Inlägg publicerade under kategorin Datorer och teknik

Av Karsten - Måndag 19 feb 13:51

För någon vecka sedan blev jag uppringd av en försäljare från ComHem eftersom huset jag bor i är anslutet till deras TV-nät. Han tjatade i minst 20 minuter om att jag skulle prova på C More Standard och till slut var jag dum nog att gå med på förslaget då jag blev lovad tio dagars ångersrätt. Detta var på en torsdag vill jag minnas mig, på lördagen skulle kanalerna vara inkopplade men när jag testade fanns inga C More kanaler. Jag ringde då den tekniska supporten och klagade, det visade sig att försäljaren aldrig kontaktat teknikerna så de kunde koppla in kanalerna. Jag meddelade då teknikern att jag överhuvudtaget inte var intresserad av deras produkter och han lovade att inte koppla in något vilket också skedde. 


När jag sedan får fakturan så har Com Hem fräckheten att kräva mig på en månads betalning för något de aldrig levererat. Jag har sedan dess haft åtskilliga telefonsamtal om dessa felaktiga fakturor som de verkar ha väldigt svårt att rätta till. Jag vill å det skarpaste varna alla från att haka på Com Hems erbjudanden. Jag ser fusionen mellan Tele2 och Com Hem som ett försök att skapa monopol på alla TV och mobiltjänster. Innan hade jag möjlighet att säga upp Com Hem som bredbandsleverantör och istället välja Tele2 detta är nu meningslöst då det inte finns något alternativ. Jag tycker folk ska gå samman i en Facebook- eller Twitter grupp som heter #hatacomhem och avslöja dessa skojare och deras ljusskygga metoder.

ANNONS
Av Karsten - Söndag 11 feb 21:28

Neurologer och psykiatrin börjar mer och mer inse sambandet mellan mikrovågstrålningen och dess påverkan på den mänskliga hjärnan och kroppen. Ju kortare våglängd på strålningen desto farligare är den, exempelvis är gammastrålning extremt kortvågig, det är den som bildas vid nukleära fissionsprocesser. Den snabbaste överföringen för mobiler är för närvarande G4 systemet som inom kort kommer att ersättas med G5 som är snabbare och kan överföra mer information till priset av att den är farligare än sina föregångare. Dagens mobiltelefoni arbetar med mikrovågor av samma slag som värmer din mat i mikrovågsugnen. 


Dagligen omges vi av denna strålning, speciellt om vi vistas i urbana miljöer, mobilmasterna sänder ut signaler som motas av mobilerna som i sin tur sänder ut samma typ av signal för att identifiera sig. Sedan människan uppfann elektriciteten eller rättare sagt upptäckte den och förstod dess natur har vi omgivit oss med fler och fler elektriskt drivna föremål och maskiner. Alla dessa genererar elektromagnetisk strålning som till viss del interfererar med våra egna kroppar och hjärnors elektriska nervimpulser. Exempelvis så utnyttjar vi detta vid mätningar av EEG och EKG, man fäster känsliga plattor på strategiska ställen på kroppen som registrerar dessa elektriska impulser och överför dem till vågor på ett papper.


Att tro att all den elektromagnetiska strålning som vi ständigt omger oss med inte skulle påverka kroppens egna elektrokemiska signaler är övermåttan naivt att tro. Mobil- och datorindustrin motarbetar alla rapporter om farligheten i strålningen från WiFi-routrar och mobilmaster, man hävdar att den är i stort sett ofarlig. Det är inte bara strålningen som är farlig hela digitaliseringen av samhället utgör en fara för det mänskliga intellektet. Eleverna i skolan blir dummare av att lära sig från att stirra i skärmar än av att lära sig genom att läsa i böcker. Detta har man fastslagit genom jämförande studier. Vi människor är som förblindade av den snabba utvecklingen inom informationsteknologin och vägrar se farorna med den.


