Inlägg publicerade under kategorin Överbefolkning

Av Karsten - Söndag 19 aug 20:35

En fråga som makthavare och andra med inflytande borde ställa sig är, hur många människor klara den här planeten av att härbärgera? Var går gränsen när den biologiska balansen bryter samman totalt och människan och deras domesticerade djur blir de enda kvarvarande? Redan nu står många arter på utrotningens gräns, de stora kattdjuren och våra närmaste släktingar människoaporna (gorillor, schimpanser och orangutanger), noshörningarna, samt många, många andra arter både djur och växter hotas av människans utbredning.


Samma fråga kan ställas till makthavarna i Sverige, hur många främmande kulturbärare kan Sverige härbärgera innan vår egen kultur och vår folkstam går under och försvinner för alltid? Vad är det som får civilisationer att sträva mot en framtid som innebär en kollaps för levnadsbetingelserna? Svaret kan bara bli att det är ekonomiska krafter som står utanför det demokratiska samhällets kontroll. Kortsiktiga vinstmaximeringar för att tillfredsställa riskkapitalister som satsar på den finansiella marknaden som om det vore ett kasino. Man bryr sig inte om de konsekvenser som denna rovdrift av jordens tillgångar orsakar. 


För förespråkarna av globaliseringen spelar enskilda folkslags kultur och egenart ingen roll, människan ses bara som en konsument på den globala marknaden. Om kulturer och folkslag går under och försvinner i denna process spelar ingen roll. För det globala kapitalet strävar efter att förvandla vår jord till en enda marknad med en enda valuta där konsumenterna består av chokladfärgade likartade individer med samma behov. Behov som skapas artificiellt av den mördande reklam som man överöser dem med i mobiler, på TV och i andra medier. 


Att i detta sammanhang och i denna kontext höra de svenska politikerna stå och tjafsa i SVT:s "Agenda" om miljöpolitiken och att Sverige ska föregå med gott exempel genom att höja flygskatten och andra slag i luften är bara patetiskt. Om man inte kan komma överens på ett globalt plan om de otroliga 50 miljarderna ton av koldioxidutsläpp så är det kört med vår planet och dess klimat. Det hjälper inte att Margot Wallström(s) köper kinesiska solpaneler och sätter upp på sitt hus eller andra dylika "piss i Mississippi" åtgärder. Själv tror jag det var kört för den här planeten och dess mänsklighet för många år sedan, klockan är för vår del fem över tolv.  

ANNONS

FTW

Av Karsten - Måndag 13 aug 23:21

Fuck The World, loppet är kört för den här planeten så länge människan ynglar av sig som kackerlackor eller råttor. Fler och fler föds som skitar ner och förstör planeten. Vi borde se det positiva med krig och folkmord. Humanism och kristna värderingar kommer man ingen vart med, de bara hindrar människan från att vara sitt sanna jag. Människan är denna planets grymmaste djur. 

Bara en promille av mänskligheten är insiktsfull och kan dra egna slutsatser, de flesta är som mobila köttklumpar utan själ som bara rabblar upp en massa dynga de hört andra säga och så tror de att de är insatta och kunniga. Okunnighet och dumhet är vad som präglar detta tidevarv. De flesta jagar bara upplevelser och kickar, de vill bli underhållna. Verkligheten duger inte längre så de måste skapa en virtuell verklighet. Åt helvete med dem.

Låt en komet stor som en fotbollsplan slå ner i något tätbebyggt område eller låt någon av supervulkanerna få ett utbrott, då skulle den korkade mänskligheten fått något annat än underhållning att tänka på.

