Inlägg publicerade under kategorin Överbefolkning

Av Karsten - Tisdag 8 aug 19:40

Den franske folkförrädaren bondlurken Cédric Herrou dömdes till fyra månaders fängelse för att ha hjälpt hundratals afrikaner från Italien till Frankrike. Han borde ha fått minst fyrtio års fängelse eller ännu hellre giljotineras. Det slappa franska rättssystemet är som det svenska, nä förresten här hemma hade han fått mottaga en medalj från Hans Majestät Konungen för berömvärda insatser för riket. 

Man kan spy åt detta helvetes fjäskande för afrikaner, araber, afghaner, irakier och allt annat löskefolk som söker sig till Europa, trots att de hatar vår västerländska kultur. Den Europeiska kontinenten kommer att gå under som den kulturmark som en gång kallades Det Gamla Landet, den europeiska kulturen kommer att ersättas med än värre vidskepelse och rappakalja än den katolska kyrkan i takt med inflyttningen av afrikaner och andra primitiva folkgrupper. I framtiden kan vi åter få se häxbränningar i de europeiska städerna. Förmodligen kommer kontinenten att kastas in i ett förödande etniskt färgat inbördeskrig där de vita kristna kommer att stå mot islams horder. Överbefolkningen i kombination med torkan i Afrika kommer framkalla en enorm våg av "flyktingar" som färdas över Medelhavet på allt som kan flyta. Vi kan stoppa detta om vi skippar all medmänsklighet och empati och bara tänker på oss själva och våra framtida generationer européer. Om vi visar samma hänsynslöshet som IS med våra moderna vapensystem och biologiska vapen så kan vi vinna denna kamp och hjälpa till att avfolka jorden.

ANNONS
Av Karsten - Söndag 6 aug 20:16

De extremt höga temperaturerna i Sydeuropa måste vara ett resultat av klimat- och miljöförändring. Samtidigt har vi fått kallare och regnigare sommarväder här i Skandinavien. Dessa klimatförändringar kan på sikt få katastrofala konsekvenser speciellt som torkan och bristen på regn har gjort stora delar av Afrika obeboeligt. Vi kan i framtiden vänta oss ännu större migrationsvågor från Afrika och dessa kommer att söka sig till Nordeuropa. 

Sett i relation till klimat- och miljöförändringarna är en ökande befolkning på jorden en katastrof, det finns ingen plats för dem att ta vägen. Tillgången på föda blir inte större utan mindre om temperaturen ökar och det blir torrare. Vi står inför en katastrof som med största sannolikhet kommer att leda till krig och folkmord. Den industrialiserade delen av världen har att välja mellan att försvara sitt territorium eller gå under. Man kan generellt säga att den kristna delen av världen måste bekämpa den muslimska med alla till buds stående medel. De flesta industrialiserade delarna av världen utom Kina i Asien är traditionellt kristna medan de outvecklade är muslimska.

ANNONS
Av Karsten - Fredag 4 aug 10:38

Vad kan vi vanliga etniska svenskar och skötsamma invandrare göra för att stoppa politikernas vansinniga och snedvridna syn på asyl- och flyktingpolitiken? Uppenbart är att de ledande politikerna besjälas av en gränslös naiv snällhet och generositet när det gäller främlingar som söker asyl i Sverige. Migrationsverkets personal väljer att tro på dessa företrädesvis unga muslimska mäns lögner om förföljelse och tortyr när de i själva verket är ekonomiska lycksökare. De asylsökande är nog ganska medvetna om den svenska synen på politisk förföljelse och utnyttjar utredarnas godtrogenhet till fullo. Till deras förfogande står en uppsjö av unga naiva jurister som pro bono hjälper dem med asylprocessen och de juridiska frågorna.

Det handlar om vårt land och vårt folks överlevnad. Vi vill inte i globaliseringens kölvatten förvandlas till ett kulturlöst bastardfolk i framtiden, så måste vi stoppa invandringen här och nu! Dagens politiker ska inte förstöra kommande generationers svenskars framtidsmöjligheter genom att förslumma landet med en ansvarslös massinvandring. Redan har vi närmare 30 områden runt våra storstäder där det råder laglöshet, där kriminella invandragäng styr och ställer. Vi måste få ett stopp här och nu!


