Inlägg publicerade under kategorin Historia

Av Karsten - Söndag 23 april 17:46

Är människan en evolutionens anomali? När vi idag betraktar de ingrepp och förändringar människan orsakat naturen och klimatet på jorden så frågar man sig vad det var för mening att skapa arten människa? Ingen annan varelse har orsakat så mycket elände i sin omgivning som människan, vi har asfalterat bördiga marker och uppfört anskrämliga byggnader i stål och betong. Vi har grävt upp kol ur marken och eldat upp den och därigenom spridit sot och koldioxid i atmosfären, men värst av allt var när vi började utvinna uran ur pechblände och anrikade denna till stavar att värma vatten i kärnkraftverk. De avfallsprodukter som då bildas har en halveringstid på tiotusentals år och denna smörja gräver vi ner som en gåva till kommande generationer av arten människa och däggdjur på vår jord, ja det utbrända kärnbränsle som inte upparbetas till vapenplutonium till världens kärnvapenstridsspetsar. 


Var i naturens kretslopp passar en så destruktiv art som människan in? Under 45 000 år levde arten människa underkastad naturens stränga lagar och livnärde sig som jägare och samlare, blott ett snäpp mer avancerade än sin närmaste släkting schimpansen. Men så för 10 000 år sedan hände något, vi började odla jorden och tämja vilda oxar till tamboskap. Vi blev bofasta och snart började vi bygga städer. För 5000 år sedan uppstod de första civilisationerna och vi skaffade oss ett skriftspråk så vi kunde överföra kunskap mer exakt till kommande generationer. Men det som hänt de sista hundra åren av människans tillvaro här på jorden saknar motstycke. År 1900 var vi cirka 1,6 miljarder människor vilket tack vare läkarvetenskap och mediciner har ökat till 7 miljarder idag.


1904 fick bröderna Wright för första gången upp en styrbar flygande farkost i luften och 1969 landsatte vi den första människan på en annan himlakropp. Denna prestation hade inte varit möjlig utan den industriella revolutionen, som för naturen och jordens klimat kom att bli ett dråpslag. Vi skapade kemiska industrier som förgiftade jorden och atmosfären. Denna utveckling strider mot naturens inneboende lagar om balans då den utgör ett hot mot andra djurarter och växter. Vi människor hugger och bränner ner den syregivande regnskogen för att erövra ännu några kvadratmeter åkermark att odla på för att föda den ständigt växande befolkningen. Hur kan naturen evolutionärt gynna en art som innebär undergången för andra arter och som på ett dramatiskt sätt orsakar förändringar i sin omgivning?


Jag kan inte annat än se människan som ett evolutionärt misstag såvida vi inte är ett genetiskt experiment sjösatt av en besökande civilisation från en annan galax. Det finns en del som talar för det sistnämnda, då det vi kallar civilisation uppstår plötsligt och på flera olika ställen på jorden samtidigt. Var forntidens gudar i själva verket besökare från stjärnorna? Detta är något man varken kan bevisa eller motbevisa, i vår hybris slår vi ifrån oss tanken då vi gärna själva vill vara upphovet till den värld vi skapat ät oss idag. Själv betraktar jag människan som en katastrof för planeten jorden, det värsta som hänt. Vi kan ju inte vara speciellt smarta då vi innerst inne begriper att vår situation håller på att bli helt ohållbar. Vi ägnar enorma resurser och krafter på att skapa destruktiva apparater att användas i de krig som vi regelbundet startar mot varandra, istället för att ägna kraft och resurser åt att ordna upp allt det elände som de sista 100 åren orsakat jorden som planet.


Vi är så galna så vi har redan börjat se oss om i universum efter andra planeter vi kan erövra och förstöra och vi är nog rätt medvetna om vår inneboende destruktivitet om man nu ska tro filmer som "Avatar" och liknade Science Fiction alster. Jag har väldigt svårt att förlika mig vid tanken på att dessa små kringströvande grupper av primitiva jägare och samlare av egen kraft helt plötsligt skulle för sig att, för så där 6 - 7 000 år sedan, börja bygga städer med flervåningshus, kloaksystem och gatunät. Det är som om hela mänskligheten samtidigt fått en kollektiv "Lidnersk knäpp" och börjat skapa civilisationer från Indusdalen till Eufrat och Tigris samt Egypten och vidare till Sydamerikas tidiga civilisationer. Hur det än gick till så är det en katastrof både för oss själva och för den planet vi bebor.

