Inlägg publicerade under kategorin Juridiska frågor

Av Karsten - Måndag 12 feb 17:44

När jag på SVT "Uutiset" nyheter på finska fick höra om att Vänsterpartiets Partikongress körde över partiledningen och röstade för att SCB ska samla in och redovisa statistik över etnisk tillhörighet, nationellt ursprung, hudfärg och religion eller annan trosuppfattning trodde jag öronen skulle trilla av mig, vad var Vänstern ute efter ta röster från Sverigedemokraterna? För ett ögonblick trodde jag det gällde de finska vänsterpartiet men såg sedan att bilderna som visades kom från det svenska vänsterpartiets kongress.

Nä, så var det naturligtvis inte, V var inte ute efter SD röster, sedan jag läst igenom motionen så förstod jag att V hade helt andra intentioner. Ni kan själva läsa igenom motionen och själv bilda er en uppfattning.

 

A68 ENSKILD

Motion om Jämlikhetsdata

Idag samlar över 66 % av världens alla suveräna stater in statistik om etnicitet medan Sverige och
Väst- och Nordeuropa fortfarande vägrar att göra det i antirasismens och antifascismens namn.
Det är alltså två tredjedelar av alla stater på jorden som samlar in data och siffror utifrån
jämlikhetsdatametoden (d v s utifrån självidentifikation, frivillighet och anonymitet) och detta gäller
2/3 av alla stater i Asien, hälften av alla stater i Afrika, 80 % av alla stater i Nord- och Sydamerika samt 90 % av alla stater i Oceanien och cirka 45 % av alla stater i Europa och merparten av dem är
belägna i Central- och Östeuropa förutom Storbritannien och Irland.
SCB använder sig regelbundet av olika former av enkätundersökningar som riktar sig till
befolkningen för att samla information och data inom olika samhällsområden t.ex arbetsmarknaden,
socio-ekonomiska förutsättningar osv, eller till brukarna av de olika statliga verksamheterna (t ex i
relation till skola och utbildning, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, barn och unga, bibliotek o
s v). I stort sett alltid frågas det om ålder och kön och ibland om födelseland och bostadsområde. Kön
och ålder är båda lagstadgade diskrimineringsgrunder men det finns ett antal diskrimineringsgrunder
och kategorier som det bara ibland frågas om i enkäterna såsom könsöverskridande identitet eller
uttryck, funktionshinder och tillgänglighet samt sexuell läggning. Ingen av dessa
diskrimineringsgrunder och kategorier går det att få fram siffror på via befolkningsregistret så det enda
sättet att ta reda på om exempelvis HBTQ-personer är missgynnade i något sammanhang är att fråga
om det och denna metod kallas oftast utanför Sverige för jämlikhetsdata.
Mycket tyder tyvärr på att klyftorna fortsätter att växa i Sverige. Segregationen och ojämlikheten
är just nu som allra mest tydlig i relation till just diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet,
nationellt ursprung eller hudfärg samt religion eller annan trosuppfattning. Att börja fråga om etnicitet,
hudfärg och religion är tillåtet enligt svensk lagstiftning, det har DO utrett på regeringens uppdrag i
rapporten "Statistikens roll i arbetet mot diskriminering" (2012), och Sverige får också regelbundet
kritik från FN och EU för att inte ha några data och siffror om dessa diskrimineringsgrunder.
Diskrimineringsgrunder som sällan eller aldrig inkluderas i undersökningar är etnisk tillhörighet,
nationellt ursprung eller hudfärg samt religion eller annan trosuppfattning. Uppemot 20 % av
invånarna idag har någon form av utländsk bakgrund men som i stort sett aldrig frågas om sin etniska
tillhörighet, nationella ursprung eller hudfärg samt religion eller annan trosuppfattning.
Att välja att synliggöra olika gruppers utsatthet är ett oerhört viktigt steg i processen för att skapa
ett jämlikt samhälle, för det är bara när man kan identifiera, synliggöra och mäta människors utsatthet
som man kan ta fram riktade och effektiva politiska åtgärder mot de specifika problemen. Att inte
samla jämlikhetsdata är att blunda för och därmed också upprätthålla rådande normer om ojämlika
förutsättningar och socio-ekonomiska klyftor som drabbar olika grupper i samhället.

Yrkande

att Vänsterpartiet ska jobba för att Sverige, genom Statistiska Centralbyrån, SCB ska upprätta
jämlikhetsdata, som bygger på samtliga diskrimineringsgrunder, i de relevanta årliga
enkätundersökningar som görs

Momodou Malcolm Jallow, Malmö, Daniel Riazat, Falun, Rossana Dinamarca, Trollhättan

 

ANNONS
Av Karsten - Torsdag 8 feb 19:39

När man införde den nya mobillagen om förbud att hålla mobilen i handen under körning i trafiken glömde man en kategori, nämligen cyklisterna. Man får inte hålla mobilen i handen under framförande av bil, motorcykel, moped, buss eller lastbil. Några av de farligaste man kan råka ut för är cyklister med ena handen på styret och mobilen i den andra, istället för att vara uppmärksamma på trafiken runt dem stirrar de mest ner i mobilskärmen. Jag har sett folk SMS:a samtidigt som de försökt cykla. Cyklar de då på trottoarerna så utgör de en fara för fotgängare, barn och hundar.

