Inlägg publicerade under kategorin Överbefolkning

Av Karsten - Måndag 5 juni 19:45

Det finns bara ett sätt att lösa miljöproblemet och det är att minska antalet människor på jorden. Vi är för många människor i förhållande till detta lilla klot och dess resurser. Detta vet politiker på hög nivå men de har inga lösningar som inte kommer i konflikt med FN:s mänskliga rättigheter. I västvärlden är det inga problem där dör fler än det föds, problemet är de underutvecklade länderna med primitiva befolkningar som är slavar under religion och medeltida kultur. Afrika är den kontinent som ökar mest befolkningsmässigt och kommer att forsätta göra det med följd att alltfler söker sig till Europa. Lösningen vore att bespruta Afrika med kemikalier som gör folken sterila.


Gör vi inget åt överbefolkningsproblemet kommer vi att ha ett fortsatt migrationstryck mot EU:s gränser. I en nära framtid kommer bristen på rent vatten och spannmål leda till krig och oroligheter om vi inte bromsar befolkningstillväxten. Denna fråga är så allvarlig att personlig integritet och mänskliga rättigheter måste sättas ur spel. Muslimer är en folkgrupp som skaffar stora barnaskaror av religiösa och geopolitiska skäl, detta borde väst sätta stopp för innan de blir för många. Ingen muslim i Sverige borde tillåtas skaffa mer än högst två barn, helst skulle de förpassas ut ur Sverige och ut ur Europa.

ANNONS
Av Karsten - Onsdag 31 maj 13:24

Ju fler svältande barn och vuxna vi i väst räddar med våra insamlingar och bidrag desto mer ökar risken för ett storkrig. Afrika är en kontinent präglad av krigiska och korrumperade regeringar, samtidigt är kontinenten rik på mineraltillgångar och skulle mycket väl kunna bygga upp fungerande välfärdssamhällen. Libyen är ett utmärkt exempel på detta, där lät Kaddafi bygga upp ett välfärdssamhälle finansierat med de oljeintäkter landet fick in. All sjukvård och all utbildning var gratis, fanns inte den sjukvård eller den utbildning du behövde eller ville ha så betalade libyska staten resan och vården eller utbildningen utomlands. Så viss går det om man bara vill och organiserar sig och får vara ifred för västmakternas illvilliga prospektörer.


Tyvärr är Kadaffis Libyen ett undantag från regeln, de flesta afrikanska stater präglas av fattigdom, sjukdom och svält, samtidigt som kontinenten ökar sin befokning katastrofalt. Detta beror huvudsakligen på att för få barn dör i spädbarnssjukdomer samt att kulturen med stamsamhällen och klaner uppmanar männen att skaffa så mycket, helst manlig, avkomma som möjligt. Man har en primitiv syn på samhället och känner inte alls den nationella solidaritet som vi i väst gör. Stor befolkningsökning betyder fler munnar att mätta och att fler ska slåss om de resurser som finns till hands, detta betyder att risken för konflikter och krig ökar. 


Vill vi överleva som art och civilisation bör vi sänka antalet människor på vår jord till under en miljard individer. Hur detta ska gå till vill ingen prata om då ingen vill bli "Svarte Petter". Men något måste göras frivilligt eller med tvång. Detta vet världens makthavare men de har målat in sig i ett hörn med FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter. Alla har rätten att skaffa så många barn de vill oavsett om de kan försörja dem eller inte. Galna religioner som islam uppmanar sina anhänmgare att skaffa så många barn som möjligt. Enda sättet att få bukt med detta är att tillintetgöra de kulturer och religioner som motarbetar en befolkningsminskning. Bäst vore om denna minskning kunde ske på frivillig väg, om inte så får man använda tvångsterilisering via luftburna kemikalier. Bespruta befolkningar med medel som steriliserar och gör dem oförmögna att skaffa barn.


Det värsta scenariot för att minska jordens befokning är ett kärnvapenkrig då detta drabbar alla andra arter, varav många redan står på branten till utplåning. Kan man begränsa kärnvapenkriget till att bara drabba stora befokningscentra med minimal strålning så vore det bra. Själv ser jag inga problem med en sådan lösning då jag betraktar människan som ett däggdjur bland andra, de flesta är bara lite klokare än en chimpans. Religösa eller etiska skrupler har jag inga. Jag ser bara ett viktigt problem som snarast måste lösas och det finns inga humana hänsyn att ta. Människan håller genom sin numerär på att ta kål på jorden och jorden måste räddas.

