Inlägg publicerade under kategorin Kultur

Av Karsten - Måndag 19 juni 21:23

Det är hög tid att vända det självförakt svenskarna hemfallit åt till nationell stolthet. Kärlek till fosterlandet är en helig dygd och den som älskar sitt fosterland älskar också sitt förflutna, som bara är nuets moder. Länge nog har den vänsterextrema kultureliten fått predika sitt Sverigefientliga budskap. Av ledande politiker har vi fått höra att vårt midsommarfirande är töntigt och att vår kultur bara består av brutalitet. 

Visst finns det en svensk kultur och fenomen som är utpräglat svenska, kärleken till naturen och vår omtanke om djuren är typiskt svenska drag. Vår naturlängtan har kommit till uttryck i allemannsrätten, som är typiskt svensk. Många av de svenska kulturdragen har sitt ursprung i det gamla bondesamhället, där bygemenskapen var ett utmärkande drag.


Detta att vi skandinaver skulle skämmas över vår vikingatid finner jag absupt. Under vikingatiden skapades en konstart i form av träsniderier som lugnt står sig i ett internationellt perspektiv. Vår båtbyggnadskonst finner knappast sin motsvarighet någonstans. Utan fruktan gav sig våra förfäder ut på seglatser som förde dem till Nordamerika. Är detta något vi ska skämmas för? Visst vi plundrarde klostret i Lindisfarne men det var något som låg i tidsandan. Man ska hålla i minnet att det bara var ett fåtal individer som gav sig av på vikingafärd, de allra flesta var fredliga bönder. Vår stora olycka var när den kristna missionen nådde Norden och förslavade vårt en gång så stolta folk.

ANNONS
Av Karsten - Onsdag 7 juni 19:13

Det räcker med att ta del av en nyhetssändning för att förstå att islam är det största hotet mot Europa och den europeiska kulturen. Det enda politikerna talar om är ökad säkerhet på offentlig plats efter alla terrordåden runt om i Europa. Sanningen är att ingen vet hur många radikaliserade muslimer som döljer sig i den växande muslimska befolkningen i Europa. Fram till idag har Europa gjort allt för att hindra muslimerna från att etablera sig i Europa, ända in på 1800-talet stod Europa under trycket från det Ottomanska väldet med säte i Istabul eller Konstantinopel som det hette förr. Balkan var länge ockuperat av ottomanerna vilket satt sina spår, både albaner och bosnier är muslimer till konfessionen. Att erövera Europa har stått på muslimernas agenda ända sedan korstågens dagar. 


Under kollonianismens dagar delade de största kolonialmakterna England och Frankrike upp den muslimska världen mellan sig. Detta kan man se på dagens kartor där spikraka gränser skär rätt genom etniskt delade områden. Dessa gränser kom att kvarstå efter det att länderna blivit fria. En folkgrupp som kom i kläm var kurderna som idag bor i både östra Turkiet, norra Irak och västra Iran. Kuwait tillhörde Irak innan hela detta landområde kolloniserades av engelsmännen. Irak var ett brittiskt mandat och Kuwait var ett brittiskt protektorat. Detta var anledningen till att Saddam Hussein ville anektera Kuwait i början av 1990-talet, ett beslut som inte föll de amerikanska oljebolagen på läppen. I den muslimska världen finns en revanchlusta mot de gamla kollonialmakterna som sög ut länderna på dess olje- och mineralfyndigheter.


Att förringa det islamistiska hotet mot västvärlden är det största misstag dagens politiker kan göra, islam är och har alltid varit ett hot mot den kristna världen. Att Israel till slut tvingades skaffa sig kärnvapen för att undanröja hotet från arabvärlden är fullt förståeligt. Idag är det än så länge bara Pakistan i den muslimska världen som förfogar över kärnvapen, men detta kan snabbt förändras då tekniken att bygga atombomber inte är så hemlig längre. Iran har ett pågående kärnvapenprogram.

ANNONS
Av Karsten - Måndag 5 juni 20:39

Har Sverige någon krisplanering vid ett större muslimskt upplopp? Hur kommer det officiella Sverige att reagera om den manliga befolkningen i förorter som Rosengård i Malmö, Rinkeby i Stockholm och Biskopsgården i Göteborg går till öppen attack mot vårt samhälle och tycker att nu är det vi som tar över med våldet som vapen? Kommer man att mobilisera militären och polisen och ge order om verkanseld eller kommer man att förlamade stå och titta på och inte veta vad man ska göra? Jag är mycket rädd för att det blir det sistnämnda alternativet som blir det som gäller.


