Inlägg publicerade under kategorin Vetenskap och forskning

Av Karsten - Onsdag 6 mars 19:36

Det är bara att inse att människans dumhet och övertro på tekniska landvinningar blir hennes undergång och död. Redan när de första mobiltelefonerna dök upp mer allmänt och priserna gick ner insåg jag att dessa små manicker var livsfarliga. Att hålla denna apparat mot sitt huvud och utsätta sig för mikrovågstrålningen kunde bara inte vara bra vad än "experterna" hävdade. Vi hör nu larmrapporter om att insektsbeståndet minskar kraftig något som också beror på att vår omgivning är nersmutsad med mikrovågstrålning. Detta är också orsaken till att småfågel beståndet minskat då dessa lever på insekter.


Det mest intressanta är att inga makthavare är intresserade av dessa frågor de tillsätter utredningar som ska komma fram till att det beror på allt annat än mobilmaster och mikrovågor. Problemet är det gamla vanliga, ekonomiska intressen. Mobilmarknaden omsätter mångmiljardbelopp och folk använder denna teknik utan en tanke på att det kanske är detta som orsaker högt blodtryck, ADHD hos unga, infektionssjukdomar, psykisk ohälsa och självmord. Ingen skugga får falla på denna kassako så man investerar stora belopp i mörkläggningen av faran med mobilanvändningen. 


Nu ska man lanserar man 5G nätet som är ännu farligare än de befintliga näten och inga varnade röster hörs. Finns det någon som påtalar faran med 5G så avfärdas denne snabbt som en foliehatt. Förmodligen kommer framtiden att visa att de som förstod och varnade för den trådlösa tekniken fick rätt, men då är det för sent. Den biologiska omgivningen har redan tagit den obotliga skada som man nu varnar för. Insekterna är borta, liksom blötdjuren. Mikroorganismerna i haven är borta och jorden håller på att bli obeboelig.  

ANNONS
Av Karsten - Onsdag 6 feb 17:14

Den som idag hyser den minsta optimism angående vår civilisations fortbestånd måste vara antingen galen eller förståndshandikappad. Loppet är kört, vi har förgiftat vår jord och oss själva med vår övertro på kemikalier och konsthartser.  Våra hav är idag fulla med plast som med tiden bryts ner till mikroplast och kommer in i födo-kedjan där människan är den sista länken. Redan våra barn får i sig en massa kemikalier som mjukgörare då de suger på allehanda plastleksaker. Girighet och vinstintressen gör att man in i det längsta tiger med eventuella biverkningar eller andra skador som en produkt kan orsaka. Skulle nu vår civilisation inte gå under av gifter såsom romarnas gick under på grund av blyförgiftningen alla drabbades av på grund av blyklädseln i vattenakvedukterna så kommer den att gå under till följd av ett framtida krig.


Världen är så full av kärnvapen, biologiska vapen och kemvapen att det vore ett under om de aldrig kom till användning. Förr eller senare är det någon galen ledare som tror att han har chansen att få övertaget genom ett överrumplingsanfall där han försöker slå ut fiendens alla vapendepåer och avskjutningsramper. Detta kommer givetvis att misslyckas och följden blir ett storkrig där alla dessa fruktansvärda vapen som människan skapat kommer till användning. Börjar vi sedan använda AI inom vapentekniken är risken stor att en felaktig algoritm startar nästa krig. Människans dårskap verkar inte känna några gränser och den stora massan blir bara dummare och godtrognare. De kritiska rösterna tystas genom idiotiska påfund som "värdegrunder" politik korrekthet och annat trams. Får jag själv uppleva Armageddon så ska jag sitta på min balkong med ett glas cognac och skratta åt människans galenskap.

ANNONS
Av Karsten - Torsdag 24 jan 14:38

Det demokratiska systemet som ger de obildade massorna möjlighet till ohämmad fortplantning samt blödigt värnar om samhällets svaga är ett historiskt misstag. Samhället bör organiseras i små avelsenklaver där genetiskt överlägsna hannar tillåts dominera och samla ett stall av fruktsamma honor runt sig, samtidigt som mindre konkurrensdugliga hannar får stå tillbaka. Detta hade gynnat den mänskliga arten och rensat ut mindervärdigt genetiskt material. Vi måste sluta betrakta oss ur ett judiskt/kristet kulturperspektiv som Guds avbild och enbart se oss ur en sociobiologisk synvinkel. Människan är till syvende och sist inget annat än ett däggdjur bland andra däggdjur underkastad naturens obevekliga lagar. Genetiken styr vilka vi är och vilka egenskaper vi har, vi är en produkt av våra föräldrars och förfäders gener. Det är upp till oss själva om vi vill blanda våra gener med främmande folk eller hålla vår stam och vårt blod rent.

