Senaste inläggen

Av Karsten - Söndag 23 april 14:59

Ända sedan mitten av 1970-talet har vi hört tjatet om antisemitism. Efter kriget då vidden av tyskarnas folkmord började stå klart för folk var det ganska tyst från judarna själva, det var som om de skämdes över att så motståndslöst har förts till slaktbänken. Jag minns att på 1960-talet talade man om cirka 4,5 miljoner som fallit offer för nazisternas utrotning. På 1960-talet var det fortfarande okej med judeskämt och till och med att skämta om förintelsen. 1974 kom TV-serien "Förintelsen" som ändrade på allt, då spred sig en våg av prosemitisk propaganda över världen och siffran på offer hade ökat till sex miljoner. 


Samtidigt hade läget i konflikten Israel - Palestina skärpts och antisemitismen användes av judarna som ett alibi, att kritisera staten Israel var liktydigt med antisemitism. En rad judiska organisationer hade uppstått vars huvudsyfte var att tillvarata judiska intressen världen över. Mycket av denna verksamhet finasierades med de skadestånd judarna börjat kräva av de inblande i förintelsen, främst Västtyskland. Idag har antisemitismen blivit till en teflonbeläggning på alla judar, de står helt fria från all kritik. Ingen politiker mer än de arabiska vågar kritisera de övergrepp staten Israel ägnar sig åt. De enda som har rätt att kritisera är judar själva, men dessa kallas ofta för självhatande judar av sionisterna. Det hela har utvecklat sig till en industri, en mycket sjuk industri.


Vilket annat folk än judarna kan göra anspråk på ett territorium med motiveringen att Gud gett dem detta landområde? De mest hårdföra sionisterna gör anspråk på ett stor Israel som innefattar hela Jordanien och delar av Sinai samt alla de områden som idag bebos av palestinier. Väst är väldigt tyst i sin kritik av denna sionistiska retorik då man vet att en sådan skulle omedelbart stämplas som ett utslag av antisemitism. När man ser hur Israel har utvecklats till en kärnvapenmakt inser man att judarna är mycket farliga när de kommer i maktposition. Att judarna i förhållande till sin folkstorlek har ett mycket stort ekonomiskt inflytande i världen kan man inte med bästa vilja i världen förneka. En av de största aktörerna inom finanssektorn är bankirfamiljen Rothschild som började sin verksamhet i Frankfurts judegetto på 1700-talet. Att Napoleon förlorade kriget och engelsmännen vann var familjen Rothschilds förtjänst som var den stora finasiären till detta krig. 


Vi i väst bör därför lägga förintelsen bakom oss och börja granska judarna i sömmarna, de ska inte längre kunna gömma sig bakom antisemitismens ridåer. I arabvärlden finns en öppen antisemitism som har sin grund i bildandet av staten Israel 1948, som alltid har betraktats som ett svek från västvärlden mot araberna. Under kalla kriget stödde Sovjet arabvärlden medan USA och väst stödde Israel. Ska vi låta finansjudendomen styra en stor del av världsekonomin utan möjlighet att granska dem och kritisera dem? Givetvis ska inte alla judar dras över en kam och lida spe för vad en liten men inflytelserik grupp företar sig. Men sådana som George Sorros som är Rothschilds förlängda arm måste granskas och stoppas då han öppet spekulerar sönder enskilda nationers ekonomi. Det var Sorros som fick det engelska pundet att falla och sedan tvingade den svenska kronan på fall. För att försvara kronan var riksbanken tvungen att höja styrräntan till 500 procent. Denna typ av judegeschäft måste världen sätta stopp för. Vad som hände i Tyskland mellan åren 1933 till 1945 ska inte vara något alibi för all framtid för en liten men inflytelserik grupp judar. Det måste bli möjligt med berättigad kritik mot de judiska profitörer som skodde sig på Sovjetunionens fall och när de hotades med fängelse i Ryssland flydde till Israel varifrån de aldrig utlämnas. Större delen av oligarkerna i Ryssland har dubbelt medborgarskap, ett ryskt och ett israeliskt.

