Inlägg publicerade under kategorin Lagar och bestämmelser

Av Karsten - Måndag 12 feb 17:44

När jag på SVT "Uutiset" nyheter på finska fick höra om att Vänsterpartiets Partikongress körde över partiledningen och röstade för att SCB ska samla in och redovisa statistik över etnisk tillhörighet, nationellt ursprung, hudfärg och religion eller annan trosuppfattning trodde jag öronen skulle trilla av mig, vad var Vänstern ute efter ta röster från Sverigedemokraterna? För ett ögonblick trodde jag det gällde de finska vänsterpartiet men såg sedan att bilderna som visades kom från det svenska vänsterpartiets kongress.

Nä, så var det naturligtvis inte, V var inte ute efter SD röster, sedan jag läst igenom motionen så förstod jag att V hade helt andra intentioner. Ni kan själva läsa igenom motionen och själv bilda er en uppfattning.

 

A68 ENSKILD

Motion om Jämlikhetsdata

Idag samlar över 66 % av världens alla suveräna stater in statistik om etnicitet medan Sverige och
Väst- och Nordeuropa fortfarande vägrar att göra det i antirasismens och antifascismens namn.
Det är alltså två tredjedelar av alla stater på jorden som samlar in data och siffror utifrån
jämlikhetsdatametoden (d v s utifrån självidentifikation, frivillighet och anonymitet) och detta gäller
2/3 av alla stater i Asien, hälften av alla stater i Afrika, 80 % av alla stater i Nord- och Sydamerika samt 90 % av alla stater i Oceanien och cirka 45 % av alla stater i Europa och merparten av dem är
belägna i Central- och Östeuropa förutom Storbritannien och Irland.
SCB använder sig regelbundet av olika former av enkätundersökningar som riktar sig till
befolkningen för att samla information och data inom olika samhällsområden t.ex arbetsmarknaden,
socio-ekonomiska förutsättningar osv, eller till brukarna av de olika statliga verksamheterna (t ex i
relation till skola och utbildning, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, barn och unga, bibliotek o
s v). I stort sett alltid frågas det om ålder och kön och ibland om födelseland och bostadsområde. Kön
och ålder är båda lagstadgade diskrimineringsgrunder men det finns ett antal diskrimineringsgrunder
och kategorier som det bara ibland frågas om i enkäterna såsom könsöverskridande identitet eller
uttryck, funktionshinder och tillgänglighet samt sexuell läggning. Ingen av dessa
diskrimineringsgrunder och kategorier går det att få fram siffror på via befolkningsregistret så det enda
sättet att ta reda på om exempelvis HBTQ-personer är missgynnade i något sammanhang är att fråga
om det och denna metod kallas oftast utanför Sverige för jämlikhetsdata.
Mycket tyder tyvärr på att klyftorna fortsätter att växa i Sverige. Segregationen och ojämlikheten
är just nu som allra mest tydlig i relation till just diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet,
nationellt ursprung eller hudfärg samt religion eller annan trosuppfattning. Att börja fråga om etnicitet,
hudfärg och religion är tillåtet enligt svensk lagstiftning, det har DO utrett på regeringens uppdrag i
rapporten "Statistikens roll i arbetet mot diskriminering" (2012), och Sverige får också regelbundet
kritik från FN och EU för att inte ha några data och siffror om dessa diskrimineringsgrunder.
Diskrimineringsgrunder som sällan eller aldrig inkluderas i undersökningar är etnisk tillhörighet,
nationellt ursprung eller hudfärg samt religion eller annan trosuppfattning. Uppemot 20 % av
invånarna idag har någon form av utländsk bakgrund men som i stort sett aldrig frågas om sin etniska
tillhörighet, nationella ursprung eller hudfärg samt religion eller annan trosuppfattning.
Att välja att synliggöra olika gruppers utsatthet är ett oerhört viktigt steg i processen för att skapa
ett jämlikt samhälle, för det är bara när man kan identifiera, synliggöra och mäta människors utsatthet
som man kan ta fram riktade och effektiva politiska åtgärder mot de specifika problemen. Att inte
samla jämlikhetsdata är att blunda för och därmed också upprätthålla rådande normer om ojämlika
förutsättningar och socio-ekonomiska klyftor som drabbar olika grupper i samhället.

