Inlägg publicerade under kategorin Juridiska frågor

Av Karsten - Onsdag 21 juni 13:34

Som ett resultat av den massinvandring av välfärdsmigraner vi sett de senaste årtiondena rapporterar nu polisens nationella operativa avdelning (NOA) att det finns 61 områden som klassas som "utsatta", av dem klassas 23 som "särskilt utsatta". Att kalla dem för "särskilt utsatta" är bara en försköning, en form av nysvenska, laglösa getton eller kulturella parallellsamhällen är nog en adekvatare benämning. Enligt polisen finns det uppskattningsvis 5 000 kriminella och 200 kriminella nätverk i de 61 områdena. Jag skulle kalla detta en underskattning den riktiga siffran är nog högre. Samtidigt har vi ett stort antal radikaliserade muslimer eller islamister som gömmer sig i dessa områden. Många av de radikaliserade har också ett kriminellt förflutet. 


Hur många som på ytan är laglydiga skötsamma invandrare som tvingas samarbeta med dessa kriminella nätverk vet nog ingen utom de själva. Detta är ett gigantiskt problem för det svenska samhället ett problem som politikerna helst vill sopa under mattan då det ger en negativ bild av invandringen. Man kan nog lugnt utgå från att problemet växer hela tiden och fler kriminella tillkommer i samma takt som de anländer till Sverige under asylens täckmantel. Vad som borde göras men ej görs är att sätta stopp för all vidare asylinvandring och börja röja upp i de träsk som finns, men det saknas politikt mod för detta. Fegt böjer sig politikerna för den vänsterextrema kulturelitens högljudda protester i dagspressen. Det är inte längre politikerna i riksdagen som sätter agendan, det är sådana som Peter Wolodarski och Björn Wiman på Bonniersägda Dagens Nyheter som bestämmer i invandringsfrågan.


Ingen etnisk svensk har önskat sig detta mångkriminella samhälle, det har byggts över hans huvud av socialliberala politiker som fram till 2015 hävdade att Sverige skulle stå öppet för envar som hävdade att han eller hon var på flykt. Nu ser vi vad denna politik lett till, minst 61 förortsgetton dit polisen knappt vågar sig och där svensk lag inte gäller. Där är det de kriminella invandrargängen som stiftar sina egna lagar. Att svensken och även många invandrare är djupt oroade visar Sverigedemokraterna ständigt ökade opinionssiffror på. Detta parti är det enda som vågar tala klarspråk även om moderaterna i viss mån hakat på. Det som sägs i den politiska debatten idag hade varit otänkbart att säga för två år sedan. Från statsministerns håll är det mycket prat men lite verkstad, det är mest stora ord om att det är oacceptabelt med denna utveckling men inget görs mer än att sätta upp fler kameror som blattegangsterna kan slå sönder.


Vi behöver en helt ny typ av ledning i Sverige, en ledning som inte är rädd att trampa på en massa heliga kor. En ledning som är beredda att lagstifta om indraget medborgarskap för de mest kriminellt aktiva. Hot om att utvisa hela deras familj ochg släkt. De ska lära sig att respektera oss svenskar, det är vårt land de kommit till och här är det vi som bestämmer. Medborgarskap är något man gör sig förtjänt av inget som per automatik kommer på posten efter en viss tid av bosättning i Sverige. Vidare bör inte en enda moske till byggas i Sverige, de får hålla till i källarlokaler. Först med sådana drakoniska åtgärder kommer de nyanlända att börja respektera oss. Ett folk som inte försvarar sin kultur och sina traditioner är inte värd någon respekt. Rensa ut de värsta fosterlandsförrädarna ur riksdagen vid valet 2018 och återupprätta den svenska hedern och äran.

