Inlägg publicerade under kategorin Filosofi

Av Karsten - Onsdag 22 mars 20:54

Ett av de största felen med människa är att hon trots kunskapen om sin ändlighet lever som om hennes tid inte vore utmätt. Djuren lever i nuet, för dem finns ingen gårdag eller i morgon de är som ett litet spädbarn och de tänker nog aldrig på döden. Trots att människan ganska tidigt i livet blir medvetna om att livet är begränsat lever hon som om det vore evigt. Forskarna anser att en människa max kan bli 120 år och det är sannerligen inte många som uppnår denna höga ålder. Trots denna kunskap slösar de flesta människor bort sitt liv på meningslösheter, de flesta har ett meningslöst jobb enbart för att få pengar till mat.


Vi har kunskapen att denna planets resurser inte räcker till om alla ska leva med västlig standard ändå kämpar alla för att skaffa sig detta. Är vi dumma eller vad är det som felas denna "skapelsens krona"? Varför ser vi inte till att sluta skaffa så många barn och börjar anpassa oss till de biologiska förutsättningarna på denna planeten? Hade vi inte haft kunskapen så hade vi varit förlåtna för vår dårskap, men vi har idag den kunskap som fordras för att förändra vår livsföring.


Varför envisas vi med att tro på religös vidskepelse och på vansinniga politiska ideologier som leder oss mot undergången? Överbefolkninghen i kombination med bristen på mat, rent vatten och råvaror kommer obönhörligt att leda till krig och våld. De småkrig som ständigt blossar upp är bara början på det globala krig som kommer att utlösas på grund av den vansinniga livsinställning människan har. Hade vi insett att vi har ett i kosmiska mått mätt oändligt kort liv hade vi tagit vara på detta på ett betydligt värdefullare och meningfullare sätt.

ANNONS
Av Karsten - Fredag 17 mars 00:13

All religion har sin uppkomst i de övergripande frågorna, varifrån, varför, vart hän och vad händer efter döden? Innan upplysningstiden på 1700-talet var det fritt fram för prästerskapet och filosoferna att spekulera. Jorden var en platta och stjärnorna hål i en ostkupa som välvde sig över plattan. Idag har vi en ny religion som slagit hål på all denna vidskepelse - vetenskapen. Vi vet att universum förmodligen uppstod i en Big Bang ur en singulariet, vi vet att jorden är ett klot med stelnad yta och ett flytande inre. Vi vet att solen är en stjärna bland massor av andra stjärnor i det vi kallar Vintergatan som är en spiralgalax. 


Frågorna om meningen med livet och vad som händer när vi dör har nog sysselsatt människan i tiotusenats år, ja ända sedan den moderna människan uppstod för cirka 45 000 år sedan. Med vetenskapen har många av religionens värsta galenskaper fallit, men frågan om Gud finns har inget svar. Att det skulle finnas en fristående personlig Gud i form av en gubbe på ett moln eller ett Paradis med 72 oskulder tror väl bara de mest primitiva och obildade på. Trots att vetenskapen ger svar på många frågor och visar på många samband så tar vi detta ändå inte till oss utan fortsätter att leva ett liv i strid mot naturen. 


Det är de obildade och primitiva som utgör det största hotet mot vår arts fortlevnad. Obildade människor är lika farliga som politiskt korrekta människor då det sistnämnda också är en form av religion. Man ställer upp en massa teser och försöker tvinga sin omgivning att tro på dessa, precis som de klassiska religionerna. Även vetenskapen kan ibland fastna i teser som den sedan har svårt att förkasta trots övertygande motbevis. Felet är ofta människan och dennas hybris och narcissistiska natur, även vetenskapsmän är människor som inte gärna erkänner att de haft fel efter att ett helt liv hävdat en viss ståndpunkt. Livet är inte lätt och det är inte lätt att vara människa.

ANNONS
Av Karsten - Lördag 4 mars 22:38

Hur fan ska man orka leva när man ständigt blir påmind om demens, Alzheimers, cancer, hjärtinfarkt, hjärnblödning och alla andra sjukdoman som vi kan drabbas av i olika skeden av livet? Kvällstidningarna gör stor sak av dessa sjukdomar och olika mirakelkurer för att vi ska slippa dem, TV matar oss med program som "Fråga doktorn" och liknade. TV reklamen vill att vi ska köpa VitaPro för då känner man sig evigt ung. man blir ju sjuk av all denna information om olika sjukdomar. Det var nog lättare förr innan vi visste så mycket om alla sjukdomar, folk levde och dog och så var det inte mer med det. Idag vågar vi knappt tala om döden trots att alla vet att det är det enda vi kan vara säkra på, allt levande som finns på jorden kommer att dö och försvinna. 

