Inlägg publicerade under kategorin Religion

Av Karsten - Måndag 24 juli 18:51

Hade det inte varit lika bra att spränga hela staden Jerusalem till grus och damm? Denna stad har varit i brännpunkten ända sedan judarna fick för sig att Tempelberget var den plats där Abraham skulle offra sin son Isak så som det står i första Moseboken. Sedan kom platsen i fokus under den romerska ockupationen, då romarna rev Templet i tron att då skulle judarna tappa intresset för platsen. År 638 erövras Jerusalem av muslimerna som uppför en moske på platsen där Templet legat i tron att profeten Muhammed påbörjade sin himmelsfärd därifrån för att träffa Gud i Himmelen. På 1000-talet var Temperiddarna där under korstågen och hade sitt högkvarter i moskén. 1948 delas staden mellan judar och araber för att sedan helt erövras och kontrolleras av judarna. Sedan dess har man bråkat om vem som har mest rätt till platsen. Den förbannade staden är helig för både judar, kristna och muslimer vilket bådar för bråk och konflikt.

Släpp en kärnladdning på platsen så det enda som återstår är en djup krater starkt förorenad av radioaktivitet, så slipper vi kanske detta ständiga bråk.

ANNONS
Av Karsten - Torsdag 20 juli 23:14

Från att nordmännen en gång var ett stolt folk som befolkade den skandinaviska halvön har vi tack vare främmande religioner och främmande politiska ideologier förvandlats till ett ryggradslöst pack som föraktas av de främlingar som idag ockuperar vårt landområde. För tusen år sedan drabbades vårt folk av kristendomens gift och blev det förslavade folk det är idag. Vi tror idag på en nomadiserande semitisk stams gud istället för de gudar vi en gång tillbad och hyllade. De germaner som en gång hotade romariket har idag förslavats till en bräkande fårskock. Dess herde är en kvinna vid namn Merkel.


Kristendomen och dess moral och etik var ett gift som lurades på Europas folk redan på 200-talet, de första som föll var det romerska imperiet och med dem snart resten av Europa. Idag hotas vår kontinent av en invasion av mörkhyade främlingar från Afrika som vi i bästa kristna anda förväntas välkomna som våra bröder och systrar. Jag säger som filosofen Nietzsche nej till kristendomen och nej dess slavmentalitet. Låt oss stå upp och försvara vår kontinent mot denna invasion, låt oss återgå till våra gamla gudar och vårt gamla sätt att se på omvärlden och invaderande främlingar. Låt oss ta till svärd och båge som våra förfäder en gång lärde oss. 


En gång åkte Europas män till Jerusalem för att slakta de främlingar vi idag bjuder in till våra länder. Islam kommer att bli Europas undergång och våra folks utplånande. De politiska ledare som bjuder in denna fiende till vårt land borde vi göra processen kort med. Låt dem inte lura er med sitt svekfulla tal och sin dubbla tunga, de leder er i fördärvet. 

ANNONS
Av Karsten - Måndag 17 juli 20:14

Den västerländska kristna människan har blivit för vek och blödig, vi sysselsätter oss med experiment hurvuda insekter kan föda den växande världsbefolkningen istället för att tänka ut metoder på hur man decimerar antalet människor. Vi sätter mänskligt liv på en pidestal och förhärligar det, istället för att inse att människan inte är något annat än ett däggdjur som man kan utrota om de blir för många och till besvär. Endast diktatorer och höga militärer har en distanserad syn på mänskligt liv. För en general finns inga hider att beordra ett artillerianfall mot en stad även om det innebär att tusentals civila får sätta livet till. De flesta människor i väst klarar inte ens av att nacka en kyckling, men äta den klara de av, djävla hycklare.


Istället för att sluta sälja gummibåtar och utombordsmotorer till folken i Nordafrika för att förhindra flykten över Medelhavet så borde man aerosolbespruta hela kontineneten med saringas. Nej föresten det vore dumt då dog elefanter, gorillor och noshörningar också, så det vore bättre med ett virus som bara angriper människor. Målet måste vara att döda människor så utrotningshotade djurarter får chansen att återhämta sig. Detta att skicka humanitär hjälp till Afrika är rena vansinnet, alla som överlever kan vara potentiella välfärdsmigranter med Europa som mål. För mig finns inget gott och ont, det finns ingen skuld eller ånger, dessa begrepp är bara illusioner avsedda att hålla massorna i schack. Den kristna kulturen är bara till för att förslava människan under deviser som saliga äro de saktmodiga, dravel som att vända den andra kinden till. En dag kommer mina tankar att vara allmänt tankegods då mänskligheten gjort sig fria från alla religiösa och ideologiska bojor.