ANNONS
Av Karsten - Fredag 16 juni 19:35

I senaste nummret av Nya Tider tar professor Karl-Olov Arnstberg skånepolisens kringresande register i försvar. Som exempel tar han gruppen med finska zigenare som utgör ungefär 3000 individer. Från 1960-talet fram till 2017 begick dessa enligt sammanställda domar:

Mord: 44

Dråp: 48

Vållande till annans död: 14

Försök tillmord: 31

Försök till dråp: 38

Grov misshandel: 232

Misshandel: 1 003

Grovt rån: 35

Rån: 392

Grov stöld: 680

Stöld: 3 113

Grovt vapenbrott: 102

Vapenbrott: 258

Brott mot knivlagen: 1 901


År 2012 dömdes 4,87 procent av dem till frihetsberövande straff. För Sveriges befolkning som helhet är den jämförbara  siffran 0,1 procent. Det är denna grupp som Maria Leissner, Erik Ullenhag, Thomas Hammarberg och DN:s Niclas Orrenius ömmar så för. Den grupp kriminella som begår nästan uteslutande alla åldringsbrott. Har man det minsta insikt i hur släktbanden fungerar inom den zigenska gruppen  så förstår man varför polisen registerade även zigenare som inte var dömda. Den svenska kultureliten har av missriktad omsorg om de de kallar romer gett sig på de rättsvårdande myndigheterna och bakbundit dem. Det är vidigt att denna självutnämnda moraliska elit skyddar åldringsrånare och grovt kriminella element.


ANNONS
Av Karsten - Torsdag 15 juni 19:02

Hovrättens frikännande dom mot Kaj Linna som suttit 13 år i fängelse oskyldigt dömd är ännu en spik i det redan sargade svenska rättsväsendet. Kaj Linna dömdes mot sitt nekande till livstids fängelse för ett grovt rånmord. Polis och åklagare byggde upp fallet på mycket dålig bevisning, det fanns överhuvudtaget ingen fysisk bevisning som pekade mot Linna. Åklagaren byggde upp hela sitt åtal på ett vittne som påstod att han hört Kaj Linna planera rånet mot de två bröderna i Kalamark. Något sådant kan bara hända i Sverige, här kan en person baktala någon och lägga ord i någons mun och få denne fälld till livstids fängelse. Kaj Linna har vad jag förstår inget oförvitligt förflutet och är därmed ett lämpligt offer för det svenska rättssystemet.


Det börjar bli lite väl mycket för att det svenska folket ska ha någon tilltro till det svenska rättsväsendet, för ett tag sedan var det mordet på Kevin där två små pojkar utsågs till gärningsmän av en resultatkåt kommissarie som mer eller mindre styrde pojkarna under förhören. Att det fanns vittnen som sett pojkarna leka på en gård vid tiden för mordet brydde sig denne korkade snut sig inte om. Han skulle lösa fallet till vaje pris och förstörde uppväxten för två unga män.

Det är hög tid att se över det svenska rättssystemet, speciellt tingsrätten med sina politiskt tillsatta nämndemän borde avskaffas. Tillsätt en slumpvis utvald jury som i andra rättsstater. Vidare har åklagare och polis alldeles för stor makt i Sverige, rätten ifrågasätter aldrig deras arbetsmetoder. Det finns erkännanden som tillkommit under tortyrliknade former. Advokatens roll i Sverge är skrattretande, han finns bara i rättssalen för att ge sken av rättsamhälle. De flesta tilldelas en advokat av domstolen som i stort sett bara sitter och rullar tummarna och det enda man hör från honom eller henne är när arvodet kommer på tal.


Vi svenskar lever i en skendemokrati, en polisstat där staten har makten över den enskilde medborgaren. Vill det sig illa är denne helt utlämnad åt statens godtycke. Råkar man befinna sig på fel plats vid fel tidpunkt och råka ut för en nitisk snutjävel så kan man få livstids fängelse i Sverige. Staten gör aldrig fel så det är mycket svårt att få rätt mot staten, det är viktigare för den svenska staten att upprätthålla skenet av auktoritet och felfrihet än att skipa rättvisa. Allt skulle behövas omstruktureras i Sverige, det politiska systemet och sättet att välja riksdagsmän. Det skulle behövas en konstitution som reglerade politikernas roll i samhället. Rättsväsendet skulle behövas göras om från grunden. Folk ska inte kunna bli dömda på en människas uttalande, det måste finnas mer substans innan man åtalar någon. 

Av Karsten - Måndag 12 juni 18:18

Att det tunga narkotikamissbruket ökat med 100 procent i Sverige förvånar mig inte ett dugg. Det som förvånar mig är att man inte frågar sig varför? Det finns naturligtvis en anledning till att ungdomar börjar med droger, den största bidragande orsaken är en leda och ett fyrkantigt samhälle som inte är anpassat för alla. I skolan ställs hårda krav på att lyckas, alla vill ha prestigefyllda jobb och bli något. De som känner att de inte passar in och inte kan uppfylla samhällets krav hoppar av hela skiten och söker sin lycka i drogernas värld.