Religionen måste ha sitt ursprung i människans funderingar var man tar vägen när man dör. Kristendomen är uppbyggd kring en enda tanke, att det inte är slut i och med döden. Kristus återuppstod från det döda och alla som tror på honom ska också återuppstå på den yttersta dagen. Sedan har vi alla galningar som frivilligt söker döden i tron att om de tar med sig X antal otrogna i döden så kommer de till Paradiset och 72 fagra jungfrur står och väntar till deras förfogande. Denna tro är lika materiell som fornegypternas. Ingen har hitintills åtrevänt från det döda så ingen vet säkert.

Av Karsten - Onsdag 1 mars 22:58

Förr levde vi människor i harmoni med naturen då vi inte hade något annat att välja på, vi var underkastade naturens krafter. Vi stod inte på toppen av näringskedjan och kunde mycket väl bli mat åt något av de stora kattdjuren eller åt vargar. Idag har vi med religionens hjälp drabbats av hybris, vi har utnämnt oss till Guds avbild. Värst av alla är judarna som utnämnt sig själva till Guds egendomsfol, det utvalda folket. Med judendom, kristendom och islam såddes ett frö av galenskap i människornas sinne, vi satte oss till doms över alla andra arter och såg inget fel i att utrota dem. Jorden var ju till för människan och ingen annan. Djuren på jorden, fåglarna i himmelen och fiskarna i vattnet fanns där ju bara för vår skull. Religion är som en mental sjukdom som äter upp människan på samma sätt som cancer. 


Muslimer spränger sig själva i luften och alla i sin omgivning i tron att de ska komma till ett Pardis där 72 oskuldfulla jungfrur står och vänta på dem. De påstår att Gud uppmanat dem att döda alla som inte delar deras trosuppfattning. De ortodoxa judarna gör anspråk på världsherravälde och påstår att varje plats där en jude satt ner sin fot tillhör det judiska folket. Så länge vi inte bekämpar denna form av religiös fanatism och förintar deras trosbärare så att de inte kan sprida sitt gift så kommer eländet bara att fortsätta. Vad vet vi om någon Gud? Vad vet vi om vårt eget medvetande? Inte ett dugg, det är en skock äldre gubbar som tagit monopol på det de kallar sanningen och för den vidare generation till generation. Filosofer som Friedrich Nietzsche isåg faran med religionens vansinne och bekämpade den i sina texter. Vem läser Nietzsche idag? Möjligtvis att det ingår i filosofi och litteraturhistoria vid universiteten. De flesta människor är inget annat än urrbaniserade bondknoddar totalt i avsaknad av bildning.

Av Karsten - Lördag 18 feb 12:52

Har ägnat lördagsförmiddagen åt att titta på naturprogram på danska DR1, det är de enda program förutom vetenskap och historia som rättfärdigar ett TV innehav, resten som visas är fördummande underhållning och vinklade nyheter. Två av programmen handlade om tigrar som är en utrotningshotad art, i takt med att människan breder ut sig och skövlar regnskogen blir tigrarnas områden allt mindre. Då skogen försvinner försvinner också en stor del av tigranas bytesdjur så tigrarna ger sig på människans boskap då de annars skulle svälta ihjäl. Detta leder oundvikligen till konflikt med människorna som ger sig ut och jagar tigrarna, på samma sätt som samerna jagar vargar som river renar.


Återigen är problemet för många människor, för många munnar att mätta. Det har uppstått en obalans i naturen då en art förökar sig långt bortom de gränser naturen avsett. Detta kan vi tillskriva människans intelligens och förmåga att anpassa sig, den moderna medicinska vetenskapen gör att de barn som dog i tidig ålder förr idag övertlever. Det ligger naturligt i en arts beteende att skaffa så många ungar som möjligt då bara ett fåtal uppnår vuxen ålder. Under merparten av människans existens, cirka 40 000 år, var människan underkastad samma regler och förutsättningar som andra arter. Sjukdomar och de stora vilda djuren dödade många människor, så antalet hölll sig på en rimlig nivå och det rådde balans i naturen. 


Idag breder den mänskliga civilisationen ut sig som en kräftsvulst över jorden, våra motorvägar och järnvägsnät är som metastaser mellan storstädernas cancersvulster. Människan visar ingen eller mycket ringa hänsyn till andra arter och dess rätt till liv. Den mänskliga naturen präglas av egoism och hänsynslöshet parad med en girighet av sällan skådad art. Vi borrar och gräver för att utvinna olja, gas och mineraler så vi kan tillverka och driva fler maskiner som kan skövla mer regnskog och ersätta den med oljepalmsodlingar. Man tror all all regnskog kan vara borta om 50 år om utvecklingen får fortgå. Detta kommer att innebära slutet för arter som orangutanger, tigrar och andra stora kattdjur samt för en mängd reptiler och insekter.


