Inlägg publicerade under kategorin Religion

Av Karsten - Fredag 26 maj 21:28

Vad har vi med ramadan att göra? Sverige är ett kristet land och om några muslimer vill svälta så är det deras ensak, ingen hänsyn ska tas till dem. Kan de inte utföra sitt arbete så ska de ha sparken. För min del får solen skina över muslimerna dygnet runt så de svälter och törstar ihjäl, det rör mig inte i ryggen. Jag hatar islam, judendom och kristendom men stöder av tradition mitt hemlands kultur och betraktar alla intränglingar som mina fiender. Varför vår statstelevision ska ömka över dessa jävla muslimer förstår jag ej. Den som betalar TV-licens är en idiot i mina ögon.


Jag vill se alla världens muslimer självantända och brinna upp, försvinna från jordens yta. Trump har rätt i sin syn på muslimer, jag hoppas han hinner genomföra en etnisk rensning av USA under sina fyra år som president. Sverige har varit sinnesjuka som släppt in dessa horder av muslimer som en dag kommer att bilda en femtekolonn som kommer att hugga oss i ryggen. Vårt land styrs av ansvarslösa folk- och fosterlandsförrädare. Tyvärr fattar inte denna fördummade bondebefolkning detta utan låter sig snällt manipuleras och duperas av sina makthavare.

ANNONS
Av Karsten - Tisdag 23 maj 19:18

Precis som väntat hette självmordsbombareb Salman Abedi, en muslimjävel. IS lär ha tagit på sig skulden för dådet. I längden kommer terroristerna att vinna vad än de europeiska politikerna försöker slå i sina medborgare. Vårt öppna samhälle kommer att bli mer slutet, vi kommer att bli mer övervakade och kontrollerade, polisstaten kommer att bli en realitet. Terrorismens mål är att skrämma och ingjuta osäkerhet och otrygghet och det har de lyckats med. Detta är bara ett i raden av terrordåd, det står unga radikaliserade män på rad för att offra sitt liv i den islamistiska kampen. För dem hägrar martyrstatusen och ett evigt liv i Paradiset med de 72 oskulderna som väntar med öppen famn. 


Vi skulle aldrig släppt in dem i Europa, de förbannade kolonialmakterna Frankrike och England öppnade porten för dem då de gav sina gamla kolonier fria, alla som önskade flytta kunde får brittiskt eller franskt medborgarskap och kunde bosätta sig i respektive länder. Till Frankrike kom algerier och till England pakistanier. De dumma svenskarna som inga kolonier haft utom någon gudsfögäten liten ö släppte glatt in muslimer i tron att de skulle försvenskas. Det var den förbannade Palme som öppnade upp Sverige för allsköns ekonomiska migranter. Här kom iranier, irakier, palestinier, somalier och alla var de muslimer. Moskéerna växte upp som svampar ur jorden och våra förorter förvandlades till filialer till Bagdad och Teheran.


Detta helvete kommer att fortsätta tills vi tar tjuren vid hornen och kastar ut alla muslimer ur Europa, precis som Nostradamus förutspått. I hans profetsior förutspås att Ryssland kommer att gå i spetsen för kampen mot muslimerna och de nordiska länderna kommer att alliera sig med kungen i Ryssland och driva muslimerna söderut och ut ur Europa. Den som lever får se, men någon fredlig samexistens tror jag definitivt inte på. Det är bara idioterna i MP och V som tror på sådana dagdrömar.

ANNONS
Av Karsten - Söndag 21 maj 19:47

Så är det här, djävulens tecken. Den som vill kan få ett chip insatt under huden mellan tummen och pekfingret så de kan betala på Skånetraffikens tåg och bussar. Precis som förutspås i Johannes Uppenbarelse: "Och det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan och ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet. Här behövs vishet. Den som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, och talet är 666".


Visst låt er märkas, låt dem sätta in ett chip på er - än så länge är det harmlöst och betalar buss eller tågbiljetten, men en dag är det din ID och går att skanna på stora avstånd. Man kommer att sätta upp terminaler som känner av chipet och talar om var du är, precis som din mobil gör idag. Likaså kommer din lön att sättas in på ett konto kopplat till chipet så när du betalar på Netto eller Lidl så håller du bara fram handen. 


Diabolus est deus inversus, nu kanske ni fattar vilken gud det utvalda folket tjänar.