Frågan är i allra högsta grad relevant att ställa då våra politiker misslyckats totalt med sin integrationspolitik och istället skapat en muslimsk parallellvärld där shia- och sunnilagar gäller, där man inrättat en egen polis som upprätthåller religiösa lagar. Muslimska män går runt och uppmanar kvinnorna att täcka håret och sin kropp. Ett Sverige dit våra myndigheter inte är välkomna. Är våra politiker överhuvudtaget medvetna om denna verklighet eller de tror bara det är illasinnad islamofobi som sprids av främlingssfientliga element?

Som medborgare i detta land vill jag gärna veta vad staten tänker göra om muslimerna gör uppror och börjar plundra svenska hem och affärer med argument att de har Allah på sin sida. I en rättrogen muslims ögon är vi svenskar otrogna och därmed mindre värda än om vi varit muslimer.


Jag är rädd för att stollar som Gustav Fridolin och Jonas Sjöstedt är helt omedvetna om att detta mycket väl kan hända i en nära framtid, de tror att alla muslimer ska bli goda svenska medborgare som snällt betalar sin skatt och bidrar till välfärden. I deras värld kommer muslimerna att bli sekulariserade och överge sin religion.

Redan idag uppmanar imamer sina församling att skaffa så många barn som möjligt så de i framtiden med demokratins hjälp kan ta över våra samhällen. Islam är och har alltid varit den kristna kulturens värsta fiende, de när ett hat mot alla kristna och judar. Ett hat vi i väst har svårt att förstå och ta till oss. Vi förstår inte att dessa människor är primitiva och obildade offer för en medeltida religion. I England har man börjat vakna och spärrar in imamer och religiösa ledare som hetsar mot den västliga demokratin, här i Sverige spärrar man in dem som varnar för islam.


Jag är rädd och känner mig otrygg med den politikska ledning Sverige har, jag tror inte de som sitter i riksdagen klarar av att snabbt lösa ett internt muslimskt uppror. Jag tror inte de kan fatta de obekväma beslut som kan behövas fattas. Det kan gå så långt att det gäller dom eller vi och då behöver man använda våld för att vinna. Muslimerna själva tvekar inte ett ögonblick att ta till våld om det behövs, allt de gör är religiöst sanktionerat. De har Allah med sig i kampen mot de otrogna. Våra politiker förstår inte hur snabbt moderata muslimer kan vända och bli radikala. Islam är som en tickande bomb, en bomb Europas politiker själva bjudit in.


Av Karsten - Måndag 5 juni 19:45

Det finns bara ett sätt att lösa miljöproblemet och det är att minska antalet människor på jorden. Vi är för många människor i förhållande till detta lilla klot och dess resurser. Detta vet politiker på hög nivå men de har inga lösningar som inte kommer i konflikt med FN:s mänskliga rättigheter. I västvärlden är det inga problem där dör fler än det föds, problemet är de underutvecklade länderna med primitiva befolkningar som är slavar under religion och medeltida kultur. Afrika är den kontinent som ökar mest befolkningsmässigt och kommer att forsätta göra det med följd att alltfler söker sig till Europa. Lösningen vore att bespruta Afrika med kemikalier som gör folken sterila.


Gör vi inget åt överbefolkningsproblemet kommer vi att ha ett fortsatt migrationstryck mot EU:s gränser. I en nära framtid kommer bristen på rent vatten och spannmål leda till krig och oroligheter om vi inte bromsar befolkningstillväxten. Denna fråga är så allvarlig att personlig integritet och mänskliga rättigheter måste sättas ur spel. Muslimer är en folkgrupp som skaffar stora barnaskaror av religiösa och geopolitiska skäl, detta borde väst sätta stopp för innan de blir för många. Ingen muslim i Sverige borde tillåtas skaffa mer än högst två barn, helst skulle de förpassas ut ur Sverige och ut ur Europa.

