Inlägg publicerade under kategorin Överbefolkning

Av Karsten - Söndag 3 juni 21:26

Tredje världskriget började som ett handelskrig som eskalerade till ett konventionellt krig som urartade till ett kärnvapenkrig. Sedan var de få som överlevde tillbaka på jägare samlarstadiet med spjut, pilbågar och yxor. Det var bara pyramiderna i Giza som vittnade om en civilisation, dessa hade fått en vacker glänsande yta när den nukleära hettan smält ytskiktet.

ANNONS
Av Karsten - Lördag 2 juni 21:43

Ända sedan civilisationens gryning har människan inte inneburit något annat än elände för jorden och resten av dess arter. Ju mer "civiliserade" vi blivit desto större ingrepp på jorden, under de sista århundradena har vi till och med lyckats påverka klimatet och nästan lyckas förstöra ozonlagret. Man kan inte annat än undra vad meningen är med en art som människan? 


Arten människa är ur naturens synvinkel fullständigt galen, trots att människan bara är ett däggdjur bland andra däggdjur och underkastad naturens obevekliga krafter så gör hon allt för att ändra på naturen. Precis som dinosaurierna kan människa på ett ögonblick utrotas som art. Ett vulkanutbrott i Yellowstone hade fått samma effekt som det meteornedslag som man tror blev dinosauriernas öde, jordens atmosfär skulle täckas med ett asklager i årtionden så solens strålar inte skulle nå ytan. Detta får som följd att allt högre liv dör ut. 


Även ett mindre vulkanutbrott skulle få förödande konsekvenser för vår civilisation, skulle Vesuvius  få ett superutbrott eller om caldean under Neapelbukten får ett utbrott så skulle det kunna göra stora delar av södra Europa obeboeliga för årtionden framöver. En sådan händelse skulle mycket väl kunna få världsekonomin att kollapsa med oöverblickbara konsekvenser som följd. Ju mer centraliserat och specialiserat vi gör vårt samhälle desto sårbarare är det. 


Förr i världen när 75 procent av befolkningen var sysselsatta inom jordbruket var vi inte alls så sårbara, de flesta länder var inte beroende av import utan var självförsörjande. Allt som behövdes fanns inom landet. Idag står vi inför gigantiska utmaningar, skulle medeltemperaturen fortsätta stiga och klimatförändringarna blir permanenta kommer södra Europa att bli som Nordafrika är idag. Sverige skulle kunna få problem med sin vattenförsörjning då vintrarna skulle bli allt mildare och mycket av det vatten som vi idag får som smältvatten på våren skulle försvinna.


Jag tror få människor riktig förstår konsekvenserna av de långsiktiga förändringar som kan ske, hur utelämnade vi egentligen är. Man har en övertro på att vetenskap och teknik ska lösa alla problem, men blir problemen överväldigande som kan en civilisationskollaps bli följden. Ett samhälle i total upplösning där all är sig själv närmast, där djungelns lag råder, den starkes rätt över den svage. Svensken är i detta hänseende mer sårbar än de flesta då han i generationer varit van vid att staten fixar allt. 


Kanske ska det till en gigantisk katastrof för att mänskligheten ska vakna och inse sin plats i jordens ekosystem? Sluta tränga ihop sig i miljonstäder och sluta producera miljontals ton med sopor. Först nu börjar EU förbjuda alla dessa onödiga engångsprodukter i plast, något man egentligen aldrig borde ha tillåtit. Det måste bli ett stopp för den ständiga ekonomiska tillväxten då det inte finns något som kan växa i all oändlighet. Vi måste ompröva allt det vi idag tar för givet. Framför allt måste vi få ett stopp på befolkningstillväxten och sträva efter att antalet människor blir högst en miljard här på planeten jorden. 

ANNONS
Av Karsten - Lördag 26 maj 18:22

Miljöpartiet måste vara det parti som samlat de mest korkade politiker och medlemmar i sina led. De tror att man kan rädda världen genom att sortera sopor och ha skyhöga bränsleskatter i lilla Sverige. De förstår inte att det största problemet är överbefolkningen på vår jord, ju fler människor desto mer utsläpp och sopor. Finansmarknaden har ett intresse av att jorden är överbefolkad då de bara bryr sig om att det ska finnas så många konsumenter som möjligt, men alla sådana parametrar låssas MP inte om. Det var någon på Twitter som liknade MP:s politik vid att man själv går och steriliserar sig för att grannen har för många barn. Det är en bra liknelse då det inte spelar någon roll om Sverige inför världens hårdaste miljöregler så länge USA och Kina envisas med att elda upp kol som de gräver upp.


