Inlägg publicerade under kategorin Ekonomi

Av Karsten - Tisdag 24 april 20:27

Tja vad kunde man förvänta sig av en sådan som Annie Lööf och Centerpartiet? Jo att de djävlarna stöder regeringen S och MP i deras förslag att 9 000 afghanska hazarer får stanna i Sverige. Detta trots att lagrådet sågade förslaget med att man kan inte tänja på lagar och regler in absurdum. Vad gäller kostnaderna så bara i år bedöms de extra kostnaderna kunna uppgå till över 400 miljoner kronor om man räknar in statens och kommunernas kostnader. Skulle de sedan få permanent uppehållstillstånd på humanitära grunder "för att de rotat sig i Sverige "och får ta hit sina familjer så är det hundratals miljarder vi skattebetalare kommer att få punga ut med. 

 

Motivationen för att de ska få stanna är att kunna fullfölja sin gymnasieutbildning, efter det kommer den vanliga gråtkören av menopausande medelålders kärringar som vill att just deras lille afghan ska få stanna. Hela denna historia kommer ytterligare undergräva svenska folkets tilltro till det svenska asylsystemet. Fler och fler kommer att kräva att vi gör som i Danmark stänger våra gränser och avskaffar rätten att söka asyl vid gränsen. Det måste bli ett slut på detta daltande och tycka synd om attityd gentemot folk från tredje världen. Medelhavet måste stängas för all båttrafik från Afrika, vi i Europa kan inte lösa problemet ned negrernas sjukligt höga nativitet. Vi får hitta på någon kemisk substans så vi kan bespruta hela Afrika och sterilisera befolkningen.

ANNONS
Av Karsten - Söndag 22 april 13:06

Ännu en solig dag att njuta av, man vet ju aldrig när det tar slut. Läget i världen är illavarslande och jag tror knappast Wallström och hennes kollegor kommer fram till någon lösning på Backåkra även om Hammarskölds ande svävar över dem. FN är en kostsam relik från kalla krigets dagar som idag saknar all makt, ett forum för fårskallar. Bara naiva folk som de nordiska tror på FN som institution. USA har utnyttjat FN för att få mandat för sina krigsäventyr, först var det Korea där det officiellt var FN-trupper som slogs för Sydkoreas frihet, i praktiken var det USA som låg i krig med Kina. När USA skulle anfalla Irak lurade man FN med falsk information om Saddams massförstörelsevapen och fick FN-mandat för att anfalla landet. 


Man sökte mandat för att bomba Syrien men FN sa nej, då bombade USA, Storbritannien och Frankrike på eget bevåg landet. Vad svenskarna har väldigt svårt att begripa är att USA är det största hotet mot världsfreden inte Ryssland och Kina. Titta bara på vem som lägger ner mest pengar på sitt "försvar" Rysslands militärutgifter utgör 10 procent av Natos totala utgifter (881 miljarder USD) och mindre än en tredjedel av Natos försvarskostnader i Europa, enligt Sipri. USA lägger 611 miljarder dollar årligen på sitt "försvar" Ryssland lägger bara 69 miljarder dollar på sitt. Vad jag alltid undrat över är varför man inte lade ner NATO när man skrotade Warszawa-pakten? Alla stater anslutna till NATO är vasallstater till USA, stater som på Washingtons order förväntas ställa upp med vapen på alla USA:s krigsäventyr.

ANNONS
Av Karsten - Lördag 21 april 16:52

Kan vilken idiot som helst med lite kapital i ryggen öppna bank idag? TV-reklamen bara öser över tittarna erbjudande om banklån i banker man inte hört talas om för bara något år sedan. Bynk startade så sent som 2017 sedan har vi Resursbank, Lendo, AMFA bank, ICA bank, idag verkar det som vem eller vilka som helst med lite kapital kan starta bank och låneverksamhet. Alla med lite insikt vet ju att dessa lån skapas med kapital taget ur tomma intet, banken behöver bara garantera tio procent av det den lånar ut. Dagens bankväsende är det största bedrägeri vi medborgare utsatts för. Man lånar ut pengar som egentligen inte finns och tar sedan ränta för dessa, vissa s.k SMS-lån har rena ockerräntorna.