Med tanke på politikernas flitiga användande av både smartphones och datorer så borde de statiskt sett tillhöra nationens dummaste vilket vi ofta får belägg för genom deras huvudlösa beslut. Se bara på deras blindhet inför faran att outsourca driften av statliga register med  känslig och hemlig information. De förstår inte själva sig på den teknik de använder eftersom de ger ej säkerhetsklassade tekniker tillgång till datasystemen. Skulle alla digitala system krascha skulle samhället i stort sett stanna av helt då det saknas analoga backup system. Det är hög tid att vakna upp ur den digitala dröm som Bill Gates,  Steve JobsMark ZuckerbergTimothy John Berners-Lee med flera skapade. Människan måste lära sig inse svagheterna och fallgroparna i de innovationer hon i sin hybris skapar. Förståelsen av materiens innersta byggstenar gav oss kärnvapen, något de flesta inser att vi kunde vara utan. 

ANNONS
Av Karsten - Fredag 9 feb 17:39

Såg precis ett intressant föredrag av en professor Manfred Spitzer om sambandet mellan digitaliseringen och fördumningen bland de unga. Det har visat sig vid studier bland annat vid den amerikanska militärakademin West Point att eleverna lärde sig bättre genom att läsa ur böcker än att använda läsplattor eller datorer. Detta faktum tycks helt ha förbigått Gustav Fridolin (Mp) som har datoriserat den svenska skolan, istället för att lära sig ur läroböcker ska ungarna sitta och Googla idag. Inte konstigt att Sverige rasat ner i PISA mätningarna. Samma sak gäller mobiltelefonerna eller smartphones dessa stör eleverna genom sin blotta närvaro, bara att ha sin smartphone liggande på skolbänken drar uppmärksamheten från lektionen. Hela den hysteri som skapats kring de så kallade sociala forumen på Nätet, Facebook, Twitter och Instagram har gett upphov till psykisk ohälsa hos den unga generationen. 


Den unga hjärnan har inte den självsäkerhet som den vuxna hjärnan har vilket gör den mycket känsligare för kritik och ren mobbning något som tycks vara ganska vanligt på sociala forum. En smartphone skapar också en känsla av att du hela tiden måste vara med, du måste hela tiden kolla alla ställen du gjort inlägg eller tyckt till på och vilken reaktion detta gett upphov till. Detta skapar en psykisk stress som gör det svårt att koppla av och koncentrera sig på skolarbetet. Alla dessa fenomen, datorer, läsplattor, smartphone och sociala forum är så nytt att vi ännu inte till fullo har kunnat utvärdera deras påverkan på psyket. Vi vet också väldigt lite om den strålning som dessa avger och vilken påverkan det har på vår egen hjärnas elektrokemiska processer. 


Jag är övertygad om att man i framtiden kommer att få en väldigt polariserad diskussion om denna påverkan där å ena sidan industrin och tillverkarna av dessa produkter kommer att försvara dem och framhålla deras ofarlighet och på den motsatta sidan kommer vi att ha neurologer och psykiatrin som kommer att hävda det motsatta. Statistik och forskning kommer att visa vem som har rätt. Det fanns en tid där läkare hävdade att det var helt ofarligt med nikotin, det var för övrigt nazisterna som var först med att påpeka sambandet mellan rökning och lungcancer och hade stort upplagda reklamkampanjer för att få tyskarna att fimpa för gott. Idag är det ingen som tror det är nyttigt eller bra att röka.

Av Karsten - Tisdag 6 feb 12:20

Är det så djävla konstigt att barn och unga mår psykiskt dåligt och känner ångest och depression? De är inte dummare än att de är medvetna vilken värld de växer upp i och vilka problem tidigare generationer har skapat genom sin ansvarslöshet. Unga människor är medvetna om miljöförstöringen och rovdriften av jordens tillgångar, de ser de ekonomiska och sociala orättvisorna. De är medvetna om klimatförändringarna som får polarområdenas isar att smälta och hotar att höja vattennivån hos världshaven. Samtidigt känner de en maktlöshet och vanmakt då de vet att de inget kan göra något åt problemen då de förstått trögheten i de politiska systemen som på sin höjd tillsätter en utredning.


