Inlägg publicerade under kategorin Terrorism

Av Karsten - 16 maj 2017 22:34

Såg precis ett reportage från Irak på Kunskapskanalen som var mycket nedslående. Genom att anfalla Irak och låta avrätta Saddam trodde de stendumma amerikanarna att de skulle kunna demokratisera landet. Istället bredde de vägen för IS. Nu när IS håller på att förlora fotfästet i Irak och en stor del av makten vilar på shiamilisen som förtrycker alla sunniter håller Irak på att gå mot ett inbördeskrig som kommer att ge återverkningar i hela världen. Den dag sunniterna reser sig och tar till vapen mot shiterna är inbördeskriget ett faktum och nya gigantiska flyktingströmmar kommer att översvämma Europa. Shiterna i Irak är uppbackade av Iran som är allierade med Ryssland och regimen i Syrien så det är ett riktigt getingbo av storpolitiska proportioner. Lägger USA åter sin näsa i blöt kan det hela urarta i ett storkrig.  


Så här i efterhand förstår var och en med lite förnuft att Saddam Hussein och hans Bathparti var en välsignelse för irakierna. Han höll alla etniska konflikter stången, genom att föra en sekulariserad politik kunde han ena kurder, suniter och shiter till en nation. Detta korthus rasade när USA invaderades landet under den galne presidet Bush (både den äldre och den yngre, båda lika galna) och landet föll samman i kaos. IS träder in på scenen och alla suniter skylls av shiterna för IS brott. Hämnd, etnisk rensning och förföljelse blir vardag i Irak och ingen verkar veta vad man ska göra åt situationen. Efter Saddam kom den primitiva andan som besjälar araberna fram, stamtillhörighet och andra medeltida kulturfenomen såg åter dagens ljus. Bäst vore nog att belägga hela Irak med saringas.

ANNONS
Av Karsten - 13 maj 2017 01:34

Cyberattacken världen över visar hur sårbart vårt moderna samhälle är, vi har i allt för hög grad gjort oss beroende av digitala rutiner inom sjukvård, socialvård, regeringskanslier ja i stort sett inom varje sektor i vårt samhälle. Då attacken varit riktad mot både Ryssland och Kina kan man förmoda att det är islamistiska grupper som ligger bakom och som på detta sätt vill finansiera sin verksamhet. Programmerings- och hackerkunskap kan köpas av vem som helst, för pengar kan man få allt (utom äkta kärlek). 

Denna attack borde bli en väckarklocka för världens nationer, man bör alltid ha analoga system som backup. Förutom de digitala patientjournalerna inom sjukvården bör man alltid ha pappersdito. Vi kan inte lita på våra digitala system då de är allt för sårbara. 

Tyvärr är våra politiker digitala dumbomar som inte förstår hur lätt det är att slå ut stora delar av ett lands infrastruktur. Alla minns väl kommunikationsminister Ines Uusmann som på 1996 sa att Internet var en fluga som skulle gå över. De flesta som hade lite insikt förstod att kärringen var stendum. Det var för övrigt hon som ville gjuta in hela vraket efter Estonia i en betongkasun, så inom politiken finner vi de värsta dårarna. Man borde egentligen sätta upp en skylt på regeringskansliet Rosenbad - Filial till Danvikens dårhus.

ANNONS
Av Karsten - 8 maj 2017 19:05

De som ska skydda Sveriges medborgare och fånga upp hoten innan de genomförts är säkerhetspolisen, SÄPO. Nu visar det sig att de är totalt odugliga och helt inkompetenta, de hade klara indikeringar på att Rakhmat Akilov var IS sympatisör men gjorde inget och vidarebefordrade inte denna information. Nu visar det sig att Akilov var radikaliserad redan när han kom till Sverige och har försökt värva folk till IS här i Sverige. SÄPO fick information och varningar från den uzbekiska säkerhetstjänsten men valde att ignorera den då de svenska politikerna anser Uzbekistan vara en diktatur. Den politiska korrektheten gick före folkets säkerhet. 


Dagens SÄPO befolkas av en massa socialliberala akademiker istället för poliser, då jag läste i Lund på 1980-talet rekryterade SÄPO personal bland de humanistiska fakulteterna. Så redan då fattade jag att det skulle gå åt helvete och resurserna skulle läggas på att jaga nynazister. Hotet från de radikaliserade muslimerna togs inte på allvar och var inget man prioriterade förrän under de sista åren. Den tidiga svenska säkerhetspolisen befolkades av gamla garvade poliser som kommisarie Martin Lundquist, Erik Lönn, Nils Fahlander och senare sådana personer som Per Gunnar Vinge. Det var Palmes förtjänst att P.G Vinge fick sluta som SÄPO chef.