Hade man börjat miljöpolitiken med att kräva ett globalt enbarnsprogram och tvångssterilisering av befolkningarna i de länder där man är för okunnig och dum för att förstå vådan av överbefolkning så hade man börjat i rätt ände. Färre människor innebär färre utsläpp, färre antal bilar och mindre mängd sopor och annat avfall. Enkel matematik. Man lyckades stoppa freon utsläppen som hotade ozonskiktet och lyckades krympa ozonhålet över Antarktis, nu hotar hålet att växa igen då många fattiga länder åter använder freon i bland annat kylskåp. Det är befolkningstillväxten i de fattiga länderna som utgör det största miljöhotet. Men eftersom människan är helig och okränkbar enligt PK-religionen så talar man överhuvudtaget inte om detta problem. Bara tanken på tvångssterilisering är motbjudande för en Miljöpartist. 


Därför är det bäst att få bort dessa dårar från den svenska politiska scenen, de halkade in på ett bananskal 1981 låt dem halka ut 2018.

Av Karsten - Måndag 21 maj 21:44

Det är otroligt så lång tid det tar innan polletten trillar ner, freon uppfanns av den multinationella kemijätten DuPont år 1928 och användes först i kylskåp men kom under femtiotalet att användas som drivgas i spraytuber. Redan 1974 kom det krav på förbud mot freoner men inte förrän 1987 lyckades man ena sig för ett globalt förbud i Montreal. Om det tog så djävla lång tid att fatta att en kemikalie var på väg att förstöra ozonskiktet och därmed utgöra ett hot mot livet på jorden hur lång tid kommer det då att ta när nästa produkt skapad av människan visar sig vara farlig? 


Man slutade inte helt att använda freoner man ersatte det bara med väteflourkarboner s.k mjuka freoner som inte är lika farliga som freonerna (klorflourkarboner). Jag har länge hävdat tesen att människan är på väg att begå långsamt självmord genom förgiftning av jorden med kemikalier. Ungefär som en heroinist som förr eller senare kommer att ta det där lilla extra som knuffar honom över kanten. Varje år läser vi om nya substanser som visat sig vara farligare än vi trott, som pesticider för ogräsbekämpning som visar sig döda de pollinerande insekterna som jordbruket inte klara sig utan. Vattendrag som drabbas av övergödning på grund av läckaget av konstgjorda gödningsämnen i form av olika kväveföreningar som jordbruket använt i snart ett sekel.  


Den som tror att något blir bättre av att rösta på Miljöpartiet måste vara en helidiot eller lite efterbliven, de gröna fjollorna kan inte göra ett skit mot multinationella kemijättar som DuPont och andra. Det är inte politik det handlar om utan pengar, ekonomiska vinster den ständiga tillväxten. Det är inte politik som styr världen utan lobbygrupper som jobbar för de olika multinationella företagen och till syvende och sist för ett fåtal stenrika finansfamiljer. Det hemska är att dessa skiter i om det går åt helvete med jorden och miljön, de tänker bara på de kortsiktiga vinsterna. De har pengar nog att klara sig så de är de sista som dör när allt annat redan dött.

Av Karsten - Torsdag 5 april 18:19

Vi människor måste lära oss att inse att den jord vi lever på är ett ömtåligt biologiskt system där alla delar hänger ihop och har en uppgift att fylla, till nu då människan kommit så långt i sitt utvecklande av artificiella skapelser att hon utgör det största hotet mot allt levande på jorden genom att tränga bort andra arter och växtlighet och ersätta det med armerad betong. Hade mänskligheten verkligen insett vilket hot hon utgör hade hon tagit sitt ansvar och begått kollektivt självmord. Så länge människorna på jorden bara var några miljoner i antal och i huvudsak levde som jägare och samlare utgjorde hon inget hot utan kunde väl mest betraktas som en hårlös avancerad apa. 


Det var när människan började slå sig samman i stora grupper och skapa det vi kallar civilisation som hon började utgöra ett hot mot jorden. Redan under antiken högg man ner så stora arealer av träd för att bygga krigsskepp att jorden började erodera och snart låg urberget i dagen. Det var det organiserade jordbruket som fick befolkningen på jorden att explodera, plötsligt fanns det så gott om mat att man kunde föda större grupper. De första rikena bestod av stadsstater, städer befästa med murar ungefär som Visby. Stadsstater uppstod i området kring floderna Eufrat och Tigris, Nilen i Egypten och i Grekland. En av de tidigaste man känner till är Jeriko i Israel. Plötsligt var det bra med många människor, speciellt män då man kunde sätta upp arméer och erövra andra stadsstater.