Förutom dessa stora globala problem har vi fått ett samhälle som ställer allt högre krav på individen att prestera, skolan ställer krav, omgivningen ställer krav. Du ska se ut på ett visst vis, du ska ha en viss sorts kläder för att duga. Media och alla sociala forum på Nätet sätter ribban för alla dessa krav, där visas idealen upp med perfekta kroppar med utsökta anletsdrag som är perfekt sminkade. Om nu den unga människan inte uppfyller dessa krav så känner hon sig mindervärdig hon känner att hon inte duger och detta föder psykisk ohälsa. Gör då vuxenvärlden något åt alla dessa problem? Knappast det stannar ofta vid snack och en massa fina ord. Hur förklarar du för en överviktig tonåring med finnar och stripigt fettigt hår att hon ändå duger?


Det är omgivningen och omvärlden som skapar ångest och depression hos människorna, ett allt snabbare tempo i utvecklingen och allt högre krav på att hänga med i denna utveckling. Bara denna hets som råder kring mobilerna, alla ska ha den senaste modellen med de senaste finesserna oavsett priset. Hur förklarar du för ditt barn att vi inte har råd att köpa en ny mobil när den gamla bara är ett drygt år gammal? Den stress det digitala samhället skapar hos unga människor är obarmhärtigt, mobbningen på sociala forum är omänsklig och hänsynslöst rå. jag tycker inte det är konstigt att unga människor väljer att avsluta sitt liv innan det knappt har börjat. 


Allt sedan det framtidsfixerade 1950-talet med atomteknik och rymdfärder har utvecklingen bara gått snabbare och snabbare. På 50-talet var en liten handdator i var mans ägo en utopi, rena science fiction, idag är det en realitet. Idag är vi alla sammankopplade i ett enormt kommunikationsnät, vi har bokstavligen omvärlden i vår hand. Sker en katastrof på andra sidan jordklotet vet jag det någon minut senare. Detta skapar stress och oro. Förutom detta vet vi inte hur farlig den mikrovågsstrålning är som den moderna kommunikationstekniken är beroende av. Varje sekund av vårt liv utsätts den urbana människan för mikrovågsstrålning och annan elektromagnetisk strålning som bildas runt alla elektriska apparater.


Vi är inte skapade för detta, i 45 000 år levde vi i en tillvaro där den enda strålning vi utsattes för var den från solen. Den farliga strålningen från solen skyddas vi av genom det som kallas "van Allen-bältena". Det är de magnetiska bälten som skapas av jorden själv genom rotationen av den järnkärna som förmodligen utgör kärnan i vår jord. Även ozonskikten i vår atmosfär utgör ett skydd mot den ultravioletta strålningen från solen. Idag är vi ständigt omgivna av både elektromagnetisk och mikrovåg strålning som interfererar med den elektricitet som styr vårt hjärta och som gör att vår hjärna kan tänka. Tyvärr verkar det som man inte tänkt tillräckligt på dessa problem innan man uppfann alla dessa elektroniska prylar. 

Av Karsten - Måndag 5 feb 17:05

En av orsakerna till den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga kan mycket väl härledas till den ökade strålningen från den nya trådlösa tekniken. Unga idag utsätts för strålningen från WiFi-routrar och de nya mobilerna, med G5 tekniken kommer denna strålning att mångdubblas. Givetvis påstår både forskare och data och mobil industrin att strålningen är helt ofarlig, det handlar ju om enorma vinster. Man skyller ohälsan på sociologiska faktorer och ökad stress och vägrar se elefanten i rummet. 


Antalet personer i Danmark som drabbats av hjärntumörer har mer än fördubblats sedan 1990 och den största ökningen har skett de senaste tio åren. Bland folk i åldern  0 -39 år är detta den tumörform som ökat mest enligt det danska cancerregistret. Den svenska statistiken är bristfällig. Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige är en rådgivande grupp med starka kopplingar till industrin. Forskningen kan påvisa att det sker negativ cellpåverkan av mikrovågor redan vid strålningstäthet på cirka 30 kilowatt per kvadratmeter. Man kommer förmodligen in i det längsta förneka sambanden mellan strålningen och den ökade psykiska ohälsan, Sverige är verkligen inget föredöme inom detta område.