Yrkande

att Vänsterpartiet ska jobba för att Sverige, genom Statistiska Centralbyrån, SCB ska upprätta
jämlikhetsdata, som bygger på samtliga diskrimineringsgrunder, i de relevanta årliga
enkätundersökningar som görs

Momodou Malcolm Jallow, Malmö, Daniel Riazat, Falun, Rossana Dinamarca, Trollhättan

 

ANNONS
Av Karsten - Torsdag 8 feb 19:39

När man införde den nya mobillagen om förbud att hålla mobilen i handen under körning i trafiken glömde man en kategori, nämligen cyklisterna. Man får inte hålla mobilen i handen under framförande av bil, motorcykel, moped, buss eller lastbil. Några av de farligaste man kan råka ut för är cyklister med ena handen på styret och mobilen i den andra, istället för att vara uppmärksamma på trafiken runt dem stirrar de mest ner i mobilskärmen. Jag har sett folk SMS:a samtidigt som de försökt cykla. Cyklar de då på trottoarerna så utgör de en fara för fotgängare, barn och hundar.

ANNONS
Av Karsten - Torsdag 1 feb 18:35

Jag tror inte att Anders Torngren som nytillträdd rikspolischef kan återupprätta den svenska polisens skamfilade rykte. Det har gått för långt redan, man har sänkt intagningskraven på blivande poliser långt under en acceptabel nivå. Vi har idag fått en samling skjutglada busar till poliser som vet att vilka misstag de än begår så friar rättssystemet dem. Polisen har militariserats i en allt för hög grad, idag är vi långt från den artige konstapeln som gjorde honnör mot sin skärmmössa och alltid uppträdde korrekt mot allmänheten. Vi har istället hjälmförsedda maskerade svartklädda män med tunga automatvapen som för tankarna till någon sydamerikansk militärdiktatur. Idag ser vi inga poliser på gator och torg på sin höjd en polisbil som kör förbi på gatan och som totalt skiter i cyklisterna som använder trottoaren som cykelbana eller fylleristen som urinerar mot en husvägg. 


Det fordras är en total revidering av polisens uppgifter och organisation, småorterna måste få tillbaka sina poliser. Lönerna måste höjas och kraven på fysisk status och intellektuell kapacitet vid antagningen till polishögskolorna måste höjas. Vi kan inte har försoffade halvidioter till poliser om det inte är så att politikerna har en hemlig agenda som går ut på att de kriminella invandrargängen ska ta över Sverige. Återinför uniformstvånget med korrekt polisuniform och låt polisen fotpatrullera våra städers centrum. Bara åsynen av en polis har en lugnade inverkan på buset. Idag vet ju kräken ute i Rosengård att polisen inte kommer annat än vid full insats och då är det en sorts halvmilitärer som rycker in enligt samma mönster som SWAT i USA. Bara detta att man vågar ge sig på att spränga polisstationer visar hur långt den negativa utvecklingen gått. 


Från politiskt håll håller det inte att bara snacka en massa fina högtravande fraser om "totalt oacceptabelt och ett angrepp på det demokratiska Sverige" dessa fraser har vi hört till leda men inget har hänt. Jag misstänker att utvecklingen har gått politikerna ur händerna, de vet kort och gott inte vad de ska göra. Byta ut en totalt oduglig statstjänsteman som varit rikspolischef och tro att allt ska bli bättre är ganska naivt. Det är dags att ta i med krafttag och sluta dalta med dessa tonårsslynglar som ränner runt med skottsäker väst och en AK-47:a och leker krig. Bura in dem, internera dem på obestämd tid i specialfängelser oavsett ålder. Det är hög tid att vakna. Det gamla nazistiska stridsropet gäller även för Sverige - VAKNA SVERIGE!

Av Karsten - Torsdag 1 feb 13:34

Att socialdemokrater ofta är rätt korkade är nog alla utom de själva medvetna om, men det förslag som sossarna i Malmö nu lägger fram tar nog priset. Man föreslår ett förbud för privatpersoner att äga en skyddsväst (skottsäker väst). Kommunalrådet Andreas Schönström säger: "Skyddet leder till en eskalering av våldet". Om en kriminell person fruktar för sitt liv är det ingen skottsäker väst som ska på, utan då bör den personen vända sig till polisen för att få skydd, säger detta stolpskott till politiker och tycker att det ska vara ett nationellt förbud för skyddsvästar.


