Inlägg publicerade under kategorin Datorer och teknik

Av Karsten - Lördag 12 aug 13:09

Det finns en synnerligen vidrig typ av människor i vårt moderna digitala samhälle. Denna människotyp hänger på olika sociala forum och på virtuella platser där man kan uppträda i form av en avatar. De försöker skapa kontakt med folk och bygga upp ett förtroende för att sedan mjölka dem på personuppgifter, telefonnummer och liknade. Syftet är att hacka sig in i deras mobiler och datorer, allt i ett sjukligt kontrollbehov.

Denna typ av person är i grunden en fullblodssociopat och narcissist med ett omätligt kontrollbehov, uppfyller du inte personens behov av uppmärksamhet och beundran så drabbas du av digitala intrång då denna personlighetstyp många gånger besitter stora datakunskaper. 


Journalisten Jack Werner på tidningen Metro granskade en sådan person, Veronika Larsson som härjade runt på sociala medier för att ta sig in i politiska diskussioner, böcker, respekterade dagstidningar och i vardagligt småprat. Denna Veronika Larsson fick stor uppmärksamhet efter att hon uttalat sig om sexismen i spelvärlden på The Guardians kommentarsfält. Hon kallade sig på The Guardian för TheIneffableSwede.

”När jag spelade och vann, vilket jag nästan alltid gjorde, brukade vissa av de manliga spelarna hota med att våldta, lemlästa, eller till och med döda mig”, skrev hon i Guardianartikelns kommentarsfält. 


Jag har bekanta som råkat ut för denna sjuka vidriga människa och drabbats av dennes vrede då denna avvisades efter en tids bekantskap på Nätet. De tyckte det var något konstigt, något som inte stämde med henne. Bland annat brukade hon alltid bifoga filer i sina mejl och som alla vet kan bifogade filer innehålla skadlig kod eller en trojan. Ganska snart framgick det att bilderna på Veronika Larsson var stulna från en annan persons webbsida. Jack Werners slutsats om vem personen i fråga är anser jag vara felaktig.


Som jag ser det så borde denna typ av kriminella verksamhet ses som en typ av digital våldtäkt, ett övergrepp då man bryter sig in i datorer och mobiler och snokar runt bland kontaktlistorna, läser mejlen och andra mycket personliga uppgifter. Tänk själv hur ni skulle känna er om ni kom på att någon brutit sig in i ert hem och snokat i alla era papper och personliga tillhörigheter. Mobiler och datorer bör betraktas på samma sätt som ett hem, den personliga integriteten kränks. Det är ett ingrepp i den personliga sfären.

Samhället borde se betydligt allvarligare på denna typ av brott och värdera det högre på straffskalan till obligatoriskt fängelsestraff på minst två år. Efter villkorligt frigivande ska personen ådömas att inte få lova att använda datorer eller mobiler för då förverkas den villkorliga frigivningen. Möjligtvis kan personen få tillgång till den äldre typen av mobiler som ej går att koppla upp sig mot Internet med.


I takt med att samhället och våra hem digitaliseras bör också lagstiftningen skärpas för digitala intrång. Den grövsta sorten av digitala intrång syftar till att tillskansa sig kontouppgifter och liknade för att genomföra ett digitalt rån. Rånar du en butik, en post, en bank så får du minst två års fängelse beroende på om du använt vapen eller inte, tränger du dig in i en annan människas mobil eller dator får du vara glad om polisen överhuvudtaget upprättar en brottsanmälan. Här i Sverige har man en naiv syn på hacking, juridiskt är man kvar i det tidiga 1990-talet då hacking var ett pojkstreck. Det är det definitivt inte längre, det är ett grovt intrång i den personliga integriteten. Det är inte bara när det är myndigheter som drabbas som man ska se alvarligt på det, även när privatpersoner drabbas ska samhället och rättsapparaten ingripa snabbt och resolut.

ANNONS
Av Karsten - Fredag 4 aug 10:03

Precis som jag förutspådde skulle IT-skandalen på Transportstyrelsen växa, nu visar det sig att den dåvarande statssekreteraren hos Anders Ygeman, Ann Linde hade fått information av SÄPO redan i september 2015, innan upphandlingen av IT-tjänster hos IBM börjat, om att uppgifter ur körkortsregistret kunde hamna i orätta händer om en outsourcing blev verklighet. Trots denna information gjorde hon inget för att stoppa outsourcingen. Linde säger att hon i sin tur lät tjänstemän informera näringsdepartementet under hösten 2015, och försvarsdepartementet i början av 2016. Men hon vägrar att berätta vilka som fick informationen med hänvisning till att de är säkerhetsklassade. Ann Linde är idag EU- och handelsminister.