ANNONS
Av Karsten - Söndag 23 april 12:57

Jag har funderat mycket på hur och när vår civilisation så som vi känner den ska upphöra att existera. Vem som helst med lite innanför skallbenet begriper att ständig tillväxt är en omöjlighet, till slut tar naturresurserna slut och sätter stopp för det vi kallar tillväxt. Vår civilisation bygger på en massa omöjliga parameterar som i slutänden betyder slutet för civilisationen och i värsta fall slutet för mänskligheten. Den ständiga befolkningstillväxten är en omöjlig parameter, redan nu börjar rent vatten och föda tryta på många håll i världen. Hela den afrikanska kontinenten är inne i en nedåtgående spiral där befolkningen växer explosionsartat samtidigt som ökenområdena ökar och det börjar råda brist på vatten och spannmål. Detta är en av anledningarna till migrationen norrut mot Europa.


Det ekonomiska system vi byggt upp med lån och räntor kommer att kollapsa som ett korthus då det är lika bedrägligt och tomt som ett pyramidspel. Både enskilda människor och hela nationer är skuldsatta för resten av sin existens. Man talar från liberalt håll om frihet, men ingen som är skuldsatt kan vara fri, vi är alla mer eller mindre tjudrade i ett ränteslaveri. Vår ekonomi bygger på ett luftslott där vi manipuleras att tro på värdet i en papperslapp eller siffror på en dataskärm. Det vi kallar pengar skapas av bankväsendet ur tomma intet och sedan tvingas vi betala ränta på pengar som egentligen aldrig funnits. Detta system håller bara så länge världens folk är dumma nog att tro på det, men den dag de slutar tro på det faller det som ett korthus.


Förr i världen var de flesta nationers valuta bundet till en guldmyntfot, man kunde gå in på en bank och få sin papperspeng utbytt till guld för samma värde. Skapade nationen mer papperspengar än de hade täckning i guld för föll deras valuta i relation till andra nationers valuta. Guldmyntfoten var en värdemätare på en nations ekonomiska stabilitet. Idag värderas nationer uteifrån deras råvarutillgångar, vilka många gånger ägs av utländska intressen. Många afrikanska länder borde vara ganska välmående om det inte varit för korruption och maktmissbruk samt att IMF genom lån och räntor tagit deras tillgångar som gisslan och sålt dem till multinationella koncerner.


Att denna världsordning skulle hålla i all evighet är en dagdröm och illusion som bara de dummaste tror på. Vår värld är som en tryckkokare, i takt med att världens befolkning ökar och vatten och föda inte räcker till stiger trycket tills den dag locket flyger av och det tar hus i helvbete. Förmodligen kommer ett större krig utbryta där kärnvapen kommer att användas. Den bakomliggande kraften för alla krig är girighet och en önskan att kontrollera världens råvarutillgångar. Bristen på olja fick japanerna att anfalla USA 1941 och Hitler gick in i Ryssland 1942 för att komma åt mer livsrum åt tyskarna samt de oljefält som låg i Kaukasus. Den som har kontrollen över världens råvaror har också kontrollen över världen. När vi människor gick över från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle ökade risken för konflikter med 100 procent. Bakom kollonialismen låg girigheten och önskan att stjäla svagare kulturers naturtillgångar främst guld och andra ädla metaller.


Nu har vi nått till en punkt där den gamla världsordningen inte håller längre, sprickorna blir djupare och längre för var dag som går. Det finns en desperation hos den styrande eliten som gör allt för att manipulera massorna till apati och lugn. Man tala om "The New World Order" en ny världsordning som av systemmedia avfärdas som konspirationsteorier. Vad än denna nya världsordning går ut på så kommer den inte att fugera då den bygger på de gamla parametrarna om ständig ekonomisk tillväxt, något som är en omöjlighet så länge vi bara har ett jordklot. Brytningspunkten är när befolkningstillväxten och bristen på mat och rent vatten nått den kritiska punkt där ingen återvändo finns. Massorna kommer att resa sig mot sina makthavare, har man inget att förlora har man allt att vinna. De revolter vi hitttills sett prov på har varit anstiftade av USA:s och andra länders underrättelsetjänster i syfte att gynna deras intressen. Men en dag kommer de spontana okontrollerade revolterna som också kommer att drabba USA:s och Europas storstäder. Vår civilisation kommer att gå under då den bygger på orättvisa och utsugning på samma sätt som Rom gick under då denna byggde på slaveriet.


