Inlägg publicerade under kategorin Sjukvården

Av Karsten - Söndag 11 feb 23:39

Det är upp till oss väljare att få politikerna att ta frågan om massinvandringen på blodigt allvar, allt för länge har vi väljare accepterat att politikerna fört en låt gå politik när det gällt flyktinginvandringen till Sverige. Ta bara dessa afghanska unga män som helt saknar flyktingskäl men som åberopar en massa nonsens att de blir dödade om de skickas tillbaka till Afghanistan, många politiker köper dessa uppenbara lögner.

Det verkar bara vara Moderaterna och Sverigedemokraterna som tar invandringsfrågan på allvar och inser de långsiktiga konsekvenserna av den ansvarslösa politik den rödgröna regeringen har fört.


Det är mycket snack om att sjukvården och kampen mot kriminaliteten också är viktiga valfrågor, vad man inte säger eller vill säga är att båda dessa frågor hör samman med frågan om ett stopp för massinvandringen till Sverige. Massinvandringen slukar enorma summor pengar som skulle kunna läggas på sjukvård, polis och försvar. Sluta med det där lögnaktiga politiska snacket om att invandringen är en lönsam affär för Sverige, det är den största politiska lögnen som någonsin sjösatts i detta landet. För upp frågan om asylrätten och flyktinginvandringen som huvudfråga i valet, kräv av politikerna att de kräver samma sak som de danska socialdemokraterna, ett stopp för att söka asyl vid den svenska gränsen. Alla som tar sig till Sverige och åberopar asyl skickas till läger i Nordafrika där deras asylskäl utreds.


Ett totalstopp för all utomeuropeisk invandring av okvalificerad arbetskraft, ett stopp på den ekonomiska migrationen till Sverige. Vi har tillräckligt många välfärdsparasiter i landet redan som sitter ute i förorterna och lyfter bidrag. Vi har inte råd med detta, det är inte meningen att Sverige ska behöva låna pengar för att politiker vill driva en altruistisk flyktingpolitik. Det måste bli ett stopp på galenskaperna innan det är för sent. Frågan är om det inte redan är för sent? Om det inte är en etnisk rensning av Sverige som behövs?

ANNONS
Av Karsten - Lördag 10 feb 21:11

Sjukvården gnäller om att de har för få blodgivare, det saknas blod. Det är väl inga problem, tvinga alla dessa asylsökande att lämna blod, det är det minsta bidraget de kan ge för den luxuösa tillvaro svenska staten bjuder på. Tappa dem på blod minst en gång i månaden så har sjukvården det blod den behöver, givetvis får man ju testa blodet för okända tropiska sjukdomar och liknade. Det borde vara obligatoriskt att alla asylsökande lämnar blod till den svenska sjukvården, behövs det en njure så kan de gott bidra med en sådan också.


Sluta dalat och klema bort dessa ekonomiska lycksökare, bara ett fåtal har flyktingskäl enligt FN:s definition. Köpa insatslägenheter för miljoner går bra men tvinga dem att donera blod då kränker man deras personliga integritet. Vad fan är det för blindstyren som styr detta landet? Man böjer sig för deras krav men ställer inga motkrav. Sätt er ner och räkna på vad det kommer att kosta att låta alla dessa afghaner läsa in gymnasiekompetens och vad kostnaden blir om man sedan låter dem stanna och ta hit sina familjer. På varje ensamkommande kommer det att gå minst fyra fem anhöriga om man räknar lågt, i värsta fall kommer det tio tolv stycken. 


Hoppas väljarna visar sitt missnöje med den svenska snällheten vid valet i höst och ser till att rensa riksdagen på alla dessa flyktingkramare och snyftande kärringar.

ANNONS
Av Karsten - Torsdag 8 feb 13:21

Vad fan har det tagit åt SVT nyheter då man presenterar ett inslag om att det föds allt färre barn med Downs syndrom som något negativt. Det är väl bara bra att barn med kromosomavvikelser aborteras. Livsodugliga foster kommer bara utvecklas till individer som kommer att ligga det allmänna och skattebetalarna till last. Om man genom fosterdiagnostik kan avgöra om ett barn kommer att drabbas av allvarliga psykiska eller fysiska handikapp så är det oansvarigt att fullfölja graviditeten. Det där snacket om att alla barn är välkomna oavsett handikapp köper jag inte. Som medborgare har du en skyldighet att inte i onödan orsaka merkostnader och belasta sjukvårdssystemet. Därför finner jag det motbjudande att samhället tillåter kusinäktenskap, något som är vanligt inom vissa utomeuropeiska kulturer. Ofta ser man beslöjade kvinnor komma dragandes med en dreglande unge som med all tydlighet företer tecken på svåra psykiska handikapp.

