Senaste inläggen

Av Karsten - 8 december 2020 18:48

Vad astronomer och astrofysiker vet så består vårt universum av 4,6 procent atomer, 0,4 procent neutriner, 23 procent mörk materia och 72 procent mörk energi. Detta vet man genom att mäta rotationshastigheten hos vår galax och sätta den i relation till massan hos galaxen. Hade vår galaxbestått av enbart atomer så hade den roterat mycket snabbare. Vad mörk enegi och materia är vet man inte, man bara stipulerar att den måste finnas för att ekvationen om universums samlade massa och expantionshastighet ska gå ihop. Det verkar som vissa bosoner (Higgsbosonen) får sin massa från denna spöklika energi (Higgsfältet), bosoner är vanligvis masslösa och är de byggstenar som elementarpartiklar som protoner är uppbyggda av. Bosoner består av tre olika kvarkar.


Tänk om det är så att den mörka energin är en form av kosmiskt medvetande. Hela universum är genomsyrat av ett medvetande som gett upphov till allt. Det har skapat oss människor och även andra intelligenta varelser i universum enbart för att få ett verktyg som kan spekulera över sin egen tillvaro och skapelse. Vårt medvetande är inte en produkt av vår hjärnas elektrokemiska processer utan vår hjärna är en produkt av det kosmiska medvetandet som vi alla är en del av. Hjärnan är inte ett resultat av det vi kallar evolution utan evolutionen är framtvingad och styrd av det kosmiska medvetandet.


Vi har en tendens att betrakta allt ur en materialistisk synvinkel, vi vill kunna väga och mäta allt vi ser. Ändå har vi ingen aning om vad vårt medvetande egentligen är. Varför vi upplever ett jag, självet. Som små barn lever vi i nuet precis som djuren men när vi blir äldre så kan vi spekulera i det förgångna och i framtiden. Dör detta medvetande med kroppen? Det vet vi inte, vi bara tror en massa och ställer upp religiösa spekulationer och dogmer.


När vi lärde oss hur atomerna var uppbyggda och hur de fungerade ställdes den Newtonska fysikens lagar på huvudet och vi var tvugna att acceptera det som kallas kvantmekanik. Partiklar kan bara ändra energi i form av kvantsprång inte kontinuerligt. Kvantmekanikens lagar strider mot det vi kallar sunt förnuft, en och samma partikel kan vara på två ställen samtidigt och både uppträda som en partikel och som en vågrörelse. Människan har på det senaste århundradet tagit gigantiska kliv i utvecklingen inom teknik, elektronik, fysik, kemi och matematik. De matematiska lagar som styr vår tillvaro har alltid funnits där men det är förtst nu vi upptäckt dem.


Rent mentalt har vi däremot inte hängt med, på många sätt är vi fortfarande stenåldersmänniskor. Vi vet inte vad vårt medvetande egentligen är och vi är hopplöst fast i föråldrade religiösa uppfattningar och dogmer, som många gånger varit orsak till krig och förtryck. Att vi skulle vara ensamma om att vara intelligenta varelser i universum är ganska otroligt med tanke på universums storlek. Forskare som Carl Sagan och Nicolai Tesla trodde båda att universum var fullt med civilisationer likt vår egen. Redan 1899 försökte Tesla få radiokontakt med andra civilisationer något man fortsatt med på senare tid i SETI-projektet.


Kanske är det först när vi förstår det kosmiska medvetandet och vårt eget medvetandes relation till detta som vi är mogna att få kontakt med andra civilisationer. Den dag vi slutat med att förstöra vår planet genom överbefolkning och rovdrift. Kanske är det från det universiella kosmiska medvetandet som våra genier fått sin inspiration under tidernas lopp. Människor som Leonardo Da Vinci, Isac Newton, Benjamin Franklin, Nicolai Tesla, Albert Einstein, m.fl

Av Karsten - 26 augusti 2020 17:24

Nu fattar jag varför gängkriminaliteten i Malmö inte får någon lösning, polisen används till att lösa banala vardagskonflikter.