Man måste i grunden förändra synen på de främlingar som söker sig till Europa och sluta se dem som någon tillgång och börja betrakta dem som en belastning och ett problem. Vi kan inte stillatigande se hur hundratusentals outbildade afrikaner varje år söker sig till Europa och Sverige. Vi måste med alla medel stoppa de illegala resorna över Medelhavet. I värsta fall får EU ta till våld för att få stopp på människofloden som väller in över EU:s yttre gräns. Volymerna på migrationen till EU hotar att förslumma hela Europa. Marina flottstyrkor och landstridskrafter måste tas i anspråk för att hålla Europas gränser stängda och med våld driva tillbaka migranterna till de länder de kommer ifrån. Fattar de att Europa är stängt för dem söker de sig förhoppningsvis någon annanstans. Den civiliserade delen av världen kan inte ta ansvar för befolkningsexplosionen i de ociviliserade delarna av världen. 


Världen är idag så överbefolkad att det inte längre finns plats för någon humanism och mänskliga rättigheter, de internationella lagar som en gång stiftades tog inte hänsyn till en okontrollerad befolkningsökning som i kombination med miljöförändringar skapade gigantiska migrationsvågor som sköljer in över den industrialiserade delen av världen. Det handlar om vår kultur och vår överlevnad, vill vi kunna fortsätta vara svenskar och européer eller vill vi gå under i en flodvåg av ociviliserade migranter som betraktar vår kultur som fientlig och därför saknar intresse av att anpassa sig? Stoppar vi inte trenden och vänder utvecklingen till repatriering så kommer vi inom ett århundrade att gå under som kulturfolk.

Av Karsten - Söndag 30 juli 19:19

Människan skapar själv sina problem och sitt lidande. Aldrig förr har så många människor lidit av psykiska sjukdomar och en massa nya bokstavsdiagnoser som idag. Psykiskutbrändhet är en vanlig diagnos. Mycket av detta går nog att hänföra till vår föda, vår livstil och till de gifter vi spridit ut i naturen under århundrade. En annan faktor är den stress vår elektroniskt uppkopplade tillvaro för med sig. Folk klara inte av att vara längre än en halv meter från sin mobil, de måste ständigt kolla läget på olika sociala forum. De har mobilen med sig i sängen när de ska sova. Vi människor lever idag så långt från det liv vi en gång skapades för och ytterst få är medvetna om det. I minst 45 000 år levde vi som kringströvande samlare och jägare, innan vi en dag bestämde oss för att skapa civilisationen.


Själv har jag alltid betraktat datorer och mobiler som verktyg som vilka som helst, lika viktiga eller oviktiga som en skruvmejsel eller skiftnyckel. Visst jag kan erkänna av att det är kul och kan bli en drift att skriva på Nätet och veta att människor läser och berörs av det jag skriver. Men jag ser ingen större skillnad på det eller att skriva en insändare eller debattartikel i en dagstidning. Det viktiga är att försöka väcka människor till eftertanke, saker och ting är kanske inte alltid vad det ser ut att vara.


De sista hundra åren har varit något helt revolutionerade i människans utveckling och historia, från att i början av förra seklet lyckades flyga några meter över marken i en motordriven flygmaskin till att drygt sextio år senare landa på månen. Däremellan genomled mänskligheten två förödande världskrig som påskyndade den tekniska utvecklingen som utmynnade i ett kärnvapen. För första gången i vår historia hade vi ett vapen till vårt förfogande som kunde utplåna oss som art. Bara detta måste ju utöva ett trauma på hela mänskligheten.