Man undrar vilken värld denne Schönström lever i, polisen kan ju inte ens garantera sina vittnens skydd idag. Ingen vågar vittna för alla vet att polisen inte kan ge dem det skydd som behövs mot gängens hot och våld. Nä istället borde Malmö kommun dela ut gratis skyddsvästar till alla sina medborgare då det är livsfarligt att vistas på Malmös gator efter mörkrets inbrott, ja även dagtid. Om jag känner mig tryggare iklädd skyddsväst så är det väl självklart att jag ska få lov att gå iklädd en sådan. 


Dessa galna politiker angriper alla problem i fel ände. Hade man varit lite mer selektiv i vilka man släppte in och gav asyl till så hade nog situationen sett annorlunda ut i Malmö. Se på Finland de har inte alls samma problem med gängkriminalitet och skjutningar som Sverige. Jag kommer själv att i ren protest mot dessa galna politiker köpa mig en skyddsväst, en förstärkt sådan.

Av Karsten - Fredag 26 jan 18:59

Varför tar inte Annika Strandhäll steget fullt ut och förbjuder alla tobaksvaror från att säljas i Sverige? Den undre världen skulle jubla, ytterligare en lukrativ inkomstkälla. Cigarrettsmuggling är redan en inkomstkälla, men har ännu konkurrens av den lagliga försäljningen.  Politiker är nog det dummaste släkte som finns, och speciellt de svenska som har en övertro på förbudspolitik. Hade inte cannabis varit förbjudet så hade de kriminella gängen inte kunnat tjäna pengar på försäljningen. Idag tjänar de grova pengar på cannabisförsäljning och tvingar smålangarna att köpa av bara vissa kriminella gäng med hot om våld. De hotar gatulangarna att bara köpa av vissa leverantörer, de försöker skaffa sig monopol på marknaden genom hot om våld. Borta är den anda av "Peace and Love" som präglade 1960- och 70-talets haschmarknad som dominerades av hippies.


Alla förbud och inskränkningar av droger vilka de än må vara gynnar den kriminella världen. Se bara på förbudstiden i USA där maffian byggde upp sin maktplattform kring sprithandeln. Samma sak när Sverige införde motboken då frodades smugglingen av sprit från andra sidan Östersjön till Sverige förutom att hembränningen ökade. I norra Sverige där det är glest mellan Systembolagen har hembränning alltid varit en del av kulturen. Svenska politiker har alltid varit så dumma så de trott att bara vi förbjuder företeelser vi inte gillar så försvinner de. Man förbjöd köp av sexuella tjänster, inte fan har prostitutionen försvunnit från Sverige för det tvärtom den för en blomstrande tillvaro på Internet. Det bästa för Sverige hade varit att förbjuda dumma politiker, men det bli djävligt svårt då partierna är nerlusade med denna vara.

Av Karsten - Onsdag 24 jan 18:47

De svenska politikerna och lagstiftarna måste anpassa sig till den verklighet de skapat, brott som innehav och skjutning med automatvapen, utpressning och beskydd, all form av gängrelaterad kriminalitet där brottsliga handlingar skett i samförstånd med övriga gängmedlemmar, organiserad människohandel och sexhandel och därtill relaterade brott som uthyrning av lokal m.m bör kunna straffas med upp till 35 års fängelse. Likaså bör straffet internering återinföras så att de värsta missdådarna kan hållas inspärrade för gott. Det måste också bli mycket lättare att utvisa folk med uppehållstillstånd, begår man brott som flykting får man skylla sig själv vad som händer då man återsänds till sitt hemland. Det måste bli ett stopp på all form av missriktad humanitet.


Själva tanken på kriminalvård och återanpassning till samhället bör bara vara förbehållet förstagångsförbrytare och den typ av människor det finns hopp för, övriga ska oavsett ålder betraktas som yrkeskriminella som bara ska hållas inspärrade för att skydda övriga samhällsmedborgare. Den syn man hade på kriminalitet och kriminalvårdens humanisering som kom att slå igenom under Lennart Geijers tid som justitieminister under 1970-talet passar inte in i dagens mångkriminella värld. Vi har fått ett samhällsklimat som mer påminner om det i de amerikanska storstäderna och detta kräver straff därefter.  Det intressanta är ju att de länder som har extrema och inhumana straff har också en extremt låg brottslighet, jag tänker på länder som Saudiarabien och liknade. 