Då jag i eftermiddags rastade min hund med bollspel fick jag se en äldre dam med en argsint liten hund av terriertyp gå in i det omhängnade området som gränsar till hundrastgården. Påpekas bör att hon vid ett tidigare tillfälle gått in med sin hund kopplad på hundrastgården utan att min hund som var där konfronterade hennes hund då jag har bra pli på min hund. Vidare är det vanligt att boende i området rastar sina småhundar på lekområdet som gränsar till hundrastplatsen.


Nå väl det tog inte lång tid förrän en svart yngre kvinna konfronterade den äldre kvinnan med en massa svammel om att hennes hund inte fick vara där då den kunde tänkas bajsa och kissa där barnen leker. De började tjafsa med varandra men utan att höja rösterna och skrika så jag hörde inte allt vad de sa till varandra. Båda tog fram mobiler och började ringa, den svarta kvinnan satte sig på en bänk hos sina beslöjade vänninor och deras barn medan den äldre kvinnan vankade fram och tillbaka med sin hund pratandes i sin mobil.


Efter en stund gick kvinnan med hunden fram till stängslet som skiljer hundrastgården från lekområdet och frågade om jag skulle vara där länge. Nej, svarade jag, jag kan gå med en gång, då jag varit där en bra stund. Då jag gick såg jag att kvinnan med hunden inte gick in på hundrastplatsen utan gick förbi pratandes i sin mobil. Efter en liten stund kom en polisbil krypande med två poliser i. Jag tänkte för mig själv har nu den galna svarta kvinnan ring polisen? Mycket riktigt polisen stannade och började prata med den svarta kvinna för att sedan köra därifrån sakta och spanades på omgivningen. Jag började gå hemåt i sakta mak för att plötsigt få syn på kvinnan med hunden som korsade min väg. Tro det eller ej, efter en kort stund kom polisbilen krypandes och körde upp vid sidan av henne och stannade henne. Sedan stod poliserna i minst femton minuter och tjafsade med kvinnan med hunden för att sedan gå avsides och konfrontera och sedan köra därifrån. Jag satt på en bänk en bit bort och tog tiden.


Detta är vad Malmöpolisen ägnar sin prioritet åt, banala struntsaker. Nu vet jag inte om den äldre kvinnan sagt något olämpligt angående den andra kvinnas hundfärg och etnicitet, men det tror jag inte då ingen av dem höjde rösten och verkade bli upprörda. Däremot var den svarta kvinnan, som pratade felfri svenska, mycket mästrande i sin ton. Jag vet inte om hon jobbar på förskolan som ligger på området. Oavsett vilket så anser jag att polisen bör prioritera gängkriminaliteten eller åtminstone vardagsbrottsligheten dit hundar på fel plats INTE hör. Detta var ett sådan ärende som redan när det ringdes in till ledningscentralen borde ha sållast bort. Men kanske den svarta kvinnan framhöll sin etnicitet och påstod att den äldre kallat henne för neger (vilket jag inte tror hon gjort) vilket gjorde att ärendet plötsigt fick samma prioritet som en gängskjutning.


Om det är så Malmöpolisens resurser används så förstår jag att inga gärningsmän till alla skjutningar grips. Man väljer att köra på enkla ofarliga ärenden där de inblandade förutsätts vara obeväpnade. Sammanlagt uppehöll sig polisbilen området i en halvtimme, sedan körde de väl upp till polishuset på Proslinsgatan och ägnade resten av dagen åt att skriva rapport på ärendet. Den halvtimme dessa två poliser lade ner på denna banala struntsak kunde de utnyttjat till att visa en halvtimmes polisiär närvaro i något av Malmös gettoliknade problemområden, men det vågar de inte!