De unga ser en värld och ett samhälle präglat av vänskapskorruption där pengar är den alenarådande drivkraften. Är man inte gammal nog att rösta är man helt ointressant för politikerna men intressant för drogmarknaden. Inflödet av droger till Sverige har nog aldrig varit större än nu. Tullens ökade beslag ger en fingervisning att inflödet har ökat. Vad vi ser är ett samhälle och en civilisation i förfall, något som även ungdomar uppmärksammat. De unga ser ingen framtid utan hänger sig åt att leva för dagen och droga sig med olika substanser.


Det bästa samhället kan göra är att avkriminalisera och legalisera droger som cannabis för att därmed förhindra att de som börjar röka denna relativt harmlösa drog inte kommer i kontakt med tyngre droger genom langare och den kriminella världen. Sätt en åldersgräns på 21 år för inköp av cannabis och belägg det med skatt. Detta skulle rädda många unga från att komma i kontakt med tyngre och mer vanebildande droger. Samtidigt försvinner cannabis som en inkomstkälla för de kriminella nätverken och man frigör polisiära resurser som idag jagar cannabisrökare.

Av Karsten - Torsdag 1 juni 12:20

I Danmark har man höjt straffet för tiggeri från 7 dagars vilkorligt fängelse till 14 dagar ovilkorligt fängelse. Denna lagskärpning riktar sig specifikt till romska tiggarligor som är ett problem i hela Norden. Sverige borde ta efter danskarna på denna punkt, så vi slipper dessa bylten som sitter vid ingångarna till affärsinrättningar och upprepar sitt infantila "hej, hej".

Dessa rumänska zigenare har inte i Norden att göra de är ett problem för rumänska myndigheter som fått EU-pengar för att åtgärda det. Sverige borde utvisa alla rumänska och bulgariska zigenare och märka deras EU-pass med ett stort Z. Sverige har tafatta och senfärdiga myndigheter som saknar förmågan att angripa dylika problem med radikala medel.

Av Karsten - Torsdag 1 juni 10:52

Nya Tider fortsätter den granskning av syrianernas styre i Sigtuna kommun som SVT "Uppdrag granskning" påbörjade i april i ett program om den illegala spelverksamheten samt hur den socialdemokratiska kommunledningen är infilterad av syrianer som utnyttjar sin politiska position till vänskapskorruption. Syrianernas största fäste är i Södertälje där polisen nystat upp flera stora härvor. Syrianerna som är ortodoxt kristna har en klanstruktur som de givetvis tagit med sig till Sverige och bedriver i stor skala. Den största syrianska klanen eller släkten i Sverige är Melkemichel, det är till denna klan maffiaorganisationen "Syrianska brödraskapet" är kopplat. 


När folkgrupper med släkt och klanstruktur nätslar sig in i det svenska politiska systemet är vår demokrati allvarligt hotad då det genast uppstår en vänskapskorruption som vida överstiger den som gäller för svenskar. I Sigtuna kommun där kommunstyrelsens ordförande heter Ibrahim Khalifa (s) har en omfattande vänskapskorruption avslöjats, man har överträdd och kringgått en rad kommunala regler och lagar för att gynna syrianer. Mycket av korruptionen är svår att komma åt då den består av utbyte av tjänster och gentjänster, denna form av korruption är inte straffbar i Sverige, men är kriminell i många andra länder. 


Svensk lagstiftning är inte anpassad för det mångkulturella samhället utan mycket av vår lagstiftning är baserad på den svenska nationalkaraktären som i grund och botten är hederlig och rättskaffens. Vi behöver en helt ny lagstiftning som tar hänsyn till den kriminella kultur många av de som kommer hit bär med sig. Vi har ingen lagstiftning som riktar in sig på kriminella nätverk och maffialiknade klanstrukturer. Det finns inga lagar som förbjuder politiker att ha kopplingar till kriminella organisationer. Sverige är otroligt naivt och godtgroget i sin syn på invandrarna och deras kultur. Man tycks inbilla sig att det enbart är positiva inslag i deras kulturer. Att det inte är så har Södertälje och Sigtuna visat.


