Inlägg publicerade under kategorin Vetenskap och forskning

Av Karsten - Söndag 21 maj 14:25

Vem äger sanningen i Sverige? Är det familjen Bonnier som kontrollerar en fjärdedel av medierna i landet? De medier som konsumeras mest av folket äger också sanningen och verkligheten till en viss grad. Sedan behöver denna varken vara sann eller verklig. TV, press och Internet är de stora informationskällorna för medborgarna, sedan är det upp till individen att utöva kognitiv selektion i detta informationsflöde.

Media är experter på att skapa sin verklighet, Wolodarski på DN har öppet deklarerat för sina läsare att han skapar den verklighet han vill att läsarna ska tro på genom agendasättande journalistik. Detta är något som DN:s läsare får förhålla sig till, oomtvistigt är att DN är den ledande papperstidningen i Sverige med ett stort inflytande. 

I kampen om sanningen är det ingen slump att gratistidningen Metro ägnar sig åt något de kallar viralgranskning man granskar det man kallar fejkade nyheter. 


Det är ju ingen slump att det idag talas så mycket om fejknyheter och desinformation, de gamla etablerade nyhetskanalerna känner sin position hotad av alternativa medier och det nyhetsflöde som finns på Internet. Sker det ett spektakulärt mord i Sverige så finner man oftast all information och alla spekulationer om detta på Flashback. Vem vill läsa om identiteten på gärningsmannen om en månad när jag kan få reda på den idag på Flashback? 

Kampen om sanningen och medborgarnas själar är stenhård och media skyr inga medel i den kampen. Finns det då någon sanning? Ja i vetenskaplig mening finns det de, bakom alla missförstånd och all vidskepelse döljer sig alltid sanningen. Idag vet vi att det inte är någon skäggig asagud som kör med en vagn förspänd av bockar när det åskar, vi vet att det beror på kall och varm luft.


När det gäller ett sådant fenomen som papperspengar så vet vi att sanningen är att en sedel med siffran "100 kronor" påtryckt inte är värd mer än pappret och trycksvärtan, men kollektiv konsensus ger värde åt denna pappersbit, en kollektiv lögn ger värde åt en papperspeng. Länge rådde konsensus om att invandring var bra för Sverige, många medborgare delade denna åsikt fram till hösten 2015 då ett katastrofalt inflöde av ekonomiska migranter fick statsmakterna, den politiska oppositionen och media att tvärt ändra åsikt, det som var illvillig lögn ena dagen blev sanning nästa.


Inom naturvetenskapen söker man alltid sanningen medan man inom de humanistiska fakulteterna har ett ganska ambivalet förhållande till sanningen. Humanismen bildar skolor som för en tid gör anspråk på att besitta sanningen, det är ingen större skillnad på dagens humanism och gårdagens filosofiska skolor i det forna Grekland de kommer och går. Ta ett sådant ämne som psykiatri, denna "vetenskap" uppstod på 1800-talet och ägnade sig åt att katalogisera olika psykiska avvikelser. De olika skolorna hur dessa sedan skulle botas var oändliga, det fanns ingen konsensus och ingen sanning att söka. Samma sak med genusvetenskapen ett rent ovetenskapligt fenomen, en pseudovetenskap uppfunnen av en grupp radikala feminister. För dem är genusforskning en sanning, medan en naturvetare skulle avfärda det som trams, en avart inom de humanistiska ämnesgrupperna. Ett annat ämnesområde är teologi, det finns ingen som helst sanning att söka i religionen den grundar sig enbart på önsketänkande och vidskepelse.


När man låter den vetenskapliga forskningen styras av politiska mål är sökandet efter sanningen satt ur spel, då kan vilka galenskaper som helst upphöjas till sanning och verklighet. Ett sådant område är den ekonomiska forskningen, nationalekonomin som styrs enbart av de för dagen rådande ekonomiska premisserna. Det vi till dags kallar sanning är något högst subjektivt, speciellt så fort en politisk parameter spelar in. Skulle man definiera läran om politik så skulle det vara läran om hur man utnyttjar lögnen för att uppnå ett visst syfte. Ingen yrkesgrupp ljuger lika mycket som politiker, den som tror något annat lever i en illusion. Politikerna uttnyttjar gärna naturvetenskapen matematik för att ge ett sanningens skimmer över sin lögner, statistik är något man gärna ljuger med hjälp av. 