Av Karsten - 7 augusti 2020 02:02

En av anledningarna till att jag skriver så sällan på bloggen är att jag finner det meningslöst att predika för de redan frälsta. För övrig är det för sent, loppet är kört för oss människor och vår civilisation. Vi har sabbat den enda jord vi har att leva på och överbefolkat den med en massa äckliga vidriga människor. Hellre 10 000 döda afrikaner och ett par levade elefanter och noshörningar extra, det är min syn på det hela. Jag tar de vilda djurens parti framför svältande ne**rbarn, låt dem dö.

Av Karsten - 27 juni 2020 18:34

Det går inte att komma runt hypotesen att Hitler var homosexuell, detta skulle kunna förklara mycket i hans handlade. Redan under tidigt 1930-tal anklagade hans motståndare honom för avvikande sexuell hållning. Den efterkrigstida forskningen framkastade också denna hypotes men den föll inte i god jord i det Adenhauerska Tyskland där det fortfarande rådde homofobiska stämningar. År 2002 utkom historieprofessorn Lothar Machtan med boken "Hitlers hemlighet" där han går igenom alla fakta och ögonvittnesskildringar som talar för att Führern skulle ha varit homosexuell. Folk i Hitlers omedelbara närhet vittnar om hans tafatthet i umgänget med kvinnor, samtidigt som man kan belägga långvariga närmast homoerotiska förhållanden med en rad män. Under hela Hitlers karriär fanns det män som var öppet homosexuella i hans närmaste omgivning.


I kretsen krig Hitler fanns under 1920-talet och i början av 1930-talet nästan bara män. Fröken Eva Braun får närmast betraktas som ett förkläde avsett att för kretsen kring Hitler och besökare ge sken av normalitet och heterosexualitet. Eva Braun var en del av den borgerliga kulissvärld Hitler byggt upp åt sig på Bergshof. Att Eva Braun skulle överleva Hitler och spräcka denna bild får väl anses som otänkbart. Jag håller inte för otroligt att Hitler själv tvingade Eva Braun till att begå självmord tillsammans med honom. Att sedan de närvarande ögonvittnena i bunkern påstår något annat är väl bara att vänta sig av den hårda kärnan av förhärdade nazister som stannat runt Hitler. Alla andra som kunde såg till att lämna bunkern och Berlin. Jag kan tänka mig att Hitler inte var direkt aktivt homosexuell, dvs. var intim med andra män men han kände en homoerotisk böjelse för vissa män i sin omgivning som kom att utmynna i en innerlig vänskap långt utöver det normala. 


Några som i rörelsens början kom att betyda mycket för Hitler var den trettio år äldre mentorn Dietrich Eckhart, Hitlers sekreterare Rudolf Hess och chauffören Emil Maurice. Maurice kom i sin roll som bisexuell att få uppgiften att skaffa fram kvinnor som Hitler kunde visa sig i sällskap med offentligt. Under de första kampåren rådde en dubbelmoral inom partiet då dess SA-ledare Ernst Röhm var öppet homosexuell, något som accepterades. Flera andra inom den högsta SA-ledningen var också öppet homosexuella. Den kultur som rådde inom frikårerna som bildats av hemvändande soldater från världskrigets skyttegravar var präglad av homoerotiska undertoner något som inte minst avspeglar sig i den litteratur som växer fram i denna maskulina krets. Det var till dessa miljöer den trettioårige Hitler sökte sig 1919. Då homosexualiteten inom SA var allmänt känd drog den också allmänhetens blickar från Hitlers egen sexuella läggning, något som gynnade honom under åren fram till maktövertagandet.


Att entydigt belägga Hitlers sexuella läggning är svårt då det råder en tystnadskultur bland de som överlevde Tredje Riket och befann sig i kretsen krig Hitler. Det är omvittnat att Hitler i början av sin karriär var tafatt och obekväm i kvinnors närhet, något som skulle försvinna i takt med att hans makt och berömmelse växte. De kvinnor som träffade honom senare i hans karriär vittnar om att han var underhållande, charmig, kavaljeriskt och kysste på hand i på ett närmast 1800-tals maner. Lotte Bechstein dotter till Helene Bechstein den kända pianotillverkar släkten som stödde Hitler ekonomisk och vars dotter Hitler svärmade för sa senare till sin man om Hitler, "Han kunde inte kyssas" något man kunde förvänta sig av en man vars fixering vid det egna könet var allt för stark och tvånget till heterosexualitet alltför viljemässigt.


