Inlägg publicerade under kategorin Vetenskap och forskning

Av Karsten - Måndag 23 april 20:18

Precis som jag anade finns det ett samband mellan användandet av smartphone och sociala medier och ökningen av det dåliga psykiska måendet. Unga människor umgås inte med varandra längre de sitter i sin lilla bubbla av Facebook och Twitter kontakter helt avskurna från den riktiga världen. Givetvis erkänner inte de unga detta samband, de saknar sjukdomsinsikt och älskar de nya medierna. Även en del forskare vägrar erkänna detta samband och kommer med andra krystade förklaringar. 

Vi måste erkänna för oss själva att vi lever i en mycket sjuk värld, en värld som blir allt sjukare för var dag som går. Utvecklingen har tvingat på oss en massa oönskade fenomen som mångkultur, globalisering, familjesplittring samt ett skolsystem i förfall, samtidigt ställs allt högre krav på individen. Vi har en arbetsmarknad som i stort sett kräver en högskoleutbildning. 


Egentligen är vi människor idioter som tillåter denna utveckling och inte sätter ner foten och skriker "stanna karusellen jag vill hoppa av". Vi tvingas till urbanisering då det inte finns några arbetstillfällen i glesbygden. De flesta människor mår bättre av att vistas ute i skog och natur istället för i en stenöken förgiftad av bilavgaser. Själv har jag aldrig mått så bra som de åren jag bodde ute i skogen i Blekinge eller under barndomens somrar och höstar i norra Smålands djupa skogar. Det är onaturligt och mot den mänskliga naturen att tränga ihop sig i städer och tillbringa vår tid instängda i en liten lägenhet bakom en skärm och ett tangentbord. Ända sedan TV kom in i våra hem slutade vi umgås på ett naturligt sätt. Vi kommer att få betala ett högt pris för det vi kallar tekniska framsteg.

ANNONS
Av Karsten - Lördag 14 april 12:40

Klockan tre i natt gick ondskans triad USA, Storbritannien och Frankrike till angrepp mot mål i Syrien utan att ha FN:s mandat. 110 missiler avfyrades mot mål i Damaskus och Homs, fyra brittiska attackplan, Tornado GR-4 avfyrade Storm Shadow kryssningsmissiler mot ett lager för kemiska stridsmedel utanför Homs samtidigt som amerikanska krigsfartyg avfyrade Tomahawk kryssningsmissiler mot en forskningsanläggning i Damaskus. NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg ger sitt stöd till attacken.


Den ryske försvarschefen Vladimir Shamanov varnar för att sådana olagliga attacker kan komma att besvaras från rysk sida. Som skäl för attacken anger man den påstådda attacken med klorgas i enklaven Dhouma i östra Ghouta en av brittiska MI6 iscensatt fejkattack. Vem som helst kan samla ihop några ungar som man betalar för att de ska stå och se olyckliga ut samtidigt som man sköljer av dem med vatten medan man filmer dem, sedan är det bara att lägga ut videon på YouTube och påstå att Bashar al-Assad har klorgasbombat dem. Folk sväljer okritiskt vad som helst idag.

 

Bara någon dag efter den påstådda attacken hade regeringsstyrkor och rysk militärpolis full kontroll över hela Dhouma, varför i herrans namn skulle de då använda klorgas och dra på sig världssamfundets vrede? Man ska alltid ställa sig frågan vem gynnar det mest? I detta fall var det USA och Storbritannien som hade mest nytta av en sådan attack då man nu hade en förevändning för att gå till attack mot Syrien och visa Ryssland sin styrka och vilja.

 

Västalliansens rebeller och terrorister håller på att förlora sin makt i Syrien och Assad håller på att sakta men säkert återvinna kontrollen över sitt land. Detta är något som USA, Storbritannien och Frankrike och framför allt Israel motsätter sig, de vill ha ett Syrien i kaos och anarki. För dem var det ett streck i räkningen att Ryssland kom till Syriens hjälp. Alla uppror i  Nordafrikas och Mellanösterns arabstater har varit iscensatta av västliga underrättelsetjänster i samarbete med israeliska Mossad. Att man sedan kallade detta för "den arabiska våren" var bara en dimridå för att lura den stora massan i väst.

 

Om det är några som driver utvecklingen mot en global storkonflikt så är det USA, Storbritannien och Frankrike med Israel gömd i kulisserna. Ryssland har aldrig gjort annat än säkrat sina egna gränser och skyddat sina intressen. Man annekterade Krim inför hotet att Ukraina skulle gå med i NATO och den västliga militäralliansen skulle lägga beslag på den ryska Svarta havsflottans bas i Sevastopol. Det är USA och väst som brutit alla sina löften till Ryssland om att inte utvidga NATO mot öst, idag är Ryssland omringat av NATO-länder. 

