Inlägg publicerade under kategorin Juridiska frågor

Av Karsten - Söndag 23 april 19:42

Skapa ett angiverisystem för alla dessa tiotusentals som fått avslag på sin asylansökan och som ska avvisas men som gått under jorden och gömmer sig. Ge en belöning på tio - tjugotusen till medborgare som hjälper polisen att infånga dessa illegala asylanter. Allmänheten är gränspolisens bästa ögon då de ser var folk som inte ska vara här håller till. Det kan vara på arbetsplatser inom bygg- och städsektorn som folk jobbar svart, för alla som gömmer sig måste skaffa tak över huvudet och mat för dagen. Det kan vara grannar som upptäcker att 10 araber bor i en etta med kök och liknade skumma företeelser. Finns det en morot i form av pengar så kommer folk att börja ange de som hjälper till att gömma avvisade flyktingar. 

Själv kan jag tänka mig att sätta upp en eftersökningsbyrå och jaga dem precis som man jagar folk i USA som smitit från borgen och rättegång, en form av svenska huvudjägare. Får man tiotusen per skalle så kan det bli en lösam affär om man spårar upp tio i veckan. Belöningen ska givetvis vara skattefri!

ANNONS
Av Karsten - Fredag 21 april 16:34

Vad än media och makthavare försöker inbilla oss medborgare, så är och förblir Sverige ett miniatyr DDR med allt vad det innebär. Makthavare och de rättsvårdande myndigheterna har en mani på att övervaka svenskarna, man sätter upp övervakningskameror, man hade helst DNA-toppsat varenda svensk redan på dagiset om man kunnat. Vi vet ju inte med säkerhet vad som händer med våra blodprover på vårdcentraler och sjukhus, kanske de arkiveras i ett hemligt DNA-register. Våra poliser liknar mer och mer DDR:s Volkspolizei beväpnade med kulsprutepistoler, jag minns dem så väl 1985 i Östberlin på Fridrichstrasse Bahnhof. I senaste nummret av Nya Tider stod att militärens SOG (Särskilda Operationsgrupp) utnyttjas för polisiära uppgifter i Sverige. Bakom vår rygg bygger man upp en polisstat med terrorhotet som förevändning.


Innan vi vet ordet av finns högupplösande bevakningskameror uppsatta på alla gator och gränder, kopplade till ett digitalt ansiktsidentifieringsprogram. Statens dataregister är redan överfulla av personliga uppgifter om oss, för att inte tala om alla kommersiella register som bokför varje transaktion vi gör. Samma typ av angiverisystem som fanns i DRR finns i Sverige i form av våra fackföreningar som håller koll på medlemmarnas politiska åsikter. Jag fick sparken från mitt första jobb när jag vägrade gå med i Metall med motiveringen att jag inte ville betala en krona till det socialdemokratiska partiet. Jag förstod vid ganska tidig ålder vad för sorts samhälle Sverige egentligen var. Jag svalde aldrig snacket om demokrati och åsiktsfrihet. Hade man fel åsikter i Sverige kastades man inte i fängelse, nä här utnyttjades psykiatrin för att omhänderta de riktigt farliga dissidenterna. Glöm inte att man tvångssteriliserade sina medborgare ända fram till 1976 i Sverige.


Jag förstår de invandrargrupper som inte vill ha med det svenska samhället att göra och kastar sten på blåljuspersonal. Sedan anser jag det vara helt vansinnigt att makthavarna släppt in dem i Sverige, de har verkligen bundit ris till sin egen rygg. Är det någon grupp som kommer att revoltera mot makthavarna i Stockholm så är det alla de utomeuropeiska invandrarna. Dessa kommer från kulturer där det svenska kulturmönstret ter sig fullständigt främmande och motbjudande. Jag fruktar att det kommer att komma till en öppen konflikt förr eller senare, bygger man upp en kontroll och polisstat revolterar folket till slut. Det finns tillräckligt med illegala vapen i Sverige för att starta ett mindre inbördeskrig och den dag poliserna blir måltavlor kommer ännu fler att söka andra jobb. Jag skulle inte vilja vara makthavare i framtidens Sverige och behöva ta ansvar för det samhällsbygge man nu är i färd med att uppföra. 1985 spådde jag att blod skulle flyta på våra gator om man fortsatte med den generösa invandringspolitiken och det ser ut som jag skulle få rätt, det har redan flutit blod.

ANNONS
Av Karsten - Tisdag 18 april 22:18

Varför intar samhället en så oengagerad attityd gentemot identitetsstölder trots att folk får sina liv och sin ekonomi förstörd? ID-tjuvar borde straffas med minimum 10 års fängelse, bara förberedelse till ID-kapning borde ge fängelse. Vi lever idag i ett samhällssystem där myndigheterna helt litar på de digitala systemen och människor identitet är ett nummer. Att stjäla en annan människas identitet är allt för lätt idag och folk är allt för godtrogna med att uppge sitt personnummer. Värst av allt är att bevisbördan verkar ligga på offret, den som utsatts för ID-stölden. Den människjan ska bevisa att den inte beställt en massa kapitalvaror till en viss adress. Det juridiska systemet ställer sig på bankernas och kortutfärdarnas sida. Hade bevisbördan varit den omvända hade banker och finansinstitut varit betydligt försiktigare.