Själv lämnade jag kyrkan i början av 1980-talet då jag förstod att den dyrkade en ond, hatiskt, hämndgirig semitisk Gud. Inget jag ville befatta mig med. Kyrkan framstod för mig som en djävulens lekplats, där allehanda perversiteter samlades. Redan som mycket ung när de första kvinnliga prästerna utsågs förstod jag vart kyrkan var på väg, sedan dess har det bara blivit värre och värre. Den dag den yttersta dagen står för dörren lär de som själva ser sig som fromma och rättskaffens bli väldig förvånade, det blir nog inte alls som de räknat med.

Av Karsten - Söndag 21 maj 14:25

Vem äger sanningen i Sverige? Är det familjen Bonnier som kontrollerar en fjärdedel av medierna i landet? De medier som konsumeras mest av folket äger också sanningen och verkligheten till en viss grad. Sedan behöver denna varken vara sann eller verklig. TV, press och Internet är de stora informationskällorna för medborgarna, sedan är det upp till individen att utöva kognitiv selektion i detta informationsflöde.

Media är experter på att skapa sin verklighet, Wolodarski på DN har öppet deklarerat för sina läsare att han skapar den verklighet han vill att läsarna ska tro på genom agendasättande journalistik. Detta är något som DN:s läsare får förhålla sig till, oomtvistigt är att DN är den ledande papperstidningen i Sverige med ett stort inflytande. 

I kampen om sanningen är det ingen slump att gratistidningen Metro ägnar sig åt något de kallar viralgranskning man granskar det man kallar fejkade nyheter. 


Det är ju ingen slump att det idag talas så mycket om fejknyheter och desinformation, de gamla etablerade nyhetskanalerna känner sin position hotad av alternativa medier och det nyhetsflöde som finns på Internet. Sker det ett spektakulärt mord i Sverige så finner man oftast all information och alla spekulationer om detta på Flashback. Vem vill läsa om identiteten på gärningsmannen om en månad när jag kan få reda på den idag på Flashback? 

Kampen om sanningen och medborgarnas själar är stenhård och media skyr inga medel i den kampen. Finns det då någon sanning? Ja i vetenskaplig mening finns det de, bakom alla missförstånd och all vidskepelse döljer sig alltid sanningen. Idag vet vi att det inte är någon skäggig asagud som kör med en vagn förspänd av bockar när det åskar, vi vet att det beror på kall och varm luft.


När det gäller ett sådant fenomen som papperspengar så vet vi att sanningen är att en sedel med siffran "100 kronor" påtryckt inte är värd mer än pappret och trycksvärtan, men kollektiv konsensus ger värde åt denna pappersbit, en kollektiv lögn ger värde åt en papperspeng. Länge rådde konsensus om att invandring var bra för Sverige, många medborgare delade denna åsikt fram till hösten 2015 då ett katastrofalt inflöde av ekonomiska migranter fick statsmakterna, den politiska oppositionen och media att tvärt ändra åsikt, det som var illvillig lögn ena dagen blev sanning nästa.


Inom naturvetenskapen söker man alltid sanningen medan man inom de humanistiska fakulteterna har ett ganska ambivalet förhållande till sanningen. Humanismen bildar skolor som för en tid gör anspråk på att besitta sanningen, det är ingen större skillnad på dagens humanism och gårdagens filosofiska skolor i det forna Grekland de kommer och går. Ta ett sådant ämne som psykiatri, denna "vetenskap" uppstod på 1800-talet och ägnade sig åt att katalogisera olika psykiska avvikelser. De olika skolorna hur dessa sedan skulle botas var oändliga, det fanns ingen konsensus och ingen sanning att söka. Samma sak med genusvetenskapen ett rent ovetenskapligt fenomen, en pseudovetenskap uppfunnen av en grupp radikala feminister. För dem är genusforskning en sanning, medan en naturvetare skulle avfärda det som trams, en avart inom de humanistiska ämnesgrupperna. Ett annat ämnesområde är teologi, det finns ingen som helst sanning att söka i religionen den grundar sig enbart på önsketänkande och vidskepelse.


När man låter den vetenskapliga forskningen styras av politiska mål är sökandet efter sanningen satt ur spel, då kan vilka galenskaper som helst upphöjas till sanning och verklighet. Ett sådant område är den ekonomiska forskningen, nationalekonomin som styrs enbart av de för dagen rådande ekonomiska premisserna. Det vi till dags kallar sanning är något högst subjektivt, speciellt så fort en politisk parameter spelar in. Skulle man definiera läran om politik så skulle det vara läran om hur man utnyttjar lögnen för att uppnå ett visst syfte. Ingen yrkesgrupp ljuger lika mycket som politiker, den som tror något annat lever i en illusion. Politikerna uttnyttjar gärna naturvetenskapen matematik för att ge ett sanningens skimmer över sin lögner, statistik är något man gärna ljuger med hjälp av. 


