Senaste inläggen

Av Karsten - Torsdag 3 jan 19:26

Så var det 2019 det år då filmen "Blade Runner" från 1982 var tänkt att utspela sig. Än har vi varken flygande bilar, baser på andra planeter eller replikanter. Vad kan vi förvänta oss av år 2019 då? Kanske blir det de året då Folkrepubliken Kina införlivar ön Formosa eller nationen Taiwan med moderlandet? Ska man tro Kinas premiärminister Xi Jinping så är en konflikt i denna fråga under uppsegling, något jag spått och varnat för länge. Ett försök från Kina att med militära medel införliva Taiwan med Folkrepubliken kommer inte att ses med blida ögon av omvärlden, speciellt Japan kommer att känna en viss otrygghet och kräva ett amerikanskt ingripande. Frågan är om USA kommer att riskera ett storkrig för Taiwans skull. Kina har på senare år avancerat till en militärt stormakt fullt i klass med Ryssland eller USA. 


Vidare kan Ryssland mycket väl utöka sina aktiviteter i Ukraina speciellt nu när president Trump aviserar att USA inte längre tänker agera världspolis. USA har hotat att dra ner på sina ekonomiska åtaganden i NATO och vill att resterande medlemmar själv står för notan. Att gå med i NATO under dessa premisser vore idioti av Sverige, men det är ju beroende på om eller vad för sorts regering vi får eller om det blir ett extraval under 2019. Detta skulle vara unikt då extraval är sällsynta, vill minas att det senaste var 1954. Den cirkus som uppstått kring regeringsbildningen är smått patetisk då det verkar som den viktigaste frågan är att hålla SD utanför allt politiskt inflytande trots att 1,1 miljoner väljare röstade på dem. 


I övrigt kommer väl 2019 för Sveriges del bli som vanligt, fler flyktingar som kommer hit som anhöriginvandrare till dessa horder av afghanska hazarer man släppt in trots att de saknar flyktingstatus. Kriminaliteten kommer väl att slå nya rekord i dödsskjutningar och handgranatssprängningar? Det enda som skulle kunna stoppa detta är att det verkligen blir ett extraval och att en förkrossande andel väljare lägger sin röst på SD i det valet. Detta borde sända en signal till de kvarvarande partierna, för man får ju hoppas att MP och L åker ut ur riksdagen. 

Det är egentligen otroligt att Sverige har lyckats komma så fullständig ur kurs rent politiskt, galenskaper som feminism, genustrams och politisk korrekthet har nått en löjeväckande nivå och det verkar som folk inte märker det. Är svenskarna världens dummaste folk?

ANNONS
Av Karsten - 31 december 2018 14:33

Ett riktigt Gott Nytt År önskar jag all mina läsare!

ANNONS
Av Karsten - 25 december 2018 20:58

Den själ som lever uti sinnesvärlden, blir bunden vid sinnesföremålen vilka han utvecklar band till, av denna bundenhet föds lusta och ur lustan stiger vreden.

Vreden föder illusionen och illusionen förvillar minnet. När minnet är förvillat, förloras intelligensen och när intelligensen går förlorad, faller man åter ned i den materiella tillvarons träsk.


Ur Bhagavad-Gita kap. 2 vers 62-63

Av Karsten - 23 december 2018 20:55

Jag önskar alla mina läsare en riktigt God Jul!

Av Karsten - 23 december 2018 19:27

Tron på Jesus eller Muhammed är en sorts nirvana "by proxy" - uppnåendet av salighet genom ombud så att säga. Genom tron på förkunnaren av Guds ord kommer man direkt till paradiset (nirvana) och slipper all vidare reinkarnation. Sedan har ju både islam och kristendomen tron på Domedagen, en yttersta tid då mänskligheten går under i ett krig där alla slåss mot alla och allehanda farsoter och elände drabbar jorden.


Inom de flesta religioner även judendom, kristendom och islam finns tron på själavandring. En evig oförstörbar själ som efter döden hamnar någonstans för att därefter återfödas i en ny kropp. Denna tro är mest utpräglad inom hinduismen och buddismen där målet är att i det levande livet genom meditation och andliga studier uppnå en högre andlig nivå som hindrar återfödelse. Genom att befria sig från begär, njutning, köttets lust och allt annat materialistisk befrias själen efter döden och uppnår nirvana där kretsloppet av reinkarnationer bryts och själen får evig vila. En nog så svår uppgift med tanke på alla lockelser som den moderna världen är fylld med.