Man kan bara konstatera att vi lever i ett jävla tjyvsamhälle där staten hjälper de kriminella. Se bara på problemet med falska fakturor där kronofogden och tingsrätten hjälper bedragare att kräva in skulder de själva har hittat på genom att skicka ut bluffakturor. Vi är för dumma och godtrogna och ställer inte tillräckligt höga krav på kortutfärdarna (läs bankerna) och rättssamhället. Den digitala brottsligheten kommer bara att öka i takt med att mindre och mindre kontaner finns i omlopp i samhället. Det är som ett korthus och en dag kollapsar det.

Av Karsten - Onsdag 12 april 18:07

Det råder en stor politisk enighet om att man ska skärpa terroristlagarna, bland annat ska det bli kriminaliserat att sympatisera och understöda terroristgrupper. När man hör allt det här så tänker man ju givetvis i första hand på extrema islamister, men det finns ju ingenting som säger att man inte utvidgar denna påtänkta lagstiftning till att gälla även andra grupper. Jag tänker i första hand på Vit Makt grupper men även på kriminella MC-klubbar som Hells Angels och Bandidos. Mest intressant i denna kontext är om man ska betrakta AFA och dessa mediala organ Expo som en terroriströrelse. Sett ur deras sätt att arbeta är de ju att betakta som en form av terrorism, då de med våld och hot försöker tysta de som inte delar deras åsikter. De har bland annat gett sig på SD-politiker men även moderater.


Att man kriminaliserar allt samröre med IS, al Qaida, Boko Haram och liknade islamistiska rörelser är nog både jag själv och större delen av svenska folket med på. Men när det sedan gäller inhemska fenomen som Vit Makt rörelsen så anser jag att man är ute på mycket tunn is om man försöker terroriststämpla dessa, straffa dem om de begår brott men att kriminalisera både Vit Makt och AFA skulle innebära att staten skulle få bygga massor med nya fängelser då det handlar om mer än några hundra som sympatiserar med dessa grupperingar. Så den stora frågan blir vem ska avgöra vem eller vilka som är terrorister?

Av Karsten - Måndag 10 april 19:07

Bygg förvaringsläger i Norrland för alla som fått avslag på sin asylansökan, detta kommer att ha en avkyland verkan på alla som tänkt söka sig till Sverige. Det behöver inte vara några luxuösa faciliteter, det räcker med dubbla strömförande taggtrådsstängsel och enkla baracker med gemensamt kök och toalett. En del av de ungdomar som kallats in till värnpliktstjänst kan tas ut som beväpnade vakter vid dessa läger. Området mellan taggtrådstängslet mineras förslagsvis med hoppminor, Trpm 11.

På detta sätt kan man snabbt skaffa fram tusentals platser för avvisade individer som kan förväntas avvika. Har mydigheterna några problem med hur lägren ska utformas så förslår jag en studieresa till det inre av Sibirien där de ryska myndigheterna säkert kan visa upp sina beryktade Gualgläger. Sedan finns ju inspiration på närmre håll i form av ett beryktat läger i Polen som står kvar som historiskt minnesmärke.


Det är ta mig fan hög tid att sluta dalta med alla dessa hundratusentals ekonomiska migranter som söker sig till Sverige i tron att de ska leva en kravlös tillvaro på bidrag här. De ska ha fullständigt klart för sig att Sverige inte kommer att tolerera någon form av radikaliserad islamism och minsta tecken på sådan leder omedelbart till internering i förvaringsläger och avvisning. Sänder Sverige ut signaler i omvärlden att här väntar ingen rosenkantad kravlös tillvaro så kommer strömen av asylsökande snabbt att krympa till en rännil. Jag tror svenska folket har fått nog av flyktingar och invandring vid det här laget.

Av Karsten - Måndag 10 april 17:40

Inte nog med att denne Rakhmat Akilov eller Rahmation Kurbonov som han också kallade sig dödade fyra och skadade femton, han uppehöll sig också illegalt i Sverige och jobbade svart i byggsvängen. Detta är något myndigheterna måste ta itu med, svartjobben som utförs av illegala främlingar som gömmer sig i Sverige. Det måste bli betydligt lättare för polisen och skattemyndigheterna att göra razzior på byggarbetsplatser och restauranger där många av dem som fått avslag på asylansökan jobbar svart. Vi måste slå undan benen för dessa "flyktingar" som uppehåller sig illegalt i Sverige, de ska inte längre kunna skaffa sig en försörjning de ska inte heller kunna åtnjuta sjukvård och liknande tjänster. Hela lagstiftningen kring detta område måste stramas upp. Likaså måste det bli möjligt att upphäva både ett uppehållstillstånd och ett svenskt medborgarskap om personen i fråga erhållit dessa på falska grunder eller ägnar sig åt grov kriminalitet som terroristverksamhet. 