Vill man behålla en någorlunda ordning så måste man minska på befolkningstrycket, få ner jordens totala befolkning till en tredjedel av dagens och helst under en miljard människor. Detta bör inte vara något problem för den styrande eliten då de inte skyr några medel, släpp loss en dödlig farsot i Afrika och Asien där det största befolkningtrycket finns. Nästa steg bör bli att neutralisera den muslimska världen då deras religon innehåller omstörtande element som inte är förenliga med vår moderna värld. På sikt bör all religion sådan vi känner den avskaffas då den bygger på vidskepelse och rena fantasier. Med en hanterlig folkmängd på jorden bör det inte vara så svårt att bygga upp ett jämnställt och rättvist samhällssystem där man avskaffat de privata banksystemet och ränteslaveriet och ersatt det med ett rättvisare system. Felet är bara att det nog är för sent, tryckkokaren är redan på väg att explodera.

ANNONS
Av Karsten - Lördag 22 april 23:43

Det är hög tid att svenskarna vänder vänsterfeminismens batikhäxor ryggen och gör ett bokslut med liberalismens normupplösande frihetsideal. Det måste bli ett slut på blockpolitikens förlamande inverkan och dessa meningslösa debatter i riksdagen. Vi måste rösta fram en svensk nationalistisk regering som kan återföra landet till ordning och moral. Vad folk gör hemma i sitt sovrum ska staten inte lägga sig i, men när man går ut på gator och torg och försöker skriva den sexuella upplösningen på näsan på medborgarna är måttet rågat. Det måste bli ett slut på dessa jävla Pride parader. Vi ser samma upplösningstendenser i västerlandet idag som man såg i romariket innan det gick sin undergång till mötes. Demokratin och parlamentarismen har visat sin svaghet och sin brist på långsiktiga politiska lösningar. Det måste bli ett slut på landet öppna gränser för alla dessa ekonomiska lycksökare, vi varken vill ha dem här eller behöver dem på arbetsmarknaden vad än vissa politiker försöker slå i oss.


Sverige behöver en nationell samlingsregering som kan styra upp politiken och skapa ordning och reda. Hittills har vi bara hört prat om det men sett mycket lite handling. Försöker MP och V att stoppa utvisningar av avvisningsärenden med juridiska spetsfundigheter och snyftande empati så får vi täppa till käften på dem, Sveriges säkerhet går före tjatet om mänskliga rättigheter. Vi måste röja upp i flyktingträsket och bli av med de västa islamisterna. Inte en enda moske till ska byggas i Sverige, muslimerna ska få klart för sig att Sverige inte är och aldrig kommer att bli ett muslimskt land. Det är dags att sätta ner foten och tala om var skåpet ska stå. De politiker som inte förstår detta bör omedelbart lämna sitt uppdrag. Ut med alla feminister och batikhäxor ur riksdag och regering, de har länge nog fått göra sin röst hörd nu är måttet rågat. Vi vet alla vad det är för krafter som bryter ner samhället och skapar osämja, det är vänstersocialism och liberalism. Dessa krafter ska rensas ut ur maktens boningar.

Av Karsten - Lördag 22 april 21:34

Svensken har alltid varit en idiot när det gällt samhällsbyggande och kultur. Han har alltid hållit sig med auktoritära och bestraffande kungar och makthavare. Det har alltid funnits en övertro på att man lagvägen har kunnat bestraffa bort oönskat beteende. Det är inte lag utan moral som ska styra ett samhälle och folk. Ett gott samhälle ska vara genomsyrat med moral och en vilja hos folket att alltid handla med det goda för ögonen. Därför är ett homogent samhälle alltid att föredra framför ett multietniskt, då gemensamma värderingar binder samman medan mångkultur splittrar.