Vem äger då sanningen? Ingen äger sanningen, då det bakom varje fenomen,  varje påstådd realitet alltid döljer sig en ultimat sanning som förr eller senare kommer fram eller så blir den för evigt dold. Sanningen att någon sköt Palme är ganska oomtvistlig men vi vet inte vem som sköt med bestämdhet. NSA:s chef förnekade att man övervakade medborgarna i USA, idag vet vi att sanningen var att man gjorde det. Det finns alltid en sanning bakom allt och den ägs av ingen, det är upp till den enskilde individen eller grupper av människor att söka sanningen, det är detta som ogillas av maktetablissemanget. Bygger man ideologier på lögner och påhittade motsatsförhållanden, illusioner om den mänskliga naturen, ekonomiska modeller som inget har med verkligheten att göra så är man alltid intresserad av att in i det längsta dölja detta. Man försöker då skapa monopol på sanningen. 

ANNONS
Av Karsten - Fredag 19 maj 21:20

Ökningen av allergier beror som jag misstänker på en överdriven renlighet i en närmast steril omgivning. Detta i kombination med alla kemikaliska tillsatser i maten är det som gör oss sjuka. Det har aldrig varit meningen att vi ska bo travade ovanpå varandra i betongkasuner, människan är skapad för att röra sig ute i naturen. Vi är gjorda för att leta föda från morgon till kväll, det har vi gjort i över 50 000 år.

Folk som återgår till stenålderskost, nötter, fisk, bär, o. dyl. blir friskare än de idioter som fortsätter leva på MacDonaldmat nersköljt med sockertfri Coca Cola. 

Vi misshandlar våra barn genom den mat vi tvingar i dem, vi grundlägger framtida allergier och andra autoimuna sjukdomar. Sedan har vi alla dessa mediciner vi äter genom livet, kemikalier som vår kropp ej är anpassade för. Läkemedelsindustrin är en av kapitalismens kassakossor.

ANNONS
Av Karsten - Tisdag 16 maj 19:46

Manipulerar världens makthavare i hemlighet med väder och klimat genom Geoengineering? Redan på 1950-talet experimenterade amerikanarna med att komma fram till en metod där man skulle kunna påverka vädret. Tanken var att man genom torka eller regn skulle ha förmågan att förstöra Sovjet Unionens spannmålsskördar. Denna forskning har givetvis liksom all annan forskning fortsatt i det fördolda. Man talar ibland om Chemtrails  raka rökmoln som bildas bakom vissa högflygande jetplan som inte försvinner som de vanliga kondensstrimmorna som bildas bakom alla högflygande jetplan. Håller man i hemlighet på att experimentera med världens befokning genom att bespruta dem med olika kemikalier?  Är alla dessa allergier och andra konstiga sjukdomar med olika boksstavsförkortningar följden av förgiftning? 


Själv har jag aldrig litat på våra makthavare och auktoriteter, den misstron föddes redan i barndomen. Jag ifrågasatte allt lärarna sa, speciellt på samhällskunskapen. Själv var jag väldigt skeptisk till chemtrails första gången jag fick höra talas om dem, men jag började titta upp och iakta himmelen och mycket snart kunde jag konstatera att det ibalnd förekom rutnät som knappast kunde vara naturliga moln. Sedan såg jag att vissa flygplan släppte ut molnsstrimmor som inte försvann som vanliga kondensstrimmor, då började jag förstå att det nog var något lurt i görningen. Skulle inte förvånna mig om torkan i Afrika är framkallad genom geoengineering, de som sysslar med denna form av vädermanipulationer har inga skrupler alls. Svenskarna är ju i särklass godtrogna när det gäller alla sådana här fenomen, säger någon nisse på SMHI att det bara är naturliga molnformationer så tror 95 procent på det.


Tänk efter själva, kan man kontrollera vädret över ett land så är denna nation prisgivet åt manipulatörens godtycke. Världens politiska och ekonomiska makthavare är totalt skrupulösa individer som skiter blankt i allt annat än makt och pengar. Kontrollen över naturtillgångarna har alltid varit målet för alla maktmänniskor. Idag handlar det kanske inte så mycket om enskilda individer utan mer om konglomerat av makthavare, finansiella truster. Dessa är inte alls främmande för att använda väder och klimat i sin kamp om världsherravälde. För ytterst handar det om att antingen på frivillig väg kontrollera nationer eller med våld tvinga dem till underkastelse. 


Ingen trodde att NSA avlyssnade mobiler och snokade i folks datorer världen över innan Edward Snowden avslöjade omfattningen och gav svart på vitt vad NSA sysslade med, samma sak är det med chemtrails och geoengineering den dag någon med insyn avslöjar omfattningen kommer folk att börja fatta och tro på det. Problemet är att alla i USA som är inblandade i skumma och ljusskygga projekt tvingas skriva på en tystnadsförbindelse som straffar dem med fängelse och i stort sett ruinerar deras liv om de skulle avslöja något. Inga senatsförhör kan tvinga dessa människor att öppna munnen, tystnadsförbindelsen är utformad på det sättet att den övertrumfar konstitutionen.