Av Karsten - Måndag 29 jan 18:08

Den digitala revolutionen, det vi kallar IT har totalt omformat hela samhället och förändrat människan. Vi har slutat umgås och tala med varandra. Folk stänger in sig i sin egen lilla bubbla och stirrar stint ner i paddan eller mobilens skärm helt absorberade av hur många likes deras senaste inlägg på Facebook och Twitter genererat. De läser och följer olika kändisars konton och bryr sig mindre och mindre om vad som verkligen händer i vår värld. Visst det finns grupper som engagerar sig i naturvårds och miljö frågor, men de flesta äg ar sin tid åt meningslöst dravel. Vem fan bryr sig om det senaste fyndet på H&M eller hur många flaskor champagne som gick åt på Operakällaren. 


Få har insikten om hur sjuk denna utveckling är och vad den i längden kan leda till, de flesta ser det som positiv utveckling och framåtskridande. Idag börjar inskolningen till skärmtillvaron redan i tvåårsåldern med enkla bildprogram där ungarna kan trycka på enkla animationer. Redan nu har den medicinska världen konstaterat att detta leder till stillasittande med därtill följande kroppsliga problem. Jag minns att tidningen MAD hade en satir om detta redan på 1960-talet, där man spådde att allt TV-tittande skulle leda till en kropp som såg ut som en potatis med två tandpetare som ben. Den digitala revolutionen kunde inte MAD förutspå för man levde då i föreställningen att världen bara behövde fem riktigt stora datorer för att sköta all administration.


Det är först på 1990-talet som persondatorn blir allemans egendom samtidigt som alltfler får råd att skaffa mobiltelefon som då gått ner i pris. Den riktiga revolutionen är när smartphone kommer, telefonen och datorn slås samman i en enhet. De tidigare allt mindre och krympande mobiltelefonerna blir nu större då de fordrar en femtums skärm för att fungera som surfdatorer. Dagens familjemiddagar består i att familjemedlemmarna sitter med sin smartphone var och en inne i sin värld samtidigt som de slafsar i sig det mikrade halvfabrikatet som ersatt den riktiga hemlagade husmanskosten. Bristen på samtal människor emellan leder till ett allt torftigare språk och en brist i kunskapen att behärska retorik och liknade färdigheter.


Se bara på det språk som SMS:andet gett utveckling till, egendomliga förkortningar späckade med engelska dito. Det finns ungar som inte kan skriva med papper och penna längre, de kan bara trycka på rätt bokstav på en skärm eller tangentbord. Skriva skrivstil och läsa densamma kan bara folk födda före 1970 och knappt det. Förr fanns det ett ämne som hette välskrivning i skolan där eleverna lärde sig skriva skrivstil med rätt lutning och eleganta kurvor. Man använde speciella linjerade papper där storleken på versaler och minuskler angavs.  Själv var jag rätt usel i denna konst, jag har alltid textat. Men tar jag mig tid kan jag skriva skrivstil som är läslig till skillnad mot min syster som har en skrivstil som är helt oläslig.


Kommer denna utveckling att fortsätta eller kommer vi människor att vakna upp och stänga av våra skärmar och börja prata med varandra? Går något till överdrift brukar det alltid komma en motreaktion, folk kommer att tröttna på detta plastiga artificiella genomdigitaliserade samhälle och vilja återvända till naturen. Många yrken och hantverk håller på att dö ut. Hur många kan plöja med häst och handhållen plog idag? Hur många kan handmjölka en ko eller get (förutom invandrare från boskapskulturer). Hur många behärskar smideskonsten utom något fåtal entusiaster som smider yxor och vikingasvärd. Idag när allt massproduceras i Kina avsett att brukas och slängas så fort det går sönder försvinner den kunskap de flesta hade för bara hundra år sedan. I början av 1900-talet levde fortfarande en stor del av svenskarna som jordbrukare ute på landet och städerna var fulla med små hantverkarverkstäder.