Dagens SÄPO befolkas av en massa filosofie kandidater och juris kandidater som leker spioner, något direkt polisarbete i form av spaning och liknade bedrivs nog bara i ringa grad. Mest sitter man och bedömer hotbilder och gör analyser. Tror knappt det finns en enda "riktig" polis i dagens SÄPO-organisation. När utredningen mot Akilov är klar och hela bilden börjar bli skönjbar kommer man säkert att rikta skarp kritik mot SÄPO och förhoppningsvis röja upp i organisationen och tillsätta riktiga poliser att sköta den svenska säkertheten. 

Av Karsten - 7 maj 2017 18:02

Valet handlar inte om ett öppet eller slutet Frankrike, det handlar om en röst på globalisering och förslavning av folket eller ett fritt och oberoende Frankrike. Givetvis har media här i Sverige redan tagit parti för globaliseringskandidaten, då Sverige är den nation i EU som slaviskt följer globaliseringsagendan. Marine Le Pen och hennes Front National kallas allt från högerpopulistiskt till fascistiskt av svensk media. Värst är som vanligt DN:s chefredaktör Peter Wolodarski som helt saknar spärrar och moral.


Som jag redan påpekat gör Sverige allt för att avskaffa sig själv som nation och byta ut sin urbefolkning mot utomeuropeiska parasiter. Man har infört nyspråk i bästa 1984:a stil, övervakningscentraler kallas trygghetscentraler, problem är utmaningar, påstridiga tiggare är utsatta medborgare. Gissningsvis har man en hel stab som inte sysslar med annat än att förvrida bergeppen och skapa positiva ord av negativa begrepp. Aldrig förr har världen varit så förljugen och falsk som idag.  Inte ett sant ord kommer över politiker och journalisters läppar.


Endast de som är vakna och har huvudet på skaft kan värja sig mot denna flodvåg av manipulation och propaganda. Jag undart om inte medborgarna i Tredje Riket eller DDR var friare än svensken. Åtminstone visste de vad som gällde och vilken sorts samhälle de levde i och kunde anpassa sig därefter. Den stackars svensken luras att tro att han lever i ett land präglat av frihet och lycka när det i själva verket är ett fängelse präglat av maktlöshet och mörker.

Av Karsten - 7 maj 2017 14:57

Filmer som "Blade Runner","Divergent", "Hunger Game" och liknade framtidsskildringar har ett gemensamt, de utspelas alla i en totalitär värld där nationer upphört att existera och världen har blivit en global diktatur. Det är precis som filmmakarna vill förbereda oss på vad som komma skall. Även de två litterära mästerverken "1984" och "Du nya sköna värld" utspelas i en framtida global diktatur. Ändå påstår makthavare så fort ämnet kommer på tal att det inte finns någon grupp eller specifik organisation som strävar efter världherravälde. Alla sådana teorier är ren och skär konspiration. Ändå finns Bilderberggruppen och Trilaterala kommissionen som inte gör någon hemlighet av att de vill få till stånd en global diktatur där USA intar hedersplatsen.


Vad är EU om inte ett försök att utplåna Europas stater och resätta dem med ett federalt Europa, ett EU med gemensam utrikespolitik, gemensam polis och militär, en enda valuta och en enda marknad? Låter vi dessa krafter få fritt spelrum så går vi en mörk framtid till mötes, vi kommer att få ett mångkulturellt kaos som av marknadskrafterna ses enbart som en massa av konsumenter där kultur, etnisk tillhörighet, religion m.m är totalt likgiltigt. Det vi fram till nu kallat människa kommer i framtiden att bli en producent och konsument och enbart värderas uteifrån dessa två parametrar. Vi ska konsumera varor, tjänster, underhållning, droger kort sagt allt man kan ta betalt för. Småskaliga jordbruk och självhushållning kommer med största sannolikhet att kriminaliseras då detta inte gynnar marknadskrafterna och den ekonomiska tillväxten. Massproduktion av produkter som ständigt förnyas så att det uppstår ett behov av att kassera och köpa nytt är själva grundiden. 