Av Karsten - Torsdag 24 jan 10:10

I slutänden vinner alltid vetenskap och forskning över politiskt svammel och andra dumheter. Något som länge stuckit i ögonen på det postmodernistiska etablissemanget är frågan om människors IQ och dess samband med  det genetiska arvet, speciellt när frågan om olika rasers IQ kommer upp på agendan. Idag torde det vara omtvistligt att svarta afrikaner har ett genomsnittligt lägre IQ än européer och vissa asiater. Detta är givetvis knutet till det genetiska arvet då människor med högt IQ tenderar att söka sin partner bland det motsatta könet med högt IQ. Detta gynnar naturen och arten människa på samma sätt som man gynnas av avel på djur med goda egenskaper (människan är inget annat än ett däggdjur). 


Ett ställe i världen där detta märks tydligare än annorstädes är i Indien där kastsystemet gör att de kastlösa (daliter) skaffar barn med andra kastlösa. De flesta kastlösa är för att säga det rent ut, väldigt korkade, vissa är mentalt efterblivna. Man ser även rent fysiska defekter som förts vidare genetiskt, exempelvis framtänder som står rätt ut. Man ser oftast på ansiktet om en indier tillhör de kastlösa. De genetiskt dåliga egenskaperna hos de kastlös gör att dessa håller sig på mattan rent socialt, då de saknar den intellektuella förmågan och inte är kapabla att ta sig ur den misär de lever i. Bland de fyra kasterna eller varnas (färger) som det heter på indiska är intelligensen betydligt högre, högst torde den vara bland braminer och kshatriya som traditionellt innehar de högsta ämbetena i Indien. I Indien gifter man sig traditionell bara inom sin egen kast vilket gynnar de goda generna.


Ett annat exempel är det judiska folket som frambringat en rad ledande forskare, författare, musiker, konstnärer och dylikt. Detta är också en följd av det genetiska arvet och att man ofta gifter sig inom sin egen folkgrupp, detta gynnar de goda intellektuella egenskaperna men ger också upphov till en del fysiska defekter. Kraftig närsynthet är ganska vanlig bland judiska intellektuella. Man kan nog med fog säga att judar genomsnittligt är intelligentare än de flesta andra folkgrupper. En del av detta kanske har sin grund i den judiska kulturen och religionen som är spekulativ till sin natur. Den är mycket resonerande och ifrågasättande vilket gett upphov till Talmud och en uppsjö av annan religiöst spekulativ litteratur.


Då människan genom sin civilisation står högst upp på evolutionsstegen så gynnas även de individer som normalt sett skulle ha rensats ut av naturen. De fattiga med låga intellektuella resurser överlever och är de som skaffar mest avkomma medan folk med högt IQ skaffar färre avkomma. Detta gör att det föds fler dumskallar än genier här i världen. Krasst sett är det bra med rashygien och selektion genom sterilisering så man kan hindra de med lägst IQ från att skaffa barn. I avancerade civilisationer med hög industriell utveckling tenderar folk att skaffa färre barn än utvecklingsländer med ingen eller liten industriell utveckling. Detta är en av orsakerna till att befolkningstillväxten är som högst i Afrika och vissa asiatiska länder. Detta får negativa konsekvenser för omvärlden då exempelvis Europa är dumma nog att tillåta migration från dessa områden. Vi får hit människor med sämre genetiska förutsättningar och tvingas skapa "enkla jobb" för att sysselsätta dessa horder av outbildade med dåliga intellektuella förutsättningar att klara sig i ett högteknologiskt samhälle.