Vem äger då sanningen? Ingen äger sanningen, då det bakom varje fenomen,  varje påstådd realitet alltid döljer sig en ultimat sanning som förr eller senare kommer fram eller så blir den för evigt dold. Sanningen att någon sköt Palme är ganska oomtvistlig men vi vet inte vem som sköt med bestämdhet. NSA:s chef förnekade att man övervakade medborgarna i USA, idag vet vi att sanningen var att man gjorde det. Det finns alltid en sanning bakom allt och den ägs av ingen, det är upp till den enskilde individen eller grupper av människor att söka sanningen, det är detta som ogillas av maktetablissemanget. Bygger man ideologier på lögner och påhittade motsatsförhållanden, illusioner om den mänskliga naturen, ekonomiska modeller som inget har med verkligheten att göra så är man alltid intresserad av att in i det längsta dölja detta. Man försöker då skapa monopol på sanningen. 

Av Karsten - Tisdag 16 maj 22:34

Såg precis ett reportage från Irak på Kunskapskanalen som var mycket nedslående. Genom att anfalla Irak och låta avrätta Saddam trodde de stendumma amerikanarna att de skulle kunna demokratisera landet. Istället bredde de vägen för IS. Nu när IS håller på att förlora fotfästet i Irak och en stor del av makten vilar på shiamilisen som förtrycker alla sunniter håller Irak på att gå mot ett inbördeskrig som kommer att ge återverkningar i hela världen. Den dag sunniterna reser sig och tar till vapen mot shiterna är inbördeskriget ett faktum och nya gigantiska flyktingströmmar kommer att översvämma Europa. Shiterna i Irak är uppbackade av Iran som är allierade med Ryssland och regimen i Syrien så det är ett riktigt getingbo av storpolitiska proportioner. Lägger USA åter sin näsa i blöt kan det hela urarta i ett storkrig.  


Så här i efterhand förstår var och en med lite förnuft att Saddam Hussein och hans Bathparti var en välsignelse för irakierna. Han höll alla etniska konflikter stången, genom att föra en sekulariserad politik kunde han ena kurder, suniter och shiter till en nation. Detta korthus rasade när USA invaderades landet under den galne presidet Bush (både den äldre och den yngre, båda lika galna) och landet föll samman i kaos. IS träder in på scenen och alla suniter skylls av shiterna för IS brott. Hämnd, etnisk rensning och förföljelse blir vardag i Irak och ingen verkar veta vad man ska göra åt situationen. Efter Saddam kom den primitiva andan som besjälar araberna fram, stamtillhörighet och andra medeltida kulturfenomen såg åter dagens ljus. Bäst vore nog att belägga hela Irak med saringas.

Av Karsten - Torsdag 11 maj 17:51

En imam i mosken på Nörrebro i Köpenhamn har i en predikan uppmanat sin församling att döda judar. Han sa att bakom varje sten och träd gömde sig en jude och att på Allahs uppmaning skulle man döda dem alla. Detta är riktiga antisemiter som hatar alla judar, fattiga som rika. Att vara kritisk och misstänksam mot Rothschild, Sorros och andra finansjudar med total globalism som mål är inte någon antisemitism, det är bara sunt och högst mänskligt. 

Detta är något man talar tyst om i Sverige, att nästan alla arabiska muslimer hatar judar och vill utrota dem. Glöm inte att Hitler bjöd in stormuftin i Jerusalem till Berlin, Hitler betraktade den muslimska världen som sina vänner då han visste vad de tyckte om judar. Hans SS-chef Heinrich Himmler satte upp en Waffen-SS division av rekryterade bosniska muslimer.


Jag undrar om SÄPO avlyssnar predikningarna i de svenska moskéerna för jag är övertygad om att man kan höra liknade antisemitiska tongångar där. Att släppa in muslimer i Europa är det största misstag politikerna gjort, kristna, judar och muslimer kommer aldrig att dra jämnt. Hotet från radikaliserade muslimer kommer bara att växa tills inget annat än våld återstår för att stoppa dem. Jag tror att i en nära framtid kommer Europas kristna befolkning att få ta till vapen mot muslimerna och med våld tinga ut dem ur Europa. Vi kommer att få samma situation i hela Europa som man hade på Balkan på 1990-talet.