Jag är övertygad om att vi inte hört sista ordet i denna affär, den kommer med tiden att växa till en av de största skandalerna och politiska schabblet i modern tid. Det kommer säkert att framkomma att fler myndigheter har lagt ut sina dataregister på entreprenad i händerna på utländska icke säkerhetsklassade tekniker. Det mest uppenbara i hela denna historia är att regeringen ljuger om när respektive statsråd blev informerade om schabblet. Målet har varit att det skulle se ut som om statsministern var den siste att få informationen.


Jag hoppas innerligt att någon visselblåsare träder fram och vederlägger regeringens officiella version om hur informationen kom dem till del. Att det visar sig att Stefan Löfven känt till riskerna med upphandlingen hos IBM redan i början av 2016 och själv godkänt att Maria Ågren bröt mot personuppgiftslagen och andra lagar. I denna historia ligger inte en hund begravd det ligger en hel kennel begravd.

ANNONS
Av Karsten - Torsdag 3 aug 14:23

Efter att ha skrivit inlägget "Lägg ner högskoleprovet" har det dykt upp reklam på min blogg med texten "Besegra högskoleprovet", snacka om att vi är övervakade och att det skickas riktad reklam via Nätet. Hela vår värld är så korrupt och genomfalsk att man orkar inte tänka på det. 

Se nu bara på regeringens reaktion på skandalen på Transportstyrelsen, nu ska det tillsättas en snabbutredning över vad som hänt och ett slutbetänkande ska vara klart till den 31 januari 2018. Utredarens uppgift blir att undersöka hela upphandlingsprocessen på Transportstyrelsen, från idé till slutförande. Vem fattade de avgörande besluten och hur redovisades det till regeringen, och hur såg säkerhetskulturen ut på myndigheten.


Den sista frågan kan jag svara på utan att överhuvudtaget ha varit inblandad, det finns överhuvudtaget ingen säkerhetskultur på varken den myndigheten eller övriga. Möjligtvis med undantag för SÄPO, FRA och MUST. Sverige har beslutsfattare som har ingen eller mycket liten kunskap om datorsäkerhet och vad det innebär att outsourca servicen av dataregister till utländska aktörer och ge dem full behörighet till servarna där informationen lagras.


Jag vill inte påstå att jag är någon expert på datasäkerhet, men så många programmeringskurser och kurser i datateknik har jag genomgått att jag har en ganska bra hum om hur lätt det är att stjäla information om man väl skaffat sig administratörsstatus i ett datasystem. De flesta programmerare som skapat algoritmerna för specifika registerprogram brukar bygga in en bakdörr i programmet för att snabbt komma in i systemet om det kraschat.

Därför bör endast svensk säkerhetsklassad personal få tillgång till känsliga register, det är inget man lättvindigt lägger ut på entreprenad till öststatstekniker.

Av Karsten - Onsdag 2 aug 11:56

Som sagt var ju mer man petar i en skit desto mer luktar den, nu kommer avslöjanden från källor inom Transportstyrelsen att samtliga 24 register kan ha hamnat i orätta händer. Detta gäller Transportstyrelsen, men hur många andra statliga myndigheter med känsliga register och uppgifter har lagt ut sin IT-drift på entreprenad? Jag misstänker att det från alliansens håll inte finns något större intresse av att gå till bottnen i denna fråga då det var under alliansens styre som upphandlingarna av outsourcingen började. Hela denna historia bottnar i den våg av privatisering och outsourcing som sköljde över landet i spåren av nyliberalismen och EU-medlemskapet. Man överlät driften av landets känsligaste register och information till den som gav lägsta budet. Att landets säkerhet kunde komma i klämma i denna spariver var det ingen som tänkte på bland de styrande, de såg bara kronor och ören.


Jag hoppas Sverigedemokraterna driver denna fråga vidare då de har ett rent samvete då de aldrig varit med om att ta dessa beslut om outsourcing. Säkerhetsfrågor har ju alltid legat SD varmt om hjärtat och kan de genom att driva denna fråga tvåla till både regeringen och alliansen så kan de vinna många politiska poäng. Det är beklämmande att höra statsministern slå från sig och påstå att han gärna hade velat ha informationen om Transportstyrelsen tidigare. Det finns nog en och annan som tror på honom, jag gör det inte. Jag är övertygad om att han visste hela historien redan i början av 2016, i samma stund som SÄPO började granska Transportstyrelen blev justitiedepartementet informerat och därmed Stefan Löfven också. Tilltron till svenska toppolitiker är för stor, väljarna är för godtrogna. En sak är säker, vi har inte hört sista ordet i denna historia.

