Alla inlägg under november 2018

Av Karsten - 29 november 2018 18:55

Redan under 1970-talet uppstod ett privat vårdboende för missbrukare och kriminella ungdomar. En del av dessa drevs mer eller mindre ideellt av organisationer som RFHL medan andra drevs helt med inriktning på ekonomisk vinst. Hassela kollektivet var ett av de mer kända då Widar Andersson var en av huvudfigurerna. Här i Skåne fanns ett kollektiv med inriktning på att klienterna skulle arbeta, hårt arbete skulle få dem att komma från narkotikasuget. Arbetet bestod i att ta hand om hästar som var huvudinriktningen på gården. Denna verksamhet var mycket lukrativ för ägaren som kunde bygga upp en avelsgård med stort antal hästar. Arbetet utfördes gratis av vårdtagarna som han dessutom fick betalt av socialförvaltningen för att "ta hand om". Vården bestod i att de arbetade gratis med skötseln av gården och hästarna.


Man kan nog se 1970-talets missbruksvård som fröet till dagens vård av gängkriminella, men idag har vinstintresset tagit överhanden och vårdbiten kommit i skymundan. Det handlar mer om förvaring där man nödtorftigt försöker hålla klienterna borta från kriminalitet och missbruk. Med smarta affärsupplägg i bolagsform kan man utverka stora banklån för att upphandla fastigheter och sedan skaffa sig kontakter inom kommunens upphandling av denna typ av tjänster. Då stat och kommun själva har stor brist på vårdplatser för denna typ av klienter, grovt brottsbelastade med missbruksproblematik, så är det en lukrativ marknad för privata aktörer.


Precis som det är att driva boende för nyanlända asylsökande. Den okontrollerade invandringen har genererat en industri där man dels tar hand om nyanlända dels de som spårat ur och blivit gängkriminella. Så man kan lugnt påstå att det finns en viss lobbyverksamhet för ökad invandring från denna typ av aktörer, varav schlagerkungen Bert Karlsson är en. Till syvende och sist är det skattepengar som försvinner ner i fickorna på riskkapitalister som struntar blankt i vården och resultaten av insatserna, de är bara intresserade av att maximera sina vinster på satsat kapital.


Ska exempelvis Malmös kommuninnevånare med sina skattepengar bekosta lyxboende åt grovt kriminella som sitter och gråter krokodiltårar hos någon liten socionom på socialkontoret och dyrt och heligt lovar att han vill lämna gängkriminaliteten och missbruket bakom sig? Bara för att när plats är ordnad utnyttja denna som bas för fortsatt kriminell verksamhet. Finns det inte bättre sätt att använda kommunalskatten på? Antalet hemlösa ökar i Malmö, det saknas vårdplatser och personal inom sjukvården.

ANNONS
Av Karsten - 26 november 2018 18:37

Det här med stödboende för kriminella och ensamkommande problembarn har urartat till en miljardindustri där mer eller mindre ljusskygga företag tjänar enorma summor om året. Huvudmannen i det av SVT nu granskade lyxboendet i Malmö plockade ut 2,5 miljoner i vinst förra året. Man hade bland annat en femrumslägenhet på 180 kvadratmeter i ett sekelskifteshus ett stenkast från Centralstationen där man inhyste gängkriminella för en kostnad av 1 800 kr/dygnet, då ingick mat och städning av rummen. Jag bara frågar mig vad är det för vård där man inte ens lär klienterna att städa sina egna rum?


Vården bestod i det vanliga svenska mesiga "att prata med klienterna", det kunde vara samtal med socialassistenter och stödsamtal med personal på boendet. Givetvis har dessa förhärdade små brottslingar bara skrattat bakom ryggen på personalen åt deras godtrogenhet. Man hade till och med anställt före detta gängkriminella som personal vid boendet. Då det hela uppdagades av SVT så avslöjades att man förvarat stora mängder kokain, vapen och sprängmedel i lägenheten som användes som bas för fortsatt kriminell verksamhet.


Lär man sig aldrig något i det här landet? På 1970-talet bedrev man stödboende eller en form av kollektivt boende för drogmissbrukare som präglades av samma typ av blåögd godtrogenhet. Det smugglades in droger på boendet så klienterna kunde fortsätta sitt missbruk i smyg. Även då var det tjänster som upphandlades av socialförvaltningarna i respektive kommuner. Jag bara ställer frågan hur dumma är svenskarna? Vad är det för idioter till tjänstemän inom socialförvaltningen som inte följer upp ärenden bättre och ser vad pengarna går till?