Av Karsten - Tisdag 6 feb 12:20

Är det så djävla konstigt att barn och unga mår psykiskt dåligt och känner ångest och depression? De är inte dummare än att de är medvetna vilken värld de växer upp i och vilka problem tidigare generationer har skapat genom sin ansvarslöshet. Unga människor är medvetna om miljöförstöringen och rovdriften av jordens tillgångar, de ser de ekonomiska och sociala orättvisorna. De är medvetna om klimatförändringarna som får polarområdenas isar att smälta och hotar att höja vattennivån hos världshaven. Samtidigt känner de en maktlöshet och vanmakt då de vet att de inget kan göra något åt problemen då de förstått trögheten i de politiska systemen som på sin höjd tillsätter en utredning.


Förutom dessa stora globala problem har vi fått ett samhälle som ställer allt högre krav på individen att prestera, skolan ställer krav, omgivningen ställer krav. Du ska se ut på ett visst vis, du ska ha en viss sorts kläder för att duga. Media och alla sociala forum på Nätet sätter ribban för alla dessa krav, där visas idealen upp med perfekta kroppar med utsökta anletsdrag som är perfekt sminkade. Om nu den unga människan inte uppfyller dessa krav så känner hon sig mindervärdig hon känner att hon inte duger och detta föder psykisk ohälsa. Gör då vuxenvärlden något åt alla dessa problem? Knappast det stannar ofta vid snack och en massa fina ord. Hur förklarar du för en överviktig tonåring med finnar och stripigt fettigt hår att hon ändå duger?


Det är omgivningen och omvärlden som skapar ångest och depression hos människorna, ett allt snabbare tempo i utvecklingen och allt högre krav på att hänga med i denna utveckling. Bara denna hets som råder kring mobilerna, alla ska ha den senaste modellen med de senaste finesserna oavsett priset. Hur förklarar du för ditt barn att vi inte har råd att köpa en ny mobil när den gamla bara är ett drygt år gammal? Den stress det digitala samhället skapar hos unga människor är obarmhärtigt, mobbningen på sociala forum är omänsklig och hänsynslöst rå. jag tycker inte det är konstigt att unga människor väljer att avsluta sitt liv innan det knappt har börjat. 


Allt sedan det framtidsfixerade 1950-talet med atomteknik och rymdfärder har utvecklingen bara gått snabbare och snabbare. På 50-talet var en liten handdator i var mans ägo en utopi, rena science fiction, idag är det en realitet. Idag är vi alla sammankopplade i ett enormt kommunikationsnät, vi har bokstavligen omvärlden i vår hand. Sker en katastrof på andra sidan jordklotet vet jag det någon minut senare. Detta skapar stress och oro. Förutom detta vet vi inte hur farlig den mikrovågsstrålning är som den moderna kommunikationstekniken är beroende av. Varje sekund av vårt liv utsätts den urbana människan för mikrovågsstrålning och annan elektromagnetisk strålning som bildas runt alla elektriska apparater.


Vi är inte skapade för detta, i 45 000 år levde vi i en tillvaro där den enda strålning vi utsattes för var den från solen. Den farliga strålningen från solen skyddas vi av genom det som kallas "van Allen-bältena". Det är de magnetiska bälten som skapas av jorden själv genom rotationen av den järnkärna som förmodligen utgör kärnan i vår jord. Även ozonskikten i vår atmosfär utgör ett skydd mot den ultravioletta strålningen från solen. Idag är vi ständigt omgivna av både elektromagnetisk och mikrovåg strålning som interfererar med den elektricitet som styr vårt hjärta och som gör att vår hjärna kan tänka. Tyvärr verkar det som man inte tänkt tillräckligt på dessa problem innan man uppfann alla dessa elektroniska prylar. 

Av Karsten - Söndag 4 feb 20:28

Det går åt helvete med Sverige fortare än någon egentligen anar. Staten lånar pengar för att täppa igen de värsta hålen i ekonomin så medborgarna inte ska förstå ur illa det är. Pensionerna betalas ut och man lyckas upprätthålla skenet av välfärdsstaten med fri undervisning och rimliga sjukvårdskostnader. Trots att massinvandringen slukar enorma summor skattemedel så fortsätter man envist att spela moralisk stormakt med en skyldighet att ge nästan alla som söker sig hit asyl och uppehållstillstånd. Istället för att se på våra nordiska grannländer som har en betydligt restriktivare invandringspolitik så framhärdar Sverige och menar att det är vi som är ett föredöme som alla andra borde följa. Man har från svenskt håll länge ondgjort sig över Danmarks restriktiva politik och öst galla och gett dem pekpinnar med anklagelser om främlingsfientlighet. 


