Inlägg publicerade under kategorin Filosofi

Av Karsten - Tisdag 2 maj 11:35

Den kristna kulturen har alltid talat om demoner som någon yttre kraft, som onda varelser i tjänst hos den onde Lucifer. På medeltiden skrev man hela böcker i hur man identifierade en demon. De kristna tror att en människa kan bli besatt av en eller flera demoner. Den judiskt-kristna läran är en irrlära, det finns inga demoner i deras bemärkelse.


Många människor på vår jord styrs av egenskaper som hyckleri, högfärd, egenkärlek, vredgat sinne, hårdhet, brist på visdom, inte minst våra makthavare är besjälade av dessa egenskaper. Alla dessa egenskaper är av demonisk art och förslavar människan. Njutningen av egna lustar är målet för en oren själ, man eftersträvar hela tiden materiell vinning för att kunna köpa njutning. 


Låt mig citera några ord från Bhagavad-Gita som behandlar detta ämne, lika aktuellt idag som när boken skrevs för 2500 år sedan år 500 f. Kr.

"Se, detta har jag skaffat mig idag, i morgon ska jag vinna allt det andra; se, dessa skatter äro mina nu, men dessa andra ska jag snart förvärva; jag har fördärvat denne ovän nyss, och andra skall jag bringa i fördärvet; jag är en mäktig herre, jag är lycklig, jag njuter - jag är utan brist och vank; jag är förmögen, jag är hög till börden: var finns min like? 

- Jag vill vara säll, jag vill offra, jag vill giva gåvor!"

"Så gäckas de utav en villad håg, förvirras i sitt vett av hela skaror av tankebilder, fångas i ett nät av illusioner, hänge sig åt lustan, och störta ner i dess helvete."

Bhagavad-Gita kap. XVI verserna 12 - 16Det den judiskt-kristna Bibeln på ett omständigt och svårtytt språk behöver över 1300 sidor på sig att försöka förklara, förklarade de indiska vise på drygt hundra sidor på ett ganska klart lättåskådligt sätt. Tyvärr nyttar det föga då människornas sinnen är så förstockade och de är så uppfyllda av materialismens demoner att de inte förstår vad de läser. Den indiska filosofin går ut på att rädda din egen själ inte missionera och omvända människor såsom islam och kristendom. Att be fem gånger om dagen eller åkalla Gud för att få syndernas förlåtelse hjälper föga, ett rent hjärta får man genom sina handlingar. Var och en står för sina egna handlingar enligt den eviga karma-lagen. Det du sår får du skörda, så enkelt är det.

För övrigt tror varken muslimer eller kristna på återfödelse, på ett evigt kretslopp där själen byter boning som man byter klädedräkt. De tror istället på ett evigt paradis eller ett evigt helvete efter detta enda liv de tror sig leva.

Det är som Krishna säger till Arjuna: "Men dessa onda, vilda (Guds)hatare - de uslaste bland människor här i världen - dem störtar Jag i onda modersliv; där födas de på nytt av lumpna mödrar; de gäckas ständigt, levnad efter levnad."

ANNONS
Av Karsten - Lördag 22 april 21:34

Svensken har alltid varit en idiot när det gällt samhällsbyggande och kultur. Han har alltid hållit sig med auktoritära och bestraffande kungar och makthavare. Det har alltid funnits en övertro på att man lagvägen har kunnat bestraffa bort oönskat beteende. Det är inte lag utan moral som ska styra ett samhälle och folk. Ett gott samhälle ska vara genomsyrat med moral och en vilja hos folket att alltid handla med det goda för ögonen. Därför är ett homogent samhälle alltid att föredra framför ett multietniskt, då gemensamma värderingar binder samman medan mångkultur splittrar.


Sverige är idag ett samhälle i förfall där omoral och normlöshet är de härskande elementen. Man låter underklassen, de normlösa sätta agendan och sedan påstår man att detta är ett uttryck för liberalism och individuell frihet. Ett gott samhälle kan bara byggas på solidaritet och en folkgemenskap, inte ett samhälle där invandrade parsiter kan roffa åt sig av tidigare generationers arbete och slit. När folket ser detta mister de all lust att bidra till samhället, varför ska jag nära dessa parasiter som inte bidragit med ett enda strå till stacken?


