Inlägg publicerade under kategorin Historia

Av Karsten - Torsdag 23 mars 19:27

Tänk er att Sverige bli ockuperat av en främmande makt (som det så fint heter), hur många av Sveriges poliser tror ni då hänger av sig uniformen och vägrar sammarbeta med ockupationsmakten? Min gissning är inte många. Under andra världskriget var det allmänt känt att stora delar av Sveriges poliskår var nazistsympatisörer, speciellt polisen i Skåne var mycket nazistanstuckna. Vad tror ni hade hänt om Hitler valt att ockupera Sverige? Nu blev inte Sverige ockuperat tack vare den fega eftergiftspolitik samlingsregeringen med Per Albin i spetsen drev. Vi slapp bli terroriserade av vår egen polis.


Ju lägre krav man ställer på de blivande polisernas IQ och utbildning dessto ovissare är deras lojalitet. Idag räcker det med tvåor i gymnasiebetyget för att bli polis, några direkt fysiska krav har man inte heller, samtidigt råder det ett enormt grupptryck och en osund kåranda inom polisen. De värsta råskinnen anger tonen och de andra vågar inte annat än att anpassa sig. Cheferna har ingen som helst kontroll över detta, alla över kommisarie nivå, intendenter, överintendenter och byråchefer är juridiska byråkrater som inte har en susning om vanligt polisarbete, de är vanliga pärmbärare och politruker som ser polisen i termer av kvantitet och beväpning. 


Min gissning är att de flesta poliser ställer sig till en eventuell ockupationsmakts förfogade. Den nya polisorganisationen är perfekt för en eventuell ockupationsmakt, en centralt kontrollerad och militariserad polis med föga koppling till det civila samhället. Kan det bli bättre? Jag är skrämd av utvecklingen och den aningslöshet man visar från politiskt håll. Jag tvivlar på att man ens har diskuterat frågan om polisens lojalitet vid en ockupation. Rent politiskt och taktiskt bör polisen gå under jorden vid en ockupation och låta ockupationsmakten avsätta trupp för att upprätthålla ordningen. Ju mer en ockupation kostar en fiende desto bättre.

ANNONS
Av Karsten - Lördag 18 mars 23:23

Nu har jag tack vare de objektiva historieprogrammen i Kanal 10 fått lära mig att det var nazisterna som stod bakom 9/11 attentatet i New York. Det var SS-översten Otto Skorzeny som lärdre upp palesinierna och araberna och fick dem bilda Hamas och al Qaida enligt samma principer som Werwolf, den ökända gerillaorganisationen som skulle fortsätta slåss efter Hitlöers död. Överste Nasser byggde upp Egypten enligt nazistisk modell på 1950-talet och tog vid där nazisterna slutade. Även Kaddafi och Saddam Husein lärde av nazisterna. Allt detta får vi lära oss av diverse pseudohistoriker ingen människa har hört talas om.


Sedan fortsätter eländet med Thulesällskapet och nazismens ockulta rötter, litterärt stoff hämtat ur Trevor Ropencroft och J.Bergier och L.Pauwels böcker, litteratur som ingen historiker av rang vill ta i med tång. Att presentera sådan smörja som historiska fakta är verkligen att syssla med fejkad historia. Man påstår till exempel att både Himmler och Göring var medlemmar i det antisemitiska Thulesällskapet, den ende nazist som med säkerhet var med i detta illustra ockulta sällskap var Rudolf Hess. Det verkar som det är fritt fram att ljuga, hitta på och skarva hur man vill när det gäller den historiska period som kommit att kallas det Tredje Riket. Själv har jag studerat detta ämne sedan barnsben och läst alla de stora historikerna i ämnet, Allan Bullock, William L. Shirer, John Toland, David Irving m. fl. Idag verkar det fritt fram för vilken "crackpot" som helst att presentera sina "historiska teorier" om Hitler och Tredje Riket.


Seriösa författare som Heather Pringle som skrivit "Härskarplanen"  utnyttjas att tillskriva organisationen "Ahnenerbe" en massa skit som den aldrig stod för. Det räcker alldeles utmärkt med det den verkligen sysslade med. Koppla samman Hitler med farao Echnaton och Nefertiti och påstå att Hitler såg sig som en ny Echnaton, det finns ingen hejd på historieförfalskningen. Sedan förfasar man sig över historierevisionisterna som har mage att ifrågasätta omfattingen av förintelsen?! Fy fan för att leva i en så rutten och genomfalsk värld. Jag tror snart inte på ett enda skrivet ord längre (knappt på mina egna).

