill slippa. Exempelvis bestämmer Turkiet själva vilka syrier som ska få stanna i Turkiet och vilka som ska skickas vidare till Europa. De högutbildade får stanna och skiten skickas vidare. Europa har blivit en genetisk soptunna om man ska hårddra det. Man är säkert medveten om detta i högre politiska kretsar men "värdegrunden" förbjuder att man diskuterar problemet. För detta är ett problem, ett stort problem som kommer att ge återverkningar i framtiden. 


Det finns två kategorier, kulturbyggare och kulturförstörare. De länder som har lyckats skapa demokratiska välfärdsstater med en folkgemenskap är befolkade med kulturbyggare, medan de länder som inte lyckats bygga upp någon välfärd är befolkade med kulturförstörare. De sistnämnda är ofta patriarkala klansamhällen som saknar den solidaritet som fordras för att bygga upp ett välfärdssamhälle. Majoriteten av de som kommit hit till Sverige de senaste decenierna har valt att skapa parallellsamhällen ute i miljonprogrammets förortsområden, de känner ingen som helst solidaritet med det svenska samhället. De utgör en tärande faktor som lever på bidrag. Vi måste därför förkasta värdegrunden och den politiska korrektheten och se saker som de verkligen är. Lära våra barn att skolan ljuger på lektionerna i samhällskunskap och liknande ämnen. På varje punkt motarbeta politikernas och medias försök att pådyvla oss ett samhälle vi inte vill ha.

Av Karsten - Torsdag 16 mars 20:02

På de regionala Skåne nyheterna tog man upp problemet med stulna cyklar, mobiler och kläder i skolorna. Man intervjuade några etniska svenskar som tyckte det var jobbigt med stölderna. Vad vem som helst med lite hjärna begriper är att de flesta stölder begås av alla "ensamkommande flyktingbarn" som inte har råd att köpa den senaste mobilen eller de senaste modekläderna. Våra skånska skolor är idag nerlusade av afghaner, irakier, syrianer, somalier och folk från andra delar av Mellanöstern. Dessa uppträder ofta i gäng och för ett terrorvälde på vissa skolor, skolledningen ser mellan fingrarna då de ej vill bli anklagade för rasism. På vissa skolor är situationen helt ohållbar men de ansvariga låssas som det regnar, de har ju fått lära sig att det är inga problem med invandringen. Barnens föräldrar blir ju inte speciellt glada när ungarna kommer hem utan cykel och mobil, det blir ju till att köpa nytt. Barnen själva vet säkert vilka förövarna är och även deras föräldrar, men skulle de ringa skolan så får de bara reda på att de har fördomar och är rasister.

Av Karsten - Måndag 6 mars 12:41

Just nu pågår ett upplopp på Alléskolan i Hallsberg och tre polispikétbilar finns på plats. Som vanligt kastar ungdomarna på skolan sten på polisen. Förra veckan var det också ett stort bråk på samma skolan. Man behöver inte vara överbegåvad för att kunna läsa mellan raderna att det med största sannolikhet rör sig om olika etniska fraktioner som kommit i luven på varanda och gör upp på det sätt deras kultur påbjuder. Idag är ju etniska svenskar i minoritet på de flesta skolor, så att de som kastar sten på polisen borde vara elever med invandrarbakgrund.


Själv tycker jag det är på tiden att man öppet börjar diskutera alla de negativa följder invandringen till Sverige har haft. Politikerna bara framhåller de positiva sidorna i svepande ordalag, det berikar den svenska kulturen, de behövs för vi har en åldrande befolkning, många som kommer är högutbildade osv. Vi har hört denna visa år ut och år in, oavsett vilken regering vi har haft. Samtidigt har de negativa konsekvenserna blivit alltmer uppenbara, bara i Malmö har det skett fem dödsskjutningar i år, nästan dagligen angrips blåljuspersonal av stenkastande invandrarungdomar. Våra skolor har förvandlats till veritabla slagfält och ingen vill bli lärare längre.


Givetvis är inte alla invandrare problematiska, men allt för många är det för att man ska kunna blunda för det. Man kanske borde överväga att gallra ut de värsta rötäggen och förpassa dem ut ur riket. Kommer man till ett land och söker asyl och skydd så förväntas man visa ett visst mått av tacksamhet och ödmjukhet. Istället möts det svenska värdfolket av en fräckhet utan like, de som kommer ställer bara krav och ger inget igen. Om invandrarungdomarna förvandlar skolornas lektioner till kaos och kalabalik så är det ingen eller få som lär sig något och vi får en samling obildade dumskallar som ska ut på arbetsmaknaden. Detta är ohållbart i längden och kräver omedelbara åtgärder.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

4 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2017
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se