ANNONS
Av Karsten - Torsdag 1 feb 13:34

Att socialdemokrater ofta är rätt korkade är nog alla utom de själva medvetna om, men det förslag som sossarna i Malmö nu lägger fram tar nog priset. Man föreslår ett förbud för privatpersoner att äga en skyddsväst (skottsäker väst). Kommunalrådet Andreas Schönström säger: "Skyddet leder till en eskalering av våldet". Om en kriminell person fruktar för sitt liv är det ingen skottsäker väst som ska på, utan då bör den personen vända sig till polisen för att få skydd, säger detta stolpskott till politiker och tycker att det ska vara ett nationellt förbud för skyddsvästar.


Man undrar vilken värld denne Schönström lever i, polisen kan ju inte ens garantera sina vittnens skydd idag. Ingen vågar vittna för alla vet att polisen inte kan ge dem det skydd som behövs mot gängens hot och våld. Nä istället borde Malmö kommun dela ut gratis skyddsvästar till alla sina medborgare då det är livsfarligt att vistas på Malmös gator efter mörkrets inbrott, ja även dagtid. Om jag känner mig tryggare iklädd skyddsväst så är det väl självklart att jag ska få lov att gå iklädd en sådan. 


Dessa galna politiker angriper alla problem i fel ände. Hade man varit lite mer selektiv i vilka man släppte in och gav asyl till så hade nog situationen sett annorlunda ut i Malmö. Se på Finland de har inte alls samma problem med gängkriminalitet och skjutningar som Sverige. Jag kommer själv att i ren protest mot dessa galna politiker köpa mig en skyddsväst, en förstärkt sådan.

Av Karsten - Måndag 29 jan 21:57

TV4:as "Kalla fakta" avslöjade i veckans program förfallet i det svenska rättsmaskineriet. Vi har en polis som överhuvudtaget inte fungerar som den ska och utreder brott förutsättningslöst. Det sitter en dum kossa Caroline Eriksson, snut i Torsby och bestämmer sig för att det 16-åriga offret för en våldtäkt ljuger. Denna historia köper åklagare Magnus Haglund som numera av regeringen utsetts till domare. Det hela slutar med att offret själv blir anklagat för falsk tillvitelse. Där hon fälls tack vare en oduglig lat advokat. Något som är ganska vanligt inom det svenska rättsväsendet. Advokaten bara sitter där som en skådespelare för att det hela ska se just och rättssäkert ut.


Bara en sådan sak som att nära släktingar till gärningsmannen ger denne alibi. Svenskt rättsväsende är ett djävla skämt. Kan man inte utreda en uppenbar våldtäkt så förstår jag att man aldrig finner några gärningsmän till alla dessa skjutningar. 

Vi kanske måste revidera hela utbildningen av jurister i Sverige för det verkar som vilka puckon som helst kan bli både advokater och åklagare. Framför allt är det mycket anmärkningsvärt att det inte finns någon transparens i det svenska rättsväsendet, åklagare som är anställda av allmänheten har en skyldighet att redogöra för sina beslut och ge svar till media. Annars blir det som i Sovjet eller Nazityskland.

Av Karsten - Onsdag 24 jan 18:47

De svenska politikerna och lagstiftarna måste anpassa sig till den verklighet de skapat, brott som innehav och skjutning med automatvapen, utpressning och beskydd, all form av gängrelaterad kriminalitet där brottsliga handlingar skett i samförstånd med övriga gängmedlemmar, organiserad människohandel och sexhandel och därtill relaterade brott som uthyrning av lokal m.m bör kunna straffas med upp till 35 års fängelse. Likaså bör straffet internering återinföras så att de värsta missdådarna kan hållas inspärrade för gott. Det måste också bli mycket lättare att utvisa folk med uppehållstillstånd, begår man brott som flykting får man skylla sig själv vad som händer då man återsänds till sitt hemland. Det måste bli ett stopp på all form av missriktad humanitet.


Själva tanken på kriminalvård och återanpassning till samhället bör bara vara förbehållet förstagångsförbrytare och den typ av människor det finns hopp för, övriga ska oavsett ålder betraktas som yrkeskriminella som bara ska hållas inspärrade för att skydda övriga samhällsmedborgare. Den syn man hade på kriminalitet och kriminalvårdens humanisering som kom att slå igenom under Lennart Geijers tid som justitieminister under 1970-talet passar inte in i dagens mångkriminella värld. Vi har fått ett samhällsklimat som mer påminner om det i de amerikanska storstäderna och detta kräver straff därefter.  Det intressanta är ju att de länder som har extrema och inhumana straff har också en extremt låg brottslighet, jag tänker på länder som Saudiarabien och liknade. 

