Inlägg publicerade under kategorin Filosofi

Av Karsten - Söndag 23 juli 19:39

Det första en socialkonservativ nationell regering borde göra är att rensa ut pseudoakademiska ämnen från våra universitet som genusvetenskap och all form av forskning som cementerar det mångkulturella samhället. Inom den humanistiska sektorn har en rad rena flummämnen fått fotfäste. Tyngdpunkten i våra universitet och lärosäten måste ligga på de naturvetenskapliga ämnena då det är dessa som driver utvecklingen framåt. Vi behöver ingenjörer, läkare, kemister, fysiker, matematiker - inte teologer (framför allt inte kvinnliga sådana), litteraturvetare, konstvetare, filosofer och framför allt inte fler journalister. Det enda humanistiska ämne som verkligen behövs är historia och då menar jag objektiv historisk forskning.


När våra universitet och högskolor har befriats från det vänsterextrema slöddret är det dags att rensa ut på tidnings- och TV-redaktioner, ut med vänsterextremisterna som under årtionden klamrat sig fast där och förgiftat allmänhetens sinne. Sverige måste genomgå ett reningsbad, ett stålbad, först då kan vi få till stånd det paradigmskifte som Sverige så väl behöver. Svensken måste befrias från den självbild som hamrats in i hans sinne av överhet och kulturelit. Vi ska inte ha någon liten politisk redaktör på landets största dagstidning som kör med någon agendasättande journalistik, folk ska serveras neutrala eller objektiva nyheter utan några pekpinnar i hur vi ska tycka i olika frågor. Detta gör man genom att ändra på skola och utbildning.

ANNONS
Av Karsten - Måndag 17 juli 20:14

Den västerländska kristna människan har blivit för vek och blödig, vi sysselsätter oss med experiment hurvuda insekter kan föda den växande världsbefolkningen istället för att tänka ut metoder på hur man decimerar antalet människor. Vi sätter mänskligt liv på en pidestal och förhärligar det, istället för att inse att människan inte är något annat än ett däggdjur som man kan utrota om de blir för många och till besvär. Endast diktatorer och höga militärer har en distanserad syn på mänskligt liv. För en general finns inga hider att beordra ett artillerianfall mot en stad även om det innebär att tusentals civila får sätta livet till. De flesta människor i väst klarar inte ens av att nacka en kyckling, men äta den klara de av, djävla hycklare.


Istället för att sluta sälja gummibåtar och utombordsmotorer till folken i Nordafrika för att förhindra flykten över Medelhavet så borde man aerosolbespruta hela kontineneten med saringas. Nej föresten det vore dumt då dog elefanter, gorillor och noshörningar också, så det vore bättre med ett virus som bara angriper människor. Målet måste vara att döda människor så utrotningshotade djurarter får chansen att återhämta sig. Detta att skicka humanitär hjälp till Afrika är rena vansinnet, alla som överlever kan vara potentiella välfärdsmigranter med Europa som mål. För mig finns inget gott och ont, det finns ingen skuld eller ånger, dessa begrepp är bara illusioner avsedda att hålla massorna i schack. Den kristna kulturen är bara till för att förslava människan under deviser som saliga äro de saktmodiga, dravel som att vända den andra kinden till. En dag kommer mina tankar att vara allmänt tankegods då mänskligheten gjort sig fria från alla religiösa och ideologiska bojor.

ANNONS
Av Karsten - Onsdag 14 juni 12:50

Den bästa analysen av den moderna människan gör den ack så missförstådde filosofen Nietzsche. Han kritiserar världen för att prioritera den fostrade människan framför den fria vilda människan. Med förakt ser han på husdjuret, hjorddjuret, det sjuka djuret människa - den moderna människan. Då när Nietzsche skrev detta 1888 var kristendomen starkare än den är idag, idag har kristendomen ersatts av samma typ av dogmer som i grunden är baserade på den kristna etiken nämligen humanismen och den politiska korrektheten. När man inte kunde tygla människan med religionen så skapade man åsiktskorridoren, här får du hålla dig människa låt inte dina idéer och åsikter gå utanför denna trånga korridor vi har stängt in dig i.


Hela vår västliga kultur vilar på kristendomens fördärvliga etik, vår bild av oss själva som Guds avbild. Vi förnekar däggdjuret inom oss, det fritänkande vilda djuret människa. Allt det den fria människan föraktar - den Lutherska arbetsmoralen, plikten mot överheten, pessimismen, livsförljugenheten bottnar i den kristna livslögnen som är konsekvensen av tvåtusen år av andlig blodförgiftning. 