Idag ser marknaden det som bra med många människor då den ständiga ekonomiska tillväxten kräver fler konsumenter. Militärt behöver man inte så många människor då dagens massförstörelsevapen garanterar otroliga förluster i människoliv. Idag ser vi allt ur ett ekonomiskt perspektiv, jordbruk ses som en anonymiserad matindustri borta är bonden som ömt vårdade sin boskap och tog väl hand om sin åkermark. Mänskligheten är inne i en vansinnets spiral där utvecklingen bara går fortare och fortare. Det de flesta stoppar i sig är ren skräpmat som framställs i industriell skala. Vi skövlar det lilla klot som kretsar kring solen utan en tanke på att lämna något kvar till kommande generationer. Vi verkar inte förstå att detta är den enda jord vi har och att alla ingrepp vi gör får konsekvenser för alla andra arter. Vi bränner ner värdefull regnskog för att få åkermark för odling av oljepalmer och liknande grödor. Vi fiskar ut vissa fiskarter och skapar obalans i haven där vi också vräker våra sopor i tron att haven är så stora att det inte spelar någon roll.


Det bästa för jorden vore om människan försvann så planeten får återhämta sig. En jord utan människor är fortfarande en underbar plats även om ingen längre kan skriva dikter om den. Någonstans vet vi att det vi gör är fel ändå fortsätter vi med vårt vansinne. Politiskt finns det inget som kan rädda jorden, en röst på MP är en röst på kryptokommunister deras vurmande för miljön är bara en fasad för att få röster. Själv har jag slutat se katastrofer och krig med många dödsoffer som något dåligt, tvärtom ju fler som dör desto bättre är det för jorden och alla andra arter.

Av Karsten - Fredag 30 mars 23:01

Om tio år har utvecklingen inom den genetiska forskningen kommit så långt att vi kan avfolka hela Afrika och därmed avvärja den folkvandring till Europa som hotar på grund av överbefolkningen på denna kontinent. Kort och gott den del av mänskligheten som är beredd att ta till vilka drastisk metoder som helst kan reducera jordens befolkning och välja vilka folkgrupper som ska överleva. 

Genom att framställa biologiska vapen som söker efter specifika genetiska markörer som bara förekommer hos vissa folkgrupper kan man framställa genetiskt målstyrda virus eller bakterier. Exempelvis Yersinia pestis, en bakterie som ger upphov till vanlig böldpest, en sjukdom som dödar relativt snabbt samtidigt som smittan sprider sig. En annan aspirant är mjältbrand, en sporbildande bakterie med 97 procents dödlighet i obehandlat tillstånd. Mjältbrand kan man genetiskt manipulera så att inget antibiotika biter på det.

Genom att manipulera bakteriens genetiska kod kan man få denna att bara angripa svarta människor. Forskningen är på väg mot att framställa etniska vapen, den största revolutionen på 70 år inom vapentekniken, sedan uppfinningen av atombomben.


Kanske är det därför Nordkorea är beredd att skrota sitt kärnvapenprogram, för man har i hemlighet forskat fram nya biologiska vapen långt verksammare och mer ödeläggande än atombomber? Efter Sovjetunionens fall blev en mängd skickliga forskare och biokemister arbetslösa och en del av dem drar sig nog inte för att mot lämplig ersättning jobba åt Kim Jong Un. Jag ser personligen mörkt på framtiden med en eskalerande överbefolkning av jorden där resurserna krymper allt mer. Inom en inte allt för avlägsen framtid kommer begrepp som humanism, empati och liknade vara passé i politiska och militära kretsar. Man kommer helt krasst att gynna de folkgrupper man anser civilisationen har mest nytta av, resten kommer man att avlägsna. De ideal man odlat i Sverige där man ser sig som en moralisk stormakt kommer nästa generation att gapskratta åt och tycka att PK var något för naiva dårar. 


Själv ser jag inga problem med att avfolka vissa delar av världen, en halv miljard människor är nog det maximala antalet som jorden klarar om alla ska leva med västlig standard. Vad ska vi med en massa människor när all produktion automatiseras? Det vi behöver är smarta innovativa människor, inte en massa passiva bidragstagare eller folk som livnär sig på merkantil verksamhet. Mänskligt liv är inte heligare än kycklingens vi äter till middag, kan vi bara frigöra oss från religionernas villfarelse och vidskepelse så kommer vi att inse det. Själv har jag alltid varit en iskall cyniker och misantrop något som visat sig vara ganska klokt.