Sverige är idag ett samhälle i förfall där omoral och normlöshet är de härskande elementen. Man låter underklassen, de normlösa sätta agendan och sedan påstår man att detta är ett uttryck för liberalism och individuell frihet. Ett gott samhälle kan bara byggas på solidaritet och en folkgemenskap, inte ett samhälle där invandrade parsiter kan roffa åt sig av tidigare generationers arbete och slit. När folket ser detta mister de all lust att bidra till samhället, varför ska jag nära dessa parasiter som inte bidragit med ett enda strå till stacken?


Ett folk har de makthavare det förtjänar, jagar man ut de gamla kulturbärarna och ersätter dem med ett trasproletariat ur rännstenen så får man också ett samhälle i upplösning där laglöshet, omoral och sexuell pervertion styr. Tystar man sanningen och låter media sprida lögner och moraliskt upplösande åsikter så förfaller folket snabbt till en skränande apskock. När man upphöjer feminismen och de sexuella avarterna till normer så står civilisationskollapsen för dörren. Det är bara att läsa sin historia för att förstå dessa enkla sanningar.

Av Karsten - Lördag 22 april 19:30

Det snackas mycket om att de nyankomna ska integreras i det svenska samhället, men det tycks gå dåligt. Detta kan jag förstå för vem vill integreras i ett samhälle som höjer sexuellt avvikande till skyarna, ett samhälle där homosexualitet ses som normalt? Ett samhälle vars kyrka viger folk av samma kön i Guds namn. Ett samhälle där feminister har företräde, ett land styrt av en massa galna batikhäxor. Ett land var befolkning blint tror på sina auktoriteter hur galna uttalande de än kommer med? Ett land som gjort genusforskning till en akademisk ämne. Ett folk som låter politisk korrekthet gå före det sunda förnuftet. Ett folk som stillatigande låter makthavarna bygga ut sina kontrollapparater och snällt svarar på alla dumma statliga enkäter om deras privata förhållanden.


Jag förstår att folk som kommer från patriarkala dysfunktionella samhällen vägrar låta sig integreras och omfattas av de normer som är vägledande i det svenska samhället. Jag fattar att de väljer att bygga upp parallellsamhällen där deras egna kulturnormer gäller. Detta är inte bara ett fenomen som sker i Sverige, det sker runt om i Europa, i England, i Frankrike, i Italien och så vidare. Våra kultursystem är så väsenskilda att det kommer att ta många, många generationer innan folk från arabvärlden tar till sig vansinnigheter som feminism, genusflumm, HBTQ och annan västerländsk galenskap. Vi har låtit de ultraliberala krafterna få fritt spelrum vilket har gjort kulturklyftan till mer konservativa kulturer avgrundsdjup.

Av Karsten - Lördag 22 april 16:27

Om man verkligen har flytt undan krig, våld och terror och hamnat i Sverige, är det då flotta kläder, senaste mobilen och inköp av en begagnad bil det första man tänker på? Jag ser detta dagligen i Malmö, unga män från afghanistan med dyra sportskor, dyra jackor och iphone, och funderar på vem fan som betalat detta? De hinner knappt komma av Öresundståget förrän de ska skaffa sig en bil och andra statusprylar. De tror de ska vinna respekt i det svenska samhället genom att visa upp sig i det senaste. Dessa jävla parasiter är inget annat än rotlösa ekonomiska migranter som gladeriligen "flyr" dit de får det bäst. Europa hägrar som en dröm för hela Afrika och alla som kan försöker komma hit, de flyr inte från någon tortyr eller något krig. De överger sitt land på grund av fattigdom.


Vem som helst med lite sunt förnuft begriper att om vi tillåter miljoner och åter miljoner afrikaner att komma in i Europa  så kommer Europas nationer snabbt att förvandlas till slum och fattigdom. Här finns varken bostäder eller arbete åt alla de som vill komma hit. De får stanna i sina respektive hemländer och själva röja upop i den korruption som ofta råder i deras hemländer. En av de få välfärdstaterna i Nordafrika, Libyen var Sverige själva med om att bomba tillbaka till fattigdom och kaos då Kadaffis styre inte passade EU och USA.