 

Det ligger i "den djupa statens" intresse att ständigt ha konflikter på gång för att hålla det militärindustriella komplexet sysselsatt med produktion och utveckling av nya vapen. Man har nu utvecklat den nya generationens kärnvapen med mindre sprängverkan och bättre precision vilket gör att tröskeln att använda dem har sänkts. USA planerar att använda 348 miljarder dollar till att förnya sina kärnvapen från 2015 till 2024. Parallellt med detta utvecklar man nya vapenplattformar i form av flyg, ytfartyg och ubåtar. En stor del av vapenproduktionen är avsedd för export något som finansierar utvecklingen av nya vapen. 

ANNONS
Av Karsten - Onsdag 4 april 21:00

Efter att ha sett "Uppdrag gransknings" program om bältesläggning inom den svenska psykiatrin ställer jag mig frågan hur efterblivna är vi i det här landet? Bältesläggning har används i Sverige inom både kriminalvården och inom psykiatrin som ett sätt att lugna ner eller bestraffa besvärliga individer. Inom psykiatrin har man använt metoden av rena bekvämlighetsskäl och som personalbesparing. En psykotisk person kan vara mycket utåtagerande både verbalt och rent fysiskt. Att ta hand om en sådan person kräver mycket personal. Inom kriminalvården har man länge använt bältesläggning som en ren bestraffningsåtgärd. 


Rent beskrivningsmässigt kan man likna bältesläggning vid samma procedur som vid giftavrättningar i USA. Man spänner fast patienten vid en brits fastmonterad i golvet med remmar kring fotleder och handleder samt en bred rem över bröstet, detta gör personen helt immobiliserad. Där får patienten ligga och pissa och skita på sig och kanske ligga i sin egen avföring i timmar. Detta kallar man human vård i Sverige.

Då psykiatrin i Sverige räknas som ett lågstatusjobb inom sjukvården så drar den till sig inkompetent personal samt många invandrare som extrapersonal som kommer från länder där man har en helt annan syn på psykiska sjukdomar, man har en nedlåtande syn på psykiskt sjuka. Det händer även att rena sadister dras till psykiatrin då de där får utöva det kontrollbehov de lider av. Man har även en märklig syn inom psykiatrin på verbalt utåtagerande patienter och ser bältesläggningen som en fostrande metod för att bestraffa patienten för den verbala aggressiviteten. Vem fan hade inte blivit verbalt aggressiv om man tvingats ligga fastspänd flera timmar?


I programmet framgick att man slentrianmässigt frångick regelverket kring bältesläggning vilket i många fall inneburit att patienter legat bältade mycket längre än vad lagen medger. Då sådana ärenden granskas av IVO så träder den vanliga svenska processen i verket, den ena myndigheten skyddar den andra. Ingen skugga får falla på den svenska vården så man har satt i system att skydda läkare och annan sjukvårdspersonal bakom det vanliga byråkratiska fikonspråket som genomsyrar rapporterna. Trots att den internationella medicinska litteraturen varnar för ventrobos i extremiteterna och lungemboli vid långvarig bältesläggning har man inte tagit till sig detta inom den svenska psykiatrin. Man kan kort och gott konstatera att man i Sverige inte sysslar med vård inom psykiatrin utan det handlar om ren vanvård som i allt för många fall lett till dödsfall där ingen ställts till svars.Av Karsten - Fredag 30 mars 23:01

Om tio år har utvecklingen inom den genetiska forskningen kommit så långt att vi kan avfolka hela Afrika och därmed avvärja den folkvandring till Europa som hotar på grund av överbefolkningen på denna kontinent. Kort och gott den del av mänskligheten som är beredd att ta till vilka drastisk metoder som helst kan reducera jordens befolkning och välja vilka folkgrupper som ska överleva. 

Genom att framställa biologiska vapen som söker efter specifika genetiska markörer som bara förekommer hos vissa folkgrupper kan man framställa genetiskt målstyrda virus eller bakterier. Exempelvis Yersinia pestis, en bakterie som ger upphov till vanlig böldpest, en sjukdom som dödar relativt snabbt samtidigt som smittan sprider sig. En annan aspirant är mjältbrand, en sporbildande bakterie med 97 procents dödlighet i obehandlat tillstånd. Mjältbrand kan man genetiskt manipulera så att inget antibiotika biter på det.

Genom att manipulera bakteriens genetiska kod kan man få denna att bara angripa svarta människor. Forskningen är på väg mot att framställa etniska vapen, den största revolutionen på 70 år inom vapentekniken, sedan uppfinningen av atombomben.