Av Karsten - Tisdag 1 aug 12:42

Jag misstänker att IT-kunskaperna bland Sveriges riksdagsledamöter är mycket dåliga, de tror själva de har IT-kunskaper i och med att de kan sätta på en dator och komma ut på Internet samt spara information i mappar. Säkerheten överlämnar de med varm hand till Norton eller McAfee. De saknar helt djupare kunskaper i hur datorer är uppbyggda och fungerar samt hur lätt det är att hacka sig in i datasystem. Som alla andra godtrogna svenskar klickar de glatt på externa länkar i e-mejl utan att skänka en tanke på att de kan innehålla skadlig kod. Det måste vara ett helvete att sköta datasäkerheten i Riksdagshuset och på Rosenbad.


Man får verkligen hoppas att det som hänt på Transportstyrelsen och säkert på många andra svenska myndigheter blir ett uppvaknade för Sveriges politiker och andra myndighetspersoner. Antingen får man inrätta en särskild IT-säkerhetsmyndighet eller låta SÄPO och FRA ha sista ordet i alla ärenden där det handlar om känslig information. Vi kan inte låta ämbetschefer ha sista ordet i frågor som rör information knutet till rikets säkerhet som helt saknar kunskap i datasäkerhet. Den här frågan kan inte sopas under mattan längre då det handlar om information om svenska folket i form av olika befolkningsregister som körkortsregistret, socialregistret, sjukvårdsregistret osv. 


Låt frågan om IT-säkerhet bli en valfråga 2018, då det i allra högsta grad handlar om oss enskilda väljare. Låt inte politikerna smita undan sitt ansvar i denna fråga. Förmodligen hoppas socialdemokraterna att denna fråga ska vara glömd fram till valet om drygt ett år. Det som hände på Trasportstyrelsen är förmodligen bara toppen på ett isberg, i sin spariver är det säkert fler myndigheter som har lagt ut sin IT-drift på entreprenad till utländska aktörer. 

Av Karsten - Tisdag 1 aug 11:42

Det är helt uppenbart att regeringen har ingen eller mycket liten kontroll över vilka myndigheter som har outsourcat sin drift av känsliga IT-system. Detta blev uppenbart när socialminister Annika Strandhäll mitt under pågående regeringskris skickar mejl till minst sex myndigheter med förfrågan om deras IT-drift ligger på entrepenad.

Underrättelseexperten Wilhelm Agrell riktar skarp kritik mot de ansvariga och beskriver outsourcing som en slags självgenererad hackning i megaformat. 

- Det är ett svensk systemfel vi står inför. Vi svarar inte på varningssignaler om att det vi håller på med skapar säkerhetshot för oss själva, säger han vidare.


Grunden till detta systemfel är att de ansvariga som fattar besluten om hur IT-driften ska skötas själva saknar grundläggande kunskap i systemuppbyggnad och datasäkerhet. De tjänstemän som eventuellt har denna kunskap och har varnat för att känslig information kan hamna i orätta händer har ignorerats eller tystats. Det är ganska otroligt att politiker som för några årtionden sedan skrävlade om att Sverige skulle bli en ledande IT-nation själva inte har en susning om vad det handlar om. Varenda riksdagsman borde tvingas genomgå en kurs i grundläggande IT-säkerhet. Bygger man upp en administration som till 99,99 procent är beroende av databehandling av all information så måste man förutsätta att säkerheten kommer i första hand. Ända sedan datorer blev var mans egendom har vi hört om hackare och intrång i datasystem, därför borde det vara en självklarhet att de styrande också är medvetna om sårbarheten i dessa system och därför vidtar erforderliga åtgärder.


Detta har man inte gjort, istället har man lagt ut datadriften på entreprenad till den som gett det lägsta budet i bästa privatiseringsiver. Det är inte det sunda förnuftet som styr politikerna, utan den rådande ekonomiska synen, globalisering och privatisering. Nu har vådan av denna syn landat i knäet på regeringen i form av Transportstyrelsens uppköp av datadriften hos IBM som i sin tur lägger ut den i länder som Serbien, Tjeckien och Rumänien där lönerna är väsentligt lägre än i Sverige. Det svenska körkortsregistret handhas av tekniker i de forna öststaterna, som också fått tillgång till det svenska väg och järnvägsnätet samt våra broar och viadukters konstruktion och hållbarhet. 


Det hela vittnar om en fruktansvärt naiv godtrogenhet på gränsen till totalt hjärnsläpp. Vi kan inte ha styrande som är så renons på kunskap och insikt, de utgör en fara för vår säkerhet och vår integritet. Vill vi förlita oss på datasystem för våra register så får vi också ta den merkostnad som det innebär att anställa svenska It-tekniker eller så får vi återgå till analoga pappersregister inlåsta i plåtskåp.


