Inlägg publicerade under kategorin Demografisk sammansättning

Av Karsten - Torsdag 15 feb 23:36

Svenskar är veka och konflikträdda, de vill inte stöta sig med någon. De anpassar sig till den med de starkaste argumenten eller den som högljuddast argumenterar. Mot en arab är en vanlig svensk chanslös, araben skriker och gapar och svensken lägger sig platt som en strykrädd hund. Denna kombination är som upplagd för en kulturkonflikt där den medeltida religiöse fanatikern vinner över den återhållsamma humanisten, man är för rädd att ifrågasätta och förnärma de muslimska värderingarna. 


Redan sommaren 1985 hörde jag arabiska småungar runt Möllevångstorget skrika till svenskar: "Vänta ni bara tills vi har tagit över". Jag förstod då att våld var det enda sättet att försvara vår kultur och driva ut fienden ur vårt land. OM sedan någon vill kalla dessa åsikter inhumana och rasistiska är mig fullständigt likgiltigt. Jag anser att jag har rätten på min sida, jag och alla andra svenskar har en skyldighet att försvara det deras förfäder byggt upp med sin svett och sitt blod. 


De svenskar som motsätter sig detta synsätt är att betrakta som förrädare mot folk och nation. När danska politiker säger att de inte vill ha samma utveckling i Danmark som i Sverige och att de vill att Danmark ska förbli danskt så har de rätt. Vi har många svenska förrädare att ställa till svars i framtiden, svin som av egenintresse sålt ut sitt land till främlingar. De är livrädda för att ockuperas av Putins ryssar samtidigt som de öppnar dörren på vid gavel för imamer och radikaliserade islamister.

ANNONS
Av Karsten - Torsdag 1 feb 17:56

I sitt installationstal uppehöll sig Finlands tillträdande president vid försvarsfrågan och sade då att mycket bygger på en djup nationell sammanhållning. Detta är något som finnarna av tradition har medan Sverige idag helt saknar nationell sammanhållning. Sverige är idag ett djupt splittrat samhälle där en ytlig svensk sekulariserad och amerikaniserad kultur lever sida vid sida med en reaktionär och konservativ hedersrelaterad kultur. Massinvandringen har skapat parallellsamhällen i våra förorter där de manliga medlemmarna i familjen åtnjuter stor frihet medan de samtidigt agerar moralpoliser över de kvinnliga medlemmarna i familjen. Bröder och manliga kusiner bevakar sina systrar och kvinnliga släktingar och ser till att familjens heder inte befläckas. I vissa fall går man så lång i sin iver att kvinnorna ska vara oskulder att man syr igen deras könsorgan.


Hela denna problematik är en het potatis för våra politiker som inte haft modet att sätta ner foten och säga till de asylsökande att det är djupt beklagligt att ni är förföljda i era hemländer men vi kan tyvärr inte bevilja er asyl då ni inte vill anpassa er till våra regler och normer, vi föreslår att ni söker asyl och skydd i länder som delar er syn på moral och heder. Vem som helst begriper att man inte kan ha ett djupt splittrat samhälle där stora grupper medborgare står helt utanför genom ett självvalt beslut. Flickor som inte fullt ut får deltaga i skolundervisningen på grund av en medeltida moralsyn. Många invandrargrupper har anpassat sig alldeles utmärkt till det svenska samhället medans exempelvis de med sträng muslimsk världsåskådning står helt utanför det svenska samhället.


Var kommer dessa människor att stå i ett läge då Sverige hamnar i en kris eller krigsläge? Kommer de att gadda sig samman mot det svenska samhället och sabotera de försök samhället kommer att göra för att skapa en nationell sammanhållning? Kommer de att bidra till Sveriges försvar eller blir de en femtekolonn som mot löften av en framtida fiende om en bättre samhällsposition efter en eventuell ockupation? Detta är frågor som våra politiker verkligen borde ställa sig istället för att som strutsen sticka huvudet i sanden. Ju längre man väntar med att ta itu med dessa problem desto katastrofalare kan de bli den dag Sverige står inför en svår nationell kris. 

ANNONS
Av Karsten - Tisdag 16 jan 17:46

Om Sverige kastas in i ett krisläge på grund av yttre eller inre omständigheter som medför att affärer inte längre får in nya varor, som innebär att elförsörjningen slås ut eller bara fungerar periodvis vilket i sin tur kommer att innebära att vattenförsörjningen blir lidande skulle snabbt ett okontrollerbart katastrofläge uppstå. Sverige saknar idag förmågan till självförsörjning då de flesta småjordbruk lagts ner och man helt förlitar sig helt på import utifrån av matvaror. Detta sammanlagt innebär att Sverige på bara några dagar står inför en katastrofsituation, stängs handelsvägarna av genom någon form av krigssituation och vi sätts i blockad så står svälten inför dörren för många. Samma läge skulle uppstå om inre oroligheter uppstår som tvingar staten att stänga av vatten och el i storstäderna, affärerna skulle snabbt stänga för att undvika plundring och en ohållbar situation skulle uppstå.


