Inlägg publicerade under kategorin Historia

Av Karsten - Onsdag 17 maj 21:53

När det gäller Palme-mordet så verkar det inte finnas någon hejd på galna teorier. I veckans nummer av Nya Tider recenseras en av de senaste böckerna i ämnet "En oväntad vändning" med en teori som i mina ögon verkar helt befängd. Man har ju hört mycken galenskap i ämnet som att Lisbeth och sönerna skulle vara inblandade i mordet. 

Bokens författare,Claes Hedberg hävdar att Palme lever i högönsklig välmåga! Mordet var iscensatt för att Palme på ett snyggt sätt skulle lämna politiken bakom sig. Enligt författaren var det en dubbelgångare som mördades samtidigt som Palme fraktades i ett franskt regeringsplan som ambassadören Carl Lidbom ordnat till Frankrike. I Frankrike gömdes Palme undan på ett slott ägt av familjen Rothschild!! Anledningen var att Palme fått HIV och en jätteskandal stod för dörren. Palme måste bort för att partiet inte skulle skadas.

Det där att Palme skulle ha HIV har man ju hört förr samt misstankar att han var bisexuell och hade en affär med än Ebbe Carlsson än Kjell-Olof Feldt. Att allt inte stod rätt till i detta träsk med udda personer kring Palme som Harry Schein, Ebbe Carlsson, Hans Holmer, Anna-Greta Leijon och hennes dotter, samt alla rykten om att Palme besökte prostituerade. Ett ryckte som säkert uppstått i samband med Geijer-affären på 1970-talet.


Jag bara säger, så går det när en statsminister med ett så vidlyftigt leverne som Palme mördas och mordet inte klaras upp, samt att det finns en rad mystiska omständighetrer kring mordet och dess polisiära aspekter. Märkligt är att syndabocken Christer Petterssons obduktionsprotokoll är hemligstämplat i 30 år! Jag kan inte annat än att skratta åt Sverige och svenskarna som har en märklig förmåga att strula till det för sig.

ANNONS
Av Karsten - Tisdag 16 maj 18:37

Kan man verkligen gasa människor i industriell skala? Ja, men det är förenat med enorma tekniska svårigheter. Säg att man har ett hermetiskt slutet rum med en volym på 40 kubikmeter, skulle man släppa ner den form av cyanväte som påstås ha används av tyskarna, Zyklon B - en form av cyanväte bundet i kristallform som reagerar med luft och omvandlas till cyanvätegas, ämnet var framtaget för att sanera lägenheter och byggnader kontaminerade med skadedjur som vägglöss och kackerlackor.

Efter att ha släppt ner ämnet skulle man få vänta tills alla kristaller reagerat med luften och omvandlats till cyanvätegas och alla i rummet är döda, därefter kan man neutralisera en del av cyaniden genom att övergjuta kropparna med vätesuperoxid. Sedan måste man med hjälp av enorma fläktar och  evakueringsrör minst tjugo meter höga fläkta ut all kvarvarande gas innan man kan öppna den gummitätade dörren och gå in i rummet.

Den personal som går in i rummet för att avlägsna kropparna måste vara försedda med skyddskläder och gasmask, gummihandskar på händerna är obligatoriskt då man annars skulle dö om man tar i en kropp som utsatts för cyanväte. Cyaniden lägger sig som en tunn hinna på allt som utsatts för gasen. Att skicka in personal utan skyddsutrustning skulle vara meningslöst då de skulle bli sjuka och falla ner döda inom några minuter. Hela denna process skulle ta flera timmar och ändå vara farlig för omgivningen om nedåtgående vindar skulle pressa ner den utströmmande gasen från evakueringsrören till markhöjd.

Som parentes kan nämnas att hus och lägenheter som cyanväterökts för skadedjur inte får bebos förrän efter flera dagar upp till en vecka så att all gas säkert är utvädrad.

Jag har själv använt cyankalium i mitt arbete så jag är väl bekant med detta gift och vet hur farligt och toxiskt det är. Likaså är jag bekant med de procedurer som omgärdar en avrättning i gaskammare i USA, personalen brukar vänta i ett par timmar innan man avlägsnar kroppen och då har man med mätinstrument konstaterat att all gas är neutraliserad och evakurerad ur gaskammaren, ändå bär personalen gasmask och skyddshandskar då de hanterar den döda kroppen.

Rent kemiskt fungerar vätecyanidgas så att ämnet inaktiverar cellandningen genom att binda till järnet i cytokrom C som är ett protein som finns på utsidan av mitokondriernas innermembran. Med andra ord kvävs man, döden inträffar inom 3 minuter. 

Detta är bara fakta, resten överlåter jag åt läsaren att spekulera över.