Av Karsten - Fredag 19 jan 12:48

Alla fall som rör gängkriminalitet och attentat mot polisen bör utredas av specialenheter inom polisen, dessa mål bör inte lottas på åklagare utan handhas av speciella åklagare som är insatta i problematiken. I värsta fall kan man även inrätta special domstolar som handhar mål som kan klassas som angrepp mot samhället och det demokratiska systemet. Nu får det vara slut på all politisk retorik och alla fördömanden nu är det handling som gäller. Det finns ingen tid för utredningar om huruvida det är förenligt med de svenska lagarna att ha specialåklagare istället för att lotta målen. Samhället måste ta itu med detta problem omedelbart, vad V och MP tycker är ointressant vi måste rädda vårt samhällssystem och inte låta makten övergå till de grupper som tar till mest våld. 


Tillåt anonyma vittnen i alla mål som rör angrepp mot blåljuspersonal och sådant som kan betecknas som samhällssabotage. Stöld av kopparledningar bör klassas som samhällssabotage och ge minst två års fängelse upp till livstid. Det måste bli ett slut på daltandet med dessa gäng med utländsk härkomst, sociologiska analyser om taskig barndom och utanförskap är helt ointressant, det enda intressanta är att få bort dem från gator och torg och låsa in dem. Även 15-åringar ska i fall som rör attentat mot polisen behandlas som vuxna och få straff därefter. Gör som Norge och Danmark inför straffet förvaring på obestämd tid, det straffet fanns en gång i Sverige och kallades internering. Samhället måste sända rätt signaler till dessa grupperingar. Vad Amnesty, Rädda Barnen och andra människorättsorganisationer tycker är ointressant, det har gått för lång nu och de måste även de mest naiva medlemmarna i dessa organisationer förstå. 


Denna fråga kommer att bli en av valets huvudfrågor och då är det inte snack och löften som gäller utan handling. Sätt dessa planer i verket innan valet och börja rensa upp bland de kriminella gängen i förorterna idag, inte i morgon. I Malmö säger polisen att det rör sig om 200 multikriminella ungdomar i åldern 15 till 23 år, ska det vara så djävla svårt att ringa in dem och internera dem? De får skylla sig själv oavsett ålder. Får vi bort dem så kommer det att bli mycket lugnare i Malmö. Kan man bör man återkalla eventuellt svenskt medborgarskap och återsända dem och deras familjer till respektive hemländer. Det har gått för långt nu får det vara slut med välviljan och daltandet.

Av Karsten - Onsdag 17 jan 20:54

Efter att ha sett "Uppdrag granskning" är det ju nästan så man överväger att gå och bli kommunist. När en socialdemokratisk minister i en regering som säger sig företräda Sveriges arbetare, ett parti med rötterna i arbetarrörelsen överväger att lagstifta i konflikträtten och därmed lagstifta bort rätten att strejka tar man sig för pannan. Detta var den modell som utövades på arbetsmarknaden i det fascistiska Italien. Där gick staten in och bestämde då arbetstagare och arbetsgivare ej kunde komma överens. Redan idag bär LO-förbundet fascistiska drag då de i maskopi med staten och kapitalet tecknar kollektivavtal över huvudet på mindre ej LO anslutna fackförbund. Ändå är rätten att bilda fria oberoende fackföreningar inskrivna i lagen och i internationella avtal Sverige slutit.


Går näringsminister Ylva Johansson in och lagstiftar bort strejkrätten så hoppas jag Sveriges arbetare ber LO dra åt helvete och utlyser en vild generalstrejk som lamslår hela Sverige och tvingar regeringen att avgå. Den svenske arbetare som lägger sin röst på Socialdemokraterna låser själv fast slavbojorna vid sina anklar. Att jag bryr mig om denna fråga kanske beror på att jag själv periodvis jobbat som hamnarbetare (hamnsjåare) i yngre dagar och vet vilket slit det var på den tiden. Det var i en liten hamn där mycket lossades för hand, det var inga containrar som lossades med lyftkran.

Lägger näringsdepartementet sin näsa i blöt är det ministerstyre och inget annat. Den där Ylva Johansson verkar inte vara den vassaste kniven i lådan och svetsaren verkar ha dålig koll på vad hans statsråd har för sig. 

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

9 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se