Det värsta är att den demografiska sammansättning vi har av vår befolkning idag kommer att innebära att den sociala gemenskap som exempelvis rådde under andra världskriget är som bortblåst. Bara en homogen befolkning som delar samma värderingar kan hålla samman i kristider. Muslimska grupper skulle i ett krisläge sluta sig samman och ge sig på etniska svenskar och andra grupper med kristen kultur. Dessa skulle utsättas för plundring och våld då muslimerna skulle prioritera den egna gruppens överlevnad på bekostnad av andra. Detta gäller även många andra utomeuropeiska grupper som skulle slå sig samman mot övriga befolkningsgrupper. Att tro något annat är naivt och dåraktigt, som man bäddar får man ligga.


Även om undantagstillstånd införs av staten så skulle detta ha föga påverkan på läget då staten idag saknar de polisiära och militära resurser som skulle behövas för att återställa ordningen. Sedan har vi den svenska nationalkaraktären med sin konflikträdsla som gör att de svenska myndigheterna inte skulle dra sig för att använda det våld som skulle behövas. Naturligtvis skulle små grupper av etniska svenskar och gamla arbetskraftsinvandrare som redan nu misstror myndigheterna slå sig samman och beväpna sig och göra motstånd om de blev angripna av utomeuropeiska invandrargrupper. Det säkraste hade varit att barrikadera sig långt ute i någon av de svenska skogarna där araber och n*grer känner sig osäkra och obekväma. Med gevär eller armborst och fiskeutrustning skulle man överleva ganska bra i de svenska skogarna då där finns gott om vilt och fisk. 


Då jag följt "Folk och försvars" debatten på SVT så inser jag att våra makthavare inte förberett sig på någon krissituation. Deras scenario består av ett Ryssland som angriper Baltstaterna och drar in Sverige i konflikten och ett NATO och USA som kommer till vår undsättning. Att stora invandrargrupper skulle vända sig mot sitt värdfolk finns inte på deras agenda eller så vill de inte öppet tala om det. Även ett cyberangrepp verkar makthavarna värja sig mot då de helt saknar beredskap för ett sådant. Man har inga analoga backup system idag. Man tror blint på informationsteknologins ofelbarhet, man är helt i händerna på Microsoft och datortillverkarna.

Av Karsten - Tisdag 16 jan 12:45

Vilka och vad ligger bakom asylpolitiken som får Sverige att ta emot och ge uppehållstillstånd till 41 361 individer under 2017 medan våra nordiska grannar sammanlagt tog emot 10 230 personer. Finland tog emot 3 608 asylsökande, Danmark 2 572 och Norge 4 050. Sverige tog ensamt emot över fyra gånger så många som de övriga nordiska länderna, varför? Vad får våra politiker att tro att svenskarna är så generösa och villiga att försörja absurt många så kallade "flyktingar"?

Vad ligger till grund för denna närmast sjukliga och absurda asyl- och flyktingpolitik? Är det någon form av moraliskt övermod, en form av självutplånande altruism som får Sverige att ge husrum åt främlingar från dysfunktionella kulturer och samhällssystem?


När sedan drömmen om det konfliktfria mångkulturella samhället brakar samman i en våg av gruppvåldtäkter, dödskjutningar kopplad till olika kriminella invandrargäng så får politikerna panik och vet inte hur de ska tackla den situation de själva är skuld till (ja även de svenska väljarna har skuld i detta genom att rösta fram dessa galna makthavare). En fråga svenskarna verkligen bör ställa sig är varför man fortsätter att ta emot absurt många av dessa ekonomiska migranter? När Migrationsverket påstår att antalet asylsökande till Sverige har sjunkit så är detta visserligen sant, men Sverige tar fortfarande emot otroligt många fler än våra nordiska grannar och övriga länder i Europa.