Matvaruproduktionen ske redan nu i jätteskala med följd att näringsvärdet i produkterna är ständigt sjunkande samtidigt som de är kontaminerade av olika gifter och kemikalier. Förmodligen är det detta som är en av anledningarna till alla allergier och alla psykiska defekter på våra barn, ADHD, autism och liknade. Denna negativa utveckling kommer att fortsätta så länge vi håller oss med makthavare som är i maskopi med storkapitalet och industrin. Så länge vi köper budskap om full sysselsättning, arbetslinjen, ständig ekonomisk tillväxt och allt annat dessa dårar till politiker vräker ur sig. på. Idag är det trams att tala om full sysselsättning då den globala industrin bara kräver en femtedel av jordens invånare för att fungera, stora delar av processerna är idag automatiserade och utförs av industrirobotar. 


Jag tror att en del av det vi kallar underhållningsindustrin tillhandahåller filmer och spel som ska förberda oss på den framtida globala diktaturen och få oss att se detta som någonting positivt. På samma sätt som man försöker få oss att tycka att fler övervakningskameror och mera kontroller ökar vår gemensamma tryghet. Det hela påminner mycket om nyspråket i Orwells "1984" man lurar massorna genom att ge negativa företeelser positiva namn. Terrorismen är något som spelat makthavarna direkt i händerna, vilket kan få en att tro att det är de själva som ligger bakom och iscensatt dagens agenda med terrordåd. Det var CIA som satte upp och tränade islamisterna i Afghanistan under den sovjetiska ockupationen av landet, det som sedan skulle bli till al Qaida och IS. I takt med att världens befolkning ökar och resurserna blir allt mindre kommer kontrollen och övervakningen att bli allt rigorösare och snaran dras åt. Privatliv kommer snart att bara vara ett fåtal tillhörande den ekonomiska eliten förbehållen.

Av Karsten - 5 maj 2017 18:25

Graffiti har ingen plats i det svenska samhället, ej heller är det någon form av kulturminne som man påstår i SVT Kulturnytt. Graffiti är offentlig nerskräpning och en form av kulturell terror. Graffiti är en amerikansk företeelse som uppstod i de svarta gettona, de kriminella gängen målade sina tags på väggarna för att visa motståndarna att detta var deras territorium. När graffiti kom till Sverige så upphöjdes det snabbt av de naiva och korkade kulturetablissemanget till konst och kultur, då de på sitt godtrogna sätt tyckte att graffiti associerades med de svartas kamp. Graffiti är och förblir nersmutsning och sabotage på andras egendom och är en osvensk företeelse. 

Av Karsten - 4 maj 2017 15:21

En del undrar kanske om det är en slump att världen och Sverige ser ut som det gör idag? Ingalunda det är uträknat in i minsta detalj. Under det långa socialdemokratiska maktinnehavet blev svensken fysiskt omhändertagen men andligt omyndigförklarad vilket till slut utmynnade i en allmän likgiltighet hos flertalet av medborgarna. Denna likgiltighet i kombination med den intellektuella lättja som följde i spåren på TV-ålderns fördummande underhållningsprogram och den digitala revolutionen med Internet med alla sina socialamedier kom att skrupulöst utnyttjas av maktetablissemanget. Man byggde ett helt nytt samhälle över huvudet på de likgiltiga svenska medborgarna, en dag stod politikerna och förklarade i bästa samförståndsanda att från och med nu var Sverige ett mångkulturellt samhälle. De politiska partierna blev mer och mer lika varandra, det var snart bara i skattefrågor de hade delade meningar. Moderaterna gick till val på att de var Sveriges nya arbetarparti och sossarna sålde ut alla våra gemensamma egendomar. Televerket som vi alla varit med om att betala sålde de en gång till nu under namnet Telia!


Vi var nog en hel del som opponerade oss och tyckte att vi aldrig blivit tillfrågade om vi ville ha ett mångkulturellt Sverige. Denna kritik tystades snabbt av det framväxande systemmedia som till stor del kontrollerades av en enda utgivningskoncern vilket lett till medial likriktning. På ledarsidorna i landets största tidningar trummade man in budskapet att invandring var bra för Sverige och att landet kulturellt berikades. Varje försök till organiserad opposition mot mångkulturen tystades med anklagelser om rasism och främlingsfientlighet. Då de flesta medborgare var ganska likgiltiga och mest brydde sig om sin egen materiella välfärd tog det allt för lång tid innan någon riktig opposition bildades. Det var först i början av 2000-talet som SD började växa och först år 2015 efter "flyktingkatastrofen" som man mer öppet kunde börja lufta sina åsikter. Då hade politikerna själva fattat att ville de sitta kvar vid makten så måste de göra en pudel vad gällde asyl- och flyktingpolitik. 