Det hela är ren och skär galenskap, vi understöder aggressiva nationer som USA som slår sönder strukturen i en massa arabländer och skapar flyktingströmmar som tar sig hit. Sedan ska vi ha en massa problem med jihadister och andra extrema islamister som följer med i flyktingmassorna. Man kan verkligen ställa sig frågan vilka mörka makter våra makthavare tjänar? Storfinansen eller Illuminateran brukar man ibland kalla dem, deras ansiket utåt heter Bilderbergruppen eller Trilaterala kommissionen. Det är dessa mörkrets tjänare som skapat flyktingströmmarna till Europa. Av Karsten - Lördag 22 april 16:11

I gårdagens Metro var följade insändare införd:


"Ingen flyr sitt land frivilligt

Jag blir oerhört rädd då det talas om fotboja på flyktingar som inte fått uppehållstillstånd. Ingen flyr sitt land frivilligt och det här är människor som råkar vara födda i ett land där krig och tortyr tillämpas. De måste få amnesti. Allt annat är omänskligt. Ragnvald".


Denna naiva godtrogna syn på s.k."flyktingar" har många svenskar fortfarande, speciellt inom vänstern är denna syn förhärskande. Detta att folk går genom hela Europa för att komma till lilla Sverige eller Tyskland finner dessa naiva flyktingkramare inget suspekt med. Likaså blundar de för att det mest var unga muslimska män som kom hösten 2015. Att folk skulle söka asyl i Sverige för att de vet att här är man godtrogen och dum och tror på alla sagor om förföljelse och tortyr samt att man kan leva ett ganska bekvämt liv på bidrag utan att behöva arbeta finns inte i flyktingkramarnas världsbild. Detta att - ingen flyr sitt land frivilligt, har blivit som ett mantra inom vissa kretsar. Vänstern har klistrat upp lappar med denna devis på.

Min gissning är att cirka 1 - 2 procent av dem som söker asyl i Sverige uppfyller FN:s krav på flyktingstatus, resten är ekonomiska lycksökare samt tjuvar och bedragare som flytt sitt land undan det straff de rätterligen borde ha.

Av Karsten - Fredag 21 april 19:55

Hur fan kan svensken acceptera att tvingas gå och handla sina alkoholhaltiga drycker på ett bestämt ställe som ägs av staten? I normala länder kan man gå ner och handla en pava vin i kvartersbutiken på hörnanfram till klockan 23:00. Här i det sjuka Sverige måste man planera sina spritköp och uppsöka ett Systembolag före klockan 18:00, vissa har öppet till 19:00.

Folk borde i protest skaffa sig en destileringsapparat och bränna sin sprit själv därhemma. När jag läste i Lund hade jag en 25 liters brännare stående i duschkabinen där hemma, jag försåg många studentfester med sprit. Vi svenskar borde visa lite mer civil olydnad och skita i våra makthavare och myndigheter. Har snuten inte resurser att jaga de kriminella invandrargängen och droghandlarna, så lär de inte ha resurser att springa runt hemma hos folk och kolla om de bränner sprit.

Svenskarna behöver sprit för att orka leva i det gråa trista land våra makthavarna förvandlat det till. Att tillverka sin egen sprit är en mänsklig rättighet. Är vi bara tillräckligt många som bryter mot idiotiska lagar så kan vi tvinga våra korkade politiker till underkastelse. Men som vanligt finner sig den dumme svensken i vad som helst. På 1940 - 50-talet fann man sig i att handla 1,5 liter sprit i veckan på motbok. 


Nä, alla borde odla sin egen cannabis och bränna sin egen sprit och skita i alla korkade lagar som politikerna hittar på. Kan man avkriminalisera homosexualitet så kan man ta mig fan avkriminalisera bruket av cannabis.

Presentation


En akademiker som delger sin omgivning sina ocensurerade tankar och funderingar i en sann nihilistisk och misantropisk anda.

Fråga mig

3 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2017
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Elake-Karsten med Blogkeen
Följ Elake-Karsten med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se