ANNONS
Av Karsten - Tisdag 16 maj 01:05

Jag hade inte en aning om att Sverige var ockuperat av tyskarna under andra världskriget, inte heller hade jag en susning om att man utrotade judar i Sverige, men ska man tro den amerikanska dokumentär som TV10 just visade så var det fallet. Man visade en karta över Europa där en eldgul färg utgick från Berlin och bredde ut sig över Österike, halva Frankrike, Östeuropa, Danmark, Norge och Sverige samt långt in i Sovjet men inte i Finnland och Schweiz. Antingen är det så att de korkade amerikanarna inte vet skillnaden på Finnland som var allierat med Tyskland och Sverige.

Samma karta användes när man skulle illustera omfattningen av judeutrotningen. Är det konstig att man slutat tro på det som visas och sägs på TV?

Av Karsten - Lördag 13 maj 18:27

För att förstå motsättningarna mellan Ukraina å ena sidan och Ryssland å den andra måste man kunna sin historia, det går inte att se allt i svart vitt som man gör här i Sverige. Ukraina var under lång tid Rysslands kornbod här fanns stora jordbruk som producerade spannmål till Tsarryssland. 1903 genomfördes Stolypinreformen med avsikten att skapa en klass av förmögna framgångsrika tsartrogna bönder. Dessa kom sedan efter den kommunistiska revolutionen 1917 att kallas kulaker. Många av dessa fanns i Ukraina och förvisades av Stalin när denne kommit till makten till Sibirien. Detta födde ett hat mot ryssarna då man i Ukraina betraktade kommunismen som en rysk företeelse.


När tyskarna anföll Sovjet 1941 och armegrupp Syd gick in i Ukraina betraktades Hitlers arme som befriare, detta hade dock Hitler inte vett att utnyttja till fullo utan man behandlade den ukrainska civilbefolkningen illa trots att många av dem inte var kommunister. Större delen av östra Ukraina stödde Hitler medan den västra stödde Stalin och satte upp en partisanarmé UPA som stred mot tyskarna. Ändå var närmare 300 000 ukrainare i tysk tjänst 1945. När så Ukraina befriades av Röda Armen under 1944 så straffade man alla som hjälpt tyskarna. Dessa historiska händelser sitter kvar i folket vilket fått till följd att folket i östra Ukraina vill tillhöra Ryssland medan den västra delen vill tillhöra EU.


Man måste ha klart för sig att det som kallades Sovjetrepubliken Ukraina i sin tur bestod av etniskt skilda folk. Det som en gång kallade Galizien är det område som gränsar till Polen där många av befolkningen var romerska katoliker, detta område delades mellan Ryssland och Tyskland genom Ribbentrop Molov pakten 1939, östra Galizien inlemmades i Sovjetrepubliken Ukraina medan den västra kom att tillhöra tyska Generalguvernementet som denna del av Polen kallades för. Efter andra världskriget och georgiern Josef Stalins död 1953 kom ukrainaren Nikita Chrusjtjov till makten. Chrusjtjov tyckte att Sovjetrepubliken Ukraina var lite liten så han införlivade den ryska Krim-halvön och Donetsk i östra Ryssland i den Sovjetiska delrepubliken Ukraina, så fram till 1954 var således Krim och Donetsk ryskt område.


Under Sovjetunionens tid fanns inga större motsättningar mellan de olika delrepublikerna, dessa kom i dagen först med Sovjetunionens kollaps 1991. Då börjar de olika delrepublikerna utropa sig till självständiga nationer. Problemet var att under sovjettiden hade man tvångsförflyttat etniska ryssar till de olika delrepublikerna, däribland Ukraina samt Estland och Lettland. Det är dessa folkgrupper som Putin nu spelar med. Väst gör på samma sätt, här i Sverige har man fokuserat på Krimtatarerna, en liten folkspillra av turkiskt ursprung som bor på Krimhalvön. Oavsett vilka aspekter man lägger på problemet så är det ändå de geopolitiska som väger tyngst. På Krim finns en flottbas som är hemmahamn för den Ryska Svarta havsflottan, denna flottbas är Ryssland inte intresserad av att överlåta till något EU-anslutet Ukraina och därmed NATO. Så om Europa inte vill ha ett kärnvapenkrig på halsen så gör de bäst i att låta Putin behålla Krim.

Av Karsten - Måndag 8 maj 14:39

Till dem som tycker att staten lägger sig i för mycket kan jag bara säga att det har varit mycket värre. Det fanns en tid då man gjorde film i folkuppfostrande syfte här i Sverige. Just nu visas en matinéfilm på SVT1 från 1944 som handlar om sexualupplysning och problemet med ensamstående mödrar. Gammaldags moral i kombination med den tidens nya ungdom. 