ANNONS
Av Karsten - Måndag 13 mars 00:11

Brukar ibland titta på Kanal 10:s historiska program, de har ett benämnt "Nazisternas hemliga dokument" producerat av amerikanare eller engelsmän. Dessa program är osakliga och på gränsen till det rent bisarra, som om nazisternas gärningar inte var illa nog. Demoniseringen av nazisterna når ibland rent löjeväckande höjder.

I kvällens program tog man upp den bakomliggande ideologin till nazismens herrefolk mentalitet och rasideologi med utgångspunkt i Thulesällskapet och i Himmlers forskningsinstitut Ahnenerbe. Man drar vittgående växlar och går så långt att man påstår att Hitler startade sitt erövringskrig med utgångspunkt i några arkeologiska fynd i grottorna i Mauern i Bayern. Grottorna undersöktes av en holländsk arkeolog och palenteolog vid namn doktor Assien Bohmer som drog en massa felaktiga slutsatser om cromangon folket som han menade utrotade neandertalarna. I programmet anklagar man Assien Bohmer för att ha initierat förintelsen genom sina rapporter om fynden i grottorna. Detta är ju rena nonsens.


För det första var Hitler själv mycket kritisk till det ockulta mumbojumbo som SS-chefen Heinrich Himmler sysslade med och att han skulle inleda sitt erövringskrig för mer livsrum åt det tyska folket enbart med utgångspunkt i vad en holländsk doktor i arkeologi anser faller på sin egen orimlighet. I dessa program kan man verkligen tala om desinformation och historieförfalskning, det handlar enbart om sensationssökerier och fria fantasier. Utgångpunkten till programmen torde vara Heather Pringles bok "Härskarplanen" som inte med ett ord nämner någon av dessa fantasiska teorier. Det verkar som när det gäller forskning kring Tredje Riket och vad som hände under de 12 år som det varade så är fältet fritt för allehanda charlataner och akademiska stolpskott. Ju längre tiden går och ju fler av dem som verkligen var med går hädan, folk som skulle kunna tala om sanningen desto fler galningar dyker upp med den ena teorin galnare än den andra. Det är allt från hemliga UFO-anläggningar i Sydtyskland och Polen till hemliga nazistbaser i Antarktis. Inte undra på att ungdomen blir dummare och mer obildad.

Av Karsten - Söndag 26 feb 12:48

Rätt roligt att läsa en bok av GW Persson där huvudpersonen är SÄPO:s kvinnliga operativa chef. Jag har alltid haft ett intresse för olika underrättelsetjänster, speciellt de svenska alltifrån Carlos Adlercreutz militära C-byrå som sorterade undergeneralstaben till polisens som låg under Stockholmspolisens kriminalavdelning det som senare skulle bli SÄPO. Det verkar som det från början var ganska rejält folk som besatte tjänsterna inom den svenska underrättelse- och säkerhetstjänsten, men det hela spårade ur under Palmes diktatoriska välde då en inkompetent idiot som Hans Holmer blir SÄPO-chef. Liksom att Palme inte litade på militären utan skapade sin egen underrättelseyjänst IB uttytt som Informations Byrån eller Inhämtning Birger efter dess chef Birger Helmer. 


Den siste SÄPO-chefen värd namnet var väl P.G.Vinge som kom på kant med Palme och hans IB. Efter IB, Geijer-affären, Ebbe Carlsson-affären och alla andra affärer har det mest varit skit med SÄPO, det gick politik och prestige i hur det skulle skötas. På den militära sidan ersattes C-byrån efter kriget av T-kontoret under Tede Palms ledarskap, detta upphörde 1964 i samband med att den hemliga militära underrrättelsetjänten omorganiserades. Idag sköts verksamheten huvudsakligen av MUST och FRA. Som med all underrättelseverksamhet så blir det mest skit när politikerna lägger sin näsa i hur det ska skötas. Idag är det inte sunt förnuft och kompetens som styr verksamheten utan politisk korrekthet, något som inte minst avspeglade sig i det så kallade zigenarregistret som Malmöpolisens underrättelsetjänt upprättat med all rätt.

Av Karsten - Torsdag 23 feb 19:22

I kväll klockan 22:20 visar SVT2 den kritikerrosade lettiska krigsfilmen "1944", filmen handlar om de letter som lät värva sig i Waffen SS för att bekämpa de sovjetiska bolsjevikerna och de letter som stred i "Röda Armen".

Det fanns inte mindre än två lettiska "SS Grenadier Divisionen" som kallades "Lettische Nr. 1" och "Lettische Nr. 2" istället för de dubbla S:en (Siegrunen) på höger kragspegel hade letterna en svastika.