Av Karsten - Måndag 17 juli 12:23

Under årets Almedalsvecka fanns organisationen "Set My People Free" på plats, dessa hävdar att 1,3 miljarder muslimer lever under förtryck då de inte tillåts själv välja religion. En muslim som lämnar islam och konverterar till kristendomen riskerar att mördas av sina egna. Islam är en religion och ideologi oförenlig med demokrati och de mänskliga rättigheterna. Då islam inte är någon ras utan en ideologi/tro är det fullt korrekt att hävda att islam är en sämre religion än exempelvis kristendomen då den sistnämnda är betydligt mer tolerant. Vi i Sverige måste inse att alla kulturer inte är lika, och framför allt lika mycket värda. Ordföranden i organisationen Kamal Fahmi säger att: "Rädslan för att inte vara politiskt korrekt riskerar bli er undergång". Han säger vidare varför skulle de människor som kommer hit bli mer toleranta bara för att de befinner sig i Sverige? Jag vill minnas att Sven-Olle Olsson från Sjöbopartiet sa nästan exakt samma sak för mer än 20 år sedan, "vad får er att tro att dessa människor blir som oss svenskar bara för att de sätter sin fot i Sverige?"

Klippt ur senaste nummret av NT.

Av Karsten - Lördag 15 juli 17:52

En gång i mänsklighetens gryning omfattades vi nog av en enda religion eller tro baserad på våra iaktagelser under tiotusentals år som nomadiserande jägare/samlare. Vår tro var baserad på iaktagelser i naturen och på himlavalvet. Spår av denna urreligion kan man finna i de riktigt gamla religionerna som Vedaskrifterna inom hinduismen samt i de religioner som uppstod i Mellanöstern och Nordafrika. I dessa religioner talas det om ett urägg som allting uppstod från inte alls olikt våra moderna teorier om Big Bang som stipulerar att vårt materiella universum uppstod ur en singularitet. Fornegypterna talar om Nun urvattnet som kan ses som en allegori till fostervattnet som allting skapades ur. Geb jordguden och Nut himmelsgudinnan är de första att manifestera sig ur Nun. Låt mig citera ur en "bön":

"Jag är Nun, Den Ende som inte har sin like, i vilken jag blev till vid det stora tillfället, när jag var nersänkt i vattnet av min tillblivelse. Jag är den som blev till, den som är omgiven, den som är sitt ägg...."

Religionerna talar också om en delning av det enda till flertal, precis som under de första bråkdelarna av nanosekunderna efter Big Bang då allt bestod av en enhetlig plasma som sedan delades upp i de olika elementarpartiklarna som sedan bildade atomen, en ny enhet, som i sin tur bildade grundämnena.


Det är som om de människor som skapade de första religionerna instinktivt anade att allt upptåt ur det enda ur någon oförklarlig urpunkt. Vi tillskriver gärna dessa gamla religioner en typ av polyteism, månggudadyrkan vilket är helt fel då de är alla bara är aspekter av den ende, urguden. Hebréernas Gamla Testamente är inget annat än ett lån från egypterna hos vilka de varit livegna under lång tid. Vissa delar som Ordspråksboken är rena plagiatet av fornegyptiska vishetsböcker. Ur GT eller Toran - lagen, som hebreérna kallar sin skrift uppstår sedan kristendomen och islam. Ju längre bort från originalet vi kommer desto mer degenererad blir texten och desto längre bort från det ursprungliga kommer vi. Kristendom och islam blir bara dogmatiska reminiscenser av de ursprungliga texterna, totalt meningslösa. Även Kristusidéen kommer från fornegypten i form av att människan skulle närma sig Gud genom Maat, strävan efter jämnvikt och att avsäga sig sin egocentrism.