På bara några årtionden har polis och rättssamhället tappat greppet om utvecklingen och den grova kriminaliteten är idag värre än någon kunde föreställa sig. Det verkar som även politikerna tappat greppet då de inte kan presentera några konstruktiva förslag på hur man ska komma tillrätta med problemen, istället kommer man med mer eller mindre meningslösa åtgärder som skärpt vapenlagstiftning som om detta skulle hindra de kriminella invandrargängen att beväpna sig. PÅ 1990-talet lät man internationella kriminella MC-klubbar etablera sig i Sverige med motiveringen att man kunde inte förhindra det utan att göra övergrepp på den fria föreningsrätten. Man gömmer sig bakom paragrafer och juridiska spetsfundigheter. Svenska politiker är nog de fegaste och mest konflikträdda vi har i världen. Det som sker i Sverige skulle inte kunna hända på så många andra håll i världen.


Det behövs verkliga krafttag om Sverige ska överleva som nation eller braka samman i ett fragmenterat samhälle där en massa minoritetsgrupper bekämpar varandra. Redan idag har vi en massa parallellsamhällen med sina egna normer och värderingar. I de flesta av dessa parallellsamhällen råder hederskulturen där ett patriarkat håller sina kvinnor i ett järngrepp. Någon nationell sammanhållning kan man verkligen inte tala om, man har drivit 1980-talets individualism och nyliberalism in absurdum, var och en får roffa åt sig bäst den kan. De rikaste i Sverige blir allt rikare medan de fattiga blir allt fattigare. Inkomstklyftorna har aldrig varit så djupa som idag. De som har möjlighet gömmer undan sina inkomster genom komplicerade bolagskonstruktioner och brevlådeföretag på Gibraltar och andra skatteparadis. Som jag ser det är det kört för Sverige, med naiva galningar som Annie Lööf och ett feministiskt parti som kanske är på väg in i riksdagen är det politisk cirkus som väntar det svenska folket.Av Karsten - Fredag 12 jan 13:02

Det är bra att rikstelevisionen börjat granska den välfärd vi alla betalar med vår skatt. Vad är det vi får för de pengarna idag? Inte mycket! Inga-Britt Ahlenius förslag att lägga ner landstingen och förstaliga sjukvården låter i mina öron som ett mycket bra förslag. Vi skulle även förstatliga bankväsendet och sätta stopp för all vidare privatisering. Det går inte att ha verksamheter som skola, äldrevård och sjukvård i privat regi utan mycket strikta regler. Denna form av verksamhet får inte bli till någon form av profitgivande företag där patienterna kommer i sista hand och de ekonomiska vinsterna i första.


När jag växte upp fanns det inga vårdköer, blev man sjuk så blev man omedelbart omhändertagen på bästa möjliga sätt. På den tiden byggde man nya sjukhus istället för att lägga ner sjukhus, då var Sverige en väl fungerande industrination med en solid ekonomi. Visst var skatterna höga men medborgarna fick valuta för de skattekronor de betalade in varje månad. Då som nu var det de rikaste som gnällde mest, de kunde aldrig få nog och ville helst inte betala en krona i skatt, men blev de sjuka så drog de sig inte för att dra nytta av den fria sjukvården.


Det var ett stort misstag av Sveriges ledning att ta efter den amerikanska liberala ekonomiska modellen med privatiseringar av viktiga samhällsfunktioner. Både på statlig och kommunal nivå har man privatiserat och lagt ut verksamheter på entreprenad till privata bolag. Detta syns då gatorna i Malmö idag ser ut som i u-länderna, fulla med skit och skräp. Gatan jag bor på har varit så full av löv och nerfallna smågrenar att avloppen varit så igenproppade att regnvattnet ej kunnat rinna undan. Kommer man till området kring Möllevångstorget där många invandrare tagit över affärsverksamheten är gatorna fulla av skräp och papper då ingen bryr sig om att hålla rent där. 


Förr när det var ordning och reda i Sverige gick det varje dag omkring män i blåkläder med skärmmössa med kommunens symbol på och sopade gatorna rena med piassavakvastar. Idag har man inrättat "extratjänster" för de nyanlända (läs ekonomiska lycksökare) som i gula kläder går runt och påtar i skiten och plockar upp lite papper med långa griptänger. Sopar gör man inte längre, istället använder man bensindrivna blåsapparater för att föra samman löven som fallit av träden på höstarna. Man förorenar miljön och väsnas med dessa maskiner bara för att folk är för lata för att på gammalt beprövat vis sopa med en kvast istället.