I Sverige har man alltid haft en övertro på statens roll som folkuppfostrare, en roll som formades under socialdemokratins storhetstid som statsbärande parti. Man skapade en rad institutioner som på olika sätt skulle ta hand om medborgarna, socialbyråer, allmän försäkringskassa, arbetslöshetskassa m.m Viktigast var fackföreningsrörelsen med LO i spetsen samt ABF som fostrade sveriges arbetande massor till goda socialdemokratiska medborgare. I propagandans tjänst hade man riksradion och svensk filmindustri samt pressen som övervakades av staten. Tro inte att det gick att skriva om vad som helst utan att fråga överheten om lov först.


När Guillou och Bratt på FIB Kulturfront avslöjade socialdemokraternas hemliga underrättelsetjänst IB på 70-talet så blev de kastade i fängelse för spioneri. Så mycket för den fria pressen. Det var först vid sossarnas valförlust 1976 som greppet om medborgarna började släppa, valförlusten blev en chock för hela arbetarrörelsen. Men den stora omvälvningen kom först med mordet på Olof Palme, man kan nästan tala om en statskupp. Socialdemokratin släppte på en rad heliga kor som motstådet till EU-medlemskap och reklam-TV man började till och med sälja ut en rad statliga bolag och institutioner. 


Idag har vi en annan form av förtryck än den välvilliga stat som tidigare tog hand om medborgaren från vaggan till graven och gav dem materiell trygghet samtidigt som man berövade dem deras handlingsfrihet och mentalt pacificerade dem. Idag heter förtrycket politisk korrekthet och åsiktskorridoren, en subtilare form av förtryck. På många sätt värre än det gamla klassförtrycket som rådde i det Sverige som Olof Palme tog över. Mycket av den kontroll och den övervakning som råder i Sverige får man nog skylla på den svenska nationalkaraktären som sedan urminnes tider funnit sig i att hunsas av överheten, något som senare tiders politiker inte varit sena att utnyttja.

Av Karsten - Söndag 7 maj 19:31

Sverige och svenskarna är en absurditeternas nation, en form av organiserat dårhus. Samtidigt som man i årtionden hållit sig med en socialistisk regering har man hela tiden accepterat monarkin och en tönt till kung. Ja det var väl inget fel på gamle kungen Gustav VI Adolf, det var ju en bildad och ödmjuk gammal man med ett brinnande intresse för arkeologi. Men sedan fick vi en knappt läskunnig playboy som mest var intresserad av att bryta mot hastighetsbegränsningen med sin Porche och jaga brudar på tronen. Det var för övrig i samma veva som Olof Palme blivit varm i kläderna och börjat riva om och stöka i Sverige. Det var fest mest hela tiden med en justitieminister som besökte samma horhus med mindeåriga prostituerade som folk från öststaternas ambassader besökte. När så rikspolischefen Kalle Batong fick nog och skrev ett PM till Palme om saken i vilket han beskyllde justitieministern för att utgöra en säkerhetsriksk, så låste Palme in PM:et i sitt kassaskåp och förnekade hela historien. Samtidig började importen av kulturberikare, de första kom från Chile, men de åkte hem när den USA stödda diktaturen fallit.


Ja så kan man mala på i all oändlighet, in absurdum. Vi har ett maktetablissemang som enligt egen åsikt aldrig kan göra fel. Politikerna i Sverige har en övertro på att alla misshagliga fenomen kan lagstiftas bort, Sverige skulle till exempel bli narkotikafritt bara man straffade folk tillräckligt hårt så skulle de nog sluta. Till slut var det högre straff på knark än på mord. Självgodheten och maktfullkomligheten bredde ut sig inom den styrande eliten i Sverige. Den töntige kungen gifte sig med dottern till en gammal tysk nazist som lurat till sig sin förmögenhet från judarna. Men det var inget man talade om i bröllopsyran, det skulle ta nästan 40 år innan det kom fram.


Visst fanns det de som genomskådade farsen och insåg vilket skämt Sverige var, men det var innan den politiska korrektheten och åsiktskorridoren införts. Jag minns när statstelevisionen visade ett program som kallades "Skäggen" det var ett gäng skäggprydda skämtare som mest satt och gaggade, det var Lasse O Månsson, Yngve Gamlin, Beppe Wolgers, Jan-Öjvind Swahn, Åke Söderqvist m.fl det blev ett helvetes liv på de bigotta småborgerliga svenskarna som ylade ut sin skenheliga ilska över att deras licenspengar användes till sådana moralupplösande program. Hade man visat dem den smörja som dagens TV tillhandahåller hade minst halva befolkning avlidigt av hjärtinfarkt kollektivt. När vi ändå är inne på ämnet skämtare så finns det en guldgruva på radiogodis.se där man kan höra Kjell Arlinges och Janne Forssells "Hemma hos" program, dessa var det totala hjärnsläppet och gick åren 1971 - 1976. Rök på en fet och lyssna på dessa båda herrar!