Det verkar som staten är helt ointresserad i att medborgarna hamnar i en räntefälla som de aldrig tar sig ur. Tvärtom staten tycks uppmuntra denna typ av verksamhet. Man vill att medborgarna ska sitta fast från vaggan till graven i ett ekonomiskt system som i grunden är ett rent bedrägeri. Alla banker borde nationaliseras och förstatligas så bara staten kan skapa nytt kapital och låna ut detta räntefritt till medborgarna. Detta skulle stimulera den nationella ekonomin men vara ett dråpslag mot det internationella kapitalet.


Det system vi har idag som kräver en ständig ekonomisk tillväxt kräver en årlig värdeminskning i form av inflation. Inflationen är något som det nuvarande ekonomiska systemet skapat vilket gör att det inte är lönt att spara då pengarna krymper och minskar i värde, istället uppmanar man till en sanslös konsumtion av totalt onödiga prylar. Vi uppmanas låna till denna konsumtion, vilket många gör. De lever över sina tillgångar men äger i realiteten varken sitt bostad eller sin bil, det är banken som äger dessa. Få verkar protestera mot detta system då de flesta är för dumma för att genomskåda det. Det finns folk som är så in i helvete dumma så de tror att de pengar banken lånar ut är pengar som andra satt in på sina sparkonton.


Världsekonomin är som ett gigantisk pyramidspel där de längst ner får betala. Det är arbetarna och tjänstemännen i industrivärlden, de är de fattiga bönderna i tredje världen. Internationella valutafonden IMF är den största banditen av dem alla då de försätter hela nationer i konkurs och tar deras råvarutillgångar som säkerhet. När det hela gått för långt skapar man bara en ekonomisk depression som den på 1930-talet, denna drabbar bara småsparare och de fattigaste. De stora finanshusen som Rothschild, Rockefeller, Warburg och de andra kosmopoliterna klara sig alltid, de har sitt kapital placerat i värdebeständiga tillgångar som fastigheter, guld, mark, råvaror, mineraltillgångar och liknade. Det behövs ett globalt uppvaknade där ländernas tillgångar nationaliseras och tas ur händerna på spekulaterna.

Av Karsten - Söndag 1 april 19:19

Kapitalism och ekonomisk tillväxt är förutom krig det största hotet mot mänskligheten. Vi måste sluta applicera ekonomiska modeller på produktionen av livsmedel och börja vårda det tunna lager av bördig mylla som täcker jorden. Det är viktigare att ha jordbruksmark än köpcenter och parkeringsplatser så egentligen borde vi riva Malmö, Lund och andra större befolkningscentra i Skåne då södra Sverige har några av landets bästa åkermarker. Hade det sunda förnuftet styrt samhället stället för hjärndöda politiker hade vi aldrig byggt på åkermark. Istället låter vi kortsiktiga ekonomiska intressen styra över hur marken i Sverige förvaltas. 


Skulle ett stolpskott som Annie Lööf (c) få bestämma och ta hit 30 miljoner obildade fattiglappar från tredje världen hade Skåne förmodligen inom ett sekel förvandlats till en enda stor urban miljö med tusentals moskéer. Det är hög tid att svenskarna tar befälet över sitt land och befriar det från alla inkräktare. Sådana som Annie Lööf ska vara förvisade till jobb som kassörska eller städerska där hon helt saknar inflytande. Jag ser egentligen inga problem med att röja politiker som är ett hot mot Sverige och svenskarna ur vägen. Det representativa politiska systemet vi har i Sverige gör att mycket farliga personer kan komma i maktposition. Detta bör vi sätta stopp för genom en total revidering av vår demokrati samt ett skapande av en riktig konstitution. 


Både borgare och socialister har spelat ut sin roll och utgör idag bara en farlig del av ett söndervittrande politiskt system. Den globala kapitalismen måste stoppas och nationella intressen ta över, om inte världens folk ska förvandlas till en endaa massa av konsumerande slavar som berikar en liten klick finansfurstar. Allt tal om världens folk som en enda enhet för att fred och harmoni ska råda är bara en kuliss för att kapitalismen och bankerna ska få ett större grepp om allt från enskilda individer till hela nationer. Alla banker världen över bör förstatligas så endast staten kan skapa pengar, inte som nu då bankerna genom att utge lån skapar kapital ur tomma intet. Varken socialism eller kommunism är lösningen på problemet det har historien visat och liberalismen är den största fienden till mänskligheten av alla ideologier.