ANNONS
Av Karsten - Söndag 29 juli 22:24

Ett jäkla gnäll om att Sverige leder ligan i antalet diabetessjuka. Diabetes är en välfärdssjukdom som folk drabbas av för att de stoppar i sig en massa skitmat och som grädde på moset röker eller snusar. Tror knappast jägare och samlare drabbades av diabetes under stenåldern. Däremot kan jag mycket väl tänka mig att vällustingarna i det gamla Rom drabbades av diabetes. Om folk bara fattade hur mycket socker de får i sig dagligen, vårt samhälle har gjort folk till sockermissbrukare. All denna läsk och energidryck som folk bälgar i sig, bara socker och en massa kemikalier, allt vitt bröd folk äter fullt med socker. 


Egentligen spelar det ingen roll vad folk äter, det är ändå slut med mänskligheten. Vi har grävt vår egen grav genom vårt sätt att missbruka den planet vi lever på.  Så bara är mer socker och rök gärna två paket cigg om dagen så går det fortare. Ju färre människor på jorden desto bättre för alla andra arter som får en chans att återhämta sig. I mina ögon är Pol Pot, Mao, Stalin och Hitler hjältar då de såg till att miljontals människor dog och försvann från jorden. För mig är ett människoliv inte värt mer än en myggas eller en ugglas, ja jag vill gå så långt som att påstå att djuren har större rätt till sina liv än människan.

Av Karsten - Söndag 8 juli 21:16

En människa är ur naturens synvinkel inte värd mer än en myra, hund, igelkott, amöba eller kackerlacka. Det människovärde som vi konstruerat med religionens hjälp är bara en illusion, en chimär. Politikerna pratar vitt och brett om allas lika värde, väl medvetna om att så är det inte, de som besitter kunskap och är innovativa är värda mer än de som bara för en vegeterande tillvaro. Politiskt, religiöst och filosofiskt måste man upprätthålla illusionen att människan är värd mer än djuren och att alla människor är värda lika mycket. De okunnigaste tror att Gud skapade människan av en klump lera till sin avbild och att Gud förutbestämt människans liv på jorden. 


Allt detta är trams och det vet de som styr världen bakom kulisserna, de vet att framtiden tillhör de som är flexibla, snabba på att inhämta ny kunskap och omsätta den i innovationer. Världen tillhör inte de vidskepliga och religiösa. Europa behöver inte lågpresterande människor från länderna söder om Sahara. Problemet är att det är länder med en befolkning med lågt IQ och sämre genetiskt profil som producerar flest barn medan de med högt IQ och hög utbildning producerar ett kanske två barn. Afrika är den kontinent som växer snabbast befolkningsmässigt vilket genererar stora strömmar av ekonomiska migranter som söker sig till Europa. 


Den dag den ekonomiska eliten inser att den växande befolkningen är ett hot mot hela artens fortlevnad och utgör ett hot mot alla andra arter så kommer man att vidta åtgärder för att decimera antalet människor på jorden. Man kommer att i hemlighet tillsätta kemikalier i den mat som exporteras till Afrika och Asien så folken där drabbas av sterilitet, frågan är om man inte redan är igång? Eventuellt kommer man att sprida nya okända virus som skapar epidemier som skördar hundratals miljoner döda. Eliten kommer att prioritera de människogrupper som visat störst prov på flexibilitet och kunskapsinhämtning. Vi kommer att få ett samhälle som påminner lite om det Aldous Huxley målade upp i sin roman "The Brave New World" där människorna delas upp i grupper alltefter kunskap och förmåga.  


Mycket av produktionen sker idag med hjälp av robotar och digitaliserade system, så inom sektorn den behövs bara högutbildade servicetekniker och ingenjörer. Sjuk- barn- och äldrevården kommer fortfarande att ha behov av folk med något lägre form av utbildning med en utåtriktad empatisk personlighetstyp. 

Förr eller senare kommer man till den punkt där man inte längre kan vidmakthålla humanistiska ideal och religiös vidskepelse, utan börjar se på arten människa ur ett mer rationell och empatibefriad sätt. De fattiga massorna måste väck. Med ständigt växande befolkningar ökar hela tiden risken för upplopp och anarki, något man till varje pris vill undvika för den ekonomiska tillväxtens skull. Ur miljö och klimatsynpunkt utgör också en växande befolkning ett hot.   