ANNONS
Av Karsten - 24 november 2018 00:47

Det är rätt intressant att när engelsmännen utvecklade kärnvapen i slutet av 1940-talet och behövde flygplan med kapacitet att leverera dessa så var de tvungna att använda sig av tyska ingenjörer och flygplansdesigners för att bygga de 3 så kallade V-bombarna, ett projekt kallat B 35/48. Det var Avro som byggde "Vulcan" bombaren med utgångspunkt från en tysk glidflygare förmodligen utvecklad av Alexander Lippich som forskat mycket på deltavingen. Likaså Handely Page "Victor" där man också tog hjälp av tyska flygplanskonstruktörer som var långt före den övriga världen i aerodynamik för jetflygplan. Även Vickers Armstrong som utvecklade "Valiant" bombaren tog hjälp av tyska flygplanskonstruktörer.


Det var tyskarna som byggde den första serietillverkade reajaktplanet Messerschmitt Me 262. Redan 1939 hade Heinkel byggt det första fungerande jetplanet eller "düsenjäger" som det kallades på tyska. Även på motorsidan var tyskarna före, engelsmännen och amerikanarna använde sig av centrifugalkompressorer medan tyskarna utvecklat den mer effektiva axialkompressorn. Det var främst Junkers Jumo och BMW som byggde de tyska jetmotorerna. Tyskarna kom på iden med pilvingen som visade sig bättre än den raka vingen vid höga hastigheter. Även den svenska J-29 "Flygande Tunnan" bygger på en konstruktion från Messerschmitt precis som ryssarnas MiG-15.

Av Karsten - 23 november 2018 13:45

Med kartläggningen av det mänskliga genomet har man hittat en mängd gener som förklara vissa oönskade egenskaper. En sådan gen är MAO-A genen som finns i kort och lång variant. Man har fastslagit att denne genen styr styrkan på aggressivitet hos individen. Personer med den negativa varianten av MAO-A genen har till exempel mindre grå hjärnmassa samt att den premotoriska hjärnbarken är aktiv även utan tecken på yttre fara. Man kallar ibland MAO-A genen för "krigargenen". Många våldsbrottslingar har den långa negativa varianten av MAO-A genen och har därför svårt att kontrollera sina aggressioner då deras premotoriska bark är ständigt aktiv.


Sådana egenskaper kanske var bra hos vissa individer i gruppen på den tiden vi levde som samlare och jägare, då det var bra att vissa var alerta på vad som skedde i omgivningen. Samtidigt kunde detta aggressiva beteende vara till fördel vid jakt eller vid möten med fientligt sinnade grupper av andra människor. 

Idag är forskarna ganska överens om att en människas karaktär danas till lika del av generna som de sociala faktorerna uppväxt och omgivning. Har du till exempel den långa negativa varianten av MAO-A genen och växer upp i ett hem präglat av våld och missbruk så är sannolikheten stor att du som vuxen blir kriminell och straffas för våldsbrott. Du kan också ha den negativa varianten av MAO-A men växa upp i en stabil trygg miljö och utvecklas till en laglydig människa men präglas då av ett vinstinriktat beteende, du vill lyckas i allt du företar dig. 


Detta att vår genuppsättning inte ändrats för att vi för cirka 10 000 - 5 000 år sedan blev civiliserade och började leva i städer med lagar och normer är något man sällan tänker på. Vi präglas istället av de cirka 45 000 år som vi levt som jägare och samlare i små kringströvade grupper. Detta har genom evolutionen och det naturliga urvalet främjat vissa genetiska kombinationer. Exempelvis är det en gen som kallas FOX P2 som gett oss talförmågan och språket som var en viktig komponent på vägen mot civilisation. Man kunde via språket delge det uppväxande släktet de kunskaper som ackumulerats i gruppen under tidigare generationer. Den avancerade kunskapen gick i arv via språket. 


Den genuppsättning vi människor har är inte anpassad till ett stillasittande liv framför en bildskärm, den är avsedd för ett liv som kringströvande jägare och samlare. Evolutionens kvarnar mal långsamt så lyckas vi inte manipulera vårt genuppsättning så kommer vi att tyna bort i den stressfyllda tillvaro vi skapat oss. Vi drabbas av depressioner tack vare 5 HTT genen som styr kroppens serotonintransport, en gen som kanske fyllde en funktion då vi var jägare samlare men som i dagens stressade 8 till 5 tillvaro är oss en black om foten. 