Kulturblandning är heller ingen lösning utan snarare ett försök av den globala kapitalismen att splittra folk och försvaga dem. Ett sammansvetsat folk under en nationalistisk regering är den bästa garanten mot världskapitalismen. Vad som händer med folk på andra sidan jordklotet är helt ointressant, vill de döda varandra i dispyt om hur deras religion ska tolkas så låt dem göra det och för allt i världen låt dem inte komma hit med sina problem. Går politikerna emot folkviljan så ser jag inga problem med att folket avlägsnar dem med våld. Folk ska inte låta sig lamslås av falska politiska budskap och politikernas tolkning av demokratibegreppet. Här i Sverige har vi en skendemokrati på gränsen till att förvandlas till en diktatur som på sikt kommer att styras från Bryssel.

Av Karsten - Onsdag 28 mars 22:40

Bästa anhängare av demokrati, de flesta av oss medborgare är nog överens om att någon form av folkstyre är den bästa modellen där folket genom fria val utser de representanter som ska genomföra den politik som är bäst för landet. 

Problemet är att fler och fler medborgare börjar fråga sig om det verkligen är folkviljan som genomdrivs i Sveriges riksdag? Asyl- och flyktingpolitiken är en sådan fråga. Många upplever det som att mångkulturen var något som politikerna genomdrev över huvudet på svenska folket. Införandet av mångkultur var ett projekt som politikerna på eget bevåg genomförde utan att fråga svenska folket. Många ställer sig idag frågan var det verkligen ett sådant samhälle vi ville ha och betala skatt för?

Massinvandringen medförde en rad problem som politikerna aldrig förutsåg, de flesta politiker hade en naiv dröm och bild av att de som kom hit snabbt skulle bli försvenskade och bidra till det svenska samhällets bästa. En del gjorde kanske det men allt för många hamnade i utanförskap och bidragsberoende, de blev en tärande faktor på den svenska ekonomin. 

Av Karsten - Onsdag 28 mars 19:40

En försiktig beräkning gör gällande att cannabisförsäljningen i Sverige omsätter minst en halv miljard kronor om året och är de kriminella invandrargängens huvudsakliga inkomstkälla. Efterfrågan på cannabis styr både pris och tillgång. Den svenska förbudspolitiken har varit ett enda stort misslyckande trots straff jämförbara med mord på narkotikaförsäljning.  Det är hög tid att Sverige ser sig om i världen och inser att fler och fler länder legaliserar cannabis. Hade staten tagit hand om försäljningen på samma sätt som med alkoholen så hade staten fått in denna halva miljard i skatteintäkter, cannabis hade blivit en kassako för staten. Själva uppköpet av cannabis eller odling i Sverige kostar en bråkdel av vad drogen sedan ger i vinst vid försäljning. 


Genom en svensk legalisering så slår man undan en av de kriminella gängens inkomstkällor och dessa är då hänvisade till heroin, amfetamin och kokainförsäljning. Polisen kan då lägga alla sina resurser på att sätta stopp för de tunga drogerna som ger upphov till större samhällsskada än cannabis. Att jaga cannabisbrukare för att sätta dit dem för ringa narkotikabrott för att de har drogen i blodet är slöseri med polisiära resurser. Förvisso är cannabis inte helt ofarlig då det är en hallucinogen drog som kan ge upphov till psykoser, men sett ur detta perspektiv borde man då även förbjuda alkohol då överdriven konsumtion av denna drog ger upphov till dilerium och organkollaps.


Cannabis är en drog som kommit till västvärlden för att stanna, detta måste svenska politiker inse. Vakna upp ur 1960-talets dogmatiska syn på droger och den moraliserande syn man lagt på narkotikaproblemet. Nils Bejeroths galna teorier får inte styra 2000-talets syn på droger. Ska Sverige bli det sista landet i världen som avkriminaliserar bruket av droger och legaliserar cannabis?