Av Karsten - Tisdag 2 maj 11:35

Den kristna kulturen har alltid talat om demoner som någon yttre kraft, som onda varelser i tjänst hos den onde Lucifer. På medeltiden skrev man hela böcker i hur man identifierade en demon. De kristna tror att en människa kan bli besatt av en eller flera demoner. Den judiskt-kristna läran är en irrlära, det finns inga demoner i deras bemärkelse.


Många människor på vår jord styrs av egenskaper som hyckleri, högfärd, egenkärlek, vredgat sinne, hårdhet, brist på visdom, inte minst våra makthavare är besjälade av dessa egenskaper. Alla dessa egenskaper är av demonisk art och förslavar människan. Njutningen av egna lustar är målet för en oren själ, man eftersträvar hela tiden materiell vinning för att kunna köpa njutning. 


Låt mig citera några ord från Bhagavad-Gita som behandlar detta ämne, lika aktuellt idag som när boken skrevs för 2500 år sedan år 500 f. Kr.

"Se, detta har jag skaffat mig idag, i morgon ska jag vinna allt det andra; se, dessa skatter äro mina nu, men dessa andra ska jag snart förvärva; jag har fördärvat denne ovän nyss, och andra skall jag bringa i fördärvet; jag är en mäktig herre, jag är lycklig, jag njuter - jag är utan brist och vank; jag är förmögen, jag är hög till börden: var finns min like? 

- Jag vill vara säll, jag vill offra, jag vill giva gåvor!"

"Så gäckas de utav en villad håg, förvirras i sitt vett av hela skaror av tankebilder, fångas i ett nät av illusioner, hänge sig åt lustan, och störta ner i dess helvete."

Bhagavad-Gita kap. XVI verserna 12 - 16Det den judiskt-kristna Bibeln på ett omständigt och svårtytt språk behöver över 1300 sidor på sig att försöka förklara, förklarade de indiska vise på drygt hundra sidor på ett ganska klart lättåskådligt sätt. Tyvärr nyttar det föga då människornas sinnen är så förstockade och de är så uppfyllda av materialismens demoner att de inte förstår vad de läser. Den indiska filosofin går ut på att rädda din egen själ inte missionera och omvända människor såsom islam och kristendom. Att be fem gånger om dagen eller åkalla Gud för att få syndernas förlåtelse hjälper föga, ett rent hjärta får man genom sina handlingar. Var och en står för sina egna handlingar enligt den eviga karma-lagen. Det du sår får du skörda, så enkelt är det.

För övrigt tror varken muslimer eller kristna på återfödelse, på ett evigt kretslopp där själen byter boning som man byter klädedräkt. De tror istället på ett evigt paradis eller ett evigt helvete efter detta enda liv de tror sig leva.

Det är som Krishna säger till Arjuna: "Men dessa onda, vilda (Guds)hatare - de uslaste bland människor här i världen - dem störtar Jag i onda modersliv; där födas de på nytt av lumpna mödrar; de gäckas ständigt, levnad efter levnad."

Av Karsten - Måndag 1 maj 18:33

Sveriges största shiamuslimska moské har brunnit ner i en anlagd brand. Jag kan slå vad om att det är galna sunnimuslimer som står bakom branden. IS och al Qaida är alla sunnimuslimska extremister medan shiamuslimernas starkaste fäste är i Iran där shialagstiftning gäller. Wahhabismen räknas också till de mer extrema riktningarna av sunniislam, de förkastar helgondyrkan och all form av världslig njutning. Wahhabismens starkaste fäste är Saudiarabien där man konsekvent praktiserar medeltida lagar och hugger händer och huvud av folk.

 

Mellan shiamuslimer och sunnimuslimer råder en fientlighet då de båda betraktar den andre som otrogen. Bäst för den kristna världen hade varit om shia och sunni utrotade varandra i sitt religiösa krig. Sett ur svenska ögon är det för jävligt att de tar med sig sina religiösa konflikter hit och bränner varandras moskéer. Det är väl försäkringsbolagen och skattebetalarna som får stå för kostnaderna att återuppbygga moskén. Bäst vore om man förbjöd all form av moskébyggen i Sverige och såg till att så många muslimer som möjligt lämnade Sverige.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

5 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2017
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se