Av Karsten - Söndag 3 juni 21:26

Tredje världskriget började som ett handelskrig som eskalerade till ett konventionellt krig som urartade till ett kärnvapenkrig. Sedan var de få som överlevde tillbaka på jägare samlarstadiet med spjut, pilbågar och yxor. Det var bara pyramiderna i Giza som vittnade om en civilisation, dessa hade fått en vacker glänsande yta när den nukleära hettan smält ytskiktet.

Av Karsten - Lördag 2 juni 21:43

Ända sedan civilisationens gryning har människan inte inneburit något annat än elände för jorden och resten av dess arter. Ju mer "civiliserade" vi blivit desto större ingrepp på jorden, under de sista århundradena har vi till och med lyckats påverka klimatet och nästan lyckas förstöra ozonlagret. Man kan inte annat än undra vad meningen är med en art som människan? 


Arten människa är ur naturens synvinkel fullständigt galen, trots att människan bara är ett däggdjur bland andra däggdjur och underkastad naturens obevekliga krafter så gör hon allt för att ändra på naturen. Precis som dinosaurierna kan människa på ett ögonblick utrotas som art. Ett vulkanutbrott i Yellowstone hade fått samma effekt som det meteornedslag som man tror blev dinosauriernas öde, jordens atmosfär skulle täckas med ett asklager i årtionden så solens strålar inte skulle nå ytan. Detta får som följd att allt högre liv dör ut. 


Även ett mindre vulkanutbrott skulle få förödande konsekvenser för vår civilisation, skulle Vesuvius  få ett superutbrott eller om caldean under Neapelbukten får ett utbrott så skulle det kunna göra stora delar av södra Europa obeboeliga för årtionden framöver. En sådan händelse skulle mycket väl kunna få världsekonomin att kollapsa med oöverblickbara konsekvenser som följd. Ju mer centraliserat och specialiserat vi gör vårt samhälle desto sårbarare är det. 


Förr i världen när 75 procent av befolkningen var sysselsatta inom jordbruket var vi inte alls så sårbara, de flesta länder var inte beroende av import utan var självförsörjande. Allt som behövdes fanns inom landet. Idag står vi inför gigantiska utmaningar, skulle medeltemperaturen fortsätta stiga och klimatförändringarna blir permanenta kommer södra Europa att bli som Nordafrika är idag. Sverige skulle kunna få problem med sin vattenförsörjning då vintrarna skulle bli allt mildare och mycket av det vatten som vi idag får som smältvatten på våren skulle försvinna.


Jag tror få människor riktig förstår konsekvenserna av de långsiktiga förändringar som kan ske, hur utelämnade vi egentligen är. Man har en övertro på att vetenskap och teknik ska lösa alla problem, men blir problemen överväldigande som kan en civilisationskollaps bli följden. Ett samhälle i total upplösning där all är sig själv närmast, där djungelns lag råder, den starkes rätt över den svage. Svensken är i detta hänseende mer sårbar än de flesta då han i generationer varit van vid att staten fixar allt. 


Kanske ska det till en gigantisk katastrof för att mänskligheten ska vakna och inse sin plats i jordens ekosystem? Sluta tränga ihop sig i miljonstäder och sluta producera miljontals ton med sopor. Först nu börjar EU förbjuda alla dessa onödiga engångsprodukter i plast, något man egentligen aldrig borde ha tillåtit. Det måste bli ett stopp för den ständiga ekonomiska tillväxten då det inte finns något som kan växa i all oändlighet. Vi måste ompröva allt det vi idag tar för givet. Framför allt måste vi få ett stopp på befolkningstillväxten och sträva efter att antalet människor blir högst en miljard här på planeten jorden. 