Detta skiter de flesta människor i, de går runt i sin lilla bubbla med näsan nere i iPhonen eller plattan, de lever sina liv på Facebook och Twitter. Själv äcklas jag av denna sjuka, sjuka värld som jag tyvärr är en del av. Jag skymtar ingen bättring trorts att miljökonsekvenserna av människans härjningar nu börjar göra sig gällande. Isarna på våra glaciärer håller på att smälta, likaså isarna i Nord- och Sydpolen. Detta kommer att skapa gigantiska katastrofer med höjd havsyta och stora landområden kommer att bli översvämmade. Många av framtidens flyktingar kommer att vara miljöflyktingar, människor på flykt från torkan i Afrika och översvämningar i Asien. Det finns ett fåtal forskare som är medvetna om alla dessa problem men deras kunskap står sig slätt mot det globala kapitalets tillväxt och vinster. Vår girighet blir vår civilisations undergång. 


Jag förstår inte varför människan tycker det är så hemskt om några miljoner människor dör i en uppblossande epidemi i Afrika eller Asien? Vi bryr oss ju inte om en djurart skulle drabbas av något virus som havlverade deras antal. Det är den förbannade religionen och dess syn på människan som skapat denna egocentriska syn på sig själv. I Bibeln uppmanar Gud Adam och Eva att föröka sig och uppfylla jorden med sin säd, detta verkar människan ha tagit på djupaste allvar trots att jordklotet inte är anpassat för hur många människor som helst. Det värsta jag vet är att höra pseudofilosofer hävda att en jord utan människor vore meningslös. Är ett universum utan mänskligt eller annat högre medvetande meningslöst, är världsaltet skapat bara för att vi människor ska ha något att fundera över? Jag ser det mänskliga medvetandet som en av naturens grymmaste mutationer, ett fatalt felsteg av naturen.

Av Karsten - Torsdag 9 feb 11:25

Ärligt talat jag har börjat fundera på att sluta blogga. Jag är trött på alla dessa sociala medier som de kallas och den debatt som omger dem. Det är bloggar, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube och all annan skit som skjöljer över oss i en aldrig sinande flod. Det är som en tsunami av ord och bilder och det mesta är bara meningslös skit. När radio och TV kom in i mänsklighetens liv förändrades allt, familjelivet upphörde att existera. 1900-talet är nog det århundrade som allra mest förändrat mänskligheten. Två fruktansvärda världskrig där människans destruktiva inovationsförmåga sattes på prov, man uppfann allehanda nya vapen som slutade med det ultimata massförstörelsevapnet - atombomben. Radion och televisionen kom, filmen blev i färg för att idag vara i 3D. Det är som om allt idag ska vara underhållande, till och med nyheterna. Reklamen har aldrig haft ett sådant grepp om människan som idag, vi överöses med reklam i radio, TV och i våra datorer och mobiler. Man kan säga att vår värld är mentalt nedsmutsad, lever man i en storstad så är man ständigt omgiven av all skit och dålighet människan skapat. Städerna är som en betongdjungel som tar fram det sämsta inom människan, där bildas de kriminella gängen som skjuter ner folk och utgör en faktor som skapar otrygghet och rädsla. Våra städer skapar stress och psykisk ohälsa då naturen aldrig skapade människan för att bo ovanpå varandra i fyrkantiga klossar av stål och betong. Jag tror att få människor på vår jord inser hur sjuk vår värld är, de intalar sig själv att det är en positiv utveckling som inte går att stoppa. Det är bara att hänga med och låta sig skjöljas iväg på denna våg av prylar, underhållning och materialism. Förhoppningsvis kommer en liten fraktion av mänskligheten att tillfriskna och dra sig undan urbaniseringens förbannelse och bygga upp alternativa lösningar. Själv trivs jag bäst ute i den svenska storskogen, långt från TV, mobiler, stress och andra människor.

Av Karsten - Fredag 3 feb 20:15

Fortsätter människan att yngla av sig i samma takt som nu kommer snart de flesta andra arter att vara utdöda, det kommer bara att finnas människor, och den slaktboskap som människorna livnär sig på. Groddjur och småfåglar håller sakta men säkert på att försvinna. Vissa sparvarter har minskat med 60 procent på 40 år, aldrig förr i jordens historia har arter varit så hotade som idag och allt är människans fel. Här i väst snyftar våra politiker över att gummiflottar överfyllda med negrer på väg till Europa kantrar och de drunknar. Vi borde vara tacksamma för varje människa som dör och förbanna varje barn som föds. 