Samtidigt har vi aldrig varit så många mänskliga individer på detta lilla klot, något som också är en stressfaktor. Vi är varken skapta för att leva detta stillasittande liv framför bildskärmar av olika slag eller för att vara så många som vi är på jorden. Anledningen till det sista är att läkarvetenskapen lyckas hålla liv i oss längre och minska barnadödligheten så fler når fruktsam ålder. Vi har satt naturen ur spel. Naturen strävar alltid efter balans mellan olika arter och att de olika biotoperna ska fungera inbördes. Detta förstör vi genom att skövla regnskogarna och plantera oljepalmer i dess ställe. 


Medvetenheten över alla dessa av människan skapade problem är i sig en stressfaktor och en anledning till lidande. Vi vet att vi kan skapa lösningarna på problemen lika väl som vi kan skapa fler problem, men vi har lyckats skapa en massa vidskepliga och religiösa föreställningar om oss själva som hindrar oss från att lösa en del av problemen. Vi ger oss själva en allt för stor frihet utan att lägga ansvar på oss själva för det denna frihet leder till. Man brukar tala om frihet under ansvar. Vi målar in oss i hörn med föreställningar om demokrati och mänskliga rättigheter, vad är det som säger att vi har rättigheter när dessa utgör ett hot mot andra arter. Vi människor blir bara mer och mer förvirrade i en helt galen värlld.Av Karsten - Måndag 17 juli 20:14

Den västerländska kristna människan har blivit för vek och blödig, vi sysselsätter oss med experiment hurvuda insekter kan föda den växande världsbefolkningen istället för att tänka ut metoder på hur man decimerar antalet människor. Vi sätter mänskligt liv på en pidestal och förhärligar det, istället för att inse att människan inte är något annat än ett däggdjur som man kan utrota om de blir för många och till besvär. Endast diktatorer och höga militärer har en distanserad syn på mänskligt liv. För en general finns inga hider att beordra ett artillerianfall mot en stad även om det innebär att tusentals civila får sätta livet till. De flesta människor i väst klarar inte ens av att nacka en kyckling, men äta den klara de av, djävla hycklare.


Istället för att sluta sälja gummibåtar och utombordsmotorer till folken i Nordafrika för att förhindra flykten över Medelhavet så borde man aerosolbespruta hela kontineneten med saringas. Nej föresten det vore dumt då dog elefanter, gorillor och noshörningar också, så det vore bättre med ett virus som bara angriper människor. Målet måste vara att döda människor så utrotningshotade djurarter får chansen att återhämta sig. Detta att skicka humanitär hjälp till Afrika är rena vansinnet, alla som överlever kan vara potentiella välfärdsmigranter med Europa som mål. För mig finns inget gott och ont, det finns ingen skuld eller ånger, dessa begrepp är bara illusioner avsedda att hålla massorna i schack. Den kristna kulturen är bara till för att förslava människan under deviser som saliga äro de saktmodiga, dravel som att vända den andra kinden till. En dag kommer mina tankar att vara allmänt tankegods då mänskligheten gjort sig fria från alla religiösa och ideologiska bojor.

Av Karsten - Torsdag 13 juli 22:25

I de kulturer där kvinnorna bestämmer över sina egna kroppar föds inte en helvetes massa barn, ingen vettig kvinna vill ha sin kropp förstörd av ständiga grosesser, för att använda en ålderdomlig term. De flesta kvinnor i civiliserade kulturer skaffar inga eller högst två barn.

Kvinnor som däremot lever i patriarkala kulturer tvingas till att ständigt vara havande för att därigenom manifestera sin mans virilitet. Dessa kvinnor lever i slaveri där de mer betraktas som en egendom än som en jämnbördig partner. Det är mot dessa kulturer vi i de civiliserade länder måste slå och slå stenhårt. Vårt klot och vår natur kan inte tolerera att dessa människor förökar sig på ett sätt som sätter den naturliga balansen ur spel och hotar andra arter på vårt klot. Det är vårt ansvar att sätta stopp för sådana kulturer och religiösa vanföreställningar även om det innebär att vi måste starta ett utrotningskrig mot dem. 