Ett litet barn som föds idag är fortfarande samma stenåldersvarelse den en gång var bara för att uppfostras till en halvgalen individ i en helgalen värld.

Av Karsten - 22 november 2018 13:15

Invandringens klankulturer är oförenliga med den västerländska lagstiftningen och juridik och kommer aldrig att lyckas anpassa sig. Likaså är klansamhället en omöjlighet i en demokrati då demokratin förutsätter en röst en individ, medan klansamhället röstar kollektivt. Det är klanhövdingen som beslutar hur kollektivet - klanen ska rösta. Detta kommer att omöjliggöra integrationen och parallellsamhället kommer att bli en cementerad del av det svenska samhället.  


Detta tog man aldrig hänsyn till eller ens funderade på när man öppnade upp Sverige för en okontrollerad invandring. Redan på början av 1990-talet fick 45 000 kosovoalbaner amnesti och PUT i Sverige, alla dessa var medlemmar i ett klansamhälle med blodshämnd och tvångsgiften, så redan där borde varningsklockorna ha ringt. Men den svenska godtrogenheten tog som vanligt överhanden och man sopade eventuella problem under mattan. I Sverige har man aldrig gjort en konsekvensanalys av hur artfrämmande kulturer som klansamhällen fungerar eller inte fungerar i en demokrati och rättsstat. Man har haft en naiv dröm om att alla kommer inse storheten i det svenska systemet och kommer att anpassa sig och bli goda svenskar.


Med migrationen från MENA-länderna förstärktes klanstrukturerna i många förorter. De blev små samhällen i samhället med egna lagar och normer. Man löste sina konflikter enligt klansamhällets normer med blodpengar och våld om så ansågs nödvändigt. I klansamhällen är det inte individen som står i centrum utan klanen. Begår någon ett brott mot en medlem av någon annan klan så kan den drabbade klanen begära att brottslingens klan ska vedergälla den drabbade klanen exempelvis genom att gifta bort en kvinna ur sin klan till någon i den drabbade klanen.


Jag tror dessa sedvänjor är helt främmande för de flesta svenskar och för våra politiker. Vi såg i det senaste valet exempel på klanröstning men detta har man försökt sopa under mattan och vill inte närmare göra någon konsekvensanalys av hur detta kommer att påverka demokratin i framtiden. Exempelvis röstade hela 78 procent av invånarna i stadsdelen Herrgården i Rosengård Malmö på socialdemokraterna. 

Som jag ser det finns det ett ointresse och en motvilja från politisk håll att närmare granska klansamhällets påverkan på det svenska samhället. Man är rädd att detta skulle spä på främlingsfientligheten och hindra integrationen. Sanningen är ju istället att för att få en eventuell integration att överhuvudtaget fungera måste man ta itu med problemet med det kollektiva klansamhället kontra det västerländska individuella samhället.

Av Karsten - 21 november 2018 21:33

Kollade ett program på SVT "Kunskapskanalen" om baron Ferdinand de Rothschilds slott Waddesdon Manor i Buckinghamshire en orgie i vulgaritet och vräkig nyrikedom. Ferdinand de Rothschild var barnbarn till  Mayer Amschel Rothschild som grundade finansdynastin Rothschild på 1700-talet i Judengasse i Frankfurt am Main. Förmögenheten grundlade han och hans söner på att låna ut pengar (guld) till båda parterna i Napoleonkrigen. Det föregick en nattlig smuggeltrafik över Engelska kanalen med båtar lastade med guldtackor. Det var när Rothschild bestämde sig för att inte låna ut mer till Napoleon som denne förlorade kriget då han inte kunde avlöna sina soldater längre. Det var väl i tacksamhet över detta som engelsmännen adlade ett av hans barn. Nathan Rothschild blev som förste jude invald i det engelska parlamentet. En annan känd familjemedlem var lord Walter Rothschild som var starkt pådrivande för Balfourdeklarationen som lovade judarna ett eget territorium, "ett judiskt hemland" som man valde att kalla det istället för en stat.


När man ser den prakt i Rothschilds slott med paneler klädda i 18 karats bladguld och praktfulla kristallkronor så förstår man den avundsjuka och antisemitism detta födde. För den engelska arbetarklassen under den Viktorianska eran var det en dröm bortom deras vildaste fantasi då de flesta levde i små kyffen i yttersta armod. Likaså framstod Rothschilds rikedomar som något ouppnåeligt för den för engelska medelklassen, medan den engelska överklassen såg med förakt på dessa nyrika judar som saknade anor. Trots detta besökte drottning Victoria en av Ferdinand de Rothschilds tillställningar då de diskuterades i överklasskretsar och vid hovet. 