Vad ska Sverige göra med dessa människomassor? Vår arbetsmarknad behöver dem inte, det påståendet är ren och skär lögn. Är det ett utslag av otrolig godhet och extremhumanism? Finns det kanske en dold agenda styrd av mörka makter som vill förstöra Sverige i grunden med denna massinvandring? Sverige har från att vara en av världens bäst fungerande välfärdsstater på några decennier förvandlats till ett otryggt kriminellt kaos. På vissa ställen i våra förorter råder ren anarki, där råder inte svenska lagar där styr de kriminella gängen och dess medlemmar består inte av några etniska svenskar. Är det inte hög tid för politikerna att erkänna att iden om det mångkulturella samhället är ett stort misslyckande och samtidigt erkänna att Sverige tagit emot på tok för många asylsökande? Vi borde ha stängt våra gränser för flyktingar för många decennier sedan, men istället låtit små flicksnärtor med hoptovat hår från miljötalibanerna styra den svenska asyl- och flyktingpolitiken. Det har varit viktigare för socialdemokraterna att behålla regeringsmakten än att stoppa massinvandringen. Tänk på dessa frågor när ni lägger er valsedel i september i år. Vi har möjligheten att rösta bort dessa oansvariga dårar som förvandlat vårt en gång så trygga Sverige till ett mångkulturellt helvete.     

Av Karsten - Söndag 14 jan 20:41

Här i Sverige har vi en form av sanningsmonopol som för närvarande ligger i händerna på en vänstervriden grupp av kulturpersonligheter och journalister. Detta monopol har vänstern innehaft ända sedan 1970-talet och det har satt sin prägel på hela det svenska samhället. I detta sanningsmonopol ingår begrepp som demokrati, värdegrund och politisk korrekthet, detta tillsammans bildar det man slarvigt kallar åsiktskorridoren. När det gäller samhällsfrågor som är nära förbundna med politiska frågor så finns det ingen sanning. Det är ingen som empiriskt kan föra i bevis att socialism eller kommunism är sannare och bättre än exempelvis kapitalism, liberalism, fascism eller nazism. 


Det enda man kan framhålla är om det är bra för folket och nationen, vem som gynnas. Om det är flertalet eller fåtalet. Ideologier som gynnar flertalet av medborgarna är givetvis ur ett större perspektiv bättre än en ideologi som bara gynnar en liten besutten grupp individer. I samhällen där lojaliteten till stam- eller klantillhörigheten är övergripande är det mycket svårt att bygga upp ett solidariskt och rättvist samhällssystem då man hela tiden gynnar den egna klanen. Enklast att bygga upp ett välfärdssamhälle är i en nation med en homogen befolkning där släktbanden spelar mindre roll och kompetensen är huvudsaken vid tillsättningar till offentliga tjänster. I en homogen befolkning med starka nationalband kan man ganska lätt bygga upp en känsla av samhörighet och solidaritet vilket är grundstenarna i en välfärdsstat. 


Demokrati har idag blivit ett ganska grumligt begrepp, vad demokrati är beror på vem du frågar. Den Östtyska staten kallade sig demokratisk trots att ingen i västvärlden ansåg att DDR (Deutsche Demokratische Republik) var en demokrati. Ordet demokrati har blivit ett slagträ i den politiska debatten, samt ett begrepp för att skyla över totalitära ambitioner av vissa politiker. Rent generellt kan man som medborgare bara konstatera att vi lever i en förljugen värld där man inte längre kan lita på makthavarna.  Dessa försöker dölja sina egna ljusskygga agendor bakom anklagelser om "fake news" och liknade. Nu inför valet i Sverige i september försöker man slå i väljarna att Putin i Kreml sitter och manipulerar väljarnas åsikter med fejkad information. Det är rädslan för att SD ska få för många röster som ligger till grund för dessa anklagelser mot Ryssland då SD är det enda parti som inte lider av ryssfobi. 


Vad som är sanning eller lögn i dagens samhälle är mycket svårt att avgöra. Man bör alltid ställa sig frågan vem tjänar på om jag tror på denna information då man värderar den. Internet har blivit en tummelplats för allehanda rykten, halvsanningar och rena lögner och det är inte alltid de "goda" som talar sanning. En som gjort en ganska bra analys av dagens informationssamhälle och medias rapportering är Noam Chomsky i essän "Medierna och propagandan" från 1991. Man brukar ju säga att "det första offret i alla krig är sanningen". Ett annat ordspråk lyder: "Innan sanningen fått på sig byxorna har lögnen löpt jorden runt". Generellt sett så ju mer kunskap en person besitter desto lättare har han att genomskåda en lögn, dumma människor är alltid lättare att lura och vissa vill bli lurade. Propagandan och lögnen har alltid riktat in sig på människans mest primitiva drifter och egenskaper, man försöker alltid säga just det man tror folk vill höra. Det var med dessa metoder som Trump vann valet.