Av Karsten - Tisdag 16 maj 18:37

Kan man verkligen gasa människor i industriell skala? Ja, men det är förenat med enorma tekniska svårigheter. Säg att man har ett hermetiskt slutet rum med en volym på 40 kubikmeter, skulle man släppa ner den form av cyanväte som påstås ha används av tyskarna, Zyklon B - en form av cyanväte bundet i kristallform som reagerar med luft och omvandlas till cyanvätegas, ämnet var framtaget för att sanera lägenheter och byggnader kontaminerade med skadedjur som vägglöss och kackerlackor.

Efter att ha släppt ner ämnet skulle man få vänta tills alla kristaller reagerat med luften och omvandlats till cyanvätegas och alla i rummet är döda, därefter kan man neutralisera en del av cyaniden genom att övergjuta kropparna med vätesuperoxid. Sedan måste man med hjälp av enorma fläktar och  evakueringsrör minst tjugo meter höga fläkta ut all kvarvarande gas innan man kan öppna den gummitätade dörren och gå in i rummet.

Den personal som går in i rummet för att avlägsna kropparna måste vara försedda med skyddskläder och gasmask, gummihandskar på händerna är obligatoriskt då man annars skulle dö om man tar i en kropp som utsatts för cyanväte. Cyaniden lägger sig som en tunn hinna på allt som utsatts för gasen. Att skicka in personal utan skyddsutrustning skulle vara meningslöst då de skulle bli sjuka och falla ner döda inom några minuter. Hela denna process skulle ta flera timmar och ändå vara farlig för omgivningen om nedåtgående vindar skulle pressa ner den utströmmande gasen från evakueringsrören till markhöjd.

Som parentes kan nämnas att hus och lägenheter som cyanväterökts för skadedjur inte får bebos förrän efter flera dagar upp till en vecka så att all gas säkert är utvädrad.

Jag har själv använt cyankalium i mitt arbete så jag är väl bekant med detta gift och vet hur farligt och toxiskt det är. Likaså är jag bekant med de procedurer som omgärdar en avrättning i gaskammare i USA, personalen brukar vänta i ett par timmar innan man avlägsnar kroppen och då har man med mätinstrument konstaterat att all gas är neutraliserad och evakurerad ur gaskammaren, ändå bär personalen gasmask och skyddshandskar då de hanterar den döda kroppen.

Rent kemiskt fungerar vätecyanidgas så att ämnet inaktiverar cellandningen genom att binda till järnet i cytokrom C som är ett protein som finns på utsidan av mitokondriernas innermembran. Med andra ord kvävs man, döden inträffar inom 3 minuter. 

Detta är bara fakta, resten överlåter jag åt läsaren att spekulera över.

Av Karsten - Söndag 14 maj 23:35

Hela tiden bombaderas vi med manipulerade "nyheter" för att styra våra åsikter och sinnen. Många människor avfärdar detta som trams, de vägrar tro att makthavarna har onda avsikter. Bakom våra ryggar håller globala krafter på att manipulera med väder och klimat genom något de kallar Geo Engineering. Varför finns det då inga visselblåsare som talar om vad som sker bakom vår rygg? Jo för att alla som känner till dessa hemliga program får skriva under en försäkran att de aldrig ska avslöja något. Den som ändå gör det råkar väldigt illa ut, de drabbas av "självmord". Givetvis är det som alltid USA som går i spetsen för denna utveckling och andra väst nationer följer lydigt efter. 


Manipuleringen börjar redan i skolan där eleverna lärs att tänka i de banor makthavarna vill att de ska tänka. Det är inte som förr att skolan uppfostrar fria tänkande själar, nej man skolar blivande mentala zoombier. De som passerat skolan och börjat arbeta bombaderas med pressens och TV-mediets lögner.  Varför tror ni man är så mån om att demonisera det som kallas alternativa media? Jo för de är ett hot mot globalisternas propaganda och manipulering av verkligheten. De flesta människor har redan köpt lögnerna och tror på den manipulerade verkligheten, de vill inte höra talas om någon annan. De tror på vartenda ord som står i tidningen och som sägs på TV. De allra dummaste bryr sig inte ens, de lever som själlösa köttklumpar på jakt efter njutning och billiga nöjen. 

 

Bara de som har förmågan att tänka själv och ifrågasätta den värld vi lever i och det som händer i den genomskådar lögnerna. De slutar prenumerera på DN, de köper inte Aftonbladet och Expressen, de slutar titta på Aktuellt och Rapport de tänker själv, de behöver inte någon som tänker åt dem. Fortsätter denna utveckling utan att någon reagerar och gör något för att stoppa den kommer vi om några årtionden att ha en form av diktatur över hela världen. Men ingen kommer att fatta att det är en totalitär värlld de lever i för propagandan och manipuleringen har gjort dem blinda och döva för vad som verkligen sker. Själv hoppas jag att få slippa uppleva denna framtid, men jag tycker synd om de generationer som tvingas leva i den. 