Finansdynastin Rothschild är än idag en av världens rikaste och mest finansiellt inflytelserika familjerna trots att de nu verkar i det fördolda med bulvaner som George Soros som front. De kontrollerar en rad av de största bankerna och finansinstituten. Under Tredje Riket var det ingen ur huset Rothschild som råkade riktigt illa ut, de hade för mäktiga kontakter inom den tyska industri och bankvärlden som gjorde att inte ens nazisterna våga röra dem. De österrikiska nazisterna beslagtog några av deras palats i staden det var allt. Få människor fattar vilka ekonomiska muskler Rothschild har, deras guldtillgångar skulle fylla en gymnastiksal till taket. Rothschild är själva symbolen för en guldjude.


All kritik mot finanshuset Rothschild stämplas i sionistiska kretsar som ett utslag av antisemitism och ett angrepp på judenheten som helhet. Det var Rothschild som bekostade uppbyggandet av stora delar av Tel Aviv samt den judiska underrättelsetjänsten Mossad, likaså gav han frikostiga bidrag till uppbyggandet av den israeliska armen. Judarna har satt sig själva i en särställning både religiöst och politiskt, för den kristna menigheten är de Guds utvalda folk och hela Gamla Testamentet är ett glorifierande av deras historia. Politiskt har de genom förintelsen gett sig själva carte blanche att själva bryta mot de mänskliga rättigheterna genom sin behandling av palestinierna utan att någon kan kritisera dem utan att bli beskylld för antisemitism.

Av Karsten - 20 november 2018 21:41

Jag är trött på svensk inrikespolitik och regeringsbildning, den står mig upp i halsen. Orkar varken följa turerna eller intressera mig för skiten längre. Vuxna människor som beter sig som bortskämda tonåringar. Tveksamt om jag kommer att rösta i ett extraval, det blir ju samma dödläge ändå. Att AfS kommer in i riksdagen är väl lika troligt som att en snögubbe överlever i helvetet. Men det är klart skulle AfS orka med ett tio gånger intensivare race vid ett extraval och fånga upp en massa missnöjda och frustrerade väljare så kanske de har chansen att få över 1 procent.


Vi vet alla att det lutar åt en ny DÖ, en ny spark i ansiktet på väljarna och demokratin. På ett sätt är det bara bra att de håller på att bråka och mobba varandra, detta påskyndar bara Sveriges kollaps. Ingen kommer att vilja investera i Sverige längre och när kassakistorna är tomma lurar anarkin och gatans parlament om hörnet. Vänta bara när alla förortsgetton blir utan socialbidrag då kommer plundringen av snabbköpen och kravallerna och Sverige har ju varken polis eller militär till den typen av incidenter. 

Av Karsten - 18 november 2018 16:45

En timme med Björn Ranelid på SVT2 så har man fått mer än nog, då står karl djäveln en upp i halsen. Man är spyfärdig. En mer uppblåst och grandios människa får man leta efter. Han tycker på fullaste allvar att han gjort sig förtjänt av att få en park i Malmö uppkallad efter sig, "Björn Ranelid parken" denna bisarra önskan ger han uttryck för med bisatsen: "utan att vara förmäten". Han vägar kalla sig kändis trots att han gör allt för att synas i TV-rutan och dra till sig uppmärksamhet. Björn Ranelid är en blandning av 1800-talets dandy och någon bisarr renässans furste. Hans egenkärlek tar alla pris, ordet ödmjukhet vet han inte betydelsen av, han är en produkt av den sjuka tidsepok vi lever i. Utan medias uppmärksamhet och PR hade han bara varit en högst medioker skriftställare som endast ett fåtal kände till. Men får man full uppbackning av statstelevisionen och TV4:a så kan man göra en höna av en fjäder.

Hans skrytande är inte av denna världen. När han möter en främmande människa så är det första han gör är att upplysa denne hur många böcker han skrivit samt hur många priser han fått. Han missar aldrig att tala om vilken lysande fotbollsspelare han var i sin ungdom, Sveriges ende författare som spelat fotboll på elitnivå som han själv uttrycker det. Att han sedan är så politiskt korrekt man överhuvudtaget kan bli, är ju en av förutsättningarna för att etablissemanget ska upphöja honom och ära honom. 

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

19 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1
2
3
4
5 6 7 8 9 10 11
12
13
14
15
16
17 18
19
20 21 22 23 24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se