 

Gör vi livet till ett helvete för dem som kommit hit med onda avsikter så kommer dessa att sluta söka asyl i Sverige. Flyktingar runt om i världen ska veta att det inte är lönt att söka asyl i Sverige om det enbart är ekonomiska skäl som gjort att man "flytt". Sverige måste börja tillämpa FN:s definition på flyktingbegreppet mycket strängare. Det ska inte finnas några humanitära skäl, likaså ska begreppet "ensamkommande flyktingbarn" avskaffas då detta missbrukats å det grövsta. Andra länder ska inte kunna dumpa sina gatubarn i Sverige, istället för att dessa ränner runt i Stockholms City och begår brott så ska de interneras i speciella arbetsläger. Låt oss göra en helomvändning i vår asyl- och invandringspolitik. De som redan kommit är problem nog, vi behöver verkligen inte spä på det med fler.

Av Karsten - Söndag 9 april 13:58

Det har nu visat sig att den 39-årige uzbekiern sök uppehållstillstånd i Sverige och fått avslag, därefter har han gått under jorden och blivit efterlyst av polisen. Motivet till dådet kan mycket väl vara ett allmänt hat mot Sverige som inte lät honom stanna. Bland alla dessa hundratusentals människor som de svenska makthavarna släppt in döljer sig säkert åtskilliga psykiskt labila människor som kan begå terrordåd i sin frustration över ett avslag på sin asylansökan eller sin ansökan på permanent uppehållstillstånd. Vi borde därför skärpa asyllagstiftningen så vi lättare kan avvisa folk redan vid gränsen. Vidare bör det bli lättare att ta avvisningshotade i fängsligt förvar i avvaktan på verkställighet, det ska inte vara så lätt som det är nu att avvika från asylboenden och gå under jorden.


Det är inte fler poliser och mer övervakning vi behöver utan lagar som gör det lättare att göra sig av med oönskade invandrare. Det måste bli möjligt att upphäva ett svenskt medborgarskap för människor som inte har sina rötter i Sverige och avvisa dem och deras familjer. Sverige har varit alldeles för naiva och godtrogna när det gäller utomeuropeisk invandring. Det har varit alldeles för mycket retorik i stil med att "barnen har rotat sig i Sverige och därför måste familjen få stanna av hummanitära skäl", det har varit för mycket känslor och för lite strikta betämmelser. Media har kunnat påverka myndighetsbeslut med snyftartiklar och gjort lagstiftningen till ett lotteri. Gör det mycket svårare att ta sig in i Sverige och sluta upp med att dela ut uppehållstillstånd och medborgarskap per automatik. Alla som fått asyl av dem som anlände hösten 2015 borde få tillfälliga uppehållstillstånd som gör det möjligt att skicka dem tillbaka när kriget i Syrien är slut. För övrigt ska första asylland gälla, det ska inte vara möjligt att ta sig genom hela Europa för att söka asyl i Sverige.

Av Karsten - Söndag 9 april 13:14

Justitieminister Morgan Johansson är inne på farliga vägar när han pratar om förbud mot självutbildning i terrorism, exakt vad innebär detta? Förbud mot att inhämta viss kunskap på Internet, förbud att läsa vissa böcker? Hur ska en åklagare föra i bevis att uppsåtet med kunskapsinhämtningen var att utföra ett terrordåd när dådet inte är utfört? Är man en självutbildad terrorist om man Googlar på begreppet "rörbomb" eller "acetonperoxide"?


När man försöker kriminalisera innehavet av viss kunskap är man inne på farliga vägar och sätter rättssäkerheten ur spel. I sin förlängning skulle det innebära att man kan dömas för förberedelse till grovt narkotikabrott om man inhämtar kunskap i hur man tillverkar metamfetamin. Sedan finns det ju ett stort problem då de som har brottsligt uppsåt knappast använder sig av Google Chrome eller Microsofts browser, de använder Tor Browser och då går man inte att spåra. Den mesta kunskapen i terrorism, sprängmedel, gifter och annat otyg finns på det som kallas Darknet och dit får man bara tillträde genom Tor Browser.


Morgan Johansson är inte bara liten till växten han är även en mental dvärg då han inte tänker igenom det han säger. Hade han och hans regeringskollegor gett fan i att släppa in en massa folk från Mellanöstern och Afrika hade vi inte haft något påtagligt terrorhot. I Finnland har man inte haft några större problem med radikaliserade muslimer.

Felet är att man behandlat muslimerna i Sverige med silkesvantar allt för länge, man har inte hållit koll på vad som predikas och sägs i moskéerna runt om i vårt land med hänvisning till religionsfriheten och föreningsfriheten. Våra förorter är som tryckkokare som är på väg att explodera, man har själva skapat förutsättningarna för att extrem våldsinriktad islamism ska uppstå. Ta nu inte terrordådet som en förevändning för en lagstiftning som inskränker på den legala regimkritiken och som ger polisen befogenhet att sticka näsan i sådant de inte har med att göra.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

3 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2017
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se