Filmen ska vara en av de dyraste filmer som gjorts i Lettland. Filmen blev en stor publikframgång i hemlandet. Med 44 879 sålda biljetter efter sin första spelvecka slog den inhemska publikrekordet för öppningsveckan. Filmen kan ha ett historiskt intresse för oss svenskar, då många letter flydde till Sverige över Östersjön vid krigsslutet. Dessa utlämnades till Sovjetunionen på dess begäran, det var det som i den svenska historien blev känt som Baltutlämningen, ett mörk kapitel i den svenska historien.

Av Karsten - Onsdag 22 feb 12:25

Idag är det den 22 februari och årets bokrea startar. Bokrean idag är inte som bokreorna förr då förlagen sålde ut sina förlagsrester, iddg är det mest ett jippo där man säljer böcker speciellt tryckta för bokrean. Dock tänker jag bege mig ut och inköpa ett par Lief GW Persson romaner som jag fuinner underhållande att läsa, kollade som hastigast i Akademibokhandelns katalog och tyckte utbudet av historiska böcker och memoarer var magert. En tredjedel av katalogen var barnböcker, något som knappast förekom förr på bokreorna. 


Den enda bok som riktigt intresserar mig finns inte på rean då den är nyligen utgiven, det är en bok om nazistideologen Alfred Rosenbergs dagböcker. Dessa användes av åklagarsidan i Nürnbergrättegången men försvann sedan i något amerikanskt arkiv där de legat till nutid. De har nu återfunnits och blivit föremål för forskning och en bok. Historia är ett ämne som alltid intresserat mig, håller just på att läsa om boken om pansarslaget vid Prochorovska, mer känt som slaget om Kursk. Detta slag kom att präglas av den sovjetiska historiesynen under många år, en syn som kom att anammas även av de västliga historikerna. Det var först när två svenskar, Anders Frankson och Niklas Zetterling tog sig an historien som man fick en mer nyanserad och objektiv bild av skedet i juli 1943, det som kom att kallas världens största pansarslag.Av Karsten - Fredag 17 feb 11:14

Ända sedan jag var grabb och byggde modelplan har jag faschinerats av japanernas flygplan och örglogsfartyg, det låg någon orientalisk mystik över japanernas vapen och stridsteknik. Mycket var säkert inspirerat av dåtidens krigsserier, som "Serie Biblioteket" ,"Pilot 22" och liknade. Jag minns att jag som grabb byggde en pytteliten model av världens största slagskepp i ljusgrön plast. Det var en Pyro model i skala 1:1200. Japan byggde två sådana gigantiska slagskepp Yamato och Musashi. Yamato byggdes vid varvet i Kure där det idag finns ett museum med en 1:10 skala model av fartyget. Från början var fartygen bestyckade med ett svårt huvudartilleri bestående av tre stycken trippeltorn med 46 cm kanoner samt ett medelsvårt artilleri bestående av fyra 15,5 cm trippeltorn. Vid krigets slutskede hade två av dessa 15,5 cm trippeltorn ersatts av en otrolig ansamling av luftvärnsartilleri detta som ett resultat av flygets alltmer dominerande roll i sjökrigsföringen. Både Yamato och Musashi sänktes av amerikanskt marinflyg under krigets sista år.


Yamato hade ett deplacement på 68 200 ton och var 256 meter långt med en största bredd på 38,9 meter. Systerfartyget Musashi kom att väga 71 659 ton fullt utrustat och Yamato 72 800 ton. Japanerna hade även planer på ett tredje slagskepp i denna klass men det kom att konverteras till hangarfartyg under namnet Shinano. Från början var det svåra huvudartilleriet planerat att bestå av nio stycken 51 cm kanoner. Skrovet på Yamato var av Dulco Steel och hennes pansarbälte var 410 mm tjockt, detta pansarbälte skulle skydda mot torpedträffar. Dock hade Yamato inte det allra bästa stålet då det inte var ythärdat. Hade man använt den brittiska pansarplåten så hade man fått samma skydd med en tjocklek på bara 380 mm. Britterna var vid denna tid ledande när det gällde tillverkning av pansarplåt för örlogsfartyg, även Krupp i Tyskland hade tagit fram ett sätthärdat kolnickelpansar som mätte samma kvalitet.


Principen vid byggande av slagskepp var att man omgav alla vitala delar med pansarskydd, således var barbetterna, de runda långa rör som det svåra huvudartilleriet vilade på av tjock pansarplåt. Frontplåtarna på huvudartilleriets torn bestod av 650 mm pansarplåt och taken av 270 mm. Även pannor och ångturbiner omgavs av pansarskydd. Inuti barbettterna finns ammunitionshissarna som fraktar upp projektiler och krutkaduser från ammunitionslagren som finns skyddade inuti fartyget. Själva tornens fundamen vilar löst av sin egen tyngd på en krans av rullager. Vid undersökningar av vrakplatsen där Yamato vilar kan man se att hennes torn fallit av när hon sjönk. 