Jag börjar faktiskt hoppas på att Trump ska få trumf och starta ett kärnvapenkrig så några miljarder människor dör. Jag förstår inte denna pisshumanistiska syn på människan, denna hysteriska anda att tillvarje pris rädda liv. I mina ögon är en art som människan inte värt ett ruttet lingon. En mer destruktiv och egoistisk varelse får man leta efter, inget djur beter sig som människan och förstör sina egna livsbetingelser. Vår förbannelse var när vi slog oss samman och skapade det som kallas civilisation för sådär nio tio tusen år sedan. För femtusen år sedan hade vi redan skapat de första städerna och uppfunnit en massa avgudar som vi dyrkade. Vansinnet hade börjat och sedan har det bara fortsatt.


För jordens skull var det bäst under de 40 tusen år då människorna bara var några hundra tusen som i små grupper vandrade runt och samlade insekter, maskar och jagade småvilt. Då var den mänskliga populationen i harmoni med alla andra arter och utgjorde inget hot. Det var när människan blev bofast och började med jordbruk som hon kunde börja föröka sig då den nya födan spannmålet kunde försörja fler munnar. Nu är vi snart sju miljarder människor på det här lilla klotet och situationen är ohållbar vilket flera forskare och politiker är medvetna om men inte vill diskutara lösningar på då det innebär folkmord i gigantisk skala. Det Hitler, Stalin och Mao lyckades åstadkomma var bara småpotatis mot vad som verkligen hade behövt göras.


Förmodligen kommer ett fullskaligt kärnvapenkrig att utbryta förr eller senare, människan är så funtad att har hon tillgång till ett vapensystem så använder hon det till slut även om resultatet förskräcker. Tyvärr drabbar ett kärnvapenkrig inte bara mänskligheten, även djuren och växtligheten skadas av strålningen. Bästa lösningen hade varit att naturen själv tog hand om problemet och skapade ett virus som det inte fanns något botemedel mot som snabbt lade våra städer öde och dödade större delen av mänskligheten. Ett annat scenario hade varit om jorden fick besök av en högstående ras från ett annat planetsystem som insåg hur farlig människan är och utrotade henne innan hon hunnit börja med interstellära rymdfärder. Det där med rymdgubbar som pratar mänskligheten till rätta tror jag inte på, det är människan för stolt och styvnackad för. Sanningen är att vi dömt oss själva till undergång då vi åt av kunskapen träd om man vill uttrycka det lite allegoriskt. Vår intelligens och tro på vår oövervinnerlighet kommer att bli vårt öde och baneman.

Av Karsten - Fredag 27 jan 10:41

Vad är medvetande och varför har vi människor ett medvetande? Det är ingen som vet eller kan förklara det, ända sedan antiken har filosofer och vetenskapsmän grubblat på denna fråga. För de religöst lagda är frågan enkel då de kopplar medvetandet till tanken på en individuell själ, men för de sekulariserade neurofysiologerna och biologerna är frågan svårare. Likaså frågan om den fria viljan, har vi verkligen en fri vilja så som vi gärna vill inbilla oss eller är det bara en illusion? Vid experiment har det visat sig att själva handlingen går före tanken på att utföra den. Handlingen föregår tanken med cirka 500 millisekunder. 


Dessa frågor är både svåra och kontroversiella, då tanken på ett medvetande och en fri vilja ligger bakom vår juridik och lagstiftning. Vi utgår från att alla individer har en fri vilja och ett medvetande som kan skilja mellan det vi kallar rätt och orätt. Men är det verkligen så eller baserar vi allt på en kollektiv illusion som vi tycker passar in i vårt samhälle? Medvetandet är starkt förenat med tanken på ett "jag" en självuppfattning som människan och bara de högst utvecklade primaterna tycks besitta. Schimpanser som ser sig själv i en spegel är medvetna om att det är sig själv de ser medan en hund eller katt tror att det är en annan individ de ser. 


Kanske kommer vi att få svar på många av dessa frågor genom den moderna hjärnforskningen då medvetandet är knutet till de aktiviteter som våra hjärnor ger upphov till. Utan den mänskliga hjärnan skulle vi inte ens ha kunnat analysera själva grundfrågan om vad medvetandet är för något. Intressant i detta sammanhang är psykoaktiva droger som LSD, meskalin och psilocybin samt meditation och nära döden upplevelser. Man kan med hjälp av droger förändra sitt medvetande. På 1960-talet talade man om LSD som en medvetenhetsutvidgande drog, vissa talade om den som en "enteogen" drog, en drog som frigör den innre guden.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

2 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2017
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se