Utvecklingen på vår jord har nått den punkt att det inte längre finns plats för humanitet och empati för primitiva kulturer och samhällssystem, för att uttrycka det drastiskt. Länge nog har religion och vidskepelse satt stopp för preventivmedel och födelsekontroll och däriblanmd har den katolska kyrkan en stor skuld. Alla religioner som påstår att någon gud skapade människan till sin avbild bör förbjudas och dess utövare utrotas. Islam utgör idag det största hotet då det är den religion som vinner flest anhängare hos primitiva obildade individer. Samtidigt är det en kvinnofientlig religion som frodas i patriarkala strukturer.

Det har gått för långt och mänskligheten har spårat ur, de få kloka och insiktsfulla människor som finns kvar bland dessa miljarder dårar måste slå sig samman och reducera antalet människor. Mitt recept är ett dödligt virus som det inte finns några botemedel mot. Låt viruset slå urskillningslöst och sedan får vi se om det finns några människor kvar. 

Av Karsten - Torsdag 13 juli 19:36

Allt fler djurarter hotas av förintelse tack vare människans utbredning och stora antal. De civiliserade länderna måste ta sitt ansvar och börja utrota framför allt människor i Afrika och Asien, det är på dessa kontinenter som populationen människor ökar okontrollerat. Man beräknar att antalet människor har stigit till 9,5 miljarder kring 2025 vilket är helt ohållbart. Det viktigaste är att behålla den biologiska balansen och det kan man bara göra genom att kraftigt decimera antalet människor på jorden, så att de utrotningshotade djurarterna kan växa till sig igen. Människan är inget heligt djur, hon är inte gudomlig som vissa idioter tycks tro. Vi måste revidera vår syn på oss själva och överge FN:s mänskliga rättigheter, mänskligt liv kan inte längre vara heligt.


Ska man ta bort männisor så gör man givetvis det i länder med dysfunktionell kultur och religion. Länder där man skaffar sig orimligt många barn. Sådana länder är exempelvis Somalia, Mali, Kongo  där det råder ständigt krig och kaos. Världen blir inte en sämre plats om man avfolkade dessa länder. För en inbiten humanist och liberal låter givetvis dessa tankar fruktansvärda, men är det bättre med en överbefolkad värld där större delen av vår fauna och våra vilda djurarter har försvunnit? Jag är inte främmande för tanken att medvetet sprida dödligt virus i U-länderna för att på så sätt avfolka dessa. Det är ju på det sättet, att det är i dessa länder som regnskogarna och många utrotningshotade djurarter finns. Det är tråkigt men sant, vi kan inte längre hänga oss kvar vid den Bibliska synen på människan inte heller på en massa fina manifest och dekret om mänskliga rättigheter. Att breda ut sig på andra arters bekostnad är ingen rättighet det är ett brott mot naturens lagar.

Av Karsten - Söndag 9 juli 23:04

Filmen "Apornas planet" var en ganska bra och framför allt tänkvärd film, därefter har man gjort en rad uppföljare som varit rena skiten. Den film TV3 sänder idag "Apornas planet: Uppgörelsen" är inget annat än en orgie i våld och blod. Det finns överhuvudtaget inget budskap i filmen. Aporna lär sig skjuta med automatvapen och bär sig åt som den genomsnittlige amerikanaren. Vad är det för mening att suga ut allt vad som går ur ett från början bra tema? Alla som sett originalet minns väl när Charlton Heston rider runt en klippa och får se en till större delen begravd Frihetsgudinna. 


Sedan gjorde man en remake på den första filmen och därefter en konstig film där man genetiskt manipulerat en apas gener såden blev smart. Kanske var det besökare från rymden som mixtrade med människans gener så vi kunde påbörja civilisationen för så där 9 000 år sedan? Vi bör skämmas för det finns bara ett fåtal primater kvar idag, vi människor har lyckats driva de stora människoaporna till utrotningens brant. Galna människor vill göra askfat av gorillornas händer och äta upp deras kött. Det hade varit fan så mycket bättre om människorna hade börjat slå ihjäl varandra och äta upp varandra. Det finns idag sju miljarder människor men bara sjuhundra bergsgorillor. Människan är en sjuk, sjuk varelse.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

9 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2017
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se