En period svärmade Hitler för sin halvsysters dotter Angelika Raubal, en ung och levnadsglad flicka utan hämningar. Det bar sig inte bättre än att Geli som hon kallades förälskade sig i Hitlers chaufför Emil Maurice något som gav upphov till separationen mellan Hitler och Maurice. Med Maurice ur bilden fortsatte det platoniska förhållandet mellan Hitler och hans halvsysterdotter ända tills Geli drabbades av depression och sköt sig med Hitlers revolver i hans lägenhet på Prinzregentenplatz i München. Även Eva Braun försökte vid två tillfällen ta sitt liv.


Under tiden fram till han blev rikskansler omgav sig Hitler med en grupp råbarkade kämpare som utåt tjänstgjorde som adjutanter och chaufförer. Bland dem finner vi Hitlers förste chaufför Emile Maurice som efter affären med Geli Raubal ersattes med Julius Schreck fram till dennes plötsliga död i hjärnhinneinflammation 1936. Hitlers fotograf Heinrich Hoffmann, hans förläggare Max Amann, livvakterna Chistian Weber och Ulrich Graf. En annan som kom att stå vid Hitlers sida från de tidiga kampåren fram till slutet var adjutanten och alltiallon Julius Schaub. Denne lämnade Berlin i slutet av april 1945 för att ta sig till München och Berchtesgaden för att där tömma Hitlers kassaskåp på privata papper och bränna dessa. Schaub vägrade fram till sin död att avslöja vad dessa papper innehöll. En gång antydde han hemlighetsfullt att det skulle fått ödesdigra följder om de blivit kända. Denna grupp av pålitliga "Alte Kämpfer" garanterade Hitler en privat sfär utan insyn. Han avlönade dem frikostigt och översåg med deras eventuella fel och misstag. Vid ett tillfälle gav Hitler sin alltiallo Schaub 300 000 riksmark i "julpeng" en svindlande summa på den tiden.


Antagandet att Hitler var homosexuell och med alla medel försökte dölja detta faktum och därmed inte fick utlopp för sin sexualitet kan ha gett upphov till hans människoförakt och gränslösa destruktivitet. Hans sexuella libido kanaliserades på ett för omvärlden och Tyskland katastrofalt sätt. Det måste ju kännas oerhört frustrerande att ha all denna makt men inte kunna få utlopp för sina drifter på grund av de rådande moraliska värderingarna. Detta kan ha varit orsaken till att Hitler från och med 1938 inte ville något annat än att få igång krig med sin omvärld. Det stod klart för militärledningen i Tyskland ganska tidigt att Hitler inte rustade för försvar utan för angreppskrig.

Som parentes kan nämnas att från 1943 var det belagt med dödsstraff att komma med påståenden om Führerns homnosexualitet.
Skickades från E-post för Windows 10


Av Karsten - 25 juni 2020 18:47

Den 20 juli 1944 genomförde en grupp Wehrmachtofficerare ett attentat mot Adolf Hitler i hopp om att med Hitler röjd ur vägen kunna genomföra fredsförhandlingar med de västalierade. Detta var dock inte första gången Tysklands krigsmakt försökte bli av med sin Führer, redan vid planerandet för inmarschen i Sudetområdet i Tjeckoslovakien i september 1938 konspirerade generalstabschefen Frans Halder och härens överbefälhavare von Brauschitsch tillsammans med många av de officerare som sedan var inblandade i 20 juli attentatet 1944 att besätta rikskansliet och ställa Hitler inför rätta. Det som räddadde Hitler var ett meddelande från Mussolini där denne utbad sig om en 24 timmars tidfrist i Hitlers hot att marschera in i Tjeckoslovakien, något som kom att utmynna i Münchenöverläggningarna.