Jag tror att för att kunna fungera som det flockdjur människan är måste vi återgå till en enda religion och tro. Det vansinne som fötts ur bokreligionerna måste få ett slut. Judendom, kristendom och islam är inget annat än urvattnade förvrängda spillror av något ursprungligt som förvandlats till dogmer och förbud. Islam har idag blivit till en mental samhällsfara då den inte alls passar in i det moderna samhället. Ursprunget till islam är en galen profet som varken kunde läsa eller skriva och som satte sig i en grotta i öknen och påstod att ängeln Gabriel uppenbarat de texter som Koranen består av som han sedan återberättade för en skrivkunnig som nedtecknade dem. Det hela är lika sanslöst som Mormonernas lära där en galning vid namn Joseph Smith påstod sig ha hittat guldplåtar från Gud med texten till Mormonernas Bok.


Jag säger åt helvete med alla profeter och andra dårhusjon som påstår sig stå i förbindelse med Gud, det är människors idéer och tankar. Låt oss anta att det finns en Kraft, en Gud bortom vår fattningsförmåga, då är det inte meningen att vi ska förstå denna kraft, vi ska bara acceptera att den finns och att den är upphovet till Allt. Visst är vi människor också en produkt av denna kraft och vi kan påstå att kraften skapat oss, men vissa människor är inte förmer än andra och skapade till denna krafts avbild och utnämnda till denna krafts egendomsfolk. Det måste bli ett slut med att utnyttja religion och tro i syfte att förhärliga sig själv och göra sig själv till mer än andra. Så det bästa vore att bränna alla Biblar och Koraner och för all framtid förbjuda denna typ av tro.

Av Karsten - Torsdag 13 juli 19:36

Allt fler djurarter hotas av förintelse tack vare människans utbredning och stora antal. De civiliserade länderna måste ta sitt ansvar och börja utrota framför allt människor i Afrika och Asien, det är på dessa kontinenter som populationen människor ökar okontrollerat. Man beräknar att antalet människor har stigit till 9,5 miljarder kring 2025 vilket är helt ohållbart. Det viktigaste är att behålla den biologiska balansen och det kan man bara göra genom att kraftigt decimera antalet människor på jorden, så att de utrotningshotade djurarterna kan växa till sig igen. Människan är inget heligt djur, hon är inte gudomlig som vissa idioter tycks tro. Vi måste revidera vår syn på oss själva och överge FN:s mänskliga rättigheter, mänskligt liv kan inte längre vara heligt.


Ska man ta bort männisor så gör man givetvis det i länder med dysfunktionell kultur och religion. Länder där man skaffar sig orimligt många barn. Sådana länder är exempelvis Somalia, Mali, Kongo  där det råder ständigt krig och kaos. Världen blir inte en sämre plats om man avfolkade dessa länder. För en inbiten humanist och liberal låter givetvis dessa tankar fruktansvärda, men är det bättre med en överbefolkad värld där större delen av vår fauna och våra vilda djurarter har försvunnit? Jag är inte främmande för tanken att medvetet sprida dödligt virus i U-länderna för att på så sätt avfolka dessa. Det är ju på det sättet, att det är i dessa länder som regnskogarna och många utrotningshotade djurarter finns. Det är tråkigt men sant, vi kan inte längre hänga oss kvar vid den Bibliska synen på människan inte heller på en massa fina manifest och dekret om mänskliga rättigheter. Att breda ut sig på andra arters bekostnad är ingen rättighet det är ett brott mot naturens lagar.

Av Karsten - Fredag 16 juni 18:12

Att det senfärdiga svenska SÄPO skriver upp siffran på radikaliserade islamister i Sverige från ett hundratal till flera tusen är inte speciellt förvånande. Detta spådde Elake Karsten redan hösten 2015 när 163 000 företrädesvis unga muslimska män anlände under asylens täckmantel. Bland dessa dolde sig säkert tusentals terrorister och "sovande" IS-krigare. Det var vansinne att släppa in dessa människor i Europa och Sverige, att det blev som det blev kan vi tacka den rödgröna regeringen för. 

Nu börjar det gå upp för SÄPO och andra myndigheter vad det var för säkerhetsrisker som fick asyl i Sverige. Sverige och svenskarna är närmast sjukligt godtrogna, medan man i Danmark talar om att helt avskaffa rätten att söka asyl och stänga landets gränser för alla flyktingar. I Danmark har man fattat hur farliga dessa islamister är och att de kan dra med sig moderata muslimer. 