I min verklighet forsätter medvetandet på ett annat plan efter döden, man kan se det som att man befriar människorna från en eländig tillvaro här i den materiella världen för en bättre i den andliga. 

ANNONS
Av Karsten - Torsdag 25 maj 18:49

Delfiner och andra stora havslevande däggdjur begår ibland självmord genom att simma in på grunt vatten så de strandar, lungorna kläms då ihop så de dör. Man har nu kommit fram till att delfinerna drabbas av Alzheimers på grund av ett toxin BMAA (beta-Methylamino-L-alanine) som bildas av cyanobakterier som finns i blågröna alger. Algerna äts av plankton och andra blötdjur som i sin tur äts av fiskar som äts av delfinerna som är högst upp i näringskedjan.

De blågröna algerna bildas av övergödning som läcker från jordbruket ut i våra vatten. På senare år har vi haft enorma algblomningar till följd av övergödningen. Som vanligt är det människan som är skuld till eländet.


De blågröna algerna är farliga för människor också, då vi också tar upp BMAA toxinet som förstör neuronerna i våra hjärnor. Man har dissikerat hjärnor från Alzheimerspatienter och uppmätt höga halter av BMAA toxin. BMAA ger inte bara upphov till Alzheimers utan också ALS en annan neurologisk sjukdom. Man har även undersökt delfiner som strandat och delfiner som omkommit på annat sätt. Alla delfiner som strandat hade höga halter av toxinet BMAA i sina hjärnor till skillnad från de som omkommit på annat sätt som inte uppvisade höga halter av BMAA.


Ett överdrivet ätande av ostron och fisk fångad i Östersjön kan ge upphov till Alzheimers och ALS. Ett sätt att motverka detta är att äta produkter som innehåller höga halter av L-serin, såsom ägg, sötpotatis, brunalger, griskött samt alla sojaprodukter. Även vitamin B12 motverkar och bromsar Alzheimers och ALS.

Detta är något som inte erkänns av svenska läkare då de alltid ligger efter i forskning. Vi har ett Läkemedelsverk som inte erkänner naturmediciner utan helt fokuserar på kemikalier. 


Viktigast är att jordbruket runt om i världen slutar använda konstgödning i form av nitrater som läcker ut i våra vattendrag och sjöar. Vi lever i en vansinnig värld där det föds allt för många barn som ger upphov till allt för många munnar att mätta vilket får som följd att stora arealer måste tas i anspråk för spannmålsodling med konstgödning. Regnskogar huggs ner för att ge plats åt majsodlingar och detta påverkar klimatet. Vår värld styrs av galningar som vägrar ta till sig dessa kunskaper de ser sig blinda på full sysselsätning och ekonomisk tillväxt.

Av Karsten - Tisdag 16 maj 21:46

Alla rättrogna äkta människor borde be en aftonbön till Moder Natur att Hon skapar ett virus som tar död på alla galna människor som tillber Allah, Hashem, Gud, Jesus, Den Heliga Modern eller tror på andra galenskaper som makt, pengar, kärnkraft, ekonomisk tillväxt, mångkultur, feminism - kort och gott alla dem som är fågna i villfarelse och illusioner.

Det borde innebära att 99 procent av mänskligheten fösvann för gott vilket skulle vara jättebra för planeten Tellus. 

Varje död afrikan innebär att ett lejon eller en bergsgorilla kanske överlever vilket jag prioriterar, precis som varje död asiat innebär att en noshörning eller myrkotte kanske överlever. 

Alla som sätter människans rätt över djurens och andra varelsers rätt bör drabbas av ett dödligt virus. Jag har slutat tycka synd om mänskligheten, jag önskar dem åt helvete där de hör hemma. Planeten Tellus har drabbats av en cancerform som kallas människa.

Av Karsten - Tisdag 16 maj 20:50

Finns det överhuvudtaget något hopp för mänsklighetens fortsatta överlevnad? Det ser mycket mörkt ut om ni frågar mig, ser man till den samlade bilden så är hoppet i stort sett ute och vi skönjer inga försök att på allvar ändra på den väg vi valt. Vi låter pengar och ekonomiska vinster styra våra val över hur vi vårdar den enda planet vi har. Det är de sista hundra åren som varit värst, vi ökade från 1,7 miljarder människor till över 7 miljarder samtidigt har vi ödelagt delar av jordens odlingsbara mark genom att bygga jättestäder och enorma motorvägsnät. Alla dessa fenomen spyr ut enorma mängder koldioxid som rubbar temperaturen. Polarisarna håller långsamt på att smälta bort liksom alla glaciärer. 