ANNONS
Av Karsten - Måndag 17 april 21:11

Det finns klara likheter mellan det som skedde i Turkiet igår och det som skedde i Tyskland 23 mars 1933.

Den 15 juli på kvällen 2016 inledde militären en statskupp i Turkiet, statskuppen slås ned och misslyckas.

Den 27 februari 1933 utbröt en brand i Berlins riksdagshus bara en kort tid efter det att Hitlers nazister tillsammans med de konservativa partierna bildat en ny regering i Tyskland. En holländsk kommunist grips för branden.

Med statskuppen som förevändning utlyste president Erdogan en folkomröstning den 16 april 2017 som skulle ge honom oinskränkta maktbefogenheter och i princip göra parlamenten helt maktlöst.

Den 23 mars 1933 framlägger nazisterna ett lagförslag i den tyska riksdagen som skulle ge Hitler i egenskap av rikskansler oinskränkta maktbefogenheter, det som kom att kallas Ermächtigungs Gesetz. Detta sker med hänvisning till att kommunisterna låg bakom riksdagshusbranden och att lagförslaget skulle rädda folket och riket undan nöd och lidande. Efter att president Hindenburg avlidit den 2 augusti utlyser Hitler den 19 augusti en folkomröstning där tyska folket skulle godkänna Ermächtigungs Gesetz och att Hitler fick oinskränkt makt i egenskap av Führer.

Före valet i både Tyskland och Turkiet hade man låtit fängsla all opposition och all press och media stod i statens tjänst.


Man kan inte annat än slås av likheterna i hur Erdogan omvandlar Turkiet till en diktatur med honom själv som "Führer" och det som hände i Tyskland 1933. Turkarna själva talar om en stark nation i området med en stark ledare som kan fatta enhälliga beslut utan att tillfråga något parlament. Hur det gick för Hitler och Tyskland vet vi, hur det går för Erdogan och Turkiet får framtiden utvisa.

ANNONS
Av Karsten - Torsdag 30 mars 23:13

Vår nordiska asatro har sina rötter i den ariska religionen eller rättare sagt den indogermanska kulturen, det vill säga det folk som invaderade den Indiska kontinenten norrifrån. Både de forna indiska erövrarna och perserna var arier, ett ljushylt folk. Detta märks än idag i Indien, ju längre söderut man kommer desto mörkare är befolkningen. Hinduernas ursprungliga religiösa och filosofiska skrifter var skrivna på sanskrit ett uråldrigt språk med mångtusenåriga rötter som sträcker sig bakåt i en dimmig forntid. Våra asagudar har sina rötter i det fornindiska gudapanteon. Man brukar kalla det den indoeuropeiska kulturen, till denna hör Vedaskrifterna som räknas som några av världens äldsta skrifter. Dessa skrifter täcker en mängd ämnen som medicin, religion, lagar, samhällsbygge osv. Än idag reciterar hiduerna de urgamla Vedaskrifterna och dyrkar de urgamla gudarna, som egentligen är en gud som kan uppenbara sig i flera skepnader allt efter dess uppgift och syfte. Krishna är en uppenbarelse av Vishnu skaparen som även kan uppträda som Shiva förstöraren. I sin mångarmade svarta feminina aspekt är Vishnu Kali tidens och dödens gudinna. Det är denna Robert Oppenheimer tänker på när den första atombomben exploderar i Alamogordoöknen i New Mexico, han tänkte på en vers 11 kapitel 31 ur Bhagavad Gita, som lyder: "Jag har är Kalo (döden) förstöraren av världar, jag har kommit för att engagera människorna". I den indiska litteraturen talas det om Brahmas vapen som i sin beskrivning påminner mycket om kärnvapen. Likaså talas det om vimanor - flygande vagnar. När man läser detta så frågar man sig vad som egentligen utspelade sig i det forntida Indien, fanns det en högstående tekniskt avancerad kultur som gick under och glömdes bort. Är vår egen civilisation bara en dålig kopia på vad som en gång varit? Kanske fanns det en civilisation som gick under tack vare tillgången på massförstörelsevapen som var så effektiva att de inte lämnade några spår efter denna civilisation? En av världens första civilisationer uppkom vid flodens Indus för över 5000 år sedan, det var Mohenjo Daro och Harappa civilisationerna. Dessa var så avancerade att de hade rinnande vatten innomhus och ett kloaksystem. Deras städer var organiserade som våra med ett rutformigt gatnät. När det gäller arkeologi så vet vi väldigt lite, vi spekulerar och tror. 