Av Karsten - Onsdag 28 mars 13:00

15 procent av Sveriges arbetsföra befolkning lever idag på socialbidrag, med en extrem överrepresentation av invandrare och utrikes födda som utgör över hälften av mottagarna. Socialbidraget infördes en gång i tiden för att folk som blivit av med sin försörjning inte skulle behöva svälta. Socialbidrag ansågs länge som det yttersta delen av halmstrået när inget annat återstod. På den tiden socialbidrag infördes ansågs det skamligt att utnyttja det om man kunde arbeta. Politikerna införde socialbidrag väl medvetna om den svenska synen att en bra man reder sig själv och ber inte om allmosor utom i yttersta nödfall.  Med tiden urholkades denna syn och folk ur samhällets bottenskikt började utnyttja socialbidraget som en form av garantiinkomst samtidigt som de vid sidan om försörjde sig på småkriminalitet som gatulangning och snatterier. Så småningom spred sig denna syn på socialbidragen till stora delar av arbetarklassen och delar av medelklassen.

 

När sedan massinvandringen tog fart i slutet av 1980-talet sköt kostnaderna för socialbidragen i höjden. För att dölja detta införde man försörjningsstöd och andra omskrivningar för skattefinansierad försörjning. Sverige har nu nått smärtpunkten då landet inte har råd att försörja fler ekonomiska migranter som enbart sökt sig till Sverige för att öka sin materiella standard. Hela systemet med asyl- och flyktingpolitik måste omprövas och avskaffas. Afrika är den kontinent som ökar mest befolkningsmässigt, de kommer snart att gå om både Kina och Indien. Detta kommer att sätta ytterligare press på Europas gränser i form av horder av ekonomiska "flyktingar" som försöker komma in i EU-zonen för att sedan söka sig till de länder som har de generösaste asylreglerna och bidragssystemen. Sätt därför stopp för de oansvariga partierna i höstens val, rösta på de som vill stänga Sveriges gränser.

Av Karsten - Lördag 24 feb 21:09

Under min dagliga promenad funderade jag över materien och medvetandet. All materia som vi känner den består av atomer (som i sin tur består av elementarpartiklar) även cellerna i våra kroppar är uppbyggda av atomer mest väte och syre då en vuxen människa till 60 procent består av vatten H2O. Det mest fantastiska är att atomerna i våra kroppar har byggt upp celler till ett nätverk vi kallar hjärna som är medveten om sin existens och kan fundera över problemet med atomer. Materien har skapat en cellsamling som är så skapad att den är i stånd att analysera sig själv. Den mänskliga hjärnan är om den fungerar som den ska en fantastisk skapelse som då den inte hejdas av religiös vidskepelse eller politiska dogmer är i stånd att skapa de mest fantastiska uppfinningar och komma med teorier om världsalltets uppkomst samt analysera materien in i dess minsta beståndsdel som antas vara strängar. De allra minsta delarna kan uppträda som både partikel och våg samtidigt och går ej att definiera med den klassiska fysikens lagar. Därför skapade matematiker och fysiker kvantfysiken som förklarar den subatomära världens lagar.


Trots att våra hjärnor varit likadant skapade som idag så hände inte mycket under närmare 45 000 år vi haft dem, större delen av denna tid ägnade vi oss åt jakt och samlande i små grupper. Det var först för 10 000 år sedan som de första embryot till civilisation uppstod för att 5 000 år senare manifestera sig i den sumeriska och egyptiska kulturen med skriftsystem, avancerad matematik och geometri. Det verkliga intellektuella språnget i mänsklighetens historia har skett under de sista 200 åren. 1904 flög bröderna Wrigth första gången och 1969 landsatte man de första människorna på månen. Inget av detta hade varit möjligt utan den hjärna vi människor utrustats med av naturen eller av ett högre medvetande. 

Det sorgliga är bara att vi använt våra intellektuella resurser i destruktiv syfte mer än i uppbyggligt. Vi har under 1900-talet startat två världskrig, därefter Koreakriget och Vietnamkriget. Vi har två gånger fällt kärnvapen över storstäder som dödat 10 000-tals civila. Vi har överbefolkat jorden och håller på med rovdrift av de tillgångar som finns på jorden. Vi skövlar jordens lungor, regnskogarna för att i dess ställe plantera oljepalmer. Det måste vara någon genetisk defekt i våra hjärnor som får oss att bete oss så irrationellt och handla så destruktivt. Jorden är det enda hem vi har och förstör vi det så slår vi undan våra egna livsbetingelser.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

12 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se