Jordens regnskogar huggs ner till förmån för oljepalmsodlingar. Våra hav utfiskas samtidigt som vi skadar de stora däggdjuren i havet genom en massa ubåtssonar och annan skit. Många djurarter är på utdöende men ingen tycks bry sig. För vissa galningar är det en statusfråga att äta utrotningshotade djur, sådana människor förtjänar inte att få leva. För de flesta människor här i väst är det viktigare med hur många "likes" de fått på Facebook och Twitter, än om det finns rent vatten till alla på jorden. Överbefolkningsfrågan är den allra viktigaste, vi måste med tvångsmedel tvinga ner baranfödandet, speciellt i tredje världen.


Själv förstår jag inte varför mänskligt liv är i det närmaste heligt? Vissa människor ägnar sig åt sådana vidrigheter att de borde skjutas på stället. Allt tal om demokrati, rättvisa, frihet osv. är bara illusioner avsedda att förvirra och fördunkla. De flesta människor är idag andligt genomkorrumperade, allt handlar om pengar. Pengar har blivit ondskans redskap som styr vår jord. Politikerna tjatar om sina resurser när de menar pengar, de snackar om utmaningar så fort det handlar om problem, politik är det mest föraktliga göromål en människa kan ha. Alla politiker oavsett ideologi ska bara hatas och föraktas. 


Skövlingen av regnskog och annan känslig natur, nersmutsning av vattendrag och atmosfär, utrotning av djur- och insektsarter kommer att bli vår egen död, men ingen tycks fatta detta alla bara trycker gasen i botten och kör vidare. Man bryr sig inte ens om kommande generationers livskvalitet, vill vi att våra barnbarn ska leva i en förgiftad öken? Värst av allt är att det är en liten grupp väldigt rika och inflytelserika människor som styr en stor del av "utvecklingen" eller vad man nu ska kalla förstöringen av vår jord. Deras omåttliga girighet och vinstbegär är orsaken till mycket elände och förödelse på planeten. Den dag detta lilla klotet är så förstört att det blivit obeboeligt finns inget annat att åka till, denna insikt verkar mänskligheten helt sakna. De ber hellre till en inbillad Gud och tror på en massa vidskepelse än tar sig samman och kollektivt gör något för att ändra på denna negativa utveckling.

De väljer en stendum svetsare att styra över sig, som bara tjatar om sysselsättningen, könsfrågor, nyanlända, socialrättvisa och andra meningslösheter. Vad ska du med arbete och pengar till, om du inte kan andas luften och dricka vattnet?

Av Karsten - Måndag 15 maj 13:03

Bara fem års fängelse för att ha tjuvjagat och skjutit den sällsynta utrotningshotade Sumatratigen i Indonesien!? De borde ju ha hängt männen i närmaste träd utan rättegång. Männen påträffades med ett tigerskinn och benrester i en nationalpark. Så länge vi värderar de äckliga människorna högre än utrotningshotade djur så kommer dessa att försvinna successivt. Tokiga vidskepliga kineser mal ner tigerben till olika "mediciner" på samma sätt som de tillverkar potensmedel av noshörningshorn. Inför dödsstraff på tjuvjakt av alla utrotningshotade och fridlysta djur världen över. Människor finns det alldeles för många av medan det bara finns något tusental av exempelvis bergsgorillan. Det är vidrig att se hur människan breder ut sig och skövlar jorden i sin jakt på pengar och föda. 

Det är jättebra med svältkatastroferna i Somalia och Sudan det reducerar antalet människor lite grand, det hade behövts gigantiska svältkatastrofer för att få lite balans på vår jord. När vi är så dumma så vi inte själva kan införa barnbegränsning så får naturen gripa in. Det där med att skaffa så många barn man vill är ingen mänsklig rättighet, det är ett brott mot naturlagarna. Genom vår moderna medicin och läkekonst överlever idag barn som för 100 -150 år sedan skulle dött. Mänskligt liv är inte heligt, vi är inte skapade till Guds avbild. Koranen och Bibeln är sagoböcker för inskränkta dårar. Åt helvete med människan!

Av Karsten - Onsdag 10 maj 12:50

Den där professor Hans Rosling som efter sin död blivit närmast helgonförklarad i socialliberala kretsar var inget annat än en mediakåt galning. Han tog bland annat människosmugglarna i försvar och ansåg att de var de ända som gjorde någon nytta. Hans optimistiska förutsägelser var inget annat än rent och skärt önsketänkande, han hade inga lösningar på överbefolkningen och jordens resursbrist. Han sa bara det som folk önskade höra, nämligen att allt skulle bli bra och ordna upp sig. Människor som Hans Rosling är farliga för mänskligheten, lika farliga som politiska galningar som Olof Palme och Josef Stalin.