Av Karsten - Måndag 27 mars 22:15

Historiska vad hade hänt om, är rätt roliga att spekulera över. Vad hade till exempel hänt om Hitler inte stoppat sitt pansar utanför Dunqirk eller Dunkerque som det heter på franska? Hade han då lyckats tillfångata hela den engelska expeditionskåren och genomfört Operation Seelöwe? Ärligt så tvivlar jag på att den tyska flottan skulle lyckats genomföra transporten av all materiell och trupp då den saknade lämpliga fartyg. Hitler hade några diffusa planer att använda sig av flodpråmarna på Rhen att frakta trupp över Engelska kanalen. Detta hade kanske gått om det varit helt vindstilla och han haft luftherravälde. Hade tyskarna sedan lyckats upprätta ett brohuvud på den engelska kusten så måste han garantera försörjningslinjerna över kanalen. Engelsmännen var noga förberedda på en invasion och jag tvivlar på att tyskarna hade lyckats ta London vilket var nödvändigt. Engelsmännen hade fortsatt strida genom gerillakrigsföring vilket hade kostat tyskarna enorma uppoffringar i trupp och materiell. 


Det var ett enormt misstag att inte fullfölja attacken mot Dunkirk och ta stora delar av expeditionskåren till fånga, detta hade gett tyskarna ett visst övertag. Sett ur ett större perspektiv var kriget förlorat i samma stund Hitler inledde Operation Barbarossa oavsett om sovjeterna fått hjälp av USA eller inte så hade de på längre sikt drivit ut tyskarna ur Sovjet. Hitlers brist på långdistans bombplan hade gjort att han aldrig kommit åt Stalins krigsindustrier bortom Uralbergen. Stalin hade bara fortsatt mata fram T-34:or och KV-1:or och nött ner Wehrmacht, folk hade han gott om. Enda möjligheten hade varit om de tyska forskarna fått fram ett fungerande kärnvapen samt vapenbärare som kunnat nå USA. Det hela hade slutat i ett kärnvapenkrig mellan Axelmakterna och USA, för USA hade fått fram känvapen vid en eller annan tidpunkt. De duktigaste kärnfysikerna fanns i USA tack vare Hitlers raspolitik.

Av Karsten - Måndag 27 mars 00:11

Egentligen var det lika så gott att EU blev av med de där konstiga inavlade öfolket. Nu kan de fortsätta med sina löjliga cermonier och sitt trams. De har sin drottning så länge kärringjäveln nu lever, nåja när hon dör kan de ställa till med en kunglig begravning och den brukar inte gå av för hackor när engelsmännen arragerar det. Sen blir det väl han den imbecille med de utstående öronen som tar över. De där britterna är konstiga, jag förstår att skottarna vill skiljas från dem och sköta sig själv. Det finns nog inget folk som håller fast vid gamla traditioner och konstiga seder så som engelsmännen. De har nog fortfarande inte riktigt fattat att deras tid som kollonialmakt är slut. Och som de pratar sen, trots att jag behärskar det engelska språket flytande så händer det att man ringer någon som man kommit i kontakt med via eBay och de pratar någon obegriplig dialekt som är helt omöjlig att förstå. Amerikanare förstår jag varje ord av oavsett vilken delstat de kommer från. 