Anledningen till att den svenska välfärden vittrar sönder är inkompetenta politiker som i samråd med den privata sektorn håller på att montera ner det Sverige som våra förfäder byggde upp. Det nyliberala vansinnet har fått bereda ut sig även i Sverige. Samtidigt tar man emot flest utomeuropeiska migranter av alla länder i EU i någon form av närmast patologisk altruism. Att denna verksamhet av "medmänskligt godhetsvansinne" kostar enorma summor torde vara uppenbart för all med förståndet i behåll. Dessa pengar måste tas någonstans ifrån och det blir genom att man lägger ner skattefinansierade verksamheter och privatiserar dessa. Det hela är ett ekonomiskt vansinne av enorma proportioner.

Av Karsten - Onsdag 10 jan 20:22

Det ska vara ett helvete att vara politiker, tar man beslut som går mot folkviljan så ska de ansvariga politikerna ha ett helvete. Om enskilda medborgare anonymt mordhotar politiker så får politikerna skylla sig själva, det är en del av demokratin. I diktaturer kan man tysta besvärlig kritik i en demokrati får man tåla allt det är en del av demokratitanken. Svenska politikern verkar bara gilla demokrati så länge folket håller käft och inte gör som folket i Sollefteå sätter sig upp mot sina politiker som vill lägga ner BB. Vad fan är ett "gott demokratiskt samtal" som de akademiska experterna talar om? De vet de nog inte själva.


Palmemordet var en vändpunkt ett paradigmskifte för Sverige, någon eller några tog saken i egna händer och avlägsnade en besvärlig politiker. Jag tyckte själv det var det bästa som hänt Sverige under min livstid, även om jag kan erkänna att Palme var en av de skickligaste politiker och retoriker vi haft under 1900-talet. Det som händer i Sollefteå är bra, kan folket få politiker att avgå genom massiva hatkampanjer så är det bra och ett uttryck för sann demokrati i mina ögon. Politikernas uppgift är att genomföra folkviljan inget annat. När politiker gömmer sig bakom spetsfundiga tolkningar av demokratibegreppet för att försvara obekväma beslut har det gått för långt, då ska de bort.  


Länge leve polariseringen i samhället, ställ grupper mot grupper och skapa kaos. Det ska fan i mig inte vara någon dans på rosor att styra ett samhälle med demokratins hjälp. Demokrati innebär folkstyre, inte något djävla partipolitisk mygel där de mest lojala nickedockorna premieras. Vi borde ha det som i Schweiz där avgörande beslut tas genom bindande folkomröstningar, inte några djävla rådgivande folkomröstningar som i Sverige. Som den där folkomröstningen om kärnkraften, JA, NEJ eller NJA Kanske. Svenskar är konflikträdda rövhål som inte vågar stå upp när det gäller, förutom norrlänningar som hatar de politiska fjollarna i Fjollträsk som tror att Sverige slutar vid Norrtull. 

Av Karsten - 10 december 2017 22:41

Såg ett inslag på Rapport om antalet självmord i Sverige och Skåne. Varannan dag försöker någon att ta livet av sig. Staten ser detta som ett problem och vill ha en nolltolerans för självmord. I nyhetsinslaget framträdde en expert på självmord som uppmanade folk att erkänna för sjukvården om de någon gång övervägt att ta sitt eget liv. Ärligt talat så som världen ser ut idag vem har inte tänkt på att ta sitt liv? 

Det sämsta du som svensk medborgare kan göra är att till en läkare erkänna att du någon gång tänkt på att begå självmord, detta kommer obönhörligt att hamna i dina journaler och ligga dig till last i framtiden. Skulle du drabbas av psykiska besvär kan du tvångsvårdas med motiveringen att du övervägt självmord. I Sverige är det förbjudet att tänka tanken på att ta ditt eget liv. Vi här i Sverige lever i den bästa av världar och därför anses självmord som något avvikande och oönskat beteende av svenska medborgare. 

Det där att våra politiker och socialingenjörer skapat ett sterilt och omänskligt samhälle som mer eller mindre driver en del människor att ta sitt eget liv finns inte i makthavarnas sinnevärld. Sverige är hyckleriets högborg. Så även om du varje dag tänker på att ta ditt eget liv så säg för helvete aldrig detta till någon sjukvårdsanställd, de kan ändå inte hjälpa dig den enda hjälp du får är mediciner i form av lyckopiller.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

9 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se