Plötligt började alla utom V och MP att överträffa varandra i skärpningar vad gällde reglerna för invandringen till Sverige, de började alla låta som SD hade gjort under många år. Man började med pass och ID kontroller vid gränserna och när så en galen uzbekier som vistades olagligt i Sverige körde ihjäl fem människor på Drottninggatan i Stockholm tog det hus i helvete, då var det inte längre tal om att kränka invandrarnas integritet. Nu skulle alla som vistades illegalt i Sverige kastas ut, polisen fick befogenheter att göra razzior på arbetsplater i jakten på illegala migranter. Hade inte svensken varit så likgiltig och självupptagen och visat större intresse för idiotiska TV-program som"Idol" och "Robinsson" än frågan att politikerna höll på att byta ut befokningen så kanske vi aldrig fått det helvete vi har idag med kriminella invandrargäng som skjuter på offentlig plats och radikala muslimer som utför självmordsattentat. Man har i det moderna samhället utnyttjat modern informationsteknologi till att likrikta och fördumma medborgarna, göra dem likgiltiga för viktiga samhällsfrågor så att man över deras huvuden kunnat genomdriva globalisering och upplösningen av nationalstaterna samt införa det mångkulturella samhället. Förstår ni nu att det inte är någon slump?

Av Karsten - 3 maj 2017 13:27

Per Wahlöö skrev två kriminalromaner på egen hand, vars huvudperson kommisarie Jensen rör sig i en dystropisk svensk framtidsmiljö. Alla de politiska partierna har slagits samman till ett och det hela kallas samförståndspolitik. Tidningsutgivningen sköts av ett enda förlag, ungefär som dagens Bonnierskoncern, där den huvudsakliga uppgiften för pressen är att skänka medborgarna sinnesro och trygghet. Veckopressen tar sikte på familjen och ska i huvudsak underhålla och ge medborgarna det naturliga behovet av eskapism. Det hela kallas för enhetspressen, att jämföra med dagens "systemmedia", själv tycker jag att begreppet "enhetspress" är mer politiskt laddat då det ger känslan av att det bara finns en åsikt. I detta dystropiska framtids Sverige läggs alla tidningar som underskrider en upplagesiffra på 50 000 exemplar ner, något man idag försöker åstadkomma genom att inte ge presstöd till de tidningar som inte uppfyller den politiskt korrekta "värdegrunden."


Den första boken "Mord på 31:a våningen" skrevs 1964 och "Stålsprånget" kom 1968 så man kan lugnt säga att Per Wahlöö mycket tidigt såg vartåt samhällsutvecklingen lutade. Givetvis kunde han inte förutsäga massinvandringen och den digitala utvecklingen med Internet, men på det politiska området och framför allt mediautvecklingen förutsåg han på ett kusligt sätt. Idag är det Bonnierpressen som med sin agendasättande journalistik styr utvecklingen och de åsikter man vill att medborgarna ska ha. Samförståndspolitikerna jobbar tätt samman med enhetspressen. Det har genom tiderna funnits många litterära varningssignaler för vartåt samhället är på väg, men ofta har dessa förklingat ohörda. Det politiska etablissemanget har med raketfart styrt utvecklingen mot ett totalitärt övervaknings och kontrollsamhälle. Då man tyckt att utvecklingen gått för sakta har man skapat olika orosmoment i form av terrorgrupper eller låtit kriminaliteten frodas utan att ingripa. Det var USA som skapade de extrema islamistiska grupperna i Afghanistan under den Sovjetiska ockupationen där, väl medvetna om att de skulle bli till ett hot mot väst och därmed ge mandat för ökad kontroll och övervakning.


Den som tror att samhällsutvecklingen styrs av en slump och inte av någon medveten regi bakom demokratins dimridåer är i sanning naiv och godtrogen. Den största drivmotorn i utvecklingen är ekonomin, vinstbegäret. Alla politiska beslut som tas gör det med sikte på en ständig ekonomisk tillväxt där en liten finansiell elit blir allt rikare och får allt större makt. Om man måste skövla några nationer på vägen dit eller om några miljoner måste dö spelar ingen roll. Allt tal om empati och mänskliga rättigheter är bara politiskt hyckleri. Som nu detta att Sverige röstat in Saudiarabien i något av FN lett kvinnoforum, snacka om hyckleri!

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

12 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se