Nietzsche gör uppror mot den moral som genomsyrar hela vårt västerländska samhälle och fjättrar människan. Nietzsche såg människosläktet som förfallet, sjukt och tynande och den härskande moralen som livsfientlig. Så farliga har Nietzsches tankar ansetts att man försökt koppla ihop dem med vår tids fascism och nazism i Europa. Samma hyckleri som präglat kristendomen präglar vår tids moral och "humanism", falsk och förljugen försöker den tämja oss till kollektiva zombier som ska bejaka globalismen. 


Nietzsche hade roterat i sin grav om han sett dagens globalism och ockrande finansmarknad styrd av en allt mindre krets av finansmoguler. Idag är inte människan bara andligt förslavad hon är även ekonomiskt förslavad genom det globala låne- och räntesystem som skapats. De flesta människor lever skuldsatta från vaggan till graven tack vare de liberala idealens fria marknad. Nationalism och folkgemenskap motarbetas till förmån för globalisering och etnisk mångfald. De moderna penningockrarna bryr sig inte om varken nationalitet, hudfärg eller religion.


Våra politiska ideologier är lika förljugna och dekadenta som den kristendom Nietzsche föraktar och kritiserar. De svar den moderna människan inte fann i kristendomen tror hon sig idag finna i de politiska ideologierna. Genom att gå och rösta vidmakthåller hon illusionen av parlamentarism och demokrati. Vore vi kloka, förnuftiga och fria varelser hade vi för länge sedan genomskådat detta moderna hyckleri och vägrat deltaga i det. En civilisation som vilar på kristna värderingar kan bara ruttna sönder och falla samman.

Av Karsten - Onsdag 31 maj 13:24

Ju fler svältande barn och vuxna vi i väst räddar med våra insamlingar och bidrag desto mer ökar risken för ett storkrig. Afrika är en kontinent präglad av krigiska och korrumperade regeringar, samtidigt är kontinenten rik på mineraltillgångar och skulle mycket väl kunna bygga upp fungerande välfärdssamhällen. Libyen är ett utmärkt exempel på detta, där lät Kaddafi bygga upp ett välfärdssamhälle finansierat med de oljeintäkter landet fick in. All sjukvård och all utbildning var gratis, fanns inte den sjukvård eller den utbildning du behövde eller ville ha så betalade libyska staten resan och vården eller utbildningen utomlands. Så viss går det om man bara vill och organiserar sig och får vara ifred för västmakternas illvilliga prospektörer.


Tyvärr är Kadaffis Libyen ett undantag från regeln, de flesta afrikanska stater präglas av fattigdom, sjukdom och svält, samtidigt som kontinenten ökar sin befokning katastrofalt. Detta beror huvudsakligen på att för få barn dör i spädbarnssjukdomer samt att kulturen med stamsamhällen och klaner uppmanar männen att skaffa så mycket, helst manlig, avkomma som möjligt. Man har en primitiv syn på samhället och känner inte alls den nationella solidaritet som vi i väst gör. Stor befolkningsökning betyder fler munnar att mätta och att fler ska slåss om de resurser som finns till hands, detta betyder att risken för konflikter och krig ökar. 


Vill vi överleva som art och civilisation bör vi sänka antalet människor på vår jord till under en miljard individer. Hur detta ska gå till vill ingen prata om då ingen vill bli "Svarte Petter". Men något måste göras frivilligt eller med tvång. Detta vet världens makthavare men de har målat in sig i ett hörn med FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter. Alla har rätten att skaffa så många barn de vill oavsett om de kan försörja dem eller inte. Galna religioner som islam uppmanar sina anhänmgare att skaffa så många barn som möjligt. Enda sättet att få bukt med detta är att tillintetgöra de kulturer och religioner som motarbetar en befolkningsminskning. Bäst vore om denna minskning kunde ske på frivillig väg, om inte så får man använda tvångsterilisering via luftburna kemikalier. Bespruta befolkningar med medel som steriliserar och gör dem oförmögna att skaffa barn.


Det värsta scenariot för att minska jordens befokning är ett kärnvapenkrig då detta drabbar alla andra arter, varav många redan står på branten till utplåning. Kan man begränsa kärnvapenkriget till att bara drabba stora befokningscentra med minimal strålning så vore det bra. Själv ser jag inga problem med en sådan lösning då jag betraktar människan som ett däggdjur bland andra, de flesta är bara lite klokare än en chimpans. Religösa eller etiska skrupler har jag inga. Jag ser bara ett viktigt problem som snarast måste lösas och det finns inga humana hänsyn att ta. Människan håller genom sin numerär på att ta kål på jorden och jorden måste räddas.

I min verklighet forsätter medvetandet på ett annat plan efter döden, man kan se det som att man befriar människorna från en eländig tillvaro här i den materiella världen för en bättre i den andliga. 

Av Karsten - Måndag 29 maj 14:23

Med religiösa och politiska dogmer har mänskligheten förslavats och snärjts in, ofria att tänka och förstå verkligheten sådan den egentligen är. Med religiösa och politiska dogmer har makthavare historien igenom styrt folken i den riktning de önskat. Många gånger med katastrofala resultat. Enda sättet att bli fri i anden är att avsäga sig alla dogmer, alla dessa inplanterade dumheter som vi går runt och tror på. 