Av Karsten - Lördag 26 maj 18:22

Miljöpartiet måste vara det parti som samlat de mest korkade politiker och medlemmar i sina led. De tror att man kan rädda världen genom att sortera sopor och ha skyhöga bränsleskatter i lilla Sverige. De förstår inte att det största problemet är överbefolkningen på vår jord, ju fler människor desto mer utsläpp och sopor. Finansmarknaden har ett intresse av att jorden är överbefolkad då de bara bryr sig om att det ska finnas så många konsumenter som möjligt, men alla sådana parametrar låssas MP inte om. Det var någon på Twitter som liknade MP:s politik vid att man själv går och steriliserar sig för att grannen har för många barn. Det är en bra liknelse då det inte spelar någon roll om Sverige inför världens hårdaste miljöregler så länge USA och Kina envisas med att elda upp kol som de gräver upp.


Hade man börjat miljöpolitiken med att kräva ett globalt enbarnsprogram och tvångssterilisering av befolkningarna i de länder där man är för okunnig och dum för att förstå vådan av överbefolkning så hade man börjat i rätt ände. Färre människor innebär färre utsläpp, färre antal bilar och mindre mängd sopor och annat avfall. Enkel matematik. Man lyckades stoppa freon utsläppen som hotade ozonskiktet och lyckades krympa ozonhålet över Antarktis, nu hotar hålet att växa igen då många fattiga länder åter använder freon i bland annat kylskåp. Det är befolkningstillväxten i de fattiga länderna som utgör det största miljöhotet. Men eftersom människan är helig och okränkbar enligt PK-religionen så talar man överhuvudtaget inte om detta problem. Bara tanken på tvångssterilisering är motbjudande för en Miljöpartist. 


Därför är det bäst att få bort dessa dårar från den svenska politiska scenen, de halkade in på ett bananskal 1981 låt dem halka ut 2018.

Av Karsten - Måndag 21 maj 21:44

Det är otroligt så lång tid det tar innan polletten trillar ner, freon uppfanns av den multinationella kemijätten DuPont år 1928 och användes först i kylskåp men kom under femtiotalet att användas som drivgas i spraytuber. Redan 1974 kom det krav på förbud mot freoner men inte förrän 1987 lyckades man ena sig för ett globalt förbud i Montreal. Om det tog så djävla lång tid att fatta att en kemikalie var på väg att förstöra ozonskiktet och därmed utgöra ett hot mot livet på jorden hur lång tid kommer det då att ta när nästa produkt skapad av människan visar sig vara farlig? 


Man slutade inte helt att använda freoner man ersatte det bara med väteflourkarboner s.k mjuka freoner som inte är lika farliga som freonerna (klorflourkarboner). Jag har länge hävdat tesen att människan är på väg att begå långsamt självmord genom förgiftning av jorden med kemikalier. Ungefär som en heroinist som förr eller senare kommer att ta det där lilla extra som knuffar honom över kanten. Varje år läser vi om nya substanser som visat sig vara farligare än vi trott, som pesticider för ogräsbekämpning som visar sig döda de pollinerande insekterna som jordbruket inte klara sig utan. Vattendrag som drabbas av övergödning på grund av läckaget av konstgjorda gödningsämnen i form av olika kväveföreningar som jordbruket använt i snart ett sekel.  


Den som tror att något blir bättre av att rösta på Miljöpartiet måste vara en helidiot eller lite efterbliven, de gröna fjollorna kan inte göra ett skit mot multinationella kemijättar som DuPont och andra. Det är inte politik det handlar om utan pengar, ekonomiska vinster den ständiga tillväxten. Det är inte politik som styr världen utan lobbygrupper som jobbar för de olika multinationella företagen och till syvende och sist för ett fåtal stenrika finansfamiljer. Det hemska är att dessa skiter i om det går åt helvete med jorden och miljön, de tänker bara på de kortsiktiga vinsterna. De har pengar nog att klara sig så de är de sista som dör när allt annat redan dött.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

14 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se