Det märkliga är att för bara drygt ett halvt sekel sedan så var det ingen som förnekade den intellektuella olikheten hos olika folkgrupper. I början av 1960-talet kunde de svenska eleverna i enhetsskolans biologibok läsa att "om en neger och en vit fick avkomma så blev det en bastard." Då tvångssteriliserade man fortfarande folk ur de lägsta samhällsklasserna för att man inte ville att dessa skulle sprida sina dåliga genetiska egenskaper bland övriga folket. En sund inställning enligt mig. Idag förnekar man allt sådant och påstår att alla är lika och lika mycket värda. Så kallad värdegrund och politisk korrekthet har företräde framför forskningsresultat och empiriska bevis. Genom postmodernismen har man så att säga vänt upp och ner på samhällspyramiden och låter de dummaste styra och ställa samt sätta agendan. Detta har gjort att ovetenskaplig pseudovetenskap som genusforskning fått status som universitets disciplin. Inom medicinen ifrågasätter man att det finns mer än två kön!?? Detta kommer på sikt att skada samhällsutvecklingen och föra den bakåt, något man väljer att blund för. Historielösheten spelar också en stor roll i detta sammanhang, man har en selektiv historiesyn och tar bara de delar av historien som gynnar den för tillfället rådande samhällssynen. De som normalt har intellektuella resurser och borde protestera mot detta vansinne hänger på av ren pragmatism och självbevarelsedrift. Dumhet segar kortsiktigt över logik och vetenskap och driver samhället och civilisationen mot en katastrof.


Den dag man tar sitt förnuft till fånga och inser konsekvenserna av årtiondens dravel om "värdegrund" och "politisk korrekthet" kan skadan redan vara oreparerbar. Postmodernismens dogmer har tillfogat den västerländska civilisationen obotliga skador. Kultur och rasblandning har drivit oss bakåt istället för framåt, dåliga genetiska egenskaper har premierats i dårskapens namn. De enda som går oskadade ur denna destruktiva process är den ekonomiska eliten som genom att föra en agenda där man sprider de dåliga genetiska materialet bland det goda sänker det genomsnittliga IQ hos bra människomaterial.

Gud vad jag älskar att vara politiskt inkorrekt och spotta på postmodernismens dogmer.

Av Karsten - Måndag 14 jan 13:17

Den nu nittioårige forskaren och Nobelpristagaren James Watson som tillsammans med Francis Crick och Rosalind Franklin kom DNA spiralens gåta på spåren har råkat i blåsväder då han hävdar att olikheten i intelligens mellan olika raser beror på genetiska faktorer. Det skedde då han fick frågan om han ändrat ståndpunkt från ett uttalande han gjort i frågan 2007 angående den medfödda dystra framtiden för den Afrikanska kontinenten som han sa berodde på att: "All vår sociala policy baseras på den föreställningen att deras intelligens är den samma som vår - trots att tester motsäger detta"


"Inte alls" svarade Watson då han fick frågan om han ändrat ståndpunkt, "Jag önskar att de hade förändrats, att där skulle finnas ny kunskap som gav vid handen att uppfostran är mycket betydelsefullare än naturlagarna" säger Watson och fortsätter: "Där är en genomsnittlig olikhet mellan svarta och vita i IQ tester. Jag skulle vilja påstå att olikheten beror på  genetiska faktorer."

Detta är väl en ståndpunkt som de flesta forskare på intelligens och genetik delar, även om många väljer att inte öppet torgföra dessa kontroversiella synpunkter. Generellt har asiater från vissa länder högre IQ än européer medans de svarta på den afrikanska kontinenten har ett lägre IQ än européer i genomsnitt. Att detta beror på genetiska faktorer torde vara glasklart för alla med lite insikt och bildning i naturkunskap. Att dessa fakta inte passar i de vänsterliberala politiskt korrekta kretsarna är fullt begripligt men detta är något som inte ändrar på vad forskningen kommit fram till. Givetvis kan faktorer som undernäring och andra socioekonomiska omständigheter spela in, men i grunden väger de genetiska tyngre. Detta kan vara en väsentlig faktor till att de flesta afrikanska länderna inte lyckats utvecklas till välfärdsstater med fungerande industrier. 