Det gäller att vara lyhörd och inte falla i farstun för professorer som i egenskap av sin status och auktoritet försöker förföra oss med falska budskap och förenklingar. Jag kan inte tycka annat än att det var bra att karln gick och dog innan han hann ställa till med ännu mer jävelskap med sina förföriska Powerpoint föredrag. Att Hans Rosling fick det genomslag han fick kan vi tacka media för som behövde en Messias mitt i 2015 flyktingkaos. Rosling brydde sig aldrig om att redovisa de konsekvenser det skulle få för Europa om halva Afrika flyttade hit.


Av Karsten - Söndag 7 maj 14:57

Filmer som "Blade Runner","Divergent", "Hunger Game" och liknade framtidsskildringar har ett gemensamt, de utspelas alla i en totalitär värld där nationer upphört att existera och världen har blivit en global diktatur. Det är precis som filmmakarna vill förbereda oss på vad som komma skall. Även de två litterära mästerverken "1984" och "Du nya sköna värld" utspelas i en framtida global diktatur. Ändå påstår makthavare så fort ämnet kommer på tal att det inte finns någon grupp eller specifik organisation som strävar efter världherravälde. Alla sådana teorier är ren och skär konspiration. Ändå finns Bilderberggruppen och Trilaterala kommissionen som inte gör någon hemlighet av att de vill få till stånd en global diktatur där USA intar hedersplatsen.


Vad är EU om inte ett försök att utplåna Europas stater och resätta dem med ett federalt Europa, ett EU med gemensam utrikespolitik, gemensam polis och militär, en enda valuta och en enda marknad? Låter vi dessa krafter få fritt spelrum så går vi en mörk framtid till mötes, vi kommer att få ett mångkulturellt kaos som av marknadskrafterna ses enbart som en massa av konsumenter där kultur, etnisk tillhörighet, religion m.m är totalt likgiltigt. Det vi fram till nu kallat människa kommer i framtiden att bli en producent och konsument och enbart värderas uteifrån dessa två parametrar. Vi ska konsumera varor, tjänster, underhållning, droger kort sagt allt man kan ta betalt för. Småskaliga jordbruk och självhushållning kommer med största sannolikhet att kriminaliseras då detta inte gynnar marknadskrafterna och den ekonomiska tillväxten. Massproduktion av produkter som ständigt förnyas så att det uppstår ett behov av att kassera och köpa nytt är själva grundiden. 


Matvaruproduktionen ske redan nu i jätteskala med följd att näringsvärdet i produkterna är ständigt sjunkande samtidigt som de är kontaminerade av olika gifter och kemikalier. Förmodligen är det detta som är en av anledningarna till alla allergier och alla psykiska defekter på våra barn, ADHD, autism och liknade. Denna negativa utveckling kommer att fortsätta så länge vi håller oss med makthavare som är i maskopi med storkapitalet och industrin. Så länge vi köper budskap om full sysselsättning, arbetslinjen, ständig ekonomisk tillväxt och allt annat dessa dårar till politiker vräker ur sig. på. Idag är det trams att tala om full sysselsättning då den globala industrin bara kräver en femtedel av jordens invånare för att fungera, stora delar av processerna är idag automatiserade och utförs av industrirobotar. 


Jag tror att en del av det vi kallar underhållningsindustrin tillhandahåller filmer och spel som ska förberda oss på den framtida globala diktaturen och få oss att se detta som någonting positivt. På samma sätt som man försöker få oss att tycka att fler övervakningskameror och mera kontroller ökar vår gemensamma tryghet. Det hela påminner mycket om nyspråket i Orwells "1984" man lurar massorna genom att ge negativa företeelser positiva namn. Terrorismen är något som spelat makthavarna direkt i händerna, vilket kan få en att tro att det är de själva som ligger bakom och iscensatt dagens agenda med terrordåd. Det var CIA som satte upp och tränade islamisterna i Afghanistan under den sovjetiska ockupationen av landet, det som sedan skulle bli till al Qaida och IS. I takt med att världens befolkning ökar och resurserna blir allt mindre kommer kontrollen och övervakningen att bli allt rigorösare och snaran dras åt. Privatliv kommer snart att bara vara ett fåtal tillhörande den ekonomiska eliten förbehållen.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

6 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2017
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se