Ju primitivare folk desto dogmatiskare religion, se bara på muslimernas materialistiska torftiga religion, de tror att paradiset är en tillvaro liknade den här på jorden där 72 sköna oskulder väntar på dem och där de kan dricka vin som inte intoxikerar dem. Är detta en religion värdigt en mänsklighet som lever i det 21:a årtusendet?

Kommunism, fascism, nazism, maoism har fördunklat sinnena på hundratals miljoner människor med sitt tarvliga förenklade budskap. En människa fången i de politiska eller religiösa dogmerna försvarar sig alltid verbalt med att rabbla de fraser dogmerna är uppbyggda med och vägrar öppna sitt sinne för en annan syn påverkligheten.

Av Karsten - Söndag 28 maj 11:58

Skapelsemysteriet har alltid sysselsatt människans fantasi, oändliga är de skapelsemyter som människan spunnit ihop under tidens gång. I modern tid är det vår tids profeter, vetenskapsmännen som säger att världen skapades genom en BIg Bang, men de kan inte förklara vad som fick en singularitet att plötsligt explodera och skapa det materiella universum så som vi känner det idag. Likaså kan vetenskapsmännen inte heller förklara vad vårt medvetande är för något, ingen neurologisk forskare har funnit platsen för vårt medvetande. Vårt medvetande är en gåta. 


Min tro är att universums skapelse är ett resultat av det kollektiva medvetandets önskan att få leva i en materiell värld, att få manifestera sig och bli varse sin egen existens. Vårt medvetande är något vi uppfattar som existerande i våra hjärnor men som alltid har funnits och alltid kommer att finnas även efter det att vår kropp har dött. Då återgår det bara till det kollektiva medvetande det en gång kom ifrån. Medvetande är energi och energi är medvetande, det är den samlade energin i det kollektiva medvetandet som utlöste Big Bang och skapade universum. Det kollektiva medvetandet skapade även evolutionen som slutligen ledde fram till människan som nu kunde börja fundera och filosofera över medvetandets existens. Medvetande finns hos alla levande varelser i olika hög grad. 


Vissa kallar det kollektiva medvetandet för Gud, andra kallar det universiellt medvetande. Vad vi kallar det är ointressant för utan det hade ingenting existerat. Sorgligt nog är det många som idag förnekar dess förekomst, de försöker inbilla sig själva att medvetandet är en produkt av den mänskliga hjärnan och att det försvinner med döden. De lever sina liv som själlösa zombier och ägnar sig åt arbete, njutning och meningslös underhållning. Denna syn på människan som en själlös tarvlig varelse gynnar systemet som styr oss, den ekonomiska eliten som berikar sig på vår produktion och konsumtion. Själva tror de inte på denna förenklade människosyn då de ägnar sig åt frimureri och andra esoteriska övningar som tyder på en viss andlig insikt. De vet att man kan hämta kraft och makt ur det kollektiva medvetandet genom diverse ritualer.


Många kallar denna styrande elit för Illuminaterna, en ganska missvisande beskrivning då Illuminati betyder upplysande och denna elit istället ägnar sig åt mörkläggning. Mörkläggning av människans sanna väsen. De gör allt för att mänskligheten ska leva i andligt mörker, de skapar religioner vars syfte är att invagga människor i dogmatiskt tänkande, straff och vedergällning och du inte följer din Guds och profets ord. De utnyttjar religionen att slå split och osämja mellan människor då krig stärker deras makt och genererar ekonomiska vinster. Eliten kallar alla som tror på Illuminaterna för konspirationsteoretiker och förlöjligar dem precis som de gör med alla sant upplysta individer. Eliten vill ha monopol på den andliga kunskapen, de vill inte att vanliga människor ska förstå vad de verkligen är, gudomliga varelser och delar av något mycket större. 


Vi lever alla i en ond värld där den ekonomiska eliten samarbetar med kyrkan och den politiska eliten i ett försök att skapa en värld där vi alla känner oss maktlösa och utlämnade åt godtycke. Att vi har makten över våra liv ska bara vara en illusion baserad på ekonomiska tillgångar. Sanningen är att de flesta på vår jord lever helt utlämnade åt den styrande elitens godtycke. Det är denna elit som skapar flyktingströmmar i avsikt att förstöra och riva ner nationalstaterna då dessa utgör ett hot mot deras makt. Ett enat folk och en enad nation kan bli en stor maktfaktor det har historien visat oss. Genom att ta makten över media manipulerar man folket att tro på en massa lögner och myter. Nästa steg kommer att bli att de tar makten över Internet och reglerar flödet där. Googla själv på Illuminati och se hur många träffar ni får.