Av Karsten - Tisdag 2 maj 17:21

Det har ju till och från spekulerats en hel del huruvida nationalsocialismen skulle vara baserad på ockulta föreställningar. Hitlers mentor och lärare Dietrich Eckhart var ju medlem i det beryktade Thulesällskapet som var någon form av ariskt hemligt ockult sällskap som brukade träffas på Hotel "Vierjahreszeiten" i München. Thulesällskapet som var starkt antisemitiskt hade hakkorset som symbol på en av sina pamfletter 1919. Svastikan som den rätterligen ska kallas är en urgammal indisk symbol som tyvärr har fallit i onåd i stora delar av världen, dock inte i Asien. Tysklands flagga under Tredje Rikets dagar hade en röd botten med en vit cirkel i mitten i vilket ett svart snedställt hakkors var inskrivet. Dessa färger härstammade från den gamla tyska flaggan men har även indiska eller om man så vill ariska rötter.


Enligt Sankhaya filosofin hålls människans atma, den oförstörbara själen fast vid den materiella kroppen med guna, ett rep som är tre till antalet och som har färgerna vitt, rött och svart. Det vita repet kallas Sattva och står för jämnvikt, rättrådighet, mildhet och godhet. Det röda repet kallas Rajas och står för begär, lidelse och verksamhetsiver. Det svarta till slut kallas Tamas och står för slöhet, lättja och grymhet. Huruvida detta var känt för Hitler är svårt att sia om, men han läste oerhört mycke av de mest skiljda ämnen under sin tid i Wien innan första världskriget. Han påstår själv att han fick iden till svastikan som symbol när han vistade på militärsjukhuset i Pasewalk  där han sett det som prydnad ovanför en dörr.


Att Heinrich Himmler var besjälad av ockulta och mystiska föreställningar råder det ingen tvekan om, man kan säga att han var närmast besatt av iden om ariernas ursprung. Himmmler lät grunda en ockult byrå, Ahnenerbe som var knuten till SS Rasse- und Siedlungshaupamt. Chef för Ahnenerbe var SS-Obersturmbannführer Wolfram Sievers som kom att knyta en massa udda akademiker till byrån. En som kom att få stort inflytande på Himmler var Karl Maria Wiligut en komplett galen ockultist som påstod sig stå i kontakt med sina ariska förfäder. Wiligut levde i föreställningen att ariernas historia började 228 000 år f.Kr Wiligut kom att knytas till SS Rasse- und Siedlungshaupamts sektion VIII, arkivet. Himmler lät också resturera den gamla borgen Wewelsburg med benäget bistånd av Wiligut, där träffades de högsta SS-ledarna och genomförde diverse riter i bästa frimurarstil.


Vi vet av uttalanden av personerna runt Hitler att han ansåg Himmler lite fnoskig och Hitler själv brydde sig inte om forskningarna runt ariernas ursprung. Dock finns det inslag i nazismen som har klara ockulta rötter, den tyska antisemitismen har sina rötter i den tidiga Völkisch-rörelsen som ställde arierna mot judarna. 

Av Karsten - Fredag 28 april 17:58

Om man betraktar historien helt objektivt och ställer sig frågan vilket gäng var galnast? Båda gängen valdes i demokarisk ordning och båda startade krig, man kan väl så här i efterhand konstatera att båda förlorade fast på lite olika sätt. Och gängen då? Jo, Adolf Hitler, Hermann Göring och Josef Göbbels å ena sidan och George W. Bush, Dick Cheyney och Donald Rumsfeldt å den andra. Jag vill påstå att de är lika galna dreglande krigshetsare båda två, visst man kan komma med invändningen att Bush aldrig beordrade några organiserade folkmord därför är han mindre galen. Istället kallade man alla civila offer i Irak och Afghanistan för "collateral damage".

Nu har vi en ny dåre i Vita Huset som gör allt för att få till stånd ett nytt krig på den Koreanska halvön, ett krig som hotar att dra in Kina och Ryssland i konflikten. Något som på sikt kan eskalera till ett fullskaligt kärnvapenkrig. USA är sjukligt känsliga för egna förluster och skulle i händelse av förlust av ett hangarfartyg med flera tusen omkomna inte dra sig för att kärnvapenbomba Pyongyang vilket skulle kunna innebära radioaktiv kontamination på kinesiskt territorium. Sedan är våldsspiralen igång.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

4 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2017
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se