Kanske är det därför Nordkorea är beredd att skrota sitt kärnvapenprogram, för man har i hemlighet forskat fram nya biologiska vapen långt verksammare och mer ödeläggande än atombomber? Efter Sovjetunionens fall blev en mängd skickliga forskare och biokemister arbetslösa och en del av dem drar sig nog inte för att mot lämplig ersättning jobba åt Kim Jong Un. Jag ser personligen mörkt på framtiden med en eskalerande överbefolkning av jorden där resurserna krymper allt mer. Inom en inte allt för avlägsen framtid kommer begrepp som humanism, empati och liknade vara passé i politiska och militära kretsar. Man kommer helt krasst att gynna de folkgrupper man anser civilisationen har mest nytta av, resten kommer man att avlägsna. De ideal man odlat i Sverige där man ser sig som en moralisk stormakt kommer nästa generation att gapskratta åt och tycka att PK var något för naiva dårar. 


Själv ser jag inga problem med att avfolka vissa delar av världen, en halv miljard människor är nog det maximala antalet som jorden klarar om alla ska leva med västlig standard. Vad ska vi med en massa människor när all produktion automatiseras? Det vi behöver är smarta innovativa människor, inte en massa passiva bidragstagare eller folk som livnär sig på merkantil verksamhet. Mänskligt liv är inte heligare än kycklingens vi äter till middag, kan vi bara frigöra oss från religionernas villfarelse och vidskepelse så kommer vi att inse det. Själv har jag alltid varit en iskall cyniker och misantrop något som visat sig vara ganska klokt.

Av Karsten - Måndag 26 mars 19:38

Dra ett djupt andetag och ställ er frågan vad skulle Ryssland tjäna på att försöka mörda en före detta dubbelspion och hans dotter under deras exil i England? Sergei Skripal var en underrättelseagent vid det ryska militära GRU samtidigt som han sålde sina tjänster till brittiska MI6. Han greps av FSB i Ryssland men utväxlades mot västagenter. 

Den ryska ledningen består inte av politiska idioter, de begriper mycket väl att ett mordförsök för att visa omvärlden att Moskvas armar når långt skulle kosta mer än det smakade. De redan ansträngda förbindelserna mellan Ryssland och väst efter annekteringen av Krim är mer än nog för Moskva. 


Däremot skulle USA och England tjäna både en och två politiska poäng på att genomföra ett mordförsök som kastar en skugga över Ryssland och lägger skulden på Putin. För brittiska MI5 är mord inget ovanligt om det är sanktionerat från högsta ort, "licens to kill" så att säga. Med mordförsöket som förevändning har Theresa May fått med sig nästan hela EU mot Ryssland plus att Trump nu kan tona ner sina vänskapliga förbindelser med Putin vilket ger honom inrikespolitiska poäng. Från officiellt brittiskt håll ylar man om den första giftgasattacken i Europa sedan första världskriget. Att nervgiftet Novichok är av ryskt ursprung är inget bevis för att Ryssland ligger bakom, det är som att säga Österrike ligger bakom alla mord som begås med en Glock pistol. 

 

Nervgiftet Novichok finns nog att tillgå i de flesta av västländernas militära laboratorier, inte minst i Sverige som försåg sig rikligt med Sovjetisk militärteknologi vid Sovjetunionens fall. Det var med Estonia mycket av detta material smugglades över Östersjön från Estland. De flesta medborgare är så dumma och obildade att de sväljer maktens och medias version om vem som är den skyldige till mordförsöket på Sergei Skripal och hanns dotter Yulia. De flesta vet ingenting om underrättelsearbete och desinformation. Hur många kommer ihåg hur Bushs utrikesminister Collin Powell satt och ljög inför hela FN om Saddam Husseins påstådda massförstörelsevapen trots att vapeninspektören

Hans Blix sagt att några sådana inte existerade?

 

Sanningen lär nog krypa fram förr eller senare, även om det kanske tar 100 år. Det finns säkert dokument vem som stod bakom mordförsöket och i vilket syfte det utfördes även om dessa är hemligstämplade för lång tid framöver. Man brukar hemligstämpla dem tills alla inblandade hunnit avlida. Vad som föranledde Hitlers andreman Rudolf Hess att 1941 flyga till England är hemligstämplat fram till 2045. Våras makthavare har mycket att dölja, allt ser inte ut för vad det är vid första anblick. Är man historiskt intresserad och kan läsa mellan raderna lär man sig mycket, samma sak med studier av olika länders underrättelsetjänster.