De ledande generalerna i Tyskland ville inte ha något krig då de för det första ansåg att landet inte var redo att föra ett större och längre krig och för det andra inte var intresserade av ett krig som skulle kunna utveckas till ett andra världskrig. Redan vid Hitlers anslutning av Österrike hade hade många ledande generaler vänt sig mot Hitlers politiska hazzardspelande. När Hitler så ansåg sig nödsakad att befria sudettyskarna från Tjeckoslovakien hade chefen för generalstaben Ludwig Beck blivit övertygade om att Hitler ville släppa lös krigsanden över Europa. Hitler själv var inte intresserad av att höra generalernas invändningar mot ett krig.


Beck hade fört hemliga förhandlingar med cheferna för de högsta militära staberna. Många generaler menade att om Hitler gav Wehrmacht order att marschera in i främmande land så skulle man ta honom till fånga och ställa honom inför rätta som krigshetsare. Både kommendanten i Berlins militärområde general von Witzleben och kommendanten för garnisonen i Potsdam generalen greve Brockdorff-Ahlefeld var redo att ingripa mot Führern. General Hoepner var redo att marschera upp i Thüringen med sitt pansar och hindra sydtyska SS-enheter från att ingripa. Även Berlins polispresidium med Berlins polispresident greve Wolf-Heinrich von Helldorf tillika SA-Gruppenführer och hans ställföreträdare greve Fritz von der Schulenburg stod redo. De hade skaffat fram en planritning över rikskansliet då planen gick ut på att besätta detta och ta Hitler till fånga. Greve Helldorf hade en oplockad gås med Hitler sedan de långa knivarnas natt då många av hans kollegor inom den högsta SA-ledningen blivit avrättade på Hitlers order. Även Abwehrs chef Willhelm Canaris och SS:s rikssäkerhetstjänst RSD var motståndare till ett eventuellt krig. SS:s riksäkerhetstjänst RSD var de som hade hand om Hitlers skydd och ska inte förväxlas med SD som var SS spion- och underrättelseorganisation under ledning av Reinhard Heidrich och Walter Schellenberg.


Hitler hade i september 1938 börjat förhandlingar med den brittiske premiärministern Neville Chamberlain som den 15 september flög till Oberweisenfeld i München för att därifrån ta tåget till Berchtesgaden där han skulle träffa Hitler. Man skulle försöka lösa tvisten med den tyska befolkningen i Sudetenland i Tjeckoslovakien. Sudet hade tillfallit Tjekoslovakien då denna stat bildats efter första världskriget. Hitler ville att den tjeckiska regeringen skulle avträda gränstrakterna till Tyskland. Vad Hitler egentligen ville var att få en anledning att militärt angripa Tjeckoslovakien. 


Tanken var att Hitler vid ett sammanbrott i förhandlingarna skulle återvända till Berlin och rikskansliet för att där ge grönt ljus för Fall Grön som var täcknamnet för ett militärt anfall på Tjeckoslovakien. När Hitler väl var på plats i rikskansliet skulle man besätta detta med militära trupper ur Berlingarnisonen och gripa Führern och ställa honom inför rätta om han beordrade Wehrmacht att anfalla tjeckerna. Vid denna tid var bevakningen av rikskansliet mycket dålig och en statskupp skulle med största sannolikhet ha lyckats. Förmodligen hade även folk i Hitlers närmaste krets, som Hermann Göring vänt honom ryggen då även Göring var emot ett krig. Goebbels som var en pragmatiker hade förmodligen tytt sig till de som såg ut att vinna.


Det som kom att sätta käppar i hjulen för generalernas planer på en statskupp var ett personligt meddelande från Benito Mussolini till Hitler som förmedlades av den italienske ambassadören Arturo Attolico till Hitler i rikskansliet. Mussolini bad Hitler att uppskjuta alla planer på en militär mobilisering i 24 timmar så att den italienska diktatorn under tiden kunde studera alla möjligheter att på fredligt sätt lösa konflikten. Med krigsmolnen skingrade försvann det gynnsamma tillfället för generalerna att iscensätta sin statskupp.