 

Kolla denna föreläsning på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=euqn-j2iUYI

Av Karsten - Torsdag 11 maj 23:48

Först med tidens födelse blir verkligheten förnimbar, allt är underkastat tidens gång. Robert Openheimer lär ha i sina tankar citertat Bhagavad Gita kapitel 11 vers 32: "I have become death, the destroyer of worlds" när han såg den första atombomben explodera i New Mexico 1945. I själva verket lyder versen "Jag är tiden, världarnas förstörare". Sanskritordet för tiden är kalah vilket betyder tidsfaktorn, detta begrepp är associerat med Kali dödsgudinnan i den hiduistiska gudaläran. Tiden är det som leder oss mot döden, utan tiden existerar inte universum och den materialistiska världen. Ty allt är underkastar det rumtidskontinuum som universum består av, då materien är i symbios med tiden. En människas tid är uppmätt till 120 år, något som även står i Bibeln, 1 Mos. 6:3. Allt vi ser omkring oss är förgängligt och kommer med tidens gång att upphöra att existera. Vissa elementarpartiklar existerar bara bråkdelar av en nanosekund medan de gigantiska redwood träden lever i 2000 år. Vårt solsystem är 4,5 miljarder år gammalt och kommer att existera i ytterligare 5,4 miljarder år. Även universum som bildades för cirka 13,7 miljarder år sedan kommer en dag att upphöra att existera. Tiden är den faktor vi kan tacka för vår materiella existens. Måhända finns det en transendental andlig existens som inte är underkastad tiden, men om detta vet ingen ty ingen har återvänt från det döda. 

Av Karsten - Tisdag 9 maj 14:23

Den 2:e maj hade Metro en artikel om de nya mynten som de skrev kan bli obrukbara. Metro hade nästan rätt när de skrev att de doppat mynten i saltvatten och därefter lagt dem på en tallrik. Själv la jag mynten i saltlösning i en vecka och noterade att vattnet blev svagt blågrönt vilket indikerar att kopparn reagerar med saltvattnet. Efter en vecka såg mynten för jävliga ut. Ni kan själva se skillnaden mellan obehandlade och behandlade mynt.

 

 

Jag anser att hela detta byte av sedlar och mynt bara har ett enda syfte och det är att försöka komma åt svarta pengar. Av ren snålhet och dumhet har man valt att plättera en oäkta metall som järn med koppar vilket är ren och skär idioti. Förutom att de nya sedlarna är oerhört fula och mer påminner om Monopolpengar än om riktiga pengar så är de alldeles för lika i storlek.

Riktiga sedlar ska ha bilder av gamla kungar eller presidenter och se ut som värdefulla papper med snirklingar och utsmyckningar som sedelarna här nedan.

 

Av Karsten - Tisdag 9 maj 13:27

När jag såg gårdagens Metro undrade jag om de börjat konkurera med Illustrerad Vetenskap, ett helt nummer om rymden. Omslaget pryddes av en löjlig teckning som skulle föreställa en spiralgalax, vår Vintergata. En pil pekade på galaxen med texten "Om Vintergatan är så här stor ...", "så är vårt solsystem mindre än så här...", åtföljt av en pil på en liten punkt. Därunder texten "...och därför kommer vi troligtvis aldrig att hitta liv i universum". 

Ett högst naivt och ovetenskapligt omslag om ni frågar mig. För det första vad menas med liv, intelligent liv eller bakterier? Man har funnit aminosyror i meteoriter så förutsättningarna för enklare former av liv i universum är ganska goda. Alla planeter med vatten borde kunna rymma enklare former av liv.


Sedan fylls denna eländiga blaska med snuttifierade artiklar om varför vi vill åka till andra planeter och en kort historik om hur rymdålder började för 56 år sedan med den första människan i rymden. Sedan har man en helsida om att bo på Mars då denna planet troligtvis blir nästa mål för en bemannad rymdexpedition.

Därefter den obligatoriska artikeln: "Christer Fuglesang: Så ska du göra för att bli astronaut", då börjar jag undra om det är Kamratposten jag läser, för det här kan ju ändå inte rikta sig till en vuxen läsekrets? Sedan en massa strunt skriverier om liv i rymden och UFO. Läs Hesekiel 1:1 - 7:27 i Bibeln där har ni ert UFO. 


Det hela avslutas med den obligatoriska frågerutan: "Hur mycket kan du om rymden?" 10 frågor om rymden och har du läst Metro noga så bör det inte vara några problem att svara rätt på alla frågorna då de ligger på nivån vad en högstadieelev bör kunna. 

Det är bara att konstatera Metro är en blaska skriven av idioter för idioter. Den enda behållning jag har av Metro är att se hur lång tid det tar att lösa deras korsord, mellan en minut till fyra minuter, annars är min hjärna ur form.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

4 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2017
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se