Av Karsten - Onsdag 28 mars 13:00

15 procent av Sveriges arbetsföra befolkning lever idag på socialbidrag, med en extrem överrepresentation av invandrare och utrikes födda som utgör över hälften av mottagarna. Socialbidraget infördes en gång i tiden för att folk som blivit av med sin försörjning inte skulle behöva svälta. Socialbidrag ansågs länge som det yttersta delen av halmstrået när inget annat återstod. På den tiden socialbidrag infördes ansågs det skamligt att utnyttja det om man kunde arbeta. Politikerna införde socialbidrag väl medvetna om den svenska synen att en bra man reder sig själv och ber inte om allmosor utom i yttersta nödfall.  Med tiden urholkades denna syn och folk ur samhällets bottenskikt började utnyttja socialbidraget som en form av garantiinkomst samtidigt som de vid sidan om försörjde sig på småkriminalitet som gatulangning och snatterier. Så småningom spred sig denna syn på socialbidragen till stora delar av arbetarklassen och delar av medelklassen.

 

När sedan massinvandringen tog fart i slutet av 1980-talet sköt kostnaderna för socialbidragen i höjden. För att dölja detta införde man försörjningsstöd och andra omskrivningar för skattefinansierad försörjning. Sverige har nu nått smärtpunkten då landet inte har råd att försörja fler ekonomiska migranter som enbart sökt sig till Sverige för att öka sin materiella standard. Hela systemet med asyl- och flyktingpolitik måste omprövas och avskaffas. Afrika är den kontinent som ökar mest befolkningsmässigt, de kommer snart att gå om både Kina och Indien. Detta kommer att sätta ytterligare press på Europas gränser i form av horder av ekonomiska "flyktingar" som försöker komma in i EU-zonen för att sedan söka sig till de länder som har de generösaste asylreglerna och bidragssystemen. Sätt därför stopp för de oansvariga partierna i höstens val, rösta på de som vill stänga Sveriges gränser.

Av Karsten - Lördag 24 mars 21:58

Läste på Text-TV att man gjort en undersökning av vilka frågor svensken tycker är viktigast. På första plats kommer sjukvården med 80 procent, på andra plats skolan och utbildningen med 71 procent, på tredje plats landets ekonomi med 64 procent och på fjärde plats lag och ordning med 61 procent, först på sjunde plats kommer invandringen med 50 procent. Fattar inte folk att det är tack vare massinvandringen som det inte finns pengar till sjukvården, skolan och att landet ekonomi är så usel som den är? 


Den generösa asyl- och flyktingpolitik som alla partier utom SD förordat är det som slukat skatteintäkterna. Fram till år 2015 var alla partier utom SD rörande överens om att man skulle släppa in alla som sökte asyl. Jämför man de nordiska länderna så har Sverige fört en huvudlös politik, så vansinnig att de andra nordiska länderna hänvisat till den svenska invandringspolitiken när man velat påvisa de negativa effekterna av en allt för generös flyktingpolitik. Det handlar om hundratals miljarder som staten slängt ut på att ta emot kreti och pleti från hela världen. 


Vem som helst som kan räkna, inser att ta emot en massa folk från Mellanöstern och Afrika och sedan sätta dem i getton försörjda på bidrag är inget som gynnar nationalekonomin. Dessa människor utgör en tärande faktor på statskroppen. Socialdemokraterna svamlar om att bara de nyanlända kommer i sysselsättning så kommer de att generera skatteinkomster. Felet är bara att de jobb som ordnas fram är skattefinansierade arbetsmarknadsåtgärder. Man leker helt enkelt med statistik och lurar väljarna.


Det enda som skulle ge en ekonomisk vinst hade varit att helt stänga gränserna för alla asylsökande och börja kasta ut alla flyktingar som lever på bidrag. Då hade det funnits pengar till sjukvården och skolan, framför allt hade skolan sluppit ta emot en massa invandrarungar som knappt kan lära sig läsa och skriva. Länge nog har väljarna låtit de folkvalda leka altruister och slösa bort våra skattemedel på att vara snälla mot alla som knackat på vår dörr för att komma i åtnjutande av vårt välstånd. Välstånd är något folket arbetat för att få, det är inget man ger bort till en massa arbetsskygga parasiter som tagit sig genom hela Europa för att komma till lilla Sverige.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

12 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se