Detta är för de flesta västerlänningar ett egendomligt synsätt då man här i väst verkar sträva efter evigt liv. Med läkarvetenskap och mediciner håller man liv i människor så länge det bara går. Döden är något man helst gömmer undan och glömmer, trots att alla vet att de en gång kommer att dö. Man forskar i det materialistiska väst på att förlänga livet, man fryser ner sina kroppar i väntan på att vetenskapen ska komma på hur man förlänger livet och botar alla sjukdomar. Så tanken på reinkarnation måste vara lockande för västerlänningen, en ny kropp att kunna vältra sig i sinnlighetens dypölar och tumla runt i okunnighetens mörker tills det är dags att födas igen och igen.Av Karsten - 21 december 2018 23:53

TV 9 visade just de sista tre avsnitten av en 13 avsnitt lång serie "The Whispers" som bygger på en kortnovell av science fiction författaren Ray Bradbury. Novellen gick 1955 som en halvtimme lång radioteater i USA, av detta har man lyckats snickra ihop tretton 42 minuters avsnitt som i stort sett slutar lika abrupt som novellen. Novellen handlar om barn under tio år som leker med en låtsasvän som kallas för "Drill". I novellen kallas leken för Invasion och som alla förstår så är Drill en entitet som talar till barnen och utnyttjar dem för en invasion av jorden. Är ni intresserade kan ni läsa radiomanuset här.


Det är ganska fantastiskt att man av en så kort och förutsägbar historia kan bygga en 13 avsnitt lång TV-serie. Den börjar rätt bra men urartar snart då presidentens dotter dras in och hundratals barn sätts i karantän för att stoppa Drill. Inte nog med detta man planerade ytterligare en säsong av denna TV-serie men lade ner planerna (Gud ske lov). Novellen som heter "Zero hour" ingår i novellsviten "Den tatuerade mannen" av Bradbury som väl också filmatiserats om jag inte tar helt fel.

Av Karsten - 19 december 2018 21:29

Allt som händer i vår värld är noga planerade händelser för att massan ska acceptera förändringar som den egentligen inte vill ska ske. Som välfärdsstatens nedmontering och nationalstaternas upplösande till förmån för en global diktatur med en ledning, en marknad och en valuta.

Massinvandringen till de industrialiserade länderna är en del i denna plan,likaså den ökade kriminalitet vi ser eskalera runt omkring oss. Med ökat våld och ökad otrygghet kommer medborgarna acceptera en polisstat som ingen sett maken till. Det var ingen slump att den skånska poliskåren var starkt nazistisk under kriget då den visste att vid en eventuell tysk seger skulle polisen få en ökad makt, en makt en svensk polis bara kunde drömma om.


Idag med gängvåldet och den ökade kriminaliteten har polisen fått just den ökade makt de velat ha, de kan utan att räkna med några rättsliga påföljder skjuta ihjäl folk idag. Vårt samhälle är inne i en våldsspiral där de flesta medborgare accepterar en ökad våldsanvändning av polisen. Denna våldsanvändning kan sedan användas mot medborgarna om de obstruerar mot överheten och ogillar den samhällsutveckling som sker ovanför deras huvuden. Då förfogar makteliten över en polis som är villig att använda dödligt våld mot allt som de uppfattar som hotfullt. 


Detta låter naturligtvis som en stollig konspirationsteori i de flestas öron men är tyvärr den bistra verkligheten. För några år sedan gav Naomi Klein ut en bok som hette "Chockdoktrinen, katastrofkapitalismens genombrott" som skildrade just det jag talar om. Makteliten skapar något som ser ut som ett problem för att sedan presentera en lösning på problemet som alla medborgare accepterar. I lösningen döljer sig oftast en möjlighet för makteliten att utöka sin makt samtidigt som medborgarnas friheter beskärs. Man skapar en totalitär stat utan att den stora massan märker det. 


Organisationer som EU och FN har blivit redskap i den globala maktelitens verktygslåda, man presenterar dem som absolut nödvändiga för en hållbar framtid, men i själva verket är de förödande för individens frihet och rättigheter. Vi kommer alla att förslavas i en värld där det statslösa kapitalet styr. Anonyma globala företag med en ogenomtränglig maktstruktur kommer att styra vår värld. Glöm allt om klimathot och miljöförstöring det är bara dimridåer som folk ska fundera på för att inte fokusera på det som är riktigt viktigt som det ekonomiska systemet som styr allt i vår värld. Lånecirkusen där bankerna skapar ny valuta ur tomma luften och tjänar en förmögenhet på räntorna. Världsbankens utlåning till de fattiga underutvecklade länderna i utbyte mot ett monopol på deras naturtillgångar. 