Ett folk har de makthavare det förtjänar, jagar man ut de gamla kulturbärarna och ersätter dem med ett trasproletariat ur rännstenen så får man också ett samhälle i upplösning där laglöshet, omoral och sexuell pervertion styr. Tystar man sanningen och låter media sprida lögner och moraliskt upplösande åsikter så förfaller folket snabbt till en skränande apskock. När man upphöjer feminismen och de sexuella avarterna till normer så står civilisationskollapsen för dörren. Det är bara att läsa sin historia för att förstå dessa enkla sanningar.

ANNONS
Av Karsten - Lördag 15 april 22:43

Varför önskar vi varandra glad påsk? Vi kristna firar påsken till minne av vår frälsares död på korset, vad är det för glatt med det? Vi smäller i oss trettontusen ton godis under påsken som en hyllning till han som hängde där på korset och fick nöja sig med att suga på en svamp med surt vin. Jul och påsk som från början var kristna högtiden har komersialiserats till några jävla jippon av köpmännen. Jesus visste vad han gjorde när han drev ut månglarna ur sin Herres hus och för det fick han lida döden på korset. När han drev ut växlarna, ockarna och månglarna ur Templet i Jerusalem slog han till mot själva själen i judendomen. Judarna är ett förtappat folk som sålt sin själ till Mammon guldets Gud. 


Deras Hashem övergav dem långt innan progromerna och förintelsen, han övergav dem när pengar och guld blev viktigare än tron och religionen. De tror de kan ockra och bedra de dumma gojim bara de ber sina böner och klär sig rätt och låter skägg och tinninglockar växa. Visst finns det undantag, judar som försöker vinna rättfärdighet inför Guds ögon genom tikkun - återställande eller genom mitzvot - goda gärningar, men dessa är få till antalet. Den stora massan är hycklare och det liv de lever är tammeh - orent. Deras pesach - påsk avslutas på tisdag då återgår de till sitt schackrande och ockrande och tjänar den Gud de känner mest - Mammon.

Av Karsten - Onsdag 12 april 23:40

Kan man förlåta en maktelit som förvandat ett vackert land med ett homogent stolt folk till en spillra vad de en gång var? Kan man förlåta makthavare som utnyttjat varje lumpet trick, varje chans till manipulation för att förstöra och korrumpera folksjälen hos ett folk? Förvandla självständigt tänkande människor till viljelösa slava och nickedockor som snällt finner sig att vandra i en allt trängre åsiktskorridor. Man kan köra något i botten, men till slut brukar det ändå finnas en liten gnista kvar av det ursprungliga som kan tända den eld som likt en fågel Fenix reser sig ur askan och smutsen. Ren och klar, redo att utkräva hämnd på dem som var skyldiga till attacken på folksjälen. 


Vi svenskar och nordbor har något inom oss som de flesta av de främlingar som kommit till vårt land saknar, en ärlighet, en rakryggad hållning, en patos och kärlek till vårt folk och vårt land som skapat den solidaritet som byggt upp vår gemensamma välfärd som nu är på väg att raseras av en maktelit som drabbats av hybris. Slår vi åter oss samman mot både den yttre och den inre fienden kan vi återta vårt land och återbörda det till vad det en gång var. Svensk är något man föds till, inget man blir för att man bosätter sig här. Det är tid att riva sönder lögnerna som förstört vårt land. Det börjar alltid med ett litet fåtal modiga män och kvinnor och växer sig sedan större och större för att till slut bli en folkrörelse omöjlig att stoppa. Ett folk som gör gemensam sak mot ett orättfärdigt system med svekfulla ledare vinner alltid till slut hur många martyrer de än har fått offra på vägen dit.