Av Karsten - Söndag 25 mars 21:19

Snart finns det ultimata rasistiska vapnet som man kan mörda specifika folkgrupper med. Israelerna lär ha forskat på ett biologiskt vapen som skulle döda bara araber men misslyckades då araber och israeler är alldeles för lika rent genetiskt. Nu har man dock kommit så långt i forskningen kring människans genom att man snart kan konstruera genetiskt målinriktade biologiska vapen som bara dödar en viss folkgrupp. 


Jag är övertygad om att biokemister och genetiker i både Ryssland, Kina och USA är fullt sysselsatta med att utveckla denna typ av biologiska vapen. Själva idén är enkel man binder ett virus eller gift till en genetisk markör som bara kan binda till vissa av de så kallade skräpgenerna.  Man har upptäckt de genetiska skillnaderna hos olika folkgrupper så man kan konstruera ett virus som bara angriper asiater, ja man kan nog finslipa metoden så att det bara angriper hankineser den största befolkningsgruppen i Kina. 


Tur inte Hitlers vetenskapsmän kände till den genetiska dubbelspiralen, kanske var Mengele på väg med sina tvillingexperiment i Auschwitz. Idag är emellertid denna typ av folkmord i jätteskala möjliga tack vare den genetiska forskningen. Precis som med atombomben så kommer detta biologiska vapen att bli verklighet om inte världssamfundet stoppar forskningen kring detta vapen.

Av Karsten - Fredag 23 mars 19:55

Många hörde nog nyheten om de 120 grindvalarna som strandat i en vik på Nya Zeeland. Många frågar sig säkert vad det är som får valar och delfiner att simma in på grunt vatten. Man har gjort undersökningar som visat att de valar eller delfiner som strandar lider av ett Alzheimerliknade syndrom som orsakas av föroreningar som kan tillskrivas människorna. Delfinerna får i sig giftet BMAA som produceras vid algblomning något som orsakas av jordbrukens utsläpp av gödningsmedel. Själva giftet BMAA produceras av cyanobakterier som uppträder vid algblomning, BMAA kan ge upphov till både Alzheimers och ALS. 

Man har gjort undersökningar på delfiner som fastnat i fiskenät och dött samt delfiner som dött genom att de strandat på grunt vatten, alla delfiner som strandat visade sig ha höga halter av giftet BMAA medan de delfiner som fastnat i nät helt saknade detta gift i sina hjärnor. Med största säkerhet har även grindvalarna fått i sig detta gift via cyanobakterier då valarna står högst upp i näringskedjan.

Av Karsten - Onsdag 14 mars 19:13

Den banbrytande forskaren och astrofysikern Stephen Hawking dog idag på pi-dagen 3,14 han blev 76 år vilket är mycket anmärkningsvärt då han led av ALS sedan tjugoårsåldern. Han är nog den som levt längst med ALS och det finns många konspirationsteorier om att han dog redan för många år sedan och att det var en dubbelgångare som uppträdde som honom. Nu kan man i alla fall lägga alla dessa teorier åt sidan för nu är Stephen Hawking i ett annat mer astralt universum. Hawking kom att få en närmast kultstatus och uppträdde i bland annat "Familjen Simpsons" och "The Big bang Theory". Hans mest banbrytande forskning var inom fysiken i de svarta hålen, ett fenomen som gäckat astrofysikerna länge. Inne i ett svart hål upphör fysikens lagar att gälla. Tyvärr han inte Hawking att få Nobelpriset i fysik trots att han mer än någon annan förtjänade det, dock lär han som ingen annan fysiker bli ihågkommen långt efter sin död.


Beklagligt att Aftonbladet konsulterat en så totalt blåst idiot som Robert Aschberg att kommentera Hawkings död och hans vetenskapliga upptäckter, att höra denne korkade jude snacka om svarta hål är pinsamt han fattar ju noll. För det första var Hawking inte den förste som förutsagt förekomsten av svarta hål. Indiern Subrahmanyan Chandrasekhar som fick Nobelpriset för sina studier om stjärnornas livscykel var före. Man namngav hädelsesfären runt de svarta hålen efter honom, Chandrasekhar sfär liksom Chandrasekhar limit som angav den maximala massan hos en vit dvärg. Hawking sysslade med singulariteten och gravitationen och letade efter en formel som kunde sammansmälta Einsteins gravitationsteorier med kvantfysiken.

 

”Om utomjordingar besöker oss kommer utgången vara väldigt lik den när Columbus steg iland i Amerika, det gick inte bra för den amerikanska ursprungsbefolkningen. Vi behöver bara se till oss själva för att se hur intelligent liv kan komma att utvecklas i en riktning som vi inte vill se.”
Från Discoverys intervju 2010 ”Into the universe with Stephen Hawking".

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

10 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2 3 4 5
6
7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se