För att komma åt denna typ av politisk korruption måste det till en hårdare oberoende granskning av alla politiker med utländsk bakgrund. Vänstern och Miljöpartiet är formligen nerlusade med tvivelaktiga individer med utländk bakgrund. Vi måste kunna lita på våra politiker och inte ha folk som gynnar sin egen folkgrupp på svenskarnas bekostnad. Är inte det politiska etablissemanget inte intresserat av självsanering så öppnar de själva upp för nationalistiska populistiska partier som lovar att rensa upp i träsket. Jag förstår inte varför SD ligger så lågt i dessa frågor, kanske för att de själva dras med samma problem.


Vi kanske behöver ett parti där alla medlemar får avlägga en ed att enbart arbeta för Sverige och svenskarnas bästa, ett parti där enbart försvenskade invandrare är välkomna. Fortsätter denna utveckling kommer Sverige om några årtionden att vara politiskt genomkorrumperat. Vi kommer att ha en mångkulturell polis som är rätt igenom helt korrumperad. Tilliten till myndigheter kommer att vara noll, vi kommer att få ett samhälle ingen önskar ha enbart på grund av politiska partier som S, V och MP. Som jag ser det är det dessa tre som mest drar till sig invandrare med en egen agenda som går ut på att gynna sina egna landsmän.

Av Karsten - Måndag 29 maj 20:03

Vem plågar vildkaniner till döds i Malmö? Ja det är förmodligen inte svenska barn då de flesta nordbor har ett speciellt förhållande till djur och inte skulle komma på tanken att plåga ihjäl kanniner, okej undantag finnes. Jag utesluter att vuxna människor skulle ägna sig åt denna form av "nöje", så det måste vara barn eller tonåringar. Min gissning är att det är dessa horder av ensamkommande "flyktingbarn" som begår dessa bestialiska dåd. Jag vet av egen erfarenhet att folk i Afghanistan och de Nordafrikanska länderna har en syn på djur som INTE överenstämmer med den de flesta européer har. De är kort och gott tarvliga, primitiva svin som behandlar djur på det mest fruktansvärda sätt. Dessa jävla kreatur har våra politiker släppt in i landet under asylens täckmantel.


Jag hoppas Malmöpolisen inte fegar ur när det går upp för dem vilka gärningsmännen är. Förmodligen har de redan räknat ut det men vågar inte säga ett knyst av rädsla för PK-drevet. Våra djur får lida för att dessa naiva liberala PK-idioter ömmar för kriminella tonåringar från arabländer. Jag finner det outsägligt vidrigt och önskar att det funnits dödsstraff i Sverige för djurplågare. Det är hög tid att ta bladet från munnen och tala klarspråk om vad det är för sorts människor som döljer sig bakom beteckningen "flyktingar". Det är definitivt inga jag skulle vilja ha som grannar, för min del får de gärna självantända och brinna upp.

Av Karsten - Fredag 19 maj 13:05

Dagens svenska huvudnyhet är att åklagare Marianne Ny har hävt det europeiska häktningsbeslutet mot WikiLeaks grundaren Julian Assange och lagt ned förundersökningen mot honom. Ursprunget i denna historia är att Assange utsattes för en kupp av två kvinnor närstående den feministiska och socialdemokratiska rörelsen. Dessa kvinnor anklagade Assange för våldtäkt efter att de frivilligt följt med honom och frivilligt haft sex med honom. Bakom anklagelsen ligge vanliga kvinnliga känslor av att ha blivit försmådd. Det fanns från amerikansk sida ett intresse av att få till stånd en rättsprocess mot Assange som skulle öppna upp för en utlämning till USA. I denna process var Sverige USA behjälplig genom att låta ett häktingsbeslut hänga över honom vilket tvingade Assange att söka asyl på Ecuadors ambassad i London.

Bakom denna juridiska process ligger säker amerikanska intressen som uppmanat Sverige att lägga ner förundersökningen och häva häktningen för att USA ska försöka gripa Assange på något annat sätt. Assange är fortfarande anklagad av det engelska rättssystemet för att ha brutit mot borgenslagarna och uteblivit från en domstolsförhandling. De vidriga svekfulla engelsmännen skulle nog inte tveka att utelämna Assange till USA och CIA.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

6 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2017
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se