Yamato sänks i april 1945 under en ren självmordsoperation då fartyget skulle skydda ön Okinawa som amerikanarna börjat att invadera den första april, hon sänktes av amerikanskt hangarfartygs flyg den 7:e april. Hon gick ut på sin sista resa med bränsle som bara varade för färden till Okinawa inte tillbaka till hemmahamnen i Kure. Systerfartyget Musashi hade sänkts under slaget i Sibuyanska sjön i juni 1944 där även Yamato deltog. Det var först långt senare som amerikanarna överträffade dessa giganter i storlek med sina atomdrivna hangarfartyg.


Av Karsten - Onsdag 15 feb 17:49

I tusentals år har människan faschinerats av den fornegyptiska civilisationen, inte minst av pyramiderna och sfinxen vid Gize som stått som ett monument över denna svunna civilisations storhet. Det fornegyptiska riket bestod från början av två riken, det över och det nedre riket. Under kung Narmers regering år 3000 f.Kr enades dessa till ett enda rike. Egypterna dyrkade en mängd olika gudar som representerade olika verksamheter, således tillskevs guden Thot skrivkonsten och han avbildades som en människa med ett ibishuvud. Falkguden Horus kom att få en hög ställning då man trodde falken kunde flyga upp till solen som representerades av guden Ra. Solen hade en central ställning i de forna egypternas liv då livet i Nildalen var avgörande om solen lyste eller inte. Varje morgon genomförde därför prästerna en ceremoni för att solen skulle gå upp i öster. Man trodde en dyngbagge rullade solen över himlavalvet, på samma sätt som den rullar en kula av djuravföring över marken. Det fanns även en myt där solen färdades i en båt över himlavalvet och vaktades av falkguden Horus mot Apopisormen som man trodde åt upp solen då den gick ner i väster.


Egypterna hade en tro att ju fler myter och gudar som omgav ett fenomen desto bättre var det. Under farao Echnaton under den 18.e dynastin införde man en monoteistisk tro och alla skulle dyrka Athon solgude som enda gud. Echnaton var gift med Nefretite och fick sonen Tutankhamon, som ju inte är helt okänd. Man tror att Moses kan ha inspirerats till tron på en enda gud av Echnaton lära. Egypten är en civilisation och kultur som varar i över 3000 år, det är först när romarna ochuperar Egypten under det som kallas den Ptolemaiska perioden som kulturen börjar falla samman. Konsten att läsa hieroglyfer faller i glömska och återuppstår inte förrän på 1800-talet då Napoleons trupper hittar Rosettastenen och egyptologen Jean-François Champollion 1822 löser gåtan.

 

I och med att man löste gåtan med språket så öppnades en ny fantastisk värld för egyptologerna, man kunde läsa de tusentals papyrusrullar som fanns runt om i världens muséer och man fick en inblick i egypternas tankeliv. Man började förstå hur de tänkte sig livet efter döden, något som upptog en stor del av deras liv. När man dog var det viktig att kroppen bevarades genom mumifiering och att den döde fick med sig mat och annat för livet på andra sidan. Man tänkte sig dödsriket som de levandes värld fast mycket bättre, korna var dubbelt så feta där, kornet man odlade fick större ax, allt var bättre där. Man behövde arbeta även i dödsriket så därför medförde den döde något som kallas ubchetifigurer, små lerfigurer med magisk text på som skulle utföra arbete i den dödes ställe. Man anar en mycket materialistisk syn på livet efter detta, inte alls den andliga trancendentala syn nutidsmänniska har på livet efter döden. Det var inte bara människor som mumifierades, även djur som ansågs heliga mumifierades.

 

I slutskedet av den egyptiska kulturen och civilisation förföll denna tro, man offrade då mumifierade djur i tusental. Det fanns de som födde upp djur bara för att döda dem och göra mumier av dem, man har i Egypten hittat grottgångar med tusentals hund och kattmumier. Idag har man med skiktröntgen kunnat konstatera att vissa djurmumier inte alls innehåller något djur man har bara gjort en mumie där konturerna ser ut som en katt. Detta med mumifierade kroppar faschinerade mig redan som barn då jag besökte Glyptoteket i Köpenhamn och fick se egyptiska mumier för första gången. Jag minns att en god vän till mina föräldrar som var med sa att de såg ut som torra cigarrer. Redan som barn lärde jag mig mycket om den fornegyptiska kulturen något som fick mig att som vuxen ägna många års studier inom detta område vid universiteten i Lund och Köpenhamn. 

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

2 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2017
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se