Av Karsten - Torsdag 1 juni 10:52

Nya Tider fortsätter den granskning av syrianernas styre i Sigtuna kommun som SVT "Uppdrag granskning" påbörjade i april i ett program om den illegala spelverksamheten samt hur den socialdemokratiska kommunledningen är infilterad av syrianer som utnyttjar sin politiska position till vänskapskorruption. Syrianernas största fäste är i Södertälje där polisen nystat upp flera stora härvor. Syrianerna som är ortodoxt kristna har en klanstruktur som de givetvis tagit med sig till Sverige och bedriver i stor skala. Den största syrianska klanen eller släkten i Sverige är Melkemichel, det är till denna klan maffiaorganisationen "Syrianska brödraskapet" är kopplat. 


När folkgrupper med släkt och klanstruktur nätslar sig in i det svenska politiska systemet är vår demokrati allvarligt hotad då det genast uppstår en vänskapskorruption som vida överstiger den som gäller för svenskar. I Sigtuna kommun där kommunstyrelsens ordförande heter Ibrahim Khalifa (s) har en omfattande vänskapskorruption avslöjats, man har överträdd och kringgått en rad kommunala regler och lagar för att gynna syrianer. Mycket av korruptionen är svår att komma åt då den består av utbyte av tjänster och gentjänster, denna form av korruption är inte straffbar i Sverige, men är kriminell i många andra länder. 


Svensk lagstiftning är inte anpassad för det mångkulturella samhället utan mycket av vår lagstiftning är baserad på den svenska nationalkaraktären som i grund och botten är hederlig och rättskaffens. Vi behöver en helt ny lagstiftning som tar hänsyn till den kriminella kultur många av de som kommer hit bär med sig. Vi har ingen lagstiftning som riktar in sig på kriminella nätverk och maffialiknade klanstrukturer. Det finns inga lagar som förbjuder politiker att ha kopplingar till kriminella organisationer. Sverige är otroligt naivt och godtgroget i sin syn på invandrarna och deras kultur. Man tycks inbilla sig att det enbart är positiva inslag i deras kulturer. Att det inte är så har Södertälje och Sigtuna visat.


För att komma åt denna typ av politisk korruption måste det till en hårdare oberoende granskning av alla politiker med utländsk bakgrund. Vänstern och Miljöpartiet är formligen nerlusade med tvivelaktiga individer med utländk bakgrund. Vi måste kunna lita på våra politiker och inte ha folk som gynnar sin egen folkgrupp på svenskarnas bekostnad. Är inte det politiska etablissemanget inte intresserat av självsanering så öppnar de själva upp för nationalistiska populistiska partier som lovar att rensa upp i träsket. Jag förstår inte varför SD ligger så lågt i dessa frågor, kanske för att de själva dras med samma problem.


Vi kanske behöver ett parti där alla medlemar får avlägga en ed att enbart arbeta för Sverige och svenskarnas bästa, ett parti där enbart försvenskade invandrare är välkomna. Fortsätter denna utveckling kommer Sverige om några årtionden att vara politiskt genomkorrumperat. Vi kommer att ha en mångkulturell polis som är rätt igenom helt korrumperad. Tilliten till myndigheter kommer att vara noll, vi kommer att få ett samhälle ingen önskar ha enbart på grund av politiska partier som S, V och MP. Som jag ser det är det dessa tre som mest drar till sig invandrare med en egen agenda som går ut på att gynna sina egna landsmän.

Av Karsten - Tisdag 30 maj 12:17

Vilken normal varelse skulle frivilligt tvinga ner sina fötter i en styltliknade konstruktion där framfoten vilar på en spetsig triangel med cirka 7 - 8 cm långsida och där bakfot och häl lyfts upp av en 12 cm lång stylta som vilar på cirka en kvadratcentimeters stor yta? Svaret är den västerländska kvinnan. Jag anser att någon som använder dylika tortyrredskap som skodon inte kan vara riktigt psykiskt normal. Jag har sett kvinnofötter där lilltån ligger över den intilliggande tån på grund av de krafter som pressar foten framåt i dessa högklackade skor. Att vara så totalt utlämnad åt modets vansinne är inte normalt, slutsattsen blir att västerländska kvinnor är psykiskt abnorma. Att sedan många män finner det sexigt med högklackade kvinnoskor gör inte saken bättre, det blir till en ond symbios. Den tyske konstnären Hans Bellmer var helt besatt i kvinnoben med högklackade skor. 