Av Karsten - Onsdag 29 mars 22:13

Universum expanderar precis som de gamla sanskittexterna stipulerade, detta kallas Brahmas andning. Från att expandera kommer universum till en punkt då det börjar dra sig samman till den singularitet det en gång började sin existens som. 

Jag förstår inte varför dagens astrofysiker sysselsätter sina hjärnor med problem som "svart energi" då de gamla arierna redan för tusentals år sedan visste lösningen på universums gåta.

Robert Oppenheimer var en vis man som hade studerat sin "Gita" och reciterade kapitel 11 vers 31 då den första plutoniumbomben exploderade i Alamogordo 1945. "Jag har blivit tiden eller döden (kalo) förstöraren av världar (loka) och jag har kommit för att (förstöra) engagera alla människor (lokan)".


För att förstå problemet med svart energi eller svart materia reciterar jag en sanskrittext:


Det där är fullheten, det här är fullheten

Ur fullheten uppstår fullheten

Om fullheten tages ur fullheten 

så förblir fullheten oförminskad.

Av Karsten - Onsdag 29 mars 14:26

Världen är i sig evig men befinner sig i ett tillstånd av ständig förändring. Den utvecklar sig ur en oskapad och föränderlig urmateria som själv betraktas som en för sig existerande substans eller som en periodisk ur det högsta gudomliga väsendet framsprungen emanation. I denna substans eller emanation uppstår genom blandning av dess konstituenter fina och grova ämnen och slutligen de fem elementen: eld, vatten, jord, luft och eter. Dessa bildar i förening med varandra världsägget. I detta ingår Gud och framkallar Brahma som sedan fortsätter och i detalj utarbetar skapelsen. Världen består till dess att Brahmas liv har nått sitt slut. Då brinner världsägget upp och de olika ämnena tillbakabildas slutligen till urmaterien. Därpå följer en lång viloperiod, tills en ny världsdag bryter in och kosmos uppstår på nytt.


Brahman


Brahman - Ursprunget utan ursprung, orsaken utan orsak.

Brahman är resans slut. Brahman är det högsta målet. Detta är Brahman, detta Jag som är dolt djupt i alla varelser är icke uppenbart för alla. Men för de upplysta, de renhjärtade med samlat inre - för dem är Brahman uppenbar.

Av Karsten - Onsdag 22 mars 20:54

Ett av de största felen med människa är att hon trots kunskapen om sin ändlighet lever som om hennes tid inte vore utmätt. Djuren lever i nuet, för dem finns ingen gårdag eller i morgon de är som ett litet spädbarn och de tänker nog aldrig på döden. Trots att människan ganska tidigt i livet blir medvetna om att livet är begränsat lever hon som om det vore evigt. Forskarna anser att en människa max kan bli 120 år och det är sannerligen inte många som uppnår denna höga ålder. Trots denna kunskap slösar de flesta människor bort sitt liv på meningslösheter, de flesta har ett meningslöst jobb enbart för att få pengar till mat.


Vi har kunskapen att denna planets resurser inte räcker till om alla ska leva med västlig standard ändå kämpar alla för att skaffa sig detta. Är vi dumma eller vad är det som felas denna "skapelsens krona"? Varför ser vi inte till att sluta skaffa så många barn och börjar anpassa oss till de biologiska förutsättningarna på denna planeten? Hade vi inte haft kunskapen så hade vi varit förlåtna för vår dårskap, men vi har idag den kunskap som fordras för att förändra vår livsföring.


Varför envisas vi med att tro på religös vidskepelse och på vansinniga politiska ideologier som leder oss mot undergången? Överbefolkninghen i kombination med bristen på mat, rent vatten och råvaror kommer obönhörligt att leda till krig och våld. De småkrig som ständigt blossar upp är bara början på det globala krig som kommer att utlösas på grund av den vansinniga livsinställning människan har. Hade vi insett att vi har ett i kosmiska mått mätt oändligt kort liv hade vi tagit vara på detta på ett betydligt värdefullare och meningfullare sätt.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

5 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2017
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se