Många engelsmän ser fan ut som de framställs i "Family Guy" de har stor knotig nöäsa och tänderna är sneda och vinda, jag minns förr i världen när man fortfarande tycke det var kul att flyga på semester till en massa löjliga ställen, typ Tunisien och liknande. Så fort man såg en ohyggligt ful kvinna så var hon engelska, de måste ha Europas fulaste kvinnor. Det engelska kungahuset ska vi bara inte prata om,totalt inavlat. Och alla dessa konstiga ceremonier och sedvänjor de har. Jag är förvånad att de fortfarande inte avrättar folk med svärd eller yxa. Grymma och omänskliga har de alltid varit, enda gången det var lite ordning på den ön var när romarna skötte ruljansen. Efter att de stack så har de bara sysslat med en massa inbördeskrig och religionskrig. De kungliga hade mani på att hugga skallen av varandra. Nä vi ska nog vara tacksamma att vi slapp engelsmännen, nu gäller det bara att slippa hela EU. Låt EU bestå av de där belgarna, de kan sitta där i Bryssel och fundera på böjen på bananer och formen på gurkor.

Av Karsten - Torsdag 23 mars 19:27

Tänk er att Sverige bli ockuperat av en främmande makt (som det så fint heter), hur många av Sveriges poliser tror ni då hänger av sig uniformen och vägrar sammarbeta med ockupationsmakten? Min gissning är inte många. Under andra världskriget var det allmänt känt att stora delar av Sveriges poliskår var nazistsympatisörer, speciellt polisen i Skåne var mycket nazistanstuckna. Vad tror ni hade hänt om Hitler valt att ockupera Sverige? Nu blev inte Sverige ockuperat tack vare den fega eftergiftspolitik samlingsregeringen med Per Albin i spetsen drev. Vi slapp bli terroriserade av vår egen polis.


Ju lägre krav man ställer på de blivande polisernas IQ och utbildning dessto ovissare är deras lojalitet. Idag räcker det med tvåor i gymnasiebetyget för att bli polis, några direkt fysiska krav har man inte heller, samtidigt råder det ett enormt grupptryck och en osund kåranda inom polisen. De värsta råskinnen anger tonen och de andra vågar inte annat än att anpassa sig. Cheferna har ingen som helst kontroll över detta, alla över kommisarie nivå, intendenter, överintendenter och byråchefer är juridiska byråkrater som inte har en susning om vanligt polisarbete, de är vanliga pärmbärare och politruker som ser polisen i termer av kvantitet och beväpning. 


Min gissning är att de flesta poliser ställer sig till en eventuell ockupationsmakts förfogade. Den nya polisorganisationen är perfekt för en eventuell ockupationsmakt, en centralt kontrollerad och militariserad polis med föga koppling till det civila samhället. Kan det bli bättre? Jag är skrämd av utvecklingen och den aningslöshet man visar från politiskt håll. Jag tvivlar på att man ens har diskuterat frågan om polisens lojalitet vid en ockupation. Rent politiskt och taktiskt bör polisen gå under jorden vid en ockupation och låta ockupationsmakten avsätta trupp för att upprätthålla ordningen. Ju mer en ockupation kostar en fiende desto bättre.

Av Karsten - Lördag 18 mars 23:23

Nu har jag tack vare de objektiva historieprogrammen i Kanal 10 fått lära mig att det var nazisterna som stod bakom 9/11 attentatet i New York. Det var SS-översten Otto Skorzeny som lärdre upp palesinierna och araberna och fick dem bilda Hamas och al Qaida enligt samma principer som Werwolf, den ökända gerillaorganisationen som skulle fortsätta slåss efter Hitlöers död. Överste Nasser byggde upp Egypten enligt nazistisk modell på 1950-talet och tog vid där nazisterna slutade. Även Kaddafi och Saddam Husein lärde av nazisterna. Allt detta får vi lära oss av diverse pseudohistoriker ingen människa har hört talas om.