Av Karsten - Tisdag 2 maj 11:35

Den kristna kulturen har alltid talat om demoner som någon yttre kraft, som onda varelser i tjänst hos den onde Lucifer. På medeltiden skrev man hela böcker i hur man identifierade en demon. De kristna tror att en människa kan bli besatt av en eller flera demoner. Den judiskt-kristna läran är en irrlära, det finns inga demoner i deras bemärkelse.


Många människor på vår jord styrs av egenskaper som hyckleri, högfärd, egenkärlek, vredgat sinne, hårdhet, brist på visdom, inte minst våra makthavare är besjälade av dessa egenskaper. Alla dessa egenskaper är av demonisk art och förslavar människan. Njutningen av egna lustar är målet för en oren själ, man eftersträvar hela tiden materiell vinning för att kunna köpa njutning. 


Låt mig citera några ord från Bhagavad-Gita som behandlar detta ämne, lika aktuellt idag som när boken skrevs för 2500 år sedan år 500 f. Kr.

"Se, detta har jag skaffat mig idag, i morgon ska jag vinna allt det andra; se, dessa skatter äro mina nu, men dessa andra ska jag snart förvärva; jag har fördärvat denne ovän nyss, och andra skall jag bringa i fördärvet; jag är en mäktig herre, jag är lycklig, jag njuter - jag är utan brist och vank; jag är förmögen, jag är hög till börden: var finns min like? 

- Jag vill vara säll, jag vill offra, jag vill giva gåvor!"

"Så gäckas de utav en villad håg, förvirras i sitt vett av hela skaror av tankebilder, fångas i ett nät av illusioner, hänge sig åt lustan, och störta ner i dess helvete."

Bhagavad-Gita kap. XVI verserna 12 - 16Det den judiskt-kristna Bibeln på ett omständigt och svårtytt språk behöver över 1300 sidor på sig att försöka förklara, förklarade de indiska vise på drygt hundra sidor på ett ganska klart lättåskådligt sätt. Tyvärr nyttar det föga då människornas sinnen är så förstockade och de är så uppfyllda av materialismens demoner att de inte förstår vad de läser. Den indiska filosofin går ut på att rädda din egen själ inte missionera och omvända människor såsom islam och kristendom. Att be fem gånger om dagen eller åkalla Gud för att få syndernas förlåtelse hjälper föga, ett rent hjärta får man genom sina handlingar. Var och en står för sina egna handlingar enligt den eviga karma-lagen. Det du sår får du skörda, så enkelt är det.

För övrigt tror varken muslimer eller kristna på återfödelse, på ett evigt kretslopp där själen byter boning som man byter klädedräkt. De tror istället på ett evigt paradis eller ett evigt helvete efter detta enda liv de tror sig leva.

Det är som Krishna säger till Arjuna: "Men dessa onda, vilda (Guds)hatare - de uslaste bland människor här i världen - dem störtar Jag i onda modersliv; där födas de på nytt av lumpna mödrar; de gäckas ständigt, levnad efter levnad."

Av Karsten - Lördag 22 april 21:34

Svensken har alltid varit en idiot när det gällt samhällsbyggande och kultur. Han har alltid hållit sig med auktoritära och bestraffande kungar och makthavare. Det har alltid funnits en övertro på att man lagvägen har kunnat bestraffa bort oönskat beteende. Det är inte lag utan moral som ska styra ett samhälle och folk. Ett gott samhälle ska vara genomsyrat med moral och en vilja hos folket att alltid handla med det goda för ögonen. Därför är ett homogent samhälle alltid att föredra framför ett multietniskt, då gemensamma värderingar binder samman medan mångkultur splittrar.


Sverige är idag ett samhälle i förfall där omoral och normlöshet är de härskande elementen. Man låter underklassen, de normlösa sätta agendan och sedan påstår man att detta är ett uttryck för liberalism och individuell frihet. Ett gott samhälle kan bara byggas på solidaritet och en folkgemenskap, inte ett samhälle där invandrade parsiter kan roffa åt sig av tidigare generationers arbete och slit. När folket ser detta mister de all lust att bidra till samhället, varför ska jag nära dessa parasiter som inte bidragit med ett enda strå till stacken?


Ett folk har de makthavare det förtjänar, jagar man ut de gamla kulturbärarna och ersätter dem med ett trasproletariat ur rännstenen så får man också ett samhälle i upplösning där laglöshet, omoral och sexuell pervertion styr. Tystar man sanningen och låter media sprida lögner och moraliskt upplösande åsikter så förfaller folket snabbt till en skränande apskock. När man upphöjer feminismen och de sexuella avarterna till normer så står civilisationskollapsen för dörren. Det är bara att läsa sin historia för att förstå dessa enkla sanningar.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

8 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27
28
29
30
31
<<< Juli 2017
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se