Av Karsten - Fredag 12 jan 21:52

Man borde kanske fråga president Trump om Sverige är på väg att bli ett "shithole country" med tanke på den demografiska sammansättningen av befolkningen. Svenskarna krymper i antal samtidigt som folk från dysfunktionella kulturer ökar katastrofalt. Av de somalier som kommit hit har väl mindre än en procent ett vanligt lönearbete resten lever på bidrag. Makthavarna gör allt de kan för att dölja det faktum att de utomeuropeiska migranterna har svårt och nästan aldrig kommer in på arbetsmarknaden, man döljer detta med riggade jobb, så kallade extratjänster. Tyvärr ser det ut som att Sverige är på väg att bli ett av alla dessa "shithole country" som vår värld är nerlusad med.

Av Karsten - 22 december 2017 12:50

Sakta och allt för långsamt börjar det gå upp för de svenska makthavarna hur sårbart vårt digitaliserade samhälle är. Trots att dataexperter varnat i årtionden för de katastrofala följder ett stort digitalt angrepp på Sverige skulle kunna få har ytterst få politiker lyssnat förmodligen för de varit för dåligt insatta i ämnet. Skulle el och vatten slås ut genom ett digitalt angrepp skulle en stad av Malmös storlek snabbt kastas in i ett kaosliknade tillstånd. För att inte tala om vad som skulle ske om bankernas system slås ut och inga betalningskort fungerar längre. Man varnade allmänheten i TV nyheterna och uppmanade dem att ha matransoner för en vecka hemma om något skulle ske. Man sa även att kontanterna inte kunde avskaffas med tanke på ett angrepp på banksystemen.


Det är lite sent att vakna fem i tolv och börja inse att det genomdigitaliserade samhället är ytterst sårbart och kan slås ut på någon minut i en samlad cyberattack. Förr var Sverige självförsörjande på jordbruksprodukter och vi hade stora beredskapslager av bensin, allt detta skrotades och försvann när kalla kriget slutade och alla småjordbruk försvann på 1960 och 70-talet. Sverige är helt importberoende på en rad livsmedel och skulle i ett krisläge med handelsblockader och brist på drivmedel snabbt hamna i ett katastrofläge. Hur många svenskar har vatten hemma för några dagas försörjning? Inte många skulle jag tro. Med en 35 litersdunk klarar man sig minst en vecka, men hur många tänker i de banorna mer än så kallade preppers


Aldrig förr har vårt moderna samhälle varit så sårbart som idag då alla vitala system styrs digitalt, elförsörjning, vattenförsörjning, kassorna i alla affärer allt är idag beroende av att datachipsen fungerar och att ingen hackar dem och försätter dem ur bruk. Ett modernt krig hade idag börjat med att fienden försökte slå ut alla vitala samhällssystem och försätta civilsamhället i kaos. Det är hög tid att börja tänka och inte ta allt för givet, staten kommer inte att kunna hjälpa medborgarna då de är de sämst förberedda. Så som Sverige ser ut demografiskt idag är jag rädd att storstäderna snabbt skulle hamna i inbördeskrigsliknade tillstånd där affärer och privatpersoner skulle plundras och rånas på allt av värde. Maten skulle ta slut på någon timme folk skulle slåss om de som fanns och polisen skulle snabbt tappa greppet och mest bry sig om att skydda sig själva. Det är hög tid för samhället att planera och börja tänka på vad som händer om det otänkbara inträffar.

Av Karsten - 20 november 2017 00:35

Det är nog många karlar som önskar att de vore en hanhund idag. Tänk att kunna jucka på både tikar, kastrerade hanar och okastrerade hanar som hanhundar brukar, utan att något djävla #Metoo lägger näsan (nosen?) i blöt. Vad de där korkade fruntimren inte fattat är att vi människor i grund och botten bara är vanliga däggdjur med de drifter som hör till djurlivet. Kolla bara hur en berusad kåt brud uppför sig, det enda hon vill är att få kuk i fittan. Men tydligen är det bara vi män som kan bära oss illa åt kvinnlig sexualitet står över all kritik. 

Man behöver ju inte vara en Einstein för att räkna ut vad detta kan leda till, nativiteten bland etniska svenskar sjunker till noll. Det kommer bara vara araber och afrikaner som ynglar av sig i framtidens Sverige. Jag har alltid hatat allt vad feminism heter, att kvinnor ska ha samma lön för lika arbete som männen har inget med feminism att göra. Det är de där kommunistfittorna som blandat ihop begreppen.

Eländet började 1968 när de där förbannade bolsjevikerna och Maoisterna fick för sig att det fanns något som hette könsroller. Om inte detta att det fanns två kön hade varit gynnsamt för arten så hade naturen gjort oss enkönade, så djävla enkelt är det. När vi blir kåta och sätter på varandra så är vi inget annat än djur. Åt helvete med alla hashtag hit och hashtag dit. Krossa #Metoo en gång för alla. 

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

9 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se