Sverige borde kasta ut alla dem som kom 2015 och stänga sina gränser också. Börjar Jonas Sjöstedt och Isabella Löwin gapa och skrika om mänskliga rättigheter för "de stackars flyktingarna" så bör man överväga att förbjuda dessa partier att verka i Sverige. Politikernas uppgift är att tillvarata Sverige och svenskarnas intressen inte att agera hotell för unga muslimska män från kända terroristländer. Det är oansvarigt på gränsen till kriminellt att med öppna ögon tillåta oidentifierade muslimer att slinka in i Sverige.


När nu SÄPO-chefen Tornberg har vaknat och insett vidden av hotet så frågar man sig vad man från politiskt håll kommer att göra åt problemet? Kommer man som vanligt att göra som strutsen sticka huvudet i sanden och låssas som att det inte finns något problem? Vi är många som varnat för denna utveckling men blivit avfärdade som främlingsfientliga islamofober. Nu ger oss SÄPO-chefen svart på vitt, vi har tusentals potentiella statsfiender inom vårt lands gränser. Det är inte Nordiska motståndsrörelsen som är ett hot mot demokratin, det är alla muslimer som vi låtit bosätta sig i Sverige som utgör det verkliga problemet och hotet.

Av Karsten - Måndag 5 juni 23:20

Sverigedemokraterna har en alldeles för låg profil i frågan om muslimerna i Sverige, vad tror de att de kan vinna? Muslimska röster?! Vissa företrädare inom SD har alldeles klart för sig men Åkesson själv håller låg profil i frågan. Måste det till ytterligare kravaller i vår förorter innan Åkesson vågar ta bladet från munnen? Invandringen i sig själv är en viktig fråga, men att det är så många muslimer blad dem som kommer är än viktigare. Skulle tro att minst 95 procent av dem som kommer idag är muslimer. 


Om man företräder ett parti som säger sig stå upp för Sverige och svenskarna och försvarar nordisk kultur så måste man se islam som det största hotet. Jag är övertygad om att skulle SD hålla en högre profil i denna fråga så skulle de få ännu fler sympatisörer. Folk börjar bli rädda, de börjar inse att islam och muslimerna är ett hot mot deras existens. Visst kan araben i kvartersbutiken verka schysst och vänlig, men på vems sida står han den dag det smäller? Folk börjar sakta men säkert vakna. Det har varit för många terrordåd med muslimer inblandade för att folk ska kunna slå sig till ro. 


SD borde ta vara på chansen att utnyttja dåden i London och dra politiska växlar på detta. Det som hände i Stockholm kan hända här igen. Sverige har per capita väldigt många muslimer och bland dem gömmer sig säkert många radikaliserade. De flesta med radikala åsikter håller än så länge en låg profil, det är bara idioterna som saluför sina åsikter på Facebook och Twitter. SÄPO har noll koll på hur många av Sveriges muslimer som utgör ett hot mot riket. Situationen är mycket farligare än vad man tror, vi matas med medias betryggande löften om att de flesta muslimer vill leva sitt liv i fred och harmoni med oss svenskar. Historien har visat att så inte är fallet, så fort de kommer i position så är det islam som gäller, konvertera eller bli av med skallen!


Så bäste JImmie Åkesson börja ta upp frågan om allt för många muslimer i Sverige för att landet ska vara tryggt. Driv frågan om utvisning av alla muslimer som inte har mycket starka asylskäl. Likaså ska alla muslimer som på minsta vis visar sig osolidariska med det svenska samhället och demokratin utvisas. Bättre att utvisa en för mycket än en för lite. Invandringen och det islamistiska hotet kan bli 2018 år vals stora frågor. Bli den som tar tag i frågan och gör den till Sverigedemokraternas paradfråga. I Ungern har man redan insett det islamistiska hotet och släpper inte in fler. Ju närmare ett land ligger det forna Ottomanska kalifatet desto mer medveten är man om hotet. Sverige låg allt för långt från det Ottomanska hotet så svensken är blåögt godtrogen när det gäller muslimer.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

8 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27
28
29
30
31
<<< Juli 2017
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se