Sedan fortsätter eländet med Thulesällskapet och nazismens ockulta rötter, litterärt stoff hämtat ur Trevor Ropencroft och J.Bergier och L.Pauwels böcker, litteratur som ingen historiker av rang vill ta i med tång. Att presentera sådan smörja som historiska fakta är verkligen att syssla med fejkad historia. Man påstår till exempel att både Himmler och Göring var medlemmar i det antisemitiska Thulesällskapet, den ende nazist som med säkerhet var med i detta illustra ockulta sällskap var Rudolf Hess. Det verkar som det är fritt fram att ljuga, hitta på och skarva hur man vill när det gäller den historiska period som kommit att kallas det Tredje Riket. Själv har jag studerat detta ämne sedan barnsben och läst alla de stora historikerna i ämnet, Allan Bullock, William L. Shirer, John Toland, David Irving m. fl. Idag verkar det fritt fram för vilken "crackpot" som helst att presentera sina "historiska teorier" om Hitler och Tredje Riket.


Seriösa författare som Heather Pringle som skrivit "Härskarplanen"  utnyttjas att tillskriva organisationen "Ahnenerbe" en massa skit som den aldrig stod för. Det räcker alldeles utmärkt med det den verkligen sysslade med. Koppla samman Hitler med farao Echnaton och Nefertiti och påstå att Hitler såg sig som en ny Echnaton, det finns ingen hejd på historieförfalskningen. Sedan förfasar man sig över historierevisionisterna som har mage att ifrågasätta omfattingen av förintelsen?! Fy fan för att leva i en så rutten och genomfalsk värld. Jag tror snart inte på ett enda skrivet ord längre (knappt på mina egna).

Av Karsten - Måndag 13 mars 00:11

Brukar ibland titta på Kanal 10:s historiska program, de har ett benämnt "Nazisternas hemliga dokument" producerat av amerikanare eller engelsmän. Dessa program är osakliga och på gränsen till det rent bisarra, som om nazisternas gärningar inte var illa nog. Demoniseringen av nazisterna når ibland rent löjeväckande höjder.

I kvällens program tog man upp den bakomliggande ideologin till nazismens herrefolk mentalitet och rasideologi med utgångspunkt i Thulesällskapet och i Himmlers forskningsinstitut Ahnenerbe. Man drar vittgående växlar och går så långt att man påstår att Hitler startade sitt erövringskrig med utgångspunkt i några arkeologiska fynd i grottorna i Mauern i Bayern. Grottorna undersöktes av en holländsk arkeolog och palenteolog vid namn doktor Assien Bohmer som drog en massa felaktiga slutsatser om cromangon folket som han menade utrotade neandertalarna. I programmet anklagar man Assien Bohmer för att ha initierat förintelsen genom sina rapporter om fynden i grottorna. Detta är ju rena nonsens.


För det första var Hitler själv mycket kritisk till det ockulta mumbojumbo som SS-chefen Heinrich Himmler sysslade med och att han skulle inleda sitt erövringskrig för mer livsrum åt det tyska folket enbart med utgångspunkt i vad en holländsk doktor i arkeologi anser faller på sin egen orimlighet. I dessa program kan man verkligen tala om desinformation och historieförfalskning, det handlar enbart om sensationssökerier och fria fantasier. Utgångpunkten till programmen torde vara Heather Pringles bok "Härskarplanen" som inte med ett ord nämner någon av dessa fantasiska teorier. Det verkar som när det gäller forskning kring Tredje Riket och vad som hände under de 12 år som det varade så är fältet fritt för allehanda charlataner och akademiska stolpskott. Ju längre tiden går och ju fler av dem som verkligen var med går hädan, folk som skulle kunna tala om sanningen desto fler galningar dyker upp med den ena teorin galnare än den andra. Det är allt från hemliga UFO-anläggningar i Sydtyskland och Polen till hemliga nazistbaser i Antarktis. Inte undra på att ungdomen blir dummare och mer obildad.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

3 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2017
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se