Mussolinis diplomati utmynnade istället i München-mötet mellan honom själv, Adolf Hitler, Neville Chamberlain och den franske premiärministern Eduard Daladier, där man kom överens om överlämnandet av de tyskspråkiga områdena i Tjeckoslovakien. Det skulle dröja sex år innan samma höga tyska officerarer åter skulle rikta ett slag mot Hitler i form av en bomb som exploderade i Hitlers barack i Wolfschanse i Rastenburg, även detta attentat undkom Führern. Han brukade tillskriva försynen varje gång han undkom ett attentat.

Av Karsten - 10 juni 2020 12:29

Så har då det svenska rättsväsendet nått vägs ände i utredningen kring mordet på statsminister Olof Palme. Det skulle ta en person nio år att läsa igenom hela utredningsmaterialet vilket ger en uppfattning kring omfattningen av materialet. Vi har under åren presenterats en rad olika lösningar, den förste var "33-åringen" en man vid namn Victor Gunnarsson som tidigt avfördes av Hans Holmer. Därefter fixerade sig Palmekommissionen på kurderna som av någon outgrundlig anledning skulle vilja ta Palme av daga. Efter några år dök så en utslagen A-lagare från Rotebro upp, Christer Pettersson som av Lisbeth Palme pekades ut efter en minst sagt märklig konfrontation. Pettersson dömdes i tingsrätten men friades i hovrätten och därefter avslog Högsta domstolen en åklagar begäran om resning. 


Idag presenterade så chefsåklagare Christer Petersson sin lösning på mordet, han pekar ut en man som avled för 20 år sedan vilket ju är bekvämt då mannen i fråga inte kan försvara sig. Mannen är den så kallade Skandiamannen Stig Engström som tidigt kom att figurera i Palmeutredningen då han varit på plats vid mordet. Åklagare Petersson presenterar ingen teknisk bevisning utan bygger upp hela misstanken kring Engström på lösa indicier. Han var på platsen vid tidpunkten för mordet och observerades av andra vittnen, detta räcker tydligen för Petersson. Det hela visar med all tydlighet vilket ruttet rättsväsende Sverige har och hur dåligt hela denna utredning skötts. Man hugger tag i ett halmstrå i hopp om att kunna lura folket att tro att en man som avled för 20 år sedan mördade Palme. Sedan ställer Mediesverige upp och intervjuar kända politiker och Palmes barn som naturligtvis ställer sig bakom dessa juridiska dumheter. Ingen skugga får falla på staten och rättsapparaten.

Av Karsten - 10 maj 2020 21:21

För den med lite insikt och intelligens är det inget konstigt med att Covid-19 skördar så stora offer bland våra äldre. De flesta inom hemtjänsten är lågutbildade flyktinginvandrare som fått jobben för att regeringen vill frisera statistiken över arbetslösheten inom denna grupp. De gamla som strävat hela sitt liv och snällt betalat skatt i tron att deras ålderdom därmed var säkrad kan under en vecka få besök av sju olika personer från hemtjänsten. De åker runt från person till person för att se att dessa få i sig sin mat och medicin och vem som helst förstår att om en av dessa är smittad med det dödliga viruset så sprids det till alla andra vårdtagare på grund av bristen på skyddsutrustning och vaga bestämmelser. 


På våra äldreboenden är det ändå värre, blir en vårdtagare sjuk så tar det inte lång tid förrän smittan spridits till alla på boendet då man inte testar och isolerar de sjuka. Den sittande regeringen och den ansvariga ministern antar en högst cynisk inställning till problemen och försöker bolla över ansvaret till de enskilda regionerna. Ingen av de ansvariga till massdöden bland våra äldre vill ta på sig skulden. Med ett rättssystem som är mer än genompolitiserat kommer förmodligen ingen i slutänden att klandras. Man kliar varandras ryggar och bollar runt med ansvaret utan att någon straffas. De ytterst skyldiga är och förblir socialdemokraterna som är de ursprungliga arkitekterna till det samhällssystem som vi har. Borgarna har bara hakat på och byggt vidare på det omänskliga systemet.