Av Karsten - Måndag 31 juli 18:30

Regeringskansliet fick tydligen kalla fötter när skandalen om outsourcingen av Transportstyrelsens IT-drift exploderade i ansiktet på dem när Maria Ågren godkände sitt strafföreläggande. Man började skicka mejl och ringa till olika myndigheter för att skaffa sig en bild av hur stor outsourcingen var, bland annat kontaktades Socialstyrelsen och Sjöfartsverket. Detta visar bara på vilken låg nivå deras IT-kunskaper ligger, de har noll koll på de statliga registren. Det finns ingen IT-säkerhet i det offentliga Sverige. Man har sett sig blind på att tjäna in några kronor till priset av rikets säkerhet. 


Går man till botten med vad som hände på Transportstyrelsen kommer säker fler för regeringen besvärande fakta i dagen. Uppenbart är att man istället för att ta itu med saken och minimera skadorna istället gjorde allt för att dölja det inträffade. Ska bli roligt att höra vad som framkommer under KU-förhören, men som vanligt hemligstämplas väl dessa med hänvisning till rikets säkerhet. Det är bekvämt för en inkompetent regering att kunna gömma sig bakom sekretesslagar.

Av Karsten - Söndag 30 juli 19:19

Människan skapar själv sina problem och sitt lidande. Aldrig förr har så många människor lidit av psykiska sjukdomar och en massa nya bokstavsdiagnoser som idag. Psykiskutbrändhet är en vanlig diagnos. Mycket av detta går nog att hänföra till vår föda, vår livstil och till de gifter vi spridit ut i naturen under århundrade. En annan faktor är den stress vår elektroniskt uppkopplade tillvaro för med sig. Folk klara inte av att vara längre än en halv meter från sin mobil, de måste ständigt kolla läget på olika sociala forum. De har mobilen med sig i sängen när de ska sova. Vi människor lever idag så långt från det liv vi en gång skapades för och ytterst få är medvetna om det. I minst 45 000 år levde vi som kringströvande samlare och jägare, innan vi en dag bestämde oss för att skapa civilisationen.


Själv har jag alltid betraktat datorer och mobiler som verktyg som vilka som helst, lika viktiga eller oviktiga som en skruvmejsel eller skiftnyckel. Visst jag kan erkänna av att det är kul och kan bli en drift att skriva på Nätet och veta att människor läser och berörs av det jag skriver. Men jag ser ingen större skillnad på det eller att skriva en insändare eller debattartikel i en dagstidning. Det viktiga är att försöka väcka människor till eftertanke, saker och ting är kanske inte alltid vad det ser ut att vara.


De sista hundra åren har varit något helt revolutionerade i människans utveckling och historia, från att i början av förra seklet lyckades flyga några meter över marken i en motordriven flygmaskin till att drygt sextio år senare landa på månen. Däremellan genomled mänskligheten två förödande världskrig som påskyndade den tekniska utvecklingen som utmynnade i ett kärnvapen. För första gången i vår historia hade vi ett vapen till vårt förfogande som kunde utplåna oss som art. Bara detta måste ju utöva ett trauma på hela mänskligheten.


Samtidigt har vi aldrig varit så många mänskliga individer på detta lilla klot, något som också är en stressfaktor. Vi är varken skapta för att leva detta stillasittande liv framför bildskärmar av olika slag eller för att vara så många som vi är på jorden. Anledningen till det sista är att läkarvetenskapen lyckas hålla liv i oss längre och minska barnadödligheten så fler når fruktsam ålder. Vi har satt naturen ur spel. Naturen strävar alltid efter balans mellan olika arter och att de olika biotoperna ska fungera inbördes. Detta förstör vi genom att skövla regnskogarna och plantera oljepalmer i dess ställe. 


Medvetenheten över alla dessa av människan skapade problem är i sig en stressfaktor och en anledning till lidande. Vi vet att vi kan skapa lösningarna på problemen lika väl som vi kan skapa fler problem, men vi har lyckats skapa en massa vidskepliga och religiösa föreställningar om oss själva som hindrar oss från att lösa en del av problemen. Vi ger oss själva en allt för stor frihet utan att lägga ansvar på oss själva för det denna frihet leder till. Man brukar tala om frihet under ansvar. Vi målar in oss i hörn med föreställningar om demokrati och mänskliga rättigheter, vad är det som säger att vi har rättigheter när dessa utgör ett hot mot andra arter. Vi människor blir bara mer och mer förvirrade i en helt galen värlld.Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

9 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2017
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se