Av Karsten - Onsdag 17 jan 20:54

Efter att ha sett "Uppdrag granskning" är det ju nästan så man överväger att gå och bli kommunist. När en socialdemokratisk minister i en regering som säger sig företräda Sveriges arbetare, ett parti med rötterna i arbetarrörelsen överväger att lagstifta i konflikträtten och därmed lagstifta bort rätten att strejka tar man sig för pannan. Detta var den modell som utövades på arbetsmarknaden i det fascistiska Italien. Där gick staten in och bestämde då arbetstagare och arbetsgivare ej kunde komma överens. Redan idag bär LO-förbundet fascistiska drag då de i maskopi med staten och kapitalet tecknar kollektivavtal över huvudet på mindre ej LO anslutna fackförbund. Ändå är rätten att bilda fria oberoende fackföreningar inskrivna i lagen och i internationella avtal Sverige slutit.


Går näringsminister Ylva Johansson in och lagstiftar bort strejkrätten så hoppas jag Sveriges arbetare ber LO dra åt helvete och utlyser en vild generalstrejk som lamslår hela Sverige och tvingar regeringen att avgå. Den svenske arbetare som lägger sin röst på Socialdemokraterna låser själv fast slavbojorna vid sina anklar. Att jag bryr mig om denna fråga kanske beror på att jag själv periodvis jobbat som hamnarbetare (hamnsjåare) i yngre dagar och vet vilket slit det var på den tiden. Det var i en liten hamn där mycket lossades för hand, det var inga containrar som lossades med lyftkran.

Lägger näringsdepartementet sin näsa i blöt är det ministerstyre och inget annat. Den där Ylva Johansson verkar inte vara den vassaste kniven i lådan och svetsaren verkar ha dålig koll på vad hans statsråd har för sig. 

Av Karsten - Söndag 7 jan 13:35

USA:s justitieminister Jeff Sessions vill nu riva upp beslutet att varje delstat själv ska få bestämma om cannabis ska vara legalt eller ej. Detta kan betyda att över en natt blir en mångmiljon industri olaglig, massor av marijuana odlingar blir olagliga. Den sista delstaten som legaliserade cannabis var Kalifornien. Sessions beslut lär inte bli populärt då 64 procent av amerikanerna är för en legalisering av cannabis. Huruvida beslutet innefattar medicinskt bruk av cannabis framgår inte av Text-TV inslaget.

Rent juridiskt är cannabis olagligt på federal nivå, men en policy har tillåtit de enskilda delstaterna att själva bestämma om de vill avkriminalisera och legalisera bruket av cannabis. Tidigare har Trump stött den rådande politiken om att tillåta cannabis på delstatsnivå, men har nu gjort en helomvändning i frågan vilket bara visar hur nyckfull och oberäknelig denna person är.

Av Karsten - 27 december 2017 19:46

I ett Rapportinslag fick medborgarna verkligen veta vad den svenska polisen går för. En informatör berättade anonymt för en reporter hur han givit polisen information som kunnat stoppa minst två gängmord samt förhindrat att 70 kilogram cannabis och 30 kilogram kokain kommit in i landet. Polisens gjorde ingenting med motiveringen att de saknade resurser. När sedan angivaren själv fick ett pris satt på sitt huvud och kom upp på "Dödspatrullens" lista så uppmanades han av sin poliskontakt att gå den reguljära vägen och göra en formell anmälan om hot till en anmälare. 


Angivaren uppmanade själv folk att akta sig för att kontakta polisen i brottsärenden då polisen struntar i att skydda folk som försöker hjälpa polisen. Hade jag varit polis och sett detta inslag hade jag skämts ögonen ur mig, vad fan är det för sorts polis vi har i Sverige? 

Jag förstår varför internationella ligor åker till Sverige för att begå inbrott i bostäder samt stjäla dyra lyxbilar, det är ju nästan riskfritt man måste ju bli tagen på bar gärning för att få något straff. 

Vad fan hjälper det att politikerna gapar om fler poliser när man samtidigt sänker inträdeskraven till Polishögskolorna så fysiskt handikappade byfånar kan bli poliser numera. Det är inte fler poliser vi behöver, det är smartare och motiverade poliser vi behöver. Köra runt i en blåvit bil med ordet polis på sidan och se viktig ut kan vilken idiot som helst göra.


Röj upp i den odugliga polisledningen och sluta anställa folk med en jur. kand. examen och 2,5 års polischefsutbildning, de duger ändå bara till att vända papper och anställ folk som vet vad polisarbete handlar om som chefer. Sverige är fångat i en cementerad byråkrati och rent paragrafrytteri vilket förhindrar att dugliga poliser befordras till befäl. Inte konstigt att duktiga poliser säger upp sig och söker sig till den privata säkerhetssektorn som betalar mycket bättre. Slutorden blir: Vad ni än gör snacka aldrig med polisen det kan kosta er livet.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

9 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se