Tack vara medias cover up så har gemene man svårt att genomskåda dessa charader då dagens journalister aldrig ställer de svåra och obehagliga frågorna utan bara jamsar med. Någon riktig opposition har vi inte haft i Sverige på många, många år. Sverigedemokraterna är bara ett kontrollerat missnöjesparti avsett att kanalisera det värsta missnöjet. Sverige har länge varit en skendemokrati och ett enpartisystem då alla partier i princip är eniga i de flesta stora frågor. Priset för detta bedrägeri får de gamla och svagaste i samhället nu betala för. De som varit med om att bygga upp den välfärd som politikerna nu är i färd med att riva ner. Jag hoppas folk minns detta även i framtiden, att de minns att de ej fick vara nära sina gamla föräldrar i deras sista stund  men att en massa främlingar däremot fick springa hos dem titt som tätt. 


Kräv ansvar av de politiker som tog besluten som ledde till denna situation, nöj er inte med en massa svammel och undanflykter. Kräv regeringens avgång och extraval istället för att ge Löfven ökat förtroende. Man kan tro att detta land är befolkat med övervägande efterblivna kretin som låter sig luras till vad som helst. Kräv Folkhälsomyndighetens upplösande och ställ Anders Tegnell inför rätta för de sanslösa beslut han tagit som till dags dato kostat över 3 000 livet. Låt det bli ett slut på vanstyret av vårt land!

Av Karsten - 8 maj 2020 17:35

När FHM vill utreda dagens narkotikalagstiftningen och det meningsfulla med att behålla kriminaliseringen av eget drogbruk som stjäl stora resurser av polisen i form av att de jagar droganvändare för att frisera statistiken över uppklarade brott så slår socialminister Lena Hallengren bakut och säger att hon inte tänker ändra uppfattning i denna fråga. 

När FHM däremot har synpunkter på skyddsutrustning vid äldreboenden och lanserar olika strategier för att bekämpa Covid-19 så har Hallengren ingen uppfattning alls utan följer slaviskt FHM:s direktiv hur dumma de än är. 


Inget land har som Sverige så kapitalt misslyckats med att få till stånd en fungerade narkotikapolitik vilket inneburit att vi har Europas högsta narkotika relaterade dödstal. Trots att det gått 50 år sedan doktor Nils Bejerot lanserade sina huvudlösa teorier om epidemisk spridning av narkotikamissbruk och isolering av narkomaner på obebodda öar så följer dagens politiker i stort Bejerots teorier vilket gjort att narkotikapolitiken stått och stampat på samma punkt i 50 år. 


Man har fortfarande inte insett att kriminalisering av bruket av droger inte avskräcker ungdomar från att pröva droger. Hela synen på droger och drogbruk har liberaliserats över hela världen och speciellt i USA som genom film och underhållning fått ett stort genomslag. Speciellt cannabis betraktas idag som en drog som likt tobak eller alkohol kan brukas som en form av avslappningsdrog. Cannabisrökning torde vara mindre skadligare än alkoholkonsumtion som varje år kostar sjukvården stora summor. 


Det är hög tid att Sveriges politiker kryper upp ur sina hål och anpassar sin narkotikapolitik till den rådande verkligheten. Man kan inte klamra sig fast vid en rigid politik som syftar till ett narkotikafritt samhälle. Alla med förståndet i behåll vet att detta är en utopi, droger är här för att stanna och det är bara att göra det bästa möjliga av situationen. Att kriminalisera unga människor för att de röker en cannabis joint är vansinne och ett slöseri med polisiära resurser. Cannabis bör avkriminaliseras och på sikt legaliseras och säljas på Systembolaget.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

21 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se