Det är dessa varelser som systemet vill kvotera in på ledande poster i samhället, istället för att skicka dem till någon psykiatrisk institution som kan hjälpa dem att komma ur dessa modets griller. Många av de kvinnor som har ledande befattningar lider av neuroser och andra psykiska defekter då denna påtvingade könsroll egentligen inte passar henne. Dylika psykiska abnormiteter finner man inte alls hos naturfolk med klart uppdelade könsroller. Hela feministrörelsen och genusforskningens pseudoteorier har förvridit sinnet hos den västerländska kvinnan. De ledande kvinnorna inom dessa områden är svatt galna, så galna att ingen normalt tänkade individ kan ta dem på allvar, ändå verkar större delen av det politiska etablissemanget fallit i farstun för dessa galenskaper. Nästan alla manliga politiker påstår sig vara feminister!?

Av Karsten - Lördag 27 maj 16:37

Man upphör aldrig att förvånas över mänskligt vansinne. När jag hörde att folk slutat använda kniv och gaffel när de åt och enbart använde gaffel för att ha den andra handen fri att hålla på med mobilen så insåg jag att det finns inget hopp för mänskligheten. Det finns ungdomar som hellre avstår från sex än de avstår från sin mobil, den där jävla mobilen är viktigare än att knulla!? Vad är det för fel på mänskligheten? På drygt tjugo år har mobilen blivit det viktigaste i folks liv. Folk ser inte var de går eller kör för de har ögonen på sin förbannade mobil. 


När ska man börja lagstifta kring mobilanvändande? Förbjuda all form av mobilanvändande i samband med bilkörning och likställa det med rattfylleri. Förbjuda mobiler på restauranger precis som man förbjudit cigarettrökning, vem fan vill sitta och äta med någon idiot vid bordet bredvid som sitter och bråkar med sin fru i mobilen? Jag har sett folk cykla med ögonen nere på mobilskärmen istället för på trottoaren som numera uppfattas som cykelbana. Hur korkad får man bli? 


Den dag solen får ett våldsamt utbrott och solstormar slår ut all mobiltraffik och förstör alla transistorer kommer dårhusen att fyllas med människor som inte klarar av att vara utan sin mobil. De kommer att drabbas av våldsamma depressioner och självmordstankar. Hela världen kommer att stanna och ingen vet vad man ska ta sig till. Det så kallade kommunikations- och informationssamhället har flippat ut totalt. Detta att vara tillgänglig 24 timmar om dygnet är sjukt. Jag tror det kommer en motreaktion, folk som har råd kommer avstå från mobiler, datorer, TV och all annan elektronisk skit och börja leva ett riktigt liv. Att leva utan mobil kommer att bli en statuspryl, bara löneslaven har mobil så chefen kan nå honom dygnet runt.

Av Karsten - Tisdag 16 maj 22:34

Såg precis ett reportage från Irak på Kunskapskanalen som var mycket nedslående. Genom att anfalla Irak och låta avrätta Saddam trodde de stendumma amerikanarna att de skulle kunna demokratisera landet. Istället bredde de vägen för IS. Nu när IS håller på att förlora fotfästet i Irak och en stor del av makten vilar på shiamilisen som förtrycker alla sunniter håller Irak på att gå mot ett inbördeskrig som kommer att ge återverkningar i hela världen. Den dag sunniterna reser sig och tar till vapen mot shiterna är inbördeskriget ett faktum och nya gigantiska flyktingströmmar kommer att översvämma Europa. Shiterna i Irak är uppbackade av Iran som är allierade med Ryssland och regimen i Syrien så det är ett riktigt getingbo av storpolitiska proportioner. Lägger USA åter sin näsa i blöt kan det hela urarta i ett storkrig.  


Så här i efterhand förstår var och en med lite förnuft att Saddam Hussein och hans Bathparti var en välsignelse för irakierna. Han höll alla etniska konflikter stången, genom att föra en sekulariserad politik kunde han ena kurder, suniter och shiter till en nation. Detta korthus rasade när USA invaderades landet under den galne presidet Bush (både den äldre och den yngre, båda lika galna) och landet föll samman i kaos. IS träder in på scenen och alla suniter skylls av shiterna för IS brott. Hämnd, etnisk rensning och förföljelse blir vardag i Irak och ingen verkar veta vad man ska göra åt situationen. Efter Saddam kom den primitiva andan som besjälar araberna fram, stamtillhörighet och andra medeltida kulturfenomen såg åter dagens ljus. Bäst vore nog att belägga hela Irak med saringas.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

6 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2017
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se