Vad händer om jorden drabbas av en katastrof som slår ut all el och all digital teknik? Det räcker med en gigantisk soleruption som slungar iväg enorma mängder elementarpartiklar mot jorden, en kaskad av elektroner, alfa och beta partiklar kommer att lamslå all elektronik som inte kommer att gå att återställa. Det enda som kommer att fungera är gammaldags rörradiomottagare, om man har tillgång till elektricitet. Aldrig förr har vårt samhälle varit så sårbart som idag, vi har i vår hybris gjort oss helt beroende av den digitala tekniken utan en tanke på vad som skulle hända om den en dag inte fungerade längre.

Av Karsten - Söndag 21 jan 23:09

Vad händer med vår ack så energiberoende samhälle den dag solen får en jätte eruption? Med jämna mellanrum får vår sol utbrott då gigantiska massor av plasma kastas ut i rymden och ett par miljarder ton laddade partiklar fångas in i jordens magnetfält och virvlar ned mot polerna, när energin i dessa når jorden är det som en gigantisk elektromagnetisk puls som träffar oss. Det som skyddar jorden till viss del från dessa laddade partiklar är Van Allen bältena som omger jorden och är en produkt av jordens egen magnetism som bildas av den järnkärna man tror finns i centrum av jorden. Dessa bälten kommer dock inte att skydda oss om solen får en supereruption. 


All teknik baserad på transistorteknik slås ut liksom alla generatorer och därmed all el vid en EMP. Pumparna som pumpar vatten stannar och frysdiskarna på Hemköp, Lidl, Netto och allt vad de heter stannar och varorna tinar. Inga kassaapparater fungerar, inga mobiler eller datorer heller. Kort och gott vårt moderna digitala samhälle klappar ihop för ett bra tag framöver. Man beräknar att det tar två decennier att återställa all teknik då allt som drabbats behöver bytas ut. En digital pryl som utsatts för en EMP slås ut för gott då dess teknik bygger på atomer och elektroner. Ju mer vi bygger ut vårt beroende av digital teknik eller IT som det också kallas desto sårbarare är vi den dag solen får ett av sina återkommande utbrott.


Solen har tidigare fått sådana supereruptioner en sådan slog ut all el i New York i början av 1900-talet, men då elektricitet var ganska nytt då så drabbades samhället inte så hårt. Idag skulle ett sådant utbrott vara en global katastrof. Vår världsekonomi skulle förmodligen kollapsa. Vi skulle för en tid få återgå till ett analogt samhälle där vi åter använde penna och suddgummi, gamla mekaniska skrivmaskiner och dylikt. Idag har digitaliseringen gått så långt att det finns skolbarn som inte längre kan skriva med penna de kan bara trycka på tangentbord eller på plattan. Skriva skrivstil kan knappast någon idag, än mindre läsa den. Hurra för vår nya sköna värld.  

Av Karsten - Måndag 15 jan 20:03

Tusen danska skolungdomar ska åtalas för spridade av barnporr då de via Facebook spridit en video där två femtonåringar har sex med varandra. Att ha sex vid femtonårs ålder är fullt lagligt men sprida bilder på folk som har sex som ej fyllt arton är ett brott, så de danska åklagarmyndigheterna har beslutat att åtala tusen skolbarn. Det hela har ett löjets skimmer över sig då gärningsmännen (och kvinnorna) är lika gamla som paret i sexvideon. Från polis och åklagarhåll försvarar man det hela med att ungdomarna måste lära sig vad som är olagligt att göra på Nätet. Risken finns att begreppet barnporr urholkas då de flesta förknippar det med sliskiga medelålders män som sprider bilder på nakna femåringar till likasinnade. Vi får väl se var det slutar, massarresteringar av tusen danska skolbarn som sedan får skaka galler? Jag säger som jag sagt förut, vi lever i en sjuk, sjuk värld.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

9 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se