Allt hänger samman om man förmår att se de stora sammanhangen bakom nyhetsflödet av meningslösheter.


Det är ingen slump att vi har en folkvandring av sällan skådade proportioner idag. Ställ er frågan varför inte folk började migrera till Europa redan på 1960-talet då norra Europas länder blomstrade av välstånd. Då hade vi en liten rännil av arbetskraftsinvandring mot dagens massinvandring med miljontals människor om året. Annie Lööfs vansinniga idéer om att Sverige kan ta emot 30 miljoner migranter från tredje världen är inget hon själv kommit på det är den ekonomiska elitens idéer om att omstrukturera den globala marknaden så att fler köpkraftiga konsumenter skapas genom folkomflyttning. Nationalstaterna ska utplånas och under FN:s ledning ska en global diktatur skapas för mänsklighetens bästa. Man kommer att hävda att för att komma till rätta med klimat-och miljöproblem så måste en global maktstruktur skapas som kan skapa globala lagar. Fattar ni nu varför man dragit igång klimatångesten?


Man skapar de problem som behövs för att implementera lämpliga lösningar som alla leder mot någon form av ekonomiskt världsherravälde. Man kommer givetvis att inbilla massan att detta sker i demokratins namn och att individens rättigheter ej kränks. Men tro mig allt är en enda illusion avsedd att förvända synen på folk. Se redan hur den svenska åsiktskorridoren tvingat in folk i ett likriktat tänkande, grupptryck kallas det. Bara genom resoluta åtgärder, civil olydnad och obstruktion kan folken hejda denna utveckling och vända den. Om inte kommer vi att leva i en förslavad verklighet om några årtionden, för det går fort nu, mycket fort.

Av Karsten - 18 december 2018 13:56

Den eländiga gratisblaskan Metro håller på att älta sin "viralgranskare", de publicerar valda avsnitt ur den bok de givit ut som de kallar "En handbok i källkritik". De skriver bland annat att Ryssland har fyra huvud narrativ när de skildrar Sverige. 


1. Sverige håller på att gå under. Vi håller på att tas över av islamister, av flyktingar, staten klara inte av sina åtaganden mot medborgarna och Sverige är ett tilltagande laglöst samhälle.


2. Sverige är NATO-lakejer. Vi har förlorat kontrollen över vårt eget territorium, vi klara inte av att försvara oss. Vi tillåter NATO att placera vapensystem och kärnvapen på svensk mark.


3. Sverige är ett degenererat land. Familj och moral är i upplösning. En HBTQ-maffia har tagit över Sverige och förklenat landet.


4. Sverige har en revanschlystnad för gamla historiska oförrätter, såsom förlusten av Finland och slaget om Poltava 1709.


Det är väl i stort sett bara den sista punkten som är helt felaktig då de flesta svenskar saknar historisk kunskap och därför inte kan känna för några historiska oförrätter. Punkt två stämmer till viss del men några kärnvapen tror jag inte man låter NATO placera ut, åtminstone inte i fredstid. I övrigt så stämmer beskrivningen rätt bra. Naturligtvis skulle nästan alla politiker svara att de inte känner igen sig i den beskrivning som Ryssland gör av Sverige, medans många svenskar säker skulle instämma. 


Kriminaliteten har nått en nivå där statsmakterna tappat kontrollen över utvecklingen, bara i år har det skett 44 dödsskjutningar. För bara två årtionden sedan skulle detta vara en otänkbarhet. Orsaken till denna utveckling står att finna i den okontrollerade massinvandringen där man låter papperslösa individer fritt få tillträde till vårt land. 90 procent av platserna på våra fängelser är besatta av folk med utländsk bakgrund. 


Punkt tre att Sverige styrs av en HBTQ-maffia stämmer också. I förhållande till sitt antal har folk med avvikande sexuell läggning på tok för mycket inflytande och får alldeles för mycket plats i media. Genustramset har fått akademisk status i Sverige, biologiska axiom ifrågasätts på universitetens läkarutbildningar. Vidare bedriver man en systematisk kamp mot kärnfamiljen och har en relativistisk syn på moral från politiskt håll. Kärnfamiljen är grundfundamentet i en sund statsbildning vilket stollarna i Sveriges riksdag inte tycks begripa. Barn som växer upp i en stabil kärnfamilj har mycket bättre förutsättningar än barn i splittrade familjer.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se