Med dessa faktorer i minnet är det vansinne att tillåta en oreglerad migration från den afrikanska kontinenten så som nu sker. Varje dag kommer det båtlaster med illegala afrikanska migranter till främst Spanien, då Italien skärpt sina asyl- och migrationsbestämmelser. På grund av sämre intellektuella resurser och bristfällig utbildning kommer de flesta migranter från den afrikanska kontinenten att bli en börda för de europeiska nationerna. De platsar inte in i den högteknologiska europeiska kulturen och att hänvisa dem till lågstatusyrken som diskare, städare och dylikt kommer att stöta på patrull från de vänsterliberala som lever i föreställningen att alla är lika med samma IQ värde. 


Ju fortare samhället gör sig av med dessa politiskt färgade vanföreställningar om att det bara skulle röra sig om yttre skillnader och inte genetiska desto snabbare kan vi skapa realistiska migrationslagar. Vi hjälper inte dessa länder genom att upplåta vårt territorium åt de horder som söker sig hit, det är mycket bättre att vi försöker hjälpa dem på plats. Hjälper dem att röja upp i det korruptionsträsk som lamslår många nominellt rika afrikanska länder. Ser till att de nationella tillgångarna kommer alla medborgare till del i form av sjukvård, skola och det vi kallar välfärd. Vi kanske måste acceptera att demokrati så som vi praktiserar den inte passar i många afrikanska länder då dess invånare inte är mogna för denna typ av statsform. Ett exempel på välfungerande afrikansk stat var Libyen innan CIA och amerikanarna såg till att störta dess ledare Gaddafi och landet förföll i totalt kaos och anarki. Libyen hade ett utbildningssystem och en sjukvård som var vida överlägsen den svenska och som bekostades av landets oljeinkomster. Detta är något man helst inte pratar om och gärna förtiger i media och istället framhåller Gaddafis despotiska styre. 

 


Av Karsten - 24 november 2018 00:47

Det är rätt intressant att när engelsmännen utvecklade kärnvapen i slutet av 1940-talet och behövde flygplan med kapacitet att leverera dessa så var de tvungna att använda sig av tyska ingenjörer och flygplansdesigners för att bygga de 3 så kallade V-bombarna, ett projekt kallat B 35/48. Det var Avro som byggde "Vulcan" bombaren med utgångspunkt från en tysk glidflygare förmodligen utvecklad av Alexander Lippich som forskat mycket på deltavingen. Likaså Handely Page "Victor" där man också tog hjälp av tyska flygplanskonstruktörer som var långt före den övriga världen i aerodynamik för jetflygplan. Även Vickers Armstrong som utvecklade "Valiant" bombaren tog hjälp av tyska flygplanskonstruktörer.


Det var tyskarna som byggde den första serietillverkade reajaktplanet Messerschmitt Me 262. Redan 1939 hade Heinkel byggt det första fungerande jetplanet eller "düsenjäger" som det kallades på tyska. Även på motorsidan var tyskarna före, engelsmännen och amerikanarna använde sig av centrifugalkompressorer medan tyskarna utvecklat den mer effektiva axialkompressorn. Det var främst Junkers Jumo och BMW som byggde de tyska jetmotorerna. Tyskarna kom på iden med pilvingen som visade sig bättre än den raka vingen vid höga hastigheter. Även den svenska J-29 "Flygande Tunnan" bygger på en konstruktion från Messerschmitt precis som ryssarnas MiG-15.

Av Karsten - 23 november 2018 13:45

Med kartläggningen av det mänskliga genomet har man hittat en mängd gener som förklara vissa oönskade egenskaper. En sådan gen är MAO-A genen som finns i kort och lång variant. Man har fastslagit att denne genen styr styrkan på aggressivitet hos individen. Personer med den negativa varianten av MAO-A genen har till exempel mindre grå hjärnmassa samt att den premotoriska hjärnbarken är aktiv även utan tecken på yttre fara. Man kallar ibland MAO-A genen för "krigargenen". Många våldsbrottslingar har den långa negativa varianten av MAO-A genen och har därför svårt att kontrollera sina aggressioner då deras premotoriska bark är ständigt aktiv.


Sådana egenskaper kanske var bra hos vissa individer i gruppen på den tiden vi levde som samlare och jägare, då det var bra att vissa var alerta på vad som skedde i omgivningen. Samtidigt kunde detta aggressiva beteende vara till fördel vid jakt eller vid möten med fientligt sinnade grupper av andra människor. 

Idag är forskarna ganska överens om att en människas karaktär danas till lika del av generna som de sociala faktorerna uppväxt och omgivning. Har du till exempel den långa negativa varianten av MAO-A genen och växer upp i ett hem präglat av våld och missbruk så är sannolikheten stor att du som vuxen blir kriminell och straffas för våldsbrott. Du kan också ha den negativa varianten av MAO-A men växa upp i en stabil trygg miljö och utvecklas till en laglydig människa men präglas då av ett vinstinriktat beteende, du vill lyckas i allt du företar dig. 


Detta att vår genuppsättning inte ändrats för att vi för cirka 10 000 - 5 000 år sedan blev civiliserade och började leva i städer med lagar och normer är något man sällan tänker på. Vi präglas istället av de cirka 45 000 år som vi levt som jägare och samlare i små kringströvade grupper. Detta har genom evolutionen och det naturliga urvalet främjat vissa genetiska kombinationer. Exempelvis är det en gen som kallas FOX P2 som gett oss talförmågan och språket som var en viktig komponent på vägen mot civilisation. Man kunde via språket delge det uppväxande släktet de kunskaper som ackumulerats i gruppen under tidigare generationer. Den avancerade kunskapen gick i arv via språket. 


Den genuppsättning vi människor har är inte anpassad till ett stillasittande liv framför en bildskärm, den är avsedd för ett liv som kringströvande jägare och samlare. Evolutionens kvarnar mal långsamt så lyckas vi inte manipulera vårt genuppsättning så kommer vi att tyna bort i den stressfyllda tillvaro vi skapat oss. Vi drabbas av depressioner tack vare 5 HTT genen som styr kroppens serotonintransport, en gen som kanske fyllde en funktion då vi var jägare samlare men som i dagens stressade 8 till 5 tillvaro är oss en black om foten. 

Ett litet barn som föds idag är fortfarande samma stenåldersvarelse den en gång var bara för att uppfostras till en halvgalen individ i en helgalen värld.

Av Karsten - 31 oktober 2018 22:20

Jag har lite svårt att förstå hur konservativa miljöförnekare resonerar, dessa som kategoriskt vägrar inse att århundraden av användning av fossila bränslen har ökat på det naturliga bildandet av koldioxid. Redan under 1800-talet ökade utsläppen dramatiskt då man började använda kol som bränsle för att alstra värme och driva ångmaskiner. Sedan upptäckte man att raffinerad olja gick att använda som bränsle i den nya explosionsmotorn som Otto uppfunnit och som användes som kraftkälla i bilar och flygplan. Det ökade utsläppet av koldioxid lägger sig som ett reflekterande skikt i de övre luftlagren och bildar det man kallar växthuseffekten.


Men låt oss bortse från detta och titta på alla andra bidragande orsaker till klimat och miljöförändringar. Man har under de sista halvseklet skövlat enorma arealer av regnskog som på ett otroligt sätt bidrar till syresättningen av vår atmosfär. Växter upptar koldioxid och vatten som de sedan genom solens strålning och fotosyntes omvandlar till syre och druvsocker. Samtidigt binder regnskogen stora volymer vatten som avdunstar och sedan faller ner som regn något som varje jordbrukare är beroende av. Dessa förändringar har inget med ökad solvärme eller andra pseudoförklaringar att göra utan är ett verk av människan för att skaffa mer åkermark eller för att skapa plats för oljepalmsplantager. Driften är skaffa mat eller pengar. Tack vare denna skövling av det naturliga habitatet för en rad arter har från 1970 till 2014 cirka 60 procent av de vilda ryggradsdjuren försvunnit.


Vad vissa människor inte tycks begripa är att allt hör ihop i en cykliskt förlopp där varje växt och varje djurart har sin bestämda roll att fylla. Går man in och stör någon del i detta system så påverkas allt annat och även vi människors förutsättningar att leva på denna planet. På sikt kommer vi att förstöra livsbetingelserna på denna planet till den grad så vi människor får använda vår innovativa förmåga och skapa förutsättningar för interstellära rymdfärder och börja leta efter en annan planet att förstöra. Att göra politik av klimat och miljöförstöring är ren och skär galenskap för den dag det är kört finns det inga pengar i världen som kan rädda oss, då går alla under fattig som rik.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se